Thống kê 2 số cuối XSKG Thống kê đặc biệt tuần XSKG
Thống kê tần số nhịp XSKG Thống kê tần suất loto XSKG
Tần suất cặp loto XSKG Thống kê lô gan XSKG
Đầu đuôi loto XSKG Thống kê theo tổng XSKG

Thống kê theo tổng xổ số Kiên Giang

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 28-03-2021 15
01 1 04-04-2021 8
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 14-03-2021 29
05 1 14-03-2021 29
06 1 11-04-2021 1
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 28-03-2021 15
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 04-04-2021 8
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 2 11-04-2021 1
16 1 21-03-2021 22
17 1 21-03-2021 22
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 2 21-03-2021 22
20 1 28-03-2021 15
21 2 11-04-2021 1
22 1 28-03-2021 15
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 11-04-2021 1
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 2 28-03-2021 15
30 1 04-04-2021 8
31 2 28-03-2021 15
32 1 04-04-2021 8
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 2 11-04-2021 1
35 2 11-04-2021 1
36 1 21-03-2021 22
37 1 21-03-2021 22
38 1 14-03-2021 29
39 2 04-04-2021 8
40 1 14-03-2021 29
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 2 04-04-2021 8
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 11-04-2021 1
45 1 11-04-2021 1
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 3 04-04-2021 8
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 28-03-2021 15
54 1 28-03-2021 15
55 2 28-03-2021 15
56 2 21-03-2021 22
57 4 11-04-2021 1
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 04-04-2021 8
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 04-04-2021 8
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 3 11-04-2021 1
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 2 04-04-2021 8
68 1 21-03-2021 22
69 1 28-03-2021 15
70 2 11-04-2021 1
71 1 21-03-2021 22
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 3 28-03-2021 15
74 1 28-03-2021 15
75 6 04-04-2021 8
76 1 28-03-2021 15
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 4 11-04-2021 1
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 04-04-2021 8
83 1 21-03-2021 22
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 2 21-03-2021 22
86 1 11-04-2021 1
87 1 21-03-2021 22
88 2 11-04-2021 1
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 28-03-2021 15
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 11-04-2021 1
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 14-03-2021 29

Loto lần quay gần đây nhất ngày 11-04-2021 của Kiên Giang

Tổng Loto
Tổng 0 64
Tổng 1
Tổng 2 57
Tổng 3 21, 21
Tổng 4 86
Tổng 5
Tổng 6 79, 79, 88, 15, 97, 06
Tổng 7 34, 70, 70, 25
Tổng 8 44, 35
Tổng 9 45