XSCM 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Cà Mau 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 30-3-2020

G8 42
G7 361
G6 2688 5439 4422
G5 3828
G4 78698 78751 08592 68454
91206 78783 58646
G3 29148 60228
G2 27240
G1 94265
ĐB 389804
Đầu Đuôi
0 6,4
1 -
2 2,8,8
3 9
4 2,6,8,0
5 1,4
6 1,5
7 -
8 8,3
9 8,2
Đầu Đuôi
4 0
6,5 1
4,2,9 2
8 3
5,0 4
6 5
0,4 6
- 7
8,2,9,4,2 8
3 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Cà Mau trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
43 14 lần 06 13 lần 22 11 lần 90 10 lần 98 10 lần
52 10 lần 21 10 lần 65 9 lần 34 9 lần 28 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Cà Mau

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
45 29 ngày 09/09/2019
50 22 ngày 28/10/2019
95 21 ngày 04/11/2019
25 20 ngày 11/11/2019
84 19 ngày 18/11/2019
55 15 ngày 16/12/2019
74 15 ngày 16/12/2019
85 14 ngày 23/12/2019
05 14 ngày 23/12/2019
69 11 ngày 13/01/2020

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 23-3-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 23-3-2020

G8 24
G7 791
G6 8796 6422 4365
G5 5977
G4 06022 82966 32901 40327
57128 04823 66073
G3 94021 43678
G2 35439
G1 18343
ĐB 560263
Đầu Đuôi
0 1
1 -
2 4,2,2,7,8,3,1
3 9
4 3
5 -
6 5,6,3
7 7,3,8
8 -
9 1,6
Đầu Đuôi
- 0
9,0,2 1
2,2 2
2,7,4,6 3
2 4
6 5
9,6 6
7,2 7
2,7 8
3 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 16-3-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 16-3-2020

G8 81
G7 954
G6 3360 5528 7267
G5 4228
G4 56923 16497 15111 89121
32815 02782 53816
G3 20621 80072
G2 74712
G1 36990
ĐB 183340
Đầu Đuôi
0 -
1 1,5,6,2
2 8,8,3,1,1
3 -
4 0
5 4
6 0,7
7 2
8 1,2
9 7,0
Đầu Đuôi
6,9,4 0
8,1,2,2 1
8,7,1 2
2 3
5 4
1 5
1 6
6,9 7
2,2 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 9-3-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 9-3-2020

G8 13
G7 812
G6 2791 0097 4141
G5 6023
G4 50654 89770 32001 96638
76178 21398 92293
G3 90422 17912
G2 59858
G1 60872
ĐB 236002
Đầu Đuôi
0 1,2
1 3,2,2
2 3,2
3 8
4 1
5 4,8
6 -
7 0,8,2
8 -
9 1,7,8,3
Đầu Đuôi
7 0
9,4,0 1
1,2,1,7,0 2
1,2,9 3
5 4
- 5
- 6
9 7
3,7,9,5 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 2-3-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 2-3-2020

G8 33
G7 090
G6 8037 5421 5629
G5 3081
G4 39719 41323 66233 83553
30910 44197 28606
G3 33059 55428
G2 57206
G1 57690
ĐB 836777
Đầu Đuôi
0 6,6
1 9,0
2 1,9,3,8
3 3,7,3
4 -
5 3,9
6 -
7 7
8 1
9 0,7,0
Đầu Đuôi
9,1,9 0
2,8 1
- 2
3,2,3,5 3
- 4
- 5
0,0 6
3,9,7 7
2 8
2,1,5 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 24-2-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 24-2-2020

G8 87
G7 830
G6 2518 0375 2310
G5 2390
G4 20630 86577 13806 27130
19643 04572 47730
G3 01852 41609
G2 22879
G1 90379
ĐB 288797
Đầu Đuôi
0 6,9
1 8,0
2 -
3 0,0,0,0
4 3
5 2
6 -
7 5,7,2,9,9
8 7
9 0,7
Đầu Đuôi
3,1,9,3,3,3 0
- 1
7,5 2
4 3
- 4
7 5
0 6
8,7,9 7
1 8
0,7,7 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 17-2-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 17-2-2020

G8 10
G7 756
G6 6499 1240 7342
G5 8012
G4 93286 31503 92294 09533
81198 02447 58721
G3 30658 45007
G2 94317
G1 62534
ĐB 549692
Đầu Đuôi
0 3,7
1 0,2,7
2 1
3 3,4
4 0,2,7
5 6,8
6 -
7 -
8 6
9 9,4,8,2
Đầu Đuôi
1,4 0
2 1
4,1,9 2
0,3 3
9,3 4
- 5
5,8 6
4,0,1 7
9,5 8
9 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 10-2-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 10-2-2020

G8 65
G7 026
G6 8335 1782 1500
G5 9200
G4 95339 59186 45636 26215
87822 72264 52081
G3 78623 27837
G2 93601
G1 16210
ĐB 145366
Đầu Đuôi
0 0,0,1
1 5,0
2 6,2,3
3 5,9,6,7
4 -
5 -
6 5,4,6
7 -
8 2,6,1
9 -
Đầu Đuôi
0,0,1 0
8,0 1
8,2 2
2 3
6 4
6,3,1 5
2,8,3,6 6
3 7
- 8
3 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 3-2-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 3-2-2020

G8 44
G7 721
G6 5581 1026 4166
G5 2609
G4 46068 30622 73480 65309
99347 59415 04683
G3 06967 78522
G2 37131
G1 80089
ĐB 866936
Đầu Đuôi
0 9,9
1 5
2 1,6,2,2
3 1,6
4 4,7
5 -
6 6,8,7
7 -
8 1,0,3,9
9 -
Đầu Đuôi
8 0
2,8,3 1
2,2 2
8 3
4 4
1 5
2,6,3 6
4,6 7
6 8
0,0,8 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 27-1-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 27-1-2020

G8 88
G7 428
G6 5970 5315 2796
G5 2566
G4 45979 72003 02161 85214
41732 77820 23510
G3 02000 02498
G2 68058
G1 90879
ĐB 576087
Đầu Đuôi
0 3,0
1 5,4,0
2 8,0
3 2
4 -
5 8
6 6,1
7 0,9,9
8 8,7
9 6,8
Đầu Đuôi
7,2,1,0 0
6 1
3 2
0 3
1 4
1 5
9,6 6
8 7
8,2,9,5 8
7,7 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 20-1-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 20-1-2020

G8 34
G7 796
G6 2071 7027 2320
G5 3457
G4 92876 97100 61722 10571
82882 03106 91772
G3 51682 69153
G2 30926
G1 00908
ĐB 413783
Đầu Đuôi
0 0,6,8
1 -
2 7,0,2,6
3 4
4 -
5 7,3
6 -
7 1,6,1,2
8 2,2,3
9 6
Đầu Đuôi
2,0 0
7,7 1
2,8,7,8 2
5,8 3
3 4
- 5
9,7,0,2 6
2,5 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 13-1-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 13-1-2020

G8 22
G7 334
G6 7256 9164 8966
G5 5197
G4 38380 72643 83828 59286
39562 67164 51414
G3 31649 70134
G2 18643
G1 20051
ĐB 009069
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 2,8
3 4,4
4 3,9,3
5 6,1
6 4,6,2,4,9
7 -
8 0,6
9 7
Đầu Đuôi
8 0
5 1
2,6 2
4,4 3
3,6,6,1,3 4
- 5
5,6,8 6
9 7
2 8
4,6 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 6-1-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 6-1-2020

G8 90
G7 568
G6 1676 4452 8864
G5 9514
G4 89544 24506 60378 29161
16308 23198 78031
G3 99692 07807
G2 09612
G1 41227
ĐB 758611
Đầu Đuôi
0 6,8,7
1 4,2,1
2 7
3 1
4 4
5 2
6 8,4,1
7 6,8
8 -
9 0,8,2
Đầu Đuôi
9 0
6,3,1 1
5,9,1 2
- 3
6,1,4 4
- 5
7,0 6
0,2 7
6,7,0,9 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt