Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê theo tổng xổ số Đà Nẵng

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 20-03-2021 22
01 2 10-04-2021 1
02 3 10-04-2021 1
03 2 13-03-2021 29
04 2 07-04-2021 4
05 1 20-03-2021 22
06 2 07-04-2021 4
07 1 17-03-2021 25
08 1 31-03-2021 11
09 1 24-03-2021 18
10 2 31-03-2021 11
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 24-03-2021 18
14 1 03-04-2021 8
15 1 24-03-2021 18
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 17-03-2021 25
18 1 24-03-2021 18
19 4 31-03-2021 11
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 2 03-04-2021 8
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 17-03-2021 25
24 2 10-04-2021 1
25 2 31-03-2021 11
26 4 10-04-2021 1
27 4 10-04-2021 1
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 2 10-04-2021 1
30 1 17-03-2021 25
31 2 10-04-2021 1
32 4 07-04-2021 4
33 2 27-03-2021 15
34 3 07-04-2021 4
35 1 10-04-2021 1
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 3 03-04-2021 8
40 1 27-03-2021 15
41 1 17-03-2021 25
42 1 31-03-2021 11
43 1 13-03-2021 29
44 5 10-04-2021 1
45 2 03-04-2021 8
46 2 24-03-2021 18
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 3 07-04-2021 4
49 2 03-04-2021 8
50 1 27-03-2021 15
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 10-04-2021 1
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 3 03-04-2021 8
55 2 03-04-2021 8
56 2 10-04-2021 1
57 3 27-03-2021 15
58 1 03-04-2021 8
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 2 07-04-2021 4
61 1 31-03-2021 11
62 1 07-04-2021 4
63 4 10-04-2021 1
64 1 13-03-2021 29
65 2 17-03-2021 25
66 2 07-04-2021 4
67 1 03-04-2021 8
68 2 07-04-2021 4
69 3 27-03-2021 15
70 3 10-04-2021 1
71 1 27-03-2021 15
72 1 10-04-2021 1
73 2 20-03-2021 22
74 3 03-04-2021 8
75 1 24-03-2021 18
76 2 10-04-2021 1
77 3 10-04-2021 1
78 2 27-03-2021 15
79 1 07-04-2021 4
80 4 07-04-2021 4
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 2 31-03-2021 11
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 27-03-2021 15
85 4 03-04-2021 8
86 1 27-03-2021 15
87 3 10-04-2021 1
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 3 10-04-2021 1
90 1 27-03-2021 15
91 1 20-03-2021 22
92 1 31-03-2021 11
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 2 31-03-2021 11
95 1 24-03-2021 18
96 1 03-04-2021 8
97 4 07-04-2021 4
98 1 31-03-2021 11
99 3 24-03-2021 18

Loto lần quay gần đây nhất ngày 10-04-2021 của Đà Nẵng

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1 01, 56, 29
Tổng 2 02
Tổng 3 76
Tổng 4 77, 31
Tổng 5 87
Tổng 6 24
Tổng 7 89, 70, 52
Tổng 8 44, 26, 35
Tổng 9 63, 27, 72