Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê theo tổng xổ số Tây Ninh

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 3 24-09-2020 2
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 2 17-09-2020 9
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 17-09-2020 9
07 1 27-08-2020 30
08 6 24-09-2020 2
09 1 27-08-2020 30
10 2 03-09-2020 23
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 24-09-2020 2
13 3 24-09-2020 2
14 2 10-09-2020 16
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 17-09-2020 9
17 2 03-09-2020 23
18 1 17-09-2020 9
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 24-09-2020 2
21 1 17-09-2020 9
22 1 03-09-2020 23
23 1 27-08-2020 30
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 2 24-09-2020 2
26 1 27-08-2020 30
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 10-09-2020 16
29 2 17-09-2020 9
30 2 17-09-2020 9
31 1 27-08-2020 30
32 1 17-09-2020 9
33 1 17-09-2020 9
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 27-08-2020 30
38 2 10-09-2020 16
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 24-09-2020 2
41 2 10-09-2020 16
42 1 03-09-2020 23
43 1 27-08-2020 30
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 10-09-2020 16
47 1 24-09-2020 2
48 1 10-09-2020 16
49 1 10-09-2020 16
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 2 10-09-2020 16
55 1 17-09-2020 9
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 10-09-2020 16
58 2 24-09-2020 2
59 1 27-08-2020 30
60 2 17-09-2020 9
61 2 03-09-2020 23
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 03-09-2020 23
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 10-09-2020 16
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 27-08-2020 30
70 1 17-09-2020 9
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 24-09-2020 2
74 1 03-09-2020 23
75 2 24-09-2020 2
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 10-09-2020 16
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 3 17-09-2020 9
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 03-09-2020 23
83 2 17-09-2020 9
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 24-09-2020 2
87 2 24-09-2020 2
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 03-09-2020 23
90 1 17-09-2020 9
91 1 24-09-2020 2
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 2 24-09-2020 2
94 1 03-09-2020 23
95 1 10-09-2020 16
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 27-08-2020 30

Loto lần quay gần đây nhất ngày 24-09-2020 của Tây Ninh

Tổng Loto
Tổng 0 00, 73, 91
Tổng 1 47
Tổng 2 20, 75, 93
Tổng 3 12, 58, 58
Tổng 4 13, 86, 40
Tổng 5 87
Tổng 6
Tổng 7 25, 25
Tổng 8 08, 08
Tổng 9