Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê theo tổng xổ số Phú Yên

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 29-03-2021 13
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 05-04-2021 6
04 1 29-03-2021 13
05 2 29-03-2021 13
06 1 05-04-2021 6
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 4 05-04-2021 6
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 29-03-2021 13
12 2 22-03-2021 20
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 15-03-2021 27
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 2 15-03-2021 27
17 3 05-04-2021 6
18 2 22-03-2021 20
19 2 22-03-2021 20
20 1 29-03-2021 13
21 1 15-03-2021 27
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 29-03-2021 13
25 2 29-03-2021 13
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 05-04-2021 6
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 05-04-2021 6
41 2 05-04-2021 6
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 05-04-2021 6
45 2 29-03-2021 13
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 05-04-2021 6
48 1 29-03-2021 13
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 3 05-04-2021 6
51 1 22-03-2021 20
52 1 15-03-2021 27
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 29-03-2021 13
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 15-03-2021 27
64 1 29-03-2021 13
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 22-03-2021 20
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 15-03-2021 27
70 1 22-03-2021 20
71 1 22-03-2021 20
72 1 22-03-2021 20
73 1 29-03-2021 13
74 1 15-03-2021 27
75 2 15-03-2021 27
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 22-03-2021 20
79 1 05-04-2021 6
80 2 22-03-2021 20
81 2 29-03-2021 13
82 2 05-04-2021 6
83 1 29-03-2021 13
84 1 05-04-2021 6
85 1 05-04-2021 6
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 2 05-04-2021 6
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 15-03-2021 27
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 4 05-04-2021 6
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 05-04-2021 của Phú Yên

Tổng Loto
Tổng 0 82, 37
Tổng 1 47
Tổng 2 84
Tổng 3 03, 85
Tổng 4 40
Tổng 5 41, 41, 50
Tổng 6 88, 79, 97, 06
Tổng 7
Tổng 8 08, 08, 17, 44
Tổng 9