XSBL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bạc Liêu 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 29-9-2020

G8 55
G7 877
G6 9182 8525 6333
G5 7126
G4 72455 50785 41171 67582
11761 06324 14563
G3 11777 12224
G2 15512
G1 27534
ĐB 998874
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 5,6,4,4
3 3,4
4 -
5 5,5
6 1,3
7 7,1,7,4
8 2,5,2
9 -
Đầu Đuôi
- 0
7,6 1
8,8,1 2
3,6 3
2,2,3,7 4
5,2,5,8 5
2 6
7,7 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bạc Liêu trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
56 11 lần 00 10 lần 70 9 lần 43 9 lần 03 8 lần
44 8 lần 87 8 lần 46 8 lần 50 8 lần 95 7 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bạc Liêu

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
36 19 ngày 19/05/2020
47 17 ngày 02/06/2020
37 17 ngày 02/06/2020
20 17 ngày 02/06/2020
92 16 ngày 09/06/2020
78 15 ngày 16/06/2020
07 14 ngày 23/06/2020
83 13 ngày 30/06/2020
42 13 ngày 30/06/2020
91 13 ngày 30/06/2020

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 22-9-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 22-9-2020

G8 33
G7 567
G6 3889 3456 8470
G5 4540
G4 60439 22099 09279 50222
76588 77068 05602
G3 71315 81381
G2 65129
G1 37723
ĐB 389657
Đầu Đuôi
0 2
1 5
2 2,9,3
3 3,9
4 0
5 6,7
6 7,8
7 0,9
8 9,8,1
9 9
Đầu Đuôi
7,4 0
8 1
2,0 2
3,2 3
- 4
1 5
5 6
6,5 7
8,6 8
8,3,9,7,2 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 15-9-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 15-9-2020

G8 45
G7 397
G6 1468 5014 5446
G5 2817
G4 47353 45735 36864 88968
13150 82628 27171
G3 61900 82164
G2 82700
G1 43999
ĐB 170181
Đầu Đuôi
0 0,0
1 4,7
2 8
3 5
4 5,6
5 3,0
6 8,4,8,4
7 1
8 1
9 7,9
Đầu Đuôi
5,0,0 0
7,8 1
- 2
5 3
1,6,6 4
4,3 5
4 6
9,1 7
6,6,2 8
9 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 8-9-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 8-9-2020

G8 63
G7 103
G6 3764 1973 7914
G5 1229
G4 83723 88690 08002 81850
59543 73244 04276
G3 74738 17318
G2 04086
G1 39303
ĐB 923953
Đầu Đuôi
0 3,2,3
1 4,8
2 9,3
3 8
4 3,4
5 0,3
6 3,4
7 3,6
8 6
9 0
Đầu Đuôi
9,5 0
- 1
0 2
6,0,7,2,4,0,5 3
6,1,4 4
- 5
7,8 6
- 7
3,1 8
2 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 1-9-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 1-9-2020

G8 24
G7 159
G6 7366 0346 2395
G5 1848
G4 99145 56114 75070 14057
66703 71861 33743
G3 38496 68856
G2 54044
G1 78925
ĐB 572474
Đầu Đuôi
0 3
1 4
2 4,5
3 -
4 6,8,5,3,4
5 9,7,6
6 6,1
7 0,4
8 -
9 5,6
Đầu Đuôi
7 0
6 1
- 2
0,4 3
2,1,4,7 4
9,4,2 5
6,4,9,5 6
5 7
4 8
5 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 25-8-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 25-8-2020

G8 31
G7 538
G6 2850 0646 5339
G5 4754
G4 89555 91617 18504 29904
33002 56639 13295
G3 69733 63850
G2 77261
G1 10656
ĐB 557724
Đầu Đuôi
0 4,4,2
1 7
2 4
3 1,8,9,9,3
4 6
5 0,4,5,0,6
6 1
7 -
8 -
9 5
Đầu Đuôi
5,5 0
3,6 1
0 2
3 3
5,0,0,2 4
5,9 5
4,5 6
1 7
3 8
3,3 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 18-8-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 18-8-2020

G8 00
G7 516
G6 7844 5010 9005
G5 3641
G4 11112 58519 80157 37501
10659 98773 19541
G3 48668 19953
G2 50949
G1 12041
ĐB 902300
Đầu Đuôi
0 0,5,1,0
1 6,0,2,9
2 -
3 -
4 4,1,1,9,1
5 7,9,3
6 8
7 3
8 -
9 -
Đầu Đuôi
0,1,0 0
4,0,4,4 1
1 2
7,5 3
4 4
0 5
1 6
5 7
6 8
1,5,4 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 11-8-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 11-8-2020

G8 03
G7 880
G6 5605 2972 0445
G5 3303
G4 90764 41115 66377 39546
50511 01194 89050
G3 18906 39519
G2 65276
G1 36334
ĐB 415933
Đầu Đuôi
0 3,5,3,6
1 5,1,9
2 -
3 4,3
4 5,6
5 0
6 4
7 2,7,6
8 0
9 4
Đầu Đuôi
8,5 0
1 1
7 2
0,0,3 3
6,9,3 4
0,4,1 5
4,0,7 6
7 7
- 8
1 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 4-8-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 4-8-2020

G8 56
G7 414
G6 1843 8976 2010
G5 7405
G4 05234 34012 07870 84953
12162 77987 73262
G3 05971 39997
G2 29950
G1 25682
ĐB 964250
Đầu Đuôi
0 5
1 4,0,2
2 -
3 4
4 3
5 6,3,0,0
6 2,2
7 6,0,1
8 7,2
9 7
Đầu Đuôi
1,7,5,5 0
7 1
1,6,6,8 2
4,5 3
1,3 4
0 5
5,7 6
8,9 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 28-7-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 28-7-2020

G8 21
G7 409
G6 4015 7244 7225
G5 3141
G4 53193 90430 89498 05627
67952 23610 98959
G3 28789 63656
G2 68361
G1 47401
ĐB 116296
Đầu Đuôi
0 9,1
1 5,0
2 1,5,7
3 0
4 4,1
5 2,9,6
6 1
7 -
8 9
9 3,8,6
Đầu Đuôi
3,1 0
2,4,6,0 1
5 2
9 3
4 4
1,2 5
5,9 6
2 7
9 8
0,5,8 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 21-7-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 21-7-2020

G8 93
G7 776
G6 8532 9933 8851
G5 5887
G4 64055 00327 94726 39766
36688 12711 27493
G3 08559 64484
G2 17185
G1 76386
ĐB 917677
Đầu Đuôi
0 -
1 1
2 7,6
3 2,3
4 -
5 1,5,9
6 6
7 6,7
8 7,8,4,5,6
9 3,3
Đầu Đuôi
- 0
5,1 1
3 2
9,3,9 3
8 4
5,8 5
7,2,6,8 6
8,2,7 7
8 8
5 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 14-7-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 14-7-2020

G8 13
G7 279
G6 6546 5008 4271
G5 5119
G4 35163 45921 40369 92495
98723 11623 90445
G3 99475 16162
G2 27170
G1 87090
ĐB 757053
Đầu Đuôi
0 8
1 3,9
2 1,3,3
3 -
4 6,5
5 3
6 3,9,2
7 9,1,5,0
8 -
9 5,0
Đầu Đuôi
7,9 0
7,2 1
6 2
1,6,2,2,5 3
- 4
9,4,7 5
4 6
- 7
0 8
7,1,6 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 7-7-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 7-7-2020

G8 13
G7 556
G6 1415 8646 4728
G5 8616
G4 63386 14543 02245 99295
98956 75658 77063
G3 76112 30296
G2 94770
G1 57200
ĐB 250160
Đầu Đuôi
0 0
1 3,5,6,2
2 8
3 -
4 6,3,5
5 6,6,8
6 3,0
7 0
8 6
9 5,6
Đầu Đuôi
7,0,6 0
- 1
1 2
1,4,6 3
- 4
1,4,9 5
5,4,1,8,5,9 6
- 7
2,5 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 30-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 30-6-2020

G8 95
G7 469
G6 3489 2462 3373
G5 6139
G4 67491 54271 20286 18562
47742 80077 71885
G3 84119 88908
G2 32773
G1 09766
ĐB 248483
Đầu Đuôi
0 8
1 9
2 -
3 9
4 2
5 -
6 9,2,2,6
7 3,1,7,3
8 9,6,5,3
9 5,1
Đầu Đuôi
- 0
9,7 1
6,6,4 2
7,7,8 3
- 4
9,8 5
8,6 6
7 7
0 8
6,8,3,1 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 23-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 23-6-2020

G8 07
G7 379
G6 9153 4470 3157
G5 0499
G4 15521 96305 63755 58187
25234 30616 09844
G3 66004 59273
G2 79100
G1 06043
ĐB 883277
Đầu Đuôi
0 7,5,4,0
1 6
2 1
3 4
4 4,3
5 3,7,5
6 -
7 9,0,3,7
8 7
9 9
Đầu Đuôi
7,0 0
2 1
- 2
5,7,4 3
3,4,0 4
0,5 5
1 6
0,5,8,7 7
- 8
7,9 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 16-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 16-6-2020

G8 75
G7 209
G6 4856 1238 6687
G5 2366
G4 16817 32788 22028 62201
01405 44256 04651
G3 75148 34503
G2 16726
G1 45078
ĐB 390991
Đầu Đuôi
0 9,1,5,3
1 7
2 8,6
3 8
4 8
5 6,6,1
6 6
7 5,8
8 7,8
9 1
Đầu Đuôi
- 0
0,5,9 1
- 2
0 3
- 4
7,0 5
5,6,5,2 6
8,1 7
3,8,2,4,7 8
0 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 9-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 9-6-2020

G8 92
G7 017
G6 3732 7145 9578
G5 4052
G4 86532 41672 62404 85668
99505 70364 85493
G3 35818 93214
G2 94826
G1 57197
ĐB 660409
Đầu Đuôi
0 4,5,9
1 7,8,4
2 6
3 2,2
4 5
5 2
6 8,4
7 8,2
8 -
9 2,3,7
Đầu Đuôi
- 0
- 1
9,3,5,3,7 2
9 3
0,6,1 4
4,0 5
2 6
1,9 7
7,6,1 8
0 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 2-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 2-6-2020

G8 23
G7 809
G6 1699 9216 8651
G5 3837
G4 28887 52975 32549 86763
59095 15444 97289
G3 30247 41220
G2 64252
G1 07664
ĐB 449362
Đầu Đuôi
0 9
1 6
2 3,0
3 7
4 9,4,7
5 1,2
6 3,4,2
7 5
8 7,9
9 9,5
Đầu Đuôi
2 0
5 1
5,6 2
2,6 3
4,6 4
7,9 5
1 6
3,8,4 7
- 8
0,9,4,8 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 26-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 26-5-2020

G8 46
G7 852
G6 4260 8630 1852
G5 3820
G4 39914 86472 01807 40339
52549 92552 73550
G3 63522 26256
G2 29417
G1 50346
ĐB 005143
Đầu Đuôi
0 7
1 4,7
2 0,2
3 0,9
4 6,9,6,3
5 2,2,2,0,6
6 0
7 2
8 -
9 -
Đầu Đuôi
6,3,2,5 0
- 1
5,5,7,5,2 2
4 3
1 4
- 5
4,5,4 6
0,1 7
- 8
3,4 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 19-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 19-5-2020

G8 81
G7 757
G6 5843 9336 5792
G5 6827
G4 49520 99954 93235 51984
98636 61345 38508
G3 98898 52110
G2 47358
G1 28792
ĐB 083623
Đầu Đuôi
0 8
1 0
2 7,0,3
3 6,5,6
4 3,5
5 7,4,8
6 -
7 -
8 1,4
9 2,8,2
Đầu Đuôi
2,1 0
8 1
9,9 2
4,2 3
5,8 4
3,4 5
3,3 6
5,2 7
0,9,5 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 12-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 12-5-2020

G8 77
G7 852
G6 9151 7144 5389
G5 6059
G4 16115 06671 50900 40870
60179 84300 58563
G3 63348 24221
G2 69725
G1 98525
ĐB 096097
Đầu Đuôi
0 0,0
1 5
2 1,5,5
3 -
4 4,8
5 2,1,9
6 3
7 7,1,0,9
8 9
9 7
Đầu Đuôi
0,7,0 0
5,7,2 1
5 2
6 3
4 4
1,2,2 5
- 6
7,9 7
4 8
8,5,7 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 5-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 5-5-2020

G8 97
G7 043
G6 0351 4744 7472
G5 1230
G4 71742 04737 91087 58872
39597 06604 76387
G3 73916 40480
G2 30630
G1 68351
ĐB 916296
Đầu Đuôi
0 4
1 6
2 -
3 0,7,0
4 3,4,2
5 1,1
6 -
7 2,2
8 7,7,0
9 7,7,6
Đầu Đuôi
3,8,3 0
5,5 1
7,4,7 2
4 3
4,0 4
- 5
1,9 6
9,3,8,9,8 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 28-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 28-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 21-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 21-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 14-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 14-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 7-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 7-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 31-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 31-3-2020

G8 43
G7 680
G6 0593 5994 7137
G5 4703
G4 32333 44776 60651 93994
97295 20760 62340
G3 66885 49990
G2 17180
G1 10519
ĐB 313713
Đầu Đuôi
0 3
1 9,3
2 -
3 7,3
4 3,0
5 1
6 0
7 6
8 0,5,0
9 3,4,4,5,0
Đầu Đuôi
8,6,4,9,8 0
5 1
- 2
4,9,0,3,1 3
9,9 4
9,8 5
7 6
3 7
- 8
1 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 24-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 24-3-2020

G8 06
G7 354
G6 1898 8256 2410
G5 8031
G4 22758 50572 31116 39911
73600 51701 37490
G3 21006 87631
G2 12083
G1 90574
ĐB 986587
Đầu Đuôi
0 6,0,1,6
1 0,6,1
2 -
3 1,1
4 -
5 4,6,8
6 -
7 2,4
8 3,7
9 8,0
Đầu Đuôi
1,0,9 0
3,1,0,3 1
7 2
8 3
5,7 4
- 5
0,5,1,0 6
8 7
9,5 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 17-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 17-3-2020

G8 08
G7 947
G6 3689 7170 8085
G5 8037
G4 71809 93653 54978 56764
26575 49630 53621
G3 47342 71200
G2 77683
G1 93481
ĐB 164525
Đầu Đuôi
0 8,9,0
1 -
2 1,5
3 7,0
4 7,2
5 3
6 4
7 0,8,5
8 9,5,3,1
9 -
Đầu Đuôi
7,3,0 0
2,8 1
4 2
5,8 3
6 4
8,7,2 5
- 6
4,3 7
0,7 8
8,0 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 10-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 10-3-2020

G8 41
G7 103
G6 6967 7709 9457
G5 8136
G4 73127 95606 08763 73570
43568 00299 10130
G3 86728 62333
G2 81830
G1 59384
ĐB 964406
Đầu Đuôi
0 3,9,6,6
1 -
2 7,8
3 6,0,3,0
4 1
5 7
6 7,3,8
7 0
8 4
9 9
Đầu Đuôi
7,3,3 0
4 1
- 2
0,6,3 3
8 4
- 5
3,0,0 6
6,5,2 7
6,2 8
0,9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt