XSBTR 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bến Tre 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 4-8-2020

G8 44
G7 700
G6 7539 3102 8289
G5 6711
G4 60013 29684 72238 13789
65235 83583 07015
G3 15772 78143
G2 76495
G1 28930
ĐB 791663
Đầu Đuôi
0 0,2
1 1,3,5
2 -
3 9,8,5,0
4 4,3
5 -
6 3
7 2
8 9,4,9,3
9 5
Đầu Đuôi
0,3 0
1 1
0,7 2
1,8,4,6 3
4,8 4
3,1,9 5
- 6
- 7
3 8
3,8,8 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bến Tre trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
02 10 lần 47 10 lần 00 9 lần 71 9 lần 63 9 lần
29 9 lần 60 9 lần 67 8 lần 31 8 lần 65 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bến Tre

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
05 28 ngày 21/01/2020
92 25 ngày 11/02/2020
61 21 ngày 10/03/2020
51 13 ngày 05/05/2020
54 13 ngày 05/05/2020
45 13 ngày 05/05/2020
06 13 ngày 05/05/2020
87 12 ngày 12/05/2020
73 11 ngày 19/05/2020
41 11 ngày 19/05/2020

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 28-7-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 28-7-2020

G8 10
G7 680
G6 3356 0152 5191
G5 1724
G4 08022 52768 01832 87558
61831 55318 97337
G3 53765 73030
G2 04876
G1 39776
ĐB 619301
Đầu Đuôi
0 1
1 0,8
2 4,2
3 2,1,7,0
4 -
5 6,2,8
6 8,5
7 6,6
8 0
9 1
Đầu Đuôi
1,8,3 0
9,3,0 1
5,2,3 2
- 3
2 4
6 5
5,7,7 6
3 7
6,5,1 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 21-7-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 21-7-2020

G8 46
G7 866
G6 8569 4067 9569
G5 6168
G4 73929 87452 41462 27267
61874 84471 29126
G3 60322 65766
G2 21718
G1 14122
ĐB 637648
Đầu Đuôi
0 -
1 8
2 9,6,2,2
3 -
4 6,8
5 2
6 6,9,7,9,8,2,7,6
7 4,1
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
7 1
5,6,2,2 2
- 3
7 4
- 5
4,6,2,6 6
6,6 7
6,1,4 8
6,6,2 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 14-7-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 14-7-2020

G8 03
G7 822
G6 0922 7599 0802
G5 5756
G4 59790 59985 06391 23055
26228 09512 42364
G3 89120 18035
G2 08971
G1 66556
ĐB 235490
Đầu Đuôi
0 3,2
1 2
2 2,2,8,0
3 5
4 -
5 6,5,6
6 4
7 1
8 5
9 9,0,1,0
Đầu Đuôi
9,2,9 0
9,7 1
2,2,0,1 2
0 3
6 4
8,5,3 5
5,5 6
- 7
2 8
9 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 7-7-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 7-7-2020

G8 80
G7 624
G6 8932 3159 7847
G5 9998
G4 55268 85364 34827 29720
10986 08930 39109
G3 71597 06752
G2 05908
G1 38394
ĐB 543782
Đầu Đuôi
0 9,8
1 -
2 4,7,0
3 2,0
4 7
5 9,2
6 8,4
7 -
8 0,6,2
9 8,7,4
Đầu Đuôi
8,2,3 0
- 1
3,5,8 2
- 3
2,6,9 4
- 5
8 6
4,2,9 7
9,6,0 8
5,0 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 30-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 30-6-2020

G8 96
G7 540
G6 5696 7015 8478
G5 2727
G4 07967 34875 88516 46762
60379 60286 44095
G3 47217 31146
G2 82485
G1 66738
ĐB 275304
Đầu Đuôi
0 4
1 5,6,7
2 7
3 8
4 0,6
5 -
6 7,2
7 8,5,9
8 6,5
9 6,6,5
Đầu Đuôi
4 0
- 1
6 2
- 3
0 4
1,7,9,8 5
9,9,1,8,4 6
2,6,1 7
7,3 8
7 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 23-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 23-6-2020

G8 42
G7 795
G6 5080 6056 5171
G5 1765
G4 85958 26313 34637 20629
10202 47188 80760
G3 68952 68001
G2 00921
G1 23316
ĐB 699888
Đầu Đuôi
0 2,1
1 3,6
2 9,1
3 7
4 2
5 6,8,2
6 5,0
7 1
8 0,8,8
9 5
Đầu Đuôi
8,6 0
7,0,2 1
4,0,5 2
1 3
- 4
9,6 5
5,1 6
3 7
5,8,8 8
2 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 16-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 16-6-2020

G8 40
G7 369
G6 4042 2015 3876
G5 4288
G4 73355 56881 10029 88414
05295 12171 30600
G3 10999 42207
G2 88281
G1 01725
ĐB 713752
Đầu Đuôi
0 0,7
1 5,4
2 9,5
3 -
4 0,2
5 5,2
6 9
7 6,1
8 8,1,1
9 5,9
Đầu Đuôi
4,0 0
8,7,8 1
4,5 2
- 3
1 4
1,5,9,2 5
7 6
0 7
8 8
6,2,9 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 9-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 9-6-2020

G8 02
G7 391
G6 9468 4096 0947
G5 5400
G4 23968 11277 67915 19380
84642 06632 49226
G3 86652 00086
G2 93303
G1 03234
ĐB 810200
Đầu Đuôi
0 2,0,3,0
1 5
2 6
3 2,4
4 7,2
5 2
6 8,8
7 7
8 0,6
9 1,6
Đầu Đuôi
0,8,0 0
9 1
0,4,3,5 2
0 3
3 4
1 5
9,2,8 6
4,7 7
6,6 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 2-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 2-6-2020

G8 50
G7 381
G6 6091 7867 8536
G5 3599
G4 49668 53243 93046 09765
00874 75849 99031
G3 15426 42515
G2 27786
G1 18323
ĐB 483757
Đầu Đuôi
0 -
1 5
2 6,3
3 6,1
4 3,6,9
5 0,7
6 7,8,5
7 4
8 1,6
9 1,9
Đầu Đuôi
5 0
8,9,3 1
- 2
4,2 3
7 4
6,1 5
3,4,2,8 6
6,5 7
6 8
9,4 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 26-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 26-5-2020

G8 07
G7 153
G6 9247 0025 9129
G5 7624
G4 71139 19825 96649 35269
05143 50531 77167
G3 16634 37902
G2 35530
G1 35899
ĐB 155589
Đầu Đuôi
0 7,2
1 -
2 5,9,4,5
3 9,1,4,0
4 7,9,3
5 3
6 9,7
7 -
8 9
9 9
Đầu Đuôi
3 0
3 1
0 2
5,4 3
2,3 4
2,2 5
- 6
0,4,6 7
- 8
2,3,4,6,9,8 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 19-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 19-5-2020

G8 14
G7 046
G6 3873 7337 7736
G5 1216
G4 24311 53331 57466 65956
40933 21893 54441
G3 51159 70078
G2 29850
G1 39370
ĐB 925902
Đầu Đuôi
0 2
1 4,6,1
2 -
3 7,6,1,3
4 6,1
5 6,9,0
6 6
7 3,8,0
8 -
9 3
Đầu Đuôi
5,7 0
1,3,4 1
0 2
7,3,9 3
1 4
- 5
4,3,1,6,5 6
3 7
7 8
5 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 12-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 12-5-2020

G8 84
G7 467
G6 0787 5496 7379
G5 2887
G4 13047 43090 26266 40829
91436 26693 34607
G3 21230 39411
G2 57465
G1 55855
ĐB 308711
Đầu Đuôi
0 7
1 1,1
2 9
3 6,0
4 7
5 5
6 7,6,5
7 9
8 4,7,7
9 6,0,3
Đầu Đuôi
9,3 0
1,1 1
- 2
9 3
8 4
6,5 5
9,6,3 6
6,8,8,4,0 7
- 8
7,2 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 5-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 5-5-2020

G8 06
G7 054
G6 6629 9906 4045
G5 3844
G4 97651 68351 87359 43279
97644 70854 54643
G3 15071 70687
G2 13063
G1 11069
ĐB 956854
Đầu Đuôi
0 6,6
1 -
2 9
3 -
4 5,4,4,3
5 4,1,1,9,4,4
6 3,9
7 9,1
8 7
9 -
Đầu Đuôi
- 0
5,5,7 1
- 2
4,6 3
5,4,4,5,5 4
4 5
0,0 6
8 7
- 8
2,5,7,6 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 28-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 28-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 21-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 21-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 14-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 14-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 7-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 7-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 31-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 31-3-2020

G8 89
G7 124
G6 4563 1968 9057
G5 0979
G4 94753 92311 17253 92784
08971 19735 88842
G3 60052 95059
G2 26847
G1 89565
ĐB 315960
Đầu Đuôi
0 -
1 1
2 4
3 5
4 2,7
5 7,3,3,2,9
6 3,8,5,0
7 9,1
8 9,4
9 -
Đầu Đuôi
6 0
1,7 1
4,5 2
6,5,5 3
2,8 4
3,6 5
- 6
5,4 7
6 8
8,7,5 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 24-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 24-3-2020

G8 13
G7 500
G6 5240 9931 0607
G5 5624
G4 12371 59660 79612 57335
03475 42736 40574
G3 17104 80002
G2 45131
G1 22340
ĐB 441549
Đầu Đuôi
0 0,7,4,2
1 3,2
2 4
3 1,5,6,1
4 0,0,9
5 -
6 0
7 1,5,4
8 -
9 -
Đầu Đuôi
0,4,6,4 0
3,7,3 1
1,0 2
1 3
2,7,0 4
3,7 5
3 6
0 7
- 8
4 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 17-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 17-3-2020

G8 63
G7 770
G6 4584 0660 4460
G5 5542
G4 70982 06747 88050 47723
33060 43462 71603
G3 21755 72545
G2 73482
G1 46764
ĐB 746342
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 3
3 -
4 2,7,5,2
5 0,5
6 3,0,0,0,2,4
7 0
8 4,2,2
9 -
Đầu Đuôi
7,6,6,5,6 0
- 1
4,8,6,8,4 2
6,2,0 3
8,6 4
5,4 5
- 6
4 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 10-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 10-3-2020

G8 61
G7 363
G6 4648 6264 6387
G5 3963
G4 71943 43965 81339 15564
15148 01436 05304
G3 53396 93598
G2 40564
G1 21445
ĐB 689434
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 -
3 9,6,4
4 8,3,8,5
5 -
6 1,3,4,3,5,4,4
7 -
8 7
9 6,8
Đầu Đuôi
- 0
6 1
- 2
6,6,4 3
6,6,0,6,3 4
6,4 5
3,9 6
8 7
4,4,9 8
3 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 3-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 3-3-2020

G8 88
G7 287
G6 1631 4951 3757
G5 3959
G4 41508 24826 45182 73671
85846 97062 08561
G3 06528 07460
G2 99808
G1 49376
ĐB 278706
Đầu Đuôi
0 8,8,6
1 -
2 6,8
3 1
4 6
5 1,7,9
6 2,1,0
7 1,6
8 8,7,2
9 -
Đầu Đuôi
6 0
3,5,7,6 1
8,6 2
- 3
- 4
- 5
2,4,7,0 6
8,5 7
8,0,2,0 8
5 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 25-2-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 25-2-2020

G8 65
G7 341
G6 1981 7408 5494
G5 0573
G4 15350 08707 83370 13589
00200 89857 46289
G3 86244 78555
G2 37461
G1 78253
ĐB 647376
Đầu Đuôi
0 8,7,0
1 -
2 -
3 -
4 1,4
5 0,7,5,3
6 5,1
7 3,0,6
8 1,9,9
9 4
Đầu Đuôi
5,7,0 0
4,8,6 1
- 2
7,5 3
9,4 4
6,5 5
7 6
0,5 7
0 8
8,8 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 18-2-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 18-2-2020

G8 39
G7 947
G6 7166 7604 3410
G5 6921
G4 75562 90186 89737 03662
61202 01135 83009
G3 36154 90308
G2 35667
G1 88348
ĐB 699760
Đầu Đuôi
0 4,2,9,8
1 0
2 1
3 9,7,5
4 7,8
5 4
6 6,2,2,7,0
7 -
8 6
9 -
Đầu Đuôi
1,6 0
2 1
6,6,0 2
- 3
0,5 4
3 5
6,8 6
4,3,6 7
0,4 8
3,0 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 11-2-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 11-2-2020

G8 20
G7 834
G6 2283 5396 0056
G5 5147
G4 90048 84248 89222 02534
04960 27282 22192
G3 59017 10983
G2 49087
G1 51463
ĐB 109347
Đầu Đuôi
0 -
1 7
2 0,2
3 4,4
4 7,8,8,7
5 6
6 0,3
7 -
8 3,2,3,7
9 6,2
Đầu Đuôi
2,6 0
- 1
2,8,9 2
8,8,6 3
3,3 4
- 5
9,5 6
4,1,8,4 7
4,4 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 4-2-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 4-2-2020

G8 78
G7 147
G6 1583 0227 7692
G5 7267
G4 88789 16380 58492 21000
36707 43010 90800
G3 79556 25739
G2 27766
G1 82895
ĐB 624536
Đầu Đuôi
0 0,7,0
1 0
2 7
3 9,6
4 7
5 6
6 7,6
7 8
8 3,9,0
9 2,2,5
Đầu Đuôi
8,0,1,0 0
- 1
9,9 2
8 3
- 4
9 5
5,6,3 6
4,2,6,0 7
7 8
8,3 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 28-1-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 28-1-2020

G8 42
G7 844
G6 9624 7443 0829
G5 1654
G4 03512 98062 23594 30433
48025 10763 33884
G3 40171 04763
G2 13465
G1 29502
ĐB 790214
Đầu Đuôi
0 2
1 2,4
2 4,9,5
3 3
4 2,4,3
5 4
6 2,3,3,5
7 1
8 4
9 4
Đầu Đuôi
- 0
7 1
4,1,6,0 2
4,3,6,6 3
4,2,5,9,8,1 4
2,6 5
- 6
- 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 21-1-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 21-1-2020

G8 73
G7 073
G6 3408 7302 5553
G5 8248
G4 03658 05508 26923 71769
88597 19881 21101
G3 08484 96366
G2 54374
G1 40605
ĐB 765500
Đầu Đuôi
0 8,2,8,1,5,0
1 -
2 3
3 -
4 8
5 3,8
6 9,6
7 3,3,4
8 1,4
9 7
Đầu Đuôi
0 0
8,0 1
0 2
7,7,5,2 3
8,7 4
0 5
6 6
9 7
0,4,5,0 8
6 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 14-1-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 14-1-2020

G8 31
G7 475
G6 8246 4354 4118
G5 5676
G4 65729 53261 55766 12224
17137 74075 31376
G3 43304 35829
G2 76223
G1 63886
ĐB 029010
Đầu Đuôi
0 4
1 8,0
2 9,4,9,3
3 1,7
4 6
5 4
6 1,6
7 5,6,5,6
8 6
9 -
Đầu Đuôi
1 0
3,6 1
- 2
2 3
5,2,0 4
7,7 5
4,7,6,7,8 6
3 7
1 8
2,2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt