XSAG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số An Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 24-9-2020

G8 46
G7 715
G6 6198 3672 5235
G5 2623
G4 89640 59391 77177 93768
64746 12357 07338
G3 22050 39466
G2 07042
G1 69977
ĐB 277345
Đầu Đuôi
0 -
1 5
2 3
3 5,8
4 6,0,6,2,5
5 7,0
6 8,6
7 2,7,7
8 -
9 8,1
Đầu Đuôi
4,5 0
9 1
7,4 2
2 3
- 4
1,3,4 5
4,4,6 6
7,5,7 7
9,6,3 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số An Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
57 10 lần 18 9 lần 69 9 lần 68 9 lần 38 9 lần
02 8 lần 98 8 lần 06 8 lần 07 8 lần 10 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số An Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
52 29 ngày 05/03/2020
95 28 ngày 12/03/2020
62 26 ngày 26/03/2020
08 26 ngày 26/03/2020
27 19 ngày 14/05/2020
13 19 ngày 14/05/2020
01 16 ngày 04/06/2020
20 15 ngày 11/06/2020
60 14 ngày 18/06/2020
25 13 ngày 25/06/2020

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 17-9-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 17-9-2020

G8 18
G7 471
G6 5243 5433 5807
G5 1151
G4 67034 86504 58639 76867
80096 44450 93263
G3 60016 41602
G2 11105
G1 44866
ĐB 888379
Đầu Đuôi
0 7,4,2,5
1 8,6
2 -
3 3,4,9
4 3
5 1,0
6 7,3,6
7 1,9
8 -
9 6
Đầu Đuôi
5 0
7,5 1
0 2
4,3,6 3
3,0 4
0 5
9,1,6 6
0,6 7
1 8
3,7 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 10-9-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 10-9-2020

G8 69
G7 524
G6 7567 3144 9102
G5 6990
G4 41602 35254 35215 45202
89383 64998 02880
G3 15136 21647
G2 67618
G1 93596
ĐB 934404
Đầu Đuôi
0 2,2,2,4
1 5,8
2 4
3 6
4 4,7
5 4
6 9,7
7 -
8 3,0
9 0,8,6
Đầu Đuôi
9,8 0
- 1
0,0,0 2
8 3
2,4,5,0 4
1 5
3,9 6
6,4 7
9,1 8
6 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 3-9-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 3-9-2020

G8 35
G7 056
G6 2398 0748 3643
G5 3679
G4 79435 14569 54842 24968
08372 47041 30498
G3 12983 84668
G2 26406
G1 61124
ĐB 584393
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 4
3 5,5
4 8,3,2,1
5 6
6 9,8,8
7 9,2
8 3
9 8,8,3
Đầu Đuôi
- 0
4 1
4,7 2
4,8,9 3
2 4
3,3 5
5,0 6
- 7
9,4,6,9,6 8
7,6 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 27-8-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 27-8-2020

G8 71
G7 089
G6 3518 1592 2531
G5 2542
G4 47623 59988 40381 65875
99734 75009 41057
G3 81200 40647
G2 08932
G1 94434
ĐB 264348
Đầu Đuôi
0 9,0
1 8
2 3
3 1,4,2,4
4 2,7,8
5 7
6 -
7 1,5
8 9,8,1
9 2
Đầu Đuôi
0 0
7,3,8 1
9,4,3 2
2 3
3,3 4
7 5
- 6
5,4 7
1,8,4 8
8,0 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 20-8-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 20-8-2020

G8 22
G7 493
G6 7230 9641 4888
G5 1963
G4 21329 89706 51057 30764
81807 71306 84753
G3 29233 34857
G2 51693
G1 13491
ĐB 441818
Đầu Đuôi
0 6,7,6
1 8
2 2,9
3 0,3
4 1
5 7,3,7
6 3,4
7 -
8 8
9 3,3,1
Đầu Đuôi
3 0
4,9 1
2 2
9,6,5,3,9 3
6 4
- 5
0,0 6
5,0,5 7
8,1 8
2 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 13-8-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 13-8-2020

G8 89
G7 248
G6 0016 1912 2548
G5 6897
G4 08938 70914 43390 17166
35309 30100 80110
G3 67890 50942
G2 14394
G1 18128
ĐB 362626
Đầu Đuôi
0 9,0
1 6,2,4,0
2 8,6
3 8
4 8,8,2
5 -
6 6
7 -
8 9
9 7,0,0,4
Đầu Đuôi
9,0,1,9 0
- 1
1,4 2
- 3
1,9 4
- 5
1,6,2 6
9 7
4,4,3,2 8
8,0 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 6-8-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 6-8-2020

G8 24
G7 972
G6 7309 3121 6882
G5 4156
G4 14549 97964 37237 32539
92755 27434 26071
G3 16677 57286
G2 13133
G1 89207
ĐB 631526
Đầu Đuôi
0 9,7
1 -
2 4,1,6
3 7,9,4,3
4 9
5 6,5
6 4
7 2,1,7
8 2,6
9 -
Đầu Đuôi
- 0
2,7 1
7,8 2
3 3
2,6,3 4
5 5
5,8,2 6
3,7,0 7
- 8
0,4,3 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 30-7-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 30-7-2020

G8 72
G7 831
G6 2180 5410 4278
G5 3837
G4 16532 08750 59874 27349
02687 17541 38868
G3 80763 01110
G2 46303
G1 70136
ĐB 800576
Đầu Đuôi
0 3
1 0,0
2 -
3 1,7,2,6
4 9,1
5 0
6 8,3
7 2,8,4,6
8 0,7
9 -
Đầu Đuôi
8,1,5,1 0
3,4 1
7,3 2
6,0 3
7 4
- 5
3,7 6
3,8 7
7,6 8
4 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 23-7-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 23-7-2020

G8 10
G7 305
G6 2302 6367 0357
G5 8691
G4 97384 98349 00610 66959
68216 02058 26515
G3 86157 97773
G2 61880
G1 41744
ĐB 975165
Đầu Đuôi
0 5,2
1 0,0,6,5
2 -
3 -
4 9,4
5 7,9,8,7
6 7,5
7 3
8 4,0
9 1
Đầu Đuôi
1,1,8 0
9 1
0 2
7 3
8,4 4
0,1,6 5
1 6
6,5,5 7
5 8
4,5 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 16-7-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 16-7-2020

G8 10
G7 902
G6 0366 7028 6477
G5 8573
G4 47661 47263 16999 52290
87657 52992 15599
G3 10311 54485
G2 76067
G1 41839
ĐB 300914
Đầu Đuôi
0 2
1 0,1,4
2 8
3 9
4 -
5 7
6 6,1,3,7
7 7,3
8 5
9 9,0,2,9
Đầu Đuôi
1,9 0
6,1 1
0,9 2
7,6 3
1 4
8 5
6 6
7,5,6 7
2 8
9,9,3 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 9-7-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 9-7-2020

G8 19
G7 106
G6 5317 7345 8344
G5 5307
G4 12873 51933 09518 42894
13229 05865 26516
G3 59299 83670
G2 64183
G1 94138
ĐB 962145
Đầu Đuôi
0 6,7
1 9,7,8,6
2 9
3 3,8
4 5,4,5
5 -
6 5
7 3,0
8 3
9 4,9
Đầu Đuôi
7 0
- 1
- 2
7,3,8 3
4,9 4
4,6,4 5
0,1 6
1,0 7
1,3 8
1,2,9 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 2-7-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 2-7-2020

G8 06
G7 969
G6 3121 5869 1440
G5 8240
G4 33736 83909 69335 49661
26157 93755 87721
G3 47383 01559
G2 17723
G1 46388
ĐB 813011
Đầu Đuôi
0 6,9
1 1
2 1,1,3
3 6,5
4 0,0
5 7,5,9
6 9,9,1
7 -
8 3,8
9 -
Đầu Đuôi
4,4 0
2,6,2,1 1
- 2
8,2 3
- 4
3,5 5
0,3 6
5 7
8 8
6,6,0,5 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 25-6-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 25-6-2020

G8 25
G7 617
G6 4438 2628 4978
G5 9751
G4 54706 80070 51309 20621
56978 46769 60106
G3 88802 11155
G2 92703
G1 15239
ĐB 153277
Đầu Đuôi
0 6,9,6,2,3
1 7
2 5,8,1
3 8,9
4 -
5 1,5
6 9
7 8,0,8,7
8 -
9 -
Đầu Đuôi
7 0
5,2 1
0 2
0 3
- 4
2,5 5
0,0 6
1,7 7
3,2,7,7 8
0,6,3 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 18-6-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 18-6-2020

G8 70
G7 723
G6 3380 3573 1154
G5 9376
G4 89180 65240 14876 23287
57753 92747 89138
G3 78247 30554
G2 03031
G1 33065
ĐB 973260
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 3
3 8,1
4 0,7,7
5 4,3,4
6 5,0
7 0,3,6,6
8 0,0,7
9 -
Đầu Đuôi
7,8,8,4,6 0
3 1
- 2
2,7,5 3
5,5 4
6 5
7,7 6
8,4,4 7
3 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 11-6-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 11-6-2020

G8 69
G7 550
G6 0130 9976 8226
G5 1172
G4 54017 58365 88040 26361
62602 58941 17248
G3 14686 46821
G2 41720
G1 80730
ĐB 864488
Đầu Đuôi
0 2
1 7
2 6,1,0
3 0,0
4 0,1,8
5 0
6 9,5,1
7 6,2
8 6,8
9 -
Đầu Đuôi
5,3,4,2,3 0
6,4,2 1
7,0 2
- 3
- 4
6 5
7,2,8 6
1 7
4,8 8
6 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 4-6-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 4-6-2020

G8 75
G7 412
G6 1935 9757 8801
G5 8805
G4 50975 16424 60471 01589
38003 07849 45510
G3 38561 97443
G2 62777
G1 89879
ĐB 973572
Đầu Đuôi
0 1,5,3
1 2,0
2 4
3 5
4 9,3
5 7
6 1
7 5,5,1,7,9,2
8 9
9 -
Đầu Đuôi
1 0
0,7,6 1
1,7 2
0,4 3
2 4
7,3,0,7 5
- 6
5,7 7
- 8
8,4,7 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 28-5-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 28-5-2020

G8 99
G7 632
G6 0073 3746 4489
G5 6929
G4 37919 02623 43355 67198
06769 24875 32149
G3 51171 42231
G2 57543
G1 94694
ĐB 272701
Đầu Đuôi
0 1
1 9
2 9,3
3 2,1
4 6,9,3
5 5
6 9
7 3,5,1
8 9
9 9,8,4
Đầu Đuôi
- 0
7,3,0 1
3 2
7,2,4 3
9 4
5,7 5
4 6
- 7
9 8
9,8,2,1,6,4 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 21-5-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 21-5-2020

G8 46
G7 951
G6 2038 7868 6007
G5 3480
G4 52956 40415 95322 83735
41374 88482 77956
G3 34564 22524
G2 96420
G1 78112
ĐB 945221
Đầu Đuôi
0 7
1 5,2
2 2,4,0,1
3 8,5
4 6
5 1,6,6
6 8,4
7 4
8 0,2
9 -
Đầu Đuôi
8,2 0
5,2 1
2,8,1 2
- 3
7,6,2 4
1,3 5
4,5,5 6
0 7
3,6 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 14-5-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 14-5-2020

G8 25
G7 056
G6 3570 2271 2327
G5 4498
G4 97437 25613 24397 08231
45232 83122 21459
G3 76269 15912
G2 09598
G1 34401
ĐB 478426
Đầu Đuôi
0 1
1 3,2
2 5,7,2,6
3 7,1,2
4 -
5 6,9
6 9
7 0,1
8 -
9 8,7,8
Đầu Đuôi
7 0
7,3,0 1
3,2,1 2
1 3
- 4
2 5
5,2 6
2,3,9 7
9,9 8
5,6 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 7-5-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 7-5-2020

G8 96
G7 967
G6 9799 8687 9118
G5 8992
G4 89868 87222 02701 23401
01207 45943 69828
G3 48303 06976
G2 90819
G1 67331
ĐB 669390
Đầu Đuôi
0 1,1,7,3
1 8,9
2 2,8
3 1
4 3
5 -
6 7,8
7 6
8 7
9 6,9,2,0
Đầu Đuôi
9 0
0,0,3 1
9,2 2
4,0 3
- 4
- 5
9,7 6
6,8,0 7
1,6,2 8
9,1 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 30-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 30-4-2020

G8 51
G7 958
G6 4054 9075 9234
G5 3738
G4 82718 59348 05690 22596
36183 46677 88068
G3 80497 20886
G2 57600
G1 21804
ĐB 024600
Đầu Đuôi
0 0,4,0
1 8
2 -
3 4,8
4 8
5 1,8,4
6 8
7 5,7
8 3,6
9 0,6,7
Đầu Đuôi
9,0,0 0
5 1
- 2
8 3
5,3,0 4
7 5
9,8 6
7,9 7
5,3,1,4,6 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 23-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 23-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 16-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 16-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 9-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 9-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 2-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 2-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 26-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 26-3-2020

G8 17
G7 154
G6 2931 4722 5482
G5 6860
G4 78445 12708 10862 21733
56924 38138 68111
G3 89607 22104
G2 03011
G1 47874
ĐB 780980
Đầu Đuôi
0 8,7,4
1 7,1,1
2 2,4
3 1,3,8
4 5
5 4
6 0,2
7 4
8 2,0
9 -
Đầu Đuôi
6,8 0
3,1,1 1
2,8,6 2
3 3
5,2,0,7 4
4 5
- 6
1,0 7
0,3 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 19-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 19-3-2020

G8 06
G7 025
G6 6743 4427 9054
G5 1238
G4 05737 10900 66168 09707
73198 28868 36896
G3 39067 38501
G2 31769
G1 45192
ĐB 971340
Đầu Đuôi
0 6,0,7,1
1 -
2 5,7
3 8,7
4 3,0
5 4
6 8,8,7,9
7 -
8 -
9 8,6,2
Đầu Đuôi
0,4 0
0 1
9 2
4 3
5 4
2 5
0,9 6
2,3,0,6 7
3,6,9,6 8
6 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 12-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 12-3-2020

G8 64
G7 885
G6 5334 3994 6014
G5 6419
G4 10995 27518 94163 22510
08318 95499 92349
G3 25656 26516
G2 40687
G1 38079
ĐB 578904
Đầu Đuôi
0 4
1 4,9,8,0,8,6
2 -
3 4
4 9
5 6
6 4,3
7 9
8 5,7
9 4,5,9
Đầu Đuôi
1 0
- 1
- 2
6 3
6,3,9,1,0 4
8,9 5
5,1 6
8 7
1,1 8
1,9,4,7 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 5-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 5-3-2020

G8 56
G7 699
G6 2063 2719 3376
G5 2060
G4 93449 88319 39133 19657
00491 81414 42936
G3 71252 90154
G2 89763
G1 28777
ĐB 567672
Đầu Đuôi
0 -
1 9,9,4
2 -
3 3,6
4 9
5 6,7,2,4
6 3,0,3
7 6,7,2
8 -
9 9,1
Đầu Đuôi
6 0
9 1
5,7 2
6,3,6 3
1,5 4
- 5
5,7,3 6
5,7 7
- 8
9,1,4,1 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt