XSBTH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Thuận 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 26-3-2020

G8 55
G7 245
G6 5415 1809 5621
G5 1020
G4 13193 14086 13657 52735
15442 00920 00745
G3 09203 22194
G2 87124
G1 06584
ĐB 908695
Đầu Đuôi
0 9,3
1 5
2 1,0,0,4
3 5
4 5,2,5
5 5,7
6 -
7 -
8 6,4
9 3,4,5
Đầu Đuôi
2,2 0
2 1
4 2
9,0 3
9,2,8 4
5,4,1,3,4,9 5
8 6
5 7
- 8
0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Thuận trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
01 13 lần 73 11 lần 98 11 lần 00 10 lần 13 9 lần
72 8 lần 58 8 lần 55 8 lần 84 8 lần 43 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Thuận

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
29 18 ngày 21/11/2019
48 17 ngày 28/11/2019
46 17 ngày 28/11/2019
67 14 ngày 19/12/2019
23 14 ngày 19/12/2019
60 14 ngày 19/12/2019
85 13 ngày 26/12/2019
77 13 ngày 26/12/2019
99 12 ngày 02/01/2020
37 12 ngày 02/01/2020

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 19-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 19-3-2020

G8 54
G7 331
G6 1466 6555 8781
G5 4605
G4 07465 95691 51015 64755
85901 05047 43190
G3 58482 48696
G2 26988
G1 61568
ĐB 545912
Đầu Đuôi
0 5,1
1 5,2
2 -
3 1
4 7
5 4,5,5
6 6,5,8
7 -
8 1,2,8
9 1,0,6
Đầu Đuôi
9 0
3,8,9,0 1
8,1 2
- 3
5 4
5,0,6,1,5 5
6,9 6
4 7
8,6 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 12-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 12-3-2020

G8 09
G7 427
G6 6265 3015 4166
G5 1521
G4 09144 53800 52109 66272
86289 41320 93012
G3 73331 85820
G2 26922
G1 35649
ĐB 798011
Đầu Đuôi
0 9,0,9
1 5,2,1
2 7,1,0,0,2
3 1
4 4,9
5 -
6 5,6
7 2
8 9
9 -
Đầu Đuôi
0,2,2 0
2,3,1 1
7,1,2 2
- 3
4 4
6,1 5
6 6
2 7
- 8
0,0,8,4 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 5-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 5-3-2020

G8 30
G7 498
G6 4645 0264 5536
G5 9136
G4 91605 79301 99806 83305
61371 06210 55241
G3 52097 38440
G2 29333
G1 12514
ĐB 593643
Đầu Đuôi
0 5,1,6,5
1 0,4
2 -
3 0,6,6,3
4 5,1,0,3
5 -
6 4
7 1
8 -
9 8,7
Đầu Đuôi
3,1,4 0
0,7,4 1
- 2
3,4 3
6,1 4
4,0,0 5
3,3,0 6
9 7
9 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 27-2-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 27-2-2020

G8 32
G7 035
G6 6286 3601 4776
G5 6898
G4 57021 35703 58259 56718
76478 85727 00694
G3 69490 72139
G2 39593
G1 51988
ĐB 661449
Đầu Đuôi
0 1,3
1 8
2 1,7
3 2,5,9
4 9
5 9
6 -
7 6,8
8 6,8
9 8,4,0,3
Đầu Đuôi
9 0
0,2 1
3 2
0,9 3
9 4
3 5
8,7 6
2 7
9,1,7,8 8
5,3,4 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 20-2-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 20-2-2020

G8 09
G7 088
G6 6073 3608 4680
G5 3334
G4 58279 18617 30673 89292
21033 01051 05019
G3 78693 26800
G2 16928
G1 27158
ĐB 515653
Đầu Đuôi
0 9,8,0
1 7,9
2 8
3 4,3
4 -
5 1,8,3
6 -
7 3,9,3
8 8,0
9 2,3
Đầu Đuôi
8,0 0
5 1
9 2
7,7,3,9,5 3
3 4
- 5
- 6
1 7
8,0,2,5 8
0,7,1 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 13-2-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 13-2-2020

G8 70
G7 110
G6 3700 6765 6525
G5 3373
G4 51198 06598 87651 81543
36722 86887 54341
G3 55617 70991
G2 06152
G1 42033
ĐB 611281
Đầu Đuôi
0 0
1 0,7
2 5,2
3 3
4 3,1
5 1,2
6 5
7 0,3
8 7,1
9 8,8,1
Đầu Đuôi
7,1,0 0
5,4,9,8 1
2,5 2
7,4,3 3
- 4
6,2 5
- 6
8,1 7
9,9 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 6-2-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 6-2-2020

G8 24
G7 211
G6 1701 9713 1075
G5 1062
G4 68049 78787 87095 00840
97207 83697 77010
G3 69965 05672
G2 16161
G1 22449
ĐB 212382
Đầu Đuôi
0 1,7
1 1,3,0
2 4
3 -
4 9,0,9
5 -
6 2,5,1
7 5,2
8 7,2
9 5,7
Đầu Đuôi
4,1 0
1,0,6 1
6,7,8 2
1 3
2 4
7,9,6 5
- 6
8,0,9 7
- 8
4,4 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 30-1-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 30-1-2020

G8 89
G7 756
G6 0932 2494 6451
G5 5730
G4 19711 43925 37373 92273
23883 45981 67308
G3 01070 27670
G2 76401
G1 00672
ĐB 410055
Đầu Đuôi
0 8,1
1 1
2 5
3 2,0
4 -
5 6,1,5
6 -
7 3,3,0,0,2
8 9,3,1
9 4
Đầu Đuôi
3,7,7 0
5,1,8,0 1
3,7 2
7,7,8 3
9 4
2,5 5
5 6
- 7
0 8
8 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 23-1-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 23-1-2020

G8 65
G7 225
G6 2771 1741 7355
G5 8750
G4 30705 08574 41642 60586
29530 94414 38501
G3 63983 68166
G2 09304
G1 16722
ĐB 969492
Đầu Đuôi
0 5,1,4
1 4
2 5,2
3 0
4 1,2
5 5,0
6 5,6
7 1,4
8 6,3
9 2
Đầu Đuôi
5,3 0
7,4,0 1
4,2,9 2
8 3
7,1,0 4
6,2,5,0 5
8,6 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 16-1-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 16-1-2020

G8 51
G7 827
G6 6402 1596 2813
G5 3189
G4 20402 76800 96191 63547
67876 53787 16958
G3 77826 13461
G2 80812
G1 66016
ĐB 201398
Đầu Đuôi
0 2,2,0
1 3,2,6
2 7,6
3 -
4 7
5 1,8
6 1
7 6
8 9,7
9 6,1,8
Đầu Đuôi
0 0
5,9,6 1
0,0,1 2
1 3
- 4
- 5
9,7,2,1 6
2,4,8 7
5,9 8
8 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 9-1-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 9-1-2020

G8 89
G7 797
G6 8287 1692 5855
G5 7602
G4 85401 79701 90087 70072
14976 51238 13079
G3 96930 18371
G2 73488
G1 60435
ĐB 896922
Đầu Đuôi
0 2,1,1
1 -
2 2
3 8,0,5
4 -
5 5
6 -
7 2,6,9,1
8 9,7,7,8
9 7,2
Đầu Đuôi
3 0
0,0,7 1
9,0,7,2 2
- 3
- 4
5,3 5
7 6
9,8,8 7
3,8 8
8,7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 2-1-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 2-1-2020

G8 69
G7 698
G6 7896 5905 3780
G5 4163
G4 91699 64153 68253 29905
56496 12725 13063
G3 74021 34040
G2 08161
G1 10437
ĐB 252800
Đầu Đuôi
0 5,5,0
1 -
2 5,1
3 7
4 0
5 3,3
6 9,3,3,1
7 -
8 0
9 8,6,9,6
Đầu Đuôi
8,4,0 0
2,6 1
- 2
6,5,5,6 3
- 4
0,0,2 5
9,9 6
3 7
9 8
6,9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt