Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Ngãi

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 19-09-2020 12
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 3 26-09-2020 5
03 1 26-09-2020 5
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 3 12-09-2020 19
07 1 12-09-2020 19
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 26-09-2020 5
10 1 12-09-2020 19
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 26-09-2020 5
14 1 19-09-2020 12
15 1 19-09-2020 12
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 26-09-2020 5
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 19-09-2020 12
20 1 26-09-2020 5
21 2 19-09-2020 12
22 1 19-09-2020 12
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 2 19-09-2020 12
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 26-09-2020 5
31 1 12-09-2020 19
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 2 26-09-2020 5
34 1 05-09-2020 26
35 1 05-09-2020 26
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 05-09-2020 26
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 26-09-2020 5
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 12-09-2020 19
47 1 19-09-2020 12
48 1 19-09-2020 12
49 1 12-09-2020 19
50 1 19-09-2020 12
51 1 05-09-2020 26
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 12-09-2020 19
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 3 26-09-2020 5
56 2 19-09-2020 12
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 3 26-09-2020 5
59 2 26-09-2020 5
60 2 19-09-2020 12
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 26-09-2020 5
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 12-09-2020 19
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 12-09-2020 19
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 12-09-2020 19
75 2 12-09-2020 19
76 3 26-09-2020 5
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 2 26-09-2020 5
80 1 26-09-2020 5
81 1 05-09-2020 26
82 2 12-09-2020 19
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 05-09-2020 26
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 12-09-2020 19
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 05-09-2020 26
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 2 12-09-2020 19
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 19-09-2020 12
99 1 05-09-2020 26

Loto lần quay gần đây nhất ngày 26-09-2020 của Quảng Ngãi

Tổng Loto
Tổng 0 55
Tổng 1
Tổng 2 20, 02
Tổng 3 58, 76, 30, 76, 58, 03
Tổng 4 59, 13
Tổng 5 41
Tổng 6 33, 79
Tổng 7
Tổng 8 80, 17
Tổng 9 09, 63