Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

Thống kê theo tổng xổ số Vũng Tàu

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 16-03-2021 26
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 23-03-2021 19
03 1 30-03-2021 12
04 1 30-03-2021 12
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 2 16-03-2021 26
08 3 06-04-2021 5
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 16-03-2021 26
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 06-04-2021 5
14 1 23-03-2021 19
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 06-04-2021 5
17 1 06-04-2021 5
18 1 16-03-2021 26
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 16-03-2021 26
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 30-03-2021 12
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 16-03-2021 26
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 2 23-03-2021 19
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 30-03-2021 12
31 3 30-03-2021 12
32 2 06-04-2021 5
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 16-03-2021 26
35 2 06-04-2021 5
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 23-03-2021 19
43 1 16-03-2021 26
44 1 30-03-2021 12
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 2 06-04-2021 5
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 23-03-2021 19
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 16-03-2021 26
56 1 30-03-2021 12
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 06-04-2021 5
60 1 06-04-2021 5
61 1 06-04-2021 5
62 2 30-03-2021 12
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 06-04-2021 5
66 2 06-04-2021 5
67 2 30-03-2021 12
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 06-04-2021 5
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 2 23-03-2021 19
72 1 30-03-2021 12
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 23-03-2021 19
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 23-03-2021 19
79 1 06-04-2021 5
80 1 23-03-2021 19
81 1 16-03-2021 26
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 23-03-2021 19
84 2 30-03-2021 12
85 1 30-03-2021 12
86 1 23-03-2021 19
87 2 06-04-2021 5
88 1 16-03-2021 26
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 2 30-03-2021 12
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 06-04-2021 5
93 4 06-04-2021 5
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 30-03-2021 12
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 06-04-2021 của Vũng Tàu

Tổng Loto
Tổng 0 46
Tổng 1 92, 65
Tổng 2 93, 66
Tổng 3
Tổng 4 59, 13
Tổng 5 32, 32, 87, 69
Tổng 6 79, 60
Tổng 7 61, 16
Tổng 8 35, 08, 17
Tổng 9