Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê theo tổng xổ số Long An

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 3 19-09-2020 7
01 1 05-09-2020 21
02 1 19-09-2020 7
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 2 12-09-2020 14
05 1 29-08-2020 28
06 2 12-09-2020 14
07 2 19-09-2020 7
08 1 29-08-2020 28
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 29-08-2020 28
15 1 29-08-2020 28
16 1 29-08-2020 28
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 2 12-09-2020 14
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 2 19-09-2020 7
21 1 12-09-2020 14
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 29-08-2020 28
24 1 05-09-2020 21
25 2 19-09-2020 7
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 05-09-2020 21
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 05-09-2020 21
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 05-09-2020 21
34 1 12-09-2020 14
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 05-09-2020 21
38 1 29-08-2020 28
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 2 12-09-2020 14
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 3 19-09-2020 7
44 1 19-09-2020 7
45 2 19-09-2020 7
46 2 19-09-2020 7
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 2 05-09-2020 21
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 12-09-2020 14
51 2 19-09-2020 7
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 2 19-09-2020 7
54 1 29-08-2020 28
55 1 05-09-2020 21
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 2 12-09-2020 14
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 3 19-09-2020 7
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 19-09-2020 7
64 1 29-08-2020 28
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 05-09-2020 21
67 1 12-09-2020 14
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 29-08-2020 28
70 2 12-09-2020 14
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 05-09-2020 21
75 1 29-08-2020 28
76 1 12-09-2020 14
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 19-09-2020 7
80 1 19-09-2020 7
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 05-09-2020 21
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 29-08-2020 28
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 05-09-2020 21
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 12-09-2020 14
95 1 05-09-2020 21
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 19-09-2020 của Long An

Tổng Loto
Tổng 0 00, 46
Tổng 1
Tổng 2 20, 02
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6 79, 51
Tổng 7 43, 43, 25, 61, 07, 07
Tổng 8 44, 53, 53, 80
Tổng 9 45, 63