Thống kê 2 số cuối XSKG Thống kê đặc biệt tuần XSKG
Thống kê tần số nhịp XSKG Thống kê tần suất loto XSKG
Tần suất cặp loto XSKG Thống kê lô gan XSKG
Đầu đuôi loto XSKG Thống kê theo tổng XSKG

Thống kê theo tổng xổ số Kiên Giang

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 13-09-2020 5
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 2 30-08-2020 19
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 06-09-2020 12
05 1 23-08-2020 26
06 1 06-09-2020 12
07 1 13-09-2020 5
08 1 23-08-2020 26
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 2 06-09-2020 12
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 30-08-2020 19
15 2 06-09-2020 12
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 13-09-2020 5
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 13-09-2020 5
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 06-09-2020 12
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 23-08-2020 26
30 1 13-09-2020 5
31 1 23-08-2020 26
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 13-09-2020 5
34 1 30-08-2020 19
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 30-08-2020 19
37 1 30-08-2020 19
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 2 06-09-2020 12
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 2 30-08-2020 19
45 1 23-08-2020 26
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 06-09-2020 12
50 2 30-08-2020 19
51 1 30-08-2020 19
52 1 30-08-2020 19
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 2 06-09-2020 12
57 2 13-09-2020 5
58 2 13-09-2020 5
59 2 06-09-2020 12
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 3 13-09-2020 5
64 1 23-08-2020 26
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 30-08-2020 19
67 1 23-08-2020 26
68 1 13-09-2020 5
69 1 23-08-2020 26
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 2 13-09-2020 5
72 2 13-09-2020 5
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 23-08-2020 26
75 2 06-09-2020 12
76 2 13-09-2020 5
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 13-09-2020 5
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 3 13-09-2020 5
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 13-09-2020 5
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 2 30-08-2020 19
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 2 06-09-2020 12
93 1 13-09-2020 5
94 2 06-09-2020 12
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 23-08-2020 26
99 1 23-08-2020 26

Loto lần quay gần đây nhất ngày 13-09-2020 của Kiên Giang

Tổng Loto
Tổng 0 00, 82, 19
Tổng 1
Tổng 2 93, 57
Tổng 3 58, 76, 30
Tổng 4 68, 22, 86
Tổng 5
Tổng 6 33
Tổng 7 07
Tổng 8 71, 80, 71
Tổng 9 72, 63