XSDN 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đồng Nai 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 25-3-2020

G8 20
G7 348
G6 1688 9185 8566
G5 1971
G4 94356 08766 84679 11656
12607 74296 72099
G3 88589 15148
G2 01236
G1 26978
ĐB 720347
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 0
3 6
4 8,8,7
5 6,6
6 6,6
7 1,9,8
8 8,5,9
9 6,9
Đầu Đuôi
2 0
7 1
- 2
- 3
- 4
8 5
6,5,6,5,9,3 6
0,4 7
4,8,4,7 8
7,9,8 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đồng Nai trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
41 17 lần 47 11 lần 26 11 lần 59 11 lần 02 10 lần
93 10 lần 63 10 lần 73 9 lần 67 9 lần 66 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đồng Nai

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
81 24 ngày 09/10/2019
13 21 ngày 30/10/2019
14 19 ngày 13/11/2019
52 19 ngày 13/11/2019
46 18 ngày 20/11/2019
70 17 ngày 27/11/2019
37 15 ngày 11/12/2019
38 15 ngày 11/12/2019
54 15 ngày 11/12/2019
80 15 ngày 11/12/2019

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 18-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 18-3-2020

G8 93
G7 226
G6 7466 2829 9973
G5 5391
G4 15850 04072 90605 92477
07103 38216 01260
G3 64363 14119
G2 89463
G1 38879
ĐB 239928
Đầu Đuôi
0 5,3
1 6,9
2 6,9,8
3 -
4 -
5 0
6 6,0,3,3
7 3,2,7,9
8 -
9 3,1
Đầu Đuôi
5,6 0
9 1
7 2
9,7,0,6,6 3
- 4
0 5
2,6,1 6
7 7
2 8
2,1,7 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 11-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 11-3-2020

G8 10
G7 079
G6 8126 4982 1444
G5 3787
G4 57621 58404 77502 10383
46143 04874 45204
G3 91731 52549
G2 63453
G1 34353
ĐB 651576
Đầu Đuôi
0 4,2,4
1 0
2 6,1
3 1
4 4,3,9
5 3,3
6 -
7 9,4,6
8 2,7,3
9 -
Đầu Đuôi
1 0
2,3 1
8,0 2
8,4,5,5 3
4,0,7,0 4
- 5
2,7 6
8 7
- 8
7,4 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 4-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 4-3-2020

G8 36
G7 395
G6 6905 5744 5574
G5 7841
G4 53041 84023 59387 80323
14584 51183 39224
G3 40493 36648
G2 74322
G1 26241
ĐB 851931
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 3,3,4,2
3 6,1
4 4,1,1,8,1
5 -
6 -
7 4
8 7,4,3
9 5,3
Đầu Đuôi
- 0
4,4,4,3 1
2 2
2,2,8,9 3
4,7,8,2 4
9,0 5
3 6
8 7
4 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 26-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 26-2-2020

G8 66
G7 557
G6 7171 9230 6777
G5 0266
G4 72456 48260 81509 00562
93558 25139 24904
G3 75301 41671
G2 34627
G1 42607
ĐB 716542
Đầu Đuôi
0 9,4,1,7
1 -
2 7
3 0,9
4 2
5 7,6,8
6 6,6,0,2
7 1,7,1
8 -
9 -
Đầu Đuôi
3,6 0
7,0,7 1
6,4 2
- 3
0 4
- 5
6,6,5 6
5,7,2,0 7
5 8
0,3 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 19-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 19-2-2020

G8 12
G7 818
G6 2192 4668 1367
G5 8511
G4 90293 76817 36790 99710
61678 00933 12816
G3 30168 48539
G2 64363
G1 12063
ĐB 888407
Đầu Đuôi
0 7
1 2,8,1,7,0,6
2 -
3 3,9
4 -
5 -
6 8,7,8,3,3
7 8
8 -
9 2,3,0
Đầu Đuôi
9,1 0
1 1
1,9 2
9,3,6,6 3
- 4
- 5
1 6
6,1,0 7
1,6,7,6 8
3 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 12-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 12-2-2020

G8 60
G7 447
G6 4620 7663 5308
G5 9343
G4 61671 37271 38634 65525
14325 44141 26117
G3 95896 87158
G2 57953
G1 56926
ĐB 943902
Đầu Đuôi
0 8,2
1 7
2 0,5,5,6
3 4
4 7,3,1
5 8,3
6 0,3
7 1,1
8 -
9 6
Đầu Đuôi
6,2 0
7,7,4 1
0 2
6,4,5 3
3 4
2,2 5
9,2 6
4,1 7
0,5 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 5-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 5-2-2020

G8 85
G7 776
G6 2674 3319 3899
G5 8155
G4 87999 64235 67567 99722
06623 50102 66159
G3 05527 63053
G2 39121
G1 40917
ĐB 624832
Đầu Đuôi
0 2
1 9,7
2 2,3,7,1
3 5,2
4 -
5 5,9,3
6 7
7 6,4
8 5
9 9,9
Đầu Đuôi
- 0
2 1
2,0,3 2
2,5 3
7 4
8,5,3 5
7 6
6,2,1 7
- 8
1,9,9,5 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 29-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 29-1-2020

G8 42
G7 692
G6 0715 9047 8241
G5 2526
G4 59430 59444 80502 88364
04009 77010 65526
G3 16106 40209
G2 98750
G1 08277
ĐB 845991
Đầu Đuôi
0 2,9,6,9
1 5,0
2 6,6
3 0
4 2,7,1,4
5 0
6 4
7 7
8 -
9 2,1
Đầu Đuôi
3,1,5 0
4,9 1
4,9,0 2
- 3
4,6 4
1 5
2,2,0 6
4,7 7
- 8
0,0 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 22-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 22-1-2020

G8 99
G7 560
G6 5336 8463 8395
G5 8202
G4 22809 21660 00951 51404
19145 69835 78472
G3 72039 68327
G2 18689
G1 72119
ĐB 008775
Đầu Đuôi
0 2,9,4
1 9
2 7
3 6,5,9
4 5
5 1
6 0,3,0
7 2,5
8 9
9 9,5
Đầu Đuôi
6,6 0
5 1
0,7 2
6 3
0 4
9,4,3,7 5
3 6
2 7
- 8
9,0,3,8,1 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 15-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 15-1-2020

G8 93
G7 719
G6 5489 3418 1940
G5 1549
G4 62155 51590 14041 84248
32744 58997 11273
G3 02174 44708
G2 21390
G1 13265
ĐB 397704
Đầu Đuôi
0 8,4
1 9,8
2 -
3 -
4 0,9,1,8,4
5 5
6 5
7 3,4
8 9
9 3,0,7,0
Đầu Đuôi
4,9,9 0
4 1
- 2
9,7 3
4,7,0 4
5,6 5
- 6
9 7
1,4,0 8
1,8,4 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 8-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 8-1-2020

G8 65
G7 489
G6 2127 7626 8810
G5 1811
G4 53464 28493 01427 68293
27103 76963 35416
G3 61729 99593
G2 88116
G1 01797
ĐB 038025
Đầu Đuôi
0 3
1 0,1,6,6
2 7,6,7,9,5
3 -
4 -
5 -
6 5,4,3
7 -
8 9
9 3,3,3,7
Đầu Đuôi
1 0
1 1
- 2
9,9,0,6,9 3
6 4
6,2 5
2,1,1 6
2,2,9 7
- 8
8,2 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 1-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 1-1-2020

G8 07
G7 508
G6 1724 3100 9011
G5 6135
G4 27461 84466 60973 12966
09956 87331 07340
G3 76179 05605
G2 49300
G1 24599
ĐB 657749
Đầu Đuôi
0 7,8,0,5,0
1 1
2 4
3 5,1
4 0,9
5 6
6 1,6,6
7 3,9
8 -
9 9
Đầu Đuôi
0,4,0 0
1,6,3 1
- 2
7 3
2 4
3,0 5
6,6,5 6
0 7
0 8
7,9,4 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt