Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Nai

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 07-04-2021 5
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 07-04-2021 5
05 1 17-03-2021 26
06 1 17-03-2021 26
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 17-03-2021 26
09 3 07-04-2021 5
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 2 07-04-2021 5
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 31-03-2021 12
16 1 17-03-2021 26
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 3 07-04-2021 5
19 1 07-04-2021 5
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 24-03-2021 19
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 2 31-03-2021 12
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 07-04-2021 5
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 07-04-2021 5
30 2 07-04-2021 5
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 31-03-2021 12
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 07-04-2021 5
41 3 07-04-2021 5
42 2 07-04-2021 5
43 1 07-04-2021 5
44 1 17-03-2021 26
45 1 31-03-2021 12
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 31-03-2021 12
48 1 24-03-2021 19
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 17-03-2021 26
51 1 17-03-2021 26
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 24-03-2021 19
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 3 07-04-2021 5
58 1 17-03-2021 26
59 1 24-03-2021 19
60 2 31-03-2021 12
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 24-03-2021 19
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 2 24-03-2021 19
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 31-03-2021 12
71 2 24-03-2021 19
72 1 17-03-2021 26
73 2 31-03-2021 12
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 2 31-03-2021 12
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 17-03-2021 26
81 3 31-03-2021 12
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 2 07-04-2021 5
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 3 07-04-2021 5
87 1 24-03-2021 19
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 31-03-2021 12
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 2 31-03-2021 12
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 2 07-04-2021 5
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 24-03-2021 19
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 07-04-2021 của Đồng Nai

Tổng Loto
Tổng 0 19
Tổng 1 83, 29
Tổng 2 57, 02
Tổng 3 30, 30, 94
Tổng 4 04, 13, 86, 40
Tổng 5 41
Tổng 6 42
Tổng 7 43
Tổng 8 26
Tổng 9 09, 18