XSCT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Cần Thơ 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 25-3-2020

G8 55
G7 630
G6 5561 3263 5070
G5 6807
G4 93808 36387 99093 02905
25941 62221 64566
G3 97541 86907
G2 69997
G1 73626
ĐB 643219
Đầu Đuôi
0 7,8,5,7
1 9
2 1,6
3 0
4 1,1
5 5
6 1,3,6
7 0
8 7
9 3,7
Đầu Đuôi
3,7 0
6,4,2,4 1
- 2
6,9 3
- 4
5,0 5
6,2 6
0,8,0,9 7
0 8
1 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Cần Thơ trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
10 13 lần 69 10 lần 70 10 lần 13 10 lần 50 9 lần
19 9 lần 07 9 lần 49 9 lần 62 8 lần 72 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Cần Thơ

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
28 28 ngày 11/09/2019
54 25 ngày 02/10/2019
29 23 ngày 16/10/2019
00 21 ngày 30/10/2019
52 20 ngày 06/11/2019
35 18 ngày 20/11/2019
01 17 ngày 27/11/2019
95 13 ngày 25/12/2019
13 12 ngày 01/01/2020
88 12 ngày 01/01/2020

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 18-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 18-3-2020

G8 65
G7 322
G6 5038 2791 8183
G5 3641
G4 59142 13641 99551 56893
74090 71332 82405
G3 76645 00133
G2 85133
G1 68739
ĐB 144739
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 2
3 8,2,3,3,9,9
4 1,2,1,5
5 1
6 5
7 -
8 3
9 1,3,0
Đầu Đuôi
9 0
9,4,4,5 1
2,4,3 2
8,9,3,3 3
- 4
6,0,4 5
- 6
- 7
3 8
3,3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 11-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 11-3-2020

G8 49
G7 569
G6 3931 1439 1106
G5 0876
G4 87910 15019 30486 33618
00816 31751 15862
G3 29024 96243
G2 04498
G1 12210
ĐB 650550
Đầu Đuôi
0 6
1 0,9,8,6,0
2 4
3 1,9
4 9,3
5 1,0
6 9,2
7 6
8 6
9 8
Đầu Đuôi
1,1,5 0
3,5 1
6 2
4 3
2 4
- 5
0,7,8,1 6
- 7
1,9 8
4,6,3,1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 4-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 4-3-2020

G8 15
G7 750
G6 8430 4659 3714
G5 6179
G4 04710 49419 94742 79294
03264 25523 31971
G3 83070 37233
G2 24084
G1 02293
ĐB 431049
Đầu Đuôi
0 -
1 5,4,0,9
2 3
3 0,3
4 2,9
5 0,9
6 4
7 9,1,0
8 4
9 4,3
Đầu Đuôi
5,3,1,7 0
7 1
4 2
2,3,9 3
1,9,6,8 4
1 5
- 6
- 7
- 8
5,7,1,4 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 26-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 26-2-2020

G8 81
G7 005
G6 7998 4844 9702
G5 5584
G4 97883 61269 01732 07521
74720 88009 49057
G3 12344 92346
G2 35640
G1 43942
ĐB 704378
Đầu Đuôi
0 5,2,9
1 -
2 1,0
3 2
4 4,4,6,0,2
5 7
6 9
7 8
8 1,4,3
9 8
Đầu Đuôi
2,4 0
8,2 1
0,3,4 2
8 3
4,8,4 4
0 5
4 6
5 7
9,7 8
6,0 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 19-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 19-2-2020

G8 71
G7 507
G6 7481 7520 3076
G5 8263
G4 68212 96233 88623 92122
54903 68076 11323
G3 04610 02496
G2 05609
G1 25815
ĐB 214910
Đầu Đuôi
0 7,3,9
1 2,0,5,0
2 0,3,2,3
3 3
4 -
5 -
6 3
7 1,6,6
8 1
9 6
Đầu Đuôi
2,1,1 0
7,8 1
1,2 2
6,3,2,0,2 3
- 4
1 5
7,7,9 6
0 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 12-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 12-2-2020

G8 38
G7 744
G6 7698 0693 2304
G5 4174
G4 68044 59324 91403 94670
66996 56285 33640
G3 46874 71939
G2 07145
G1 33711
ĐB 372850
Đầu Đuôi
0 4,3
1 1
2 4
3 8,9
4 4,4,0,5
5 0
6 -
7 4,0,4
8 5
9 8,3,6
Đầu Đuôi
7,4,5 0
1 1
- 2
9,0 3
4,0,7,4,2,7 4
8,4 5
9 6
- 7
3,9 8
3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 5-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 5-2-2020

G8 12
G7 049
G6 1630 9983 5171
G5 7909
G4 22945 57619 28931 56336
32282 17320 17466
G3 17289 53667
G2 22040
G1 73234
ĐB 369663
Đầu Đuôi
0 9
1 2,9
2 0
3 0,1,6,4
4 9,5,0
5 -
6 6,7,3
7 1
8 3,2,9
9 -
Đầu Đuôi
3,2,4 0
7,3 1
1,8 2
8,6 3
3 4
4 5
3,6 6
6 7
- 8
4,0,1,8 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 29-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 29-1-2020

G8 73
G7 158
G6 8366 5892 1720
G5 6816
G4 45869 98479 20265 76281
89662 85043 72092
G3 75737 18807
G2 59539
G1 58720
ĐB 545810
Đầu Đuôi
0 7
1 6,0
2 0,0
3 7,9
4 3
5 8
6 6,9,5,2
7 3,9
8 1
9 2,2
Đầu Đuôi
2,2,1 0
8 1
9,6,9 2
7,4 3
- 4
6 5
6,1 6
3,0 7
5 8
6,7,3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 22-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 22-1-2020

G8 05
G7 599
G6 5062 6594 1556
G5 7027
G4 78464 00337 70685 02989
79868 72983 31797
G3 09693 13747
G2 95040
G1 78977
ĐB 470991
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 7
3 7
4 7,0
5 6
6 2,4,8
7 7
8 5,9,3
9 9,4,7,3,1
Đầu Đuôi
4 0
9 1
6 2
8,9 3
9,6 4
0,8 5
5 6
2,3,9,4,7 7
6 8
9,8 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 15-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 15-1-2020

G8 06
G7 577
G6 5583 1838 4276
G5 8969
G4 86686 39248 42449 06671
14058 98175 91268
G3 96750 83870
G2 14863
G1 23680
ĐB 150419
Đầu Đuôi
0 6
1 9
2 -
3 8
4 8,9
5 8,0
6 9,8,3
7 7,6,1,5,0
8 3,6,0
9 -
Đầu Đuôi
5,7,8 0
7 1
- 2
8,6 3
- 4
7 5
0,7,8 6
7 7
3,4,5,6 8
6,4,1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 8-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 8-1-2020

G8 72
G7 545
G6 8060 7604 5410
G5 3125
G4 06656 38478 01969 08257
66419 01782 01522
G3 62536 44697
G2 85733
G1 22967
ĐB 778670
Đầu Đuôi
0 4
1 0,9
2 5,2
3 6,3
4 5
5 6,7
6 0,9,7
7 2,8,0
8 2
9 7
Đầu Đuôi
6,1,7 0
- 1
7,8,2 2
3 3
0 4
4,2 5
5,3 6
5,9,6 7
7 8
6,1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 1-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 1-1-2020

G8 67
G7 288
G6 7443 8510 1365
G5 1080
G4 68049 94813 46650 54953
93791 69233 30021
G3 01317 57809
G2 46839
G1 12588
ĐB 091446
Đầu Đuôi
0 9
1 0,3,7
2 1
3 3,9
4 3,9,6
5 0,3
6 7,5
7 -
8 8,0,8
9 1
Đầu Đuôi
1,8,5 0
9,2 1
- 2
4,1,5,3 3
- 4
6 5
4 6
6,1 7
8,8 8
4,0,3 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt