Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

Thống kê theo tổng xổ số Sóc Trăng

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 2 31-03-2021 12
02 2 17-03-2021 26
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 07-04-2021 5
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 2 07-04-2021 5
07 1 31-03-2021 12
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 2 24-03-2021 19
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 07-04-2021 5
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 2 31-03-2021 12
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 07-04-2021 5
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 2 24-03-2021 19
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 31-03-2021 12
22 1 17-03-2021 26
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 2 31-03-2021 12
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 31-03-2021 12
28 2 31-03-2021 12
29 1 24-03-2021 19
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 24-03-2021 19
33 2 31-03-2021 12
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 07-04-2021 5
37 1 24-03-2021 19
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 31-03-2021 12
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 2 31-03-2021 12
44 2 07-04-2021 5
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 2 31-03-2021 12
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 2 24-03-2021 19
52 1 24-03-2021 19
53 1 07-04-2021 5
54 1 07-04-2021 5
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 07-04-2021 5
58 1 07-04-2021 5
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 31-03-2021 12
61 1 17-03-2021 26
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 2 07-04-2021 5
65 2 07-04-2021 5
66 1 31-03-2021 12
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 17-03-2021 26
69 2 07-04-2021 5
70 1 07-04-2021 5
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 17-03-2021 26
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 24-03-2021 19
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 24-03-2021 19
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 17-03-2021 26
82 1 17-03-2021 26
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 2 07-04-2021 5
85 3 07-04-2021 5
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 24-03-2021 19
89 2 31-03-2021 12
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 2 17-03-2021 26
95 1 17-03-2021 26
96 2 07-04-2021 5
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 07-04-2021 của Sóc Trăng

Tổng Loto
Tổng 0 64
Tổng 1 65
Tổng 2 57, 84
Tổng 3 12, 58, 85
Tổng 4 04
Tổng 5 96, 69, 96
Tổng 6 06
Tổng 7 70
Tổng 8 17, 44, 53
Tổng 9 54, 36