Thống kê 2 số cuối XSDNO Thống kê đặc biệt tuần XSDNO
Thống kê tần số nhịp XSDNO Thống kê tần suất loto XSDNO
Tần suất cặp loto XSDNO Thống kê lô gan XSDNO
Đầu đuôi loto XSDNO Thống kê theo tổng XSDNO

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Nông

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 05-09-2020 13
01 1 12-09-2020 6
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 22-08-2020 27
05 1 29-08-2020 20
06 2 12-09-2020 6
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 12-09-2020 6
10 1 12-09-2020 6
11 2 22-08-2020 27
12 1 12-09-2020 6
13 1 29-08-2020 20
14 3 12-09-2020 6
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 2 12-09-2020 6
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 2 05-09-2020 13
22 1 22-08-2020 27
23 1 29-08-2020 20
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 29-08-2020 20
27 3 29-08-2020 20
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 05-09-2020 13
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 3 05-09-2020 13
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 22-08-2020 27
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 29-08-2020 20
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 05-09-2020 13
45 1 05-09-2020 13
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 12-09-2020 6
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 2 12-09-2020 6
52 2 12-09-2020 6
53 1 12-09-2020 6
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 2 12-09-2020 6
56 1 29-08-2020 20
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 3 05-09-2020 13
64 1 05-09-2020 13
65 2 12-09-2020 6
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 12-09-2020 6
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 05-09-2020 13
70 1 22-08-2020 27
71 3 12-09-2020 6
72 1 12-09-2020 6
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 2 05-09-2020 13
75 1 05-09-2020 13
76 1 29-08-2020 20
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 22-08-2020 27
79 1 29-08-2020 20
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 29-08-2020 20
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 29-08-2020 20
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 22-08-2020 27
92 2 12-09-2020 6
93 2 22-08-2020 27
94 1 29-08-2020 20
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 3 29-08-2020 20

Loto lần quay gần đây nhất ngày 12-09-2020 của Đắk Nông

Tổng Loto
Tổng 0 55
Tổng 1 47, 10, 92, 01, 65
Tổng 2
Tổng 3 12, 67
Tổng 4
Tổng 5 14
Tổng 6 06, 51
Tổng 7 52, 16, 16
Tổng 8 71, 53
Tổng 9 09, 72