XSHCM 30 ngày - Sổ kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 16-9-2019

G8 02
G7 902
G6 5165 5667 2362
G5 9744
G4 34157 00395 28614 60051
43105 99168 45536
G3 85724 96791
G2 31884
G1 94372
ĐB 802767
Đầu Đuôi
0 2,2,5
1 4
2 4
3 6
4 4
5 7,1
6 5,7,2,8,7
7 2
8 4
9 5,1
Đầu Đuôi
- 0
5,9 1
0,0,6,7 2
- 3
4,1,2,8 4
6,9,0 5
3 6
6,5,6 7
6 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
67 11 lần 24 10 lần 97 10 lần 44 10 lần 71 10 lần
07 9 lần 74 9 lần 90 9 lần 87 9 lần 81 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số TP Hồ Chí Minh

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
06 28 ngày 10/06/2019
45 19 ngày 13/07/2019
78 19 ngày 13/07/2019
17 17 ngày 20/07/2019
41 17 ngày 20/07/2019
53 16 ngày 22/07/2019
04 16 ngày 22/07/2019
86 15 ngày 27/07/2019
96 15 ngày 27/07/2019
93 15 ngày 27/07/2019

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 14-9-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 14-9-2019

G8 34
G7 914
G6 8764 7234 0570
G5 9756
G4 89361 23873 98424 30890
32774 17065 36890
G3 52930 12251
G2 49672
G1 30955
ĐB 990755
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 4
3 4,4,0
4 -
5 6,1,5,5
6 4,1,5
7 0,3,4,2
8 -
9 0,0
Đầu Đuôi
7,9,9,3 0
6,5 1
7 2
7 3
3,1,6,3,2,7 4
6,5,5 5
5 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 9-9-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 9-9-2019

G8 87
G7 939
G6 2225 0467 9383
G5 7007
G4 03472 44258 39933 66091
55038 31637 69236
G3 09781 18485
G2 78318
G1 75644
ĐB 577698
Đầu Đuôi
0 7
1 8
2 5
3 9,3,8,7,6
4 4
5 8
6 7
7 2
8 7,3,1,5
9 1,8
Đầu Đuôi
- 0
9,8 1
7 2
8,3 3
4 4
2,8 5
3 6
8,6,0,3 7
5,3,1,9 8
3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 7-9-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 7-9-2019

G8 55
G7 763
G6 9450 9833 2074
G5 2855
G4 44167 06457 07009 59547
55212 55565 12564
G3 14875 66657
G2 24437
G1 09805
ĐB 127113
Đầu Đuôi
0 9,5
1 2,3
2 -
3 3,7
4 7
5 5,0,5,7,7
6 3,7,5,4
7 4,5
8 -
9 -
Đầu Đuôi
5 0
- 1
1 2
6,3,1 3
7,6 4
5,5,6,7,0 5
- 6
6,5,4,5,3 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 2-9-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 2-9-2019

G8 23
G7 701
G6 6807 2581 0583
G5 1180
G4 87657 83021 25208 37197
58055 58032 07944
G3 45764 03079
G2 54094
G1 37847
ĐB 287229
Đầu Đuôi
0 1,7,8
1 -
2 3,1,9
3 2
4 4,7
5 7,5
6 4
7 9
8 1,3,0
9 7,4
Đầu Đuôi
8 0
0,8,2 1
3 2
2,8 3
4,6,9 4
5 5
- 6
0,5,9,4 7
0 8
7,2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 31-8-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 31-8-2019

G8 92
G7 013
G6 1039 1802 0725
G5 4660
G4 49923 29025 34640 39418
20827 52176 07884
G3 27197 52899
G2 93890
G1 73014
ĐB 259425
Đầu Đuôi
0 2
1 3,8,4
2 5,3,5,7,5
3 9
4 0
5 -
6 0
7 6
8 4
9 2,7,9,0
Đầu Đuôi
6,4,9 0
- 1
9,0 2
1,2 3
8,1 4
2,2,2 5
7 6
2,9 7
1 8
3,9 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 26-8-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 26-8-2019

G8 97
G7 634
G6 4014 5989 9939
G5 0730
G4 01307 01895 41355 77400
36642 87574 16649
G3 59327 94570
G2 99109
G1 28863
ĐB 401629
Đầu Đuôi
0 7,0,9
1 4
2 7,9
3 4,9,0
4 2,9
5 5
6 3
7 4,0
8 9
9 7,5
Đầu Đuôi
3,0,7 0
- 1
4 2
6 3
3,1,7 4
9,5 5
- 6
9,0,2 7
- 8
8,3,4,0,2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 24-8-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 24-8-2019

G8 67
G7 746
G6 9829 5468 6908
G5 5566
G4 59501 56488 40289 36223
00471 01001 77337
G3 45105 46801
G2 04712
G1 56624
ĐB 980266
Đầu Đuôi
0 8,1,1,5,1
1 2
2 9,3,4
3 7
4 6
5 -
6 7,8,6,6
7 1
8 8,9
9 -
Đầu Đuôi
- 0
0,7,0,0 1
1 2
2 3
2 4
0 5
4,6,6 6
6,3 7
6,0,8 8
2,8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 19-8-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 19-8-2019

G8 49
G7 252
G6 7468 5528 0885
G5 5215
G4 75216 51164 92774 05176
34327 96519 64346
G3 31275 55368
G2 51992
G1 60219
ĐB 679585
Đầu Đuôi
0 -
1 5,6,9,9
2 8,7
3 -
4 9,6
5 2
6 8,4,8
7 4,6,5
8 5,5
9 2
Đầu Đuôi
- 0
- 1
5,9 2
- 3
6,7 4
8,1,7,8 5
1,7,4 6
2 7
6,2,6 8
4,1,1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 17-8-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 17-8-2019

G8 97
G7 584
G6 7210 4374 5659
G5 7226
G4 23898 29731 64761 62422
80010 96277 66811
G3 24994 76807
G2 85976
G1 56587
ĐB 278799
Đầu Đuôi
0 7
1 0,0,1
2 6,2
3 1
4 -
5 9
6 1
7 4,7,6
8 4,7
9 7,8,4,9
Đầu Đuôi
1,1 0
3,6,1 1
2 2
- 3
8,7,9 4
- 5
2,7 6
9,7,0,8 7
9 8
5,9 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 12-8-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 12-8-2019

G8 44
G7 629
G6 2618 3928 8675
G5 6471
G4 62925 03454 31048 30508
21602 28739 31854
G3 13005 81588
G2 83592
G1 07279
ĐB 759790
Đầu Đuôi
0 8,2,5
1 8
2 9,8,5
3 9
4 4,8
5 4,4
6 -
7 5,1,9
8 8
9 2,0
Đầu Đuôi
9 0
7 1
0,9 2
- 3
4,5,5 4
7,2,0 5
- 6
- 7
1,2,4,0,8 8
2,3,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 10-8-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 10-8-2019

G8 15
G7 234
G6 3738 8880 5167
G5 9687
G4 32680 76485 53757 88871
85803 23138 52842
G3 21265 53897
G2 30040
G1 92576
ĐB 404033
Đầu Đuôi
0 3
1 5
2 -
3 4,8,8,3
4 2,0
5 7
6 7,5
7 1,6
8 0,7,0,5
9 7
Đầu Đuôi
8,8,4 0
7 1
4 2
0,3 3
3 4
1,8,6 5
7 6
6,8,5,9 7
3,3 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 5-8-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 5-8-2019

G8 80
G7 309
G6 8799 2289 5071
G5 6962
G4 52062 40469 18019 16097
96100 57097 31719
G3 11424 31803
G2 69435
G1 55475
ĐB 930547
Đầu Đuôi
0 9,0,3
1 9,9
2 4
3 5
4 7
5 -
6 2,2,9
7 1,5
8 0,9
9 9,7,7
Đầu Đuôi
8,0 0
7 1
6,6 2
0 3
2 4
3,7 5
- 6
9,9,4 7
- 8
0,9,8,6,1,1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 3-8-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 3-8-2019

G8 40
G7 084
G6 1391 8349 3587
G5 2423
G4 37829 66312 62346 46976
84932 63782 61490
G3 11707 22103
G2 28698
G1 96884
ĐB 747201
Đầu Đuôi
0 7,3,1
1 2
2 3,9
3 2
4 0,9,6
5 -
6 -
7 6
8 4,7,2,4
9 1,0,8
Đầu Đuôi
4,9 0
9,0 1
1,3,8 2
2,0 3
8,8 4
- 5
4,7 6
8,0 7
9 8
4,2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 29-7-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 29-7-2019

G8 70
G7 481
G6 7782 0622 6118
G5 0491
G4 76908 24321 87861 82889
82311 65343 30848
G3 24861 93657
G2 29232
G1 41144
ĐB 177020
Đầu Đuôi
0 8
1 8,1
2 2,1,0
3 2
4 3,8,4
5 7
6 1,1
7 0
8 1,2,9
9 1
Đầu Đuôi
7,2 0
8,9,2,6,1,6 1
8,2,3 2
4 3
4 4
- 5
- 6
5 7
1,0,4 8
8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 27-7-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 27-7-2019

G8 07
G7 667
G6 2413 2559 4189
G5 8590
G4 20510 02563 24793 50650
04558 67996 41768
G3 17435 60577
G2 86086
G1 15779
ĐB 714397
Đầu Đuôi
0 7
1 3,0
2 -
3 5
4 -
5 9,0,8
6 7,3,8
7 7,9
8 9,6
9 0,3,6,7
Đầu Đuôi
9,1,5 0
- 1
- 2
1,6,9 3
- 4
3 5
9,8 6
0,6,7,9 7
5,6 8
5,8,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 22-7-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 22-7-2019

G8 56
G7 769
G6 9636 7474 3540
G5 8167
G4 17304 34586 61287 17251
12599 97091 91953
G3 21616 53424
G2 56568
G1 68915
ĐB 189159
Đầu Đuôi
0 4
1 6,5
2 4
3 6
4 0
5 6,1,3,9
6 9,7,8
7 4
8 6,7
9 9,1
Đầu Đuôi
4 0
5,9 1
- 2
5 3
7,0,2 4
1 5
5,3,8,1 6
6,8 7
6 8
6,9,5 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 20-7-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 20-7-2019

G8 71
G7 830
G6 8059 8331 0197
G5 0724
G4 55135 90541 69121 82093
22324 48548 17879
G3 79304 79917
G2 15632
G1 26263
ĐB 328756
Đầu Đuôi
0 4
1 7
2 4,1,4
3 0,1,5,2
4 1,8
5 9,6
6 3
7 1,9
8 -
9 7,3
Đầu Đuôi
3 0
7,3,4,2 1
3 2
9,6 3
2,2,0 4
3 5
5 6
9,1 7
4 8
5,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 15-7-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 15-7-2019

G8 34
G7 552
G6 5720 6216 4961
G5 6050
G4 35269 28404 31621 07913
56315 94051 86231
G3 27041 94195
G2 88643
G1 54181
ĐB 264871
Đầu Đuôi
0 4
1 6,3,5
2 0,1
3 4,1
4 1,3
5 2,0,1
6 1,9
7 1
8 1
9 5
Đầu Đuôi
2,5 0
6,2,5,3,4,8,7 1
5 2
1,4 3
3,0 4
1,9 5
1 6
- 7
- 8
6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 13-7-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 13-7-2019

G8 35
G7 696
G6 2452 8344 5875
G5 9529
G4 22807 96943 42742 92392
74448 71259 08495
G3 47471 80378
G2 56745
G1 23331
ĐB 776702
Đầu Đuôi
0 7,2
1 -
2 9
3 5,1
4 4,3,2,8,5
5 2,9
6 -
7 5,1,8
8 -
9 6,2,5
Đầu Đuôi
- 0
7,3 1
5,4,9,0 2
4 3
4 4
3,7,9,4 5
9 6
0 7
4,7 8
2,5 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 8-7-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 8-7-2019

G8 81
G7 044
G6 2917 3082 0602
G5 4783
G4 11247 36066 81045 99970
41288 39493 11563
G3 70573 66278
G2 45360
G1 99057
ĐB 251779
Đầu Đuôi
0 2
1 7
2 -
3 -
4 4,7,5
5 7
6 6,3,0
7 0,3,8,9
8 1,2,3,8
9 3
Đầu Đuôi
7,6 0
8 1
8,0 2
8,9,6,7 3
4 4
4 5
6 6
1,4,5 7
8,7 8
7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 6-7-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 6-7-2019

G8 71
G7 187
G6 5067 2804 5538
G5 8783
G4 98359 08113 25369 52640
85371 83541 74854
G3 65652 68962
G2 89667
G1 39891
ĐB 763607
Đầu Đuôi
0 4,7
1 3
2 -
3 8
4 0,1
5 9,4,2
6 7,9,2,7
7 1,1
8 7,3
9 1
Đầu Đuôi
4 0
7,7,4,9 1
5,6 2
8,1 3
0,5 4
- 5
- 6
8,6,6,0 7
3 8
5,6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 1-7-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 1-7-2019

G8 11
G7 396
G6 1105 2581 9003
G5 2107
G4 06743 38674 67448 66412
26389 56469 94193
G3 43167 92039
G2 84862
G1 19495
ĐB 015934
Đầu Đuôi
0 5,3,7
1 1,2
2 -
3 9,4
4 3,8
5 -
6 9,7,2
7 4
8 1,9
9 6,3,5
Đầu Đuôi
- 0
1,8 1
1,6 2
0,4,9 3
7,3 4
0,9 5
9 6
0,6 7
4 8
8,6,3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 29-6-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 29-6-2019

G8 20
G7 186
G6 4444 1231 0036
G5 7134
G4 20270 38068 52478 88115
25775 72123 33742
G3 27103 88089
G2 43024
G1 80925
ĐB 368196
Đầu Đuôi
0 3
1 5
2 0,3,4,5
3 1,6,4
4 4,2
5 -
6 8
7 0,8,5
8 6,9
9 6
Đầu Đuôi
2,7 0
3 1
4 2
2,0 3
4,3,2 4
1,7,2 5
8,3,9 6
- 7
6,7 8
8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 24-6-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 24-6-2019

G8 77
G7 014
G6 7645 0540 7437
G5 5149
G4 23274 68293 23762 12501
95373 06453 19469
G3 56787 17316
G2 39631
G1 22755
ĐB 588490
Đầu Đuôi
0 1
1 4,6
2 -
3 7,1
4 5,0,9
5 3,5
6 2,9
7 7,4,3
8 7
9 3,0
Đầu Đuôi
4,9 0
0,3 1
6 2
9,7,5 3
1,7 4
4,5 5
1 6
7,3,8 7
- 8
4,6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 22-6-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 22-6-2019

G8 28
G7 393
G6 7079 7340 4959
G5 1545
G4 84700 28782 44535 17357
28171 14779 53789
G3 77250 15252
G2 80368
G1 33265
ĐB 736463
Đầu Đuôi
0 0
1 -
2 8
3 5
4 0,5
5 9,7,0,2
6 8,5,3
7 9,1,9
8 2,9
9 3
Đầu Đuôi
4,0,5 0
7 1
8,5 2
9,6 3
- 4
4,3,6 5
- 6
5 7
2,6 8
7,5,7,8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 17-6-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 17-6-2019

G8 88
G7 133
G6 2701 4910 2720
G5 7486
G4 35365 48525 01850 84848
21684 80328 91770
G3 52448 60075
G2 82169
G1 25935
ĐB 587786
Đầu Đuôi
0 1
1 0
2 0,5,8
3 3,5
4 8,8
5 0
6 5,9
7 0,5
8 8,6,4,6
9 -
Đầu Đuôi
1,2,5,7 0
0 1
- 2
3 3
8 4
6,2,7,3 5
8,8 6
- 7
8,4,2,4 8
6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 15-6-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 15-6-2019

G8 90
G7 558
G6 4877 6687 0653
G5 2759
G4 00461 03817 74431 76215
02661 35423 85009
G3 65147 42954
G2 53797
G1 46075
ĐB 463881
Đầu Đuôi
0 9
1 7,5
2 3
3 1
4 7
5 8,3,9,4
6 1,1
7 7,5
8 7,1
9 0,7
Đầu Đuôi
9 0
6,3,6,8 1
- 2
5,2 3
5 4
1,7 5
- 6
7,8,1,4,9 7
5 8
5,0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 10-6-2019

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 10-6-2019

G8 61
G7 902
G6 9744 0534 0999
G5 6306
G4 18738 87314 50720 85781
14540 61290 06626
G3 44408 17470
G2 62039
G1 78947
ĐB 368406
Đầu Đuôi
0 2,6,8,6
1 4
2 0,6
3 4,8,9
4 4,0,7
5 -
6 1
7 0
8 1
9 9,0
Đầu Đuôi
2,4,9,7 0
6,8 1
0 2
- 3
4,3,1 4
- 5
0,2,0 6
4 7
3,0 8
9,3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 8-6-2019

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 8-6-2019

G8 24
G7 087
G6 7174 4009 7023
G5 0744
G4 09965 19224 68223 24835
91305 63654 46153
G3 07137 29813
G2 26031
G1 67947
ĐB 516979
Đầu Đuôi
0 9,5
1 3
2 4,3,4,3
3 5,7,1
4 4,7
5 4,3
6 5
7 4,9
8 7
9 -
Đầu Đuôi
- 0
3 1
- 2
2,2,5,1 3
2,7,4,2,5 4
6,3,0 5
- 6
8,3,4 7
- 8
0,7 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt