XSBTH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Thuận 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 10-10-2019

G8 13
G7 133
G6 8228 7407 5313
G5 0092
G4 61056 33994 60756 04067
29338 79504 46898
G3 15406 94662
G2 96833
G1 75946
ĐB 126628
Đầu Đuôi
0 7,4,6
1 3,3
2 8,8
3 3,8,3
4 6
5 6,6
6 7,2
7 -
8 -
9 2,4,8
Đầu Đuôi
- 0
- 1
9,6 2
1,3,1,3 3
9,0 4
- 5
5,5,0,4 6
0,6 7
2,3,9,2 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Thuận trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
73 14 lần 79 11 lần 58 11 lần 38 11 lần 17 10 lần
92 10 lần 53 9 lần 90 9 lần 22 9 lần 18 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Thuận

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
02 28 ngày 28/03/2019
11 22 ngày 09/05/2019
52 22 ngày 09/05/2019
59 21 ngày 16/05/2019
76 19 ngày 30/05/2019
37 18 ngày 06/06/2019
12 18 ngày 06/06/2019
66 15 ngày 27/06/2019
54 14 ngày 04/07/2019
99 14 ngày 04/07/2019

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 3-10-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 3-10-2019

G8 85
G7 906
G6 9743 4306 9417
G5 6264
G4 22469 81981 44495 16963
02800 11018 61353
G3 62241 53814
G2 30010
G1 44041
ĐB 296222
Đầu Đuôi
0 6,6,0
1 7,8,4,0
2 2
3 -
4 3,1,1
5 3
6 4,9,3
7 -
8 5,1
9 5
Đầu Đuôi
0,1 0
8,4,4 1
2 2
4,6,5 3
6,1 4
8,9 5
0,0 6
1 7
1 8
6 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 26-9-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 26-9-2019

G8 18
G7 949
G6 3138 4573 3501
G5 7758
G4 52758 65084 67768 49835
79309 76018 13858
G3 89761 31060
G2 18909
G1 67058
ĐB 358450
Đầu Đuôi
0 1,9,9
1 8,8
2 -
3 8,5
4 9
5 8,8,8,8,0
6 8,1,0
7 3
8 4
9 -
Đầu Đuôi
6,5 0
0,6 1
- 2
7 3
8 4
3 5
- 6
- 7
1,3,5,5,6,1,5,5 8
4,0,0 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 19-9-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 19-9-2019

G8 64
G7 410
G6 3073 6758 4789
G5 5643
G4 64362 30073 28131 52321
60398 67760 22705
G3 06316 75090
G2 80804
G1 69372
ĐB 053578
Đầu Đuôi
0 5,4
1 0,6
2 1
3 1
4 3
5 8
6 4,2,0
7 3,3,2,8
8 9
9 8,0
Đầu Đuôi
1,6,9 0
3,2 1
6,7 2
7,4,7 3
6,0 4
0 5
1 6
- 7
5,9,7 8
8 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 12-9-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 12-9-2019

G8 09
G7 353
G6 5472 7908 2033
G5 5819
G4 60982 39597 45103 90893
54863 07598 85361
G3 31484 90779
G2 33784
G1 14714
ĐB 584382
Đầu Đuôi
0 9,8,3
1 9,4
2 -
3 3
4 -
5 3
6 3,1
7 2,9
8 2,4,4,2
9 7,3,8
Đầu Đuôi
- 0
6 1
7,8,8 2
5,3,0,9,6 3
8,8,1 4
- 5
- 6
9 7
0,9 8
0,1,7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 5-9-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 5-9-2019

G8 27
G7 892
G6 7943 8251 9886
G5 8910
G4 83179 23755 84158 09090
04415 13740 61019
G3 23235 05204
G2 75295
G1 53443
ĐB 990493
Đầu Đuôi
0 4
1 0,5,9
2 7
3 5
4 3,0,3
5 1,5,8
6 -
7 9
8 6
9 2,0,5,3
Đầu Đuôi
1,9,4 0
5 1
9 2
4,4,9 3
0 4
5,1,3,9 5
8 6
2 7
5 8
7,1 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 29-8-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 29-8-2019

G8 96
G7 971
G6 1207 3708 8622
G5 7258
G4 86919 21489 37864 87898
85022 36747 87413
G3 27990 03351
G2 24994
G1 22236
ĐB 344962
Đầu Đuôi
0 7,8
1 9,3
2 2,2
3 6
4 7
5 8,1
6 4,2
7 1
8 9
9 6,8,0,4
Đầu Đuôi
9 0
7,5 1
2,2,6 2
1 3
6,9 4
- 5
9,3 6
0,4 7
0,5,9 8
1,8 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 22-8-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 22-8-2019

G8 17
G7 801
G6 1173 2786 5383
G5 5867
G4 92349 13092 32023 10992
27558 47987 17690
G3 47748 57839
G2 59932
G1 91388
ĐB 905905
Đầu Đuôi
0 1,5
1 7
2 3
3 9,2
4 9,8
5 8
6 7
7 3
8 6,3,7,8
9 2,2,0
Đầu Đuôi
9 0
0 1
9,9,3 2
7,8,2 3
- 4
0 5
8 6
1,6,8 7
5,4,8 8
4,3 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 15-8-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 15-8-2019

G8 92
G7 865
G6 2844 6745 1434
G5 0474
G4 76544 77627 29617 02294
02545 89124 74513
G3 22444 48046
G2 94358
G1 94531
ĐB 817779
Đầu Đuôi
0 -
1 7,3
2 7,4
3 4,1
4 4,5,4,5,4,6
5 8
6 5
7 4,9
8 -
9 2,4
Đầu Đuôi
- 0
3 1
9 2
1 3
4,3,7,4,9,2,4 4
6,4,4 5
4 6
2,1 7
5 8
7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 8-8-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 8-8-2019

G8 01
G7 725
G6 2121 8191 8747
G5 0244
G4 61042 19691 62855 80377
05021 65349 81373
G3 23557 28371
G2 73800
G1 16817
ĐB 553796
Đầu Đuôi
0 1,0
1 7
2 5,1,1
3 -
4 7,4,2,9
5 5,7
6 -
7 7,3,1
8 -
9 1,1,6
Đầu Đuôi
0 0
0,2,9,9,2,7 1
4 2
7 3
4 4
2,5 5
9 6
4,7,5,1 7
- 8
4 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 1-8-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 1-8-2019

G8 17
G7 915
G6 8903 6926 0097
G5 6462
G4 01180 31943 92664 10269
49992 36830 72278
G3 45947 83496
G2 76506
G1 29477
ĐB 686849
Đầu Đuôi
0 3,6
1 7,5
2 6
3 0
4 3,7,9
5 -
6 2,4,9
7 8,7
8 0
9 7,2,6
Đầu Đuôi
8,3 0
- 1
6,9 2
0,4 3
6 4
1 5
2,9,0 6
1,9,4,7 7
7 8
6,4 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 25-7-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 25-7-2019

G8 98
G7 397
G6 6326 8190 3503
G5 3372
G4 75739 54748 74207 88163
81736 65505 41892
G3 42375 63950
G2 14477
G1 37744
ĐB 215893
Đầu Đuôi
0 3,7,5
1 -
2 6
3 9,6
4 8,4
5 0
6 3
7 2,5,7
8 -
9 8,7,0,2,3
Đầu Đuôi
9,5 0
- 1
7,9 2
0,6,9 3
4 4
0,7 5
2,3 6
9,0,7 7
9,4 8
3 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 18-7-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 18-7-2019

G8 70
G7 753
G6 0733 7507 2925
G5 3297
G4 74729 60351 92705 55868
36129 16969 09938
G3 54308 82813
G2 64990
G1 82428
ĐB 864234
Đầu Đuôi
0 7,5,8
1 3
2 5,9,9,8
3 3,8,4
4 -
5 3,1
6 8,9
7 0
8 -
9 7,0
Đầu Đuôi
7,9 0
5 1
- 2
5,3,1 3
3 4
2,0 5
- 6
0,9 7
6,3,0,2 8
2,2,6 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 11-7-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 11-7-2019

G8 73
G7 820
G6 3320 3838 1319
G5 7886
G4 24598 99390 32271 23405
13820 93205 92403
G3 23293 19532
G2 10353
G1 34797
ĐB 534691
Đầu Đuôi
0 5,5,3
1 9
2 0,0,0
3 8,2
4 -
5 3
6 -
7 3,1
8 6
9 8,0,3,7,1
Đầu Đuôi
2,2,9,2 0
7,9 1
3 2
7,0,9,5 3
- 4
0,0 5
8 6
9 7
3,9 8
1 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 4-7-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 4-7-2019

G8 39
G7 255
G6 0677 7999 5681
G5 5978
G4 59118 71548 22681 58554
85274 22488 52057
G3 39273 79315
G2 65040
G1 26820
ĐB 130862
Đầu Đuôi
0 -
1 8,5
2 0
3 9
4 8,0
5 5,4,7
6 2
7 7,8,4,3
8 1,1,8
9 9
Đầu Đuôi
4,2 0
8,8 1
6 2
7 3
5,7 4
5,1 5
- 6
7,5 7
7,1,4,8 8
3,9 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 27-6-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 27-6-2019

G8 13
G7 256
G6 0110 7577 6650
G5 6127
G4 23404 07289 52183 27470
17938 66124 74065
G3 43473 37766
G2 58594
G1 54096
ĐB 127572
Đầu Đuôi
0 4
1 3,0
2 7,4
3 8
4 -
5 6,0
6 5,6
7 7,0,3,2
8 9,3
9 4,6
Đầu Đuôi
1,5,7 0
- 1
7 2
1,8,7 3
0,2,9 4
6 5
5,6,9 6
7,2 7
3 8
8 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 20-6-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 20-6-2019

G8 31
G7 992
G6 9822 4979 1880
G5 5568
G4 11841 27292 07987 52484
36125 27446 88026
G3 78484 59807
G2 74954
G1 29347
ĐB 712517
Đầu Đuôi
0 7
1 7
2 2,5,6
3 1
4 1,6,7
5 4
6 8
7 9
8 0,7,4,4
9 2,2
Đầu Đuôi
8 0
3,4 1
9,2,9 2
- 3
8,8,5 4
2 5
4,2 6
8,0,4,1 7
6 8
7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 13-6-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 13-6-2019

G8 34
G7 140
G6 5469 2822 8441
G5 0241
G4 54173 81371 73015 06981
86445 65891 64035
G3 70226 11947
G2 46792
G1 04297
ĐB 273879
Đầu Đuôi
0 -
1 5
2 2,6
3 4,5
4 0,1,1,5,7
5 -
6 9
7 3,1,9
8 1
9 1,2,7
Đầu Đuôi
4 0
4,4,7,8,9 1
2,9 2
7 3
3 4
1,4,3 5
2 6
4,9 7
- 8
6,7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 6-6-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 6-6-2019

G8 43
G7 470
G6 6375 2944 0469
G5 7753
G4 19337 28612 70466 42373
59744 71681 65403
G3 89618 72229
G2 93256
G1 35679
ĐB 306940
Đầu Đuôi
0 3
1 2,8
2 9
3 7
4 3,4,4,0
5 3,6
6 9,6
7 0,5,3,9
8 1
9 -
Đầu Đuôi
7,4 0
8 1
1 2
4,5,7,0 3
4,4 4
7 5
6,5 6
3 7
1 8
6,2,7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 30-5-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 30-5-2019

G8 56
G7 748
G6 2839 2665 6938
G5 0499
G4 80653 96517 58895 49539
99253 53576 21741
G3 97763 51835
G2 84916
G1 53829
ĐB 153153
Đầu Đuôi
0 -
1 7,6
2 9
3 9,8,9,5
4 8,1
5 6,3,3,3
6 5,3
7 6
8 -
9 9,5
Đầu Đuôi
- 0
4 1
- 2
5,5,6,5 3
- 4
6,9,3 5
5,7,1 6
1 7
4,3 8
3,9,3,2 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 23-5-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 23-5-2019

G8 43
G7 217
G6 6899 4910 1487
G5 5632
G4 77371 41340 01901 40061
30258 05206 47495
G3 32009 87105
G2 55457
G1 02106
ĐB 144495
Đầu Đuôi
0 1,6,9,5,6
1 7,0
2 -
3 2
4 3,0
5 8,7
6 1
7 1
8 7
9 9,5,5
Đầu Đuôi
1,4 0
7,0,6 1
3 2
4 3
- 4
9,0,9 5
0,0 6
1,8,5 7
5 8
9,0 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 16-5-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 16-5-2019

G8 01
G7 259
G6 9785 7810 9522
G5 6728
G4 69462 73379 39819 48946
12765 66888 63463
G3 27541 85586
G2 48117
G1 68079
ĐB 672470
Đầu Đuôi
0 1
1 0,9,7
2 2,8
3 -
4 6,1
5 9
6 2,5,3
7 9,9,0
8 5,8,6
9 -
Đầu Đuôi
1,7 0
0,4 1
2,6 2
6 3
- 4
8,6 5
4,8 6
1 7
2,8 8
5,7,1,7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 9-5-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 9-5-2019

G8 37
G7 490
G6 5026 6078 9268
G5 6911
G4 68760 60424 19553 43040
07952 70767 79208
G3 30780 25050
G2 53821
G1 55213
ĐB 905336
Đầu Đuôi
0 8
1 1,3
2 6,4,1
3 7,6
4 0
5 3,2,0
6 8,0,7
7 8
8 0
9 0
Đầu Đuôi
9,6,4,8,5 0
1,2 1
5 2
5,1 3
2 4
- 5
2,3 6
3,6 7
7,6,0 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 2-5-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 2-5-2019

G8 00
G7 445
G6 1261 7691 1108
G5 1722
G4 76118 92161 36943 29882
48262 36769 42435
G3 16835 65141
G2 28484
G1 56132
ĐB 674111
Đầu Đuôi
0 0,8
1 8,1
2 2
3 5,5,2
4 5,3,1
5 -
6 1,1,2,9
7 -
8 2,4
9 1
Đầu Đuôi
0 0
6,9,6,4,1 1
2,8,6,3 2
4 3
8 4
4,3,3 5
- 6
- 7
0,1 8
6 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 25-4-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 25-4-2019

G8 69
G7 391
G6 3360 9745 7279
G5 3646
G4 55539 25338 75580 18063
27464 01067 87272
G3 04517 87564
G2 42135
G1 57209
ĐB 176389
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 -
3 9,8,5
4 5,6
5 -
6 9,0,3,4,7,4
7 9,2
8 0,9
9 1
Đầu Đuôi
6,8 0
9 1
7 2
6 3
6,6 4
4,3 5
4 6
6,1 7
3 8
6,7,3,0,8 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 18-4-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 18-4-2019

G8 38
G7 273
G6 2273 4075 6968
G5 2806
G4 67294 08250 01142 34308
12030 00638 67512
G3 89581 44490
G2 52591
G1 96684
ĐB 403055
Đầu Đuôi
0 6,8
1 2
2 -
3 8,0,8
4 2
5 0,5
6 8
7 3,3,5
8 1,4
9 4,0,1
Đầu Đuôi
5,3,9 0
8,9 1
4,1 2
7,7 3
9,8 4
7,5 5
0 6
- 7
3,6,0,3 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 11-4-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 11-4-2019

G8 58
G7 301
G6 9723 1569 9238
G5 5088
G4 78279 28220 66444 73633
80975 23512 90167
G3 09767 02067
G2 07973
G1 75607
ĐB 758459
Đầu Đuôi
0 1,7
1 2
2 3,0
3 8,3
4 4
5 8,9
6 9,7,7,7
7 9,5,3
8 8
9 -
Đầu Đuôi
2 0
0 1
1 2
2,3,7 3
4 4
7 5
- 6
6,6,6,0 7
5,3,8 8
6,7,5 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 4-4-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 4-4-2019

G8 15
G7 908
G6 8020 4074 1578
G5 9332
G4 14615 77311 38001 73507
89042 43293 42411
G3 14436 52718
G2 99588
G1 64171
ĐB 933420
Đầu Đuôi
0 8,1,7
1 5,5,1,1,8
2 0,0
3 2,6
4 2
5 -
6 -
7 4,8,1
8 8
9 3
Đầu Đuôi
2,2 0
1,0,1,7 1
3,4 2
9 3
7 4
1,1 5
3 6
0 7
0,7,1,8 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 28-3-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 28-3-2019

G8 76
G7 987
G6 1140 2522 8993
G5 7536
G4 35828 94218 62867 43882
35028 11591 29697
G3 39936 35078
G2 26682
G1 32679
ĐB 333702
Đầu Đuôi
0 2
1 8
2 2,8,8
3 6,6
4 0
5 -
6 7
7 6,8,9
8 7,2,2
9 3,1,7
Đầu Đuôi
4 0
9 1
2,8,8,0 2
9 3
- 4
- 5
7,3,3 6
8,6,9 7
2,1,2,7 8
7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 21-3-2019

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 21-3-2019

G8 95
G7 971
G6 9061 8719 2567
G5 7970
G4 81818 46099 82346 18573
60181 09502 09172
G3 39747 87422
G2 16966
G1 93338
ĐB 915471
Đầu Đuôi
0 2
1 9,8
2 2
3 8
4 6,7
5 -
6 1,7,6
7 1,0,3,2,1
8 1
9 5,9
Đầu Đuôi
7 0
7,6,8,7 1
0,7,2 2
7 3
- 4
9 5
4,6 6
6,4 7
1,3 8
1,9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt