Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Lắk

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 30-03-2021 12
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 16-03-2021 26
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 30-03-2021 12
08 1 23-03-2021 19
09 1 06-04-2021 5
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 30-03-2021 12
12 1 06-04-2021 5
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 16-03-2021 26
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 23-03-2021 19
17 2 06-04-2021 5
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 16-03-2021 26
20 3 06-04-2021 5
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 16-03-2021 26
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 06-04-2021 5
25 1 16-03-2021 26
26 2 23-03-2021 19
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 30-03-2021 12
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 23-03-2021 19
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 23-03-2021 19
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 30-03-2021 12
43 1 16-03-2021 26
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 16-03-2021 26
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 23-03-2021 19
51 2 06-04-2021 5
52 1 16-03-2021 26
53 1 06-04-2021 5
54 2 06-04-2021 5
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 06-04-2021 5
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 16-03-2021 26
60 2 23-03-2021 19
61 1 06-04-2021 5
62 2 23-03-2021 19
63 1 23-03-2021 19
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 16-03-2021 26
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 2 06-04-2021 5
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 2 30-03-2021 12
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 06-04-2021 5
75 1 23-03-2021 19
76 2 06-04-2021 5
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 06-04-2021 5
80 1 30-03-2021 12
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 4 30-03-2021 12
85 2 06-04-2021 5
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 06-04-2021 5
88 2 30-03-2021 12
89 2 30-03-2021 12
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 06-04-2021 5
92 2 30-03-2021 12
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 16-03-2021 26
97 1 16-03-2021 26
98 2 30-03-2021 12
99 1 06-04-2021 5

Loto lần quay gần đây nhất ngày 06-04-2021 của Đắk Lắk

Tổng Loto
Tổng 0 91
Tổng 1 56, 74
Tổng 2 20
Tổng 3 85, 12, 67, 76
Tổng 4
Tổng 5 87
Tổng 6 79, 51, 24
Tổng 7 61
Tổng 8 53, 17, 99
Tổng 9 54, 09