XSDT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đồng Tháp 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 28-9-2020

G8 43
G7 547
G6 6660 1210 2842
G5 6014
G4 10848 23835 74370 53136
82398 74896 07772
G3 04148 07079
G2 32636
G1 71297
ĐB 827364
Đầu Đuôi
0 -
1 0,4
2 -
3 5,6,6
4 3,7,2,8,8
5 -
6 0,4
7 0,2,9
8 -
9 8,6,7
Đầu Đuôi
6,1,7 0
- 1
4,7 2
4 3
1,6 4
3 5
3,9,3 6
4,9 7
4,9,4 8
7 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đồng Tháp trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
03 9 lần 85 8 lần 25 8 lần 70 8 lần 97 8 lần
82 8 lần 73 7 lần 72 7 lần 78 7 lần 79 7 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đồng Tháp

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
74 20 ngày 11/05/2020
18 19 ngày 18/05/2020
63 14 ngày 22/06/2020
17 14 ngày 22/06/2020
90 13 ngày 29/06/2020
68 13 ngày 29/06/2020
06 13 ngày 29/06/2020
24 12 ngày 06/07/2020
87 12 ngày 06/07/2020
53 11 ngày 13/07/2020

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 21-9-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 21-9-2020

G8 65
G7 528
G6 4704 5344 4159
G5 5096
G4 72316 23123 09892 18082
82350 89296 78372
G3 18511 47439
G2 84583
G1 32633
ĐB 228279
Đầu Đuôi
0 4
1 6,1
2 8,3
3 9,3
4 4
5 9,0
6 5
7 2,9
8 2,3
9 6,2,6
Đầu Đuôi
5 0
1 1
9,8,7 2
2,8,3 3
0,4 4
6 5
9,1,9 6
- 7
2 8
5,3,7 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 14-9-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 14-9-2020

G8 47
G7 312
G6 4425 9556 8335
G5 8471
G4 81954 54084 21229 02720
70816 23922 78628
G3 36397 61938
G2 01219
G1 99945
ĐB 458421
Đầu Đuôi
0 -
1 2,6,9
2 5,9,0,2,8,1
3 5,8
4 7,5
5 6,4
6 -
7 1
8 4
9 7
Đầu Đuôi
2 0
7,2 1
1,2 2
- 3
5,8 4
2,3,4 5
5,1 6
4,9 7
2,3 8
2,1 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 7-9-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 7-9-2020

G8 20
G7 027
G6 4688 9800 3177
G5 5049
G4 78094 89082 54251 87714
48393 73199 89402
G3 80681 98773
G2 38722
G1 05116
ĐB 470786
Đầu Đuôi
0 0,2
1 4,6
2 0,7,2
3 -
4 9
5 1
6 -
7 7,3
8 8,2,1,6
9 4,3,9
Đầu Đuôi
2,0 0
5,8 1
8,0,2 2
9,7 3
9,1 4
- 5
1,8 6
2,7 7
8 8
4,9 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 31-8-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 31-8-2020

G8 69
G7 686
G6 2399 5995 6934
G5 9119
G4 79352 74356 51030 91966
36399 36262 86149
G3 16289 39342
G2 85164
G1 33261
ĐB 746410
Đầu Đuôi
0 -
1 9,0
2 -
3 4,0
4 9,2
5 2,6
6 9,6,2,4,1
7 -
8 6,9
9 9,5,9
Đầu Đuôi
3,1 0
6 1
5,6,4 2
- 3
3,6 4
9 5
8,5,6 6
- 7
- 8
6,9,1,9,4,8 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 24-8-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 24-8-2020

G8 72
G7 609
G6 1203 0170 5132
G5 8077
G4 74296 91891 11171 43842
76979 98273 39625
G3 18382 45760
G2 14833
G1 78865
ĐB 003951
Đầu Đuôi
0 9,3
1 -
2 5
3 2,3
4 2
5 1
6 0,5
7 2,0,7,1,9,3
8 2
9 6,1
Đầu Đuôi
7,6 0
9,7,5 1
7,3,4,8 2
0,7,3 3
- 4
2,6 5
9 6
7 7
- 8
0,7 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 17-8-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 17-8-2020

G8 46
G7 386
G6 0991 4807 4657
G5 6878
G4 13246 75343 53331 58296
92220 00347 54101
G3 66440 27271
G2 28192
G1 55446
ĐB 071083
Đầu Đuôi
0 7,1
1 -
2 0
3 1
4 6,6,3,7,0,6
5 7
6 -
7 8,1
8 6,3
9 1,6,2
Đầu Đuôi
2,4 0
9,3,0,7 1
9 2
4,8 3
- 4
- 5
4,8,4,9,4 6
0,5,4 7
7 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 10-8-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 10-8-2020

G8 30
G7 789
G6 2382 5228 4392
G5 8079
G4 70685 45014 28338 46369
21872 39276 28352
G3 87756 44701
G2 15628
G1 21266
ĐB 673483
Đầu Đuôi
0 1
1 4
2 8,8
3 0,8
4 -
5 2,6
6 9,6
7 9,2,6
8 9,2,5,3
9 2
Đầu Đuôi
3 0
0 1
8,9,7,5 2
8 3
1 4
8 5
7,5,6 6
- 7
2,3,2 8
8,7,6 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 3-8-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 3-8-2020

G8 99
G7 461
G6 1899 7835 7982
G5 5244
G4 15310 53322 78879 53915
74375 08183 77072
G3 39105 22012
G2 06680
G1 84344
ĐB 520547
Đầu Đuôi
0 5
1 0,5,2
2 2
3 5
4 4,4,7
5 -
6 1
7 9,5,2
8 2,3,0
9 9,9
Đầu Đuôi
1,8 0
6 1
8,2,7,1 2
8 3
4,4 4
3,1,7,0 5
- 6
4 7
- 8
9,9,7 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 27-7-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 27-7-2020

G8 16
G7 036
G6 2397 5021 6248
G5 5585
G4 64789 55609 35143 87470
22434 53997 66337
G3 78939 15755
G2 96729
G1 44188
ĐB 291822
Đầu Đuôi
0 9
1 6
2 1,9,2
3 6,4,7,9
4 8,3
5 5
6 -
7 0
8 5,9,8
9 7,7
Đầu Đuôi
7 0
2 1
2 2
4 3
3 4
8,5 5
1,3 6
9,9,3 7
4,8 8
8,0,3,2 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 20-7-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 20-7-2020

G8 11
G7 473
G6 3399 5897 2619
G5 4070
G4 90683 79507 29439 70169
34867 17005 64678
G3 46698 75958
G2 38841
G1 19008
ĐB 146846
Đầu Đuôi
0 7,5,8
1 1,9
2 -
3 9
4 1,6
5 8
6 9,7
7 3,0,8
8 3
9 9,7,8
Đầu Đuôi
7 0
1,4 1
- 2
7,8 3
- 4
0 5
4 6
9,0,6 7
7,9,5,0 8
9,1,3,6 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 13-7-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 13-7-2020

G8 51
G7 745
G6 1892 3010 6708
G5 2292
G4 01919 10049 18681 94815
55353 50761 91626
G3 67803 36462
G2 08313
G1 83721
ĐB 703276
Đầu Đuôi
0 8,3
1 0,9,5,3
2 6,1
3 -
4 5,9
5 1,3
6 1,2
7 6
8 1
9 2,2
Đầu Đuôi
1 0
5,8,6,2 1
9,9,6 2
5,0,1 3
- 4
4,1 5
2,7 6
- 7
0 8
1,4 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 6-7-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 6-7-2020

G8 00
G7 853
G6 2031 6588 8699
G5 3348
G4 88287 84891 26873 28894
91846 33633 33369
G3 45724 18113
G2 02580
G1 14367
ĐB 535739
Đầu Đuôi
0 0
1 3
2 4
3 1,3,9
4 8,6
5 3
6 9,7
7 3
8 8,7,0
9 9,1,4
Đầu Đuôi
0,8 0
3,9 1
- 2
5,7,3,1 3
9,2 4
- 5
4 6
8,6 7
8,4 8
9,6,3 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 29-6-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 29-6-2020

G8 44
G7 943
G6 7132 4573 8470
G5 6731
G4 55855 84920 13833 84168
85738 89433 96267
G3 29827 17093
G2 47039
G1 83606
ĐB 897590
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 0,7
3 2,1,3,8,3,9
4 4,3
5 5
6 8,7
7 3,0
8 -
9 3,0
Đầu Đuôi
7,2,9 0
3 1
3 2
4,7,3,3,9 3
4 4
5 5
0 6
6,2 7
6,3 8
3 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 22-6-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 22-6-2020

G8 63
G7 276
G6 1798 7431 7747
G5 2092
G4 29491 16517 84058 30616
33430 54617 19286
G3 18298 88609
G2 38154
G1 01325
ĐB 522167
Đầu Đuôi
0 9
1 7,6,7
2 5
3 1,0
4 7
5 8,4
6 3,7
7 6
8 6
9 8,2,1,8
Đầu Đuôi
3 0
3,9 1
9 2
6 3
5 4
2 5
7,1,8 6
4,1,1,6 7
9,5,9 8
0 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 15-6-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 15-6-2020

G8 21
G7 362
G6 5366 9625 7838
G5 3797
G4 19335 95245 34560 02698
27170 43830 79668
G3 02427 80389
G2 90150
G1 15796
ĐB 520384
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 1,5,7
3 8,5,0
4 5
5 0
6 2,6,0,8
7 0
8 9,4
9 7,8,6
Đầu Đuôi
6,7,3,5 0
2 1
6 2
- 3
8 4
2,3,4 5
6,9 6
9,2 7
3,9,6 8
8 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 8-6-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 8-6-2020

G8 03
G7 830
G6 3903 8025 7033
G5 1857
G4 58952 83066 99222 53563
77525 26078 27849
G3 10384 21768
G2 73080
G1 53556
ĐB 008148
Đầu Đuôi
0 3,3
1 -
2 5,2,5
3 0,3
4 9,8
5 7,2,6
6 6,3,8
7 8
8 4,0
9 -
Đầu Đuôi
3,8 0
- 1
5,2 2
0,0,3,6 3
8 4
2,2 5
6,5 6
5 7
7,6,4 8
4 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 1-6-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 1-6-2020

G8 81
G7 390
G6 4235 8130 3627
G5 0115
G4 86914 92214 50370 01928
47475 56711 96788
G3 71321 67730
G2 90214
G1 21479
ĐB 998875
Đầu Đuôi
0 -
1 5,4,4,1,4
2 7,8,1
3 5,0,0
4 -
5 -
6 -
7 0,5,9,5
8 1,8
9 0
Đầu Đuôi
9,3,7,3 0
8,1,2 1
- 2
- 3
1,1,1 4
3,1,7,7 5
- 6
2 7
2,8 8
7 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 25-5-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 25-5-2020

G8 87
G7 909
G6 5585 3293 7205
G5 0061
G4 70105 36304 56206 77197
92273 49990 45653
G3 22806 87884
G2 85575
G1 14003
ĐB 435985
Đầu Đuôi
0 9,5,5,4,6,6,3
1 -
2 -
3 -
4 -
5 3
6 1
7 3,5
8 7,5,4,5
9 3,7,0
Đầu Đuôi
9 0
6 1
- 2
9,7,5,0 3
0,8 4
8,0,0,7,8 5
0,0 6
8,9 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 18-5-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 18-5-2020

G8 72
G7 084
G6 3884 2120 5302
G5 1859
G4 73217 58900 70418 29395
41250 90538 74840
G3 62885 85858
G2 83207
G1 42372
ĐB 806225
Đầu Đuôi
0 2,0,7
1 7,8
2 0,5
3 8
4 0
5 9,0,8
6 -
7 2,2
8 4,4,5
9 5
Đầu Đuôi
2,0,5,4 0
- 1
7,0,7 2
- 3
8,8 4
9,8,2 5
- 6
1,0 7
1,3,5 8
5 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 11-5-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 11-5-2020

G8 67
G7 351
G6 3285 1603 4869
G5 3906
G4 18029 79857 92474 10464
95698 96556 13109
G3 78390 59776
G2 39982
G1 25960
ĐB 480245
Đầu Đuôi
0 3,6,9
1 -
2 9
3 -
4 5
5 1,7,6
6 7,9,4,0
7 4,6
8 5,2
9 8,0
Đầu Đuôi
9,6 0
5 1
8 2
0 3
7,6 4
8,4 5
0,5,7 6
6,5 7
9 8
6,2,0 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 4-5-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 4-5-2020

G8 78
G7 552
G6 1165 6602 2982
G5 9389
G4 74502 16674 54273 22909
62377 57962 08016
G3 68455 92160
G2 43640
G1 98268
ĐB 032857
Đầu Đuôi
0 2,2,9
1 6
2 -
3 -
4 0
5 2,5,7
6 5,2,0,8
7 8,4,3,7
8 2,9
9 -
Đầu Đuôi
6,4 0
- 1
5,0,8,0,6 2
7 3
7 4
6,5 5
1 6
7,5 7
7,6 8
8,0 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 27-4-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 27-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 20-4-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 20-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 13-4-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 13-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 6-4-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 6-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 30-3-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 30-3-2020

G8 35
G7 226
G6 1610 3887 2518
G5 3278
G4 97357 29909 87170 20362
03094 05063 72774
G3 14311 29641
G2 73238
G1 50626
ĐB 038564
Đầu Đuôi
0 9
1 0,8,1
2 6,6
3 5,8
4 1
5 7
6 2,3,4
7 8,0,4
8 7
9 4
Đầu Đuôi
1,7 0
1,4 1
6 2
6 3
9,7,6 4
3 5
2,2 6
8,5 7
1,7,3 8
0 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 23-3-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 23-3-2020

G8 03
G7 293
G6 3649 4220 4388
G5 0971
G4 46876 28713 50003 13440
44695 41948 55523
G3 06152 04833
G2 92841
G1 01213
ĐB 959294
Đầu Đuôi
0 3,3
1 3,3
2 0,3
3 3
4 9,0,8,1
5 2
6 -
7 1,6
8 8
9 3,5,4
Đầu Đuôi
2,4 0
7,4 1
5 2
0,9,1,0,2,3,1 3
9 4
9 5
7 6
- 7
8,4 8
4 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 16-3-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 16-3-2020

G8 85
G7 386
G6 6490 2825 9681
G5 0385
G4 75276 21979 05504 66660
79195 06953 27476
G3 73805 73851
G2 60222
G1 43290
ĐB 806051
Đầu Đuôi
0 4,5
1 -
2 5,2
3 -
4 -
5 3,1,1
6 0
7 6,9,6
8 5,6,1,5
9 0,5,0
Đầu Đuôi
9,6,9 0
8,5,5 1
2 2
5 3
0 4
8,2,8,9,0 5
8,7,7 6
- 7
- 8
7 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 9-3-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 9-3-2020

G8 08
G7 646
G6 4171 9893 7608
G5 9588
G4 38197 14689 70171 44903
09278 39678 57498
G3 84165 40637
G2 77354
G1 98286
ĐB 678282
Đầu Đuôi
0 8,8,3
1 -
2 -
3 7
4 6
5 4
6 5
7 1,1,8,8
8 8,9,6,2
9 3,7,8
Đầu Đuôi
- 0
7,7 1
8 2
9,0 3
5 4
6 5
4,8 6
9,3 7
0,0,8,7,7,9 8
8 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt