Thống kê 2 số cuối XSTV Thống kê đặc biệt tuần XSTV
Thống kê tần số nhịp XSTV Thống kê tần suất loto XSTV
Tần suất cặp loto XSTV Thống kê lô gan XSTV
Đầu đuôi loto XSTV Thống kê theo tổng XSTV

Thống kê theo tổng xổ số Trà Vinh

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 18-09-2020 11
03 2 11-09-2020 18
04 1 04-09-2020 25
05 1 04-09-2020 25
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 2 18-09-2020 11
09 1 04-09-2020 25
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 2 18-09-2020 11
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 2 25-09-2020 4
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 18-09-2020 11
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 18-09-2020 11
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 25-09-2020 4
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 18-09-2020 11
24 1 11-09-2020 18
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 18-09-2020 11
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 04-09-2020 25
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 04-09-2020 25
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 2 11-09-2020 18
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 25-09-2020 4
40 1 25-09-2020 4
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 2 25-09-2020 4
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 2 18-09-2020 11
47 1 04-09-2020 25
48 1 25-09-2020 4
49 1 25-09-2020 4
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 25-09-2020 4
54 1 18-09-2020 11
55 1 25-09-2020 4
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 18-09-2020 11
58 3 25-09-2020 4
59 3 25-09-2020 4
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 18-09-2020 11
64 1 11-09-2020 18
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 3 25-09-2020 4
68 1 25-09-2020 4
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 2 18-09-2020 11
71 1 18-09-2020 11
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 2 18-09-2020 11
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 3 04-09-2020 25
77 1 11-09-2020 18
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 18-09-2020 11
81 1 25-09-2020 4
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 04-09-2020 25
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 3 18-09-2020 11
87 1 04-09-2020 25
88 2 11-09-2020 18
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 25-09-2020 4
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 25-09-2020 4
94 4 18-09-2020 11
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 11-09-2020 18
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 25-09-2020 của Trà Vinh

Tổng Loto
Tổng 0 55
Tổng 1
Tổng 2 48, 39, 93
Tổng 3 49, 21, 67, 67, 58
Tổng 4 40, 68, 59
Tổng 5 14
Tổng 6 42, 42
Tổng 7
Tổng 8 53
Tổng 9 90, 81