Thống kê 2 số cuối XSQNA Thống kê đặc biệt tuần XSQNA
Thống kê tần số nhịp XSQNA Thống kê tần suất loto XSQNA
Tần suất cặp loto XSQNA Thống kê lô gan XSQNA
Đầu đuôi loto XSQNA Thống kê theo tổng XSQNA

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Nam

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 06-04-2021 6
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 2 30-03-2021 13
04 2 30-03-2021 13
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 16-03-2021 27
07 1 06-04-2021 6
08 1 06-04-2021 6
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 2 23-03-2021 20
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 2 06-04-2021 6
13 1 06-04-2021 6
14 1 16-03-2021 27
15 1 06-04-2021 6
16 1 16-03-2021 27
17 1 06-04-2021 6
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 06-04-2021 6
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 23-03-2021 20
25 1 30-03-2021 13
26 1 16-03-2021 27
27 2 23-03-2021 20
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 06-04-2021 6
30 2 30-03-2021 13
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 2 30-03-2021 13
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 30-03-2021 13
36 2 23-03-2021 20
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 16-03-2021 27
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 30-03-2021 13
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 16-03-2021 27
46 1 30-03-2021 13
47 1 16-03-2021 27
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 23-03-2021 20
52 2 30-03-2021 13
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 06-04-2021 6
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 30-03-2021 13
60 1 23-03-2021 20
61 1 06-04-2021 6
62 1 23-03-2021 20
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 23-03-2021 20
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 2 30-03-2021 13
68 2 06-04-2021 6
69 1 30-03-2021 13
70 1 06-04-2021 6
71 1 23-03-2021 20
72 1 16-03-2021 27
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 2 06-04-2021 6
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 16-03-2021 27
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 16-03-2021 27
80 1 23-03-2021 20
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 2 06-04-2021 6
84 1 30-03-2021 13
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 2 06-04-2021 6
90 1 30-03-2021 13
91 1 23-03-2021 20
92 1 06-04-2021 6
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 2 30-03-2021 13
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 06-04-2021 6
97 1 23-03-2021 20
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 2 23-03-2021 20

Loto lần quay gần đây nhất ngày 06-04-2021 của Quảng Nam

Tổng Loto
Tổng 0 55
Tổng 1 01, 29, 92, 83, 74
Tổng 2
Tổng 3 12, 21
Tổng 4 68, 13
Tổng 5 96
Tổng 6 15
Tổng 7 70, 07, 61, 89
Tổng 8 08, 17
Tổng 9