XSDL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đà Lạt 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 27-9-2020

G8 13
G7 403
G6 0694 4763 6406
G5 1810
G4 14757 62947 38921 75480
12754 96621 19176
G3 37995 85944
G2 86907
G1 25588
ĐB 239213
Đầu Đuôi
0 3,6,7
1 3,0,3
2 1,1
3 -
4 7,4
5 7,4
6 3
7 6
8 0,8
9 4,5
Đầu Đuôi
1,8 0
2,2 1
- 2
1,0,6,1 3
9,5,4 4
9 5
0,7 6
5,4,0 7
8 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đà Lạt trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
21 9 lần 32 9 lần 30 9 lần 86 9 lần 39 8 lần
03 8 lần 69 8 lần 58 8 lần 02 8 lần 85 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đà Lạt

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
38 29 ngày 08/03/2020
26 26 ngày 29/03/2020
46 26 ngày 29/03/2020
36 18 ngày 24/05/2020
84 18 ngày 24/05/2020
98 15 ngày 14/06/2020
31 14 ngày 21/06/2020
34 13 ngày 28/06/2020
25 13 ngày 28/06/2020
89 12 ngày 05/07/2020

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 20-9-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 20-9-2020

G8 20
G7 117
G6 4754 4672 3423
G5 1412
G4 46083 62237 59355 69196
87407 79132 83255
G3 66566 12607
G2 02167
G1 12958
ĐB 938429
Đầu Đuôi
0 7,7
1 7,2
2 0,3,9
3 7,2
4 -
5 4,5,5,8
6 6,7
7 2
8 3
9 6
Đầu Đuôi
2 0
- 1
7,1,3 2
2,8 3
5 4
5,5 5
9,6 6
1,3,0,0,6 7
5 8
2 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 13-9-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 13-9-2020

G8 80
G7 371
G6 2706 9413 9113
G5 5747
G4 73076 73279 32528 12951
96785 46764 58306
G3 23102 18274
G2 32252
G1 68940
ĐB 022281
Đầu Đuôi
0 6,6,2
1 3,3
2 8
3 -
4 7,0
5 1,2
6 4
7 1,6,9,4
8 0,5,1
9 -
Đầu Đuôi
8,4 0
7,5,8 1
0,5 2
1,1 3
6,7 4
8 5
0,7,0 6
4 7
2 8
7 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 6-9-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 6-9-2020

G8 87
G7 530
G6 5747 8459 2062
G5 1878
G4 41148 96761 58053 11322
31873 35543 81795
G3 77940 50465
G2 36503
G1 96933
ĐB 654568
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 2
3 0,3
4 7,8,3,0
5 9,3
6 2,1,5,8
7 8,3
8 7
9 5
Đầu Đuôi
3,4 0
6 1
6,2 2
5,7,4,0,3 3
- 4
9,6 5
- 6
8,4 7
7,4,6 8
5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 30-8-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 30-8-2020

G8 95
G7 221
G6 1709 0399 3465
G5 9610
G4 40873 94866 85249 54319
50558 49618 19345
G3 32462 43774
G2 08454
G1 08905
ĐB 955366
Đầu Đuôi
0 9,5
1 0,9,8
2 1
3 -
4 9,5
5 8,4
6 5,6,2,6
7 3,4
8 -
9 5,9
Đầu Đuôi
1 0
2 1
6 2
7 3
7,5 4
9,6,4,0 5
6,6 6
- 7
5,1 8
0,9,4,1 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 23-8-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 23-8-2020

G8 52
G7 878
G6 8344 6819 8069
G5 9056
G4 31893 24258 61301 27782
46492 11996 79314
G3 99637 33696
G2 92358
G1 46211
ĐB 795680
Đầu Đuôi
0 1
1 9,4,1
2 -
3 7
4 4
5 2,6,8,8
6 9
7 8
8 2,0
9 3,2,6,6
Đầu Đuôi
8 0
0,1 1
5,8,9 2
9 3
4,1 4
- 5
5,9,9 6
3 7
7,5,5 8
1,6 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 16-8-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 16-8-2020

G8 12
G7 658
G6 1510 3043 2755
G5 5005
G4 93202 14739 71322 91439
99743 42185 46615
G3 72552 87704
G2 60004
G1 56262
ĐB 208692
Đầu Đuôi
0 5,2,4,4
1 2,0,5
2 2
3 9,9
4 3,3
5 8,5,2
6 2
7 -
8 5
9 2
Đầu Đuôi
1 0
- 1
1,0,2,5,6,9 2
4,4 3
0,0 4
5,0,8,1 5
- 6
- 7
5 8
3,3 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 9-8-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 9-8-2020

G8 82
G7 049
G6 5540 1324 4480
G5 7890
G4 51245 63860 37139 18722
10481 38767 84440
G3 31558 13701
G2 95462
G1 92037
ĐB 411553
Đầu Đuôi
0 1
1 -
2 4,2
3 9,7
4 9,0,5,0
5 8,3
6 0,7,2
7 -
8 2,0,1
9 0
Đầu Đuôi
4,8,9,6,4 0
8,0 1
8,2,6 2
5 3
2 4
4 5
- 6
6,3 7
5 8
4,3 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 2-8-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 2-8-2020

G8 58
G7 868
G6 3852 5778 3470
G5 2845
G4 12377 51028 66542 00232
39062 98290 14541
G3 94906 45923
G2 87200
G1 46167
ĐB 638656
Đầu Đuôi
0 6,0
1 -
2 8,3
3 2
4 5,2,1
5 8,2,6
6 8,2,7
7 8,0,7
8 -
9 0
Đầu Đuôi
7,9,0 0
4 1
5,4,3,6 2
2 3
- 4
4 5
0,5 6
7,6 7
5,6,7,2 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 26-7-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 26-7-2020

G8 17
G7 383
G6 8920 4079 1791
G5 8151
G4 22144 20932 39491 90541
51287 71148 91496
G3 57627 46104
G2 34412
G1 78860
ĐB 325604
Đầu Đuôi
0 4,4
1 7,2
2 0,7
3 2
4 4,1,8
5 1
6 0
7 9
8 3,7
9 1,1,6
Đầu Đuôi
2,6 0
9,5,9,4 1
3,1 2
8 3
4,0,0 4
- 5
9 6
1,8,2 7
4 8
7 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 19-7-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 19-7-2020

G8 40
G7 709
G6 3690 2797 9255
G5 8605
G4 56735 42671 60033 78408
93192 72963 54496
G3 32793 08460
G2 41307
G1 87249
ĐB 293394
Đầu Đuôi
0 9,5,8,7
1 -
2 -
3 5,3
4 0,9
5 5
6 3,0
7 1
8 -
9 0,7,2,6,3,4
Đầu Đuôi
4,9,6 0
7 1
9 2
3,6,9 3
9 4
5,0,3 5
9 6
9,0 7
0 8
0,4 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 12-7-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 12-7-2020

G8 76
G7 288
G6 6681 5903 5635
G5 3009
G4 63319 13545 18602 23279
36074 18532 85516
G3 34869 36045
G2 21733
G1 57750
ĐB 863129
Đầu Đuôi
0 3,9,2
1 9,6
2 9
3 5,2,3
4 5,5
5 0
6 9
7 6,9,4
8 8,1
9 -
Đầu Đuôi
5 0
8 1
0,3 2
0,3 3
7 4
3,4,4 5
7,1 6
- 7
8 8
0,1,7,6,2 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 5-7-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 5-7-2020

G8 12
G7 796
G6 1160 7952 5889
G5 1716
G4 75502 59750 58597 01309
15774 08369 38870
G3 55507 32189
G2 49530
G1 95386
ĐB 440610
Đầu Đuôi
0 2,9,7
1 2,6,0
2 -
3 0
4 -
5 2,0
6 0,9
7 4,0
8 9,9,6
9 6,7
Đầu Đuôi
6,5,7,3,1 0
- 1
1,5,0 2
- 3
7 4
- 5
9,1,8 6
9,0 7
- 8
8,0,6,8 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 28-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 28-6-2020

G8 30
G7 932
G6 0334 7106 3086
G5 1525
G4 33729 47478 88670 33230
45981 39269 83886
G3 82686 39235
G2 60653
G1 68251
ĐB 878285
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 5,9
3 0,2,4,0,5
4 -
5 3,1
6 9
7 8,0
8 6,1,6,6,5
9 -
Đầu Đuôi
3,7,3 0
8,5 1
3 2
5 3
3 4
2,3,8 5
0,8,8,8 6
- 7
7 8
2,6 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 21-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 21-6-2020

G8 85
G7 816
G6 7202 4731 1088
G5 7530
G4 54565 91255 24216 96323
83902 50778 30914
G3 11369 80439
G2 87054
G1 85130
ĐB 596663
Đầu Đuôi
0 2,2
1 6,6,4
2 3
3 1,0,9,0
4 -
5 5,4
6 5,9,3
7 8
8 5,8
9 -
Đầu Đuôi
3,3 0
3 1
0,0 2
2,6 3
1,5 4
8,6,5 5
1,1 6
- 7
8,7 8
6,3 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 14-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 14-6-2020

G8 82
G7 977
G6 9293 3193 7309
G5 5299
G4 81560 27173 90387 12087
22082 65768 41191
G3 27898 62682
G2 63651
G1 54064
ĐB 320954
Đầu Đuôi
0 9
1 -
2 -
3 -
4 -
5 1,4
6 0,8,4
7 7,3
8 2,7,7,2,2
9 3,3,9,1,8
Đầu Đuôi
6 0
9,5 1
8,8,8 2
9,9,7 3
6,5 4
- 5
- 6
7,8,8 7
6,9 8
0,9 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 7-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 7-6-2020

G8 65
G7 488
G6 5603 6897 5474
G5 4524
G4 71801 69956 39901 56115
73679 50706 02223
G3 19254 76867
G2 35862
G1 63329
ĐB 804194
Đầu Đuôi
0 3,1,1,6
1 5
2 4,3,9
3 -
4 -
5 6,4
6 5,7,2
7 4,9
8 8
9 7,4
Đầu Đuôi
- 0
0,0 1
6 2
0,2 3
7,2,5,9 4
6,1 5
5,0 6
9,6 7
8 8
7,2 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 31-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 31-5-2020

G8 11
G7 909
G6 6333 8769 5761
G5 0231
G4 31299 49334 21569 81620
09804 20025 96663
G3 43613 89531
G2 53520
G1 50023
ĐB 138039
Đầu Đuôi
0 9,4
1 1,3
2 0,5,0,3
3 3,1,4,1,9
4 -
5 -
6 9,1,9,3
7 -
8 -
9 9
Đầu Đuôi
2,2 0
1,6,3,3 1
- 2
3,6,1,2 3
3,0 4
2 5
- 6
- 7
- 8
0,6,9,6,3 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 24-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 24-5-2020

G8 83
G7 864
G6 3232 3564 1408
G5 9736
G4 58243 73050 55132 14915
85286 46084 03269
G3 98539 14570
G2 12234
G1 81188
ĐB 324790
Đầu Đuôi
0 8
1 5
2 -
3 2,6,2,9,4
4 3
5 0
6 4,4,9
7 0
8 3,6,4,8
9 0
Đầu Đuôi
5,7,9 0
- 1
3,3 2
8,4 3
6,6,8,3 4
1 5
3,8 6
- 7
0,8 8
6,3 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 17-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 17-5-2020

G8 30
G7 389
G6 3124 1895 5198
G5 7825
G4 00494 32486 93451 48912
32786 80268 09149
G3 27256 50421
G2 28703
G1 34471
ĐB 289736
Đầu Đuôi
0 3
1 2
2 4,5,1
3 0,6
4 9
5 1,6
6 8
7 1
8 9,6,6
9 5,8,4
Đầu Đuôi
3 0
5,2,7 1
1 2
0 3
2,9 4
9,2 5
8,8,5,3 6
- 7
9,6 8
8,4 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 10-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 10-5-2020

G8 60
G7 041
G6 0810 8116 9123
G5 8948
G4 98621 40986 48042 82867
56594 86794 24921
G3 88632 74528
G2 63600
G1 34844
ĐB 142159
Đầu Đuôi
0 0
1 0,6
2 3,1,1,8
3 2
4 1,8,2,4
5 9
6 0,7
7 -
8 6
9 4,4
Đầu Đuôi
6,1,0 0
4,2,2 1
4,3 2
2 3
9,9,4 4
- 5
1,8 6
6 7
4,2 8
5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 3-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 3-5-2020

G8 57
G7 141
G6 1515 6533 9735
G5 7421
G4 15420 65922 23244 68813
25127 18986 87062
G3 88506 31073
G2 33617
G1 25080
ĐB 534833
Đầu Đuôi
0 6
1 5,3,7
2 1,0,2,7
3 3,5,3
4 1,4
5 7
6 2
7 3
8 6,0
9 -
Đầu Đuôi
2,8 0
4,2 1
2,6 2
3,1,7,3 3
4 4
1,3 5
8,0 6
5,2,1 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 26-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 26-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 19-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 19-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 12-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 12-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 5-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 5-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 29-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 29-3-2020

G8 19
G7 895
G6 3265 5814 2774
G5 9811
G4 59530 12179 94626 22284
25576 39946 41230
G3 32307 08107
G2 63894
G1 25784
ĐB 864922
Đầu Đuôi
0 7,7
1 9,4,1
2 6,2
3 0,0
4 6
5 -
6 5
7 4,9,6
8 4,4
9 5,4
Đầu Đuôi
3,3 0
1 1
2 2
- 3
1,7,8,9,8 4
9,6 5
2,7,4 6
0,0 7
- 8
1,7 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 22-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 22-3-2020

G8 17
G7 025
G6 7209 0146 5740
G5 8241
G4 31339 10190 18397 43403
94020 80831 12579
G3 30842 63197
G2 91939
G1 02014
ĐB 145498
Đầu Đuôi
0 9,3
1 7,4
2 5,0
3 9,1,9
4 6,0,1,2
5 -
6 -
7 9
8 -
9 0,7,7,8
Đầu Đuôi
4,9,2 0
4,3 1
4 2
0 3
1 4
2 5
4 6
1,9,9 7
9 8
0,3,7,3 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 15-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 15-3-2020

G8 85
G7 026
G6 4916 4518 7034
G5 5274
G4 44548 37821 94903 02252
64452 88703 46000
G3 87428 68654
G2 17536
G1 75485
ĐB 197002
Đầu Đuôi
0 3,3,0,2
1 6,8
2 6,1,8
3 4,6
4 8
5 2,2,4
6 -
7 4
8 5,5
9 -
Đầu Đuôi
0 0
2 1
5,5,0 2
0,0 3
3,7,5 4
8,8 5
2,1,3 6
- 7
1,4,2 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 8-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 8-3-2020

G8 85
G7 889
G6 3802 4485 5172
G5 5732
G4 91421 47738 12751 59015
98820 41137 87158
G3 69391 40657
G2 35225
G1 10712
ĐB 222376
Đầu Đuôi
0 2
1 5,2
2 1,0,5
3 2,8,7
4 -
5 1,8,7
6 -
7 2,6
8 5,9,5
9 1
Đầu Đuôi
2 0
2,5,9 1
0,7,3,1 2
- 3
- 4
8,8,1,2 5
7 6
3,5 7
3,5 8
8 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt