Thống kê 2 số cuối XSHG Thống kê đặc biệt tuần XSHG
Thống kê tần số nhịp XSHG Thống kê tần suất loto XSHG
Tần suất cặp loto XSHG Thống kê lô gan XSHG
Đầu đuôi loto XSHG Thống kê theo tổng XSHG

Thống kê theo tổng xổ số Hậu Giang

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 10-04-2021 2
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 13-03-2021 30
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 2 10-04-2021 2
07 1 13-03-2021 30
08 1 03-04-2021 9
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 27-03-2021 16
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 2 03-04-2021 9
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 13-03-2021 30
15 2 10-04-2021 2
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 13-03-2021 30
19 1 20-03-2021 23
20 1 20-03-2021 23
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 13-03-2021 30
23 1 20-03-2021 23
24 1 27-03-2021 16
25 2 03-04-2021 9
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 03-04-2021 9
29 2 03-04-2021 9
30 1 10-04-2021 2
31 1 13-03-2021 30
32 1 03-04-2021 9
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 10-04-2021 2
39 2 27-03-2021 16
40 4 03-04-2021 9
41 1 10-04-2021 2
42 1 10-04-2021 2
43 1 20-03-2021 23
44 1 27-03-2021 16
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 20-03-2021 23
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 20-03-2021 23
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 2 03-04-2021 9
54 1 13-03-2021 30
55 1 27-03-2021 16
56 2 20-03-2021 23
57 2 03-04-2021 9
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 10-04-2021 2
60 1 27-03-2021 16
61 1 27-03-2021 16
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 27-03-2021 16
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 3 10-04-2021 2
67 5 10-04-2021 2
68 2 27-03-2021 16
69 1 03-04-2021 9
70 1 13-03-2021 30
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 20-03-2021 23
73 4 10-04-2021 2
74 1 27-03-2021 16
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 10-04-2021 2
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 27-03-2021 16
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 03-04-2021 9
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 27-03-2021 16
85 1 13-03-2021 30
86 2 10-04-2021 2
87 1 27-03-2021 16
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 2 10-04-2021 2
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 2 03-04-2021 9
92 2 10-04-2021 2
93 2 10-04-2021 2
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 3 10-04-2021 2
96 1 03-04-2021 9
97 1 03-04-2021 9
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 10-04-2021 của Hậu Giang

Tổng Loto
Tổng 0 73
Tổng 1 92, 38
Tổng 2 93, 66, 02
Tổng 3 30, 67, 67
Tổng 4 95, 86, 59, 77
Tổng 5 41
Tổng 6 15, 42, 06
Tổng 7 89
Tổng 8
Tổng 9