Thống kê 2 số cuối XSQT Thống kê đặc biệt tuần XSQT
Thống kê tần số nhịp XSQT Thống kê tần suất loto XSQT
Tần suất cặp loto XSQT Thống kê lô gan XSQT
Đầu đuôi loto XSQT Thống kê theo tổng XSQT

Thống kê theo tổng xổ số Quảng Trị

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 01-04-2021 10
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 3 08-04-2021 3
05 2 01-04-2021 10
06 1 11-03-2021 31
07 1 01-04-2021 10
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 08-04-2021 3
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 3 08-04-2021 3
13 1 25-03-2021 17
14 1 08-04-2021 3
15 4 08-04-2021 3
16 1 25-03-2021 17
17 2 01-04-2021 10
18 1 01-04-2021 10
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 25-03-2021 17
24 3 01-04-2021 10
25 1 08-04-2021 3
26 1 01-04-2021 10
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 25-03-2021 17
29 2 25-03-2021 17
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 18-03-2021 24
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 25-03-2021 17
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 2 01-04-2021 10
40 1 18-03-2021 24
41 1 01-04-2021 10
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 2 18-03-2021 24
48 1 25-03-2021 17
49 3 01-04-2021 10
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 2 01-04-2021 10
52 1 11-03-2021 31
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 08-04-2021 3
55 2 08-04-2021 3
56 2 11-03-2021 31
57 1 18-03-2021 24
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 2 25-03-2021 17
65 3 18-03-2021 24
66 3 08-04-2021 3
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 3 08-04-2021 3
70 1 18-03-2021 24
71 1 08-04-2021 3
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 18-03-2021 24
74 2 18-03-2021 24
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 25-03-2021 17
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 2 08-04-2021 3
80 1 18-03-2021 24
81 1 08-04-2021 3
82 5 25-03-2021 17
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 08-04-2021 3
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 08-04-2021 3
88 1 11-03-2021 31
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 3 01-04-2021 10
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 25-03-2021 17
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 01-04-2021 10
97 2 08-04-2021 3
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 2 11-03-2021 31

Loto lần quay gần đây nhất ngày 08-04-2021 của Quảng Trị

Tổng Loto
Tổng 0 55
Tổng 1 10
Tổng 2 66, 84
Tổng 3 12, 12
Tổng 4 04
Tổng 5 87, 14, 69
Tổng 6 79, 15, 15, 97
Tổng 7 25
Tổng 8 71
Tổng 9 81, 54