XSDN 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đồng Nai 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 30-9-2020

G8 03
G7 783
G6 5530 8449 8540
G5 1727
G4 30917 54776 40542 25258
80219 81871 61957
G3 97488 77217
G2 24157
G1 01699
ĐB 974518
Đầu Đuôi
0 3
1 7,9,7,8
2 7
3 0
4 9,0,2
5 8,7,7
6 -
7 6,1
8 3,8
9 9
Đầu Đuôi
3,4 0
7 1
4 2
0,8 3
- 4
- 5
7 6
2,1,5,1,5 7
5,8,1 8
4,1,9 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đồng Nai trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
17 12 lần 28 10 lần 05 10 lần 26 10 lần 56 9 lần
02 9 lần 77 9 lần 99 8 lần 57 8 lần 79 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đồng Nai

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
92 20 ngày 13/05/2020
98 19 ngày 20/05/2020
78 19 ngày 20/05/2020
63 18 ngày 27/05/2020
00 15 ngày 17/06/2020
23 13 ngày 01/07/2020
86 13 ngày 01/07/2020
87 12 ngày 08/07/2020
37 12 ngày 08/07/2020
68 11 ngày 15/07/2020

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 23-9-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 23-9-2020

G8 34
G7 497
G6 6604 7940 9625
G5 5640
G4 35016 59017 39228 38569
79818 17443 06854
G3 43133 19033
G2 58847
G1 26831
ĐB 766683
Đầu Đuôi
0 4
1 6,7,8
2 5,8
3 4,3,3,1
4 0,0,3,7
5 4
6 9
7 -
8 3
9 7
Đầu Đuôi
4,4 0
3 1
- 2
4,3,3,8 3
3,0,5 4
2 5
1 6
9,1,4 7
2,1 8
6 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 16-9-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 16-9-2020

G8 41
G7 990
G6 8371 4596 7844
G5 1456
G4 96577 89456 84962 10834
58405 84999 05182
G3 40656 57257
G2 43164
G1 11384
ĐB 964626
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 6
3 4
4 1,4
5 6,6,6,7
6 2,4
7 1,7
8 2,4
9 0,6,9
Đầu Đuôi
9 0
4,7 1
6,8 2
- 3
4,3,6,8 4
0 5
9,5,5,5,2 6
7,5 7
- 8
9 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 9-9-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 9-9-2020

G8 94
G7 848
G6 2212 3491 3811
G5 5015
G4 12961 66932 32407 10472
79867 64824 81643
G3 29219 53730
G2 82713
G1 51161
ĐB 149826
Đầu Đuôi
0 7
1 2,1,5,9,3
2 4,6
3 2,0
4 8,3
5 -
6 1,7,1
7 2
8 -
9 4,1
Đầu Đuôi
3 0
9,1,6,6 1
1,3,7 2
4,1 3
9,2 4
1 5
2 6
0,6 7
4 8
1 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 2-9-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 2-9-2020

G8 55
G7 706
G6 4659 3153 3561
G5 3517
G4 06752 30256 26666 76202
07957 44643 07739
G3 00032 63827
G2 86832
G1 49281
ĐB 847646
Đầu Đuôi
0 6,2
1 7
2 7
3 9,2,2
4 3,6
5 5,9,3,2,6,7
6 1,6
7 -
8 1
9 -
Đầu Đuôi
- 0
6,8 1
5,0,3,3 2
5,4 3
- 4
5 5
0,5,6,4 6
1,5,2 7
- 8
5,3 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 26-8-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 26-8-2020

G8 09
G7 655
G6 5589 1951 0477
G5 8726
G4 02029 80481 22514 54057
98239 03309 33999
G3 43977 64617
G2 05305
G1 47058
ĐB 556077
Đầu Đuôi
0 9,9,5
1 4,7
2 6,9
3 9
4 -
5 5,1,7,8
6 -
7 7,7,7
8 9,1
9 9
Đầu Đuôi
- 0
5,8 1
- 2
- 3
1 4
5,0 5
2 6
7,5,7,1,7 7
5 8
0,8,2,3,0,9 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 19-8-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 19-8-2020

G8 80
G7 653
G6 9379 5712 4894
G5 9351
G4 96660 81118 98697 63717
74499 91289 96939
G3 58528 36347
G2 26921
G1 19774
ĐB 643764
Đầu Đuôi
0 -
1 2,8,7
2 8,1
3 9
4 7
5 3,1
6 0,4
7 9,4
8 0,9
9 4,7,9
Đầu Đuôi
8,6 0
5,2 1
1 2
5 3
9,7,6 4
- 5
- 6
9,1,4 7
1,2 8
7,9,8,3 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 12-8-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 12-8-2020

G8 47
G7 351
G6 3594 5465 2928
G5 7217
G4 61501 28521 49785 68390
40441 88445 80162
G3 96777 53990
G2 18334
G1 04660
ĐB 530101
Đầu Đuôi
0 1,1
1 7
2 8,1
3 4
4 7,1,5
5 1
6 5,2,0
7 7
8 5
9 4,0,0
Đầu Đuôi
9,9,6 0
5,0,2,4,0 1
6 2
- 3
9,3 4
6,8,4 5
- 6
4,1,7 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 5-8-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 5-8-2020

G8 01
G7 002
G6 4405 2979 6906
G5 3395
G4 42443 07028 02467 28017
58677 13140 97774
G3 54360 22919
G2 72248
G1 30250
ĐB 988633
Đầu Đuôi
0 1,2,5,6
1 7,9
2 8
3 3
4 3,0,8
5 0
6 7,0
7 9,7,4
8 -
9 5
Đầu Đuôi
4,6,5 0
0 1
0 2
4,3 3
7 4
0,9 5
0 6
6,1,7 7
2,4 8
7,1 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 29-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 29-7-2020

G8 08
G7 076
G6 1639 4116 6439
G5 3748
G4 37091 61539 03036 07038
09340 11980 38005
G3 17010 22011
G2 81558
G1 23081
ĐB 109421
Đầu Đuôi
0 8,5
1 6,0,1
2 1
3 9,9,9,6,8
4 8,0
5 8
6 -
7 6
8 0,1
9 1
Đầu Đuôi
4,8,1 0
9,1,8,2 1
- 2
- 3
- 4
0 5
7,1,3 6
- 7
0,4,3,5 8
3,3,3 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 22-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 22-7-2020

G8 25
G7 324
G6 9885 4279 9067
G5 9357
G4 13916 04970 96036 58569
84361 54885 40847
G3 83439 20622
G2 57856
G1 75504
ĐB 121133
Đầu Đuôi
0 4
1 6
2 5,4,2
3 6,9,3
4 7
5 7,6
6 7,9,1
7 9,0
8 5,5
9 -
Đầu Đuôi
7 0
6 1
2 2
3 3
2,0 4
2,8,8 5
1,3,5 6
6,5,4 7
- 8
7,6,3 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 15-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 15-7-2020

G8 12
G7 235
G6 4299 6134 6281
G5 3766
G4 58820 75319 37667 30873
01032 88748 17320
G3 09393 89881
G2 50202
G1 88868
ĐB 911869
Đầu Đuôi
0 2
1 2,9
2 0,0
3 5,4,2
4 8
5 -
6 6,7,8,9
7 3
8 1,1
9 9,3
Đầu Đuôi
2,2 0
8,8 1
1,3,0 2
7,9 3
3 4
3 5
6 6
6 7
4,6 8
9,1,6 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 8-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 8-7-2020

G8 49
G7 125
G6 0919 0556 0573
G5 9893
G4 19713 06087 02421 79429
14813 26965 03499
G3 95029 33137
G2 58547
G1 79017
ĐB 558955
Đầu Đuôi
0 -
1 9,3,3,7
2 5,1,9,9
3 7
4 9,7
5 6,5
6 5
7 3
8 7
9 3,9
Đầu Đuôi
- 0
2 1
- 2
7,9,1,1 3
- 4
2,6,5 5
5 6
8,3,4,1 7
- 8
4,1,2,9,2 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 1-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 1-7-2020

G8 82
G7 852
G6 1750 2205 4602
G5 2228
G4 13702 60832 34286 88394
64123 98629 63654
G3 79458 44862
G2 85905
G1 07369
ĐB 124440
Đầu Đuôi
0 5,2,2,5
1 -
2 8,3,9
3 2
4 0
5 2,0,4,8
6 2,9
7 -
8 2,6
9 4
Đầu Đuôi
5,4 0
- 1
8,5,0,0,3,6 2
2 3
9,5 4
0,0 5
8 6
- 7
2,5 8
2,6 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 24-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 24-6-2020

G8 41
G7 596
G6 0957 7971 3325
G5 2402
G4 81790 51262 82767 13735
41126 92673 88126
G3 23142 54168
G2 27421
G1 69505
ĐB 587491
Đầu Đuôi
0 2,5
1 -
2 5,6,6,1
3 5
4 1,2
5 7
6 2,7,8
7 1,3
8 -
9 6,0,1
Đầu Đuôi
9 0
4,7,2,9 1
0,6,4 2
7 3
- 4
2,3,0 5
9,2,2 6
5,6 7
6 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 17-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 17-6-2020

G8 58
G7 731
G6 6481 7841 1681
G5 0979
G4 15011 38637 90526 60000
27577 35142 08230
G3 90799 36245
G2 77195
G1 91225
ĐB 050004
Đầu Đuôi
0 0,4
1 1
2 6,5
3 1,7,0
4 1,2,5
5 8
6 -
7 9,7
8 1,1
9 9,5
Đầu Đuôi
0,3 0
3,8,4,8,1 1
4 2
- 3
0 4
4,9,2 5
2 6
3,7 7
5 8
7,9 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 10-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 10-6-2020

G8 64
G7 285
G6 8714 0982 6149
G5 6832
G4 40984 52626 40169 95505
55576 24668 98936
G3 91748 85452
G2 17593
G1 88147
ĐB 200028
Đầu Đuôi
0 5
1 4
2 6,8
3 2,6
4 9,8,7
5 2
6 4,9,8
7 6
8 5,2,4
9 3
Đầu Đuôi
- 0
- 1
8,3,5 2
9 3
6,1,8 4
8,0 5
2,7,3 6
4 7
6,4,2 8
4,6 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 3-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 3-6-2020

G8 06
G7 625
G6 8613 3406 0046
G5 4017
G4 06644 54457 77669 53367
20393 90780 17146
G3 58333 77002
G2 52628
G1 86630
ĐB 987655
Đầu Đuôi
0 6,6,2
1 3,7
2 5,8
3 3,0
4 6,4,6
5 7,5
6 9,7
7 -
8 0
9 3
Đầu Đuôi
8,3 0
- 1
0 2
1,9,3 3
4 4
2,5 5
0,0,4,4 6
1,5,6 7
2 8
6 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 27-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 27-5-2020

G8 52
G7 918
G6 5356 2087 8507
G5 8263
G4 20455 32628 63117 37879
05807 79002 87667
G3 57276 48512
G2 16424
G1 52380
ĐB 230047
Đầu Đuôi
0 7,7,2
1 8,7,2
2 8,4
3 -
4 7
5 2,6,5
6 3,7
7 9,6
8 7,0
9 -
Đầu Đuôi
8 0
- 1
5,0,1 2
6 3
2 4
5 5
5,7 6
8,0,1,0,6,4 7
1,2 8
7 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 20-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 20-5-2020

G8 29
G7 472
G6 8498 3111 5318
G5 3455
G4 55497 60880 82562 90523
01569 57778 59070
G3 80445 06065
G2 20327
G1 78310
ĐB 720666
Đầu Đuôi
0 -
1 1,8,0
2 9,3,7
3 -
4 5
5 5
6 2,9,5,6
7 2,8,0
8 0
9 8,7
Đầu Đuôi
8,7,1 0
1 1
7,6 2
2 3
- 4
5,4,6 5
6 6
9,2 7
9,1,7 8
2,6 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 13-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 13-5-2020

G8 66
G7 017
G6 1915 0592 8581
G5 1674
G4 40277 42868 73274 00174
98497 34373 93859
G3 33519 18694
G2 43909
G1 65824
ĐB 856896
Đầu Đuôi
0 9
1 7,5,9
2 4
3 -
4 -
5 9
6 6,8
7 4,7,4,4,3
8 1
9 2,7,4,6
Đầu Đuôi
- 0
8 1
9 2
7 3
7,7,7,9,2 4
1 5
6,9 6
1,7,9 7
6 8
5,1,0 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 6-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 6-5-2020

G8 72
G7 582
G6 2416 9655 3838
G5 5326
G4 17163 70880 30120 39654
57108 30244 77733
G3 14428 09271
G2 52849
G1 33290
ĐB 700811
Đầu Đuôi
0 8
1 6,1
2 6,0,8
3 8,3
4 4,9
5 5,4
6 3
7 2,1
8 2,0
9 0
Đầu Đuôi
8,2,9 0
7,1 1
7,8 2
6,3 3
5,4 4
5 5
1,2 6
- 7
3,0,2 8
4 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 29-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 29-4-2020

G8 13
G7 222
G6 7922 8258 8070
G5 6060
G4 56603 30039 31745 11038
26052 65444 46904
G3 49405 38871
G2 30827
G1 53940
ĐB 000242
Đầu Đuôi
0 3,4,5
1 3
2 2,2,7
3 9,8
4 5,4,0,2
5 8,2
6 0
7 0,1
8 -
9 -
Đầu Đuôi
7,6,4 0
7 1
2,2,5,4 2
1,0 3
4,0 4
4,0 5
- 6
2 7
5,3 8
3 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 22-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 22-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 15-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 15-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 8-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 8-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 1-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 1-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 25-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 25-3-2020

G8 20
G7 348
G6 1688 9185 8566
G5 1971
G4 94356 08766 84679 11656
12607 74296 72099
G3 88589 15148
G2 01236
G1 26978
ĐB 720347
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 0
3 6
4 8,8,7
5 6,6
6 6,6
7 1,9,8
8 8,5,9
9 6,9
Đầu Đuôi
2 0
7 1
- 2
- 3
- 4
8 5
6,5,6,5,9,3 6
0,4 7
4,8,4,7 8
7,9,8 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 18-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 18-3-2020

G8 93
G7 226
G6 7466 2829 9973
G5 5391
G4 15850 04072 90605 92477
07103 38216 01260
G3 64363 14119
G2 89463
G1 38879
ĐB 239928
Đầu Đuôi
0 5,3
1 6,9
2 6,9,8
3 -
4 -
5 0
6 6,0,3,3
7 3,2,7,9
8 -
9 3,1
Đầu Đuôi
5,6 0
9 1
7 2
9,7,0,6,6 3
- 4
0 5
2,6,1 6
7 7
2 8
2,1,7 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 11-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 11-3-2020

G8 10
G7 079
G6 8126 4982 1444
G5 3787
G4 57621 58404 77502 10383
46143 04874 45204
G3 91731 52549
G2 63453
G1 34353
ĐB 651576
Đầu Đuôi
0 4,2,4
1 0
2 6,1
3 1
4 4,3,9
5 3,3
6 -
7 9,4,6
8 2,7,3
9 -
Đầu Đuôi
1 0
2,3 1
8,0 2
8,4,5,5 3
4,0,7,0 4
- 5
2,7 6
8 7
- 8
7,4 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt