XSCT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Cần Thơ 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 7-4-2021

G8 72
G7 118
G6 6099 6229 4670
G5 9945
G4 01736 43813 82632 17717
30833 76083 82770
G3 05235 04700
G2 78389
G1 31485
ĐB 357670
Đầu Đuôi
0 0
1 8,3,7
2 9
3 6,2,3,5
4 5
5 -
6 -
7 2,0,0,0
8 3,9,5
9 9
Đầu Đuôi
7,7,0,7 0
- 1
7,3 2
1,3,8 3
- 4
4,3,8 5
3 6
1 7
1 8
9,2,8 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Cần Thơ trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
40 12 lần 67 12 lần 25 11 lần 51 11 lần 15 10 lần
91 10 lần 04 10 lần 11 10 lần 62 9 lần 79 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Cần Thơ

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
92 26 ngày 07/10/2020
05 25 ngày 14/10/2020
88 19 ngày 25/11/2020
90 17 ngày 09/12/2020
93 14 ngày 30/12/2020
07 12 ngày 13/01/2021
10 12 ngày 13/01/2021
60 12 ngày 13/01/2021
64 11 ngày 20/01/2021
63 11 ngày 20/01/2021

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 31-3-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 31-3-2021

G8 47
G7 996
G6 9967 5584 7245
G5 7024
G4 89576 51198 95735 09552
61285 64927 22572
G3 25645 87333
G2 36430
G1 04777
ĐB 771912
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 4,7
3 5,3,0
4 7,5,5
5 2
6 7
7 6,2,7
8 4,5
9 6,8
Đầu Đuôi
3 0
- 1
5,7,1 2
3 3
8,2 4
4,3,8,4 5
9,7 6
4,6,2,7 7
9 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 24-3-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 24-3-2021

G8 39
G7 691
G6 8456 3319 6446
G5 9983
G4 12972 90024 62977 89297
46084 14718 80343
G3 29856 30357
G2 36301
G1 97633
ĐB 138302
Đầu Đuôi
0 1,2
1 9,8
2 4
3 9,3
4 6,3
5 6,6,7
6 -
7 2,7
8 3,4
9 1,7
Đầu Đuôi
- 0
9,0 1
7,0 2
8,4,3 3
2,8 4
- 5
5,4,5 6
7,9,5 7
1 8
3,1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 17-3-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 17-3-2021

G8 16
G7 397
G6 3779 9523 3684
G5 8640
G4 27553 18016 41654 31625
06959 30973 45116
G3 67051 01770
G2 84982
G1 70637
ĐB 087019
Đầu Đuôi
0 -
1 6,6,6,9
2 3,5
3 7
4 0
5 3,4,9,1
6 -
7 9,3,0
8 4,2
9 7
Đầu Đuôi
4,7 0
5 1
8 2
2,5,7 3
8,5 4
2 5
1,1,1 6
9,3 7
- 8
7,5,1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 10-3-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 10-3-2021

G8 81
G7 701
G6 5353 0144 3872
G5 3283
G4 28749 81856 91877 24187
03437 81337 21499
G3 95880 34857
G2 98224
G1 13475
ĐB 811680
Đầu Đuôi
0 1
1 -
2 4
3 7,7
4 4,9
5 3,6,7
6 -
7 2,7,5
8 1,3,7,0,0
9 9
Đầu Đuôi
8,8 0
8,0 1
7 2
5,8 3
4,2 4
7 5
5 6
7,8,3,3,5 7
- 8
4,9 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 3-3-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 3-3-2021

G8 06
G7 222
G6 6215 4816 7933
G5 2523
G4 77132 16282 27680 24815
84724 87059 08557
G3 51102 31421
G2 50151
G1 51374
ĐB 414303
Đầu Đuôi
0 6,2,3
1 5,6,5
2 2,3,4,1
3 3,2
4 -
5 9,7,1
6 -
7 4
8 2,0
9 -
Đầu Đuôi
8 0
2,5 1
2,3,8,0 2
3,2,0 3
2,7 4
1,1 5
0,1 6
5 7
- 8
5 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 24-2-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 24-2-2021

G8 15
G7 225
G6 2165 5067 0569
G5 2165
G4 32000 05328 56819 25636
88257 06911 91478
G3 21683 36942
G2 98852
G1 94795
ĐB 436986
Đầu Đuôi
0 0
1 5,9,1
2 5,8
3 6
4 2
5 7,2
6 5,7,9,5
7 8
8 3,6
9 5
Đầu Đuôi
0 0
1 1
4,5 2
8 3
- 4
1,2,6,6,9 5
3,8 6
6,5 7
2,7 8
6,1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 17-2-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 17-2-2021

G8 72
G7 451
G6 4177 4222 8515
G5 5158
G4 60726 57162 99034 03554
20165 29452 83447
G3 44721 17351
G2 83215
G1 23459
ĐB 948595
Đầu Đuôi
0 -
1 5,5
2 2,6,1
3 4
4 7
5 1,8,4,2,1,9
6 2,5
7 2,7
8 -
9 5
Đầu Đuôi
- 0
5,2,5 1
7,2,6,5 2
- 3
3,5 4
1,6,1,9 5
2 6
7,4 7
5 8
5 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 10-2-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 10-2-2021

G8 78
G7 698
G6 4917 7299 7414
G5 3613
G4 46579 90408 03391 97794
91138 12968 48553
G3 92054 60113
G2 78166
G1 76253
ĐB 828101
Đầu Đuôi
0 8,1
1 7,4,3,3
2 -
3 8
4 -
5 3,4,3
6 8,6
7 8,9
8 -
9 8,9,1,4
Đầu Đuôi
- 0
9,0 1
- 2
1,5,1,5 3
1,9,5 4
- 5
6 6
1 7
7,9,0,3,6 8
9,7 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 3-2-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 3-2-2021

G8 50
G7 250
G6 9958 7481 3809
G5 1126
G4 35978 02994 33877 69212
38217 16411 82913
G3 37645 43206
G2 96908
G1 13270
ĐB 097062
Đầu Đuôi
0 9,6,8
1 2,7,1,3
2 6
3 -
4 5
5 0,0,8
6 2
7 8,7,0
8 1
9 4
Đầu Đuôi
5,5,7 0
8,1 1
1,6 2
1 3
9 4
4 5
2,0 6
7,1 7
5,7,0 8
0 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 27-1-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 27-1-2021

G8 82
G7 378
G6 0531 6638 1965
G5 1068
G4 70504 71194 41580 72053
52849 90942 66522
G3 43425 97833
G2 69384
G1 49626
ĐB 770287
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 2,5,6
3 1,8,3
4 9,2
5 3
6 5,8
7 8
8 2,0,4,7
9 4
Đầu Đuôi
8 0
3 1
8,4,2 2
5,3 3
0,9,8 4
6,2 5
2 6
8 7
7,3,6 8
4 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 20-1-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 20-1-2021

G8 64
G7 247
G6 8563 7304 8147
G5 3935
G4 39511 95191 64248 99649
86825 33641 66761
G3 72476 88936
G2 52039
G1 01520
ĐB 285895
Đầu Đuôi
0 4
1 1
2 5,0
3 5,6,9
4 7,7,8,9,1
5 -
6 4,3,1
7 6
8 -
9 1,5
Đầu Đuôi
2 0
1,9,4,6 1
- 2
6 3
6,0 4
3,2,9 5
7,3 6
4,4 7
4 8
4,3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 13-1-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 13-1-2021

G8 39
G7 362
G6 5164 8260 5570
G5 1325
G4 44663 65206 64540 76411
82903 76699 86419
G3 00616 93207
G2 88110
G1 81586
ĐB 066968
Đầu Đuôi
0 6,3,7
1 1,9,6,0
2 5
3 9
4 0
5 -
6 2,4,0,3,8
7 0
8 6
9 9
Đầu Đuôi
6,7,4,1 0
1 1
6 2
6,0 3
6 4
2 5
0,1,8 6
0 7
6 8
3,9,1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 6-1-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 6-1-2021

G8 29
G7 243
G6 7179 4662 3522
G5 0695
G4 37204 33896 23448 06823
24201 97774 55185
G3 68183 12304
G2 59067
G1 06540
ĐB 643304
Đầu Đuôi
0 4,1,4,4
1 -
2 9,2,3
3 -
4 3,8,0
5 -
6 2,7
7 9,4
8 5,3
9 5,6
Đầu Đuôi
4 0
0 1
6,2 2
4,2,8 3
0,7,0,0 4
9,8 5
9 6
6 7
4 8
2,7 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt