XSHCM 30 ngày - Sổ kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 28-3-2020

G8 55
G7 177
G6 2572 4499 4053
G5 1961
G4 66062 29327 74288 15854
22935 86253 61684
G3 85053 15425
G2 68518
G1 15386
ĐB 902358
Đầu Đuôi
0 -
1 8
2 7,5
3 5
4 -
5 5,3,4,3,3,8
6 1,2
7 7,2
8 8,4,6
9 9
Đầu Đuôi
- 0
6 1
7,6 2
5,5,5 3
5,8 4
5,3,2 5
8 6
7,2 7
8,1,5 8
9 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
40 11 lần 23 10 lần 05 10 lần 16 10 lần 14 10 lần
32 9 lần 11 9 lần 41 9 lần 53 9 lần 62 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số TP Hồ Chí Minh

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
56 23 ngày 06/01/2020
20 19 ngày 20/01/2020
85 17 ngày 27/01/2020
09 17 ngày 27/01/2020
71 15 ngày 03/02/2020
75 14 ngày 08/02/2020
63 14 ngày 08/02/2020
48 14 ngày 08/02/2020
22 14 ngày 08/02/2020
52 13 ngày 10/02/2020

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 23-3-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 23-3-2020

G8 34
G7 007
G6 2276 9783 6379
G5 1441
G4 64674 81642 88950 98239
24554 69941 93516
G3 33204 12791
G2 35731
G1 08193
ĐB 850221
Đầu Đuôi
0 7,4
1 6
2 1
3 4,9,1
4 1,2,1
5 0,4
6 -
7 6,9,4
8 3
9 1,3
Đầu Đuôi
5 0
4,4,9,3,2 1
4 2
8,9 3
3,7,5,0 4
- 5
7,1 6
0 7
- 8
7,3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 21-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 21-3-2020

G8 16
G7 397
G6 9912 6705 9612
G5 4449
G4 38005 08938 61899 10916
07762 91241 33231
G3 18664 74938
G2 30167
G1 53219
ĐB 200391
Đầu Đuôi
0 5,5
1 6,2,2,6,9
2 -
3 8,1,8
4 9,1
5 -
6 2,4,7
7 -
8 -
9 7,9,1
Đầu Đuôi
- 0
4,3,9 1
1,1,6 2
- 3
6 4
0,0 5
1,1 6
9,6 7
3,3 8
4,9,1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 16-3-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 16-3-2020

G8 16
G7 605
G6 5232 5715 1242
G5 6172
G4 88760 22297 02264 28017
96473 38994 00797
G3 96915 61126
G2 99830
G1 17094
ĐB 237611
Đầu Đuôi
0 5
1 6,5,7,5,1
2 6
3 2,0
4 2
5 -
6 0,4
7 2,3
8 -
9 7,4,7,4
Đầu Đuôi
6,3 0
1 1
3,4,7 2
7 3
6,9,9 4
0,1,1 5
1,2 6
9,1,9 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 14-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 14-3-2020

G8 67
G7 216
G6 1582 3759 0042
G5 4665
G4 68733 31531 29362 33825
34706 66869 24632
G3 70139 09212
G2 79653
G1 07417
ĐB 025319
Đầu Đuôi
0 6
1 6,2,7,9
2 5
3 3,1,2,9
4 2
5 9,3
6 7,5,2,9
7 -
8 2
9 -
Đầu Đuôi
- 0
3 1
8,4,6,3,1 2
3,5 3
- 4
6,2 5
1,0 6
6,1 7
- 8
5,6,3,1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 9-3-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 9-3-2020

G8 43
G7 247
G6 8643 0338 5811
G5 8851
G4 47688 93836 40714 86494
43215 15270 38489
G3 85277 72073
G2 95667
G1 51830
ĐB 430062
Đầu Đuôi
0 -
1 1,4,5
2 -
3 8,6,0
4 3,7,3
5 1
6 7,2
7 0,7,3
8 8,9
9 4
Đầu Đuôi
7,3 0
1,5 1
6 2
4,4,7 3
1,9 4
1 5
3 6
4,7,6 7
3,8 8
8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 7-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 7-3-2020

G8 51
G7 060
G6 8153 4240 6374
G5 1800
G4 49979 84430 70206 73295
74253 93099 85912
G3 14574 40384
G2 66440
G1 57305
ĐB 231706
Đầu Đuôi
0 0,6,5,6
1 2
2 -
3 0
4 0,0
5 1,3,3
6 0
7 4,9,4
8 4
9 5,9
Đầu Đuôi
6,4,0,3,4 0
5 1
1 2
5,5 3
7,7,8 4
9,0 5
0,0 6
- 7
- 8
7,9 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 2-3-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 2-3-2020

G8 24
G7 587
G6 5123 9811 7398
G5 1923
G4 30770 68261 99324 95099
07795 08524 93706
G3 93768 79400
G2 72124
G1 12833
ĐB 365329
Đầu Đuôi
0 6,0
1 1
2 4,3,3,4,4,4,9
3 3
4 -
5 -
6 1,8
7 0
8 7
9 8,9,5
Đầu Đuôi
7,0 0
1,6 1
- 2
2,2,3 3
2,2,2,2 4
9 5
0 6
8 7
9,6 8
9,2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 29-2-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 29-2-2020

G8 19
G7 325
G6 5116 8602 3405
G5 8919
G4 85321 20574 74197 02595
18091 93057 68803
G3 59399 51223
G2 32644
G1 79504
ĐB 049184
Đầu Đuôi
0 2,5,3,4
1 9,6,9
2 5,1,3
3 -
4 4
5 7
6 -
7 4
8 4
9 7,5,1,9
Đầu Đuôi
- 0
2,9 1
0 2
0,2 3
7,4,0,8 4
2,0,9 5
1 6
9,5 7
- 8
1,1,9 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 24-2-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 24-2-2020

G8 80
G7 266
G6 5390 7387 9914
G5 4888
G4 49144 05313 01408 44501
61066 37072 36696
G3 25304 79854
G2 62946
G1 56723
ĐB 236092
Đầu Đuôi
0 8,1,4
1 4,3
2 3
3 -
4 4,6
5 4
6 6,6
7 2
8 0,7,8
9 0,6,2
Đầu Đuôi
8,9 0
0 1
7,9 2
1,2 3
1,4,0,5 4
- 5
6,6,9,4 6
8 7
8,0 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 22-2-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 22-2-2020

G8 66
G7 246
G6 0514 8697 1514
G5 4290
G4 88417 18689 95767 27946
54551 62402 59674
G3 28659 62610
G2 80851
G1 21032
ĐB 153601
Đầu Đuôi
0 2,1
1 4,4,7,0
2 -
3 2
4 6,6
5 1,9,1
6 6,7
7 4
8 9
9 7,0
Đầu Đuôi
9,1 0
5,5,0 1
0,3 2
- 3
1,1,7 4
- 5
6,4,4 6
9,1,6 7
- 8
8,5 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 17-2-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 17-2-2020

G8 19
G7 305
G6 5986 7862 3646
G5 8417
G4 85378 83489 85028 92064
98945 19057 20813
G3 27061 09955
G2 43816
G1 55500
ĐB 814312
Đầu Đuôi
0 5,0
1 9,7,3,6,2
2 8
3 -
4 6,5
5 7,5
6 2,4,1
7 8
8 6,9
9 -
Đầu Đuôi
0 0
6 1
6,1 2
1 3
6 4
0,4,5 5
8,4,1 6
1,5 7
7,2 8
1,8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 15-2-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 15-2-2020

G8 28
G7 137
G6 7732 8464 3357
G5 2288
G4 99723 71819 76235 31957
48046 07711 35486
G3 77073 05366
G2 18306
G1 99768
ĐB 456041
Đầu Đuôi
0 6
1 9,1
2 8,3
3 7,2,5
4 6,1
5 7,7
6 4,6,8
7 3
8 8,6
9 -
Đầu Đuôi
- 0
1,4 1
3 2
2,7 3
6 4
3 5
4,8,6,0 6
3,5,5 7
2,8,6 8
1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 10-2-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 10-2-2020

G8 11
G7 981
G6 6004 1352 5046
G5 8458
G4 63808 39031 65310 53210
54296 55450 74425
G3 66721 46981
G2 87686
G1 21794
ĐB 566283
Đầu Đuôi
0 4,8
1 1,0,0
2 5,1
3 1
4 6
5 2,8,0
6 -
7 -
8 1,1,6,3
9 6,4
Đầu Đuôi
1,1,5 0
1,8,3,2,8 1
5 2
8 3
0,9 4
2 5
4,9,8 6
- 7
5,0 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 8-2-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 8-2-2020

G8 48
G7 376
G6 0168 3011 2775
G5 9765
G4 60762 95933 97946 58848
69822 76201 19688
G3 20663 97059
G2 14474
G1 36382
ĐB 958841
Đầu Đuôi
0 1
1 1
2 2
3 3
4 8,6,8,1
5 9
6 8,5,2,3
7 6,5,4
8 8,2
9 -
Đầu Đuôi
- 0
1,0,4 1
6,2,8 2
3,6 3
7 4
7,6 5
7,4 6
- 7
4,6,4,8 8
5 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 3-2-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 3-2-2020

G8 71
G7 977
G6 0049 0812 1172
G5 0515
G4 04822 27312 56263 37482
23876 19155 12032
G3 61940 04817
G2 11077
G1 53454
ĐB 511050
Đầu Đuôi
0 -
1 2,5,2,7
2 2
3 2
4 9,0
5 5,4,0
6 3
7 1,7,2,6,7
8 2
9 -
Đầu Đuôi
4,5 0
7 1
1,7,2,1,8,3 2
6 3
5 4
1,5 5
7 6
7,1,7 7
- 8
4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 1-2-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 1-2-2020

G8 57
G7 723
G6 4878 8599 5608
G5 1860
G4 17076 29605 85131 51827
78092 54184 44435
G3 45847 52765
G2 58840
G1 01014
ĐB 959823
Đầu Đuôi
0 8,5
1 4
2 3,7,3
3 1,5
4 7,0
5 7
6 0,5
7 8,6
8 4
9 9,2
Đầu Đuôi
6,4 0
3 1
9 2
2,2 3
8,1 4
0,3,6 5
7 6
5,2,4 7
7,0 8
9 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 27-1-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 27-1-2020

G8 85
G7 394
G6 8770 5573 1150
G5 4580
G4 08933 72134 15665 96966
21116 02109 31888
G3 09112 41393
G2 66438
G1 12204
ĐB 180309
Đầu Đuôi
0 9,4,9
1 6,2
2 -
3 3,4,8
4 -
5 0
6 5,6
7 0,3
8 5,0,8
9 4,3
Đầu Đuôi
7,5,8 0
- 1
1 2
7,3,9 3
9,3,0 4
8,6 5
6,1 6
- 7
8,3 8
0,0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 25-1-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 25-1-2020

G8 32
G7 315
G6 7993 5269 0663
G5 6432
G4 70818 22693 87651 93340
12713 25409 57359
G3 73534 64628
G2 11277
G1 41334
ĐB 049989
Đầu Đuôi
0 9
1 5,8,3
2 8
3 2,2,4,4
4 0
5 1,9
6 9,3
7 7
8 9
9 3,3
Đầu Đuôi
4 0
5 1
3,3 2
9,6,9,1 3
3,3 4
1 5
- 6
7 7
1,2 8
6,0,5,8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 20-1-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 20-1-2020

G8 28
G7 980
G6 0533 9258 7453
G5 5099
G4 82969 67303 14776 18120
55063 98823 19425
G3 80703 20258
G2 33209
G1 37231
ĐB 285333
Đầu Đuôi
0 3,3,9
1 -
2 8,0,3,5
3 3,1,3
4 -
5 8,3,8
6 9,3
7 6
8 0
9 9
Đầu Đuôi
8,2 0
3 1
- 2
3,5,0,6,2,0,3 3
- 4
2 5
7 6
- 7
2,5,5 8
9,6,0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 18-1-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 18-1-2020

G8 59
G7 894
G6 2208 0145 3828
G5 6555
G4 45358 49864 34732 66669
26782 94598 07560
G3 48968 51661
G2 40043
G1 17468
ĐB 084653
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 8
3 2
4 5,3
5 9,5,8,3
6 4,9,0,8,1,8
7 -
8 2
9 4,8
Đầu Đuôi
6 0
6 1
3,8 2
4,5 3
9,6 4
4,5 5
- 6
- 7
0,2,5,9,6,6 8
5,6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 13-1-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 13-1-2020

G8 88
G7 748
G6 3144 2011 8465
G5 9441
G4 92357 78499 95280 56705
31258 60987 90686
G3 69816 62962
G2 00585
G1 39292
ĐB 695662
Đầu Đuôi
0 5
1 1,6
2 -
3 -
4 8,4,1
5 7,8
6 5,2,2
7 -
8 8,0,7,6,5
9 9,2
Đầu Đuôi
8 0
1,4 1
6,9,6 2
- 3
4 4
6,0,8 5
8,1 6
5,8 7
8,4,5 8
9 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 11-1-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 11-1-2020

G8 84
G7 740
G6 9038 1939 1609
G5 6505
G4 21724 51850 41392 99727
50874 66726 38113
G3 91968 15748
G2 80839
G1 41714
ĐB 982705
Đầu Đuôi
0 9,5,5
1 3,4
2 4,7,6
3 8,9,9
4 0,8
5 0
6 8
7 4
8 4
9 2
Đầu Đuôi
4,5 0
- 1
9 2
1 3
8,2,7,1 4
0,0 5
2 6
2 7
3,6,4 8
3,0,3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 6-1-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 6-1-2020

G8 14
G7 738
G6 7561 0715 1460
G5 2209
G4 44172 51863 10390 63423
98357 64711 32659
G3 43694 25686
G2 06177
G1 83056
ĐB 418470
Đầu Đuôi
0 9
1 4,5,1
2 3
3 8
4 -
5 7,9,6
6 1,0,3
7 2,7,0
8 6
9 0,4
Đầu Đuôi
6,9,7 0
6,1 1
7 2
6,2 3
1,9 4
1 5
8,5 6
5,7 7
3 8
0,5 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 4-1-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 4-1-2020

G8 10
G7 626
G6 4450 9600 2537
G5 1835
G4 53970 01756 92440 12645
43836 23845 53258
G3 28341 88788
G2 00454
G1 22175
ĐB 830331
Đầu Đuôi
0 0
1 0
2 6
3 7,5,6,1
4 0,5,5,1
5 0,6,8,4
6 -
7 0,5
8 8
9 -
Đầu Đuôi
1,5,0,7,4 0
4,3 1
- 2
- 3
5 4
3,4,4,7 5
2,5,3 6
3 7
5,8 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt