XSBP 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Phước 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 14-9-2019

G8 00
G7 843
G6 9352 1259 4976
G5 4513
G4 77120 71885 34457 65996
74212 21417 68797
G3 52776 06675
G2 87214
G1 19920
ĐB 605640
Đầu Đuôi
0 0
1 3,2,7,4
2 0,0
3 -
4 3,0
5 2,9,7
6 -
7 6,6,5
8 5
9 6,7
Đầu Đuôi
0,2,2,4 0
- 1
5,1 2
4,1 3
1 4
8,7 5
7,9,7 6
5,1,9 7
- 8
5 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Phước trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
87 11 lần 19 10 lần 76 10 lần 95 10 lần 34 9 lần
68 9 lần 07 9 lần 83 9 lần 86 8 lần 20 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Phước

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
45 26 ngày 16/03/2019
35 18 ngày 11/05/2019
10 17 ngày 18/05/2019
77 16 ngày 25/05/2019
64 16 ngày 25/05/2019
26 13 ngày 15/06/2019
53 13 ngày 15/06/2019
92 12 ngày 22/06/2019
62 11 ngày 29/06/2019
25 10 ngày 06/07/2019

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 7-9-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 7-9-2019

G8 55
G7 273
G6 0534 4205 1378
G5 3381
G4 51828 62336 52314 73566
10922 41597 07119
G3 26533 24960
G2 44833
G1 83467
ĐB 434574
Đầu Đuôi
0 5
1 4,9
2 8,2
3 4,6,3,3
4 -
5 5
6 6,0,7
7 3,8,4
8 1
9 7
Đầu Đuôi
6 0
8 1
2 2
7,3,3 3
3,1,7 4
5,0 5
3,6 6
9,6 7
7,2 8
1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 31-8-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 31-8-2019

G8 80
G7 584
G6 5665 8769 0007
G5 9237
G4 19799 78487 91887 06965
34234 54047 82224
G3 54241 86852
G2 98917
G1 80882
ĐB 112807
Đầu Đuôi
0 7,7
1 7
2 4
3 7,4
4 7,1
5 2
6 5,9,5
7 -
8 0,4,7,7,2
9 9
Đầu Đuôi
8 0
4 1
5,8 2
- 3
8,3,2 4
6,6 5
- 6
0,3,8,8,4,1,0 7
- 8
6,9 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 24-8-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 24-8-2019

G8 69
G7 995
G6 1190 0298 7987
G5 3072
G4 72542 41287 66638 63242
53140 42839 55742
G3 84484 29023
G2 94887
G1 89331
ĐB 100969
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 3
3 8,9,1
4 2,2,0,2
5 -
6 9,9
7 2
8 7,7,4,7
9 5,0,8
Đầu Đuôi
9,4 0
3 1
7,4,4,4 2
2 3
8 4
9 5
- 6
8,8,8 7
9,3 8
6,3,6 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 17-8-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 17-8-2019

G8 95
G7 901
G6 6207 1009 4119
G5 1546
G4 56261 90168 62642 04571
76727 19984 78715
G3 97438 38209
G2 99373
G1 63121
ĐB 994087
Đầu Đuôi
0 1,7,9,9
1 9,5
2 7,1
3 8
4 6,2
5 -
6 1,8
7 1,3
8 4,7
9 5
Đầu Đuôi
- 0
0,6,7,2 1
4 2
7 3
8 4
9,1 5
4 6
0,2,8 7
6,3 8
0,1,0 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 10-8-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 10-8-2019

G8 75
G7 242
G6 0871 0276 0707
G5 2270
G4 88880 73189 43544 35808
51902 73028 00716
G3 41255 46815
G2 83281
G1 64552
ĐB 152205
Đầu Đuôi
0 7,8,2,5
1 6,5
2 8
3 -
4 2,4
5 5,2
6 -
7 5,1,6,0
8 0,9,1
9 -
Đầu Đuôi
7,8 0
7,8 1
4,0,5 2
- 3
4 4
7,5,1,0 5
7,1 6
0 7
0,2 8
8 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 3-8-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 3-8-2019

G8 51
G7 490
G6 2106 6768 8720
G5 8454
G4 40723 03539 69676 03579
14049 58548 61248
G3 43666 51630
G2 51618
G1 46591
ĐB 206002
Đầu Đuôi
0 6,2
1 8
2 0,3
3 9,0
4 9,8,8
5 1,4
6 8,6
7 6,9
8 -
9 0,1
Đầu Đuôi
9,2,3 0
5,9 1
0 2
2 3
5 4
- 5
0,7,6 6
- 7
6,4,4,1 8
3,7,4 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 27-7-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 27-7-2019

G8 21
G7 670
G6 6398 0907 3221
G5 6531
G4 94259 74348 01057 91993
13796 20088 16873
G3 26240 57729
G2 83128
G1 34896
ĐB 564131
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 1,1,9,8
3 1,1
4 8,0
5 9,7
6 -
7 0,3
8 8
9 8,3,6,6
Đầu Đuôi
7,4 0
2,2,3,3 1
- 2
9,7 3
- 4
- 5
9,9 6
0,5 7
9,4,8,2 8
5,2 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 20-7-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 20-7-2019

G8 63
G7 420
G6 4086 2550 3088
G5 0468
G4 14941 51970 59907 58437
84617 26815 44004
G3 06294 65609
G2 60801
G1 96946
ĐB 101204
Đầu Đuôi
0 7,4,9,1,4
1 7,5
2 0
3 7
4 1,6
5 0
6 3,8
7 0
8 6,8
9 4
Đầu Đuôi
2,5,7 0
4,0 1
- 2
6 3
0,9,0 4
1 5
8,4 6
0,3,1 7
8,6 8
0 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 13-7-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 13-7-2019

G8 83
G7 393
G6 0579 6032 1466
G5 9878
G4 95968 95497 25178 37473
66612 70906 57219
G3 98712 90658
G2 82468
G1 15365
ĐB 382454
Đầu Đuôi
0 6
1 2,9,2
2 -
3 2
4 -
5 8,4
6 6,8,8,5
7 9,8,8,3
8 3
9 3,7
Đầu Đuôi
- 0
- 1
3,1,1 2
8,9,7 3
5 4
6 5
6,0 6
9 7
7,6,7,5,6 8
7,1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 6-7-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 6-7-2019

G8 80
G7 700
G6 0599 6283 9506
G5 4052
G4 86386 05394 94254 00357
83498 21966 24924
G3 20311 89425
G2 23156
G1 58079
ĐB 820295
Đầu Đuôi
0 0,6
1 1
2 4,5
3 -
4 -
5 2,4,7,6
6 6
7 9
8 0,3,6
9 9,4,8,5
Đầu Đuôi
8,0 0
1 1
5 2
8 3
9,5,2 4
2,9 5
0,8,6,5 6
5 7
9 8
9,7 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 29-6-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 29-6-2019

G8 48
G7 873
G6 0598 6186 4862
G5 5909
G4 76091 15402 56886 16316
23883 45909 68955
G3 45786 01078
G2 36576
G1 06159
ĐB 584539
Đầu Đuôi
0 9,2,9
1 6
2 -
3 9
4 8
5 5,9
6 2
7 3,8,6
8 6,6,3,6
9 8,1
Đầu Đuôi
- 0
9 1
6,0 2
7,8 3
- 4
5 5
8,8,1,8,7 6
- 7
4,9,7 8
0,0,5,3 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 22-6-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 22-6-2019

G8 15
G7 934
G6 7787 6174 0865
G5 2237
G4 76019 22315 46121 73136
88283 59298 35236
G3 93180 20976
G2 98691
G1 09700
ĐB 031192
Đầu Đuôi
0 0
1 5,9,5
2 1
3 4,7,6,6
4 -
5 -
6 5
7 4,6
8 7,3,0
9 8,1,2
Đầu Đuôi
8,0 0
2,9 1
9 2
8 3
3,7 4
1,6,1 5
3,3,7 6
8,3 7
9 8
1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 15-6-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 15-6-2019

G8 91
G7 983
G6 9098 8095 4000
G5 2334
G4 99495 70522 14726 12844
23631 49041 64614
G3 23438 16297
G2 54833
G1 33439
ĐB 334053
Đầu Đuôi
0 0
1 4
2 2,6
3 4,1,8,3,9
4 4,1
5 3
6 -
7 -
8 3
9 1,8,5,5,7
Đầu Đuôi
0 0
9,3,4 1
2 2
8,3,5 3
3,4,1 4
9,9 5
2 6
9 7
9,3 8
3 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 8-6-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 8-6-2019

G8 87
G7 049
G6 5662 8774 7389
G5 8966
G4 82961 93396 97709 34904
28132 52579 89136
G3 63996 93531
G2 10981
G1 54508
ĐB 949729
Đầu Đuôi
0 9,4,8
1 -
2 9
3 2,6,1
4 9
5 -
6 2,6,1
7 4,9
8 7,9,1
9 6,6
Đầu Đuôi
- 0
6,3,8 1
6,3 2
- 3
7,0 4
- 5
6,9,3,9 6
8 7
0 8
4,8,0,7,2 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 1-6-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 1-6-2019

G8 34
G7 601
G6 3023 3734 0176
G5 7559
G4 10456 92044 81643 23771
03305 88295 22553
G3 72287 88621
G2 56590
G1 06514
ĐB 582188
Đầu Đuôi
0 1,5
1 4
2 3,1
3 4,4
4 4,3
5 9,6,3
6 -
7 6,1
8 7,8
9 5,0
Đầu Đuôi
9 0
0,7,2 1
- 2
2,4,5 3
3,3,4,1 4
0,9 5
7,5 6
8 7
8 8
5 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 25-5-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 25-5-2019

G8 77
G7 050
G6 8641 0284 7562
G5 4577
G4 78716 88901 27198 17339
89465 72078 79880
G3 55964 90148
G2 22362
G1 37768
ĐB 779952
Đầu Đuôi
0 1
1 6
2 -
3 9
4 1,8
5 0,2
6 2,5,4,2,8
7 7,7,8
8 4,0
9 8
Đầu Đuôi
5,8 0
4,0 1
6,6,5 2
- 3
8,6 4
6 5
1 6
7,7 7
9,7,4,6 8
3 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 18-5-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 18-5-2019

G8 43
G7 224
G6 7327 7489 3981
G5 3679
G4 34478 93108 97293 47512
25818 93386 93516
G3 03343 30758
G2 32510
G1 74212
ĐB 783106
Đầu Đuôi
0 8,6
1 2,8,6,0,2
2 4,7
3 -
4 3,3
5 8
6 -
7 9,8
8 9,1,6
9 3
Đầu Đuôi
1 0
8 1
1,1 2
4,9,4 3
2 4
- 5
8,1,0 6
2 7
7,0,1,5 8
8,7 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 11-5-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 11-5-2019

G8 35
G7 269
G6 9389 9088 7292
G5 9615
G4 56796 87397 49865 13993
37572 12888 65268
G3 88161 00192
G2 74914
G1 45702
ĐB 236733
Đầu Đuôi
0 2
1 5,4
2 -
3 5,3
4 -
5 -
6 9,5,8,1
7 2
8 9,8,8
9 2,6,7,3,2
Đầu Đuôi
- 0
6 1
9,7,9,0 2
9,3 3
1 4
3,1,6 5
9 6
9 7
8,8,6 8
6,8 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 4-5-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 4-5-2019

G8 76
G7 063
G6 8382 3339 0236
G5 6905
G4 06281 56037 29174 93183
68547 52744 68141
G3 39504 80237
G2 94409
G1 20806
ĐB 052182
Đầu Đuôi
0 5,4,9,6
1 -
2 -
3 9,6,7,7
4 7,4,1
5 -
6 3
7 6,4
8 2,1,3,2
9 -
Đầu Đuôi
- 0
8,4 1
8,8 2
6,8 3
7,4,0 4
0 5
7,3,0 6
3,4,3 7
- 8
3,0 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 27-4-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 27-4-2019

G8 49
G7 087
G6 7210 5537 0711
G5 3828
G4 17899 21587 74301 46310
19852 85832 81810
G3 16550 75476
G2 80063
G1 52856
ĐB 760767
Đầu Đuôi
0 1
1 0,1,0,0
2 8
3 7,2
4 9
5 2,0,6
6 3,7
7 6
8 7,7
9 9
Đầu Đuôi
1,1,1,5 0
1,0 1
5,3 2
6 3
- 4
- 5
7,5 6
8,3,8,6 7
2 8
4,9 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 20-4-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 20-4-2019

G8 35
G7 312
G6 5367 6220 5469
G5 7379
G4 24774 43838 34408 25729
21516 67654 22133
G3 00502 85716
G2 37951
G1 21702
ĐB 644700
Đầu Đuôi
0 8,2,2,0
1 2,6,6
2 0,9
3 5,8,3
4 -
5 4,1
6 7,9
7 9,4
8 -
9 -
Đầu Đuôi
2,0 0
5 1
1,0,0 2
3 3
7,5 4
3 5
1,1 6
6 7
3,0 8
6,7,2 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 13-4-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 13-4-2019

G8 05
G7 771
G6 4375 0593 6831
G5 5620
G4 45420 45782 39070 75101
44670 19167 34096
G3 66356 76315
G2 67086
G1 49413
ĐB 188584
Đầu Đuôi
0 5,1
1 5,3
2 0,0
3 1
4 -
5 6
6 7
7 1,5,0,0
8 2,6,4
9 3,6
Đầu Đuôi
2,2,7,7 0
7,3,0 1
8 2
9,1 3
8 4
0,7,1 5
9,5,8 6
6 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 6-4-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 6-4-2019

G8 95
G7 821
G6 5325 4661 4878
G5 6952
G4 22917 32886 72395 98088
46769 56608 26696
G3 42329 55719
G2 12419
G1 17619
ĐB 638757
Đầu Đuôi
0 8
1 7,9,9,9
2 1,5,9
3 -
4 -
5 2,7
6 1,9
7 8
8 6,8
9 5,5,6
Đầu Đuôi
- 0
2,6 1
5 2
- 3
- 4
9,2,9 5
8,9 6
1,5 7
7,8,0 8
6,2,1,1,1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 30-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 30-3-2019

G8 23
G7 659
G6 1557 0342 0585
G5 4535
G4 85107 53283 53955 30946
90934 18968 93613
G3 21311 39856
G2 61130
G1 16888
ĐB 316534
Đầu Đuôi
0 7
1 3,1
2 3
3 5,4,0,4
4 2,6
5 9,7,5,6
6 8
7 -
8 5,3,8
9 -
Đầu Đuôi
3 0
1 1
4 2
2,8,1 3
3,3 4
8,3,5 5
4,5 6
5,0 7
6,8 8
5 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 23-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 23-3-2019

G8 18
G7 722
G6 2262 8047 8783
G5 7877
G4 29969 09718 61963 22076
74880 19920 54727
G3 71935 59695
G2 19391
G1 20729
ĐB 744566
Đầu Đuôi
0 -
1 8,8
2 2,0,7,9
3 5
4 7
5 -
6 2,9,3,6
7 7,6
8 3,0
9 5,1
Đầu Đuôi
8,2 0
9 1
2,6 2
8,6 3
- 4
3,9 5
7,6 6
4,7,2 7
1,1 8
6,2 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 16-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 16-3-2019

G8 89
G7 938
G6 0260 6645 6938
G5 8061
G4 84553 27255 79385 78395
21850 69623 13467
G3 27549 47748
G2 56329
G1 23319
ĐB 502257
Đầu Đuôi
0 -
1 9
2 3,9
3 8,8
4 5,9,8
5 3,5,0,7
6 0,1,7
7 -
8 9,5
9 5
Đầu Đuôi
6,5 0
6 1
- 2
5,2 3
- 4
4,5,8,9 5
- 6
6,5 7
3,3,4 8
8,4,2,1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 9-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 9-3-2019

G8 72
G7 256
G6 3783 2493 8181
G5 4144
G4 20872 96429 94411 41527
55219 08822 19571
G3 71119 27155
G2 85654
G1 40839
ĐB 680435
Đầu Đuôi
0 -
1 1,9,9
2 9,7,2
3 9,5
4 4
5 6,5,4
6 -
7 2,2,1
8 3,1
9 3
Đầu Đuôi
- 0
8,1,7 1
7,7,2 2
8,9 3
4,5 4
5,3 5
5 6
2 7
- 8
2,1,1,3 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 2-3-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 2-3-2019

G8 27
G7 165
G6 1662 9542 1958
G5 3129
G4 02936 88490 84527 93008
94710 81356 97701
G3 12118 57873
G2 17910
G1 74735
ĐB 688017
Đầu Đuôi
0 8,1
1 0,8,0,7
2 7,9,7
3 6,5
4 2
5 8,6
6 5,2
7 3
8 -
9 0
Đầu Đuôi
9,1,1 0
0 1
6,4 2
7 3
- 4
6,3 5
3,5 6
2,2,1 7
5,0,1 8
2 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 23-2-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 23-2-2019

G8 40
G7 640
G6 0255 8971 9760
G5 6507
G4 54652 13461 32928 11728
57380 28368 91334
G3 35215 32107
G2 40260
G1 06299
ĐB 337221
Đầu Đuôi
0 7,7
1 5
2 8,8,1
3 4
4 0,0
5 5,2
6 0,1,8,0
7 1
8 0
9 9
Đầu Đuôi
4,4,6,8,6 0
7,6,2 1
5 2
- 3
3 4
5,1 5
- 6
0,0 7
2,2,6 8
9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt