Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê theo tổng xổ số Long An

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 2 10-04-2021 2
02 1 03-04-2021 9
03 1 20-03-2021 23
04 1 27-03-2021 16
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 13-03-2021 30
07 2 03-04-2021 9
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 27-03-2021 16
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 27-03-2021 16
13 1 20-03-2021 23
14 1 10-04-2021 2
15 3 10-04-2021 2
16 1 13-03-2021 30
17 1 03-04-2021 9
18 1 13-03-2021 30
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 2 03-04-2021 9
21 1 03-04-2021 9
22 1 03-04-2021 9
23 1 20-03-2021 23
24 2 10-04-2021 2
25 1 10-04-2021 2
26 1 10-04-2021 2
27 2 10-04-2021 2
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 27-03-2021 16
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 3 27-03-2021 16
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 2 03-04-2021 9
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 27-03-2021 16
39 2 10-04-2021 2
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 1 13-03-2021 30
44 3 27-03-2021 16
45 2 10-04-2021 2
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 27-03-2021 16
48 2 13-03-2021 30
49 1 03-04-2021 9
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 27-03-2021 16
52 1 03-04-2021 9
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 03-04-2021 9
60 1 20-03-2021 23
61 3 10-04-2021 2
62 1 20-03-2021 23
63 1 27-03-2021 16
64 2 10-04-2021 2
65 1 20-03-2021 23
66 2 13-03-2021 30
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 20-03-2021 23
70 1 27-03-2021 16
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 03-04-2021 9
75 1 13-03-2021 30
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 13-03-2021 30
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 13-03-2021 30
80 3 03-04-2021 9
81 1 27-03-2021 16
82 1 20-03-2021 23
83 3 10-04-2021 2
84 1 20-03-2021 23
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 13-03-2021 30
87 1 20-03-2021 23
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 13-03-2021 30
90 2 10-04-2021 2
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 10-04-2021 2
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 03-04-2021 9
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 2 10-04-2021 2
97 1 27-03-2021 16
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 2 27-03-2021 16

Loto lần quay gần đây nhất ngày 10-04-2021 của Long An

Tổng Loto
Tổng 0 64
Tổng 1 01, 92, 83
Tổng 2 39
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5 14, 96
Tổng 6 15, 15, 15, 24
Tổng 7 61, 25, 61
Tổng 8 26
Tổng 9 90, 27, 45