Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê theo tổng xổ số Gia Lai

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 18-09-2020 12
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 2 18-09-2020 12
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 2 11-09-2020 19
08 1 25-09-2020 5
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 04-09-2020 26
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 04-09-2020 26
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 25-09-2020 5
18 1 04-09-2020 26
19 1 11-09-2020 19
20 3 25-09-2020 5
21 1 04-09-2020 26
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 2 25-09-2020 5
27 2 25-09-2020 5
28 1 18-09-2020 12
29 1 11-09-2020 19
30 1 11-09-2020 19
31 1 11-09-2020 19
32 1 25-09-2020 5
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 2 04-09-2020 26
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 2 25-09-2020 5
39 1 18-09-2020 12
40 2 25-09-2020 5
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 1 18-09-2020 12
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 25-09-2020 5
49 1 04-09-2020 26
50 2 04-09-2020 26
51 3 18-09-2020 12
52 2 18-09-2020 12
53 2 18-09-2020 12
54 1 04-09-2020 26
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 2 25-09-2020 5
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 25-09-2020 5
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 18-09-2020 12
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 2 18-09-2020 12
71 2 11-09-2020 19
72 1 18-09-2020 12
73 1 04-09-2020 26
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 11-09-2020 19
76 1 25-09-2020 5
77 1 11-09-2020 19
78 1 25-09-2020 5
79 1 18-09-2020 12
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 18-09-2020 12
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 25-09-2020 5
86 1 11-09-2020 19
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 25-09-2020 5
89 1 18-09-2020 12
90 1 11-09-2020 19
91 2 25-09-2020 5
92 1 11-09-2020 19
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 11-09-2020 19
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 18-09-2020 12
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 11-09-2020 19
99 1 25-09-2020 5

Loto lần quay gần đây nhất ngày 25-09-2020 của Gia Lai

Tổng Loto
Tổng 0 91, 91
Tổng 1 56, 38
Tổng 2 20, 48
Tổng 3 85, 76
Tổng 4 40
Tổng 5 32, 78
Tổng 6 88
Tổng 7
Tổng 8 62, 08, 17, 99, 26
Tổng 9 27