XSBD 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Dương 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 11-10-2019

G8 88
G7 746
G6 8132 7266 0715
G5 2744
G4 03749 88817 53961 54216
45690 25747 38401
G3 54186 10319
G2 91039
G1 73119
ĐB 903130
Đầu Đuôi
0 1
1 5,7,6,9,9
2 -
3 2,9,0
4 6,4,9,7
5 -
6 6,1
7 -
8 8,6
9 0
Đầu Đuôi
9,3 0
6,0 1
3 2
- 3
4 4
1 5
4,6,1,8 6
1,4 7
8 8
4,1,3,1 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Dương trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
85 10 lần 74 9 lần 82 9 lần 02 9 lần 26 9 lần
77 9 lần 20 9 lần 57 9 lần 18 9 lần 86 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Dương

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
35 26 ngày 12/04/2019
10 22 ngày 10/05/2019
29 19 ngày 31/05/2019
73 19 ngày 31/05/2019
25 18 ngày 07/06/2019
42 18 ngày 07/06/2019
68 16 ngày 21/06/2019
13 15 ngày 28/06/2019
40 14 ngày 05/07/2019
27 13 ngày 12/07/2019

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 4-10-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 4-10-2019

G8 92
G7 415
G6 4808 0269 6514
G5 3443
G4 58558 40567 33917 86182
52514 15328 60367
G3 27058 52409
G2 89793
G1 80160
ĐB 394895
Đầu Đuôi
0 8,9
1 5,4,7,4
2 8
3 -
4 3
5 8,8
6 9,7,7,0
7 -
8 2
9 2,3,5
Đầu Đuôi
6 0
- 1
9,8 2
4,9 3
1,1 4
1,9 5
- 6
6,1,6 7
0,5,2,5 8
6,0 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 27-9-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 27-9-2019

G8 96
G7 381
G6 5867 1218 1592
G5 8317
G4 87441 77254 88706 76128
20671 91989 49578
G3 93298 84922
G2 23881
G1 98284
ĐB 406941
Đầu Đuôi
0 6
1 8,7
2 8,2
3 -
4 1,1
5 4
6 7
7 1,8
8 1,9,1,4
9 6,2,8
Đầu Đuôi
- 0
8,4,7,8,4 1
9,2 2
- 3
5,8 4
- 5
9,0 6
6,1 7
1,2,7,9 8
8 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 20-9-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 20-9-2019

G8 57
G7 823
G6 7106 8618 9957
G5 7162
G4 22486 37382 51591 17802
29179 26830 33949
G3 71497 66607
G2 79954
G1 74379
ĐB 477320
Đầu Đuôi
0 6,2,7
1 8
2 3,0
3 0
4 9
5 7,7,4
6 2
7 9,9
8 6,2
9 1,7
Đầu Đuôi
3,2 0
9 1
6,8,0 2
2 3
5 4
- 5
0,8 6
5,5,9,0 7
1 8
7,4,7 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 13-9-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 13-9-2019

G8 18
G7 544
G6 2831 9412 0645
G5 3877
G4 18290 85267 03871 84153
88080 75199 22861
G3 05402 97902
G2 27407
G1 65659
ĐB 531701
Đầu Đuôi
0 2,2,7,1
1 8,2
2 -
3 1
4 4,5
5 3,9
6 7,1
7 7,1
8 0
9 0,9
Đầu Đuôi
9,8 0
3,7,6,0 1
1,0,0 2
5 3
4 4
4 5
- 6
7,6,0 7
1 8
9,5 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 6-9-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 6-9-2019

G8 75
G7 300
G6 7964 8209 6455
G5 0433
G4 70732 12920 25280 39983
86869 57264 52599
G3 15101 58248
G2 47443
G1 76892
ĐB 679226
Đầu Đuôi
0 0,9,1
1 -
2 0,6
3 3,2
4 8,3
5 5
6 4,9,4
7 5
8 0,3
9 9,2
Đầu Đuôi
0,2,8 0
0 1
3,9 2
3,8,4 3
6,6 4
7,5 5
2 6
- 7
4 8
0,6,9 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 30-8-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 30-8-2019

G8 03
G7 683
G6 4944 7021 2338
G5 5656
G4 90887 99956 12478 78008
93108 40538 99090
G3 67386 42612
G2 73118
G1 00326
ĐB 295777
Đầu Đuôi
0 3,8,8
1 2,8
2 1,6
3 8,8
4 4
5 6,6
6 -
7 8,7
8 3,7,6
9 0
Đầu Đuôi
9 0
2 1
1 2
0,8 3
4 4
- 5
5,5,8,2 6
8,7 7
3,7,0,0,3,1 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 23-8-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 23-8-2019

G8 08
G7 224
G6 2915 3853 4499
G5 7393
G4 84022 88156 78144 78205
39574 07375 68005
G3 17074 64133
G2 90405
G1 09724
ĐB 769374
Đầu Đuôi
0 8,5,5,5
1 5
2 4,2,4
3 3
4 4
5 3,6
6 -
7 4,5,4,4
8 -
9 9,3
Đầu Đuôi
- 0
- 1
2 2
5,9,3 3
2,4,7,7,2,7 4
1,0,7,0,0 5
5 6
- 7
0 8
9 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 16-8-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 16-8-2019

G8 85
G7 093
G6 3507 5751 0753
G5 6885
G4 32649 03461 30831 14633
29997 56512 99144
G3 34919 65982
G2 69657
G1 78972
ĐB 837619
Đầu Đuôi
0 7
1 2,9,9
2 -
3 1,3
4 9,4
5 1,3,7
6 1
7 2
8 5,5,2
9 3,7
Đầu Đuôi
- 0
5,6,3 1
1,8,7 2
9,5,3 3
4 4
8,8 5
- 6
0,9,5 7
- 8
4,1,1 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 9-8-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 9-8-2019

G8 53
G7 423
G6 6743 3907 1185
G5 5512
G4 42622 65051 53737 81483
47336 20426 78777
G3 42218 76343
G2 04215
G1 63684
ĐB 204591
Đầu Đuôi
0 7
1 2,8,5
2 3,2,6
3 7,6
4 3,3
5 3,1
6 -
7 7
8 5,3,4
9 1
Đầu Đuôi
- 0
5,9 1
1,2 2
5,2,4,8,4 3
8 4
8,1 5
3,2 6
0,3,7 7
1 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 2-8-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 2-8-2019

G8 04
G7 889
G6 7074 1219 4350
G5 2633
G4 84963 54348 37691 46805
28428 74126 37691
G3 94458 71970
G2 88554
G1 38888
ĐB 442944
Đầu Đuôi
0 4,5
1 9
2 8,6
3 3
4 8,4
5 0,8,4
6 3
7 4,0
8 9,8
9 1,1
Đầu Đuôi
5,7 0
9,9 1
- 2
3,6 3
0,7,5,4 4
0 5
2 6
- 7
4,2,5,8 8
8,1 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 26-7-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 26-7-2019

G8 31
G7 070
G6 7879 8441 9411
G5 4375
G4 28681 40403 25087 14758
31569 09018 31220
G3 48420 17952
G2 00563
G1 74350
ĐB 185478
Đầu Đuôi
0 3
1 1,8
2 0,0
3 1
4 1
5 8,2,0
6 9,3
7 0,9,5,8
8 1,7
9 -
Đầu Đuôi
7,2,2,5 0
3,4,1,8 1
5 2
0,6 3
- 4
7 5
- 6
8 7
5,1,7 8
7,6 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 19-7-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 19-7-2019

G8 46
G7 779
G6 4385 3877 7376
G5 4123
G4 34134 21782 87503 35401
78086 01094 42084
G3 96108 58698
G2 16758
G1 40892
ĐB 437265
Đầu Đuôi
0 3,1,8
1 -
2 3
3 4
4 6
5 8
6 5
7 9,7,6
8 5,2,6,4
9 4,8,2
Đầu Đuôi
- 0
0 1
8,9 2
2,0 3
3,9,8 4
8,6 5
4,7,8 6
7 7
0,9,5 8
7 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 12-7-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 12-7-2019

G8 45
G7 517
G6 2450 5427 4348
G5 6365
G4 41849 04981 81206 72580
15977 65386 13900
G3 90899 89330
G2 96261
G1 71366
ĐB 071728
Đầu Đuôi
0 6,0
1 7
2 7,8
3 0
4 5,8,9
5 0
6 5,1,6
7 7
8 1,0,6
9 9
Đầu Đuôi
5,8,0,3 0
8,6 1
- 2
- 3
- 4
4,6 5
0,8,6 6
1,2,7 7
4,2 8
4,9 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 5-7-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 5-7-2019

G8 59
G7 018
G6 0237 3355 2123
G5 9560
G4 34702 67505 27015 84939
96240 49077 31376
G3 04056 25393
G2 69266
G1 50345
ĐB 550485
Đầu Đuôi
0 2,5
1 8,5
2 3
3 7,9
4 0,5
5 9,5,6
6 0,6
7 7,6
8 5
9 3
Đầu Đuôi
6,4 0
- 1
0 2
2,9 3
- 4
5,0,1,4,8 5
7,5,6 6
3,7 7
1 8
5,3 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 28-6-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 28-6-2019

G8 57
G7 109
G6 9701 7632 8323
G5 3952
G4 44592 59217 03818 60782
02039 29521 39948
G3 00124 88313
G2 73843
G1 66338
ĐB 977803
Đầu Đuôi
0 9,1,3
1 7,8,3
2 3,1,4
3 2,9,8
4 8,3
5 7,2
6 -
7 -
8 2
9 2
Đầu Đuôi
- 0
0,2 1
3,5,9,8 2
2,1,4,0 3
2 4
- 5
- 6
5,1 7
1,4,3 8
0,3 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 21-6-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 21-6-2019

G8 44
G7 968
G6 9678 9368 6888
G5 6256
G4 39697 98257 34470 85783
95237 91994 91707
G3 43272 02295
G2 83602
G1 65379
ĐB 459008
Đầu Đuôi
0 7,2,8
1 -
2 -
3 7
4 4
5 6,7
6 8,8
7 8,0,2,9
8 8,3
9 7,4,5
Đầu Đuôi
7 0
- 1
7,0 2
8 3
4,9 4
9 5
5 6
9,5,3,0 7
6,7,6,8,0 8
7 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 14-6-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 14-6-2019

G8 30
G7 233
G6 2157 8408 8395
G5 9956
G4 80653 44485 14037 88396
86420 36331 59000
G3 34676 65320
G2 78102
G1 78745
ĐB 429157
Đầu Đuôi
0 8,0,2
1 -
2 0,0
3 0,3,7,1
4 5
5 7,6,3,7
6 -
7 6
8 5
9 5,6
Đầu Đuôi
3,2,0,2 0
3 1
0 2
3,5 3
- 4
9,8,4 5
5,9,7 6
5,3,5 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 7-6-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 7-6-2019

G8 74
G7 942
G6 2654 6466 7924
G5 9925
G4 44783 51027 73265 18782
14559 44130 31954
G3 40765 25477
G2 96657
G1 09045
ĐB 085331
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 4,5,7
3 0,1
4 2,5
5 4,9,4,7
6 6,5,5
7 4,7
8 3,2
9 -
Đầu Đuôi
3 0
3 1
4,8 2
8 3
7,5,2,5 4
2,6,6,4 5
6 6
2,7,5 7
- 8
5 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 31-5-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 31-5-2019

G8 73
G7 906
G6 6265 7085 3721
G5 5738
G4 69774 86012 35862 28960
53014 06175 01193
G3 46166 86865
G2 97573
G1 35702
ĐB 738329
Đầu Đuôi
0 6,2
1 2,4
2 1,9
3 8
4 -
5 -
6 5,2,0,6,5
7 3,4,5,3
8 5
9 3
Đầu Đuôi
6 0
2 1
1,6,0 2
7,9,7 3
7,1 4
6,8,7,6 5
0,6 6
- 7
3 8
2 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 24-5-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 24-5-2019

G8 42
G7 766
G6 7864 8308 1415
G5 8026
G4 97059 66582 83429 60463
52817 96013 91792
G3 05881 82492
G2 78464
G1 52005
ĐB 751246
Đầu Đuôi
0 8,5
1 5,7,3
2 6,9
3 -
4 2,6
5 9
6 6,4,3,4
7 -
8 2,1
9 2,2
Đầu Đuôi
- 0
8 1
4,8,9,9 2
6,1 3
6,6 4
1,0 5
6,2,4 6
1 7
0 8
5,2 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 17-5-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 17-5-2019

G8 17
G7 637
G6 5877 5082 0407
G5 0679
G4 19804 39074 95605 16026
41952 28813 05882
G3 49526 57614
G2 97232
G1 61550
ĐB 315967
Đầu Đuôi
0 7,4,5
1 7,3,4
2 6,6
3 7,2
4 -
5 2,0
6 7
7 7,9,4
8 2,2
9 -
Đầu Đuôi
5 0
- 1
8,5,8,3 2
1 3
0,7,1 4
0 5
2,2 6
1,3,7,0,6 7
- 8
7 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 10-5-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 10-5-2019

G8 88
G7 919
G6 7134 2425 4310
G5 6067
G4 03950 13897 70109 66442
53320 90615 14081
G3 95466 47029
G2 71180
G1 00380
ĐB 448568
Đầu Đuôi
0 9
1 9,0,5
2 5,0,9
3 4
4 2
5 0
6 7,6,8
7 -
8 8,1,0,0
9 7
Đầu Đuôi
1,5,2,8,8 0
8 1
4 2
- 3
3 4
2,1 5
6 6
6,9 7
8,6 8
1,0,2 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 3-5-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 3-5-2019

G8 54
G7 351
G6 2362 0076 7023
G5 4315
G4 95371 60048 39636 37360
26078 00654 63027
G3 95927 47822
G2 72373
G1 85573
ĐB 638896
Đầu Đuôi
0 -
1 5
2 3,7,7,2
3 6
4 8
5 4,1,4
6 2,0
7 6,1,8,3,3
8 -
9 6
Đầu Đuôi
6 0
5,7 1
6,2 2
2,7,7 3
5,5 4
1 5
7,3,9 6
2,2 7
4,7 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 26-4-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 26-4-2019

G8 20
G7 401
G6 9467 3034 6692
G5 0878
G4 32637 01052 91778 27920
48907 15194 47802
G3 57887 87503
G2 39053
G1 13610
ĐB 105201
Đầu Đuôi
0 1,7,2,3,1
1 0
2 0,0
3 4,7
4 -
5 2,3
6 7
7 8,8
8 7
9 2,4
Đầu Đuôi
2,2,1 0
0,0 1
9,5,0 2
0,5 3
3,9 4
- 5
- 6
6,3,0,8 7
7,7 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 19-4-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 19-4-2019

G8 58
G7 240
G6 8555 5362 3076
G5 0603
G4 86596 76951 76080 96697
51575 80725 82965
G3 98084 81386
G2 48084
G1 21697
ĐB 731826
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 5,6
3 -
4 0
5 8,5,1
6 2,5
7 6,5
8 0,4,6,4
9 6,7,7
Đầu Đuôi
4,8 0
5 1
6 2
0 3
8,8 4
5,7,2,6 5
7,9,8,2 6
9,9 7
5 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 12-4-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 12-4-2019

G8 29
G7 435
G6 2050 5488 0477
G5 3857
G4 30973 62629 82780 66874
68901 54255 45303
G3 85532 51281
G2 82064
G1 87594
ĐB 370652
Đầu Đuôi
0 1,3
1 -
2 9,9
3 5,2
4 -
5 0,7,5,2
6 4
7 7,3,4
8 8,0,1
9 4
Đầu Đuôi
5,8 0
0,8 1
3,5 2
7,0 3
7,6,9 4
3,5 5
- 6
7,5 7
8 8
2,2 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 5-4-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 5-4-2019

G8 40
G7 071
G6 5837 9612 7791
G5 5895
G4 55461 31152 88286 49960
53061 45318 92163
G3 74431 79288
G2 56755
G1 28505
ĐB 478950
Đầu Đuôi
0 5
1 2,8
2 -
3 7,1
4 0
5 2,5,0
6 1,0,1,3
7 1
8 6,8
9 1,5
Đầu Đuôi
4,6,5 0
7,9,6,6,3 1
1,5 2
6 3
- 4
9,5,0 5
8 6
3 7
1,8 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 29-3-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 29-3-2019

G8 14
G7 126
G6 1993 9593 3685
G5 0314
G4 34810 70344 98985 77803
90802 80200 88096
G3 03517 14761
G2 76755
G1 46813
ĐB 779658
Đầu Đuôi
0 3,2,0
1 4,4,0,7,3
2 6
3 -
4 4
5 5,8
6 1
7 -
8 5,5
9 3,3,6
Đầu Đuôi
1,0 0
6 1
0 2
9,9,0,1 3
1,1,4 4
8,8,5 5
2,9 6
1 7
5 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 22-3-2019

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 22-3-2019

G8 85
G7 786
G6 7561 3965 1396
G5 9434
G4 01052 53141 14258 99597
28109 34574 66645
G3 78240 73566
G2 13467
G1 65389
ĐB 763984
Đầu Đuôi
0 9
1 -
2 -
3 4
4 1,5,0
5 2,8
6 1,5,6,7
7 4
8 5,6,9,4
9 6,7
Đầu Đuôi
4 0
6,4 1
5 2
- 3
3,7,8 4
8,6,4 5
8,9,6 6
9,6 7
5 8
0,8 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt