XSDT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đồng Tháp 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 23-3-2020

G8 03
G7 293
G6 3649 4220 4388
G5 0971
G4 46876 28713 50003 13440
44695 41948 55523
G3 06152 04833
G2 92841
G1 01213
ĐB 959294
Đầu Đuôi
0 3,3
1 3,3
2 0,3
3 3
4 9,0,8,1
5 2
6 -
7 1,6
8 8
9 3,5,4
Đầu Đuôi
2,4 0
7,4 1
5 2
0,9,1,0,2,3,1 3
9 4
9 5
7 6
- 7
8,4 8
4 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đồng Tháp trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
60 13 lần 32 12 lần 93 11 lần 19 11 lần 86 10 lần
71 10 lần 30 9 lần 98 9 lần 39 9 lần 05 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đồng Tháp

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
75 29 ngày 02/09/2019
07 29 ngày 02/09/2019
72 23 ngày 14/10/2019
69 23 ngày 14/10/2019
27 20 ngày 04/11/2019
80 15 ngày 09/12/2019
06 14 ngày 16/12/2019
00 13 ngày 23/12/2019
17 13 ngày 23/12/2019
31 12 ngày 30/12/2019

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 16-3-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 16-3-2020

G8 85
G7 386
G6 6490 2825 9681
G5 0385
G4 75276 21979 05504 66660
79195 06953 27476
G3 73805 73851
G2 60222
G1 43290
ĐB 806051
Đầu Đuôi
0 4,5
1 -
2 5,2
3 -
4 -
5 3,1,1
6 0
7 6,9,6
8 5,6,1,5
9 0,5,0
Đầu Đuôi
9,6,9 0
8,5,5 1
2 2
5 3
0 4
8,2,8,9,0 5
8,7,7 6
- 7
- 8
7 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 9-3-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 9-3-2020

G8 08
G7 646
G6 4171 9893 7608
G5 9588
G4 38197 14689 70171 44903
09278 39678 57498
G3 84165 40637
G2 77354
G1 98286
ĐB 678282
Đầu Đuôi
0 8,8,3
1 -
2 -
3 7
4 6
5 4
6 5
7 1,1,8,8
8 8,9,6,2
9 3,7,8
Đầu Đuôi
- 0
7,7 1
8 2
9,0 3
5 4
6 5
4,8 6
9,3 7
0,0,8,7,7,9 8
8 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 2-3-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 2-3-2020

G8 35
G7 966
G6 1547 1691 2418
G5 8723
G4 28232 21978 08052 87289
79163 88809 97520
G3 54502 93919
G2 79463
G1 47410
ĐB 776312
Đầu Đuôi
0 9,2
1 8,9,0,2
2 3,0
3 5,2
4 7
5 2
6 6,3,3
7 8
8 9
9 1
Đầu Đuôi
2,1 0
9 1
3,5,0,1 2
2,6,6 3
- 4
3 5
6 6
4 7
1,7 8
8,0,1 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 24-2-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 24-2-2020

G8 39
G7 554
G6 1356 0338 1242
G5 2211
G4 01721 72236 42221 92487
11614 28213 61915
G3 88635 70532
G2 89698
G1 10381
ĐB 812057
Đầu Đuôi
0 -
1 1,4,3,5
2 1,1
3 9,8,6,5,2
4 2
5 4,6,7
6 -
7 -
8 7,1
9 8
Đầu Đuôi
- 0
1,2,2,8 1
4,3 2
1 3
5,1 4
1,3 5
5,3 6
8,5 7
3,9 8
3 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 17-2-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 17-2-2020

G8 03
G7 492
G6 3863 7965 4971
G5 7942
G4 37239 33783 55197 02464
24925 03262 48181
G3 18110 51398
G2 25525
G1 10388
ĐB 984741
Đầu Đuôi
0 3
1 0
2 5,5
3 9
4 2,1
5 -
6 3,5,4,2
7 1
8 3,1,8
9 2,7,8
Đầu Đuôi
1 0
7,8,4 1
9,4,6 2
0,6,8 3
6 4
6,2,2 5
- 6
9 7
9,8 8
3 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 10-2-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 10-2-2020

G8 88
G7 509
G6 8153 2916 4221
G5 9185
G4 94149 33335 13199 38561
07719 77223 74658
G3 46468 15968
G2 99573
G1 19843
ĐB 805978
Đầu Đuôi
0 9
1 6,9
2 1,3
3 5
4 9,3
5 3,8
6 1,8,8
7 3,8
8 8,5
9 9
Đầu Đuôi
- 0
2,6 1
- 2
5,2,7,4 3
- 4
8,3 5
1 6
- 7
8,5,6,6,7 8
0,4,9,1 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 3-2-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 3-2-2020

G8 13
G7 405
G6 9528 7463 6233
G5 4877
G4 17559 08219 20601 26019
34086 08825 99266
G3 55556 45078
G2 56356
G1 31364
ĐB 443764
Đầu Đuôi
0 5,1
1 3,9,9
2 8,5
3 3
4 -
5 9,6,6
6 3,6,4,4
7 7,8
8 6
9 -
Đầu Đuôi
- 0
0 1
- 2
1,6,3 3
6,6 4
0,2 5
8,6,5,5 6
7 7
2,7 8
5,1,1 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 27-1-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 27-1-2020

G8 70
G7 432
G6 0102 4249 3247
G5 9096
G4 87926 82867 53891 92634
63339 83224 86248
G3 14744 92847
G2 22871
G1 78940
ĐB 535779
Đầu Đuôi
0 2
1 -
2 6,4
3 2,4,9
4 9,7,8,4,7,0
5 -
6 7
7 0,1,9
8 -
9 6,1
Đầu Đuôi
7,4 0
9,7 1
3,0 2
- 3
3,2,4 4
- 5
9,2 6
4,6,4 7
4 8
4,3,7 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 20-1-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 20-1-2020

G8 15
G7 032
G6 3913 3367 5198
G5 1176
G4 54867 92761 17562 59625
77589 80984 05379
G3 95650 32158
G2 07364
G1 04236
ĐB 026183
Đầu Đuôi
0 -
1 5,3
2 5
3 2,6
4 -
5 0,8
6 7,7,1,2,4
7 6,9
8 9,4,3
9 8
Đầu Đuôi
5 0
6 1
3,6 2
1,8 3
8,6 4
1,2 5
7,3 6
6,6 7
9,5 8
8,7 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 13-1-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 13-1-2020

G8 99
G7 730
G6 0943 6445 4983
G5 1996
G4 37750 46624 38965 42957
84453 71756 76759
G3 22335 58879
G2 44098
G1 95029
ĐB 048684
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 4,9
3 0,5
4 3,5
5 0,7,3,6,9
6 5
7 9
8 3,4
9 9,6,8
Đầu Đuôi
3,5 0
- 1
- 2
4,8,5 3
2,8 4
4,6,3 5
9,5 6
5 7
9 8
9,5,7,2 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 6-1-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 6-1-2020

G8 51
G7 897
G6 2763 4884 3174
G5 4305
G4 08057 41837 22255 56202
84010 90776 13645
G3 57156 44052
G2 57493
G1 35629
ĐB 661676
Đầu Đuôi
0 5,2
1 0
2 9
3 7
4 5
5 1,7,5,6,2
6 3
7 4,6,6
8 4
9 7,3
Đầu Đuôi
1 0
5 1
0,5 2
6,9 3
8,7 4
0,5,4 5
7,5,7 6
9,5,3 7
- 8
2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt