Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê theo tổng xổ số Đà Nẵng

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 3 26-09-2020 3
01 1 16-09-2020 13
02 3 23-09-2020 6
03 3 23-09-2020 6
04 1 29-08-2020 31
05 3 12-09-2020 17
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 26-09-2020 3
08 1 12-09-2020 17
09 1 29-08-2020 31
10 2 12-09-2020 17
11 1 16-09-2020 13
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 02-09-2020 27
14 3 02-09-2020 27
15 2 09-09-2020 20
16 2 26-09-2020 3
17 2 19-09-2020 10
18 1 19-09-2020 10
19 1 05-09-2020 24
20 2 12-09-2020 17
21 1 29-08-2020 31
22 1 19-09-2020 10
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 3 26-09-2020 3
26 1 02-09-2020 27
27 4 19-09-2020 10
28 1 12-09-2020 17
29 1 19-09-2020 10
30 1 05-09-2020 24
31 1 12-09-2020 17
32 1 19-09-2020 10
33 2 23-09-2020 6
34 2 23-09-2020 6
35 1 29-08-2020 31
36 2 09-09-2020 20
37 1 19-09-2020 10
38 1 05-09-2020 24
39 1 05-09-2020 24
40 3 19-09-2020 10
41 3 26-09-2020 3
42 4 23-09-2020 6
43 2 23-09-2020 6
44 1 29-08-2020 31
45 3 19-09-2020 10
46 3 23-09-2020 6
47 3 16-09-2020 13
48 3 26-09-2020 3
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 19-09-2020 10
53 1 23-09-2020 6
54 4 26-09-2020 3
55 1 09-09-2020 20
56 2 12-09-2020 17
57 1 29-08-2020 31
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 23-09-2020 6
60 3 26-09-2020 3
61 3 26-09-2020 3
62 2 02-09-2020 27
63 2 23-09-2020 6
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 2 23-09-2020 6
66 1 02-09-2020 27
67 1 16-09-2020 13
68 3 26-09-2020 3
69 2 16-09-2020 13
70 3 16-09-2020 13
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 2 05-09-2020 24
73 3 23-09-2020 6
74 3 26-09-2020 3
75 1 05-09-2020 24
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 09-09-2020 20
78 3 12-09-2020 17
79 3 26-09-2020 3
80 1 23-09-2020 6
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 09-09-2020 20
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 2 26-09-2020 3
85 2 23-09-2020 6
86 2 16-09-2020 13
87 3 09-09-2020 20
88 1 16-09-2020 13
89 1 16-09-2020 13
90 2 23-09-2020 6
91 1 19-09-2020 10
92 3 26-09-2020 3
93 3 26-09-2020 3
94 3 16-09-2020 13
95 1 23-09-2020 6
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 2 05-09-2020 24
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 26-09-2020 3

Loto lần quay gần đây nhất ngày 26-09-2020 của Đà Nẵng

Tổng Loto
Tổng 0 00
Tổng 1 92, 74, 92
Tổng 2 48, 93, 84
Tổng 3
Tổng 4 68
Tổng 5 41
Tổng 6 79, 60
Tổng 7 25, 61, 16, 07
Tổng 8 99
Tổng 9 54, 54