XSDNO 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đắk Nông 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 26-9-2020

G8 39
G7 554
G6 1710 0724 1065
G5 3700
G4 31476 08129 79680 40311
80987 74737 49008
G3 74339 04184
G2 70792
G1 51140
ĐB 436464
Đầu Đuôi
0 0,8
1 0,1
2 4,9
3 9,7,9
4 0
5 4
6 5,4
7 6
8 0,7,4
9 2
Đầu Đuôi
1,0,8,4 0
1 1
9 2
- 3
5,2,8,6 4
6 5
7 6
8,3 7
0 8
3,2,3 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đắk Nông trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
14 15 lần 03 10 lần 85 10 lần 76 10 lần 31 9 lần
40 9 lần 38 9 lần 55 9 lần 27 8 lần 87 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đắk Nông

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
28 21 ngày 02/05/2020
73 20 ngày 09/05/2020
46 18 ngày 23/05/2020
96 17 ngày 30/05/2020
82 16 ngày 06/06/2020
02 16 ngày 06/06/2020
60 16 ngày 06/06/2020
48 15 ngày 13/06/2020
95 15 ngày 13/06/2020
90 14 ngày 20/06/2020

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 19-9-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 19-9-2020

G8 55
G7 593
G6 3080 8916 1452
G5 0863
G4 09058 08269 62064 48522
60218 73481 15515
G3 27070 38581
G2 44776
G1 71816
ĐB 386961
Đầu Đuôi
0 -
1 6,8,5,6
2 2
3 -
4 -
5 5,2,8
6 3,9,4,1
7 0,6
8 0,1,1
9 3
Đầu Đuôi
8,7 0
8,8,6 1
5,2 2
9,6 3
6 4
5,1 5
1,7,1 6
- 7
5,1 8
6 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 12-9-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 12-9-2020

G8 53
G7 355
G6 7714 6865 6216
G5 1371
G4 01006 67692 92851 53272
83867 49316 76601
G3 60012 75310
G2 64647
G1 07752
ĐB 006409
Đầu Đuôi
0 6,1,9
1 4,6,6,2,0
2 -
3 -
4 7
5 3,5,1,2
6 5,7
7 1,2
8 -
9 2
Đầu Đuôi
1 0
7,5,0 1
9,7,1,5 2
5 3
1 4
5,6 5
1,0,1 6
6,4 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 5-9-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 5-9-2020

G8 38
G7 669
G6 7114 5965 6675
G5 8745
G4 51321 67438 73971 79274
76163 54314 97264
G3 42231 86444
G2 52163
G1 18563
ĐB 022200
Đầu Đuôi
0 0
1 4,4
2 1
3 8,8,1
4 5,4
5 -
6 9,5,3,4,3,3
7 5,1,4
8 -
9 -
Đầu Đuôi
0 0
2,7,3 1
- 2
6,6,6 3
1,7,1,6,4 4
6,7,4 5
- 6
- 7
3,3 8
6 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 29-8-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 29-8-2020

G8 71
G7 256
G6 8042 2099 3381
G5 8805
G4 18255 49899 67499 48623
13838 77627 83076
G3 72694 73589
G2 10513
G1 73726
ĐB 830279
Đầu Đuôi
0 5
1 3
2 3,7,6
3 8
4 2
5 6,5
6 -
7 1,6,9
8 1,9
9 9,9,9,4
Đầu Đuôi
- 0
7,8 1
4 2
2,1 3
9 4
0,5 5
5,7,2 6
2 7
3 8
9,9,9,8,7 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 22-8-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 22-8-2020

G8 27
G7 893
G6 4121 2478 0170
G5 7592
G4 41722 39851 69011 06740
41874 73506 98652
G3 79311 85493
G2 27927
G1 35391
ĐB 596104
Đầu Đuôi
0 6,4
1 1,1
2 7,1,2,7
3 -
4 0
5 1,2
6 -
7 8,0,4
8 -
9 3,2,3,1
Đầu Đuôi
7,4 0
2,5,1,1,9 1
9,2,5 2
9,9 3
7,0 4
- 5
0 6
2,2 7
7 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 15-8-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 15-8-2020

G8 86
G7 336
G6 9907 6535 7399
G5 4987
G4 66898 42772 25030 43578
13192 78850 08720
G3 39327 89932
G2 28907
G1 93591
ĐB 231887
Đầu Đuôi
0 7,7
1 -
2 0,7
3 6,5,0,2
4 -
5 0
6 -
7 2,8
8 6,7,7
9 9,8,2,1
Đầu Đuôi
3,5,2 0
9 1
7,9,3 2
- 3
- 4
3 5
8,3 6
0,8,2,0,8 7
9,7 8
9 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 8-8-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 8-8-2020

G8 06
G7 585
G6 4904 6172 8638
G5 8394
G4 81385 32036 59350 08703
69914 97262 02414
G3 87030 92484
G2 80625
G1 67642
ĐB 000237
Đầu Đuôi
0 6,4,3
1 4,4
2 5
3 8,6,0,7
4 2
5 0
6 2
7 2
8 5,5,4
9 4
Đầu Đuôi
5,3 0
- 1
7,6,4 2
0 3
0,9,1,1,8 4
8,8,2 5
0,3 6
3 7
3 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 1-8-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 1-8-2020

G8 77
G7 688
G6 7069 5440 9641
G5 3698
G4 45501 48674 33026 53342
53950 17067 42557
G3 92714 05609
G2 57203
G1 68985
ĐB 528755
Đầu Đuôi
0 1,9,3
1 4
2 6
3 -
4 0,1,2
5 0,7,5
6 9,7
7 7,4
8 8,5
9 8
Đầu Đuôi
4,5 0
4,0 1
4 2
0 3
7,1 4
8,5 5
2 6
7,6,5 7
8,9 8
6,0 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 25-7-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 25-7-2020

G8 04
G7 203
G6 9553 7181 8731
G5 1522
G4 05570 96674 54977 30951
47735 02081 63642
G3 50867 90499
G2 02955
G1 52883
ĐB 087426
Đầu Đuôi
0 4,3
1 -
2 2,6
3 1,5
4 2
5 3,1,5
6 7
7 0,4,7
8 1,1,3
9 9
Đầu Đuôi
7 0
8,3,5,8 1
2,4 2
0,5,8 3
0,7 4
3,5 5
2 6
7,6 7
- 8
9 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 18-7-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 18-7-2020

G8 69
G7 806
G6 3264 5197 7922
G5 9712
G4 71014 76100 60065 68523
09731 82326 44444
G3 86405 89953
G2 32388
G1 58215
ĐB 711154
Đầu Đuôi
0 6,0,5
1 2,4,5
2 2,3,6
3 1
4 4
5 3,4
6 9,4,5
7 -
8 8
9 7
Đầu Đuôi
0 0
3 1
2,1 2
2,5 3
6,1,4,5 4
6,0,1 5
0,2 6
9 7
8 8
6 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 11-7-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 11-7-2020

G8 61
G7 074
G6 9776 6870 1827
G5 4833
G4 92618 49761 58640 61265
72817 99865 86789
G3 14155 81015
G2 35038
G1 83310
ĐB 220131
Đầu Đuôi
0 -
1 8,7,5,0
2 7
3 3,8,1
4 0
5 5
6 1,1,5,5
7 4,6,0
8 9
9 -
Đầu Đuôi
7,4,1 0
6,6,3 1
- 2
3 3
7 4
6,6,5,1 5
7 6
2,1 7
1,3 8
8 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 4-7-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 4-7-2020

G8 80
G7 430
G6 7750 2903 7891
G5 5692
G4 09874 99712 73020 63055
25613 03984 37298
G3 43893 77718
G2 37570
G1 78335
ĐB 317204
Đầu Đuôi
0 3,4
1 2,3,8
2 0
3 0,5
4 -
5 0,5
6 -
7 4,0
8 0,4
9 1,2,8,3
Đầu Đuôi
8,3,5,2,7 0
9 1
9,1 2
0,1,9 3
7,8,0 4
5,3 5
- 6
- 7
9,1 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 27-6-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 27-6-2020

G8 56
G7 047
G6 3825 0171 6034
G5 7604
G4 02529 44638 54969 70519
11591 83656 44266
G3 49947 13275
G2 46447
G1 33965
ĐB 425300
Đầu Đuôi
0 4,0
1 9
2 5,9
3 4,8
4 7,7,7
5 6,6
6 9,6,5
7 1,5
8 -
9 1
Đầu Đuôi
0 0
7,9 1
- 2
- 3
3,0 4
2,7,6 5
5,5,6 6
4,4,4 7
3 8
2,6,1 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 20-6-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 20-6-2020

G8 59
G7 726
G6 9575 4034 9990
G5 1352
G4 72308 61114 55776 95619
35972 73135 45494
G3 50335 72331
G2 01476
G1 03069
ĐB 640044
Đầu Đuôi
0 8
1 4,9
2 6
3 4,5,5,1
4 4
5 9,2
6 9
7 5,6,2,6
8 -
9 0,4
Đầu Đuôi
9 0
3 1
5,7 2
- 3
3,1,9,4 4
7,3,3 5
2,7,7 6
- 7
0 8
5,1,6 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 13-6-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 13-6-2020

G8 77
G7 098
G6 5336 7748 2014
G5 5695
G4 55062 64236 62355 96033
41095 48503 86990
G3 97531 18661
G2 67472
G1 30478
ĐB 659113
Đầu Đuôi
0 3
1 4,3
2 -
3 6,6,3,1
4 8
5 5
6 2,1
7 7,2,8
8 -
9 8,5,5,0
Đầu Đuôi
9 0
3,6 1
6,7 2
3,0,1 3
1 4
9,5,9 5
3,3 6
7 7
9,4,7 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 6-6-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 6-6-2020

G8 75
G7 202
G6 1558 6387 3234
G5 6460
G4 69382 82502 30079 59095
23478 57413 47416
G3 01021 87330
G2 01579
G1 15790
ĐB 445685
Đầu Đuôi
0 2,2
1 3,6
2 1
3 4,0
4 -
5 8
6 0
7 5,9,8,9
8 7,2,5
9 5,0
Đầu Đuôi
6,3,9 0
2 1
0,8,0 2
1 3
3 4
7,9,8 5
1 6
8 7
5,7 8
7,7 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 30-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 30-5-2020

G8 19
G7 329
G6 4847 6485 9483
G5 1923
G4 71999 78607 38551 29531
23826 24220 29809
G3 36714 20396
G2 23103
G1 79887
ĐB 539676
Đầu Đuôi
0 7,9,3
1 9,4
2 9,3,6,0
3 1
4 7
5 1
6 -
7 6
8 5,3,7
9 9,6
Đầu Đuôi
2 0
5,3 1
- 2
8,2,0 3
1 4
8 5
2,9,7 6
4,0,8 7
- 8
1,2,9,0 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 23-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 23-5-2020

G8 14
G7 794
G6 8615 4996 4185
G5 7389
G4 14061 47514 64853 77915
22102 23407 21597
G3 96919 61857
G2 60415
G1 59979
ĐB 963846
Đầu Đuôi
0 2,7
1 4,5,4,5,9,5
2 -
3 -
4 6
5 3,7
6 1
7 9
8 5,9
9 4,6,7
Đầu Đuôi
- 0
6 1
0 2
5 3
1,9,1 4
1,8,1,1 5
9,4 6
0,9,5 7
- 8
8,1,7 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 16-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 16-5-2020

G8 70
G7 096
G6 8100 3114 4003
G5 9724
G4 65548 02187 60140 91187
66385 31839 37090
G3 82634 47876
G2 08693
G1 46476
ĐB 886948
Đầu Đuôi
0 0,3
1 4
2 4
3 9,4
4 8,0,8
5 -
6 -
7 0,6,6
8 7,7,5
9 6,0,3
Đầu Đuôi
7,0,4,9 0
- 1
- 2
0,9 3
1,2,3 4
8 5
9,7,7 6
8,8 7
4,4 8
3 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 9-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 9-5-2020

G8 31
G7 148
G6 9009 8219 5112
G5 3669
G4 12573 60307 18245 63922
48846 80001 51438
G3 99282 50993
G2 21992
G1 23985
ĐB 289293
Đầu Đuôi
0 9,7,1
1 9,2
2 2
3 1,8
4 8,5,6
5 -
6 9
7 3
8 2,5
9 3,2,3
Đầu Đuôi
- 0
3,0 1
1,2,8,9 2
7,9,9 3
- 4
4,8 5
4 6
0 7
4,3 8
0,1,6 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 2-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 2-5-2020

G8 04
G7 185
G6 1837 6267 4611
G5 1628
G4 36284 65045 45303 31727
84972 38594 74990
G3 85707 27547
G2 69434
G1 62525
ĐB 739304
Đầu Đuôi
0 4,3,7,4
1 1
2 8,7,5
3 7,4
4 5,7
5 -
6 7
7 2
8 5,4
9 4,0
Đầu Đuôi
9 0
1 1
7 2
0 3
0,8,9,3,0 4
8,4,2 5
- 6
3,6,2,0,4 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 25-4-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 25-4-2020

G8 66
G7 740
G6 0333 3105 1684
G5 8686
G4 50331 75680 38904 01247
87354 64003 45273
G3 97314 75787
G2 83661
G1 85561
ĐB 453921
Đầu Đuôi
0 5,4,3
1 4
2 1
3 3,1
4 0,7
5 4
6 6,1,1
7 3
8 4,6,0,7
9 -
Đầu Đuôi
4,8 0
3,6,6,2 1
- 2
3,0,7 3
8,0,5,1 4
0 5
6,8 6
4,8 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 18-4-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 18-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 11-4-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 11-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 4-4-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 4-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 28-3-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 28-3-2020

G8 54
G7 745
G6 3766 1208 7310
G5 6289
G4 31994 27086 17939 47808
28703 39386 16920
G3 39738 18148
G2 27033
G1 29177
ĐB 589811
Đầu Đuôi
0 8,8,3
1 0,1
2 0
3 9,8,3
4 5,8
5 4
6 6
7 7
8 9,6,6
9 4
Đầu Đuôi
1,2 0
1 1
- 2
0,3 3
5,9 4
4 5
6,8,8 6
7 7
0,0,3,4 8
8,3 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 21-3-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 21-3-2020

G8 79
G7 305
G6 9801 7581 0357
G5 5063
G4 36344 38652 60486 88310
95085 90102 47150
G3 82635 19955
G2 34663
G1 26040
ĐB 275232
Đầu Đuôi
0 5,1,2
1 0
2 -
3 5,2
4 4,0
5 7,2,0,5
6 3,3
7 9
8 1,6,5
9 -
Đầu Đuôi
1,5,4 0
0,8 1
5,0,3 2
6,6 3
4 4
0,8,3,5 5
8 6
5 7
- 8
7 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 14-3-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 14-3-2020

G8 57
G7 089
G6 9091 6345 3840
G5 9778
G4 10699 08427 35432 50027
66722 68545 49967
G3 66938 74918
G2 96113
G1 92484
ĐB 335236
Đầu Đuôi
0 -
1 8,3
2 7,7,2
3 2,8,6
4 5,0,5
5 7
6 7
7 8
8 9,4
9 1,9
Đầu Đuôi
4 0
9 1
3,2 2
1 3
8 4
4,4 5
3 6
5,2,2,6 7
7,3,1 8
8,9 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 7-3-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 7-3-2020

G8 63
G7 776
G6 7636 9932 6052
G5 5739
G4 20815 57251 14284 39535
11940 16366 46457
G3 30161 58405
G2 18937
G1 21771
ĐB 005314
Đầu Đuôi
0 5
1 5,4
2 -
3 6,2,9,5,7
4 0
5 2,1,7
6 3,6,1
7 6,1
8 4
9 -
Đầu Đuôi
4 0
5,6,7 1
3,5 2
6 3
8,1 4
1,3,0 5
7,3,6 6
5,3 7
- 8
3 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt