XSBDI 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Định 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 5-12-2019

G8 17
G7 892
G6 9965 9548 3544
G5 6404
G4 05175 60115 57897 89763
53807 23906 09808
G3 83416 86188
G2 32865
G1 92758
ĐB 288354
Đầu Đuôi
0 4,7,6,8
1 7,5,6
2 -
3 -
4 8,4
5 8,4
6 5,3,5
7 5
8 8
9 2,7
Đầu Đuôi
- 0
- 1
9 2
6 3
4,0,5 4
6,7,1,6 5
0,1 6
1,9,0 7
4,0,8,5 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Định trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
75 11 lần 72 10 lần 04 10 lần 85 10 lần 62 9 lần
66 9 lần 17 9 lần 69 9 lần 25 9 lần 44 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Định

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
51 29 ngày 16/05/2019
52 28 ngày 23/05/2019
14 28 ngày 23/05/2019
32 25 ngày 13/06/2019
56 24 ngày 20/06/2019
84 20 ngày 18/07/2019
94 18 ngày 01/08/2019
53 17 ngày 08/08/2019
41 14 ngày 29/08/2019
12 13 ngày 05/09/2019

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 28-11-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 28-11-2019

G8 25
G7 855
G6 9892 0090 9690
G5 0407
G4 08558 26696 89097 54089
18473 57534 45219
G3 29467 70088
G2 67443
G1 47336
ĐB 598125
Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 5,5
3 4,6
4 3
5 5,8
6 7
7 3
8 9,8
9 2,0,0,6,7
Đầu Đuôi
9,9 0
- 1
9 2
7,4 3
3 4
2,5,2 5
9,3 6
0,9,6 7
5,8 8
8,1 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 21-11-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 21-11-2019

G8 11
G7 969
G6 6027 5102 4979
G5 7008
G4 38949 58147 02068 30744
30100 17669 76611
G3 14635 73175
G2 22046
G1 50472
ĐB 423280
Đầu Đuôi
0 2,8,0
1 1,1
2 7
3 5
4 9,7,4,6
5 -
6 9,8,9
7 9,5,2
8 0
9 -
Đầu Đuôi
0,8 0
1,1 1
0,7 2
- 3
4 4
3,7 5
4 6
2,4 7
0,6 8
6,7,4,6 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 14-11-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 14-11-2019

G8 69
G7 721
G6 0873 1395 5876
G5 0355
G4 96029 05348 43572 71979
50759 68033 18864
G3 89737 15154
G2 75680
G1 50865
ĐB 639875
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 1,9
3 3,7
4 8
5 5,9,4
6 9,4,5
7 3,6,2,9,5
8 0
9 5
Đầu Đuôi
8 0
2 1
7 2
7,3 3
6,5 4
9,5,6,7 5
7 6
3 7
4 8
6,2,7,5 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 7-11-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 7-11-2019

G8 07
G7 139
G6 8454 0865 7531
G5 4759
G4 00109 50304 34299 07502
46181 89669 07736
G3 97331 43027
G2 33366
G1 33581
ĐB 811255
Đầu Đuôi
0 7,9,4,2
1 -
2 7
3 9,1,6,1
4 -
5 4,9,5
6 5,9,6
7 -
8 1,1
9 9
Đầu Đuôi
- 0
3,8,3,8 1
0 2
- 3
5,0 4
6,5 5
3,6 6
0,2 7
- 8
3,5,0,9,6 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 31-10-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 31-10-2019

G8 37
G7 240
G6 3907 8388 3571
G5 3342
G4 23338 82409 20296 97785
30666 21344 84162
G3 81739 94724
G2 88810
G1 54375
ĐB 563026
Đầu Đuôi
0 7,9
1 0
2 4,6
3 7,8,9
4 0,2,4
5 -
6 6,2
7 1,5
8 8,5
9 6
Đầu Đuôi
4,1 0
7 1
4,6 2
- 3
4,2 4
8,7 5
9,6,2 6
3,0 7
8,3 8
0,3 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 24-10-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 24-10-2019

G8 61
G7 744
G6 4347 4573 9457
G5 1285
G4 72145 79876 99288 63225
62350 22113 86920
G3 21074 20609
G2 71003
G1 97604
ĐB 992185
Đầu Đuôi
0 9,3,4
1 3
2 5,0
3 -
4 4,7,5
5 7,0
6 1
7 3,6,4
8 5,8,5
9 -
Đầu Đuôi
5,2 0
6 1
- 2
7,1,0 3
4,7,0 4
8,4,2,8 5
7 6
4,5 7
8 8
0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 17-10-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 17-10-2019

G8 36
G7 913
G6 9585 0268 3062
G5 1230
G4 27060 13504 51387 38213
09682 51682 58146
G3 47066 87536
G2 38373
G1 09145
ĐB 979905
Đầu Đuôi
0 4,5
1 3,3
2 -
3 6,0,6
4 6,5
5 -
6 8,2,0,6
7 3
8 5,7,2,2
9 -
Đầu Đuôi
3,6 0
- 1
6,8,8 2
1,1,7 3
0 4
8,4,0 5
3,4,6,3 6
8 7
6 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 10-10-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 10-10-2019

G8 60
G7 363
G6 1867 3793 3161
G5 5207
G4 37976 64880 64528 86495
26722 07657 28120
G3 08683 90360
G2 76582
G1 94044
ĐB 034891
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 8,2,0
3 -
4 4
5 7
6 0,3,7,1,0
7 6
8 0,3,2
9 3,5,1
Đầu Đuôi
6,8,2,6 0
6,9 1
2,8 2
6,9,8 3
4 4
9 5
7 6
6,0,5 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 3-10-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 3-10-2019

G8 57
G7 204
G6 6703 3142 9988
G5 0200
G4 90140 71418 52209 96679
37209 74729 56431
G3 43915 78097
G2 86167
G1 65378
ĐB 396644
Đầu Đuôi
0 4,3,0,9,9
1 8,5
2 9
3 1
4 2,0,4
5 7
6 7
7 9,8
8 8
9 7
Đầu Đuôi
0,4 0
3 1
4 2
0 3
0,4 4
1 5
- 6
5,9,6 7
8,1,7 8
0,7,0,2 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 26-9-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 26-9-2019

G8 77
G7 388
G6 5468 2870 0213
G5 4375
G4 79634 59113 58558 17374
41107 18219 58079
G3 34878 13861
G2 73246
G1 33130
ĐB 959529
Đầu Đuôi
0 7
1 3,3,9
2 9
3 4,0
4 6
5 8
6 8,1
7 7,0,5,4,9,8
8 8
9 -
Đầu Đuôi
7,3 0
6 1
- 2
1,1 3
3,7 4
7 5
4 6
7,0 7
8,6,5,7 8
1,7,2 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 19-9-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 19-9-2019

G8 23
G7 262
G6 6748 5355 6780
G5 2527
G4 34372 10678 08601 35450
50425 47973 68538
G3 45568 01704
G2 37886
G1 29200
ĐB 267182
Đầu Đuôi
0 1,4,0
1 -
2 3,7,5
3 8
4 8
5 5,0
6 2,8
7 2,8,3
8 0,6,2
9 -
Đầu Đuôi
8,5,0 0
0 1
6,7,8 2
2,7 3
0 4
5,2 5
8 6
2 7
4,7,3,6 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 12-9-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 12-9-2019

G8 88
G7 595
G6 1899 8961 5778
G5 5703
G4 35417 77164 77378 20817
06159 92247 18230
G3 20175 86522
G2 60780
G1 90648
ĐB 952133
Đầu Đuôi
0 3
1 7,7
2 2
3 0,3
4 7,8
5 9
6 1,4
7 8,8,5
8 8,0
9 5,9
Đầu Đuôi
3,8 0
6 1
2 2
0,3 3
6 4
9,7 5
- 6
1,1,4 7
8,7,7,4 8
9,5 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 5-9-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 5-9-2019

G8 12
G7 326
G6 8758 9931 7943
G5 2460
G4 35346 30598 63647 62198
70771 65349 25392
G3 35038 23862
G2 01017
G1 71726
ĐB 208779
Đầu Đuôi
0 -
1 2,7
2 6,6
3 1,8
4 3,6,7,9
5 8
6 0,2
7 1,9
8 -
9 8,8,2
Đầu Đuôi
6 0
3,7 1
1,9,6 2
4 3
- 4
- 5
2,4,2 6
4,1 7
5,9,9,3 8
4,7 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 29-8-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 29-8-2019

G8 77
G7 841
G6 8990 8167 2718
G5 8902
G4 53826 12120 14895 02461
46780 65615 93904
G3 40228 02712
G2 02811
G1 93264
ĐB 866685
Đầu Đuôi
0 2,4
1 8,5,2,1
2 6,0,8
3 -
4 1
5 -
6 7,1,4
7 7
8 0,5
9 0,5
Đầu Đuôi
9,2,8 0
4,6,1 1
0,1 2
- 3
0,6 4
9,1,8 5
2 6
7,6 7
1,2 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 22-8-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 22-8-2019

G8 11
G7 606
G6 8150 2086 1986
G5 0038
G4 51793 19971 99405 79634
31510 03341 85568
G3 63690 82297
G2 74096
G1 40601
ĐB 685486
Đầu Đuôi
0 6,5,1
1 1,0
2 -
3 8,4
4 1
5 0
6 8
7 1
8 6,6,6
9 3,0,7,6
Đầu Đuôi
5,1,9 0
1,7,4,0 1
- 2
9 3
3 4
0 5
0,8,8,9,8 6
9 7
3,6 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 15-8-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 15-8-2019

G8 71
G7 895
G6 2257 7744 3501
G5 3948
G4 70320 03809 85258 25357
46238 55375 09410
G3 16430 96472
G2 68243
G1 10793
ĐB 504382
Đầu Đuôi
0 1,9
1 0
2 0
3 8,0
4 4,8,3
5 7,8,7
6 -
7 1,5,2
8 2
9 5,3
Đầu Đuôi
2,1,3 0
7,0 1
7,8 2
4,9 3
4 4
9,7 5
- 6
5,5 7
4,5,3 8
0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 8-8-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 8-8-2019

G8 27
G7 273
G6 1008 9255 5426
G5 7179
G4 26153 54829 26372 63799
71462 39372 18596
G3 92680 56241
G2 97543
G1 09108
ĐB 872959
Đầu Đuôi
0 8,8
1 -
2 7,6,9
3 -
4 1,3
5 5,3,9
6 2
7 3,9,2,2
8 0
9 9,6
Đầu Đuôi
8 0
4 1
7,6,7 2
7,5,4 3
- 4
5 5
2,9 6
2 7
0,0 8
7,2,9,5 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 1-8-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 1-8-2019

G8 10
G7 694
G6 0574 9200 7408
G5 4525
G4 94150 45862 66104 60101
68042 34416 66460
G3 46480 67210
G2 91874
G1 66630
ĐB 931153
Đầu Đuôi
0 0,8,4,1
1 0,6,0
2 5
3 0
4 2
5 0,3
6 2,0
7 4,4
8 0
9 4
Đầu Đuôi
1,0,5,6,8,1,3 0
0 1
6,4 2
5 3
9,7,0,7 4
2 5
1 6
- 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 25-7-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 25-7-2019

G8 72
G7 423
G6 2306 0345 6095
G5 3435
G4 90177 64623 65869 91568
37931 09225 00577
G3 38934 49587
G2 80233
G1 30346
ĐB 379160
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 3,3,5
3 5,1,4,3
4 5,6
5 -
6 9,8,0
7 2,7,7
8 7
9 5
Đầu Đuôi
6 0
3 1
7 2
2,2,3 3
3 4
4,9,3,2 5
0,4 6
7,7,8 7
6 8
6 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 18-7-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 18-7-2019

G8 02
G7 587
G6 1765 8729 5185
G5 6422
G4 87063 69562 99303 12402
13850 81306 33985
G3 02011 89984
G2 32781
G1 76800
ĐB 259441
Đầu Đuôi
0 2,3,2,6,0
1 1
2 9,2
3 -
4 1
5 0
6 5,3,2
7 -
8 7,5,5,4,1
9 -
Đầu Đuôi
5,0 0
1,8,4 1
0,2,6,0 2
6,0 3
8 4
6,8,8 5
0 6
8 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 11-7-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 11-7-2019

G8 72
G7 533
G6 2068 5353 0038
G5 3892
G4 70530 88245 41920 39066
25791 89216 15659
G3 31420 92433
G2 02017
G1 67055
ĐB 858575
Đầu Đuôi
0 -
1 6,7
2 0,0
3 3,8,0,3
4 5
5 3,9,5
6 8,6
7 2,5
8 -
9 2,1
Đầu Đuôi
3,2,2 0
9 1
7,9 2
3,5,3 3
- 4
4,5,7 5
6,1 6
1 7
6,3 8
5 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 4-7-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 4-7-2019

G8 84
G7 292
G6 3560 5021 5561
G5 1221
G4 52841 48016 39115 77033
41066 05785 36394
G3 42576 91086
G2 16809
G1 47119
ĐB 513541
Đầu Đuôi
0 9
1 6,5,9
2 1,1
3 3
4 1,1
5 -
6 0,1,6
7 6
8 4,5,6
9 2,4
Đầu Đuôi
6 0
2,6,2,4,4 1
9 2
3 3
8,9 4
1,8 5
1,6,7,8 6
- 7
- 8
0,1 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 27-6-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 27-6-2019

G8 77
G7 101
G6 9219 2400 7084
G5 4383
G4 70967 19530 29365 58390
66239 36760 89871
G3 95746 00220
G2 93474
G1 56525
ĐB 893944
Đầu Đuôi
0 1,0
1 9
2 0,5
3 0,9
4 6,4
5 -
6 7,5,0
7 7,1,4
8 4,3
9 0
Đầu Đuôi
0,3,9,6,2 0
0,7 1
- 2
8 3
8,7,4 4
6,2 5
4 6
7,6 7
- 8
1,3 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 20-6-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 20-6-2019

G8 46
G7 829
G6 8227 0175 6161
G5 3549
G4 83282 27486 60713 55407
00657 60103 00007
G3 47563 24756
G2 97802
G1 22917
ĐB 264393
Đầu Đuôi
0 7,3,7,2
1 3,7
2 9,7
3 -
4 6,9
5 7,6
6 1,3
7 5
8 2,6
9 3
Đầu Đuôi
- 0
6 1
8,0 2
1,0,6,9 3
- 4
7 5
4,8,5 6
2,0,5,0,1 7
- 8
2,4 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 13-6-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 13-6-2019

G8 44
G7 892
G6 4297 5772 0281
G5 8215
G4 84340 30802 01032 11005
53966 91640 88175
G3 33274 21502
G2 30232
G1 88966
ĐB 372570
Đầu Đuôi
0 2,5,2
1 5
2 -
3 2,2
4 4,0,0
5 -
6 6,6
7 2,5,4,0
8 1
9 2,7
Đầu Đuôi
4,4,7 0
8 1
9,7,0,3,0,3 2
- 3
4,7 4
1,0,7 5
6,6 6
9 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 6-6-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 6-6-2019

G8 84
G7 513
G6 4659 6138 5717
G5 4185
G4 71859 26798 60756 73069
96665 15500 51166
G3 10279 35943
G2 51704
G1 07425
ĐB 529909
Đầu Đuôi
0 0,4,9
1 3,7
2 5
3 8
4 3
5 9,9,6
6 9,5,6
7 9
8 4,5
9 8
Đầu Đuôi
0 0
- 1
- 2
1,4 3
8,0 4
8,6,2 5
5,6 6
1 7
3,9 8
5,5,6,7,0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 30-5-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 30-5-2019

G8 77
G7 176
G6 3185 2911 8993
G5 5242
G4 97527 72808 53684 71398
61175 15847 50934
G3 77827 46969
G2 13769
G1 70188
ĐB 919917
Đầu Đuôi
0 8
1 1,7
2 7,7
3 4
4 2,7
5 -
6 9,9
7 7,6,5
8 5,4,8
9 3,8
Đầu Đuôi
- 0
1 1
4 2
9 3
8,3 4
8,7 5
7 6
7,2,4,2,1 7
0,9,8 8
6,6 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 23-5-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 23-5-2019

G8 14
G7 528
G6 0152 4069 9025
G5 4678
G4 57250 84704 96173 19026
46058 77832 87672
G3 02709 66567
G2 94126
G1 58567
ĐB 287715
Đầu Đuôi
0 4,9
1 4,5
2 8,5,6,6
3 2
4 -
5 2,0,8
6 9,7,7
7 8,3,2
8 -
9 -
Đầu Đuôi
5 0
- 1
5,3,7 2
7 3
1,0 4
2,1 5
2,2 6
6,6 7
2,7,5 8
6,0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 16-5-2019

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 16-5-2019

G8 88
G7 032
G6 9345 6017 7566
G5 1822
G4 44062 08251 05508 34608
55913 63768 41719
G3 44219 81345
G2 45535
G1 02962
ĐB 949450
Đầu Đuôi
0 8,8
1 7,3,9,9
2 2
3 2,5
4 5,5
5 1,0
6 6,2,8,2
7 -
8 8
9 -
Đầu Đuôi
5 0
5 1
3,2,6,6 2
1 3
- 4
4,4,3 5
6 6
1 7
8,0,0,6 8
1,1 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt