Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê theo tổng xổ số Ninh Thuận

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 12-03-2021 30
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 19-03-2021 23
04 1 19-03-2021 23
05 1 26-03-2021 16
06 1 09-04-2021 2
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 2 12-03-2021 30
11 1 09-04-2021 2
12 4 09-04-2021 2
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 3 09-04-2021 2
15 1 19-03-2021 23
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 2 02-04-2021 9
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 3 02-04-2021 9
21 1 26-03-2021 16
22 1 12-03-2021 30
23 1 19-03-2021 23
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 3 26-03-2021 16
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 2 26-03-2021 16
28 2 02-04-2021 9
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 2 09-04-2021 2
32 1 09-04-2021 2
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 12-03-2021 30
36 1 26-03-2021 16
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 26-03-2021 16
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 19-03-2021 23
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 1 19-03-2021 23
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 12-03-2021 30
46 2 02-04-2021 9
47 1 12-03-2021 30
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 02-04-2021 9
50 2 09-04-2021 2
51 1 09-04-2021 2
52 2 02-04-2021 9
53 3 09-04-2021 2
54 2 26-03-2021 16
55 1 19-03-2021 23
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 09-04-2021 2
60 3 09-04-2021 2
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 09-04-2021 2
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 02-04-2021 9
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 2 02-04-2021 9
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 2 09-04-2021 2
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 2 19-03-2021 23
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 26-03-2021 16
76 2 09-04-2021 2
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 02-04-2021 9
79 1 12-03-2021 30
80 2 19-03-2021 23
81 2 26-03-2021 16
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 26-03-2021 16
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 2 09-04-2021 2
86 1 09-04-2021 2
87 1 26-03-2021 16
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 3 02-04-2021 9
91 1 19-03-2021 23
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 2 09-04-2021 2
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 3 09-04-2021 2
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 09-04-2021 của Ninh Thuận

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2 93, 11
Tổng 3 76, 85, 12
Tổng 4 86, 31, 59
Tổng 5 32, 96, 14, 50
Tổng 6 60, 51, 06
Tổng 7 70
Tổng 8 62, 53
Tổng 9