XSDL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đà Lạt 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 12-7-2020

G8 76
G7 288
G6 6681 5903 5635
G5 3009
G4 63319 13545 18602 23279
36074 18532 85516
G3 34869 36045
G2 21733
G1 57750
ĐB 863129
Đầu Đuôi
0 3,9,2
1 9,6
2 9
3 5,2,3
4 5,5
5 0
6 9
7 6,9,4
8 8,1
9 -
Đầu Đuôi
5 0
8 1
0,3 2
0,3 3
7 4
3,4,4 5
7,1 6
- 7
8 8
0,1,7,6,2 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đà Lạt trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
86 11 lần 16 11 lần 02 9 lần 21 9 lần 20 9 lần
33 8 lần 32 8 lần 30 8 lần 69 8 lần 13 7 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đà Lạt

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
05 24 ngày 26/01/2020
92 22 ngày 09/02/2020
75 20 ngày 23/02/2020
66 20 ngày 23/02/2020
47 19 ngày 01/03/2020
72 18 ngày 08/03/2020
58 18 ngày 08/03/2020
38 18 ngày 08/03/2020
37 18 ngày 08/03/2020
18 17 ngày 15/03/2020

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 5-7-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 5-7-2020

G8 12
G7 796
G6 1160 7952 5889
G5 1716
G4 75502 59750 58597 01309
15774 08369 38870
G3 55507 32189
G2 49530
G1 95386
ĐB 440610
Đầu Đuôi
0 2,9,7
1 2,6,0
2 -
3 0
4 -
5 2,0
6 0,9
7 4,0
8 9,9,6
9 6,7
Đầu Đuôi
6,5,7,3,1 0
- 1
1,5,0 2
- 3
7 4
- 5
9,1,8 6
9,0 7
- 8
8,0,6,8 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 28-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 28-6-2020

G8 30
G7 932
G6 0334 7106 3086
G5 1525
G4 33729 47478 88670 33230
45981 39269 83886
G3 82686 39235
G2 60653
G1 68251
ĐB 878285
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 5,9
3 0,2,4,0,5
4 -
5 3,1
6 9
7 8,0
8 6,1,6,6,5
9 -
Đầu Đuôi
3,7,3 0
8,5 1
3 2
5 3
3 4
2,3,8 5
0,8,8,8 6
- 7
7 8
2,6 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 21-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 21-6-2020

G8 85
G7 816
G6 7202 4731 1088
G5 7530
G4 54565 91255 24216 96323
83902 50778 30914
G3 11369 80439
G2 87054
G1 85130
ĐB 596663
Đầu Đuôi
0 2,2
1 6,6,4
2 3
3 1,0,9,0
4 -
5 5,4
6 5,9,3
7 8
8 5,8
9 -
Đầu Đuôi
3,3 0
3 1
0,0 2
2,6 3
1,5 4
8,6,5 5
1,1 6
- 7
8,7 8
6,3 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 14-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 14-6-2020

G8 82
G7 977
G6 9293 3193 7309
G5 5299
G4 81560 27173 90387 12087
22082 65768 41191
G3 27898 62682
G2 63651
G1 54064
ĐB 320954
Đầu Đuôi
0 9
1 -
2 -
3 -
4 -
5 1,4
6 0,8,4
7 7,3
8 2,7,7,2,2
9 3,3,9,1,8
Đầu Đuôi
6 0
9,5 1
8,8,8 2
9,9,7 3
6,5 4
- 5
- 6
7,8,8 7
6,9 8
0,9 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 7-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 7-6-2020

G8 65
G7 488
G6 5603 6897 5474
G5 4524
G4 71801 69956 39901 56115
73679 50706 02223
G3 19254 76867
G2 35862
G1 63329
ĐB 804194
Đầu Đuôi
0 3,1,1,6
1 5
2 4,3,9
3 -
4 -
5 6,4
6 5,7,2
7 4,9
8 8
9 7,4
Đầu Đuôi
- 0
0,0 1
6 2
0,2 3
7,2,5,9 4
6,1 5
5,0 6
9,6 7
8 8
7,2 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 31-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 31-5-2020

G8 11
G7 909
G6 6333 8769 5761
G5 0231
G4 31299 49334 21569 81620
09804 20025 96663
G3 43613 89531
G2 53520
G1 50023
ĐB 138039
Đầu Đuôi
0 9,4
1 1,3
2 0,5,0,3
3 3,1,4,1,9
4 -
5 -
6 9,1,9,3
7 -
8 -
9 9
Đầu Đuôi
2,2 0
1,6,3,3 1
- 2
3,6,1,2 3
3,0 4
2 5
- 6
- 7
- 8
0,6,9,6,3 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 24-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 24-5-2020

G8 83
G7 864
G6 3232 3564 1408
G5 9736
G4 58243 73050 55132 14915
85286 46084 03269
G3 98539 14570
G2 12234
G1 81188
ĐB 324790
Đầu Đuôi
0 8
1 5
2 -
3 2,6,2,9,4
4 3
5 0
6 4,4,9
7 0
8 3,6,4,8
9 0
Đầu Đuôi
5,7,9 0
- 1
3,3 2
8,4 3
6,6,8,3 4
1 5
3,8 6
- 7
0,8 8
6,3 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 17-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 17-5-2020

G8 30
G7 389
G6 3124 1895 5198
G5 7825
G4 00494 32486 93451 48912
32786 80268 09149
G3 27256 50421
G2 28703
G1 34471
ĐB 289736
Đầu Đuôi
0 3
1 2
2 4,5,1
3 0,6
4 9
5 1,6
6 8
7 1
8 9,6,6
9 5,8,4
Đầu Đuôi
3 0
5,2,7 1
1 2
0 3
2,9 4
9,2 5
8,8,5,3 6
- 7
9,6 8
8,4 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 10-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 10-5-2020

G8 60
G7 041
G6 0810 8116 9123
G5 8948
G4 98621 40986 48042 82867
56594 86794 24921
G3 88632 74528
G2 63600
G1 34844
ĐB 142159
Đầu Đuôi
0 0
1 0,6
2 3,1,1,8
3 2
4 1,8,2,4
5 9
6 0,7
7 -
8 6
9 4,4
Đầu Đuôi
6,1,0 0
4,2,2 1
4,3 2
2 3
9,9,4 4
- 5
1,8 6
6 7
4,2 8
5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 3-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 3-5-2020

G8 57
G7 141
G6 1515 6533 9735
G5 7421
G4 15420 65922 23244 68813
25127 18986 87062
G3 88506 31073
G2 33617
G1 25080
ĐB 534833
Đầu Đuôi
0 6
1 5,3,7
2 1,0,2,7
3 3,5,3
4 1,4
5 7
6 2
7 3
8 6,0
9 -
Đầu Đuôi
2,8 0
4,2 1
2,6 2
3,1,7,3 3
4 4
1,3 5
8,0 6
5,2,1 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 26-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 26-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 19-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 19-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 12-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 12-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 5-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 5-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 29-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 29-3-2020

G8 19
G7 895
G6 3265 5814 2774
G5 9811
G4 59530 12179 94626 22284
25576 39946 41230
G3 32307 08107
G2 63894
G1 25784
ĐB 864922
Đầu Đuôi
0 7,7
1 9,4,1
2 6,2
3 0,0
4 6
5 -
6 5
7 4,9,6
8 4,4
9 5,4
Đầu Đuôi
3,3 0
1 1
2 2
- 3
1,7,8,9,8 4
9,6 5
2,7,4 6
0,0 7
- 8
1,7 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 22-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 22-3-2020

G8 17
G7 025
G6 7209 0146 5740
G5 8241
G4 31339 10190 18397 43403
94020 80831 12579
G3 30842 63197
G2 91939
G1 02014
ĐB 145498
Đầu Đuôi
0 9,3
1 7,4
2 5,0
3 9,1,9
4 6,0,1,2
5 -
6 -
7 9
8 -
9 0,7,7,8
Đầu Đuôi
4,9,2 0
4,3 1
4 2
0 3
1 4
2 5
4 6
1,9,9 7
9 8
0,3,7,3 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 15-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 15-3-2020

G8 85
G7 026
G6 4916 4518 7034
G5 5274
G4 44548 37821 94903 02252
64452 88703 46000
G3 87428 68654
G2 17536
G1 75485
ĐB 197002
Đầu Đuôi
0 3,3,0,2
1 6,8
2 6,1,8
3 4,6
4 8
5 2,2,4
6 -
7 4
8 5,5
9 -
Đầu Đuôi
0 0
2 1
5,5,0 2
0,0 3
3,7,5 4
8,8 5
2,1,3 6
- 7
1,4,2 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 8-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 8-3-2020

G8 85
G7 889
G6 3802 4485 5172
G5 5732
G4 91421 47738 12751 59015
98820 41137 87158
G3 69391 40657
G2 35225
G1 10712
ĐB 222376
Đầu Đuôi
0 2
1 5,2
2 1,0,5
3 2,8,7
4 -
5 1,8,7
6 -
7 2,6
8 5,9,5
9 1
Đầu Đuôi
2 0
2,5,9 1
0,7,3,1 2
- 3
- 4
8,8,1,2 5
7 6
3,5 7
3,5 8
8 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 1-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 1-3-2020

G8 33
G7 421
G6 4499 2137 6941
G5 9854
G4 02896 50280 90955 27373
71526 78758 52015
G3 93038 67395
G2 95547
G1 38173
ĐB 535590
Đầu Đuôi
0 -
1 5
2 1,6
3 3,7,8
4 1,7
5 4,5,8
6 -
7 3,3
8 0
9 9,6,5,0
Đầu Đuôi
8,9 0
2,4 1
- 2
3,7,7 3
5 4
5,1,9 5
9,2 6
3,4 7
5,3 8
9 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 23-2-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 23-2-2020

G8 80
G7 711
G6 0164 7166 6066
G5 1208
G4 43351 70859 18015 51623
31166 73353 02016
G3 96375 04459
G2 99420
G1 10921
ĐB 281572
Đầu Đuôi
0 8
1 1,5,6
2 3,0,1
3 -
4 -
5 1,9,3,9
6 4,6,6,6
7 5,2
8 0
9 -
Đầu Đuôi
8,2 0
1,5,2 1
7 2
2,5 3
6 4
1,7 5
6,6,6,1 6
- 7
0 8
5,5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 16-2-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 16-2-2020

G8 56
G7 437
G6 3938 7893 3012
G5 9844
G4 95646 60902 32408 64227
04202 56069 71765
G3 59418 45197
G2 89128
G1 05275
ĐB 672718
Đầu Đuôi
0 2,8,2
1 2,8,8
2 7,8
3 7,8
4 4,6
5 6
6 9,5
7 5
8 -
9 3,7
Đầu Đuôi
- 0
- 1
1,0,0 2
9 3
4 4
6,7 5
5,4 6
3,2,9 7
3,0,1,2,1 8
6 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 9-2-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 9-2-2020

G8 95
G7 772
G6 4686 1732 8910
G5 3640
G4 84354 64489 10721 95192
77065 69600 52865
G3 23945 05526
G2 70035
G1 80875
ĐB 088233
Đầu Đuôi
0 0
1 0
2 1,6
3 2,5,3
4 0,5
5 4
6 5,5
7 2,5
8 6,9
9 5,2
Đầu Đuôi
1,4,0 0
2 1
7,3,9 2
3 3
5 4
9,6,6,4,3,7 5
8,2 6
- 7
- 8
8 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 2-2-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 2-2-2020

G8 18
G7 649
G6 9079 4414 1741
G5 7928
G4 78880 86836 59009 69866
55376 17664 05772
G3 39686 96431
G2 82577
G1 11043
ĐB 155716
Đầu Đuôi
0 9
1 8,4,6
2 8
3 6,1
4 9,1,3
5 -
6 6,4
7 9,6,2,7
8 0,6
9 -
Đầu Đuôi
8 0
4,3 1
7 2
4 3
1,6 4
- 5
3,6,7,8,1 6
7 7
1,2 8
4,7,0 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 26-1-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 26-1-2020

G8 05
G7 613
G6 7571 2061 5752
G5 7593
G4 31783 76972 73936 48276
05132 98663 94582
G3 50331 85113
G2 53850
G1 75198
ĐB 202567
Đầu Đuôi
0 5
1 3,3
2 -
3 6,2,1
4 -
5 2,0
6 1,3,7
7 1,2,6
8 3,2
9 3,8
Đầu Đuôi
5 0
7,6,3 1
5,7,3,8 2
1,9,8,6,1 3
- 4
0 5
3,7 6
6 7
9 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 19-1-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 19-1-2020

G8 16
G7 717
G6 2849 6860 1883
G5 4506
G4 80624 02870 29966 14610
64664 14546 78281
G3 27309 66294
G2 85655
G1 01854
ĐB 320023
Đầu Đuôi
0 6,9
1 6,7,0
2 4,3
3 -
4 9,6
5 5,4
6 0,6,4
7 0
8 3,1
9 4
Đầu Đuôi
6,7,1 0
8 1
- 2
8,2 3
2,6,9,5 4
5 5
1,0,6,4 6
1 7
- 8
4,0 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 12-1-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 12-1-2020

G8 97
G7 093
G6 7191 4287 4748
G5 4436
G4 74637 09813 37645 92813
66252 96673 28978
G3 74963 03512
G2 42392
G1 85859
ĐB 194598
Đầu Đuôi
0 -
1 3,3,2
2 -
3 6,7
4 8,5
5 2,9
6 3
7 3,8
8 7
9 7,3,1,2,8
Đầu Đuôi
- 0
9 1
5,1,9 2
9,1,1,7,6 3
- 4
4 5
3 6
9,8,3 7
4,7,9 8
5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 5-1-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 5-1-2020

G8 20
G7 013
G6 1004 0367 7441
G5 1081
G4 72204 06468 82062 05122
01482 88080 93999
G3 59091 96757
G2 09250
G1 14216
ĐB 096736
Đầu Đuôi
0 4,4
1 3,6
2 0,2
3 6
4 1
5 7,0
6 7,8,2
7 -
8 1,2,0
9 9,1
Đầu Đuôi
2,8,5 0
4,8,9 1
6,2,8 2
1 3
0,0 4
- 5
1,3 6
6,5 7
6 8
9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt