XSBDI 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Định 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 1-10-2020

G8 87
G7 293
G6 5819 0830 7669
G5 9299
G4 44515 43108 59648 91329
09534 45345 27623
G3 96170 27583
G2 33235
G1 71488
ĐB 700648
Đầu Đuôi
0 8
1 9,5
2 9,3
3 0,4,5
4 8,5,8
5 -
6 9
7 0
8 7,3,8
9 3,9
Đầu Đuôi
3,7 0
- 1
- 2
9,2,8 3
3 4
1,4,3 5
- 6
8 7
0,4,8,4 8
1,6,9,2 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Định trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
12 12 lần 85 11 lần 34 9 lần 60 9 lần 62 9 lần
69 9 lần 40 9 lần 11 8 lần 76 8 lần 79 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Định

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
81 28 ngày 19/03/2020
97 19 ngày 21/05/2020
39 19 ngày 21/05/2020
73 18 ngày 28/05/2020
41 18 ngày 28/05/2020
84 18 ngày 28/05/2020
61 16 ngày 11/06/2020
13 16 ngày 11/06/2020
44 15 ngày 18/06/2020
33 15 ngày 18/06/2020

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 24-9-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 24-9-2020

G8 42
G7 112
G6 4624 9993 5985
G5 2138
G4 17019 51169 18821 48970
57646 73406 76614
G3 29026 72456
G2 43878
G1 78910
ĐB 902805
Đầu Đuôi
0 6,5
1 2,9,4,0
2 4,1,6
3 8
4 2,6
5 6
6 9
7 0,8
8 5
9 3
Đầu Đuôi
7,1 0
2 1
4,1 2
9 3
2,1 4
8,0 5
4,0,2,5 6
- 7
3,7 8
1,6 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 17-9-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 17-9-2020

G8 96
G7 046
G6 5086 0051 5692
G5 6099
G4 30254 52302 49885 54596
42806 99346 05611
G3 44740 65640
G2 41182
G1 24982
ĐB 690411
Đầu Đuôi
0 2,6
1 1,1
2 -
3 -
4 6,6,0,0
5 1,4
6 -
7 -
8 6,5,2,2
9 6,2,9,6
Đầu Đuôi
4,4 0
5,1,1 1
9,0,8,8 2
- 3
5 4
8 5
9,4,8,9,0,4 6
- 7
- 8
9 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 10-9-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 10-9-2020

G8 47
G7 177
G6 7068 8603 0453
G5 2349
G4 60748 17963 53583 24228
88454 97527 73569
G3 62382 31671
G2 62138
G1 88312
ĐB 905736
Đầu Đuôi
0 3
1 2
2 8,7
3 8,6
4 7,9,8
5 3,4
6 8,3,9
7 7,1
8 3,2
9 -
Đầu Đuôi
- 0
7 1
8,1 2
0,5,6,8 3
5 4
- 5
3 6
4,7,2 7
6,4,2,3 8
4,6 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 3-9-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 3-9-2020

G8 18
G7 363
G6 1521 2112 5899
G5 4090
G4 55329 86543 58388 34049
17135 09062 22434
G3 10326 05877
G2 46522
G1 02260
ĐB 786643
Đầu Đuôi
0 -
1 8,2
2 1,9,6,2
3 5,4
4 3,9,3
5 -
6 3,2,0
7 7
8 8
9 9,0
Đầu Đuôi
9,6 0
2 1
1,6,2 2
6,4,4 3
3 4
3 5
2 6
7 7
1,8 8
9,2,4 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 27-8-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 27-8-2020

G8 31
G7 610
G6 6826 9472 9727
G5 3657
G4 05440 34759 38074 63292
30164 25405 58021
G3 88385 93343
G2 97664
G1 69706
ĐB 386612
Đầu Đuôi
0 5,6
1 0,2
2 6,7,1
3 1
4 0,3
5 7,9
6 4,4
7 2,4
8 5
9 2
Đầu Đuôi
1,4 0
3,2 1
7,9,1 2
4 3
7,6,6 4
0,8 5
2,0 6
2,5 7
- 8
5 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 20-8-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 20-8-2020

G8 72
G7 976
G6 5071 3892 9171
G5 1578
G4 50159 36466 84563 57709
89170 24136 10575
G3 53085 57618
G2 80593
G1 16876
ĐB 369567
Đầu Đuôi
0 9
1 8
2 -
3 6
4 -
5 9
6 6,3,7
7 2,6,1,1,8,0,5,6
8 5
9 2,3
Đầu Đuôi
7 0
7,7 1
7,9 2
6,9 3
- 4
7,8 5
7,6,3,7 6
6 7
7,1 8
5,0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 13-8-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 13-8-2020

G8 27
G7 708
G6 0694 3486 8858
G5 6301
G4 10176 83923 39976 33762
32289 58356 61732
G3 71368 29695
G2 06830
G1 18183
ĐB 597932
Đầu Đuôi
0 8,1
1 -
2 7,3
3 2,0,2
4 -
5 8,6
6 2,8
7 6,6
8 6,9,3
9 4,5
Đầu Đuôi
3 0
0 1
6,3,3 2
2,8 3
9 4
9 5
8,7,7,5 6
2 7
0,5,6 8
8 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 6-8-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 6-8-2020

G8 34
G7 720
G6 1296 3319 0995
G5 3093
G4 24263 14909 45774 15083
41698 01598 42276
G3 06847 97283
G2 12360
G1 86548
ĐB 171421
Đầu Đuôi
0 9
1 9
2 0,1
3 4
4 7,8
5 -
6 3,0
7 4,6
8 3,3
9 6,5,3,8,8
Đầu Đuôi
2,6 0
2 1
- 2
9,6,8,8 3
3,7 4
9 5
9,7 6
4 7
9,9,4 8
1,0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 30-7-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 30-7-2020

G8 16
G7 171
G6 5550 6525 3940
G5 2453
G4 67526 71479 02456 05616
30542 24300 61165
G3 41396 57694
G2 65274
G1 06137
ĐB 649362
Đầu Đuôi
0 0
1 6,6
2 5,6
3 7
4 0,2
5 0,3,6
6 5,2
7 1,9,4
8 -
9 6,4
Đầu Đuôi
5,4,0 0
7 1
4,6 2
5 3
9,7 4
2,6 5
1,2,5,1,9 6
3 7
- 8
7 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 23-7-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 23-7-2020

G8 27
G7 930
G6 1821 8323 1098
G5 4740
G4 62563 01000 02811 89198
61947 96120 38011
G3 48209 50012
G2 69320
G1 53631
ĐB 501782
Đầu Đuôi
0 0,9
1 1,1,2
2 7,1,3,0,0
3 0,1
4 0,7
5 -
6 3
7 -
8 2
9 8,8
Đầu Đuôi
3,4,0,2,2 0
2,1,1,3 1
1,8 2
2,6 3
- 4
- 5
- 6
2,4 7
9,9 8
0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 16-7-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 16-7-2020

G8 27
G7 759
G6 5778 3387 5285
G5 2362
G4 86526 37214 77436 30677
38591 98662 61122
G3 90959 01521
G2 09893
G1 94156
ĐB 721619
Đầu Đuôi
0 -
1 4,9
2 7,6,2,1
3 6
4 -
5 9,9,6
6 2,2
7 8,7
8 7,5
9 1,3
Đầu Đuôi
- 0
9,2 1
6,6,2 2
9 3
1 4
8 5
2,3,5 6
2,8,7 7
7 8
5,5,1 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 9-7-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 9-7-2020

G8 36
G7 835
G6 2824 3763 6517
G5 9643
G4 65798 85507 26712 92901
07534 34651 60625
G3 57207 70355
G2 03269
G1 17640
ĐB 793105
Đầu Đuôi
0 7,1,7,5
1 7,2
2 4,5
3 6,5,4
4 3,0
5 1,5
6 3,9
7 -
8 -
9 8
Đầu Đuôi
4 0
0,5 1
1 2
6,4 3
2,3 4
3,2,5,0 5
3 6
1,0,0 7
9 8
6 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 2-7-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 2-7-2020

G8 37
G7 931
G6 5790 7404 8172
G5 0367
G4 01165 23250 29303 90085
99717 67600 42072
G3 92979 60102
G2 18595
G1 70950
ĐB 045486
Đầu Đuôi
0 4,3,0,2
1 7
2 -
3 7,1
4 -
5 0,0
6 7,5
7 2,2,9
8 5,6
9 0,5
Đầu Đuôi
9,5,0,5 0
3 1
7,7,0 2
0 3
0 4
6,8,9 5
8 6
3,6,1 7
- 8
7 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 25-6-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 25-6-2020

G8 98
G7 525
G6 4940 8904 0818
G5 1877
G4 61377 66460 58859 70762
59787 71593 97455
G3 17112 74092
G2 60846
G1 65279
ĐB 405653
Đầu Đuôi
0 4
1 8,2
2 5
3 -
4 0,6
5 9,5,3
6 0,2
7 7,7,9
8 7
9 8,3,2
Đầu Đuôi
4,6 0
- 1
6,1,9 2
9,5 3
0 4
2,5 5
4 6
7,7,8 7
9,1 8
5,7 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 18-6-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 18-6-2020

G8 44
G7 702
G6 7833 2423 2209
G5 9712
G4 80180 36090 54951 98507
46911 09579 07569
G3 39546 12585
G2 24059
G1 07343
ĐB 330985
Đầu Đuôi
0 2,9,7
1 2,1
2 3
3 3
4 4,6,3
5 1,9
6 9
7 9
8 0,5,5
9 0
Đầu Đuôi
8,9 0
5,1 1
0,1 2
3,2,4 3
4 4
8,8 5
4 6
0 7
- 8
0,7,6,5 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 11-6-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 11-6-2020

G8 58
G7 387
G6 0320 7657 7824
G5 7813
G4 03861 93251 00205 64900
58346 55649 83780
G3 39175 43730
G2 34156
G1 96432
ĐB 890812
Đầu Đuôi
0 5,0
1 3,2
2 0,4
3 0,2
4 6,9
5 8,7,1,6
6 1
7 5
8 7,0
9 -
Đầu Đuôi
2,0,8,3 0
6,5 1
3,1 2
1 3
2 4
0,7 5
4,5 6
8,5 7
5 8
4 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 4-6-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 4-6-2020

G8 19
G7 592
G6 5792 9479 0635
G5 1969
G4 16446 40163 04788 30760
03096 58635 18009
G3 99110 84503
G2 14523
G1 87987
ĐB 132814
Đầu Đuôi
0 9,3
1 9,0,4
2 3
3 5,5
4 6
5 -
6 9,3,0
7 9
8 8,7
9 2,2,6
Đầu Đuôi
6,1 0
- 1
9,9 2
6,0,2 3
1 4
3,3 5
4,9 6
8 7
8 8
1,7,6,0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 28-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 28-5-2020

G8 84
G7 373
G6 3840 2676 3923
G5 5169
G4 03916 79920 79222 17685
10794 17630 36041
G3 01712 67175
G2 68092
G1 96456
ĐB 557450
Đầu Đuôi
0 -
1 6,2
2 3,0,2
3 0
4 0,1
5 6,0
6 9
7 3,6,5
8 4,5
9 4,2
Đầu Đuôi
4,2,3,5 0
4 1
2,1,9 2
7,2 3
8,9 4
8,7 5
7,1,5 6
- 7
- 8
6 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 21-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 21-5-2020

G8 40
G7 162
G6 5671 8328 6025
G5 9876
G4 34816 95534 74598 74434
06697 44261 18316
G3 93770 92639
G2 85389
G1 63446
ĐB 465219
Đầu Đuôi
0 -
1 6,6,9
2 8,5
3 4,4,9
4 0,6
5 -
6 2,1
7 1,6,0
8 9
9 8,7
Đầu Đuôi
4,7 0
7,6 1
6 2
- 3
3,3 4
2 5
7,1,1,4 6
9 7
2,9 8
3,8,1 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 14-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 14-5-2020

G8 53
G7 104
G6 5427 4149 4787
G5 2912
G4 55975 98697 85379 95927
17079 11118 97364
G3 19226 93816
G2 90069
G1 47367
ĐB 338253
Đầu Đuôi
0 4
1 2,8,6
2 7,7,6
3 -
4 9
5 3,3
6 4,9,7
7 5,9,9
8 7
9 7
Đầu Đuôi
- 0
- 1
1 2
5,5 3
0,6 4
7 5
2,1 6
2,8,9,2,6 7
1 8
4,7,7,6 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 7-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 7-5-2020

G8 60
G7 682
G6 5785 2560 2956
G5 1127
G4 06171 07597 62215 92216
88845 82907 39626
G3 02369 16604
G2 11578
G1 71634
ĐB 323436
Đầu Đuôi
0 7,4
1 5,6
2 7,6
3 4,6
4 5
5 6
6 0,0,9
7 1,8
8 2,5
9 7
Đầu Đuôi
6,6 0
7 1
8 2
- 3
0,3 4
8,1,4 5
5,1,2,3 6
2,9,0 7
7 8
6 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 30-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 30-4-2020

G8 34
G7 618
G6 5435 2887 9728
G5 3855
G4 95995 58847 01347 52625
91126 07523 42771
G3 20099 74964
G2 12432
G1 81655
ĐB 800717
Đầu Đuôi
0 -
1 8,7
2 8,5,6,3
3 4,5,2
4 7,7
5 5,5
6 4
7 1
8 7
9 5,9
Đầu Đuôi
- 0
7 1
3 2
2 3
3,6 4
3,5,9,2,5 5
2 6
8,4,4,1 7
1,2 8
9 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 23-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 23-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 16-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 16-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 9-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 9-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 2-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 2-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 26-3-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 26-3-2020

G8 82
G7 265
G6 5834 9824 8405
G5 7654
G4 46792 24895 89409 58882
23511 78060 72020
G3 65572 95160
G2 95247
G1 08844
ĐB 127054
Đầu Đuôi
0 5,9
1 1
2 4,0
3 4
4 7,4
5 4,4
6 5,0,0
7 2
8 2,2
9 2,5
Đầu Đuôi
6,2,6 0
1 1
8,9,8,7 2
- 3
3,2,5,4,5 4
6,0,9 5
- 6
4 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 19-3-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 19-3-2020

G8 29
G7 581
G6 2284 7407 6811
G5 0800
G4 47317 94760 82249 08653
63612 46402 60335
G3 70365 31977
G2 10311
G1 80109
ĐB 668277
Đầu Đuôi
0 7,0,2,9
1 1,7,2,1
2 9
3 5
4 9
5 3
6 0,5
7 7,7
8 1,4
9 -
Đầu Đuôi
0,6 0
8,1,1 1
1,0 2
5 3
8 4
3,6 5
- 6
0,1,7,7 7
- 8
2,4,0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 12-3-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 12-3-2020

G8 64
G7 264
G6 7073 8362 4333
G5 3798
G4 32813 39074 83810 86388
30679 33176 88481
G3 05662 45653
G2 92201
G1 47885
ĐB 516004
Đầu Đuôi
0 1,4
1 3,0
2 -
3 3
4 -
5 3
6 4,4,2,2
7 3,4,9,6
8 8,1,5
9 8
Đầu Đuôi
1 0
8,0 1
6,6 2
7,3,1,5 3
6,6,7,0 4
8 5
7 6
- 7
9,8 8
7 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt