Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Tháp

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 07-09-2020 18
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 07-09-2020 18
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 21-09-2020 4
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 31-08-2020 25
11 1 21-09-2020 4
12 1 14-09-2020 11
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 07-09-2020 18
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 3 21-09-2020 4
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 2 14-09-2020 11
20 2 14-09-2020 11
21 1 14-09-2020 11
22 2 14-09-2020 11
23 1 21-09-2020 4
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 14-09-2020 11
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 07-09-2020 18
28 2 21-09-2020 4
29 1 14-09-2020 11
30 1 31-08-2020 25
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 21-09-2020 4
34 1 31-08-2020 25
35 1 14-09-2020 11
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 14-09-2020 11
39 1 21-09-2020 4
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 31-08-2020 25
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 21-09-2020 4
45 1 14-09-2020 11
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 14-09-2020 11
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 2 07-09-2020 18
50 1 21-09-2020 4
51 1 07-09-2020 18
52 1 31-08-2020 25
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 14-09-2020 11
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 2 14-09-2020 11
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 21-09-2020 4
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 31-08-2020 25
62 1 31-08-2020 25
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 31-08-2020 25
65 1 21-09-2020 4
66 1 31-08-2020 25
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 31-08-2020 25
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 14-09-2020 11
72 1 21-09-2020 4
73 1 07-09-2020 18
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 07-09-2020 18
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 21-09-2020 4
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 07-09-2020 18
82 2 21-09-2020 4
83 1 21-09-2020 4
84 1 14-09-2020 11
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 2 07-09-2020 18
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 07-09-2020 18
89 1 31-08-2020 25
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 21-09-2020 4
93 1 07-09-2020 18
94 1 07-09-2020 18
95 1 31-08-2020 25
96 2 21-09-2020 4
97 1 14-09-2020 11
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 3 07-09-2020 18

Loto lần quay gần đây nhất ngày 21-09-2020 của Đồng Tháp

Tổng Loto
Tổng 0 82, 28
Tổng 1 83, 92, 65
Tổng 2 11, 39
Tổng 3
Tổng 4 04, 59
Tổng 5 23, 50, 96, 96
Tổng 6 79, 33
Tổng 7 16
Tổng 8 44
Tổng 9 72