Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Ngãi

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 3 03-04-2021 8
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 27-03-2021 15
03 1 10-04-2021 1
04 2 27-03-2021 15
05 1 10-04-2021 1
06 1 10-04-2021 1
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 10-04-2021 1
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 3 03-04-2021 8
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 2 10-04-2021 1
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 20-03-2021 22
18 2 27-03-2021 15
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 20-03-2021 22
21 3 03-04-2021 8
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 2 03-04-2021 8
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 13-03-2021 29
26 2 27-03-2021 15
27 1 10-04-2021 1
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 2 20-03-2021 22
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 13-03-2021 29
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 2 10-04-2021 1
39 1 03-04-2021 8
40 3 10-04-2021 1
41 1 20-03-2021 22
42 1 27-03-2021 15
43 1 10-04-2021 1
44 2 03-04-2021 8
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 2 03-04-2021 8
48 1 10-04-2021 1
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 20-03-2021 22
51 1 20-03-2021 22
52 1 20-03-2021 22
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 4 10-04-2021 1
55 1 13-03-2021 29
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 3 10-04-2021 1
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 03-04-2021 8
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 3 10-04-2021 1
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 13-03-2021 29
66 2 27-03-2021 15
67 1 13-03-2021 29
68 1 03-04-2021 8
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 13-03-2021 29
71 2 03-04-2021 8
72 1 10-04-2021 1
73 1 03-04-2021 8
74 2 03-04-2021 8
75 1 10-04-2021 1
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 2 27-03-2021 15
80 1 10-04-2021 1
81 1 27-03-2021 15
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 13-03-2021 29
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 2 10-04-2021 1
89 2 03-04-2021 8
90 2 03-04-2021 8
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 3 27-03-2021 15
97 1 27-03-2021 15
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 13-03-2021 29

Loto lần quay gần đây nhất ngày 10-04-2021 của Quảng Ngãi

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1 10, 38
Tổng 2 57, 57, 48, 75
Tổng 3 03
Tổng 4 40
Tổng 5 14, 05
Tổng 6 88, 06
Tổng 7 43
Tổng 8 80
Tổng 9 27, 72, 54, 63