XSBD 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Dương 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 25-9-2020

G8 26
G7 451
G6 6495 4263 9341
G5 3699
G4 86724 20853 93311 21507
00871 39780 25302
G3 45931 91716
G2 39392
G1 00925
ĐB 083289
Đầu Đuôi
0 7,2
1 1,6
2 6,4,5
3 1
4 1
5 1,3
6 3
7 1
8 0,9
9 5,9,2
Đầu Đuôi
8 0
5,4,1,7,3 1
0,9 2
6,5 3
2 4
9,2 5
2,1 6
0 7
- 8
9,8 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Dương trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
89 10 lần 98 9 lần 41 9 lần 11 9 lần 18 8 lần
48 8 lần 67 8 lần 93 8 lần 33 7 lần 74 7 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Dương

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
44 17 ngày 29/05/2020
10 16 ngày 05/06/2020
75 16 ngày 05/06/2020
54 15 ngày 12/06/2020
58 15 ngày 12/06/2020
68 15 ngày 12/06/2020
66 14 ngày 19/06/2020
37 13 ngày 26/06/2020
01 13 ngày 26/06/2020
49 11 ngày 10/07/2020

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 18-9-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 18-9-2020

G8 09
G7 652
G6 1356 0598 1361
G5 4251
G4 84605 06538 88755 93718
05198 87688 53115
G3 07496 20460
G2 68111
G1 30571
ĐB 567574
Đầu Đuôi
0 9,5
1 8,5,1
2 -
3 8
4 -
5 2,6,1,5
6 1,0
7 1,4
8 8
9 8,8,6
Đầu Đuôi
6 0
6,5,1,7 1
5 2
- 3
7 4
0,5,1 5
5,9 6
- 7
9,3,1,9,8 8
0 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 11-9-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 11-9-2020

G8 03
G7 711
G6 6984 7693 0645
G5 1583
G4 85881 50857 08797 71833
09305 96742 32156
G3 51299 33759
G2 19885
G1 78596
ĐB 356198
Đầu Đuôi
0 3,5
1 1
2 -
3 3
4 5,2
5 7,6,9
6 -
7 -
8 4,3,1,5
9 3,7,9,6,8
Đầu Đuôi
- 0
1,8 1
4 2
0,9,8,3 3
8 4
4,0,8 5
5,9 6
5,9 7
9 8
9,5 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 4-9-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 4-9-2020

G8 59
G7 908
G6 2447 4035 1848
G5 9008
G4 92627 19477 07388 84187
75594 94411 82769
G3 73567 75034
G2 32665
G1 89156
ĐB 399770
Đầu Đuôi
0 8,8
1 1
2 7
3 5,4
4 7,8
5 9,6
6 9,7,5
7 7,0
8 8,7
9 4
Đầu Đuôi
7 0
1 1
- 2
- 3
9,3 4
3,6 5
5 6
4,2,7,8,6 7
0,4,0,8 8
5,6 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 28-8-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 28-8-2020

G8 55
G7 317
G6 1850 9580 3141
G5 9183
G4 47783 89021 20423 80606
86403 70323 65227
G3 66508 33596
G2 18808
G1 92790
ĐB 203351
Đầu Đuôi
0 6,3,8,8
1 7
2 1,3,3,7
3 -
4 1
5 5,0,1
6 -
7 -
8 0,3,3
9 6,0
Đầu Đuôi
5,8,9 0
4,2,5 1
- 2
8,8,2,0,2 3
- 4
5 5
0,9 6
1,2 7
0,0 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 21-8-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 21-8-2020

G8 65
G7 093
G6 8552 3707 0269
G5 7234
G4 96191 66780 87234 63864
77167 82143 47381
G3 26872 30313
G2 18065
G1 38797
ĐB 022662
Đầu Đuôi
0 7
1 3
2 -
3 4,4
4 3
5 2
6 5,9,4,7,5,2
7 2
8 0,1
9 3,1,7
Đầu Đuôi
8 0
9,8 1
5,7,6 2
9,4,1 3
3,3,6 4
6,6 5
- 6
0,6,9 7
- 8
6 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 14-8-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 14-8-2020

G8 74
G7 630
G6 2373 2560 3645
G5 3497
G4 61347 97019 39567 28645
02121 10373 81298
G3 42774 53406
G2 88400
G1 73683
ĐB 689460
Đầu Đuôi
0 6,0
1 9
2 1
3 0
4 5,7,5
5 -
6 0,7,0
7 4,3,3,4
8 3
9 7,8
Đầu Đuôi
3,6,0,6 0
2 1
- 2
7,7,8 3
7,7 4
4,4 5
0 6
9,4,6 7
9 8
1 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 7-8-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 7-8-2020

G8 76
G7 950
G6 4885 4425 8130
G5 3428
G4 91056 06432 96720 21942
35350 13312 01170
G3 71434 88682
G2 28888
G1 93984
ĐB 673283
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 5,8,0
3 0,2,4
4 2
5 0,6,0
6 -
7 6,0
8 5,2,8,4,3
9 -
Đầu Đuôi
5,3,2,5,7 0
- 1
3,4,1,8 2
8 3
3,8 4
8,2 5
7,5 6
- 7
2,8 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 31-7-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 31-7-2020

G8 41
G7 662
G6 7180 6745 6604
G5 3178
G4 81840 11586 15523 85959
22161 08680 28495
G3 02522 82872
G2 38819
G1 09314
ĐB 945608
Đầu Đuôi
0 4,8
1 9,4
2 3,2
3 -
4 1,5,0
5 9
6 2,1
7 8,2
8 0,6,0
9 5
Đầu Đuôi
8,4,8 0
4,6 1
6,2,7 2
2 3
0,1 4
4,9 5
8 6
- 7
7,0 8
5,1 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 24-7-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 24-7-2020

G8 46
G7 312
G6 2655 5283 1062
G5 5000
G4 50991 13433 92660 78126
51189 70199 74062
G3 64796 34522
G2 27267
G1 16579
ĐB 014039
Đầu Đuôi
0 0
1 2
2 6,2
3 3,9
4 6
5 5
6 2,0,2,7
7 9
8 3,9
9 1,9,6
Đầu Đuôi
0,6 0
9 1
1,6,6,2 2
8,3 3
- 4
5 5
4,2,9 6
6 7
- 8
8,9,7,3 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 17-7-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 17-7-2020

G8 32
G7 876
G6 7465 5977 0328
G5 7338
G4 15779 70397 98806 78474
28433 60236 53329
G3 35532 76514
G2 50857
G1 03663
ĐB 234173
Đầu Đuôi
0 6
1 4
2 8,9
3 2,8,3,6,2
4 -
5 7
6 5,3
7 6,7,9,4,3
8 -
9 7
Đầu Đuôi
- 0
- 1
3,3 2
3,6,7 3
7,1 4
6 5
7,0,3 6
7,9,5 7
2,3 8
7,2 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 10-7-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 10-7-2020

G8 99
G7 184
G6 2728 8471 3703
G5 3864
G4 76093 47630 49189 45190
16340 78741 93198
G3 93128 30013
G2 85519
G1 42349
ĐB 148703
Đầu Đuôi
0 3,3
1 3,9
2 8,8
3 0
4 0,1,9
5 -
6 4
7 1
8 4,9
9 9,3,0,8
Đầu Đuôi
3,9,4 0
7,4 1
- 2
0,9,1,0 3
8,6 4
- 5
- 6
- 7
2,9,2 8
9,8,1,4 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 3-7-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 3-7-2020

G8 89
G7 036
G6 6759 8515 9405
G5 5218
G4 98297 58872 29793 48691
91179 43417 11840
G3 49226 42272
G2 39207
G1 60239
ĐB 018119
Đầu Đuôi
0 5,7
1 5,8,7,9
2 6
3 6,9
4 0
5 9
6 -
7 2,9,2
8 9
9 7,3,1
Đầu Đuôi
4 0
9 1
7,7 2
9 3
- 4
1,0 5
3,2 6
9,1,0 7
1 8
8,5,7,3,1 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 26-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 26-6-2020

G8 88
G7 792
G6 0874 3037 7438
G5 0389
G4 50881 25330 11615 16033
19273 87176 84501
G3 09979 40222
G2 50207
G1 28181
ĐB 763441
Đầu Đuôi
0 1,7
1 5
2 2
3 7,8,0,3
4 1
5 -
6 -
7 4,3,6,9
8 8,9,1,1
9 2
Đầu Đuôi
3 0
8,0,8,4 1
9,2 2
3,7 3
7 4
1 5
7 6
3,0 7
8,3 8
8,7 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 19-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 19-6-2020

G8 40
G7 584
G6 6466 0905 5613
G5 6546
G4 46956 97294 03923 06198
99629 77252 72967
G3 35186 76374
G2 75841
G1 91687
ĐB 911725
Đầu Đuôi
0 5
1 3
2 3,9,5
3 -
4 0,6,1
5 6,2
6 6,7
7 4
8 4,6,7
9 4,8
Đầu Đuôi
4 0
4 1
5 2
1,2 3
8,9,7 4
0,2 5
6,4,5,8 6
6,8 7
9 8
2 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 12-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 12-6-2020

G8 22
G7 458
G6 9578 3689 0157
G5 9568
G4 55433 43085 01054 06418
51668 17609 72945
G3 09272 30659
G2 41816
G1 58339
ĐB 058236
Đầu Đuôi
0 9
1 8,6
2 2
3 3,9,6
4 5
5 8,7,4,9
6 8,8
7 8,2
8 9,5
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
2,7 2
3 3
5 4
8,4 5
1,3 6
5 7
5,7,6,1,6 8
8,0,5,3 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 5-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 5-6-2020

G8 74
G7 164
G6 8010 6018 1441
G5 3348
G4 01902 61311 19248 11275
51648 52084 39314
G3 77893 83938
G2 59318
G1 30293
ĐB 587431
Đầu Đuôi
0 2
1 0,8,1,4,8
2 -
3 8,1
4 1,8,8,8
5 -
6 4
7 4,5
8 4
9 3,3
Đầu Đuôi
1 0
4,1,3 1
0 2
9,9 3
7,6,8,1 4
7 5
- 6
- 7
1,4,4,4,3,1 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 29-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 29-5-2020

G8 59
G7 837
G6 8875 7492 9696
G5 6401
G4 40522 48714 21444 46934
16547 93337 89148
G3 43886 77756
G2 21367
G1 08915
ĐB 679629
Đầu Đuôi
0 1
1 4,5
2 2,9
3 7,4,7
4 4,7,8
5 9,6
6 7
7 5
8 6
9 2,6
Đầu Đuôi
- 0
0 1
9,2 2
- 3
1,4,3 4
7,1 5
9,8,5 6
3,4,3,6 7
4 8
5,2 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 22-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 22-5-2020

G8 93
G7 610
G6 4189 7592 9048
G5 5418
G4 34575 48837 05688 76147
74738 03367 63511
G3 97215 27477
G2 50851
G1 45763
ĐB 872720
Đầu Đuôi
0 -
1 0,8,1,5
2 0
3 7,8
4 8,7
5 1
6 7,3
7 5,7
8 9,8
9 3,2
Đầu Đuôi
1,2 0
1,5 1
9 2
9,6 3
- 4
7,1 5
- 6
3,4,6,7 7
4,1,8,3 8
8 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 15-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 15-5-2020

G8 88
G7 520
G6 0479 2425 2721
G5 6662
G4 58947 71753 62709 86541
64695 87080 36089
G3 88602 38292
G2 79417
G1 95882
ĐB 212382
Đầu Đuôi
0 9,2
1 7
2 0,5,1
3 -
4 7,1
5 3
6 2
7 9
8 8,0,9,2,2
9 5,2
Đầu Đuôi
2,8 0
2,4 1
6,0,9,8,8 2
5 3
- 4
2,9 5
- 6
4,1 7
8 8
7,0,8 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 8-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 8-5-2020

G8 27
G7 061
G6 0898 3943 1718
G5 7100
G4 28351 90867 36852 36810
75865 91539 81751
G3 83349 25563
G2 22221
G1 81113
ĐB 712692
Đầu Đuôi
0 0
1 8,0,3
2 7,1
3 9
4 3,9
5 1,2,1
6 1,7,5,3
7 -
8 -
9 8,2
Đầu Đuôi
0,1 0
6,5,5,2 1
5,9 2
4,6,1 3
- 4
6 5
- 6
2,6 7
9,1 8
3,4 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 1-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 1-5-2020

G8 07
G7 098
G6 8218 2806 8526
G5 1892
G4 56039 72401 01761 03962
68148 72100 41589
G3 65809 72526
G2 41820
G1 02141
ĐB 265711
Đầu Đuôi
0 7,6,1,0,9
1 8,1
2 6,6,0
3 9
4 8,1
5 -
6 1,2
7 -
8 9
9 8,2
Đầu Đuôi
0,2 0
0,6,4,1 1
9,6 2
- 3
- 4
- 5
0,2,2 6
0 7
9,1,4 8
3,8,0 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 24-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 24-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 17-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 17-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 10-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 10-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 3-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 3-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 27-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 27-3-2020

G8 60
G7 873
G6 3329 3296 5421
G5 0860
G4 01643 63788 57366 68448
58052 42957 36628
G3 56542 38819
G2 90623
G1 17510
ĐB 011453
Đầu Đuôi
0 -
1 9,0
2 9,1,8,3
3 -
4 3,8,2
5 2,7,3
6 0,0,6
7 3
8 8
9 6
Đầu Đuôi
6,6,1 0
2 1
5,4 2
7,4,2,5 3
- 4
- 5
9,6 6
5 7
8,4,2 8
2,1 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 20-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 20-3-2020

G8 61
G7 023
G6 6261 1077 9179
G5 4462
G4 03011 01849 05433 79352
88309 89268 81075
G3 42610 77265
G2 88590
G1 47245
ĐB 959197
Đầu Đuôi
0 9
1 1,0
2 3
3 3
4 9,5
5 2
6 1,1,2,8,5
7 7,9,5
8 -
9 0,7
Đầu Đuôi
1,9 0
6,6,1 1
6,5 2
2,3 3
- 4
7,6,4 5
- 6
7,9 7
6 8
7,4,0 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 13-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 13-3-2020

G8 37
G7 504
G6 3554 1742 8111
G5 8681
G4 03698 00178 18305 64394
95708 25299 91030
G3 22670 39119
G2 22185
G1 19993
ĐB 594682
Đầu Đuôi
0 4,5,8
1 1,9
2 -
3 7,0
4 2
5 4
6 -
7 8,0
8 1,5,2
9 8,4,9,3
Đầu Đuôi
3,7 0
1,8 1
4,8 2
9 3
0,5,9 4
0,8 5
- 6
3 7
9,7,0 8
9,1 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 6-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 6-3-2020

G8 83
G7 696
G6 6931 9025 0504
G5 2722
G4 82259 61333 60776 33668
76895 87889 05360
G3 81225 69046
G2 56651
G1 10912
ĐB 979886
Đầu Đuôi
0 4
1 2
2 5,2,5
3 1,3
4 6
5 9,1
6 8,0
7 6
8 3,9,6
9 6,5
Đầu Đuôi
6 0
3,5 1
2,1 2
8,3 3
0 4
2,9,2 5
9,7,4,8 6
- 7
6 8
5,8 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt