XSDL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đà Lạt 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 13-10-2019

G8 96
G7 061
G6 7849 2009 1131
G5 4669
G4 83403 12091 33286 93644
79231 69556 76016
G3 15016 52051
G2 26030
G1 10618
ĐB 845597
Đầu Đuôi
0 9,3
1 6,6,8
2 -
3 1,1,0
4 9,4
5 6,1
6 1,9
7 -
8 6
9 6,1,7
Đầu Đuôi
3 0
6,3,9,3,5 1
- 2
0 3
4 4
- 5
9,8,5,1,1 6
9 7
1 8
4,0,6 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đà Lạt trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
99 10 lần 03 9 lần 96 9 lần 65 9 lần 84 9 lần
75 9 lần 83 9 lần 77 8 lần 41 8 lần 24 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đà Lạt

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
26 25 ngày 21/04/2019
48 21 ngày 19/05/2019
79 21 ngày 19/05/2019
98 18 ngày 09/06/2019
60 16 ngày 23/06/2019
52 16 ngày 23/06/2019
68 15 ngày 30/06/2019
10 14 ngày 07/07/2019
64 14 ngày 07/07/2019
73 12 ngày 21/07/2019

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 6-10-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 6-10-2019

G8 67
G7 434
G6 9892 9180 2632
G5 0589
G4 47133 96672 23327 39693
00124 11840 33318
G3 54865 24585
G2 51558
G1 31155
ĐB 573530
Đầu Đuôi
0 -
1 8
2 7,4
3 4,2,3,0
4 0
5 8,5
6 7,5
7 2
8 0,9,5
9 2,3
Đầu Đuôi
8,4,3 0
- 1
9,3,7 2
3,9 3
3,2 4
6,8,5 5
- 6
6,2 7
1,5 8
8 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 29-9-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 29-9-2019

G8 86
G7 493
G6 5230 6939 9304
G5 9493
G4 03266 24305 74190 02959
81288 19013 45865
G3 49387 88647
G2 03999
G1 35822
ĐB 017236
Đầu Đuôi
0 4,5
1 3
2 2
3 0,9,6
4 7
5 9
6 6,5
7 -
8 6,8,7
9 3,3,0,9
Đầu Đuôi
3,9 0
- 1
2 2
9,9,1 3
0 4
0,6 5
8,6,3 6
8,4 7
8 8
3,5,9 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 22-9-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 22-9-2019

G8 50
G7 763
G6 5488 5494 4409
G5 6667
G4 14699 55821 32091 49765
30231 41997 79515
G3 62096 41011
G2 99595
G1 04159
ĐB 440346
Đầu Đuôi
0 9
1 5,1
2 1
3 1
4 6
5 0,9
6 3,7,5
7 -
8 8
9 4,9,1,7,6,5
Đầu Đuôi
5 0
2,9,3,1 1
- 2
6 3
9 4
6,1,9 5
9,4 6
6,9 7
8 8
0,9,5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 15-9-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 15-9-2019

G8 22
G7 712
G6 5635 3242 5111
G5 5901
G4 25733 55481 26699 08830
20934 55020 39290
G3 89106 87315
G2 11025
G1 93874
ĐB 061878
Đầu Đuôi
0 1,6
1 2,1,5
2 2,0,5
3 5,3,0,4
4 2
5 -
6 -
7 4,8
8 1
9 9,0
Đầu Đuôi
3,2,9 0
1,0,8 1
2,1,4 2
3 3
3,7 4
3,1,2 5
0 6
- 7
7 8
9 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 8-9-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 8-9-2019

G8 78
G7 732
G6 1472 0138 7177
G5 8402
G4 64887 87945 56884 91320
66953 20075 64881
G3 73595 09641
G2 53109
G1 99196
ĐB 784914
Đầu Đuôi
0 2,9
1 4
2 0
3 2,8
4 5,1
5 3
6 -
7 8,2,7,5
8 7,4,1
9 5,6
Đầu Đuôi
2 0
8,4 1
3,7,0 2
5 3
8,1 4
4,7,9 5
9 6
7,8 7
7,3 8
0 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 1-9-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 1-9-2019

G8 37
G7 324
G6 9242 8057 0730
G5 2162
G4 26424 87477 88297 96861
60171 12159 27558
G3 80644 88113
G2 93443
G1 16900
ĐB 946156
Đầu Đuôi
0 0
1 3
2 4,4
3 7,0
4 2,4,3
5 7,9,8,6
6 2,1
7 7,1
8 -
9 7
Đầu Đuôi
3,0 0
6,7 1
4,6 2
1,4 3
2,2,4 4
- 5
5 6
3,5,7,9 7
5 8
5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 25-8-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 25-8-2019

G8 70
G7 467
G6 9251 3363 9799
G5 0819
G4 75372 55924 03677 44939
57589 72191 90975
G3 71412 45762
G2 38086
G1 65401
ĐB 009717
Đầu Đuôi
0 1
1 9,2,7
2 4
3 9
4 -
5 1
6 7,3,2
7 0,2,7,5
8 9,6
9 9,1
Đầu Đuôi
7 0
5,9,0 1
7,1,6 2
6 3
2 4
7 5
8 6
6,7,1 7
- 8
9,1,3,8 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 18-8-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 18-8-2019

G8 56
G7 554
G6 8596 8540 9928
G5 1246
G4 15104 55163 66981 06790
32003 01676 80283
G3 24263 56397
G2 16070
G1 17121
ĐB 175170
Đầu Đuôi
0 4,3
1 -
2 8,1
3 -
4 0,6
5 6,4
6 3,3
7 6,0,0
8 1,3
9 6,0,7
Đầu Đuôi
4,9,7,7 0
8,2 1
- 2
6,0,8,6 3
5,0 4
- 5
5,9,4,7 6
9 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 11-8-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 11-8-2019

G8 12
G7 249
G6 7400 9854 4738
G5 1084
G4 80667 21784 78123 26734
64508 06109 21224
G3 08702 96728
G2 50232
G1 10812
ĐB 422802
Đầu Đuôi
0 0,8,9,2,2
1 2,2
2 3,4,8
3 8,4,2
4 9
5 4
6 7
7 -
8 4,4
9 -
Đầu Đuôi
0 0
- 1
1,0,3,1,0 2
2 3
5,8,8,3,2 4
- 5
- 6
6 7
3,0,2 8
4,0 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 4-8-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 4-8-2019

G8 97
G7 715
G6 0482 0303 3044
G5 1311
G4 15585 71203 68258 79514
68745 78102 41281
G3 91515 40596
G2 49207
G1 85777
ĐB 402537
Đầu Đuôi
0 3,3,2,7
1 5,1,4,5
2 -
3 7
4 4,5
5 8
6 -
7 7
8 2,5,1
9 7,6
Đầu Đuôi
- 0
1,8 1
8,0 2
0,0 3
4,1 4
1,8,4,1 5
9 6
9,0,7,3 7
5 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 28-7-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 28-7-2019

G8 41
G7 765
G6 4091 6429 5378
G5 6086
G4 24624 81281 47882 01699
26884 04428 01438
G3 65805 42540
G2 46129
G1 15562
ĐB 206647
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 9,4,8,9
3 8
4 1,0,7
5 -
6 5,2
7 8
8 6,1,2,4
9 1,9
Đầu Đuôi
4 0
4,9,8 1
8,6 2
- 3
2,8 4
6,0 5
8 6
4 7
7,2,3 8
2,9,2 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 21-7-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 21-7-2019

G8 99
G7 488
G6 1301 8285 8490
G5 4683
G4 58377 66738 58850 97846
02122 29359 46884
G3 58718 19895
G2 12711
G1 51955
ĐB 698573
Đầu Đuôi
0 1
1 8,1
2 2
3 8
4 6
5 0,9,5
6 -
7 7,3
8 8,5,3,4
9 9,0,5
Đầu Đuôi
9,5 0
0,1 1
2 2
8,7 3
8 4
8,9,5 5
4 6
7 7
8,3,1 8
9,5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 14-7-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 14-7-2019

G8 62
G7 508
G6 8683 1490 5300
G5 4836
G4 10635 70119 17362 54841
37237 11134 03762
G3 43950 30949
G2 91984
G1 21312
ĐB 296906
Đầu Đuôi
0 8,0,6
1 9,2
2 -
3 6,5,7,4
4 1,9
5 0
6 2,2,2
7 -
8 3,4
9 0
Đầu Đuôi
9,0,5 0
4 1
6,6,6,1 2
8 3
3,8 4
3 5
3,0 6
3 7
0 8
1,4 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 7-7-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 7-7-2019

G8 87
G7 550
G6 5410 1107 9517
G5 7795
G4 47319 98374 89071 76929
63408 16364 19705
G3 27553 31240
G2 20080
G1 34310
ĐB 859324
Đầu Đuôi
0 7,8,5
1 0,7,9,0
2 9,4
3 -
4 0
5 0,3
6 4
7 4,1
8 7,0
9 5
Đầu Đuôi
5,1,4,8,1 0
7 1
- 2
5 3
7,6,2 4
9,0 5
- 6
8,0,1 7
0 8
1,2 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 30-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 30-6-2019

G8 65
G7 650
G6 9175 5216 8990
G5 6157
G4 33868 36469 73669 83708
21370 24659 43775
G3 49000 13402
G2 37575
G1 66665
ĐB 605558
Đầu Đuôi
0 8,0,2
1 6
2 -
3 -
4 -
5 0,7,9,8
6 5,8,9,9,5
7 5,0,5,5
8 -
9 0
Đầu Đuôi
5,9,7,0 0
- 1
0 2
- 3
- 4
6,7,7,7,6 5
1 6
5 7
6,0,5 8
6,6,5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 23-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 23-6-2019

G8 09
G7 199
G6 9352 2101 9360
G5 7040
G4 05799 62252 96605 98864
66816 91886 49325
G3 85723 00745
G2 40883
G1 08666
ĐB 737273
Đầu Đuôi
0 9,1,5
1 6
2 5,3
3 -
4 0,5
5 2,2
6 0,4,6
7 3
8 6,3
9 9,9
Đầu Đuôi
6,4 0
0 1
5,5 2
2,8,7 3
6 4
0,2,4 5
1,8,6 6
- 7
- 8
0,9,9 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 16-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 16-6-2019

G8 77
G7 544
G6 3791 2170 3650
G5 5542
G4 06334 09311 17090 09336
13625 45583 64051
G3 01707 71610
G2 19017
G1 76060
ĐB 472229
Đầu Đuôi
0 7
1 1,0,7
2 5,9
3 4,6
4 4,2
5 0,1
6 0
7 7,0
8 3
9 1,0
Đầu Đuôi
7,5,9,1,6 0
9,1,5 1
4 2
8 3
4,3 4
2 5
3 6
7,0,1 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 9-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 9-6-2019

G8 13
G7 001
G6 7573 4463 5811
G5 5135
G4 46029 90404 92814 96152
33416 90992 10362
G3 70937 40020
G2 35022
G1 76698
ĐB 461808
Đầu Đuôi
0 1,4,8
1 3,1,4,6
2 9,0,2
3 5,7
4 -
5 2
6 3,2
7 3
8 -
9 2,8
Đầu Đuôi
2 0
0,1 1
5,9,6,2 2
1,7,6 3
0,1 4
3 5
1 6
3 7
9,0 8
2 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 2-6-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 2-6-2019

G8 61
G7 381
G6 8459 1935 9398
G5 7807
G4 05746 70006 11741 90191
46574 58849 81227
G3 38896 76896
G2 17501
G1 99150
ĐB 399181
Đầu Đuôi
0 7,6,1
1 -
2 7
3 5
4 6,1,9
5 9,0
6 1
7 4
8 1,1
9 8,1,6,6
Đầu Đuôi
5 0
6,8,4,9,0,8 1
- 2
- 3
7 4
3 5
4,0,9,9 6
0,2 7
9 8
5,4 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 26-5-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 26-5-2019

G8 63
G7 294
G6 0227 0430 9433
G5 2723
G4 60159 44375 74478 74598
97483 97991 35446
G3 84685 02914
G2 10996
G1 82760
ĐB 816978
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 7,3
3 0,3
4 6
5 9
6 3,0
7 5,8,8
8 3,5
9 4,8,1,6
Đầu Đuôi
3,6 0
9 1
- 2
6,3,2,8 3
9,1 4
7,8 5
4,9 6
2 7
7,9,7 8
5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 19-5-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 19-5-2019

G8 94
G7 493
G6 1244 1784 3529
G5 3248
G4 88775 76669 78285 66083
99409 21179 80595
G3 52139 48275
G2 92870
G1 54670
ĐB 705813
Đầu Đuôi
0 9
1 3
2 9
3 9
4 4,8
5 -
6 9
7 5,9,5,0,0
8 4,5,3
9 4,3,5
Đầu Đuôi
7,7 0
- 1
- 2
9,8,1 3
9,4,8 4
7,8,9,7 5
- 6
- 7
4 8
2,6,0,7,3 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 12-5-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 12-5-2019

G8 08
G7 407
G6 5467 5036 0120
G5 7195
G4 96127 66522 47003 48863
10558 31449 28929
G3 89688 37499
G2 31879
G1 04578
ĐB 002268
Đầu Đuôi
0 8,7,3
1 -
2 0,7,2,9
3 6
4 9
5 8
6 7,3,8
7 9,8
8 8
9 5,9
Đầu Đuôi
2 0
- 1
2 2
0,6 3
- 4
9 5
3 6
0,6,2 7
0,5,8,7,6 8
4,2,9,7 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 5-5-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 5-5-2019

G8 03
G7 599
G6 0810 1765 3622
G5 0902
G4 06072 62097 26213 24305
10201 37219 60589
G3 22841 67639
G2 82041
G1 18849
ĐB 757987
Đầu Đuôi
0 3,2,5,1
1 0,3,9
2 2
3 9
4 1,1,9
5 -
6 5
7 2
8 9,7
9 9,7
Đầu Đuôi
1 0
0,4,4 1
2,0,7 2
0,1 3
- 4
6,0 5
- 6
9,8 7
- 8
9,1,8,3,4 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 28-4-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 28-4-2019

G8 22
G7 453
G6 4655 7143 3809
G5 9259
G4 75253 88565 19148 03012
60876 78786 39937
G3 77571 52521
G2 33568
G1 41545
ĐB 689578
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2 2,1
3 7
4 3,8,5
5 3,5,9,3
6 5,8
7 6,1,8
8 6
9 -
Đầu Đuôi
- 0
7,2 1
2,1 2
5,4,5 3
- 4
5,6,4 5
7,8 6
3 7
4,6,7 8
0,5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 21-4-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 21-4-2019

G8 43
G7 654
G6 2788 2527 1867
G5 6718
G4 39455 51441 82103 85618
68555 83251 17276
G3 05541 60340
G2 37231
G1 29506
ĐB 852526
Đầu Đuôi
0 3,6
1 8,8
2 7,6
3 1
4 3,1,1,0
5 4,5,5,1
6 7
7 6
8 8
9 -
Đầu Đuôi
4 0
4,5,4,3 1
- 2
4,0 3
5 4
5,5 5
7,0,2 6
2,6 7
8,1,1 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 14-4-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 14-4-2019

G8 68
G7 115
G6 9436 3024 1030
G5 0018
G4 28484 25903 45169 35020
31952 38816 96045
G3 33945 28005
G2 77707
G1 07683
ĐB 739909
Đầu Đuôi
0 3,5,7,9
1 5,8,6
2 4,0
3 6,0
4 5,5
5 2
6 8,9
7 -
8 4,3
9 -
Đầu Đuôi
3,2 0
- 1
5 2
0,8 3
2,8 4
1,4,4,0 5
3,1 6
0 7
6,1 8
6,0 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 7-4-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 7-4-2019

G8 73
G7 460
G6 1603 0180 3537
G5 9110
G4 53921 75720 43683 03548
70393 46025 76701
G3 64048 66577
G2 84496
G1 03761
ĐB 492038
Đầu Đuôi
0 3,1
1 0
2 1,0,5
3 7,8
4 8,8
5 -
6 0,1
7 3,7
8 0,3
9 3,6
Đầu Đuôi
6,8,1,2 0
2,0,6 1
- 2
7,0,8,9 3
- 4
2 5
9 6
3,7 7
4,4,3 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 31-3-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 31-3-2019

G8 11
G7 700
G6 3513 7123 7684
G5 3731
G4 21272 68111 32900 22846
95474 31697 45665
G3 79842 84662
G2 47002
G1 02795
ĐB 483077
Đầu Đuôi
0 0,0,2
1 1,3,1
2 3
3 1
4 6,2
5 -
6 5,2
7 2,4,7
8 4
9 7,5
Đầu Đuôi
0,0 0
1,3,1 1
7,4,6,0 2
1,2 3
8,7 4
6,9 5
4 6
9,7 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 24-3-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 24-3-2019

G8 78
G7 389
G6 9142 2016 5175
G5 0680
G4 62286 55447 16519 32280
89248 30442 53314
G3 26308 14649
G2 08100
G1 41740
ĐB 198876
Đầu Đuôi
0 8,0
1 6,9,4
2 -
3 -
4 2,7,8,2,9,0
5 -
6 -
7 8,5,6
8 9,0,6,0
9 -
Đầu Đuôi
8,8,0,4 0
- 1
4,4 2
- 3
1 4
7 5
1,8,7 6
4 7
7,4,0 8
8,1,4 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt