Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

Thống kê theo tổng xổ số Sóc Trăng

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 23-09-2020 3
01 1 26-08-2020 31
02 1 02-09-2020 24
03 2 23-09-2020 3
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 02-09-2020 24
08 1 09-09-2020 17
09 1 16-09-2020 10
10 2 02-09-2020 24
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 2 09-09-2020 17
15 1 09-09-2020 17
16 3 23-09-2020 3
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 23-09-2020 3
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 2 23-09-2020 3
23 1 26-08-2020 31
24 1 09-09-2020 17
25 1 09-09-2020 17
26 2 16-09-2020 10
27 1 23-09-2020 3
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 09-09-2020 17
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 26-08-2020 31
32 1 23-09-2020 3
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 26-08-2020 31
35 1 23-09-2020 3
36 1 16-09-2020 10
37 2 23-09-2020 3
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 1 26-08-2020 31
44 1 02-09-2020 24
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 23-09-2020 3
47 1 23-09-2020 3
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 16-09-2020 10
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 23-09-2020 3
53 3 23-09-2020 3
54 2 23-09-2020 3
55 2 23-09-2020 3
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 16-09-2020 10
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 09-09-2020 17
60 2 02-09-2020 24
61 1 26-08-2020 31
62 2 16-09-2020 10
63 4 23-09-2020 3
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 02-09-2020 24
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 26-08-2020 31
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 2 09-09-2020 17
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 09-09-2020 17
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 2 02-09-2020 24
74 1 16-09-2020 10
75 1 16-09-2020 10
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 4 16-09-2020 10
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 16-09-2020 10
82 1 02-09-2020 24
83 2 09-09-2020 17
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 4 16-09-2020 10
86 1 02-09-2020 24
87 1 09-09-2020 17
88 2 16-09-2020 10
89 1 26-08-2020 31
90 1 26-08-2020 31
91 1 23-09-2020 3
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 3 16-09-2020 10
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 23-09-2020 của Sóc Trăng

Tổng Loto
Tổng 0 00, 46, 37, 19, 55, 91
Tổng 1 47
Tổng 2
Tổng 3 03
Tổng 4 22
Tổng 5 32
Tổng 6
Tổng 7 52, 16
Tổng 8 35, 53
Tổng 9 63, 54, 27, 54