XSDLK 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đắk Lắk 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 15-9-2020

G8 86
G7 165
G6 5611 6923 6494
G5 1869
G4 67068 80978 64707 33877
29609 44316 31405
G3 36573 12141
G2 00670
G1 42325
ĐB 190298
Đầu Đuôi
0 7,9,5
1 1,6
2 3,5
3 -
4 1
5 -
6 5,9,8
7 8,7,3,0
8 6
9 4,8
Đầu Đuôi
7 0
1,4 1
- 2
2,7 3
9 4
6,0,2 5
8,1 6
0,7 7
6,7,9 8
6,0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đắk Lắk trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
05 13 lần 78 11 lần 85 10 lần 37 10 lần 89 10 lần
92 9 lần 60 9 lần 65 9 lần 57 8 lần 40 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đắk Lắk

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
99 25 ngày 24/03/2020
19 25 ngày 24/03/2020
67 20 ngày 28/04/2020
13 17 ngày 19/05/2020
55 14 ngày 09/06/2020
51 14 ngày 09/06/2020
00 14 ngày 09/06/2020
20 12 ngày 23/06/2020
93 12 ngày 23/06/2020
80 12 ngày 23/06/2020

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 8-9-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 8-9-2020

G8 02
G7 540
G6 5846 9760 6178
G5 9377
G4 88142 74661 07378 52861
67565 43747 37436
G3 93985 36889
G2 08505
G1 81391
ĐB 578116
Đầu Đuôi
0 2,5
1 6
2 -
3 6
4 0,6,2,7
5 -
6 0,1,1,5
7 8,7,8
8 5,9
9 1
Đầu Đuôi
4,6 0
6,6,9 1
0,4 2
- 3
- 4
6,8,0 5
4,3,1 6
7,4 7
7,7 8
8 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 1-9-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 1-9-2020

G8 23
G7 678
G6 3710 3734 9743
G5 6929
G4 92208 63486 69054 29328
92607 21344 34073
G3 45545 64776
G2 88889
G1 23021
ĐB 207918
Đầu Đuôi
0 8,7
1 0,8
2 3,9,8,1
3 4
4 3,4,5
5 4
6 -
7 8,3,6
8 6,9
9 -
Đầu Đuôi
1 0
2 1
- 2
2,4,7 3
3,5,4 4
4 5
8,7 6
0 7
7,0,2,1 8
2,8 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 25-8-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 25-8-2020

G8 66
G7 239
G6 1160 7969 6118
G5 9847
G4 19548 47976 08737 10971
67191 97423 15305
G3 15271 40901
G2 95703
G1 73587
ĐB 147852
Đầu Đuôi
0 5,1,3
1 8
2 3
3 9,7
4 7,8
5 2
6 6,0,9
7 6,1,1
8 7
9 1
Đầu Đuôi
6 0
7,9,7,0 1
5 2
2,0 3
- 4
0 5
6,7 6
4,3,8 7
1,4 8
3,6 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 18-8-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 18-8-2020

G8 39
G7 292
G6 0465 3140 7514
G5 1349
G4 78527 23843 30898 40918
84538 14895 66276
G3 25052 56144
G2 49412
G1 75382
ĐB 071531
Đầu Đuôi
0 -
1 4,8,2
2 7
3 9,8,1
4 0,9,3,4
5 2
6 5
7 6
8 2
9 2,8,5
Đầu Đuôi
4 0
3 1
9,5,1,8 2
4 3
1,4 4
6,9 5
7 6
2 7
9,1,3 8
3,4 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 11-8-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 11-8-2020

G8 83
G7 344
G6 7089 2891 4202
G5 0581
G4 20689 38328 72496 05135
09842 93225 64768
G3 88496 87658
G2 46138
G1 32217
ĐB 715290
Đầu Đuôi
0 2
1 7
2 8,5
3 5,8
4 4,2
5 8
6 8
7 -
8 3,9,1,9
9 1,6,6,0
Đầu Đuôi
9 0
9,8 1
0,4 2
8 3
4 4
3,2 5
9,9 6
1 7
2,6,5,3 8
8,8 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 4-8-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 4-8-2020

G8 66
G7 911
G6 3314 6394 9204
G5 8352
G4 81574 27978 10553 29826
12740 27797 99370
G3 17405 08518
G2 79227
G1 41237
ĐB 258030
Đầu Đuôi
0 4,5
1 1,4,8
2 6,7
3 7,0
4 0
5 2,3
6 6
7 4,8,0
8 -
9 4,7
Đầu Đuôi
4,7,3 0
1 1
5 2
5 3
1,9,0,7 4
0 5
6,2 6
9,2,3 7
7,1 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 28-7-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 28-7-2020

G8 01
G7 682
G6 9511 9629 8864
G5 8350
G4 22987 36439 19656 24656
49856 02723 40948
G3 91381 07444
G2 30976
G1 41875
ĐB 491475
Đầu Đuôi
0 1
1 1
2 9,3
3 9
4 8,4
5 0,6,6,6
6 4
7 6,5,5
8 2,7,1
9 -
Đầu Đuôi
5 0
0,1,8 1
8 2
2 3
6,4 4
7,7 5
5,5,5,7 6
8 7
4 8
2,3 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 21-7-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 21-7-2020

G8 09
G7 084
G6 0637 1533 4384
G5 6965
G4 87560 72785 93688 23794
19061 41839 58596
G3 93515 15539
G2 86791
G1 57047
ĐB 024941
Đầu Đuôi
0 9
1 5
2 -
3 7,3,9,9
4 7,1
5 -
6 5,0,1
7 -
8 4,4,5,8
9 4,6,1
Đầu Đuôi
6 0
6,9,4 1
- 2
3 3
8,8,9 4
6,8,1 5
9 6
3,4 7
8 8
0,3,3 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 14-7-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 14-7-2020

G8 26
G7 946
G6 2285 5157 5710
G5 7433
G4 91191 57417 13162 68989
91273 06330 25835
G3 64836 69295
G2 80454
G1 03629
ĐB 850252
Đầu Đuôi
0 -
1 0,7
2 6,9
3 3,0,5,6
4 6
5 7,4,2
6 2
7 3
8 5,9
9 1,5
Đầu Đuôi
1,3 0
9 1
6,5 2
3,7 3
5 4
8,3,9 5
2,4,3 6
5,1 7
- 8
8,2 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 7-7-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 7-7-2020

G8 85
G7 172
G6 7085 0206 4992
G5 5265
G4 00262 59445 11069 45259
17063 04927 93637
G3 38883 26292
G2 81256
G1 76743
ĐB 369652
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 7
3 7
4 5,3
5 9,6,2
6 5,2,9,3
7 2
8 5,5,3
9 2,2
Đầu Đuôi
- 0
- 1
7,9,6,9,5 2
6,8,4 3
- 4
8,8,6,4 5
0,5 6
2,3 7
- 8
6,5 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 30-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 30-6-2020

G8 79
G7 078
G6 7360 1605 2517
G5 0307
G4 84656 82552 77101 41588
80585 37285 88105
G3 94524 90915
G2 77732
G1 17178
ĐB 035350
Đầu Đuôi
0 5,7,1,5
1 7,5
2 4
3 2
4 -
5 6,2,0
6 0
7 9,8,8
8 8,5,5
9 -
Đầu Đuôi
6,5 0
0 1
5,3 2
- 3
2 4
0,8,8,0,1 5
5 6
1,0 7
7,8,7 8
7 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 23-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 23-6-2020

G8 80
G7 520
G6 3421 2706 4609
G5 1326
G4 11245 45797 74724 47842
03989 51105 42193
G3 52622 24576
G2 75065
G1 28689
ĐB 025257
Đầu Đuôi
0 6,9,5
1 -
2 0,1,6,4,2
3 -
4 5,2
5 7
6 5
7 6
8 0,9,9
9 7,3
Đầu Đuôi
8,2 0
2 1
4,2 2
9 3
2 4
4,0,6 5
0,2,7 6
9,5 7
- 8
0,8,8 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 16-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 16-6-2020

G8 92
G7 991
G6 7048 0640 8252
G5 4574
G4 16949 36137 79937 03578
83170 38174 94494
G3 59537 76580
G2 59445
G1 54542
ĐB 078268
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 7,7,7
4 8,0,9,5,2
5 2
6 8
7 4,8,0,4
8 0
9 2,1,4
Đầu Đuôi
4,7,8 0
9 1
9,5,4 2
- 3
7,7,9 4
4 5
- 6
3,3,3 7
4,7,6 8
4 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 9-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 9-6-2020

G8 33
G7 855
G6 5520 2559 9893
G5 0469
G4 97951 66337 28500 25805
85073 02329 14597
G3 49994 09826
G2 58815
G1 84875
ĐB 483346
Đầu Đuôi
0 0,5
1 5
2 0,9,6
3 3,7
4 6
5 5,9,1
6 9
7 3,5
8 -
9 3,7,4
Đầu Đuôi
2,0 0
5 1
- 2
3,9,7 3
9 4
5,0,1,7 5
2,4 6
3,9 7
- 8
5,6,2 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 2-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 2-6-2020

G8 24
G7 327
G6 1324 4546 0487
G5 8341
G4 23648 94165 48782 91310
41584 87500 13370
G3 67850 96140
G2 12941
G1 92835
ĐB 361790
Đầu Đuôi
0 0
1 0
2 4,7,4
3 5
4 6,1,8,0,1
5 0
6 5
7 0
8 7,2,4
9 0
Đầu Đuôi
1,0,7,5,4,9 0
4,4 1
8 2
- 3
2,2,8 4
6,3 5
4 6
2,8 7
4 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 26-5-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 26-5-2020

G8 21
G7 692
G6 3309 2811 6583
G5 1022
G4 62892 59426 63898 11755
83512 68429 65118
G3 94847 92190
G2 32489
G1 34897
ĐB 175222
Đầu Đuôi
0 9
1 1,2,8
2 1,2,6,9,2
3 -
4 7
5 5
6 -
7 -
8 3,9
9 2,2,8,0,7
Đầu Đuôi
9 0
2,1 1
9,2,9,1,2 2
8 3
- 4
5 5
2 6
4,9 7
9,1 8
0,2,8 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 19-5-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 19-5-2020

G8 95
G7 813
G6 5288 2372 4304
G5 4863
G4 97965 16628 33505 57920
25372 13578 85768
G3 71594 92634
G2 03005
G1 69775
ĐB 286733
Đầu Đuôi
0 4,5,5
1 3
2 8,0
3 4,3
4 -
5 -
6 3,5,8
7 2,2,8,5
8 8
9 5,4
Đầu Đuôi
2 0
- 1
7,7 2
1,6,3 3
0,9,3 4
9,6,0,0,7 5
- 6
- 7
8,2,7,6 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 12-5-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 12-5-2020

G8 07
G7 960
G6 0117 9077 9878
G5 6757
G4 17324 46462 62777 99880
83355 32711 99158
G3 75858 36045
G2 80639
G1 52373
ĐB 985683
Đầu Đuôi
0 7
1 7,1
2 4
3 9
4 5
5 7,5,8,8
6 0,2
7 7,8,7,3
8 0,3
9 -
Đầu Đuôi
6,8 0
1 1
6 2
7,8 3
2 4
5,4 5
- 6
0,1,7,5,7 7
7,5,5 8
3 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 5-5-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 5-5-2020

G8 04
G7 472
G6 5648 3392 3521
G5 7243
G4 32921 96239 28835 24476
01725 59758 00872
G3 83822 91754
G2 56359
G1 70253
ĐB 677181
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 1,1,5,2
3 9,5
4 8,3
5 8,4,9,3
6 -
7 2,6,2
8 1
9 2
Đầu Đuôi
- 0
2,2,8 1
7,9,7,2 2
4,5 3
0,5 4
3,2 5
7 6
- 7
4,5 8
3,5 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 28-4-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 28-4-2020

G8 37
G7 167
G6 8200 4362 1753
G5 6248
G4 50528 14636 71881 49640
63466 17730 10016
G3 98705 19524
G2 41474
G1 93486
ĐB 113026
Đầu Đuôi
0 0,5
1 6
2 8,4,6
3 7,6,0
4 8,0
5 3
6 7,2,6
7 4
8 1,6
9 -
Đầu Đuôi
0,4,3 0
8 1
6 2
5 3
2,7 4
0 5
3,6,1,8,2 6
3,6 7
4,2 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 21-4-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 21-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 14-4-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 14-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 7-4-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 7-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 31-3-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 31-3-2020

G8 33
G7 189
G6 1303 0591 0417
G5 9337
G4 15578 82549 52057 54422
19344 04354 15773
G3 90896 00798
G2 05847
G1 86205
ĐB 416743
Đầu Đuôi
0 3,5
1 7
2 2
3 3,7
4 9,4,7,3
5 7,4
6 -
7 8,3
8 9
9 1,6,8
Đầu Đuôi
- 0
9 1
2 2
3,0,7,4 3
4,5 4
0 5
9 6
1,3,5,4 7
7,9 8
8,4 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 24-3-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 24-3-2020

G8 92
G7 319
G6 0109 9619 8010
G5 9648
G4 23487 97960 35339 59099
67560 68157 55982
G3 17051 35065
G2 66813
G1 51130
ĐB 026721
Đầu Đuôi
0 9
1 9,9,0,3
2 1
3 9,0
4 8
5 7,1
6 0,0,5
7 -
8 7,2
9 2,9
Đầu Đuôi
1,6,6,3 0
5,2 1
9,8 2
1 3
- 4
6 5
- 6
8,5 7
4 8
1,0,1,3,9 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 17-3-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 17-3-2020

G8 16
G7 960
G6 9561 1152 7962
G5 1794
G4 39988 46114 45414 46586
57540 96282 64374
G3 57777 25368
G2 47326
G1 61676
ĐB 192118
Đầu Đuôi
0 -
1 6,4,4,8
2 6
3 -
4 0
5 2
6 0,1,2,8
7 4,7,6
8 8,6,2
9 4
Đầu Đuôi
6,4 0
6 1
5,6,8 2
- 3
9,1,1,7 4
- 5
1,8,2,7 6
7 7
8,6,1 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 10-3-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 10-3-2020

G8 06
G7 245
G6 3110 2857 1296
G5 5157
G4 79776 31951 04329 42561
49767 67700 66585
G3 58072 01647
G2 26916
G1 06857
ĐB 524616
Đầu Đuôi
0 6,0
1 0,6,6
2 9
3 -
4 5,7
5 7,7,1,7
6 1,7
7 6,2
8 5
9 6
Đầu Đuôi
1,0 0
5,6 1
7 2
- 3
- 4
4,8 5
0,9,7,1,1 6
5,5,6,4,5 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 3-3-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 3-3-2020

G8 08
G7 501
G6 0955 8223 7382
G5 1360
G4 89589 85331 91626 71174
53129 79422 99511
G3 41992 42693
G2 53249
G1 32874
ĐB 950262
Đầu Đuôi
0 8,1
1 1
2 3,6,9,2
3 1
4 9
5 5
6 0,2
7 4,4
8 2,9
9 2,3
Đầu Đuôi
6 0
0,3,1 1
8,2,9,6 2
2,9 3
7,7 4
5 5
2 6
- 7
0 8
8,2,4 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 25-2-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 25-2-2020

G8 81
G7 474
G6 9285 0962 2299
G5 2340
G4 82211 46486 00106 37905
28529 83299 01058
G3 51666 77785
G2 40158
G1 23010
ĐB 396536
Đầu Đuôi
0 6,5
1 1,0
2 9
3 6
4 0
5 8,8
6 2,6
7 4
8 1,5,6,5
9 9,9
Đầu Đuôi
4,1 0
8,1 1
6 2
- 3
7 4
8,0,8 5
8,0,6,3 6
- 7
5,5 8
9,2,9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt