Thống kê 2 số cuối XSTTH Thống kê đặc biệt tuần XSTTH
Thống kê tần số nhịp XSTTH Thống kê tần suất loto XSTTH
Tần suất cặp loto XSTTH Thống kê lô gan XSTTH
Đầu đuôi loto XSTTH Thống kê theo tổng XSTTH

Thống kê theo tổng xổ số Thừa Thiên Huế

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 22-03-2021 21
01 1 22-03-2021 21
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 2 29-03-2021 14
04 2 22-03-2021 21
05 1 05-04-2021 7
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 29-03-2021 14
11 1 29-03-2021 14
12 2 22-03-2021 21
13 3 05-04-2021 7
14 1 22-03-2021 21
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 15-03-2021 28
17 1 05-04-2021 7
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 29-03-2021 14
22 1 22-03-2021 21
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 2 29-03-2021 14
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 29-03-2021 14
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 05-04-2021 7
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 29-03-2021 14
32 1 22-03-2021 21
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 05-04-2021 7
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 05-04-2021 7
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 22-03-2021 21
40 2 05-04-2021 7
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 22-03-2021 21
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 2 05-04-2021 7
45 1 05-04-2021 7
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 05-04-2021 7
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 2 05-04-2021 7
53 1 22-03-2021 21
54 1 15-03-2021 28
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 29-03-2021 14
58 2 22-03-2021 21
59 3 29-03-2021 14
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 2 15-03-2021 28
62 1 15-03-2021 28
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 22-03-2021 21
66 1 15-03-2021 28
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 2 29-03-2021 14
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 22-03-2021 21
72 2 05-04-2021 7
73 1 15-03-2021 28
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 05-04-2021 7
78 1 29-03-2021 14
79 1 15-03-2021 28
80 3 05-04-2021 7
81 1 05-04-2021 7
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 15-03-2021 28
85 1 05-04-2021 7
86 1 15-03-2021 28
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 22-03-2021 21
89 1 05-04-2021 7
90 1 29-03-2021 14
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 22-03-2021 21
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 29-03-2021 14
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 05-04-2021 7

Loto lần quay gần đây nhất ngày 05-04-2021 của Thừa Thiên Huế

Tổng Loto
Tổng 0 37
Tổng 1 29
Tổng 2
Tổng 3 85
Tổng 4 13, 77, 40
Tổng 5 05, 50
Tổng 6
Tổng 7 89, 52
Tổng 8 35, 80, 44, 17, 99
Tổng 9 81, 45, 72