Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê theo tổng xổ số Phú Yên

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 21-09-2020 10
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 28-09-2020 3
04 1 31-08-2020 31
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 14-09-2020 17
07 2 14-09-2020 17
08 3 28-09-2020 3
09 2 28-09-2020 3
10 1 14-09-2020 17
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 2 21-09-2020 10
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 14-09-2020 17
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 4 28-09-2020 3
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 2 31-08-2020 31
21 1 07-09-2020 24
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 3 14-09-2020 17
26 1 28-09-2020 3
27 1 28-09-2020 3
28 1 21-09-2020 10
29 3 07-09-2020 24
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 2 21-09-2020 10
32 2 14-09-2020 17
33 2 28-09-2020 3
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 2 28-09-2020 3
37 1 14-09-2020 17
38 1 07-09-2020 24
39 1 21-09-2020 10
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 28-09-2020 3
43 2 31-08-2020 31
44 2 28-09-2020 3
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 2 21-09-2020 10
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 28-09-2020 3
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 3 21-09-2020 10
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 2 28-09-2020 3
59 1 28-09-2020 3
60 1 31-08-2020 31
61 1 14-09-2020 17
62 1 31-08-2020 31
63 2 14-09-2020 17
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 21-09-2020 10
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 21-09-2020 10
69 1 07-09-2020 24
70 2 07-09-2020 24
71 1 07-09-2020 24
72 1 07-09-2020 24
73 1 07-09-2020 24
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 2 28-09-2020 3
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 21-09-2020 10
78 2 21-09-2020 10
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 21-09-2020 10
83 1 28-09-2020 3
84 2 21-09-2020 10
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 28-09-2020 3
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 28-09-2020 3
89 1 31-08-2020 31
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 2 21-09-2020 10
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 07-09-2020 24
95 1 07-09-2020 24
96 1 21-09-2020 10
97 3 28-09-2020 3
98 1 31-08-2020 31
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 28-09-2020 của Phú Yên

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1 83
Tổng 2 75
Tổng 3 58, 03
Tổng 4 59, 86
Tổng 5
Tổng 6 33, 88, 97, 42
Tổng 7
Tổng 8 44, 26, 08
Tổng 9 36, 09, 27, 18, 54