XSDNA 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đà Nẵng 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 11-7-2020

G8 45
G7 420
G6 5294 7712 3281
G5 9446
G4 92259 36900 70293 03542
34908 32420 81748
G3 18588 53076
G2 66082
G1 60248
ĐB 754444
Đầu Đuôi
0 0,8
1 2
2 0,0
3 -
4 5,6,2,8,8,4
5 9
6 -
7 6
8 1,8,2
9 4,3
Đầu Đuôi
2,0,2 0
8 1
1,4,8 2
9 3
9,4 4
4 5
4,7 6
- 7
0,4,8,4 8
5 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đà Nẵng trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
28 11 lần 10 10 lần 84 8 lần 98 8 lần 76 7 lần
14 7 lần 50 7 lần 46 7 lần 68 7 lần 07 7 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đà Nẵng

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
78 22 ngày 25/04/2020
26 19 ngày 06/05/2020
03 16 ngày 16/05/2020
19 14 ngày 23/05/2020
56 14 ngày 23/05/2020
96 14 ngày 23/05/2020
89 14 ngày 23/05/2020
68 13 ngày 27/05/2020
69 13 ngày 27/05/2020
71 13 ngày 27/05/2020

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 8-7-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 8-7-2020

G8 51
G7 473
G6 7717 0210 0487
G5 0449
G4 42660 54748 10743 87454
63007 87898 63928
G3 41246 36908
G2 03164
G1 29829
ĐB 484459
Đầu Đuôi
0 7,8
1 7,0
2 8,9
3 -
4 9,8,3,6
5 1,4,9
6 0,4
7 3
8 7
9 8
Đầu Đuôi
1,6 0
5 1
- 2
7,4 3
5,6 4
- 5
4 6
1,8,0 7
4,9,2,0 8
4,2,5 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 4-7-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 4-7-2020

G8 54
G7 309
G6 2998 9115 1021
G5 2404
G4 39983 91066 56149 09888
97531 42307 45967
G3 57252 91776
G2 36705
G1 72851
ĐB 848322
Đầu Đuôi
0 9,4,7,5
1 5
2 1,2
3 1
4 9
5 4,2,1
6 6,7
7 6
8 3,8
9 8
Đầu Đuôi
- 0
2,3,5 1
5,2 2
8 3
5,0 4
1,0 5
6,7 6
0,6 7
9,8 8
0,4 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 1-7-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 1-7-2020

G8 00
G7 994
G6 7141 3036 0579
G5 0610
G4 64614 50595 65899 56457
19180 97290 80486
G3 65102 60381
G2 81185
G1 03661
ĐB 269328
Đầu Đuôi
0 0,2
1 0,4
2 8
3 6
4 1
5 7
6 1
7 9
8 0,6,1,5
9 4,5,9,0
Đầu Đuôi
0,1,8,9 0
4,8,6 1
0 2
- 3
9,1 4
9,8 5
3,8 6
5 7
2 8
7,9 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 27-6-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 27-6-2020

G8 31
G7 602
G6 8538 0392 9207
G5 8779
G4 66308 03154 04762 78058
96712 68239 43858
G3 56421 47815
G2 22923
G1 75637
ĐB 762043
Đầu Đuôi
0 2,7,8
1 2,5
2 1,3
3 1,8,9,7
4 3
5 4,8,8
6 2
7 9
8 -
9 2
Đầu Đuôi
- 0
3,2 1
0,9,6,1 2
2,4 3
5 4
1 5
- 6
0,3 7
3,0,5,5 8
7,3 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 24-6-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 24-6-2020

G8 02
G7 317
G6 5691 3601 1329
G5 6908
G4 80352 70133 31806 79930
48205 31770 93783
G3 48570 46558
G2 34813
G1 98712
ĐB 740247
Đầu Đuôi
0 2,1,8,6,5
1 7,3,2
2 9
3 3,0
4 7
5 2,8
6 -
7 0,0
8 3
9 1
Đầu Đuôi
3,7,7 0
9,0 1
0,5,1 2
3,8,1 3
- 4
0 5
0 6
1,4 7
0,5 8
2 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 20-6-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 20-6-2020

G8 00
G7 877
G6 0201 4746 9698
G5 3359
G4 14211 99734 14741 67857
70947 90423 37644
G3 99663 28057
G2 46465
G1 84810
ĐB 278297
Đầu Đuôi
0 0,1
1 1,0
2 3
3 4
4 6,1,7,4
5 9,7,7
6 3,5
7 7
8 -
9 8,7
Đầu Đuôi
0,1 0
0,1,4 1
- 2
2,6 3
3,4 4
6 5
4 6
7,5,4,5,9 7
9 8
5 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 17-6-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 17-6-2020

G8 84
G7 028
G6 5221 5274 9576
G5 7153
G4 13598 03425 27860 53473
66482 40897 49674
G3 19816 18644
G2 19317
G1 69604
ĐB 693928
Đầu Đuôi
0 4
1 6,7
2 8,1,5,8
3 -
4 4
5 3
6 0
7 4,6,3,4
8 4,2
9 8,7
Đầu Đuôi
6 0
2 1
8 2
5,7 3
8,7,7,4,0 4
2 5
7,1 6
9,1 7
2,9,2 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 13-6-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 13-6-2020

G8 77
G7 404
G6 2636 8364 0520
G5 2116
G4 29540 77894 20485 22814
76712 52043 98485
G3 65699 48550
G2 56452
G1 24048
ĐB 418487
Đầu Đuôi
0 4
1 6,4,2
2 0
3 6
4 0,3,8
5 0,2
6 4
7 7
8 5,5,7
9 4,9
Đầu Đuôi
2,4,5 0
- 1
1,5 2
4 3
0,6,9,1 4
8,8 5
3,1 6
7,8 7
4 8
9 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 10-6-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 10-6-2020

G8 61
G7 610
G6 8287 7318 7814
G5 4424
G4 60036 82518 19293 84546
27510 56420 82350
G3 48388 86830
G2 43846
G1 45264
ĐB 885385
Đầu Đuôi
0 -
1 0,8,4,8,0
2 4,0
3 6,0
4 6,6
5 0
6 1,4
7 -
8 7,8,5
9 3
Đầu Đuôi
1,1,2,5,3 0
6 1
- 2
9 3
1,2,6 4
8 5
3,4,4 6
8 7
1,1,8 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 6-6-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 6-6-2020

G8 66
G7 150
G6 6218 5918 9097
G5 5398
G4 24332 24991 75986 59366
30694 91250 44349
G3 80928 16960
G2 22564
G1 47455
ĐB 611745
Đầu Đuôi
0 -
1 8,8
2 8
3 2
4 9,5
5 0,0,5
6 6,6,0,4
7 -
8 6
9 7,8,1,4
Đầu Đuôi
5,5,6 0
9 1
3 2
- 3
9,6 4
5,4 5
6,8,6 6
9 7
1,1,9,2 8
4 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 3-6-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 3-6-2020

G8 13
G7 197
G6 3558 2277 9306
G5 4670
G4 82990 40559 02799 98027
07522 90476 26410
G3 52587 73160
G2 53220
G1 40970
ĐB 283324
Đầu Đuôi
0 6
1 3,0
2 7,2,0,4
3 -
4 -
5 8,9
6 0
7 7,0,6,0
8 7
9 7,0,9
Đầu Đuôi
7,9,1,6,2,7 0
- 1
2 2
1 3
2 4
- 5
0,7 6
9,7,2,8 7
5 8
5,9 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 30-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 30-5-2020

G8 35
G7 367
G6 7286 0573 8601
G5 7328
G4 39994 15707 44293 22205
50253 88295 38682
G3 27946 84462
G2 77442
G1 48004
ĐB 153980
Đầu Đuôi
0 1,7,5,4
1 -
2 8
3 5
4 6,2
5 3
6 7,2
7 3
8 6,2,0
9 4,3,5
Đầu Đuôi
8 0
0 1
8,6,4 2
7,9,5 3
9,0 4
3,0,9 5
8,4 6
6,0 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 27-5-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 27-5-2020

G8 88
G7 012
G6 1880 8372 3986
G5 1709
G4 18464 07908 43169 35838
25468 91128 91114
G3 85545 28008
G2 56342
G1 38771
ĐB 120134
Đầu Đuôi
0 9,8,8
1 2,4
2 8
3 8,4
4 5,2
5 -
6 4,9,8
7 2,1
8 8,0,6
9 -
Đầu Đuôi
8 0
7 1
1,7,4 2
- 3
6,1,3 4
4 5
8 6
- 7
8,0,3,6,2,0 8
0,6 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 23-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 23-5-2020

G8 10
G7 476
G6 2819 3560 6314
G5 2045
G4 84796 44928 29360 48773
21981 40074 53136
G3 50577 29953
G2 74924
G1 30856
ĐB 073189
Đầu Đuôi
0 -
1 0,9,4
2 8,4
3 6
4 5
5 3,6
6 0,0
7 6,3,4,7
8 1,9
9 6
Đầu Đuôi
1,6,6 0
8 1
- 2
7,5 3
1,7,2 4
4 5
7,9,3,5 6
7 7
2 8
1,8 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 20-5-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 20-5-2020

G8 82
G7 861
G6 8422 0090 9952
G5 0993
G4 76044 62217 61559 83493
34010 28562 83423
G3 04184 69967
G2 69340
G1 85027
ĐB 313247
Đầu Đuôi
0 -
1 7,0
2 2,3,7
3 -
4 4,0,7
5 2,9
6 1,2,7
7 -
8 2,4
9 0,3,3
Đầu Đuôi
9,1,4 0
6 1
8,2,5,6 2
9,9,2 3
4,8 4
- 5
- 6
1,6,2,4 7
- 8
5 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 16-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 16-5-2020

G8 98
G7 376
G6 8858 7159 7574
G5 8666
G4 07877 10339 31000 67372
57856 32650 51453
G3 17897 89762
G2 58435
G1 03703
ĐB 929214
Đầu Đuôi
0 0,3
1 4
2 -
3 9,5
4 -
5 8,9,6,0,3
6 6,2
7 6,4,7,2
8 -
9 8,7
Đầu Đuôi
0,5 0
- 1
7,6 2
5,0 3
7,1 4
3 5
7,6,5 6
7,9 7
9,5 8
5,3 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 13-5-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 13-5-2020

G8 50
G7 594
G6 2737 1255 2962
G5 7616
G4 07466 85517 39068 30288
89892 91322 33903
G3 21041 11317
G2 22392
G1 89668
ĐB 389652
Đầu Đuôi
0 3
1 6,7,7
2 2
3 7
4 1
5 0,5,2
6 2,6,8,8
7 -
8 8
9 4,2,2
Đầu Đuôi
5 0
4 1
6,9,2,9,5 2
0 3
9 4
5 5
1,6 6
3,1,1 7
6,8,6 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 9-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 9-5-2020

G8 65
G7 751
G6 1410 5362 5403
G5 6346
G4 83095 06097 53629 02973
12981 59709 48809
G3 79437 88581
G2 82188
G1 55104
ĐB 188923
Đầu Đuôi
0 3,9,9,4
1 0
2 9,3
3 7
4 6
5 1
6 5,2
7 3
8 1,1,8
9 5,7
Đầu Đuôi
1 0
5,8,8 1
6 2
0,7,2 3
0 4
6,9 5
4 6
9,3 7
8 8
2,0,0 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 6-5-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 6-5-2020

G8 02
G7 348
G6 8532 7791 4714
G5 9268
G4 22107 65982 94626 73497
55827 01016 50109
G3 92212 86984
G2 84776
G1 51107
ĐB 482928
Đầu Đuôi
0 2,7,9,7
1 4,6,2
2 6,7,8
3 2
4 8
5 -
6 8
7 6
8 2,4
9 1,7
Đầu Đuôi
- 0
9 1
0,3,8,1 2
- 3
1,8 4
- 5
2,1,7 6
0,9,2,0 7
4,6,2 8
0 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 2-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 2-5-2020

G8 05
G7 157
G6 2684 3898 5329
G5 9674
G4 40343 28906 02102 52037
04366 71984 92289
G3 13063 93844
G2 35483
G1 78732
ĐB 012884
Đầu Đuôi
0 5,6,2
1 -
2 9
3 7,2
4 3,4
5 7
6 6,3
7 4
8 4,4,9,3,4
9 8
Đầu Đuôi
- 0
- 1
0,3 2
4,6,8 3
8,7,8,4,8 4
0 5
0,6 6
5,3 7
9 8
2,8 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 29-4-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 29-4-2020

G8 89
G7 468
G6 1886 2370 1611
G5 7123
G4 01833 70450 49684 66407
91468 91370 34727
G3 92465 41484
G2 32341
G1 11136
ĐB 933125
Đầu Đuôi
0 7
1 1
2 3,7,5
3 3,6
4 1
5 0
6 8,8,5
7 0,0
8 9,6,4,4
9 -
Đầu Đuôi
7,5,7 0
1,4 1
- 2
2,3 3
8,8 4
6,2 5
8,3 6
0,2 7
6,6 8
8 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 25-4-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 25-4-2020

G8 98
G7 216
G6 0810 0840 5368
G5 7485
G4 80727 59879 87423 99828
83344 48343 03519
G3 13426 24783
G2 18328
G1 36078
ĐB 918486
Đầu Đuôi
0 -
1 6,0,9
2 7,3,8,6,8
3 -
4 0,4,3
5 -
6 8
7 9,8
8 5,3,6
9 8
Đầu Đuôi
1,4 0
- 1
- 2
2,4,8 3
4 4
8 5
1,2,8 6
2 7
9,6,2,2,7 8
7,1 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 22-4-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 22-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 18-4-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 18-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 15-4-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 15-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 11-4-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 11-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 8-4-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 8-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 4-4-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 4-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 1-4-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 1-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt