Thống kê 2 số cuối XSQB Thống kê đặc biệt tuần XSQB
Thống kê tần số nhịp XSQB Thống kê tần suất loto XSQB
Tần suất cặp loto XSQB Thống kê lô gan XSQB
Đầu đuôi loto XSQB Thống kê theo tổng XSQB

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Bình

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 10-09-2020 8
01 2 10-09-2020 8
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 2 27-08-2020 22
06 3 17-09-2020 1
07 1 27-08-2020 22
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 3 17-09-2020 1
11 2 27-08-2020 22
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 20-08-2020 29
14 2 17-09-2020 1
15 2 17-09-2020 1
16 3 17-09-2020 1
17 2 03-09-2020 15
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 2 03-09-2020 15
20 1 10-09-2020 8
21 1 03-09-2020 15
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 2 10-09-2020 8
26 2 27-08-2020 22
27 2 03-09-2020 15
28 1 20-08-2020 29
29 1 27-08-2020 22
30 1 10-09-2020 8
31 1 17-09-2020 1
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 2 10-09-2020 8
37 2 03-09-2020 15
38 1 20-08-2020 29
39 2 10-09-2020 8
40 2 17-09-2020 1
41 2 10-09-2020 8
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 2 10-09-2020 8
45 2 27-08-2020 22
46 3 17-09-2020 1
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 10-09-2020 8
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 17-09-2020 1
51 1 17-09-2020 1
52 2 17-09-2020 1
53 1 20-08-2020 29
54 1 27-08-2020 22
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 3 17-09-2020 1
57 2 17-09-2020 1
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 2 17-09-2020 1
64 1 27-08-2020 22
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 20-08-2020 29
69 1 17-09-2020 1
70 1 20-08-2020 29
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 3 17-09-2020 1
74 1 10-09-2020 8
75 2 20-08-2020 29
76 1 17-09-2020 1
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 03-09-2020 15
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 03-09-2020 15
84 1 10-09-2020 8
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 17-09-2020 1
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 2 27-08-2020 22
95 1 10-09-2020 8
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 2 03-09-2020 15
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 17-09-2020 của Quảng Bình

Tổng Loto
Tổng 0 46, 73
Tổng 1 10, 56
Tổng 2 57
Tổng 3 76
Tổng 4 31, 40
Tổng 5 14, 69, 50
Tổng 6 51, 06, 15
Tổng 7 52, 16
Tổng 8
Tổng 9 90, 63