Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Lắk

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 22-09-2020 8
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 08-09-2020 22
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 3 29-09-2020 1
06 1 22-09-2020 8
07 2 15-09-2020 15
08 2 29-09-2020 1
09 1 15-09-2020 15
10 1 01-09-2020 29
11 1 15-09-2020 15
12 1 22-09-2020 8
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 2 15-09-2020 15
17 1 29-09-2020 1
18 1 01-09-2020 29
19 1 29-09-2020 1
20 2 29-09-2020 1
21 2 29-09-2020 1
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 2 15-09-2020 15
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 15-09-2020 15
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 29-09-2020 1
28 1 01-09-2020 29
29 1 01-09-2020 29
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 2 22-09-2020 8
35 1 29-09-2020 1
36 1 08-09-2020 22
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 22-09-2020 8
40 1 08-09-2020 22
41 2 29-09-2020 1
42 1 08-09-2020 22
43 1 01-09-2020 29
44 1 01-09-2020 29
45 2 22-09-2020 8
46 1 08-09-2020 22
47 1 08-09-2020 22
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 2 29-09-2020 1
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 01-09-2020 29
55 1 29-09-2020 1
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 2 22-09-2020 8
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 08-09-2020 22
61 2 08-09-2020 22
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 29-09-2020 1
65 2 15-09-2020 15
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 2 22-09-2020 8
69 1 15-09-2020 15
70 2 29-09-2020 1
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 29-09-2020 1
73 2 15-09-2020 15
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 01-09-2020 29
77 2 15-09-2020 15
78 4 15-09-2020 15
79 1 29-09-2020 1
80 1 22-09-2020 8
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 22-09-2020 8
85 1 08-09-2020 22
86 3 22-09-2020 8
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 4 29-09-2020 1
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 2 22-09-2020 8
92 3 29-09-2020 1
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 2 22-09-2020 8
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 15-09-2020 15
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 29-09-2020 của Đắk Lắk

Tổng Loto
Tổng 0 55, 64, 19
Tổng 1 92, 92
Tổng 2 20
Tổng 3 21
Tổng 4
Tổng 5 05, 50, 41
Tổng 6 79
Tổng 7 89, 70
Tổng 8 17, 08, 35
Tổng 9 27, 72