XSBTH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Thuận 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 1-10-2020

G8 58
G7 903
G6 4850 0701 8949
G5 4366
G4 61753 85489 92756 80204
28750 08782 94199
G3 40685 31386
G2 76342
G1 07049
ĐB 627304
Đầu Đuôi
0 3,1,4,4
1 -
2 -
3 -
4 9,2,9
5 8,0,3,6,0
6 6
7 -
8 9,2,5,6
9 9
Đầu Đuôi
5,5 0
0 1
8,4 2
0,5 3
0,0 4
8 5
6,5,8 6
- 7
5 8
4,8,9,4 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Thuận trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
73 12 lần 63 11 lần 79 10 lần 59 8 lần 98 8 lần
94 8 lần 05 8 lần 91 8 lần 00 7 lần 75 7 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Thuận

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
78 18 ngày 28/05/2020
90 18 ngày 28/05/2020
25 17 ngày 04/06/2020
37 16 ngày 11/06/2020
46 14 ngày 25/06/2020
09 14 ngày 25/06/2020
43 13 ngày 02/07/2020
40 13 ngày 02/07/2020
71 12 ngày 09/07/2020
64 12 ngày 09/07/2020

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 24-9-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 24-9-2020

G8 96
G7 679
G6 5638 8198 1963
G5 5373
G4 82667 91773 99868 71136
25591 50939 78536
G3 33539 15988
G2 55973
G1 64216
ĐB 231487
Đầu Đuôi
0 -
1 6
2 -
3 8,6,9,6,9
4 -
5 -
6 3,7,8
7 9,3,3,3
8 8,7
9 6,8,1
Đầu Đuôi
- 0
9 1
- 2
6,7,7,7 3
- 4
- 5
9,3,3,1 6
6,8 7
3,9,6,8 8
7,3,3 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 17-9-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 17-9-2020

G8 04
G7 313
G6 3894 3902 3005
G5 6183
G4 83261 74107 75614 96700
02755 58763 33981
G3 53441 99508
G2 47607
G1 77754
ĐB 245936
Đầu Đuôi
0 4,2,5,7,0,8,7
1 3,4
2 -
3 6
4 1
5 5,4
6 1,3
7 -
8 3,1
9 4
Đầu Đuôi
0 0
6,8,4 1
0 2
1,8,6 3
0,9,1,5 4
0,5 5
3 6
0,0 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 10-9-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 10-9-2020

G8 89
G7 706
G6 1606 6297 2273
G5 2087
G4 03259 66757 71879 94280
49298 36575 67430
G3 19656 40163
G2 23893
G1 98345
ĐB 188923
Đầu Đuôi
0 6,6
1 -
2 3
3 0
4 5
5 9,7,6
6 3
7 3,9,5
8 9,7,0
9 7,8,3
Đầu Đuôi
8,3 0
- 1
- 2
7,6,9,2 3
- 4
7,4 5
0,0,5 6
9,8,5 7
9 8
8,5,7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 3-9-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 3-9-2020

G8 94
G7 959
G6 0353 6559 5988
G5 9615
G4 22126 26362 54473 91944
27922 32463 79174
G3 22210 92015
G2 91095
G1 79912
ĐB 201108
Đầu Đuôi
0 8
1 5,0,5,2
2 6,2
3 -
4 4
5 9,3,9
6 2,3
7 3,4
8 8
9 4,5
Đầu Đuôi
1 0
- 1
6,2,1 2
5,7,6 3
9,4,7 4
1,1,9 5
2 6
- 7
8,0 8
5,5 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 27-8-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 27-8-2020

G8 77
G7 029
G6 9557 9120 6468
G5 2854
G4 82526 85134 57511 13115
16226 67801 06179
G3 43259 61428
G2 02314
G1 16936
ĐB 345448
Đầu Đuôi
0 1
1 1,5,4
2 9,0,6,6,8
3 4,6
4 8
5 7,4,9
6 8
7 7,9
8 -
9 -
Đầu Đuôi
2 0
1,0 1
- 2
- 3
5,3,1 4
1 5
2,2,3 6
7,5 7
6,2,4 8
2,7,5 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 20-8-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 20-8-2020

G8 70
G7 987
G6 1811 0069 4076
G5 0111
G4 60052 74565 58663 72980
32110 77139 39847
G3 84534 61212
G2 70004
G1 39033
ĐB 242082
Đầu Đuôi
0 4
1 1,1,0,2
2 -
3 9,4,3
4 7
5 2
6 9,5,3
7 0,6
8 7,0,2
9 -
Đầu Đuôi
7,8,1 0
1,1 1
5,1,8 2
6,3 3
3,0 4
6 5
7 6
8,4 7
- 8
6,3 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 13-8-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 13-8-2020

G8 98
G7 813
G6 7569 5566 4245
G5 5652
G4 95099 94750 73998 02532
15083 20818 52339
G3 81350 61759
G2 11474
G1 13754
ĐB 439016
Đầu Đuôi
0 -
1 3,8,6
2 -
3 2,9
4 5
5 2,0,0,9,4
6 9,6
7 4
8 3
9 8,9,8
Đầu Đuôi
5,5 0
- 1
5,3 2
1,8 3
7,5 4
4 5
6,1 6
- 7
9,9,1 8
6,9,3,5 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 6-8-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 6-8-2020

G8 85
G7 001
G6 1712 0170 3655
G5 4148
G4 07287 81558 06766 26172
72494 90377 53854
G3 48632 77284
G2 73569
G1 08900
ĐB 066008
Đầu Đuôi
0 1,0,8
1 2
2 -
3 2
4 8
5 5,8,4
6 6,9
7 0,2,7
8 5,7,4
9 4
Đầu Đuôi
7,0 0
0 1
1,7,3 2
- 3
9,5,8 4
8,5 5
6 6
8,7 7
4,5,0 8
6 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 30-7-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 30-7-2020

G8 87
G7 713
G6 0497 9106 4491
G5 9304
G4 45518 07891 21183 88221
34206 99628 17098
G3 25152 24194
G2 90179
G1 21233
ĐB 205085
Đầu Đuôi
0 6,4,6
1 3,8
2 1,8
3 3
4 -
5 2
6 -
7 9
8 7,3,5
9 7,1,1,8,4
Đầu Đuôi
- 0
9,9,2 1
5 2
1,8,3 3
0,9 4
8 5
0,0 6
8,9 7
1,2,9 8
7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 23-7-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 23-7-2020

G8 35
G7 788
G6 5827 4105 4619
G5 6442
G4 59633 19001 34632 19395
30151 58157 39947
G3 03186 67427
G2 70361
G1 37166
ĐB 898948
Đầu Đuôi
0 5,1
1 9
2 7,7
3 5,3,2
4 2,7,8
5 1,7
6 1,6
7 -
8 8,6
9 5
Đầu Đuôi
- 0
0,5,6 1
4,3 2
3 3
- 4
3,0,9 5
8,6 6
2,5,4,2 7
8,4 8
1 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 16-7-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 16-7-2020

G8 17
G7 689
G6 2431 6227 8586
G5 2312
G4 38341 62124 37702 80189
59729 31992 82469
G3 02749 56103
G2 39566
G1 72368
ĐB 541757
Đầu Đuôi
0 2,3
1 7,2
2 7,4,9
3 1
4 1,9
5 7
6 9,6,8
7 -
8 9,6,9
9 2
Đầu Đuôi
- 0
3,4 1
1,0,9 2
0 3
2 4
- 5
8,6 6
1,2,5 7
6 8
8,8,2,6,4 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 9-7-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 9-7-2020

G8 73
G7 727
G6 7972 8675 8829
G5 5005
G4 15624 51893 66777 66173
08071 07045 03674
G3 42160 26180
G2 44375
G1 18064
ĐB 801879
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 7,9,4
3 -
4 5
5 -
6 0,4
7 3,2,5,7,3,1,4,5,9
8 0
9 3
Đầu Đuôi
6,8 0
7 1
7 2
7,9,7 3
2,7,6 4
7,0,4,7 5
- 6
2,7 7
- 8
2,7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 2-7-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 2-7-2020

G8 51
G7 921
G6 8440 9498 8035
G5 3714
G4 90673 23824 59930 58343
73465 00258 54362
G3 61522 35868
G2 61739
G1 22761
ĐB 868838
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 1,4,2
3 5,0,9,8
4 0,3
5 1,8
6 5,2,8,1
7 3
8 -
9 8
Đầu Đuôi
4,3 0
5,2,6 1
6,2 2
7,4 3
1,2 4
3,6 5
- 6
- 7
9,5,6,3 8
3 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 25-6-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 25-6-2020

G8 18
G7 945
G6 1946 5282 0460
G5 0956
G4 23448 52856 36309 26279
54251 68857 67057
G3 30628 98373
G2 54272
G1 45591
ĐB 720594
Đầu Đuôi
0 9
1 8
2 8
3 -
4 5,6,8
5 6,6,1,7,7
6 0
7 9,3,2
8 2
9 1,4
Đầu Đuôi
6 0
5,9 1
8,7 2
7 3
9 4
4 5
4,5,5 6
5,5 7
1,4,2 8
0,7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 18-6-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 18-6-2020

G8 23
G7 875
G6 2879 6897 1774
G5 3253
G4 25963 94847 01217 17791
70448 37479 48226
G3 99000 71088
G2 15677
G1 96331
ĐB 881465
Đầu Đuôi
0 0
1 7
2 3,6
3 1
4 7,8
5 3
6 3,5
7 5,9,4,9,7
8 8
9 7,1
Đầu Đuôi
0 0
9,3 1
- 2
2,5,6 3
7 4
7,6 5
2 6
9,4,1,7 7
4,8 8
7,7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 11-6-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 11-6-2020

G8 68
G7 804
G6 6639 0403 5796
G5 3455
G4 25529 00474 49252 04837
32455 09291 93081
G3 92384 48463
G2 69332
G1 20043
ĐB 675905
Đầu Đuôi
0 4,3,5
1 -
2 9
3 9,7,2
4 3
5 5,2,5
6 8,3
7 4
8 1,4
9 6,1
Đầu Đuôi
- 0
9,8 1
5,3 2
0,6,4 3
0,7,8 4
5,5,0 5
9 6
3 7
6 8
3,2 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 4-6-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 4-6-2020

G8 73
G7 909
G6 4698 2298 4005
G5 8507
G4 41861 74412 37000 66944
84362 71981 56243
G3 43722 93216
G2 50092
G1 28725
ĐB 245334
Đầu Đuôi
0 9,5,7,0
1 2,6
2 2,5
3 4
4 4,3
5 -
6 1,2
7 3
8 1
9 8,8,2
Đầu Đuôi
0 0
6,8 1
1,6,2,9 2
7,4 3
4,3 4
0,2 5
1 6
0 7
9,9 8
0 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 28-5-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 28-5-2020

G8 10
G7 371
G6 3825 1471 3891
G5 4151
G4 90732 51673 90863 20188
47590 22794 09035
G3 11663 05003
G2 45171
G1 38878
ĐB 251284
Đầu Đuôi
0 3
1 0
2 5
3 2,5
4 -
5 1
6 3,3
7 1,1,3,1,8
8 8,4
9 1,0,4
Đầu Đuôi
1,9 0
7,7,9,5,7 1
3 2
7,6,6,0 3
9,8 4
2,3 5
- 6
- 7
8,7 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 21-5-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 21-5-2020

G8 60
G7 379
G6 7506 6294 4107
G5 7363
G4 11475 92097 83100 50243
40450 54856 84542
G3 07573 17259
G2 60916
G1 78959
ĐB 444737
Đầu Đuôi
0 6,7,0
1 6
2 -
3 7
4 3,2
5 0,6,9,9
6 0,3
7 9,5,3
8 -
9 4,7
Đầu Đuôi
6,0,5 0
- 1
4 2
6,4,7 3
9 4
7 5
0,5,1 6
0,9,3 7
- 8
7,5,5 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 14-5-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 14-5-2020

G8 71
G7 728
G6 1402 4122 4065
G5 8451
G4 77326 70053 69579 39842
56151 02859 98600
G3 95263 08176
G2 21005
G1 82506
ĐB 636732
Đầu Đuôi
0 2,0,5,6
1 -
2 8,2,6
3 2
4 2
5 1,3,1,9
6 5,3
7 1,9,6
8 -
9 -
Đầu Đuôi
0 0
7,5,5 1
0,2,4,3 2
5,6 3
- 4
6,0 5
2,7,0 6
- 7
2 8
7,5 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 7-5-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 7-5-2020

G8 24
G7 846
G6 0128 9577 2162
G5 3165
G4 55671 70990 13982 59464
37275 00040 87205
G3 01258 21071
G2 63249
G1 65019
ĐB 335885
Đầu Đuôi
0 5
1 9
2 4,8
3 -
4 6,0,9
5 8
6 2,5,4
7 7,1,5,1
8 2,5
9 0
Đầu Đuôi
9,4 0
7,7 1
6,8 2
- 3
2,6 4
6,7,0,8 5
4 6
7 7
2,5 8
4,1 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 30-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 30-4-2020

G8 32
G7 376
G6 8709 6051 5209
G5 5684
G4 98717 07418 02417 27221
89138 72581 88947
G3 92675 04764
G2 56192
G1 73713
ĐB 177799
Đầu Đuôi
0 9,9
1 7,8,7,3
2 1
3 2,8
4 7
5 1
6 4
7 6,5
8 4,1
9 2,9
Đầu Đuôi
- 0
5,2,8 1
3,9 2
1 3
8,6 4
7 5
7 6
1,1,4 7
1,3 8
0,0,9 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 23-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 23-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 16-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 16-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 9-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 9-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 2-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 2-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 26-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 26-3-2020

G8 55
G7 245
G6 5415 1809 5621
G5 1020
G4 13193 14086 13657 52735
15442 00920 00745
G3 09203 22194
G2 87124
G1 06584
ĐB 908695
Đầu Đuôi
0 9,3
1 5
2 1,0,0,4
3 5
4 5,2,5
5 5,7
6 -
7 -
8 6,4
9 3,4,5
Đầu Đuôi
2,2 0
2 1
4 2
9,0 3
9,2,8 4
5,4,1,3,4,9 5
8 6
5 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 19-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 19-3-2020

G8 54
G7 331
G6 1466 6555 8781
G5 4605
G4 07465 95691 51015 64755
85901 05047 43190
G3 58482 48696
G2 26988
G1 61568
ĐB 545912
Đầu Đuôi
0 5,1
1 5,2
2 -
3 1
4 7
5 4,5,5
6 6,5,8
7 -
8 1,2,8
9 1,0,6
Đầu Đuôi
9 0
3,8,9,0 1
8,1 2
- 3
5 4
5,0,6,1,5 5
6,9 6
4 7
8,6 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 12-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 12-3-2020

G8 09
G7 427
G6 6265 3015 4166
G5 1521
G4 09144 53800 52109 66272
86289 41320 93012
G3 73331 85820
G2 26922
G1 35649
ĐB 798011
Đầu Đuôi
0 9,0,9
1 5,2,1
2 7,1,0,0,2
3 1
4 4,9
5 -
6 5,6
7 2
8 9
9 -
Đầu Đuôi
0,2,2 0
2,3,1 1
7,1,2 2
- 3
4 4
6,1 5
6 6
2 7
- 8
0,0,8,4 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt