Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Nai

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 02-09-2020 27
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 23-09-2020 6
05 1 16-09-2020 13
06 1 02-09-2020 27
07 1 09-09-2020 20
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 09-09-2020 20
12 1 09-09-2020 20
13 1 09-09-2020 20
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 09-09-2020 20
16 1 23-09-2020 6
17 2 23-09-2020 6
18 1 23-09-2020 6
19 1 09-09-2020 20
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 09-09-2020 20
25 1 23-09-2020 6
26 2 16-09-2020 13
27 1 02-09-2020 27
28 1 23-09-2020 6
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 09-09-2020 20
31 1 23-09-2020 6
32 3 09-09-2020 20
33 2 23-09-2020 6
34 2 23-09-2020 6
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 02-09-2020 27
40 2 23-09-2020 6
41 1 16-09-2020 13
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 3 23-09-2020 6
44 1 16-09-2020 13
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 02-09-2020 27
47 1 23-09-2020 6
48 1 09-09-2020 20
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 02-09-2020 27
53 1 02-09-2020 27
54 1 23-09-2020 6
55 1 02-09-2020 27
56 4 16-09-2020 13
57 2 16-09-2020 13
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 02-09-2020 27
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 3 09-09-2020 20
62 1 16-09-2020 13
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 16-09-2020 13
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 02-09-2020 27
67 1 09-09-2020 20
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 23-09-2020 6
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 16-09-2020 13
72 1 09-09-2020 20
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 16-09-2020 13
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 02-09-2020 27
82 1 16-09-2020 13
83 1 23-09-2020 6
84 1 16-09-2020 13
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 16-09-2020 13
91 1 09-09-2020 20
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 09-09-2020 20
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 16-09-2020 13
97 1 23-09-2020 6
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 16-09-2020 13

Loto lần quay gần đây nhất ngày 23-09-2020 của Đồng Nai

Tổng Loto
Tổng 0 28
Tổng 1 83, 47
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4 31, 40, 04, 40
Tổng 5 69
Tổng 6 33, 33, 97
Tổng 7 16, 43, 25, 34
Tổng 8 17
Tổng 9 18, 54