XSBD 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Dương 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 10-7-2020

G8 99
G7 184
G6 2728 8471 3703
G5 3864
G4 76093 47630 49189 45190
16340 78741 93198
G3 93128 30013
G2 85519
G1 42349
ĐB 148703
Đầu Đuôi
0 3,3
1 3,9
2 8,8
3 0
4 0,1,9
5 -
6 4
7 1
8 4,9
9 9,3,0,8
Đầu Đuôi
3,9,4 0
7,4 1
- 2
0,9,1,0 3
8,6 4
- 5
- 6
- 7
2,9,2 8
9,8,1,4 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Dương trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
18 13 lần 09 11 lần 89 11 lần 28 10 lần 99 9 lần
92 9 lần 48 9 lần 41 9 lần 75 8 lần 68 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Dương

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
32 28 ngày 27/12/2019
35 23 ngày 31/01/2020
69 22 ngày 07/02/2020
55 21 ngày 14/02/2020
50 20 ngày 21/02/2020
24 20 ngày 21/02/2020
83 18 ngày 06/03/2020
12 18 ngày 06/03/2020
70 17 ngày 13/03/2020
04 17 ngày 13/03/2020

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 3-7-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 3-7-2020

G8 89
G7 036
G6 6759 8515 9405
G5 5218
G4 98297 58872 29793 48691
91179 43417 11840
G3 49226 42272
G2 39207
G1 60239
ĐB 018119
Đầu Đuôi
0 5,7
1 5,8,7,9
2 6
3 6,9
4 0
5 9
6 -
7 2,9,2
8 9
9 7,3,1
Đầu Đuôi
4 0
9 1
7,7 2
9 3
- 4
1,0 5
3,2 6
9,1,0 7
1 8
8,5,7,3,1 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 26-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 26-6-2020

G8 88
G7 792
G6 0874 3037 7438
G5 0389
G4 50881 25330 11615 16033
19273 87176 84501
G3 09979 40222
G2 50207
G1 28181
ĐB 763441
Đầu Đuôi
0 1,7
1 5
2 2
3 7,8,0,3
4 1
5 -
6 -
7 4,3,6,9
8 8,9,1,1
9 2
Đầu Đuôi
3 0
8,0,8,4 1
9,2 2
3,7 3
7 4
1 5
7 6
3,0 7
8,3 8
8,7 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 19-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 19-6-2020

G8 40
G7 584
G6 6466 0905 5613
G5 6546
G4 46956 97294 03923 06198
99629 77252 72967
G3 35186 76374
G2 75841
G1 91687
ĐB 911725
Đầu Đuôi
0 5
1 3
2 3,9,5
3 -
4 0,6,1
5 6,2
6 6,7
7 4
8 4,6,7
9 4,8
Đầu Đuôi
4 0
4 1
5 2
1,2 3
8,9,7 4
0,2 5
6,4,5,8 6
6,8 7
9 8
2 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 12-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 12-6-2020

G8 22
G7 458
G6 9578 3689 0157
G5 9568
G4 55433 43085 01054 06418
51668 17609 72945
G3 09272 30659
G2 41816
G1 58339
ĐB 058236
Đầu Đuôi
0 9
1 8,6
2 2
3 3,9,6
4 5
5 8,7,4,9
6 8,8
7 8,2
8 9,5
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
2,7 2
3 3
5 4
8,4 5
1,3 6
5 7
5,7,6,1,6 8
8,0,5,3 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 5-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 5-6-2020

G8 74
G7 164
G6 8010 6018 1441
G5 3348
G4 01902 61311 19248 11275
51648 52084 39314
G3 77893 83938
G2 59318
G1 30293
ĐB 587431
Đầu Đuôi
0 2
1 0,8,1,4,8
2 -
3 8,1
4 1,8,8,8
5 -
6 4
7 4,5
8 4
9 3,3
Đầu Đuôi
1 0
4,1,3 1
0 2
9,9 3
7,6,8,1 4
7 5
- 6
- 7
1,4,4,4,3,1 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 29-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 29-5-2020

G8 59
G7 837
G6 8875 7492 9696
G5 6401
G4 40522 48714 21444 46934
16547 93337 89148
G3 43886 77756
G2 21367
G1 08915
ĐB 679629
Đầu Đuôi
0 1
1 4,5
2 2,9
3 7,4,7
4 4,7,8
5 9,6
6 7
7 5
8 6
9 2,6
Đầu Đuôi
- 0
0 1
9,2 2
- 3
1,4,3 4
7,1 5
9,8,5 6
3,4,3,6 7
4 8
5,2 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 22-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 22-5-2020

G8 93
G7 610
G6 4189 7592 9048
G5 5418
G4 34575 48837 05688 76147
74738 03367 63511
G3 97215 27477
G2 50851
G1 45763
ĐB 872720
Đầu Đuôi
0 -
1 0,8,1,5
2 0
3 7,8
4 8,7
5 1
6 7,3
7 5,7
8 9,8
9 3,2
Đầu Đuôi
1,2 0
1,5 1
9 2
9,6 3
- 4
7,1 5
- 6
3,4,6,7 7
4,1,8,3 8
8 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 15-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 15-5-2020

G8 88
G7 520
G6 0479 2425 2721
G5 6662
G4 58947 71753 62709 86541
64695 87080 36089
G3 88602 38292
G2 79417
G1 95882
ĐB 212382
Đầu Đuôi
0 9,2
1 7
2 0,5,1
3 -
4 7,1
5 3
6 2
7 9
8 8,0,9,2,2
9 5,2
Đầu Đuôi
2,8 0
2,4 1
6,0,9,8,8 2
5 3
- 4
2,9 5
- 6
4,1 7
8 8
7,0,8 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 8-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 8-5-2020

G8 27
G7 061
G6 0898 3943 1718
G5 7100
G4 28351 90867 36852 36810
75865 91539 81751
G3 83349 25563
G2 22221
G1 81113
ĐB 712692
Đầu Đuôi
0 0
1 8,0,3
2 7,1
3 9
4 3,9
5 1,2,1
6 1,7,5,3
7 -
8 -
9 8,2
Đầu Đuôi
0,1 0
6,5,5,2 1
5,9 2
4,6,1 3
- 4
6 5
- 6
2,6 7
9,1 8
3,4 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 1-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 1-5-2020

G8 07
G7 098
G6 8218 2806 8526
G5 1892
G4 56039 72401 01761 03962
68148 72100 41589
G3 65809 72526
G2 41820
G1 02141
ĐB 265711
Đầu Đuôi
0 7,6,1,0,9
1 8,1
2 6,6,0
3 9
4 8,1
5 -
6 1,2
7 -
8 9
9 8,2
Đầu Đuôi
0,2 0
0,6,4,1 1
9,6 2
- 3
- 4
- 5
0,2,2 6
0 7
9,1,4 8
3,8,0 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 24-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 24-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 17-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 17-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 10-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 10-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 3-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 3-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 27-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 27-3-2020

G8 60
G7 873
G6 3329 3296 5421
G5 0860
G4 01643 63788 57366 68448
58052 42957 36628
G3 56542 38819
G2 90623
G1 17510
ĐB 011453
Đầu Đuôi
0 -
1 9,0
2 9,1,8,3
3 -
4 3,8,2
5 2,7,3
6 0,0,6
7 3
8 8
9 6
Đầu Đuôi
6,6,1 0
2 1
5,4 2
7,4,2,5 3
- 4
- 5
9,6 6
5 7
8,4,2 8
2,1 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 20-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 20-3-2020

G8 61
G7 023
G6 6261 1077 9179
G5 4462
G4 03011 01849 05433 79352
88309 89268 81075
G3 42610 77265
G2 88590
G1 47245
ĐB 959197
Đầu Đuôi
0 9
1 1,0
2 3
3 3
4 9,5
5 2
6 1,1,2,8,5
7 7,9,5
8 -
9 0,7
Đầu Đuôi
1,9 0
6,6,1 1
6,5 2
2,3 3
- 4
7,6,4 5
- 6
7,9 7
6 8
7,4,0 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 13-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 13-3-2020

G8 37
G7 504
G6 3554 1742 8111
G5 8681
G4 03698 00178 18305 64394
95708 25299 91030
G3 22670 39119
G2 22185
G1 19993
ĐB 594682
Đầu Đuôi
0 4,5,8
1 1,9
2 -
3 7,0
4 2
5 4
6 -
7 8,0
8 1,5,2
9 8,4,9,3
Đầu Đuôi
3,7 0
1,8 1
4,8 2
9 3
0,5,9 4
0,8 5
- 6
3 7
9,7,0 8
9,1 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 6-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 6-3-2020

G8 83
G7 696
G6 6931 9025 0504
G5 2722
G4 82259 61333 60776 33668
76895 87889 05360
G3 81225 69046
G2 56651
G1 10912
ĐB 979886
Đầu Đuôi
0 4
1 2
2 5,2,5
3 1,3
4 6
5 9,1
6 8,0
7 6
8 3,9,6
9 6,5
Đầu Đuôi
6 0
3,5 1
2,1 2
8,3 3
0 4
2,9,2 5
9,7,4,8 6
- 7
6 8
5,8 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 28-2-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 28-2-2020

G8 45
G7 444
G6 6475 9071 2005
G5 9330
G4 72471 88962 63987 56371
23489 01888 89462
G3 89696 91365
G2 97076
G1 29728
ĐB 654620
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 8,0
3 0
4 5,4
5 -
6 2,2,5
7 5,1,1,1,6
8 7,9,8
9 6
Đầu Đuôi
3,2 0
7,7,7 1
6,6 2
- 3
4 4
4,7,0,6 5
9,7 6
8 7
8,2 8
8 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 21-2-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 21-2-2020

G8 91
G7 883
G6 6958 1518 8444
G5 3292
G4 82038 33577 78661 36736
94064 05570 48504
G3 29624 99515
G2 54590
G1 49605
ĐB 882650
Đầu Đuôi
0 4,5
1 8,5
2 4
3 8,6
4 4
5 8,0
6 1,4
7 7,0
8 3
9 1,2,0
Đầu Đuôi
7,9,5 0
9,6 1
9 2
8 3
4,6,0,2 4
1,0 5
3 6
7 7
5,1,3 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 14-2-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 14-2-2020

G8 09
G7 290
G6 5419 5156 5438
G5 3323
G4 36368 68908 80902 94495
52999 98186 48576
G3 35466 77355
G2 21299
G1 43399
ĐB 561317
Đầu Đuôi
0 9,8,2
1 9,7
2 3
3 8
4 -
5 6,5
6 8,6
7 6
8 6
9 0,5,9,9,9
Đầu Đuôi
9 0
- 1
0 2
2 3
- 4
9,5 5
5,8,7,6 6
1 7
3,6,0 8
0,1,9,9,9 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 7-2-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 7-2-2020

G8 58
G7 020
G6 9524 9276 5164
G5 3894
G4 22656 94341 72075 02528
62250 56169 29641
G3 29600 24248
G2 76936
G1 92115
ĐB 161425
Đầu Đuôi
0 0
1 5
2 0,4,8,5
3 6
4 1,1,8
5 8,6,0
6 4,9
7 6,5
8 -
9 4
Đầu Đuôi
2,5,0 0
4,4 1
- 2
- 3
2,6,9 4
7,1,2 5
7,5,3 6
- 7
5,2,4 8
6 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 31-1-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 31-1-2020

G8 48
G7 829
G6 1636 0421 2735
G5 1553
G4 45057 00228 10476 59228
30617 48520 55556
G3 91736 37099
G2 06318
G1 43168
ĐB 465792
Đầu Đuôi
0 -
1 7,8
2 9,1,8,8,0
3 6,5,6
4 8
5 3,7,6
6 8
7 6
8 -
9 9,2
Đầu Đuôi
2 0
2 1
9 2
5 3
- 4
3 5
3,7,5,3 6
5,1 7
4,2,2,1,6 8
2,9 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 24-1-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 24-1-2020

G8 85
G7 463
G6 2209 0078 7663
G5 3803
G4 49241 49190 30701 22309
93540 50452 24178
G3 38356 54661
G2 68380
G1 13018
ĐB 086430
Đầu Đuôi
0 9,3,1,9
1 8
2 -
3 0
4 1,0
5 2,6
6 3,3,1
7 8,8
8 5,0
9 0
Đầu Đuôi
9,4,8,3 0
4,0,6 1
5 2
6,6,0 3
- 4
8 5
5 6
- 7
7,7,1 8
0,0 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 17-1-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 17-1-2020

G8 95
G7 286
G6 1066 7531 4892
G5 0421
G4 34855 43565 18199 51979
92804 10268 79358
G3 26724 68568
G2 38776
G1 31237
ĐB 848661
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 1,4
3 1,7
4 -
5 5,8
6 6,5,8,8,1
7 9,6
8 6
9 5,2,9
Đầu Đuôi
- 0
3,2,6 1
9 2
- 3
0,2 4
9,5,6 5
8,6,7 6
3 7
6,5,6 8
9,7 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 10-1-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 10-1-2020

G8 83
G7 931
G6 3929 5454 2475
G5 0009
G4 39215 78664 70144 43896
11994 52607 99367
G3 75082 89646
G2 19689
G1 20609
ĐB 471406
Đầu Đuôi
0 9,7,9,6
1 5
2 9
3 1
4 4,6
5 4
6 4,7
7 5
8 3,2,9
9 6,4
Đầu Đuôi
- 0
3 1
8 2
8 3
5,6,4,9 4
7,1 5
9,4,0 6
0,6 7
- 8
2,0,8,0 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 3-1-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 3-1-2020

G8 91
G7 682
G6 6877 1002 0124
G5 2356
G4 91544 27614 79574 42212
41272 25299 47459
G3 61128 87353
G2 40489
G1 59909
ĐB 071075
Đầu Đuôi
0 2,9
1 4,2
2 4,8
3 -
4 4
5 6,9,3
6 -
7 7,4,2,5
8 2,9
9 1,9
Đầu Đuôi
- 0
9 1
8,0,1,7 2
5 3
2,4,1,7 4
7 5
5 6
7 7
2 8
9,5,8,0 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt