Thống kê 2 số cuối XSKT Thống kê đặc biệt tuần XSKT
Thống kê tần số nhịp XSKT Thống kê tần suất loto XSKT
Tần suất cặp loto XSKT Thống kê lô gan XSKT
Đầu đuôi loto XSKT Thống kê theo tổng XSKT

Thống kê theo tổng xổ số Kon Tum

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 14-03-2021 28
02 1 21-03-2021 21
03 1 21-03-2021 21
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 04-04-2021 7
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 04-04-2021 7
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 04-04-2021 7
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 2 28-03-2021 14
12 1 21-03-2021 21
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 21-03-2021 21
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 21-03-2021 21
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 28-03-2021 14
22 1 04-04-2021 7
23 2 28-03-2021 14
24 1 28-03-2021 14
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 2 28-03-2021 14
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 04-04-2021 7
30 2 04-04-2021 7
31 2 21-03-2021 21
32 1 28-03-2021 14
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 4 04-04-2021 7
36 1 28-03-2021 14
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 14-03-2021 28
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 14-03-2021 28
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 04-04-2021 7
45 1 14-03-2021 28
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 14-03-2021 28
48 1 21-03-2021 21
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 28-03-2021 14
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 14-03-2021 28
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 04-04-2021 7
61 1 04-04-2021 7
62 1 14-03-2021 28
63 1 21-03-2021 21
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 28-03-2021 14
66 1 14-03-2021 28
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 2 04-04-2021 7
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 28-03-2021 14
76 1 21-03-2021 21
77 4 04-04-2021 7
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 28-03-2021 14
80 2 04-04-2021 7
81 2 28-03-2021 14
82 1 14-03-2021 28
83 1 14-03-2021 28
84 2 04-04-2021 7
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 3 04-04-2021 7
87 1 21-03-2021 21
88 3 28-03-2021 14
89 2 04-04-2021 7
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 04-04-2021 7
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 14-03-2021 28
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 28-03-2021 14
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 04-04-2021 của Kon Tum

Tổng Loto
Tổng 0 91
Tổng 1 29
Tổng 2 84
Tổng 3 30
Tổng 4 77, 86, 22, 86
Tổng 5 05
Tổng 6 60
Tổng 7 70, 89, 07, 61
Tổng 8 80, 44, 35
Tổng 9 09