XSHCM 30 ngày - Sổ kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 9-12-2019

G8 18
G7 769
G6 6851 9411 0765
G5 0597
G4 41410 19297 01057 60448
78321 43906 21183
G3 37216 73035
G2 55159
G1 34996
ĐB 232474
Đầu Đuôi
0 6
1 8,1,0,6
2 1
3 5
4 8
5 1,7,9
6 9,5
7 4
8 3
9 7,7,6
Đầu Đuôi
1 0
5,1,2 1
- 2
8 3
7 4
6,3 5
0,1,9 6
9,9,5 7
1,4 8
6,5 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
42 10 lần 83 9 lần 21 9 lần 67 9 lần 94 9 lần
37 9 lần 74 9 lần 27 8 lần 61 8 lần 58 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số TP Hồ Chí Minh

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
90 25 ngày 14/09/2019
73 23 ngày 21/09/2019
47 17 ngày 12/10/2019
82 16 ngày 14/10/2019
04 16 ngày 14/10/2019
05 16 ngày 14/10/2019
34 14 ngày 21/10/2019
44 13 ngày 26/10/2019
40 12 ngày 28/10/2019
46 12 ngày 28/10/2019

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 7-12-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 7-12-2019

G8 41
G7 606
G6 8761 4794 2928
G5 0303
G4 85824 64495 38497 08048
56184 76178 94910
G3 78901 29086
G2 52442
G1 60058
ĐB 725918
Đầu Đuôi
0 6,3,1
1 0,8
2 8,4
3 -
4 1,8,2
5 8
6 1
7 8
8 4,6
9 4,5,7
Đầu Đuôi
1 0
4,6,0 1
4 2
0 3
9,2,8 4
9 5
0,8 6
9 7
2,4,7,5,1 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 2-12-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 2-12-2019

G8 19
G7 549
G6 5529 8242 4792
G5 2602
G4 05941 69691 75745 48374
71616 99894 58748
G3 71056 98294
G2 44374
G1 17687
ĐB 048784
Đầu Đuôi
0 2
1 9,6
2 9
3 -
4 9,2,1,5,8
5 6
6 -
7 4,4
8 7,4
9 2,1,4,4
Đầu Đuôi
- 0
4,9 1
4,9,0 2
- 3
7,9,9,7,8 4
4 5
1,5 6
8 7
4 8
1,4,2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 30-11-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 30-11-2019

G8 00
G7 468
G6 8839 5085 8550
G5 4069
G4 94736 31660 11666 83889
91113 38165 49806
G3 30763 59512
G2 62163
G1 14177
ĐB 283598
Đầu Đuôi
0 0,6
1 3,2
2 -
3 9,6
4 -
5 0
6 8,9,0,6,5,3,3
7 7
8 5,9
9 8
Đầu Đuôi
0,5,6 0
- 1
1 2
1,6,6 3
- 4
8,6 5
3,6,0 6
7 7
6,9 8
3,6,8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 25-11-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 25-11-2019

G8 08
G7 152
G6 4943 1132 3137
G5 0799
G4 77522 58226 75289 26868
45183 33743 73729
G3 30075 14343
G2 95425
G1 19766
ĐB 567739
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 2,6,9,5
3 2,7,9
4 3,3,3
5 2
6 8,6
7 5
8 9,3
9 9
Đầu Đuôi
- 0
- 1
5,3,2 2
4,8,4,4 3
- 4
7,2 5
2,6 6
3 7
0,6 8
9,8,2,3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 23-11-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 23-11-2019

G8 02
G7 564
G6 8327 9437 1507
G5 8331
G4 78620 47754 06221 12233
33409 19617 37723
G3 88228 69394
G2 03167
G1 27801
ĐB 590423
Đầu Đuôi
0 2,7,9,1
1 7
2 7,0,1,3,8,3
3 7,1,3
4 -
5 4
6 4,7
7 -
8 -
9 4
Đầu Đuôi
2 0
3,2,0 1
0 2
3,2,2 3
6,5,9 4
- 5
- 6
2,3,0,1,6 7
2 8
0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 18-11-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 18-11-2019

G8 38
G7 609
G6 5520 7249 9779
G5 8880
G4 38198 98984 70587 59600
39091 59611 41420
G3 23901 43386
G2 20812
G1 70085
ĐB 035285
Đầu Đuôi
0 9,0,1
1 1,2
2 0,0
3 8
4 9
5 -
6 -
7 9
8 0,4,7,6,5,5
9 8,1
Đầu Đuôi
2,8,0,2 0
9,1,0 1
1 2
- 3
8 4
8,8 5
8 6
8 7
3,9 8
0,4,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 16-11-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 16-11-2019

G8 92
G7 765
G6 3983 4176 5653
G5 2421
G4 79455 61089 17121 29877
13956 54720 90053
G3 56656 62903
G2 51822
G1 84815
ĐB 975043
Đầu Đuôi
0 3
1 5
2 1,1,0,2
3 -
4 3
5 3,5,6,3,6
6 5
7 6,7
8 3,9
9 2
Đầu Đuôi
2 0
2,2 1
9,2 2
8,5,5,0,4 3
- 4
6,5,1 5
7,5,5 6
7 7
- 8
8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 11-11-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 11-11-2019

G8 72
G7 371
G6 8258 2917 6080
G5 6556
G4 75191 51051 17842 51858
83130 90296 14883
G3 00037 65589
G2 68698
G1 96765
ĐB 445200
Đầu Đuôi
0 0
1 7
2 -
3 0,7
4 2
5 8,6,1,8
6 5
7 2,1
8 0,3,9
9 1,6,8
Đầu Đuôi
8,3,0 0
7,9,5 1
7,4 2
8 3
- 4
6 5
5,9 6
1,3 7
5,5,9 8
8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 9-11-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 9-11-2019

G8 00
G7 827
G6 8187 8337 3662
G5 6027
G4 30314 56275 54113 80009
35008 65897 37223
G3 73036 40993
G2 43879
G1 97364
ĐB 282578
Đầu Đuôi
0 0,9,8
1 4,3
2 7,7,3
3 7,6
4 -
5 -
6 2,4
7 5,9,8
8 7
9 7,3
Đầu Đuôi
0 0
- 1
6 2
1,2,9 3
1,6 4
7 5
3 6
2,8,3,2,9 7
0,7 8
0,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 4-11-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 4-11-2019

G8 56
G7 522
G6 6919 4952 8302
G5 9445
G4 32962 31637 49195 89512
85997 72470 79477
G3 86698 94793
G2 85929
G1 25435
ĐB 912389
Đầu Đuôi
0 2
1 9,2
2 2,9
3 7,5
4 5
5 6,2
6 2
7 0,7
8 9
9 5,7,8,3
Đầu Đuôi
7 0
- 1
2,5,0,6,1 2
9 3
- 4
4,9,3 5
5 6
3,9,7 7
9 8
1,2,8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 2-11-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 2-11-2019

G8 66
G7 364
G6 4297 2441 5058
G5 9400
G4 38645 72292 69585 74954
93983 18315 49896
G3 04045 61732
G2 81053
G1 80683
ĐB 051036
Đầu Đuôi
0 0
1 5
2 -
3 2,6
4 1,5,5
5 8,4,3
6 6,4
7 -
8 5,3,3
9 7,2,6
Đầu Đuôi
0 0
4 1
9,3 2
8,5,8 3
6,5 4
4,8,1,4 5
6,9,3 6
9 7
5 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 28-10-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 28-10-2019

G8 55
G7 723
G6 3851 5499 8598
G5 6681
G4 24264 61014 02851 83458
73042 72327 05840
G3 55646 46325
G2 42099
G1 12052
ĐB 985175
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 3,7,5
3 -
4 2,0,6
5 5,1,1,8,2
6 4
7 5
8 1
9 9,8,9
Đầu Đuôi
4 0
5,8,5 1
4,5 2
2 3
6,1 4
5,2,7 5
4 6
2 7
9,5 8
9,9 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 26-10-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 26-10-2019

G8 37
G7 018
G6 6526 4135 8703
G5 9181
G4 76596 25167 62374 38156
18409 59742 06493
G3 32827 53668
G2 85044
G1 96343
ĐB 117429
Đầu Đuôi
0 3,9
1 8
2 6,7,9
3 7,5
4 2,4,3
5 6
6 7,8
7 4
8 1
9 6,3
Đầu Đuôi
- 0
8 1
4 2
0,9,4 3
7,4 4
3 5
2,9,5 6
3,6,2 7
1,6 8
0,2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 21-10-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 21-10-2019

G8 35
G7 115
G6 4657 9076 7844
G5 5221
G4 00709 54322 06310 52186
66742 71720 82120
G3 40767 56534
G2 46775
G1 76612
ĐB 323574
Đầu Đuôi
0 9
1 5,0,2
2 1,2,0,0
3 5,4
4 4,2
5 7
6 7
7 6,5,4
8 6
9 -
Đầu Đuôi
1,2,2 0
2 1
2,4,1 2
- 3
4,3,7 4
3,1,7 5
7,8 6
5,6 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 19-10-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 19-10-2019

G8 44
G7 627
G6 6052 9569 0001
G5 8684
G4 78226 32353 99117 45671
75128 69303 60060
G3 94274 36161
G2 24898
G1 91814
ĐB 580743
Đầu Đuôi
0 1,3
1 7,4
2 7,6,8
3 -
4 4,3
5 2,3
6 9,0,1
7 1,4
8 4
9 8
Đầu Đuôi
6 0
0,7,6 1
5 2
5,0,4 3
4,8,7,1 4
- 5
2 6
2,1 7
2,9 8
6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 14-10-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 14-10-2019

G8 99
G7 152
G6 0705 0115 7204
G5 4291
G4 15526 42882 72995 51028
54877 23580 20002
G3 69205 05899
G2 82752
G1 15877
ĐB 016366
Đầu Đuôi
0 5,4,2,5
1 5
2 6,8
3 -
4 -
5 2,2
6 6
7 7,7
8 2,0
9 9,1,5,9
Đầu Đuôi
8 0
9 1
5,8,0,5 2
- 3
0 4
0,1,9,0 5
2,6 6
7,7 7
2 8
9,9 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 12-10-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 12-10-2019

G8 14
G7 461
G6 7245 1524 0550
G5 3444
G4 64363 00085 96246 92861
11192 67912 59800
G3 37305 22581
G2 46272
G1 91047
ĐB 464318
Đầu Đuôi
0 0,5
1 4,2,8
2 4
3 -
4 5,4,6,7
5 0
6 1,3,1
7 2
8 5,1
9 2
Đầu Đuôi
5,0 0
6,6,8 1
9,1,7 2
6 3
1,2,4 4
4,8,0 5
4 6
4 7
1 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 7-10-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 7-10-2019

G8 09
G7 053
G6 8574 1729 2917
G5 3705
G4 10358 35718 10899 58178
88133 01554 24853
G3 23949 38662
G2 97859
G1 45711
ĐB 026654
Đầu Đuôi
0 9,5
1 7,8,1
2 9
3 3
4 9
5 3,8,4,3,9,4
6 2
7 4,8
8 -
9 9
Đầu Đuôi
- 0
1 1
6 2
5,3,5 3
7,5,5 4
0 5
- 6
1 7
5,1,7 8
0,2,9,4,5 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 5-10-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 5-10-2019

G8 91
G7 598
G6 2268 1648 0935
G5 9768
G4 58659 47342 42692 32958
83526 35717 86841
G3 98871 08001
G2 78002
G1 61522
ĐB 879834
Đầu Đuôi
0 1,2
1 7
2 6,2
3 5,4
4 8,2,1
5 9,8
6 8,8
7 1
8 -
9 1,8,2
Đầu Đuôi
- 0
9,4,7,0 1
4,9,0,2 2
- 3
3 4
3 5
2 6
1 7
9,6,4,6,5 8
5 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 30-9-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 30-9-2019

G8 11
G7 718
G6 8775 1542 4457
G5 9139
G4 18126 66847 87448 75395
16468 96606 50521
G3 53453 82468
G2 81667
G1 10115
ĐB 936525
Đầu Đuôi
0 6
1 1,8,5
2 6,1,5
3 9
4 2,7,8
5 7,3
6 8,8,7
7 5
8 -
9 5
Đầu Đuôi
- 0
1,2 1
4 2
5 3
- 4
7,9,1,2 5
2,0 6
5,4,6 7
1,4,6,6 8
3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 28-9-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 28-9-2019

G8 62
G7 455
G6 1601 7957 4205
G5 4086
G4 32511 01994 45294 41928
31104 30250 25367
G3 27317 76961
G2 09195
G1 26269
ĐB 266549
Đầu Đuôi
0 1,5,4
1 1,7
2 8
3 -
4 9
5 5,7,0
6 2,7,1,9
7 -
8 6
9 4,4,5
Đầu Đuôi
5 0
0,1,6 1
6 2
- 3
9,9,0 4
5,0,9 5
8 6
5,6,1 7
2 8
6,4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 23-9-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 23-9-2019

G8 37
G7 142
G6 5094 0705 7530
G5 5554
G4 52292 34919 12162 21132
56783 53466 54982
G3 65046 52321
G2 25094
G1 85461
ĐB 038930
Đầu Đuôi
0 5
1 9
2 1
3 7,0,2,0
4 2,6
5 4
6 2,6,1
7 -
8 3,2
9 4,2,4
Đầu Đuôi
3,3 0
2,6 1
4,9,6,3,8 2
8 3
9,5,9 4
0 5
6,4 6
3 7
- 8
1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 21-9-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 21-9-2019

G8 41
G7 027
G6 0206 0640 4061
G5 4621
G4 19287 75319 50071 44430
43063 49842 03723
G3 40920 58473
G2 22992
G1 79525
ĐB 391303
Đầu Đuôi
0 6,3
1 9
2 7,1,3,0,5
3 0
4 1,0,2
5 -
6 1,3
7 1,3
8 7
9 2
Đầu Đuôi
4,3,2 0
4,6,2,7 1
4,9 2
6,2,7,0 3
- 4
2 5
0 6
2,8 7
- 8
1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 16-9-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 16-9-2019

G8 02
G7 902
G6 5165 5667 2362
G5 9744
G4 34157 00395 28614 60051
43105 99168 45536
G3 85724 96791
G2 31884
G1 94372
ĐB 802767
Đầu Đuôi
0 2,2,5
1 4
2 4
3 6
4 4
5 7,1
6 5,7,2,8,7
7 2
8 4
9 5,1
Đầu Đuôi
- 0
5,9 1
0,0,6,7 2
- 3
4,1,2,8 4
6,9,0 5
3 6
6,5,6 7
6 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 14-9-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 14-9-2019

G8 34
G7 914
G6 8764 7234 0570
G5 9756
G4 89361 23873 98424 30890
32774 17065 36890
G3 52930 12251
G2 49672
G1 30955
ĐB 990755
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 4
3 4,4,0
4 -
5 6,1,5,5
6 4,1,5
7 0,3,4,2
8 -
9 0,0
Đầu Đuôi
7,9,9,3 0
6,5 1
7 2
7 3
3,1,6,3,2,7 4
6,5,5 5
5 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 9-9-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 9-9-2019

G8 87
G7 939
G6 2225 0467 9383
G5 7007
G4 03472 44258 39933 66091
55038 31637 69236
G3 09781 18485
G2 78318
G1 75644
ĐB 577698
Đầu Đuôi
0 7
1 8
2 5
3 9,3,8,7,6
4 4
5 8
6 7
7 2
8 7,3,1,5
9 1,8
Đầu Đuôi
- 0
9,8 1
7 2
8,3 3
4 4
2,8 5
3 6
8,6,0,3 7
5,3,1,9 8
3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 7-9-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 7-9-2019

G8 55
G7 763
G6 9450 9833 2074
G5 2855
G4 44167 06457 07009 59547
55212 55565 12564
G3 14875 66657
G2 24437
G1 09805
ĐB 127113
Đầu Đuôi
0 9,5
1 2,3
2 -
3 3,7
4 7
5 5,0,5,7,7
6 3,7,5,4
7 4,5
8 -
9 -
Đầu Đuôi
5 0
- 1
1 2
6,3,1 3
7,6 4
5,5,6,7,0 5
- 6
6,5,4,5,3 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 2-9-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 2-9-2019

G8 23
G7 701
G6 6807 2581 0583
G5 1180
G4 87657 83021 25208 37197
58055 58032 07944
G3 45764 03079
G2 54094
G1 37847
ĐB 287229
Đầu Đuôi
0 1,7,8
1 -
2 3,1,9
3 2
4 4,7
5 7,5
6 4
7 9
8 1,3,0
9 7,4
Đầu Đuôi
8 0
0,8,2 1
3 2
2,8 3
4,6,9 4
5 5
- 6
0,5,9,4 7
0 8
7,2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 31-8-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 31-8-2019

G8 92
G7 013
G6 1039 1802 0725
G5 4660
G4 49923 29025 34640 39418
20827 52176 07884
G3 27197 52899
G2 93890
G1 73014
ĐB 259425
Đầu Đuôi
0 2
1 3,8,4
2 5,3,5,7,5
3 9
4 0
5 -
6 0
7 6
8 4
9 2,7,9,0
Đầu Đuôi
6,4,9 0
- 1
9,0 2
1,2 3
8,1 4
2,2,2 5
7 6
2,9 7
1 8
3,9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt