Thống kê 2 số cuối XSTTH Thống kê đặc biệt tuần XSTTH
Thống kê tần số nhịp XSTTH Thống kê tần suất loto XSTTH
Tần suất cặp loto XSTTH Thống kê lô gan XSTTH
Đầu đuôi loto XSTTH Thống kê theo tổng XSTTH

Thống kê theo tổng xổ số Thừa Thiên Huế

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 31-08-2020 18
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 14-09-2020 4
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 24-08-2020 25
11 1 07-09-2020 11
12 3 14-09-2020 4
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 3 14-09-2020 4
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 2 07-09-2020 11
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 2 14-09-2020 4
21 1 24-08-2020 25
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 07-09-2020 11
24 1 24-08-2020 25
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 2 07-09-2020 11
28 1 31-08-2020 18
29 2 14-09-2020 4
30 2 14-09-2020 4
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 3 14-09-2020 4
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 14-09-2020 4
36 1 07-09-2020 11
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 14-09-2020 4
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 14-09-2020 4
43 1 24-08-2020 25
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 2 31-08-2020 18
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 31-08-2020 18
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 14-09-2020 4
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 2 14-09-2020 4
54 2 14-09-2020 4
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 24-08-2020 25
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 14-09-2020 4
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 24-08-2020 25
63 1 24-08-2020 25
64 2 07-09-2020 11
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 24-08-2020 25
69 1 24-08-2020 25
70 2 31-08-2020 18
71 1 14-09-2020 4
72 1 14-09-2020 4
73 1 07-09-2020 11
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 2 07-09-2020 11
76 1 14-09-2020 4
77 1 07-09-2020 11
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 2 31-08-2020 18
82 3 14-09-2020 4
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 07-09-2020 11
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 07-09-2020 11
87 1 31-08-2020 18
88 1 31-08-2020 18
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 31-08-2020 18
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 31-08-2020 18
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 3 07-09-2020 11
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 14-09-2020 của Thừa Thiên Huế

Tổng Loto
Tổng 0 82
Tổng 1 29
Tổng 2 20
Tổng 3 12, 30, 76, 49
Tổng 4 59, 40
Tổng 5 32, 14
Tổng 6 42
Tổng 7
Tổng 8 35, 71, 53, 08
Tổng 9 54, 72