Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê theo tổng xổ số Gia Lai

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 26-03-2021 16
02 1 19-03-2021 23
03 1 26-03-2021 16
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 09-04-2021 2
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 12-03-2021 30
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 02-04-2021 9
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 09-04-2021 2
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 12-03-2021 30
14 2 02-04-2021 9
15 2 19-03-2021 23
16 1 02-04-2021 9
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 3 09-04-2021 2
20 3 02-04-2021 9
21 1 19-03-2021 23
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 2 02-04-2021 9
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 02-04-2021 9
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 26-03-2021 16
30 1 02-04-2021 9
31 2 26-03-2021 16
32 1 19-03-2021 23
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 19-03-2021 23
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 3 09-04-2021 2
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 2 09-04-2021 2
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 26-03-2021 16
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 2 09-04-2021 2
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 26-03-2021 16
48 1 12-03-2021 30
49 5 09-04-2021 2
50 4 26-03-2021 16
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 09-04-2021 2
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 09-04-2021 2
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 02-04-2021 9
64 1 12-03-2021 30
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 26-03-2021 16
67 2 26-03-2021 16
68 1 19-03-2021 23
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 12-03-2021 30
72 1 02-04-2021 9
73 1 12-03-2021 30
74 2 19-03-2021 23
75 1 02-04-2021 9
76 1 02-04-2021 9
77 1 09-04-2021 2
78 1 19-03-2021 23
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 2 09-04-2021 2
81 2 02-04-2021 9
82 3 09-04-2021 2
83 1 12-03-2021 30
84 1 26-03-2021 16
85 2 09-04-2021 2
86 1 26-03-2021 16
87 1 26-03-2021 16
88 2 26-03-2021 16
89 2 09-04-2021 2
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 09-04-2021 2
95 2 02-04-2021 9
96 1 19-03-2021 23
97 1 09-04-2021 2
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 3 02-04-2021 9

Loto lần quay gần đây nhất ngày 09-04-2021 của Gia Lai

Tổng Loto
Tổng 0 19, 82
Tổng 1 56, 38
Tổng 2 11
Tổng 3 85, 58, 49, 94
Tổng 4 40, 77
Tổng 5 05
Tổng 6 97
Tổng 7 89, 89
Tổng 8 80, 80, 44
Tổng 9