Thống kê 2 số cuối XSKT Thống kê đặc biệt tuần XSKT
Thống kê tần số nhịp XSKT Thống kê tần suất loto XSKT
Tần suất cặp loto XSKT Thống kê lô gan XSKT
Đầu đuôi loto XSKT Thống kê theo tổng XSKT

Thống kê theo tổng xổ số Kon Tum

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 13-09-2020 17
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 2 13-09-2020 17
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 2 20-09-2020 10
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 27-09-2020 3
12 2 20-09-2020 10
13 1 30-08-2020 31
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 3 13-09-2020 17
16 1 06-09-2020 24
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 06-09-2020 24
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 2 27-09-2020 3
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 13-09-2020 17
23 1 30-08-2020 31
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 2 27-09-2020 3
26 2 27-09-2020 3
27 2 20-09-2020 10
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 13-09-2020 17
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 27-09-2020 3
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 2 30-08-2020 31
35 2 27-09-2020 3
36 1 06-09-2020 24
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 27-09-2020 3
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 27-09-2020 3
41 2 20-09-2020 10
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 2 20-09-2020 10
45 1 06-09-2020 24
46 1 27-09-2020 3
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 2 06-09-2020 24
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 20-09-2020 10
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 3 20-09-2020 10
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 20-09-2020 10
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 06-09-2020 24
60 1 13-09-2020 17
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 3 27-09-2020 3
63 1 13-09-2020 17
64 1 27-09-2020 3
65 2 27-09-2020 3
66 1 13-09-2020 17
67 1 13-09-2020 17
68 2 06-09-2020 24
69 1 30-08-2020 31
70 1 27-09-2020 3
71 1 30-08-2020 31
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 2 20-09-2020 10
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 30-08-2020 31
78 1 27-09-2020 3
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 30-08-2020 31
81 3 06-09-2020 24
82 4 27-09-2020 3
83 1 20-09-2020 10
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 06-09-2020 24
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 2 20-09-2020 10
89 4 27-09-2020 3
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 13-09-2020 17
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 2 13-09-2020 17
95 1 30-08-2020 31
96 2 27-09-2020 3
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 13-09-2020 17

Loto lần quay gần đây nhất ngày 27-09-2020 của Kon Tum

Tổng Loto
Tổng 0 64, 46, 82
Tổng 1 38, 65
Tổng 2 20, 11
Tổng 3
Tổng 4 40
Tổng 5 32, 96, 78
Tổng 6
Tổng 7 89, 70, 25
Tổng 8 35, 62, 62, 26
Tổng 9