Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê theo tổng xổ số Ninh Thuận

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 3 25-09-2020 6
02 1 04-09-2020 27
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 25-09-2020 6
05 2 18-09-2020 13
06 2 25-09-2020 6
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 04-09-2020 27
09 2 11-09-2020 20
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 04-09-2020 27
12 1 18-09-2020 13
13 2 18-09-2020 13
14 1 25-09-2020 6
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 11-09-2020 20
19 2 18-09-2020 13
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 18-09-2020 13
23 2 18-09-2020 13
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 25-09-2020 6
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 2 25-09-2020 6
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 11-09-2020 20
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 11-09-2020 20
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 25-09-2020 6
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 18-09-2020 13
39 1 11-09-2020 20
40 1 25-09-2020 6
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 25-09-2020 6
43 1 04-09-2020 27
44 1 18-09-2020 13
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 25-09-2020 6
47 1 25-09-2020 6
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 2 11-09-2020 20
55 3 25-09-2020 6
56 1 04-09-2020 27
57 1 11-09-2020 20
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 25-09-2020 6
61 3 25-09-2020 6
62 3 18-09-2020 13
63 1 18-09-2020 13
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 04-09-2020 27
68 2 25-09-2020 6
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 2 25-09-2020 6
71 1 11-09-2020 20
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 11-09-2020 20
77 1 18-09-2020 13
78 1 04-09-2020 27
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 18-09-2020 13
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 25-09-2020 6
84 1 18-09-2020 13
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 04-09-2020 27
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 3 11-09-2020 20
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 2 18-09-2020 13
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 2 25-09-2020 6

Loto lần quay gần đây nhất ngày 25-09-2020 của Ninh Thuận

Tổng Loto
Tổng 0 46, 28, 55
Tổng 1 83, 47, 01
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4 68, 04, 40
Tổng 5 14
Tổng 6 42, 06, 60
Tổng 7 25, 61, 70
Tổng 8 99
Tổng 9 36