Thống kê 2 số cuối XSHG Thống kê đặc biệt tuần XSHG
Thống kê tần số nhịp XSHG Thống kê tần suất loto XSHG
Tần suất cặp loto XSHG Thống kê lô gan XSHG
Đầu đuôi loto XSHG Thống kê theo tổng XSHG

Thống kê theo tổng xổ số Hậu Giang

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 12-09-2020 6
03 1 12-09-2020 6
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 4 29-08-2020 20
08 2 12-09-2020 6
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 3 12-09-2020 6
11 1 29-08-2020 20
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 22-08-2020 27
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 2 29-08-2020 20
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 29-08-2020 20
18 1 12-09-2020 6
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 2 05-09-2020 13
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 29-08-2020 20
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 22-08-2020 27
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 12-09-2020 6
30 2 29-08-2020 20
31 3 05-09-2020 13
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 3 05-09-2020 13
35 1 29-08-2020 20
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 29-08-2020 20
38 1 29-08-2020 20
39 1 29-08-2020 20
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 12-09-2020 6
42 1 05-09-2020 13
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 2 29-08-2020 20
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 2 12-09-2020 6
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 22-08-2020 27
51 1 12-09-2020 6
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 05-09-2020 13
55 1 22-08-2020 27
56 1 05-09-2020 13
57 3 12-09-2020 6
58 1 29-08-2020 20
59 1 22-08-2020 27
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 05-09-2020 13
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 05-09-2020 13
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 05-09-2020 13
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 05-09-2020 13
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 22-08-2020 27
75 2 05-09-2020 13
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 05-09-2020 13
78 1 05-09-2020 13
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 2 29-08-2020 20
81 1 12-09-2020 6
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 2 12-09-2020 6
84 1 29-08-2020 20
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 22-08-2020 27
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 2 12-09-2020 6
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 2 05-09-2020 13
99 2 12-09-2020 6

Loto lần quay gần đây nhất ngày 12-09-2020 của Hậu Giang

Tổng Loto
Tổng 0 91, 46, 91, 46
Tổng 1 10, 10, 29, 10, 83
Tổng 2 02, 57
Tổng 3 03
Tổng 4
Tổng 5 41
Tổng 6 51
Tổng 7
Tổng 8 08, 99
Tổng 9 18, 81