XSBTR 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bến Tre 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 27-10-2020

G8 66
G7 376
G6 2759 6640 1256
G5 6714
G4 91868 77328 47324 48575
64344 65855 60580
G3 43534 78514
G2 48471
G1 90463
ĐB 975340
Đầu Đuôi
0 -
1 4,4
2 8,4
3 4
4 0,4,0
5 9,6,5
6 6,8,3
7 6,5,1
8 0
9 -
Đầu Đuôi
4,8,4 0
7 1
- 2
6 3
1,2,4,3,1 4
7,5 5
6,7,5 6
- 7
6,2 8
5 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bến Tre trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
30 10 lần 29 9 lần 02 9 lần 67 8 lần 15 8 lần
42 8 lần 46 8 lần 22 8 lần 99 8 lần 68 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bến Tre

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
23 21 ngày 02/06/2020
36 21 ngày 02/06/2020
88 18 ngày 23/06/2020
16 17 ngày 30/06/2020
98 16 ngày 07/07/2020
47 16 ngày 07/07/2020
09 16 ngày 07/07/2020
94 16 ngày 07/07/2020
65 13 ngày 28/07/2020
35 12 ngày 04/08/2020

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 20-10-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 20-10-2020

G8 30
G7 583
G6 7043 3948 9802
G5 3685
G4 41352 50011 11799 98714
51111 31722 52303
G3 23292 07383
G2 99612
G1 55081
ĐB 736025
Đầu Đuôi
0 2,3
1 1,4,1,2
2 2,5
3 0
4 3,8
5 2
6 -
7 -
8 3,5,3,1
9 9,2
Đầu Đuôi
3 0
1,1,8 1
0,5,2,9,1 2
8,4,0,8 3
1 4
8,2 5
- 6
- 7
4 8
9 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 13-10-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 13-10-2020

G8 46
G7 222
G6 1442 6421 8449
G5 4755
G4 23979 43769 84641 83096
53817 04432 03392
G3 60979 87341
G2 54830
G1 49078
ĐB 770382
Đầu Đuôi
0 -
1 7
2 2,1
3 2,0
4 6,2,9,1,1
5 5
6 9
7 9,9,8
8 2
9 6,2
Đầu Đuôi
3 0
2,4,4 1
2,4,3,9,8 2
- 3
- 4
5 5
4,9 6
1 7
7 8
4,7,6,7 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 6-10-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 6-10-2020

G8 97
G7 042
G6 3400 6478 3862
G5 7926
G4 43518 63221 07926 63818
78006 97537 08301
G3 91785 24327
G2 87134
G1 80532
ĐB 201903
Đầu Đuôi
0 0,6,1,3
1 8,8
2 6,1,6,7
3 7,4,2
4 2
5 -
6 2
7 8
8 5
9 7
Đầu Đuôi
0 0
2,0 1
4,6,3 2
0 3
3 4
8 5
2,2,0 6
9,3,2 7
7,1,1 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 29-9-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 29-9-2020

G8 03
G7 890
G6 8097 7491 9307
G5 9255
G4 40186 44264 94041 02400
60983 53611 25074
G3 77607 89307
G2 74241
G1 82302
ĐB 676250
Đầu Đuôi
0 3,7,0,7,7,2
1 1
2 -
3 -
4 1,1
5 5,0
6 4
7 4
8 6,3
9 0,7,1
Đầu Đuôi
9,0,5 0
9,4,1,4 1
0 2
0,8 3
6,7 4
5 5
8 6
9,0,0,0 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 22-9-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 22-9-2020

G8 99
G7 679
G6 6337 9996 3263
G5 9458
G4 03873 47042 27803 98842
69834 26596 47013
G3 25844 50831
G2 73057
G1 29796
ĐB 156717
Đầu Đuôi
0 3
1 3,7
2 -
3 7,4,1
4 2,2,4
5 8,7
6 3
7 9,3
8 -
9 9,6,6,6
Đầu Đuôi
- 0
3 1
4,4 2
6,7,0,1 3
3,4 4
- 5
9,9,9 6
3,5,1 7
5 8
9,7 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 15-9-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 15-9-2020

G8 04
G7 167
G6 8759 6615 3401
G5 1417
G4 38825 91025 61038 43442
38346 30674 84033
G3 23069 71573
G2 30678
G1 30080
ĐB 078027
Đầu Đuôi
0 4,1
1 5,7
2 5,5,7
3 8,3
4 2,6
5 9
6 7,9
7 4,3,8
8 0
9 -
Đầu Đuôi
8 0
0 1
4 2
3,7 3
0,7 4
1,2,2 5
4 6
6,1,2 7
3,7 8
5,6 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 8-9-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 8-9-2020

G8 84
G7 604
G6 8754 6408 2677
G5 7040
G4 53207 47440 19420 70757
57345 34460 91030
G3 79584 06185
G2 25286
G1 29584
ĐB 984707
Đầu Đuôi
0 4,8,7,7
1 -
2 0
3 0
4 0,0,5
5 4,7
6 0
7 7
8 4,4,5,6,4
9 -
Đầu Đuôi
4,4,2,6,3 0
- 1
- 2
- 3
8,0,5,8,8 4
4,8 5
8 6
7,0,5,0 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 1-9-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 1-9-2020

G8 12
G7 183
G6 8329 8179 7448
G5 3210
G4 92622 16287 14783 85977
59697 66654 52629
G3 89918 59446
G2 53341
G1 31499
ĐB 033852
Đầu Đuôi
0 -
1 2,0,8
2 9,2,9
3 -
4 8,6,1
5 4,2
6 -
7 9,7
8 3,7,3
9 7,9
Đầu Đuôi
1 0
4 1
1,2,5 2
8,8 3
5 4
- 5
4 6
8,7,9 7
4,1 8
2,7,2,9 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 25-8-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 25-8-2020

G8 28
G7 084
G6 2704 9018 5283
G5 3137
G4 20146 73405 06319 77615
63715 07393 74113
G3 69582 73762
G2 50250
G1 36104
ĐB 009953
Đầu Đuôi
0 4,5,4
1 8,9,5,5,3
2 8
3 7
4 6
5 0,3
6 2
7 -
8 4,3,2
9 3
Đầu Đuôi
5 0
- 1
8,6 2
8,9,1,5 3
8,0,0 4
0,1,1 5
4 6
3 7
2,1 8
1 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 18-8-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 18-8-2020

G8 50
G7 151
G6 7031 9337 6085
G5 2930
G4 86973 01967 55039 20770
77273 09731 20230
G3 70848 18543
G2 49001
G1 25749
ĐB 875495
Đầu Đuôi
0 1
1 -
2 -
3 1,7,0,9,1,0
4 8,3,9
5 0,1
6 7
7 3,0,3
8 5
9 5
Đầu Đuôi
5,3,7,3 0
5,3,3,0 1
- 2
7,7,4 3
- 4
8,9 5
- 6
3,6 7
4 8
3,4 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 11-8-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 11-8-2020

G8 99
G7 549
G6 5992 3729 1733
G5 0724
G4 53520 71743 55849 51817
70718 89668 74049
G3 74862 76702
G2 38741
G1 09374
ĐB 944544
Đầu Đuôi
0 2
1 7,8
2 9,4,0
3 3
4 9,3,9,9,1,4
5 -
6 8,2
7 4
8 -
9 9,2
Đầu Đuôi
2 0
4 1
9,6,0 2
3,4 3
2,7,4 4
- 5
- 6
1 7
1,6 8
9,4,2,4,4 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 4-8-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 4-8-2020

G8 44
G7 700
G6 7539 3102 8289
G5 6711
G4 60013 29684 72238 13789
65235 83583 07015
G3 15772 78143
G2 76495
G1 28930
ĐB 791663
Đầu Đuôi
0 0,2
1 1,3,5
2 -
3 9,8,5,0
4 4,3
5 -
6 3
7 2
8 9,4,9,3
9 5
Đầu Đuôi
0,3 0
1 1
0,7 2
1,8,4,6 3
4,8 4
3,1,9 5
- 6
- 7
3 8
3,8,8 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 28-7-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 28-7-2020

G8 10
G7 680
G6 3356 0152 5191
G5 1724
G4 08022 52768 01832 87558
61831 55318 97337
G3 53765 73030
G2 04876
G1 39776
ĐB 619301
Đầu Đuôi
0 1
1 0,8
2 4,2
3 2,1,7,0
4 -
5 6,2,8
6 8,5
7 6,6
8 0
9 1
Đầu Đuôi
1,8,3 0
9,3,0 1
5,2,3 2
- 3
2 4
6 5
5,7,7 6
3 7
6,5,1 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 21-7-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 21-7-2020

G8 46
G7 866
G6 8569 4067 9569
G5 6168
G4 73929 87452 41462 27267
61874 84471 29126
G3 60322 65766
G2 21718
G1 14122
ĐB 637648
Đầu Đuôi
0 -
1 8
2 9,6,2,2
3 -
4 6,8
5 2
6 6,9,7,9,8,2,7,6
7 4,1
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
7 1
5,6,2,2 2
- 3
7 4
- 5
4,6,2,6 6
6,6 7
6,1,4 8
6,6,2 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 14-7-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 14-7-2020

G8 03
G7 822
G6 0922 7599 0802
G5 5756
G4 59790 59985 06391 23055
26228 09512 42364
G3 89120 18035
G2 08971
G1 66556
ĐB 235490
Đầu Đuôi
0 3,2
1 2
2 2,2,8,0
3 5
4 -
5 6,5,6
6 4
7 1
8 5
9 9,0,1,0
Đầu Đuôi
9,2,9 0
9,7 1
2,2,0,1 2
0 3
6 4
8,5,3 5
5,5 6
- 7
2 8
9 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 7-7-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 7-7-2020

G8 80
G7 624
G6 8932 3159 7847
G5 9998
G4 55268 85364 34827 29720
10986 08930 39109
G3 71597 06752
G2 05908
G1 38394
ĐB 543782
Đầu Đuôi
0 9,8
1 -
2 4,7,0
3 2,0
4 7
5 9,2
6 8,4
7 -
8 0,6,2
9 8,7,4
Đầu Đuôi
8,2,3 0
- 1
3,5,8 2
- 3
2,6,9 4
- 5
8 6
4,2,9 7
9,6,0 8
5,0 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 30-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 30-6-2020

G8 96
G7 540
G6 5696 7015 8478
G5 2727
G4 07967 34875 88516 46762
60379 60286 44095
G3 47217 31146
G2 82485
G1 66738
ĐB 275304
Đầu Đuôi
0 4
1 5,6,7
2 7
3 8
4 0,6
5 -
6 7,2
7 8,5,9
8 6,5
9 6,6,5
Đầu Đuôi
4 0
- 1
6 2
- 3
0 4
1,7,9,8 5
9,9,1,8,4 6
2,6,1 7
7,3 8
7 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 23-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 23-6-2020

G8 42
G7 795
G6 5080 6056 5171
G5 1765
G4 85958 26313 34637 20629
10202 47188 80760
G3 68952 68001
G2 00921
G1 23316
ĐB 699888
Đầu Đuôi
0 2,1
1 3,6
2 9,1
3 7
4 2
5 6,8,2
6 5,0
7 1
8 0,8,8
9 5
Đầu Đuôi
8,6 0
7,0,2 1
4,0,5 2
1 3
- 4
9,6 5
5,1 6
3 7
5,8,8 8
2 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 16-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 16-6-2020

G8 40
G7 369
G6 4042 2015 3876
G5 4288
G4 73355 56881 10029 88414
05295 12171 30600
G3 10999 42207
G2 88281
G1 01725
ĐB 713752
Đầu Đuôi
0 0,7
1 5,4
2 9,5
3 -
4 0,2
5 5,2
6 9
7 6,1
8 8,1,1
9 5,9
Đầu Đuôi
4,0 0
8,7,8 1
4,5 2
- 3
1 4
1,5,9,2 5
7 6
0 7
8 8
6,2,9 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 9-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 9-6-2020

G8 02
G7 391
G6 9468 4096 0947
G5 5400
G4 23968 11277 67915 19380
84642 06632 49226
G3 86652 00086
G2 93303
G1 03234
ĐB 810200
Đầu Đuôi
0 2,0,3,0
1 5
2 6
3 2,4
4 7,2
5 2
6 8,8
7 7
8 0,6
9 1,6
Đầu Đuôi
0,8,0 0
9 1
0,4,3,5 2
0 3
3 4
1 5
9,2,8 6
4,7 7
6,6 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 2-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 2-6-2020

G8 50
G7 381
G6 6091 7867 8536
G5 3599
G4 49668 53243 93046 09765
00874 75849 99031
G3 15426 42515
G2 27786
G1 18323
ĐB 483757
Đầu Đuôi
0 -
1 5
2 6,3
3 6,1
4 3,6,9
5 0,7
6 7,8,5
7 4
8 1,6
9 1,9
Đầu Đuôi
5 0
8,9,3 1
- 2
4,2 3
7 4
6,1 5
3,4,2,8 6
6,5 7
6 8
9,4 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 26-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 26-5-2020

G8 07
G7 153
G6 9247 0025 9129
G5 7624
G4 71139 19825 96649 35269
05143 50531 77167
G3 16634 37902
G2 35530
G1 35899
ĐB 155589
Đầu Đuôi
0 7,2
1 -
2 5,9,4,5
3 9,1,4,0
4 7,9,3
5 3
6 9,7
7 -
8 9
9 9
Đầu Đuôi
3 0
3 1
0 2
5,4 3
2,3 4
2,2 5
- 6
0,4,6 7
- 8
2,3,4,6,9,8 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 19-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 19-5-2020

G8 14
G7 046
G6 3873 7337 7736
G5 1216
G4 24311 53331 57466 65956
40933 21893 54441
G3 51159 70078
G2 29850
G1 39370
ĐB 925902
Đầu Đuôi
0 2
1 4,6,1
2 -
3 7,6,1,3
4 6,1
5 6,9,0
6 6
7 3,8,0
8 -
9 3
Đầu Đuôi
5,7 0
1,3,4 1
0 2
7,3,9 3
1 4
- 5
4,3,1,6,5 6
3 7
7 8
5 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 12-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 12-5-2020

G8 84
G7 467
G6 0787 5496 7379
G5 2887
G4 13047 43090 26266 40829
91436 26693 34607
G3 21230 39411
G2 57465
G1 55855
ĐB 308711
Đầu Đuôi
0 7
1 1,1
2 9
3 6,0
4 7
5 5
6 7,6,5
7 9
8 4,7,7
9 6,0,3
Đầu Đuôi
9,3 0
1,1 1
- 2
9 3
8 4
6,5 5
9,6,3 6
6,8,8,4,0 7
- 8
7,2 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 5-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 5-5-2020

G8 06
G7 054
G6 6629 9906 4045
G5 3844
G4 97651 68351 87359 43279
97644 70854 54643
G3 15071 70687
G2 13063
G1 11069
ĐB 956854
Đầu Đuôi
0 6,6
1 -
2 9
3 -
4 5,4,4,3
5 4,1,1,9,4,4
6 3,9
7 9,1
8 7
9 -
Đầu Đuôi
- 0
5,5,7 1
- 2
4,6 3
5,4,4,5,5 4
4 5
0,0 6
8 7
- 8
2,5,7,6 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 28-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 28-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 21-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 21-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 14-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 14-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 7-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 7-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt