XSCM 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Cà Mau 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 5-4-2021

G8 67
G7 751
G6 4275 3288 1658
G5 7003
G4 93395 79881 71919 50847
82724 80236 08446
G3 54597 90485
G2 05184
G1 79070
ĐB 651193
Đầu Đuôi
0 3
1 9
2 4
3 6
4 7,6
5 1,8
6 7
7 5,0
8 8,1,5,4
9 5,7,3
Đầu Đuôi
7 0
5,8 1
- 2
0,9 3
2,8 4
7,9,8 5
3,4 6
6,4,9 7
8,5 8
1 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Cà Mau trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
81 11 lần 14 11 lần 53 10 lần 98 10 lần 87 10 lần
82 10 lần 70 9 lần 56 9 lần 51 9 lần 27 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Cà Mau

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
09 26 ngày 05/10/2020
66 23 ngày 26/10/2020
61 17 ngày 07/12/2020
29 17 ngày 07/12/2020
72 15 ngày 21/12/2020
91 15 ngày 21/12/2020
94 13 ngày 04/01/2021
76 12 ngày 11/01/2021
92 12 ngày 11/01/2021
06 11 ngày 18/01/2021

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 29-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 29-3-2021

G8 39
G7 008
G6 0117 1238 2068
G5 7744
G4 69673 12340 91982 13962
33441 83056 61163
G3 26152 83174
G2 27321
G1 82314
ĐB 569201
Đầu Đuôi
0 8,1
1 7,4
2 1
3 9,8
4 4,0,1
5 6,2
6 8,2,3
7 3,4
8 2
9 -
Đầu Đuôi
4 0
4,2,0 1
8,6,5 2
7,6 3
4,7,1 4
- 5
5 6
1 7
0,3,6 8
3 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 22-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 22-3-2021

G8 36
G7 528
G6 5705 5320 6687
G5 8886
G4 89086 44725 39046 28098
76123 09967 88905
G3 01397 54985
G2 09887
G1 57760
ĐB 307745
Đầu Đuôi
0 5,5
1 -
2 8,0,5,3
3 6
4 6,5
5 -
6 7,0
7 -
8 7,6,6,5,7
9 8,7
Đầu Đuôi
2,6 0
- 1
- 2
2 3
- 4
0,2,0,8,4 5
3,8,8,4 6
8,6,9,8 7
2,9 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 15-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 15-3-2021

G8 00
G7 087
G6 7739 4321 2753
G5 3014
G4 40027 45074 01001 04378
57360 67865 31887
G3 71228 28559
G2 95423
G1 68867
ĐB 237535
Đầu Đuôi
0 0,1
1 4
2 1,7,8,3
3 9,5
4 -
5 3,9
6 0,5,7
7 4,8
8 7,7
9 -
Đầu Đuôi
0,6 0
2,0 1
- 2
5,2 3
1,7 4
6,3 5
- 6
8,2,8,6 7
7,2 8
3,5 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 8-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 8-3-2021

G8 18
G7 804
G6 0235 6983 8616
G5 4901
G4 90480 70841 93737 67351
00364 22926 68724
G3 05932 36837
G2 28062
G1 65383
ĐB 077800
Đầu Đuôi
0 4,1,0
1 8,6
2 6,4
3 5,7,2,7
4 1
5 1
6 4,2
7 -
8 3,0,3
9 -
Đầu Đuôi
8,0 0
0,4,5 1
3,6 2
8,8 3
0,6,2 4
3 5
1,2 6
3,3 7
1 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 1-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 1-3-2021

G8 70
G7 398
G6 8919 6587 6921
G5 1557
G4 51657 06193 71839 34798
86832 70313 01899
G3 67550 23715
G2 08624
G1 87978
ĐB 857708
Đầu Đuôi
0 8
1 9,3,5
2 1,4
3 9,2
4 -
5 7,7,0
6 -
7 0,8
8 7
9 8,3,8,9
Đầu Đuôi
7,5 0
2 1
3 2
9,1 3
2 4
1 5
- 6
8,5,5 7
9,9,7,0 8
1,3,9 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 22-2-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 22-2-2021

G8 33
G7 231
G6 6769 8200 2030
G5 1016
G4 79231 86960 11652 02596
79063 69849 77686
G3 65971 44700
G2 10279
G1 73303
ĐB 599977
Đầu Đuôi
0 0,0,3
1 6
2 -
3 3,1,0,1
4 9
5 2
6 9,0,3
7 1,9,7
8 6
9 6
Đầu Đuôi
0,3,6,0 0
3,3,7 1
5 2
3,6,0 3
- 4
- 5
1,9,8 6
7 7
- 8
6,4,7 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 15-2-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 15-2-2021

G8 55
G7 299
G6 1369 6282 9311
G5 7128
G4 05434 54896 19570 12221
90537 34405 93989
G3 67948 66393
G2 55982
G1 20368
ĐB 651547
Đầu Đuôi
0 5
1 1
2 8,1
3 4,7
4 8,7
5 5
6 9,8
7 0
8 2,9,2
9 9,6,3
Đầu Đuôi
7 0
1,2 1
8,8 2
9 3
3 4
5,0 5
9 6
3,4 7
2,4,6 8
9,6,8 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 8-2-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 8-2-2021

G8 24
G7 321
G6 7415 0957 5830
G5 8908
G4 19242 72913 04051 16221
98183 50180 00860
G3 54357 35416
G2 13156
G1 07012
ĐB 728707
Đầu Đuôi
0 8,7
1 5,3,6,2
2 4,1,1
3 0
4 2
5 7,1,7,6
6 0
7 -
8 3,0
9 -
Đầu Đuôi
3,8,6 0
2,5,2 1
4,1 2
1,8 3
2 4
1 5
1,5 6
5,5,0 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 1-2-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 1-2-2021

G8 36
G7 425
G6 7936 1454 2344
G5 6685
G4 65780 39762 32390 72548
13053 50450 18619
G3 97115 08434
G2 68856
G1 76707
ĐB 480356
Đầu Đuôi
0 7
1 9,5
2 5
3 6,6,4
4 4,8
5 4,3,0,6,6
6 2
7 -
8 5,0
9 0
Đầu Đuôi
8,9,5 0
- 1
6 2
5 3
5,4,3 4
2,8,1 5
3,3,5,5 6
0 7
4 8
1 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 25-1-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 25-1-2021

G8 52
G7 811
G6 2899 9149 2773
G5 0414
G4 59107 47910 27514 29410
11302 04853 19065
G3 88656 14880
G2 87885
G1 89452
ĐB 757805
Đầu Đuôi
0 7,2,5
1 1,4,0,4,0
2 -
3 -
4 9
5 2,3,6,2
6 5
7 3
8 0,5
9 9
Đầu Đuôi
1,1,8 0
1 1
5,0,5 2
7,5 3
1,1 4
6,8,0 5
5 6
0 7
- 8
9,4 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 18-1-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 18-1-2021

G8 87
G7 832
G6 1793 5507 0022
G5 5198
G4 08410 32689 65788 90813
06619 91708 88535
G3 15582 61545
G2 17826
G1 88106
ĐB 500868
Đầu Đuôi
0 7,8,6
1 0,3,9
2 2,6
3 2,5
4 5
5 -
6 8
7 -
8 7,9,8,2
9 3,8
Đầu Đuôi
1 0
- 1
3,2,8 2
9,1 3
- 4
3,4 5
2,0 6
8,0 7
9,8,0,6 8
8,1 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 11-1-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 11-1-2021

G8 23
G7 218
G6 6034 4898 5376
G5 9114
G4 60197 55027 01338 84106
65445 80707 63916
G3 84404 59692
G2 80898
G1 48476
ĐB 045614
Đầu Đuôi
0 6,7,4
1 8,4,6,4
2 3,7
3 4,8
4 5
5 -
6 -
7 6,6
8 -
9 8,7,2,8
Đầu Đuôi
- 0
- 1
9 2
2 3
3,1,0,1 4
4 5
7,0,1,7 6
9,2,0 7
1,9,3,9 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 4-1-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 4-1-2021

G8 37
G7 962
G6 0194 7632 2994
G5 2074
G4 89574 49644 64940 85086
76303 37312 41101
G3 38849 08647
G2 67390
G1 67621
ĐB 482455
Đầu Đuôi
0 3,1
1 2
2 1
3 7,2
4 4,0,9,7
5 5
6 2
7 4,4
8 6
9 4,4,0
Đầu Đuôi
4,9 0
0,2 1
6,3,1 2
0 3
9,9,7,7,4 4
5 5
8 6
3,4 7
- 8
4 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt