XSGL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Gia Lai 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 25-9-2020

G8 76
G7 226
G6 9591 2020 2848
G5 9099
G4 47556 12438 69408 84927
18517 51678 84240
G3 03632 11962
G2 60191
G1 56885
ĐB 834088
Đầu Đuôi
0 8
1 7
2 6,0,7
3 8,2
4 8,0
5 6
6 2
7 6,8
8 5,8
9 1,9,1
Đầu Đuôi
2,4 0
9,9 1
3,6 2
- 3
- 4
8 5
7,2,5 6
2,1 7
4,3,0,7,8 8
9 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Gia Lai trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
71 10 lần 76 9 lần 22 9 lần 77 9 lần 51 8 lần
73 8 lần 30 8 lần 14 8 lần 88 8 lần 57 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Gia Lai

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
37 28 ngày 13/03/2020
23 21 ngày 01/05/2020
35 19 ngày 15/05/2020
04 18 ngày 22/05/2020
60 16 ngày 05/06/2020
45 16 ngày 05/06/2020
01 14 ngày 19/06/2020
12 12 ngày 03/07/2020
82 12 ngày 03/07/2020
55 12 ngày 03/07/2020

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 18-9-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 18-9-2020

G8 79
G7 089
G6 5900 6472 4896
G5 7565
G4 42543 10003 71670 11770
97651 20553 88652
G3 46152 88381
G2 87539
G1 95028
ĐB 476020
Đầu Đuôi
0 0,3
1 -
2 8,0
3 9
4 3
5 1,3,2,2
6 5
7 9,2,0,0
8 9,1
9 6
Đầu Đuôi
0,7,7,2 0
5,8 1
7,5,5 2
4,0,5 3
- 4
6 5
9 6
- 7
2 8
7,8,3 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 11-9-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 11-9-2020

G8 71
G7 994
G6 4190 7977 9351
G5 4586
G4 34775 17730 33198 31392
90071 61519 66907
G3 92107 66231
G2 84520
G1 14129
ĐB 139151
Đầu Đuôi
0 7,7
1 9
2 0,9
3 0,1
4 -
5 1,1
6 -
7 1,7,5,1
8 6
9 4,0,8,2
Đầu Đuôi
9,3,2 0
7,5,7,3,5 1
9 2
- 3
9 4
7 5
8 6
7,0,0 7
9 8
1,2 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 4-9-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 4-9-2020

G8 26
G7 034
G6 5553 4338 9518
G5 4656
G4 05350 10310 72949 90750
08003 16914 00440
G3 11034 22854
G2 48727
G1 28321
ĐB 812973
Đầu Đuôi
0 3
1 8,0,4
2 6,7,1
3 4,8,4
4 9,0
5 3,6,0,0,4
6 -
7 3
8 -
9 -
Đầu Đuôi
5,1,5,4 0
2 1
- 2
5,0,7 3
3,1,3,5 4
- 5
2,5 6
2 7
3,1 8
4 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 28-8-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 28-8-2020

G8 11
G7 706
G6 5983 3165 4473
G5 4680
G4 10915 42508 91594 80892
22097 16624 10947
G3 82902 99522
G2 49841
G1 82757
ĐB 119679
Đầu Đuôi
0 6,8,2
1 1,5
2 4,2
3 -
4 7,1
5 7
6 5
7 3,9
8 3,0
9 4,2,7
Đầu Đuôi
8 0
1,4 1
9,0,2 2
8,7 3
9,2 4
6,1 5
0 6
9,4,5 7
0 8
7 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 21-8-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 21-8-2020

G8 22
G7 797
G6 1830 5831 1869
G5 2971
G4 19542 83006 22177 38091
23392 47564 51411
G3 90644 36405
G2 73302
G1 38546
ĐB 088205
Đầu Đuôi
0 6,5,2,5
1 1
2 2
3 0,1
4 2,4,6
5 -
6 9,4
7 1,7
8 -
9 7,1,2
Đầu Đuôi
3 0
3,7,9,1 1
2,4,9,0 2
- 3
6,4 4
0,0 5
0,4 6
9,7 7
- 8
6 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 14-8-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 14-8-2020

G8 57
G7 431
G6 8777 7315 2494
G5 6280
G4 35314 54773 54474 74269
41454 96873 41666
G3 93848 01781
G2 52457
G1 35400
ĐB 308610
Đầu Đuôi
0 0
1 5,4,0
2 -
3 1
4 8
5 7,4,7
6 9,6
7 7,3,4,3
8 0,1
9 4
Đầu Đuôi
8,0,1 0
3,8 1
- 2
7,7 3
9,1,7,5 4
1 5
6 6
5,7,5 7
4 8
6 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 7-8-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 7-8-2020

G8 25
G7 015
G6 6672 0044 6951
G5 6568
G4 26574 23628 15076 72171
82352 51393 76816
G3 97857 58376
G2 69224
G1 92257
ĐB 139336
Đầu Đuôi
0 -
1 5,6
2 5,8,4
3 6
4 4
5 1,2,7,7
6 8
7 2,4,6,1,6
8 -
9 3
Đầu Đuôi
- 0
5,7 1
7,5 2
9 3
4,7,2 4
2,1 5
7,1,7,3 6
5,5 7
6,2 8
- 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 31-7-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 31-7-2020

G8 11
G7 713
G6 3430 0896 2084
G5 9746
G4 70765 81787 75162 63633
20034 47314 62457
G3 57773 87718
G2 32811
G1 06753
ĐB 258093
Đầu Đuôi
0 -
1 1,3,4,8,1
2 -
3 0,3,4
4 6
5 7,3
6 5,2
7 3
8 4,7
9 6,3
Đầu Đuôi
3 0
1,1 1
6 2
1,3,7,5,9 3
8,3,1 4
6 5
9,4 6
8,5 7
1 8
- 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 24-7-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 24-7-2020

G8 42
G7 767
G6 0559 5863 4073
G5 7932
G4 09841 95053 57946 64563
84689 79229 03961
G3 81936 84886
G2 52490
G1 14531
ĐB 199984
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 9
3 2,6,1
4 2,1,6
5 9,3
6 7,3,3,1
7 3
8 9,6,4
9 0
Đầu Đuôi
9 0
4,6,3 1
4,3 2
6,7,5,6 3
8 4
- 5
4,3,8 6
6 7
- 8
5,8,2 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 17-7-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 17-7-2020

G8 74
G7 983
G6 0138 6277 4822
G5 7940
G4 54218 96596 18277 60132
08880 92285 81838
G3 67599 62638
G2 78844
G1 43128
ĐB 607819
Đầu Đuôi
0 -
1 8,9
2 2,8
3 8,2,8,8
4 0,4
5 -
6 -
7 4,7,7
8 3,0,5
9 6,9
Đầu Đuôi
4,8 0
- 1
2,3 2
8 3
7,4 4
8 5
9 6
7,7 7
3,1,3,3,2 8
9,1 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 10-7-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 10-7-2020

G8 18
G7 195
G6 6814 4014 4422
G5 5805
G4 58831 75199 85897 69243
47471 53269 23817
G3 23309 50131
G2 14726
G1 35116
ĐB 302130
Đầu Đuôi
0 5,9
1 8,4,4,7,6
2 2,6
3 1,1,0
4 3
5 -
6 9
7 1
8 -
9 5,9,7
Đầu Đuôi
3 0
3,7,3 1
2 2
4 3
1,1 4
9,0 5
2,1 6
9,1 7
1 8
9,6,0 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 3-7-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 3-7-2020

G8 55
G7 673
G6 9497 8712 3076
G5 1882
G4 35572 92688 11094 21158
20952 98506 64047
G3 51247 74842
G2 12766
G1 98776
ĐB 843071
Đầu Đuôi
0 6
1 2
2 -
3 -
4 7,7,2
5 5,8,2
6 6
7 3,6,2,6,1
8 2,8
9 7,4
Đầu Đuôi
- 0
7 1
1,8,7,5,4 2
7 3
9 4
5 5
7,0,6,7 6
9,4,4 7
8,5 8
- 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 26-6-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 26-6-2020

G8 61
G7 371
G6 2888 0939 0856
G5 3810
G4 09316 86882 20613 24889
47061 13059 65054
G3 29939 46062
G2 99614
G1 39293
ĐB 265767
Đầu Đuôi
0 -
1 0,6,3,4
2 -
3 9,9
4 -
5 6,9,4
6 1,1,2,7
7 1
8 8,2,9
9 3
Đầu Đuôi
1 0
6,7,6 1
8,6 2
1,9 3
5,1 4
- 5
5,1 6
6 7
8 8
3,8,5,3 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 19-6-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 19-6-2020

G8 64
G7 688
G6 4329 3002 3918
G5 2013
G4 36276 61249 90529 63105
05996 94311 52001
G3 05291 51063
G2 19305
G1 58403
ĐB 654806
Đầu Đuôi
0 2,5,1,5,3,6
1 8,3,1
2 9,9
3 -
4 9
5 -
6 4,3
7 6
8 8
9 6,1
Đầu Đuôi
- 0
1,0,9 1
0 2
1,6,0 3
6 4
0,0 5
7,9,0 6
- 7
8,1 8
2,4,2 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 12-6-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 12-6-2020

G8 08
G7 634
G6 1656 3002 7548
G5 5358
G4 99681 06311 38996 82066
88989 64277 67880
G3 64463 17588
G2 07762
G1 41606
ĐB 209582
Đầu Đuôi
0 8,2,6
1 1
2 -
3 4
4 8
5 6,8
6 6,3,2
7 7
8 1,9,0,8,2
9 6
Đầu Đuôi
8 0
8,1 1
0,6,8 2
6 3
3 4
- 5
5,9,6,0 6
7 7
0,4,5,8 8
8 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 5-6-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 5-6-2020

G8 93
G7 309
G6 7660 5960 0451
G5 2187
G4 90386 11955 15686 52657
67045 16555 16030
G3 93342 40933
G2 01479
G1 26242
ĐB 314076
Đầu Đuôi
0 9
1 -
2 -
3 0,3
4 5,2,2
5 1,5,7,5
6 0,0
7 9,6
8 7,6,6
9 3
Đầu Đuôi
6,6,3 0
5 1
4,4 2
9,3 3
- 4
5,4,5 5
8,8,7 6
8,5 7
- 8
0,7 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 29-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 29-5-2020

G8 84
G7 564
G6 7922 9677 9557
G5 1399
G4 09931 37845 78119 07949
73500 06922 66554
G3 92722 22614
G2 57377
G1 29281
ĐB 479476
Đầu Đuôi
0 0
1 9,4
2 2,2,2
3 1
4 5,9
5 7,4
6 4
7 7,7,6
8 4,1
9 9
Đầu Đuôi
0 0
3,8 1
2,2,2 2
- 3
8,6,5,1 4
4 5
7 6
7,5,7 7
- 8
9,1,4 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 22-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 22-5-2020

G8 34
G7 781
G6 4802 6704 3728
G5 4136
G4 99501 28678 85801 38139
07764 41261 17800
G3 24760 04564
G2 99617
G1 22406
ĐB 567574
Đầu Đuôi
0 2,4,1,1,0,6
1 7
2 8
3 4,6,9
4 -
5 -
6 4,1,0,4
7 8,4
8 1
9 -
Đầu Đuôi
0,6 0
8,0,0,6 1
0 2
- 3
3,0,6,6,7 4
- 5
3,0 6
1 7
2,7 8
3 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 15-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 15-5-2020

G8 36
G7 021
G6 5908 3841 6414
G5 3910
G4 03155 22766 27609 60355
36935 10426 45451
G3 23771 03293
G2 07582
G1 86351
ĐB 454513
Đầu Đuôi
0 8,9
1 4,0,3
2 1,6
3 6,5
4 1
5 5,5,1,1
6 6
7 1
8 2
9 3
Đầu Đuôi
1 0
2,4,5,7,5 1
8 2
9,1 3
1 4
5,5,3 5
3,6,2 6
- 7
0 8
0 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 8-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 8-5-2020

G8 48
G7 734
G6 6632 5971 3432
G5 4919
G4 48825 58354 37681 99615
43080 25020 83366
G3 95027 60769
G2 98565
G1 76049
ĐB 013110
Đầu Đuôi
0 -
1 9,5,0
2 5,0,7
3 4,2,2
4 8,9
5 4
6 6,9,5
7 1
8 1,0
9 -
Đầu Đuôi
8,2,1 0
7,8 1
3,3 2
- 3
3,5 4
2,1,6 5
6 6
2 7
4 8
1,6,4 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 1-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 1-5-2020

G8 88
G7 420
G6 6450 4230 5023
G5 1686
G4 21119 18504 93995 38401
86993 77388 01263
G3 14279 67608
G2 71788
G1 75339
ĐB 051830
Đầu Đuôi
0 4,1,8
1 9
2 0,3
3 0,9,0
4 -
5 0
6 3
7 9
8 8,6,8,8
9 5,3
Đầu Đuôi
2,5,3,3 0
0 1
- 2
2,9,6 3
0 4
9 5
8 6
- 7
8,8,0,8 8
1,7,3 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 24-4-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 24-4-2020

G8 16
G7 013
G6 6419 6660 9392
G5 6110
G4 51226 56638 64406 65295
55505 75225 88661
G3 67083 04475
G2 81200
G1 28762
ĐB 544277
Đầu Đuôi
0 6,5,0
1 6,3,9,0
2 6,5
3 8
4 -
5 -
6 0,1,2
7 5,7
8 3
9 2,5
Đầu Đuôi
6,1,0 0
6 1
9,6 2
1,8 3
- 4
9,0,2,7 5
1,2,0 6
7 7
3 8
1 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 17-4-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 17-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 10-4-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 10-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 3-4-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 3-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 27-3-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 27-3-2020

G8 58
G7 307
G6 2300 5632 3081
G5 0897
G4 23022 51435 71017 76635
89524 17354 79278
G3 17422 64724
G2 03085
G1 77560
ĐB 871615
Đầu Đuôi
0 7,0
1 7,5
2 2,4,2,4
3 2,5,5
4 -
5 8,4
6 0
7 8
8 1,5
9 7
Đầu Đuôi
0,6 0
8 1
3,2,2 2
- 3
2,5,2 4
3,3,8,1 5
- 6
0,9,1 7
5,7 8
- 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 20-3-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 20-3-2020

G8 24
G7 365
G6 7058 3651 2227
G5 5830
G4 29505 09428 35450 28155
64350 04971 98753
G3 70296 55741
G2 78187
G1 14858
ĐB 886252
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 4,7,8
3 0
4 1
5 8,1,0,5,0,3,8,2
6 5
7 1
8 7
9 6
Đầu Đuôi
3,5,5 0
5,7,4 1
5 2
5 3
2 4
6,0,5 5
9 6
2,8 7
5,2,5 8
- 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 13-3-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 13-3-2020

G8 98
G7 311
G6 7921 6845 1473
G5 1746
G4 75424 69402 94134 32985
41926 79429 11940
G3 62094 55692
G2 44515
G1 69018
ĐB 148637
Đầu Đuôi
0 2
1 1,5,8
2 1,4,6,9
3 4,7
4 5,6,0
5 -
6 -
7 3
8 5
9 8,4,2
Đầu Đuôi
4 0
1,2 1
0,9 2
7 3
2,3,9 4
4,8,1 5
4,2 6
3 7
9,1 8
2 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 6-3-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 6-3-2020

G8 55
G7 703
G6 0144 2396 4869
G5 5742
G4 62544 49425 41887 05054
18382 56741 87924
G3 16897 84576
G2 82748
G1 98141
ĐB 376161
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 5,4
3 -
4 4,2,4,1,8,1
5 5,4
6 9,1
7 6
8 7,2
9 6,7
Đầu Đuôi
- 0
4,4,6 1
4,8 2
0 3
4,4,5,2 4
5,2 5
9,7 6
8,9 7
4 8
6 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt