Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Tháp

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 22-03-2021 21
04 3 05-04-2021 7
05 1 22-03-2021 21
06 5 05-04-2021 7
07 1 22-03-2021 21
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 05-04-2021 7
11 2 05-04-2021 7
12 1 29-03-2021 14
13 1 29-03-2021 14
14 1 29-03-2021 14
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 15-03-2021 28
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 2 05-04-2021 7
19 1 15-03-2021 28
20 1 15-03-2021 28
21 1 05-04-2021 7
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 22-03-2021 21
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 2 05-04-2021 7
29 2 29-03-2021 14
30 2 05-04-2021 7
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 3 29-03-2021 14
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 2 22-03-2021 21
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 2 05-04-2021 7
40 1 29-03-2021 14
41 1 15-03-2021 28
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 2 05-04-2021 7
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 05-04-2021 7
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 15-03-2021 28
50 1 15-03-2021 28
51 1 15-03-2021 28
52 2 29-03-2021 14
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 22-03-2021 21
55 1 15-03-2021 28
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 05-04-2021 7
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 2 05-04-2021 7
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 29-03-2021 14
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 15-03-2021 28
71 1 05-04-2021 7
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 2 05-04-2021 7
75 1 15-03-2021 28
76 1 29-03-2021 14
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 15-03-2021 28
80 1 29-03-2021 14
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 2 05-04-2021 7
83 1 15-03-2021 28
84 3 05-04-2021 7
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 29-03-2021 14
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 29-03-2021 14
92 1 22-03-2021 21
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 29-03-2021 14
95 1 05-04-2021 7
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 05-04-2021 của Đồng Tháp

Tổng Loto
Tổng 0 46, 82, 28
Tổng 1 10, 74, 65
Tổng 2 39, 84, 57, 11
Tổng 3 21, 30
Tổng 4 95, 04
Tổng 5
Tổng 6 06
Tổng 7
Tổng 8 71, 44
Tổng 9 18