XSCM 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Cà Mau 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 26-10-2020

G8 58
G7 985
G6 3717 4953 7769
G5 2165
G4 89188 63456 31470 68466
80614 70285 20782
G3 55527 17282
G2 69156
G1 25078
ĐB 393034
Đầu Đuôi
0 -
1 7,4
2 7
3 4
4 -
5 8,3,6,6
6 9,5,6
7 0,8
8 5,8,5,2,2
9 -
Đầu Đuôi
7 0
- 1
8,8 2
5 3
1,3 4
8,6,8 5
5,6,5 6
1,2 7
5,8,7 8
6 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Cà Mau trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
98 9 lần 12 8 lần 41 8 lần 56 8 lần 51 8 lần
94 8 lần 64 7 lần 39 7 lần 40 7 lần 45 7 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Cà Mau

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
00 16 ngày 06/07/2020
86 16 ngày 06/07/2020
36 16 ngày 06/07/2020
74 16 ngày 06/07/2020
59 16 ngày 06/07/2020
19 16 ngày 06/07/2020
62 14 ngày 20/07/2020
77 14 ngày 20/07/2020
44 14 ngày 20/07/2020
28 13 ngày 27/07/2020

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 19-10-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 19-10-2020

G8 51
G7 753
G6 7233 6681 0625
G5 4766
G4 82904 01975 94756 51565
97040 96851 51782
G3 44620 34290
G2 16206
G1 21484
ĐB 690729
Đầu Đuôi
0 4,6
1 -
2 5,0,9
3 3
4 0
5 1,3,6,1
6 6,5
7 5
8 1,2,4
9 0
Đầu Đuôi
4,2,9 0
5,8,5 1
8 2
5,3 3
0,8 4
2,7,6 5
6,5,0 6
- 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 12-10-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 12-10-2020

G8 61
G7 563
G6 3510 4130 2257
G5 4084
G4 30257 47547 99894 81057
21451 48292 26971
G3 56798 86776
G2 12964
G1 17879
ĐB 700338
Đầu Đuôi
0 -
1 0
2 -
3 0,8
4 7
5 7,7,7,1
6 1,3,4
7 1,6,9
8 4
9 4,2,8
Đầu Đuôi
1,3 0
6,5,7 1
9 2
6 3
8,9,6 4
- 5
7 6
5,5,4,5 7
9,3 8
7 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 5-10-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 5-10-2020

G8 75
G7 149
G6 2024 3653 1395
G5 4698
G4 57222 13260 07309 90130
91220 56175 05421
G3 86687 39491
G2 98523
G1 32099
ĐB 076465
Đầu Đuôi
0 9
1 -
2 4,2,0,1,3
3 0
4 9
5 3
6 0,5
7 5,5
8 7
9 5,8,1,9
Đầu Đuôi
6,3,2 0
2,9 1
2 2
5,2 3
2 4
7,9,7,6 5
- 6
8 7
9 8
4,0,9 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 28-9-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 28-9-2020

G8 40
G7 970
G6 6241 6680 2794
G5 6496
G4 49112 23001 12683 24946
43938 69793 66847
G3 54294 49902
G2 75433
G1 13335
ĐB 839431
Đầu Đuôi
0 1,2
1 2
2 -
3 8,3,5,1
4 0,1,6,7
5 -
6 -
7 0
8 0,3
9 4,6,3,4
Đầu Đuôi
4,7,8 0
4,0,3 1
1,0 2
8,9,3 3
9,9 4
3 5
9,4 6
4 7
3 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 21-9-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 21-9-2020

G8 91
G7 237
G6 5642 1363 5126
G5 5816
G4 21565 74070 60141 57666
21581 29573 66153
G3 37141 33958
G2 41069
G1 35260
ĐB 917038
Đầu Đuôi
0 -
1 6
2 6
3 7,8
4 2,1,1
5 3,8
6 3,5,6,9,0
7 0,3
8 1
9 1
Đầu Đuôi
7,6 0
9,4,8,4 1
4 2
6,7,5 3
- 4
6 5
2,1,6 6
3 7
5,3 8
6 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 14-9-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 14-9-2020

G8 81
G7 127
G6 2372 2931 2118
G5 7326
G4 49527 15129 51115 90734
29129 19751 20678
G3 57427 96013
G2 12511
G1 72615
ĐB 917787
Đầu Đuôi
0 -
1 8,5,3,1,5
2 7,6,7,9,9,7
3 1,4
4 -
5 1
6 -
7 2,8
8 1,7
9 -
Đầu Đuôi
- 0
8,3,5,1 1
7 2
1 3
3 4
1,1 5
2 6
2,2,2,8 7
1,7 8
2,2 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 7-9-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 7-9-2020

G8 98
G7 487
G6 9970 3705 0480
G5 3606
G4 24413 14796 81432 97830
68956 67621 98795
G3 40693 28748
G2 58416
G1 62243
ĐB 399735
Đầu Đuôi
0 5,6
1 3,6
2 1
3 2,0,5
4 8,3
5 6
6 -
7 0
8 7,0
9 8,6,5,3
Đầu Đuôi
7,8,3 0
2 1
3 2
1,9,4 3
- 4
0,9,3 5
0,9,5,1 6
8 7
9,4 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 31-8-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 31-8-2020

G8 63
G7 167
G6 7697 8931 8224
G5 8140
G4 22339 89580 50251 90013
27102 49988 46216
G3 70689 40263
G2 43945
G1 77358
ĐB 738863
Đầu Đuôi
0 2
1 3,6
2 4
3 1,9
4 0,5
5 1,8
6 3,7,3,3
7 -
8 0,8,9
9 7
Đầu Đuôi
4,8 0
3,5 1
0 2
6,1,6,6 3
2 4
4 5
1 6
6,9 7
8,5 8
3,8 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 24-8-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 24-8-2020

G8 55
G7 870
G6 3625 9123 9852
G5 8183
G4 41494 28853 95229 84973
61012 58043 86979
G3 16950 80583
G2 68713
G1 08989
ĐB 300039
Đầu Đuôi
0 -
1 2,3
2 5,3,9
3 9
4 3
5 5,2,3,0
6 -
7 0,3,9
8 3,3,9
9 4
Đầu Đuôi
7,5 0
- 1
5,1 2
2,8,5,7,4,8,1 3
9 4
5,2 5
- 6
- 7
- 8
2,7,8,3 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 17-8-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 17-8-2020

G8 87
G7 467
G6 8154 4647 1022
G5 6995
G4 30230 58860 50545 18040
51479 01598 85145
G3 68698 67102
G2 08043
G1 50434
ĐB 478303
Đầu Đuôi
0 2,3
1 -
2 2
3 0,4
4 7,5,0,5,3
5 4
6 7,0
7 9
8 7
9 5,8,8
Đầu Đuôi
3,6,4 0
- 1
2,0 2
4,0 3
5,3 4
9,4,4 5
- 6
8,6,4 7
9,9 8
7 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 10-8-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 10-8-2020

G8 68
G7 457
G6 2853 2364 1892
G5 9720
G4 36076 29049 34739 95808
65885 10996 46176
G3 83573 19555
G2 49925
G1 69630
ĐB 956202
Đầu Đuôi
0 8,2
1 -
2 0,5
3 9,0
4 9
5 7,3,5
6 8,4
7 6,6,3
8 5
9 2,6
Đầu Đuôi
2,3 0
- 1
9,0 2
5,7 3
6 4
8,5,2 5
7,9,7 6
5 7
6,0 8
4,3 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 3-8-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 3-8-2020

G8 53
G7 569
G6 2909 0139 0951
G5 6835
G4 02614 97332 16608 21217
02556 94702 02695
G3 39915 26564
G2 13617
G1 40864
ĐB 191467
Đầu Đuôi
0 9,8,2
1 4,7,5,7
2 -
3 9,5,2
4 -
5 3,1,6
6 9,4,4,7
7 -
8 -
9 5
Đầu Đuôi
- 0
5 1
3,0 2
5 3
1,6,6 4
3,9,1 5
5 6
1,1,6 7
0 8
6,0,3 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 27-7-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 27-7-2020

G8 26
G7 790
G6 8080 4581 0507
G5 5228
G4 23746 92301 25624 87580
63945 17940 27049
G3 15475 26921
G2 24340
G1 26842
ĐB 657841
Đầu Đuôi
0 7,1
1 -
2 6,8,4,1
3 -
4 6,5,0,9,0,2,1
5 -
6 -
7 5
8 0,1,0
9 0
Đầu Đuôi
9,8,8,4,4 0
8,0,2,4 1
4 2
- 3
2 4
4,7 5
2,4 6
0 7
2 8
4 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 20-7-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 20-7-2020

G8 31
G7 377
G6 3426 5282 0630
G5 1807
G4 17144 33161 61308 04154
43962 60739 40046
G3 16857 49654
G2 70131
G1 59777
ĐB 243264
Đầu Đuôi
0 7,8
1 -
2 6
3 1,0,9,1
4 4,6
5 4,7,4
6 1,2,4
7 7,7
8 2
9 -
Đầu Đuôi
3 0
3,6,3 1
8,6 2
- 3
4,5,5,6 4
- 5
2,4 6
7,0,5,7 7
0 8
3 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 13-7-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 13-7-2020

G8 12
G7 837
G6 0226 4016 0170
G5 4734
G4 92152 00878 64603 84841
68972 58856 01650
G3 90114 32624
G2 66837
G1 54521
ĐB 320413
Đầu Đuôi
0 3
1 2,6,4,3
2 6,4,1
3 7,4,7
4 1
5 2,6,0
6 -
7 0,8,2
8 -
9 -
Đầu Đuôi
7,5 0
4,2 1
1,5,7 2
0,1 3
3,1,2 4
- 5
2,1,5 6
3,3 7
7 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 6-7-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 6-7-2020

G8 86
G7 059
G6 8786 9300 4369
G5 1878
G4 73560 96519 90393 62324
96842 77156 60341
G3 85174 20538
G2 66412
G1 88336
ĐB 922388
Đầu Đuôi
0 0
1 9,2
2 4
3 8,6
4 2,1
5 9,6
6 9,0
7 8,4
8 6,6,8
9 3
Đầu Đuôi
0,6 0
4 1
4,1 2
9 3
2,7 4
- 5
8,8,5,3 6
- 7
7,3,8 8
5,6,1 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 29-6-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 29-6-2020

G8 37
G7 501
G6 6551 8327 5976
G5 9935
G4 12323 41722 77389 81412
16094 88986 68508
G3 80541 77967
G2 48066
G1 36655
ĐB 829388
Đầu Đuôi
0 1,8
1 2
2 7,3,2
3 7,5
4 1
5 1,5
6 7,6
7 6
8 9,6,8
9 4
Đầu Đuôi
- 0
0,5,4 1
2,1 2
2 3
9 4
3,5 5
7,8,6 6
3,2,6 7
0,8 8
8 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 22-6-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 22-6-2020

G8 84
G7 200
G6 2695 6518 8712
G5 7124
G4 71994 07197 07072 12615
20043 72991 53655
G3 56985 76345
G2 52846
G1 70025
ĐB 659598
Đầu Đuôi
0 0
1 8,2,5
2 4,5
3 -
4 3,5,6
5 5
6 -
7 2
8 4,5
9 5,4,7,1,8
Đầu Đuôi
0 0
9 1
1,7 2
4 3
8,2,9 4
9,1,5,8,4,2 5
4 6
9 7
1,9 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 15-6-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 15-6-2020

G8 74
G7 892
G6 9089 9208 6945
G5 1609
G4 00013 72540 74657 31768
62659 27211 96012
G3 58903 96874
G2 70472
G1 94337
ĐB 136634
Đầu Đuôi
0 8,9,3
1 3,1,2
2 -
3 7,4
4 5,0
5 7,9
6 8
7 4,4,2
8 9
9 2
Đầu Đuôi
4 0
1 1
9,1,7 2
1,0 3
7,7,3 4
4 5
- 6
5,3 7
0,6 8
8,0,5 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 8-6-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 8-6-2020

G8 97
G7 150
G6 1865 1333 8619
G5 7567
G4 28007 77408 31455 09771
18562 73068 22098
G3 21236 81318
G2 62530
G1 24564
ĐB 211459
Đầu Đuôi
0 7,8
1 9,8
2 -
3 3,6,0
4 -
5 0,5,9
6 5,7,2,8,4
7 1
8 -
9 7,8
Đầu Đuôi
5,3 0
7 1
6 2
3 3
6 4
6,5 5
3 6
9,6,0 7
0,6,9,1 8
1,5 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 1-6-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 1-6-2020

G8 38
G7 581
G6 5758 0043 8762
G5 9206
G4 50793 68989 24408 96245
19723 24036 60558
G3 31217 36171
G2 80317
G1 97600
ĐB 295533
Đầu Đuôi
0 6,8,0
1 7,7
2 3
3 8,6,3
4 3,5
5 8,8
6 2
7 1
8 1,9
9 3
Đầu Đuôi
0 0
8,7 1
6 2
4,9,2,3 3
- 4
4 5
0,3 6
1,1 7
3,5,0,5 8
8 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 25-5-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 25-5-2020

G8 26
G7 756
G6 6836 2755 3306
G5 2288
G4 91221 14066 44351 99033
18069 95532 97572
G3 03976 85499
G2 68155
G1 14364
ĐB 971238
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 6,1
3 6,3,2,8
4 -
5 6,5,1,5
6 6,9,4
7 2,6
8 8
9 9
Đầu Đuôi
- 0
2,5 1
3,7 2
3 3
6 4
5,5 5
2,5,3,0,6,7 6
- 7
8,3 8
6,9 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 18-5-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 18-5-2020

G8 82
G7 194
G6 6821 5586 2232
G5 6096
G4 43481 79101 49967 28778
20149 14031 33533
G3 37290 30406
G2 77304
G1 04868
ĐB 081098
Đầu Đuôi
0 1,6,4
1 -
2 1
3 2,1,3
4 9
5 -
6 7,8
7 8
8 2,6,1
9 4,6,0,8
Đầu Đuôi
9 0
2,8,0,3 1
8,3 2
3 3
9,0 4
- 5
8,9,0 6
6 7
7,6,9 8
4 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 11-5-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 11-5-2020

G8 98
G7 969
G6 2915 3046 6765
G5 8606
G4 22360 22400 77535 91270
35841 32139 35407
G3 55928 82466
G2 33590
G1 44034
ĐB 320212
Đầu Đuôi
0 6,0,7
1 5,2
2 8
3 5,9,4
4 6,1
5 -
6 9,5,0,6
7 0
8 -
9 8,0
Đầu Đuôi
6,0,7,9 0
4 1
1 2
- 3
3 4
1,6,3 5
4,0,6 6
0 7
9,2 8
6,3 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 4-5-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 4-5-2020

G8 87
G7 157
G6 3413 2799 8099
G5 0687
G4 29794 16923 81239 78265
61307 87406 15360
G3 45591 42659
G2 39768
G1 68348
ĐB 773597
Đầu Đuôi
0 7,6
1 3
2 3
3 9
4 8
5 7,9
6 5,0,8
7 -
8 7,7
9 9,9,4,1,7
Đầu Đuôi
6 0
9 1
- 2
1,2 3
9 4
6 5
0 6
8,5,8,0,9 7
6,4 8
9,9,3,5 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 27-4-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 27-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 20-4-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 20-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 13-4-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 13-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 6-4-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 6-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt