Thống kê 2 số cuối XSQT Thống kê đặc biệt tuần XSQT
Thống kê tần số nhịp XSQT Thống kê tần suất loto XSQT
Tần suất cặp loto XSQT Thống kê lô gan XSQT
Đầu đuôi loto XSQT Thống kê theo tổng XSQT

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Trị

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 3 17-09-2020 13
01 1 17-09-2020 13
02 2 24-09-2020 6
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 10-09-2020 20
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 24-09-2020 6
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 10-09-2020 20
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 3 24-09-2020 6
14 1 03-09-2020 27
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 03-09-2020 27
19 2 03-09-2020 27
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 10-09-2020 20
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 24-09-2020 6
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 17-09-2020 13
30 1 10-09-2020 20
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 17-09-2020 13
35 2 24-09-2020 6
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 2 24-09-2020 6
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 24-09-2020 6
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 24-09-2020 6
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 17-09-2020 13
45 1 17-09-2020 13
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 2 24-09-2020 6
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 2 10-09-2020 20
50 1 03-09-2020 27
51 1 03-09-2020 27
52 1 10-09-2020 20
53 1 03-09-2020 27
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 17-09-2020 13
58 3 24-09-2020 6
59 1 24-09-2020 6
60 1 03-09-2020 27
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 2 17-09-2020 13
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 03-09-2020 27
66 1 03-09-2020 27
67 2 24-09-2020 6
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 10-09-2020 20
70 1 24-09-2020 6
71 2 24-09-2020 6
72 2 03-09-2020 27
73 1 24-09-2020 6
74 2 10-09-2020 20
75 1 17-09-2020 13
76 2 03-09-2020 27
77 1 10-09-2020 20
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 17-09-2020 13
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 24-09-2020 6
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 2 17-09-2020 13
84 1 17-09-2020 13
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 17-09-2020 13
89 1 10-09-2020 20
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 2 17-09-2020 13
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 10-09-2020 20

Loto lần quay gần đây nhất ngày 24-09-2020 của Quảng Trị

Tổng Loto
Tổng 0 73
Tổng 1 38, 47
Tổng 2 02, 02
Tổng 3 67, 58, 58
Tổng 4 59, 40, 13
Tổng 5
Tổng 6 42
Tổng 7 25, 70
Tổng 8 35, 71, 08
Tổng 9 81