XSBP 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Phước 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 21-11-2020

G8 88
G7 955
G6 2164 4282 7891
G5 3364
G4 75652 44271 09074 59313
19412 53198 85103
G3 85668 12187
G2 55341
G1 22095
ĐB 086210
Đầu Đuôi
0 3
1 3,2,0
2 -
3 -
4 1
5 5,2
6 4,4,8
7 1,4
8 8,2,7
9 1,8,5
Đầu Đuôi
1 0
9,7,4 1
8,5,1 2
1,0 3
6,6,7 4
5,9 5
- 6
8 7
8,9,6 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Phước trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
19 11 lần 22 10 lần 05 10 lần 13 10 lần 87 10 lần
65 9 lần 67 9 lần 42 9 lần 04 8 lần 59 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Phước

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
43 28 ngày 09/05/2020
00 27 ngày 16/05/2020
96 24 ngày 06/06/2020
33 19 ngày 11/07/2020
54 19 ngày 11/07/2020
92 18 ngày 18/07/2020
50 16 ngày 01/08/2020
79 15 ngày 08/08/2020
02 13 ngày 22/08/2020
17 12 ngày 29/08/2020

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 14-11-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 14-11-2020

G8 72
G7 165
G6 1855 0326 2244
G5 2066
G4 95216 82539 87426 07832
36201 61156 56353
G3 39227 79681
G2 19558
G1 64373
ĐB 076157
Đầu Đuôi
0 1
1 6
2 6,6,7
3 9,2
4 4
5 5,6,3,8,7
6 5,6
7 2,3
8 1
9 -
Đầu Đuôi
- 0
0,8 1
7,3 2
5,7 3
4 4
6,5 5
2,6,1,2,5 6
2,5 7
5 8
3 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 7-11-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 7-11-2020

G8 36
G7 515
G6 7238 0205 6720
G5 7584
G4 18141 21925 78753 92219
38012 11484 38173
G3 00557 68790
G2 27165
G1 10236
ĐB 338767
Đầu Đuôi
0 5
1 5,9,2
2 0,5
3 6,8,6
4 1
5 3,7
6 5,7
7 3
8 4,4
9 0
Đầu Đuôi
2,9 0
4 1
1 2
5,7 3
8,8 4
1,0,2,6 5
3,3 6
5,6 7
3 8
1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 31-10-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 31-10-2020

G8 04
G7 456
G6 5062 4542 6662
G5 5842
G4 19027 44778 13021 58458
73752 20961 40075
G3 55093 24175
G2 07781
G1 27335
ĐB 355172
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 7,1
3 5
4 2,2
5 6,8,2
6 2,2,1
7 8,5,5,2
8 1
9 3
Đầu Đuôi
- 0
2,6,8 1
6,4,6,4,5,7 2
9 3
0 4
7,7,3 5
5 6
2 7
7,5 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 24-10-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 24-10-2020

G8 65
G7 789
G6 1220 7515 0813
G5 5568
G4 39291 39030 77829 55398
16372 32704 81119
G3 90576 54504
G2 29303
G1 59087
ĐB 235998
Đầu Đuôi
0 4,4,3
1 5,3,9
2 0,9
3 0
4 -
5 -
6 5,8
7 2,6
8 9,7
9 1,8,8
Đầu Đuôi
2,3 0
9 1
7 2
1,0 3
0,0 4
6,1 5
7 6
8 7
6,9,9 8
8,2,1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 17-10-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 17-10-2020

G8 95
G7 395
G6 4031 0383 9160
G5 2431
G4 25986 99609 18311 03873
86351 63458 09424
G3 41228 80232
G2 14837
G1 94065
ĐB 823490
Đầu Đuôi
0 9
1 1
2 4,8
3 1,1,2,7
4 -
5 1,8
6 0,5
7 3
8 3,6
9 5,5,0
Đầu Đuôi
6,9 0
3,3,1,5 1
3 2
8,7 3
2 4
9,9,6 5
8 6
3 7
5,2 8
0 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 10-10-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 10-10-2020

G8 26
G7 987
G6 6055 2963 3274
G5 2386
G4 75113 38328 72269 57178
22845 57440 18386
G3 18842 87146
G2 69205
G1 79170
ĐB 927913
Đầu Đuôi
0 5
1 3,3
2 6,8
3 -
4 5,0,2,6
5 5
6 3,9
7 4,8,0
8 7,6,6
9 -
Đầu Đuôi
4,7 0
- 1
4 2
6,1,1 3
7 4
5,4,0 5
2,8,8,4 6
8 7
2,7 8
6 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 3-10-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 3-10-2020

G8 12
G7 348
G6 6265 5921 2457
G5 1556
G4 98594 38418 90688 90184
81771 12861 79968
G3 56836 18734
G2 33207
G1 84432
ĐB 055584
Đầu Đuôi
0 7
1 2,8
2 1
3 6,4,2
4 8
5 7,6
6 5,1,8
7 1
8 8,4,4
9 4
Đầu Đuôi
- 0
2,7,6 1
1,3 2
- 3
9,8,3,8 4
6 5
5,3 6
5,0 7
4,1,8,6 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 26-9-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 26-9-2020

G8 09
G7 985
G6 4342 8122 5430
G5 2060
G4 98127 48867 77772 81697
10648 58397 47927
G3 16707 22180
G2 60415
G1 39860
ĐB 545706
Đầu Đuôi
0 9,7,6
1 5
2 2,7,7
3 0
4 2,8
5 -
6 0,7,0
7 2
8 5,0
9 7,7
Đầu Đuôi
3,6,8,6 0
- 1
4,2,7 2
- 3
- 4
8,1 5
0 6
2,6,9,9,2,0 7
4 8
0 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 19-9-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 19-9-2020

G8 23
G7 558
G6 6866 5199 0059
G5 1447
G4 85145 03939 17356 04777
73677 39678 92988
G3 34572 53913
G2 17551
G1 85678
ĐB 916438
Đầu Đuôi
0 -
1 3
2 3
3 9,8
4 7,5
5 8,9,6,1
6 6
7 7,7,8,2,8
8 8
9 9
Đầu Đuôi
- 0
5 1
7 2
2,1 3
- 4
4 5
6,5 6
4,7,7 7
5,7,8,7,3 8
9,5,3 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 12-9-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 12-9-2020

G8 22
G7 726
G6 8604 4365 4564
G5 6463
G4 93426 53687 45152 41442
46067 38106 80258
G3 02625 90067
G2 79719
G1 24440
ĐB 733413
Đầu Đuôi
0 4,6
1 9,3
2 2,6,6,5
3 -
4 2,0
5 2,8
6 5,4,3,7,7
7 -
8 7
9 -
Đầu Đuôi
4 0
- 1
2,5,4 2
6,1 3
0,6 4
6,2 5
2,2,0 6
8,6,6 7
5 8
1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 5-9-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 5-9-2020

G8 01
G7 191
G6 8124 2973 1449
G5 9759
G4 11459 06982 19521 09928
12111 33466 98245
G3 83594 57786
G2 53534
G1 92608
ĐB 460814
Đầu Đuôi
0 1,8
1 1,4
2 4,1,8
3 4
4 9,5
5 9,9
6 6
7 3
8 2,6
9 1,4
Đầu Đuôi
- 0
0,9,2,1 1
8 2
7 3
2,9,3,1 4
4 5
6,8 6
- 7
2,0 8
4,5,5 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 29-8-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 29-8-2020

G8 29
G7 244
G6 6993 9798 4868
G5 7609
G4 45337 70783 04064 91023
15387 28763 38552
G3 37922 54657
G2 01293
G1 00062
ĐB 118817
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 9,3,2
3 7
4 4
5 2,7
6 8,4,3,2
7 -
8 3,7
9 3,8,3
Đầu Đuôi
- 0
- 1
5,2,6 2
9,8,2,6,9 3
4,6 4
- 5
- 6
3,8,5,1 7
9,6 8
2,0 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 22-8-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 22-8-2020

G8 29
G7 497
G6 9964 1814 6189
G5 8730
G4 79925 99013 89255 10827
61934 13374 52242
G3 59381 58987
G2 97416
G1 27602
ĐB 455871
Đầu Đuôi
0 2
1 4,3,6
2 9,5,7
3 0,4
4 2
5 5
6 4
7 4,1
8 9,1,7
9 7
Đầu Đuôi
3 0
8,7 1
4,0 2
1 3
6,1,3,7 4
2,5 5
1 6
9,2,8 7
- 8
2,8 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 15-8-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 15-8-2020

G8 87
G7 965
G6 2359 3894 4338
G5 9472
G4 24952 35523 78660 11087
02852 26551 41014
G3 88057 64918
G2 97705
G1 21422
ĐB 234541
Đầu Đuôi
0 5
1 4,8
2 3,2
3 8
4 1
5 9,2,2,1,7
6 5,0
7 2
8 7,7
9 4
Đầu Đuôi
6 0
5,4 1
7,5,5,2 2
2 3
9,1 4
6,0 5
- 6
8,8,5 7
3,1 8
5 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 8-8-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 8-8-2020

G8 19
G7 767
G6 6063 5639 4576
G5 0247
G4 96356 23867 76259 73728
65279 57479 15773
G3 23742 47173
G2 20567
G1 54465
ĐB 556479
Đầu Đuôi
0 -
1 9
2 8
3 9
4 7,2
5 6,9
6 7,3,7,7,5
7 6,9,9,3,3,9
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
4 2
6,7,7 3
- 4
6 5
7,5 6
6,4,6,6 7
2 8
1,3,5,7,7,7 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 1-8-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 1-8-2020

G8 90
G7 948
G6 2803 4657 0125
G5 6350
G4 66901 10178 04745 15891
18701 94929 54563
G3 95186 26822
G2 73144
G1 71261
ĐB 932091
Đầu Đuôi
0 3,1,1
1 -
2 5,9,2
3 -
4 8,5,4
5 7,0
6 3,1
7 8
8 6
9 0,1,1
Đầu Đuôi
9,5 0
0,9,0,6,9 1
2 2
0,6 3
4 4
2,4 5
8 6
5 7
4,7 8
2 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 25-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 25-7-2020

G8 34
G7 088
G6 7060 7168 0509
G5 5719
G4 89681 68313 97535 58142
08584 99762 33279
G3 60536 92093
G2 01456
G1 19919
ĐB 173107
Đầu Đuôi
0 9,7
1 9,3,9
2 -
3 4,5,6
4 2
5 6
6 0,8,2
7 9
8 8,1,4
9 3
Đầu Đuôi
6 0
8 1
4,6 2
1,9 3
3,8 4
3 5
3,5 6
0 7
8,6 8
0,1,7,1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 18-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 18-7-2020

G8 89
G7 510
G6 4561 3564 1292
G5 1319
G4 63588 57223 05489 56199
32813 61084 36307
G3 25793 55901
G2 83241
G1 41519
ĐB 030928
Đầu Đuôi
0 7,1
1 0,9,3,9
2 3,8
3 -
4 1
5 -
6 1,4
7 -
8 9,8,9,4
9 2,9,3
Đầu Đuôi
1 0
6,0,4 1
9 2
2,1,9 3
6,8 4
- 5
- 6
0 7
8,2 8
8,1,8,9,1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 11-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 11-7-2020

G8 33
G7 423
G6 9254 3905 1531
G5 6351
G4 77681 02862 71749 46024
99001 45698 55480
G3 79055 70274
G2 47488
G1 11323
ĐB 612319
Đầu Đuôi
0 5,1
1 9
2 3,4,3
3 3,1
4 9
5 4,1,5
6 2
7 4
8 1,0,8
9 8
Đầu Đuôi
8 0
3,5,8,0 1
6 2
3,2,2 3
5,2,7 4
0,5 5
- 6
- 7
9,8 8
4,1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 4-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 4-7-2020

G8 92
G7 304
G6 1705 3902 4644
G5 9929
G4 01053 39037 33842 14039
30082 60795 07551
G3 24120 72618
G2 41302
G1 52305
ĐB 461847
Đầu Đuôi
0 4,5,2,2,5
1 8
2 9,0
3 7,9
4 4,2,7
5 3,1
6 -
7 -
8 2
9 2,5
Đầu Đuôi
2 0
5 1
9,0,4,8,0 2
5 3
0,4 4
0,9,0 5
- 6
3,4 7
1 8
2,3 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 27-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 27-6-2020

G8 12
G7 225
G6 7468 9559 1481
G5 2695
G4 12240 68648 09533 41999
72480 97320 21722
G3 38522 16960
G2 64097
G1 30033
ĐB 840226
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 5,0,2,2,6
3 3,3
4 0,8
5 9
6 8,0
7 -
8 1,0
9 5,9,7
Đầu Đuôi
4,8,2,6 0
8 1
1,2,2 2
3,3 3
- 4
2,9 5
2 6
9 7
6,4 8
5,9 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 20-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 20-6-2020

G8 40
G7 629
G6 3541 5565 3272
G5 7216
G4 06575 79667 80533 23249
69303 97454 60150
G3 86887 22467
G2 79560
G1 60190
ĐB 882594
Đầu Đuôi
0 3
1 6
2 9
3 3
4 0,1,9
5 4,0
6 5,7,7,0
7 2,5
8 7
9 0,4
Đầu Đuôi
4,5,6,9 0
4 1
7 2
3,0 3
5,9 4
6,7 5
1 6
6,8,6 7
- 8
2,4 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 13-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 13-6-2020

G8 73
G7 989
G6 5834 6979 7012
G5 7535
G4 04620 30508 10224 51053
45459 05987 23464
G3 13624 27250
G2 22490
G1 36345
ĐB 029637
Đầu Đuôi
0 8
1 2
2 0,4,4
3 4,5,7
4 5
5 3,9,0
6 4
7 3,9
8 9,7
9 0
Đầu Đuôi
2,5,9 0
- 1
1 2
7,5 3
3,2,6,2 4
3,4 5
- 6
8,3 7
0 8
8,7,5 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 6-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 6-6-2020

G8 27
G7 341
G6 8090 1711 2052
G5 4404
G4 37770 84196 17085 38798
52648 10101 67319
G3 51549 60620
G2 84418
G1 99047
ĐB 794044
Đầu Đuôi
0 4,1
1 1,9,8
2 7,0
3 -
4 1,8,9,7,4
5 2
6 -
7 0
8 5
9 0,6,8
Đầu Đuôi
9,7,2 0
4,1,0 1
5 2
- 3
0,4 4
8 5
9 6
2,4 7
9,4,1 8
1,4 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 30-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 30-5-2020

G8 23
G7 044
G6 6275 8105 4983
G5 7244
G4 32444 49492 59513 42489
35904 16236 31932
G3 89768 33039
G2 57774
G1 97635
ĐB 541505
Đầu Đuôi
0 5,4,5
1 3
2 3
3 6,2,9,5
4 4,4,4
5 -
6 8
7 5,4
8 3,9
9 2
Đầu Đuôi
- 0
- 1
9,3 2
2,8,1 3
4,4,4,0,7 4
7,0,3,0 5
3 6
- 7
6 8
8,3 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 23-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 23-5-2020

G8 79
G7 946
G6 6806 8580 6261
G5 1680
G4 03603 01833 23021 17785
12563 28957 96922
G3 11614 35191
G2 99679
G1 05215
ĐB 313812
Đầu Đuôi
0 6,3
1 4,5,2
2 1,2
3 3
4 6
5 7
6 1,3
7 9,9
8 0,0,5
9 1
Đầu Đuôi
8,8 0
6,2,9 1
2,1 2
0,3,6 3
1 4
8,1 5
4,0 6
5 7
- 8
7,7 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 16-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 16-5-2020

G8 59
G7 710
G6 7922 6086 4047
G5 1326
G4 60429 62332 13220 38119
80905 77253 56832
G3 75700 21283
G2 90083
G1 69402
ĐB 278080
Đầu Đuôi
0 5,0,2
1 0,9
2 2,6,9,0
3 2,2
4 7
5 9,3
6 -
7 -
8 6,3,3,0
9 -
Đầu Đuôi
1,2,0,8 0
- 1
2,3,3,0 2
5,8,8 3
- 4
0 5
8,2 6
4 7
- 8
5,2,1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 9-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 9-5-2020

G8 43
G7 955
G6 3277 9738 9908
G5 5226
G4 92770 73603 84996 72564
60601 11136 21205
G3 54663 91439
G2 14317
G1 97078
ĐB 619429
Đầu Đuôi
0 8,3,1,5
1 7
2 6,9
3 8,6,9
4 3
5 5
6 4,3
7 7,0,8
8 -
9 6
Đầu Đuôi
7 0
0 1
- 2
4,0,6 3
6 4
5,0 5
2,9,3 6
7,1 7
3,0,7 8
3,2 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 2-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 2-5-2020

G8 51
G7 022
G6 4936 7238 6557
G5 1474
G4 69390 46048 71133 17280
54810 19704 73788
G3 94115 33961
G2 18345
G1 49178
ĐB 772297
Đầu Đuôi
0 4
1 0,5
2 2
3 6,8,3
4 8,5
5 1,7
6 1
7 4,8
8 0,8
9 0,7
Đầu Đuôi
9,8,1 0
5,6 1
2 2
3 3
7,0 4
1,4 5
3 6
5,9 7
3,4,8,7 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt