XSCT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Cần Thơ 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 30-9-2020

G8 11
G7 563
G6 7215 1540 6277
G5 9820
G4 56918 51085 63246 08376
04725 60291 03577
G3 21803 52839
G2 06675
G1 32269
ĐB 711566
Đầu Đuôi
0 3
1 1,5,8
2 0,5
3 9
4 0,6
5 -
6 3,9,6
7 7,6,7,5
8 5
9 1
Đầu Đuôi
4,2 0
1,9 1
- 2
6,0 3
- 4
1,8,2,7 5
4,7,6 6
7,7 7
1 8
3,6 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Cần Thơ trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
75 13 lần 51 11 lần 12 10 lần 61 10 lần 25 9 lần
49 9 lần 39 8 lần 43 8 lần 33 8 lần 87 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Cần Thơ

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
71 22 ngày 29/04/2020
83 18 ngày 27/05/2020
21 15 ngày 17/06/2020
99 14 ngày 24/06/2020
37 14 ngày 24/06/2020
50 14 ngày 24/06/2020
04 14 ngày 24/06/2020
16 12 ngày 08/07/2020
97 12 ngày 08/07/2020
36 12 ngày 08/07/2020

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 23-9-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 23-9-2020

G8 09
G7 811
G6 6215 2889 6395
G5 2384
G4 68720 25948 14079 07193
15591 18640 29011
G3 73054 12563
G2 88868
G1 10498
ĐB 390589
Đầu Đuôi
0 9
1 1,5,1
2 0
3 -
4 8,0
5 4
6 3,8
7 9
8 9,4,9
9 5,3,1,8
Đầu Đuôi
2,4 0
1,9,1 1
- 2
9,6 3
8,5 4
1,9 5
- 6
- 7
4,6,9 8
0,8,7,8 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 16-9-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 16-9-2020

G8 60
G7 067
G6 8267 7927 2432
G5 0261
G4 85892 85712 41500 79187
72361 54141 85006
G3 14356 69088
G2 02412
G1 88347
ĐB 292930
Đầu Đuôi
0 0,6
1 2,2
2 7
3 2,0
4 1,7
5 6
6 0,7,7,1,1
7 -
8 7,8
9 2
Đầu Đuôi
6,0,3 0
6,6,4 1
3,9,1,1 2
- 3
- 4
- 5
0,5 6
6,6,2,8,4 7
8 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 9-9-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 9-9-2020

G8 02
G7 169
G6 1540 8731 2038
G5 9541
G4 07157 75653 71709 33796
73819 27747 96010
G3 78896 37187
G2 77240
G1 65924
ĐB 400686
Đầu Đuôi
0 2,9
1 9,0
2 4
3 1,8
4 0,1,7,0
5 7,3
6 9
7 -
8 7,6
9 6,6
Đầu Đuôi
4,1,4 0
3,4 1
0 2
5 3
2 4
- 5
9,9,8 6
5,4,8 7
3 8
6,0,1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 2-9-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 2-9-2020

G8 51
G7 968
G6 9263 6065 6722
G5 3532
G4 23877 25228 18279 96692
52644 74544 47808
G3 41852 44447
G2 43342
G1 52485
ĐB 573943
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 2,8
3 2
4 4,4,7,2,3
5 1,2
6 8,3,5
7 7,9
8 5
9 2
Đầu Đuôi
- 0
5 1
2,3,9,5,4 2
6,4 3
4,4 4
6,8 5
- 6
7,4 7
6,2,0 8
7 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 26-8-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 26-8-2020

G8 61
G7 879
G6 8775 7567 0233
G5 6131
G4 47557 21934 56282 71047
86302 53325 62007
G3 25148 77077
G2 61066
G1 16114
ĐB 184489
Đầu Đuôi
0 2,7
1 4
2 5
3 3,1,4
4 7,8
5 7
6 1,7,6
7 9,5,7
8 2,9
9 -
Đầu Đuôi
- 0
6,3 1
8,0 2
3 3
3,1 4
7,2 5
6 6
6,5,4,0,7 7
4 8
7,8 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 19-8-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 19-8-2020

G8 75
G7 726
G6 9675 8912 9090
G5 6982
G4 58101 53114 73500 21414
91278 55749 19945
G3 05529 47802
G2 45428
G1 58155
ĐB 479255
Đầu Đuôi
0 1,0,2
1 2,4,4
2 6,9,8
3 -
4 9,5
5 5,5
6 -
7 5,5,8
8 2
9 0
Đầu Đuôi
9,0 0
0 1
1,8,0 2
- 3
1,1 4
7,7,4,5,5 5
2 6
- 7
7,2 8
4,2 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 12-8-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 12-8-2020

G8 75
G7 425
G6 7751 4735 2947
G5 2051
G4 39249 10933 25029 04628
09156 98396 08739
G3 78933 81108
G2 39584
G1 43030
ĐB 013740
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 5,9,8
3 5,3,9,3,0
4 7,9,0
5 1,1,6
6 -
7 5
8 4
9 6
Đầu Đuôi
3,4 0
5,5 1
- 2
3,3 3
8 4
7,2,3 5
5,9 6
4 7
2,0 8
4,2,3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 5-8-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 5-8-2020

G8 12
G7 549
G6 5817 6240 0225
G5 3253
G4 39813 74068 70919 01305
67643 77680 18387
G3 09533 46846
G2 78088
G1 46824
ĐB 993242
Đầu Đuôi
0 5
1 2,7,3,9
2 5,4
3 3
4 9,0,3,6,2
5 3
6 8
7 -
8 0,7,8
9 -
Đầu Đuôi
4,8 0
- 1
1,4 2
5,1,4,3 3
2 4
2,0 5
4 6
1,8 7
6,8 8
4,1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 29-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 29-7-2020

G8 54
G7 612
G6 7992 4224 5423
G5 9976
G4 41411 54942 42748 78734
15500 94618 11847
G3 43618 34445
G2 76081
G1 37045
ĐB 252374
Đầu Đuôi
0 0
1 2,1,8,8
2 4,3
3 4
4 2,8,7,5,5
5 4
6 -
7 6,4
8 1
9 2
Đầu Đuôi
0 0
1,8 1
1,9,4 2
2 3
5,2,3,7 4
4,4 5
7 6
4 7
4,1,1 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 22-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 22-7-2020

G8 74
G7 780
G6 2120 6294 5673
G5 7692
G4 42225 82712 03348 86166
54453 29423 55468
G3 36043 37454
G2 16394
G1 81760
ĐB 776827
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 0,5,3,7
3 -
4 8,3
5 3,4
6 6,8,0
7 4,3
8 0
9 4,2,4
Đầu Đuôi
8,2,6 0
- 1
9,1 2
7,5,2,4 3
7,9,5,9 4
2 5
6 6
2 7
4,6 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 15-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 15-7-2020

G8 61
G7 972
G6 6224 0394 9762
G5 2570
G4 10075 20759 42175 24017
83156 38213 25954
G3 52111 72058
G2 93596
G1 91090
ĐB 422952
Đầu Đuôi
0 -
1 7,3,1
2 4
3 -
4 -
5 9,6,4,8,2
6 1,2
7 2,0,5,5
8 -
9 4,6,0
Đầu Đuôi
7,9 0
6,1 1
7,6,5 2
1 3
2,9,5 4
7,7 5
5,9 6
1 7
5 8
5 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 8-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 8-7-2020

G8 77
G7 224
G6 2245 4897 3520
G5 4955
G4 98016 22036 18305 16991
85831 27343 79936
G3 31844 44818
G2 62270
G1 99347
ĐB 884884
Đầu Đuôi
0 5
1 6,8
2 4,0
3 6,1,6
4 5,3,4,7
5 5
6 -
7 7,0
8 4
9 7,1
Đầu Đuôi
2,7 0
9,3 1
- 2
4 3
2,4,8 4
4,5,0 5
1,3,3 6
7,9,4 7
1 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 1-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 1-7-2020

G8 94
G7 873
G6 2061 1416 3874
G5 6701
G4 44525 94792 34268 52758
92989 86343 08139
G3 32865 76520
G2 22029
G1 90327
ĐB 854481
Đầu Đuôi
0 1
1 6
2 5,0,9,7
3 9
4 3
5 8
6 1,8,5
7 3,4
8 9,1
9 4,2
Đầu Đuôi
2 0
6,0,8 1
9 2
7,4 3
9,7 4
2,6 5
1 6
2 7
6,5 8
8,3,2 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 24-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 24-6-2020

G8 02
G7 445
G6 5753 6330 7749
G5 0450
G4 07214 61975 31199 99724
30512 90304 21310
G3 71135 90037
G2 46913
G1 85344
ĐB 621535
Đầu Đuôi
0 2,4
1 4,2,0,3
2 4
3 0,5,7,5
4 5,9,4
5 3,0
6 -
7 5
8 -
9 9
Đầu Đuôi
3,5,1 0
- 1
0,1 2
5,1 3
1,2,0,4 4
4,7,3,3 5
- 6
3 7
- 8
4,9 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 17-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 17-6-2020

G8 21
G7 149
G6 5436 8708 9602
G5 8754
G4 46753 11335 62538 21133
95510 93612 95029
G3 76393 77250
G2 51362
G1 45222
ĐB 675397
Đầu Đuôi
0 8,2
1 0,2
2 1,9,2
3 6,5,8,3
4 9
5 4,3,0
6 2
7 -
8 -
9 3,7
Đầu Đuôi
1,5 0
2 1
0,1,6,2 2
5,3,9 3
5 4
3 5
3 6
9 7
0,3 8
4,2 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 10-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 10-6-2020

G8 85
G7 705
G6 2776 4342 5320
G5 8987
G4 37437 03070 80873 29346
14775 47051 53763
G3 52762 13048
G2 23121
G1 76614
ĐB 405879
Đầu Đuôi
0 5
1 4
2 0,1
3 7
4 2,6,8
5 1
6 3,2
7 6,0,3,5,9
8 5,7
9 -
Đầu Đuôi
2,7 0
5,2 1
4,6 2
7,6 3
1 4
8,0,7 5
7,4 6
8,3 7
4 8
7 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 3-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 3-6-2020

G8 56
G7 134
G6 1204 7011 7134
G5 2158
G4 78187 24786 89285 81561
75889 30887 06876
G3 94887 27337
G2 87899
G1 38002
ĐB 365332
Đầu Đuôi
0 4,2
1 1
2 -
3 4,4,7,2
4 -
5 6,8
6 1
7 6
8 7,6,5,9,7,7
9 9
Đầu Đuôi
- 0
1,6 1
0,3 2
- 3
3,0,3 4
8 5
5,8,7 6
8,8,8,3 7
5 8
8,9 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 27-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 27-5-2020

G8 28
G7 006
G6 5533 8078 9235
G5 9843
G4 37484 40732 47543 46732
71683 59649 40948
G3 48516 39395
G2 55846
G1 57449
ĐB 867166
Đầu Đuôi
0 6
1 6
2 8
3 3,5,2,2
4 3,3,9,8,6,9
5 -
6 6
7 8
8 4,3
9 5
Đầu Đuôi
- 0
- 1
3,3 2
3,4,4,8 3
8 4
3,9 5
0,1,4,6 6
- 7
2,7,4 8
4,4 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 20-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 20-5-2020

G8 23
G7 912
G6 3672 9419 4691
G5 0985
G4 31551 06073 54639 80708
46261 98001 24153
G3 42014 92451
G2 98501
G1 97451
ĐB 045452
Đầu Đuôi
0 8,1,1
1 2,9,4
2 3
3 9
4 -
5 1,3,1,1,2
6 1
7 2,3
8 5
9 1
Đầu Đuôi
- 0
9,5,6,0,5,0,5 1
1,7,5 2
2,7,5 3
1 4
8 5
- 6
- 7
0 8
1,3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 13-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 13-5-2020

G8 84
G7 649
G6 9351 3861 5051
G5 1481
G4 99093 74755 62634 33702
05788 61596 04265
G3 10196 37089
G2 41019
G1 09325
ĐB 488552
Đầu Đuôi
0 2
1 9
2 5
3 4
4 9
5 1,1,5,2
6 1,5
7 -
8 4,1,8,9
9 3,6,6
Đầu Đuôi
- 0
5,6,5,8 1
0,5 2
9 3
8,3 4
5,6,2 5
9,9 6
- 7
8 8
4,8,1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 6-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 6-5-2020

G8 75
G7 253
G6 1175 0612 3372
G5 7839
G4 62716 53760 28208 34125
11866 55161 32036
G3 94988 72945
G2 48906
G1 67404
ĐB 419588
Đầu Đuôi
0 8,6,4
1 2,6
2 5
3 9,6
4 5
5 3
6 0,6,1
7 5,5,2
8 8,8
9 -
Đầu Đuôi
6 0
6 1
1,7 2
5 3
0 4
7,7,2,4 5
1,6,3,0 6
- 7
0,8,8 8
3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 29-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 29-4-2020

G8 85
G7 571
G6 5081 9592 6016
G5 3801
G4 47125 93675 72450 43607
39888 14875 27692
G3 32423 52578
G2 01213
G1 42189
ĐB 610377
Đầu Đuôi
0 1,7
1 6,3
2 5,3
3 -
4 -
5 0
6 -
7 1,5,5,8,7
8 5,1,8,9
9 2,2
Đầu Đuôi
5 0
7,8,0 1
9,9 2
2,1 3
- 4
8,2,7,7 5
1 6
0,7 7
8,7 8
8 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 22-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 22-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 15-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 15-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 8-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 8-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 1-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 1-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 25-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 25-3-2020

G8 55
G7 630
G6 5561 3263 5070
G5 6807
G4 93808 36387 99093 02905
25941 62221 64566
G3 97541 86907
G2 69997
G1 73626
ĐB 643219
Đầu Đuôi
0 7,8,5,7
1 9
2 1,6
3 0
4 1,1
5 5
6 1,3,6
7 0
8 7
9 3,7
Đầu Đuôi
3,7 0
6,4,2,4 1
- 2
6,9 3
- 4
5,0 5
6,2 6
0,8,0,9 7
0 8
1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 18-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 18-3-2020

G8 65
G7 322
G6 5038 2791 8183
G5 3641
G4 59142 13641 99551 56893
74090 71332 82405
G3 76645 00133
G2 85133
G1 68739
ĐB 144739
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 2
3 8,2,3,3,9,9
4 1,2,1,5
5 1
6 5
7 -
8 3
9 1,3,0
Đầu Đuôi
9 0
9,4,4,5 1
2,4,3 2
8,9,3,3 3
- 4
6,0,4 5
- 6
- 7
3 8
3,3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 11-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 11-3-2020

G8 49
G7 569
G6 3931 1439 1106
G5 0876
G4 87910 15019 30486 33618
00816 31751 15862
G3 29024 96243
G2 04498
G1 12210
ĐB 650550
Đầu Đuôi
0 6
1 0,9,8,6,0
2 4
3 1,9
4 9,3
5 1,0
6 9,2
7 6
8 6
9 8
Đầu Đuôi
1,1,5 0
3,5 1
6 2
4 3
2 4
- 5
0,7,8,1 6
- 7
1,9 8
4,6,3,1 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt