Thống kê 2 số cuối XSDNO Thống kê đặc biệt tuần XSDNO
Thống kê tần số nhịp XSDNO Thống kê tần suất loto XSDNO
Tần suất cặp loto XSDNO Thống kê lô gan XSDNO
Đầu đuôi loto XSDNO Thống kê theo tổng XSDNO

Thống kê theo tổng xổ số Đắk Nông

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 27-03-2021 16
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 03-04-2021 9
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 2 10-04-2021 2
10 1 10-04-2021 2
11 2 27-03-2021 16
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 03-04-2021 9
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 2 10-04-2021 2
18 1 20-03-2021 23
19 2 03-04-2021 9
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 3 10-04-2021 2
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 10-04-2021 2
26 1 03-04-2021 9
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 3 13-03-2021 30
29 2 03-04-2021 9
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 13-03-2021 30
32 2 27-03-2021 16
33 2 03-04-2021 9
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 03-04-2021 9
40 1 10-04-2021 2
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 2 03-04-2021 9
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 3 10-04-2021 2
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 20-03-2021 23
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 3 20-03-2021 23
52 3 27-03-2021 16
53 2 03-04-2021 9
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 3 10-04-2021 2
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 3 27-03-2021 16
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 10-04-2021 2
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 10-04-2021 2
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 20-03-2021 23
66 1 20-03-2021 23
67 1 27-03-2021 16
68 2 10-04-2021 2
69 2 03-04-2021 9
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 3 10-04-2021 2
72 1 10-04-2021 2
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 27-03-2021 16
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 3 27-03-2021 16
77 1 20-03-2021 23
78 3 10-04-2021 2
79 1 13-03-2021 30
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 27-03-2021 16
82 1 27-03-2021 16
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 10-04-2021 2
90 2 03-04-2021 9
91 2 10-04-2021 2
92 1 13-03-2021 30
93 2 10-04-2021 2
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 20-03-2021 23
96 1 20-03-2021 23
97 3 10-04-2021 2
98 1 13-03-2021 30
99 2 03-04-2021 9

Loto lần quay gần đây nhất ngày 10-04-2021 của Đắk Nông

Tổng Loto
Tổng 0 91
Tổng 1 56, 10
Tổng 2 93
Tổng 3
Tổng 4 22, 40, 68
Tổng 5 78
Tổng 6 97
Tổng 7 61, 89, 25
Tổng 8 71, 17
Tổng 9 63, 45, 09, 72