XSHCM 30 ngày - Sổ kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 10-4-2021

G8 11
G7 833
G6 6042 0354 9946
G5 6185
G4 91553 26545 39987 38269
07584 36917 80181
G3 21235 69611
G2 90198
G1 21834
ĐB 481593
Đầu Đuôi
0 -
1 1,7,1
2 -
3 3,5,4
4 2,6,5
5 4,3
6 9
7 -
8 5,7,4,1
9 8,3
Đầu Đuôi
- 0
1,8,1 1
4 2
3,5,9 3
5,8,3 4
8,4,3 5
4 6
8,1 7
9 8
6 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
86 11 lần 73 11 lần 85 10 lần 64 9 lần 54 9 lần
06 9 lần 07 9 lần 78 9 lần 20 8 lần 33 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số TP Hồ Chí Minh

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
80 19 ngày 01/02/2021
02 19 ngày 01/02/2021
82 16 ngày 13/02/2021
97 16 ngày 13/02/2021
66 15 ngày 15/02/2021
52 15 ngày 15/02/2021
12 13 ngày 22/02/2021
75 12 ngày 27/02/2021
27 11 ngày 01/03/2021
60 11 ngày 01/03/2021

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 5-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 5-4-2021

G8 16
G7 254
G6 0121 6886 7986
G5 7454
G4 08128 99773 08541 20778
16372 64295 36207
G3 11992 50430
G2 08806
G1 01856
ĐB 361554
Đầu Đuôi
0 7,6
1 6
2 1,8
3 0
4 1
5 4,4,6,4
6 -
7 3,8,2
8 6,6
9 5,2
Đầu Đuôi
3 0
2,4 1
7,9 2
7 3
5,5,5 4
9 5
1,8,8,0,5 6
0 7
2,7 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 3-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 3-4-2021

G8 85
G7 946
G6 7690 3115 8099
G5 0439
G4 81086 36786 57920 93808
02194 54849 74208
G3 58286 12340
G2 38492
G1 03281
ĐB 670845
Đầu Đuôi
0 8,8
1 5
2 0
3 9
4 6,9,0,5
5 -
6 -
7 -
8 5,6,6,6,1
9 0,9,4,2
Đầu Đuôi
9,2,4 0
8 1
9 2
- 3
9 4
8,1,4 5
4,8,8,8 6
- 7
0,0 8
9,3,4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 29-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 29-3-2021

G8 50
G7 964
G6 1369 0311 0506
G5 1043
G4 45536 71878 75713 39913
56989 39244 24181
G3 55331 18081
G2 28485
G1 85674
ĐB 989963
Đầu Đuôi
0 6
1 1,3,3
2 -
3 6,1
4 3,4
5 0
6 4,9,3
7 8,4
8 9,1,1,5
9 -
Đầu Đuôi
5 0
1,8,3,8 1
- 2
4,1,1,6 3
6,4,7 4
8 5
0,3 6
- 7
7 8
6,8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 27-3-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 27-3-2021

G8 61
G7 574
G6 2670 2006 5292
G5 3430
G4 92874 82405 63219 16871
31765 20483 70325
G3 89948 42785
G2 39118
G1 88781
ĐB 039862
Đầu Đuôi
0 6,5
1 9,8
2 5
3 0
4 8
5 -
6 1,5,2
7 4,0,4,1
8 3,5,1
9 2
Đầu Đuôi
7,3 0
6,7,8 1
9,6 2
8 3
7,7 4
0,6,2,8 5
0 6
- 7
4,1 8
1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 22-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 22-3-2021

G8 96
G7 626
G6 6859 1788 5596
G5 9470
G4 77732 16067 34239 59793
30316 70468 68504
G3 08553 55909
G2 56468
G1 13619
ĐB 554890
Đầu Đuôi
0 4,9
1 6,9
2 6
3 2,9
4 -
5 9,3
6 7,8,8
7 0
8 8
9 6,6,3,0
Đầu Đuôi
7,9 0
- 1
3 2
9,5 3
0 4
- 5
9,2,9,1 6
6 7
8,6,6 8
5,3,0,1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 20-3-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 20-3-2021

G8 72
G7 273
G6 0090 2319 7055
G5 6653
G4 95177 68940 70696 01334
43228 38433 29684
G3 02017 71590
G2 14895
G1 75058
ĐB 701332
Đầu Đuôi
0 -
1 9,7
2 8
3 4,3,2
4 0
5 5,3,8
6 -
7 2,3,7
8 4
9 0,6,0,5
Đầu Đuôi
9,4,9 0
- 1
7,3 2
7,5,3 3
3,8 4
5,9 5
9 6
7,1 7
2,5 8
1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 15-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 15-3-2021

G8 63
G7 243
G6 0071 1867 1876
G5 3237
G4 50043 82103 75410 63234
51278 60569 70129
G3 57385 86024
G2 10664
G1 15418
ĐB 387903
Đầu Đuôi
0 3,3
1 0,8
2 9,4
3 7,4
4 3,3
5 -
6 3,7,9,4
7 1,6,8
8 5
9 -
Đầu Đuôi
1 0
7 1
- 2
6,4,4,0,0 3
3,2,6 4
8 5
7 6
6,3 7
7,1 8
6,2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 13-3-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 13-3-2021

G8 65
G7 279
G6 1642 9437 4511
G5 5600
G4 35406 45590 79501 66088
92358 01473 35276
G3 26255 74490
G2 15884
G1 62636
ĐB 320441
Đầu Đuôi
0 0,6,1
1 1
2 -
3 7,6
4 2,1
5 8,5
6 5
7 9,3,6
8 8,4
9 0,0
Đầu Đuôi
0,9,9 0
1,0,4 1
4 2
7 3
8 4
6,5 5
0,7,3 6
3 7
8,5 8
7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 8-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 8-3-2021

G8 64
G7 000
G6 7179 1630 6937
G5 0964
G4 98739 66845 86589 20115
58555 31450 16304
G3 57991 82614
G2 66732
G1 68186
ĐB 527556
Đầu Đuôi
0 0,4
1 5,4
2 -
3 0,7,9,2
4 5
5 5,0,6
6 4,4
7 9
8 9,6
9 1
Đầu Đuôi
0,3,5 0
9 1
3 2
- 3
6,6,0,1 4
4,1,5 5
8,5 6
3 7
- 8
7,3,8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 6-3-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 6-3-2021

G8 55
G7 862
G6 8323 7793 1281
G5 7477
G4 97704 43421 23511 13149
41374 55624 84772
G3 15118 06547
G2 08668
G1 63633
ĐB 514750
Đầu Đuôi
0 4
1 1,8
2 3,1,4
3 3
4 9,7
5 5,0
6 2,8
7 7,4,2
8 1
9 3
Đầu Đuôi
5 0
8,2,1 1
6,7 2
2,9,3 3
0,7,2 4
5 5
- 6
7,4 7
1,6 8
4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 1-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 1-3-2021

G8 15
G7 273
G6 9327 6022 9019
G5 1636
G4 23371 74160 42730 48603
60509 86404 97037
G3 31158 10215
G2 71448
G1 80451
ĐB 000507
Đầu Đuôi
0 3,9,4,7
1 5,9,5
2 7,2
3 6,0,7
4 8
5 8,1
6 0
7 3,1
8 -
9 -
Đầu Đuôi
6,3 0
7,5 1
2 2
7,0 3
0 4
1,1 5
3 6
2,3,0 7
5,4 8
1,0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 27-2-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 27-2-2021

G8 29
G7 895
G6 6967 1703 2465
G5 6721
G4 54111 93144 16876 92829
55975 90172 80837
G3 04049 73555
G2 41254
G1 22578
ĐB 376616
Đầu Đuôi
0 3
1 1,6
2 9,1,9
3 7
4 4,9
5 5,4
6 7,5
7 6,5,2,8
8 -
9 5
Đầu Đuôi
- 0
2,1 1
7 2
0 3
4,5 4
9,6,7,5 5
7,1 6
6,3 7
7 8
2,2,4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 22-2-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 22-2-2021

G8 25
G7 894
G6 9050 9639 0790
G5 1764
G4 70494 83127 10371 00012
76269 57288 00036
G3 06486 35244
G2 68636
G1 98007
ĐB 594003
Đầu Đuôi
0 7,3
1 2
2 5,7
3 9,6,6
4 4
5 0
6 4,9
7 1
8 8,6
9 4,0,4
Đầu Đuôi
5,9 0
7 1
1 2
0 3
9,6,9,4 4
2 5
3,8,3 6
2,0 7
8 8
3,6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 20-2-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 20-2-2021

G8 26
G7 807
G6 0907 8765 7529
G5 0925
G4 87033 63343 69754 32062
44910 08318 75885
G3 78688 02493
G2 96823
G1 52110
ĐB 001723
Đầu Đuôi
0 7,7
1 0,8,0
2 6,9,5,3,3
3 3
4 3
5 4
6 5,2
7 -
8 5,8
9 3
Đầu Đuôi
1,1 0
- 1
6 2
3,4,9,2,2 3
5 4
6,2,8 5
2 6
0,0 7
1,8 8
2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 15-2-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 15-2-2021

G8 52
G7 458
G6 1530 5196 4456
G5 4429
G4 38172 88029 61826 94869
50073 21718 63169
G3 20166 85579
G2 49575
G1 83922
ĐB 569356
Đầu Đuôi
0 -
1 8
2 9,9,6,2
3 0
4 -
5 2,8,6,6
6 9,9,6
7 2,3,9,5
8 -
9 6
Đầu Đuôi
3 0
- 1
5,7,2 2
7 3
- 4
7 5
9,5,2,6,5 6
- 7
5,1 8
2,2,6,6,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 13-2-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 13-2-2021

G8 33
G7 789
G6 8203 8964 1197
G5 5336
G4 16097 20404 53589 63340
01982 84821 97736
G3 30527 26707
G2 62044
G1 72420
ĐB 346015
Đầu Đuôi
0 3,4,7
1 5
2 1,7,0
3 3,6,6
4 0,4
5 -
6 4
7 -
8 9,9,2
9 7,7
Đầu Đuôi
4,2 0
2 1
8 2
3,0 3
6,0,4 4
1 5
3,3 6
9,9,2,0 7
- 8
8,8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 8-2-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 8-2-2021

G8 73
G7 711
G6 6308 3409 7873
G5 5700
G4 75778 46773 41235 44775
22681 59093 92033
G3 88973 93760
G2 67790
G1 94856
ĐB 502117
Đầu Đuôi
0 8,9,0
1 1,7
2 -
3 5,3
4 -
5 6
6 0
7 3,3,8,3,5,3
8 1
9 3,0
Đầu Đuôi
0,6,9 0
1,8 1
- 2
7,7,7,9,3,7 3
- 4
3,7 5
5 6
1 7
0,7 8
0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 6-2-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 6-2-2021

G8 14
G7 519
G6 4105 9528 7678
G5 8254
G4 59392 08342 78720 78075
14692 73513 65585
G3 09862 83242
G2 55007
G1 90406
ĐB 530464
Đầu Đuôi
0 5,7,6
1 4,9,3
2 8,0
3 -
4 2,2
5 4
6 2,4
7 8,5
8 5
9 2,2
Đầu Đuôi
2 0
- 1
9,4,9,6,4 2
1 3
1,5,6 4
0,7,8 5
0 6
0 7
2,7 8
1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 1-2-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 1-2-2021

G8 80
G7 115
G6 6820 9332 9013
G5 5348
G4 19754 83442 81350 36206
86234 77258 66479
G3 59402 81165
G2 33303
G1 08207
ĐB 722174
Đầu Đuôi
0 6,2,3,7
1 5,3
2 0
3 2,4
4 8,2
5 4,0,8
6 5
7 9,4
8 0
9 -
Đầu Đuôi
8,2,5 0
- 1
3,4,0 2
1,0 3
5,3,7 4
1,6 5
0 6
0 7
4,5 8
7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 30-1-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 30-1-2021

G8 50
G7 381
G6 8997 8935 5629
G5 2088
G4 26237 83912 18839 31530
05082 96847 53799
G3 84098 87798
G2 97968
G1 64469
ĐB 034031
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 9
3 5,7,9,0,1
4 7
5 0
6 8,9
7 -
8 1,8,2
9 7,9,8,8
Đầu Đuôi
5,3 0
8,3 1
1,8 2
- 3
- 4
3 5
- 6
9,3,4 7
8,9,9,6 8
2,3,9,6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 25-1-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 25-1-2021

G8 24
G7 842
G6 0818 5602 3784
G5 2871
G4 52245 18337 19852 24244
02294 61708 21180
G3 80895 39446
G2 60660
G1 53509
ĐB 145583
Đầu Đuôi
0 2,8,9
1 8
2 4
3 7
4 2,5,4,6
5 2
6 0
7 1
8 4,0,3
9 4,5
Đầu Đuôi
8,6 0
7 1
4,0,5 2
8 3
2,8,4,9 4
4,9 5
4 6
3 7
1,0 8
0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 23-1-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 23-1-2021

G8 19
G7 261
G6 7653 5615 1046
G5 0078
G4 22206 69608 23834 96008
82560 00356 31298
G3 51420 68826
G2 86955
G1 97821
ĐB 705683
Đầu Đuôi
0 6,8,8
1 9,5
2 0,6,1
3 4
4 6
5 3,6,5
6 1,0
7 8
8 3
9 8
Đầu Đuôi
6,2 0
6,2 1
- 2
5,8 3
3 4
1,5 5
4,0,5,2 6
- 7
7,0,0,9 8
1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 18-1-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 18-1-2021

G8 64
G7 349
G6 9684 5220 0584
G5 0521
G4 22396 51917 40556 07877
77927 32803 87517
G3 79682 68014
G2 52279
G1 10127
ĐB 777204
Đầu Đuôi
0 3,4
1 7,7,4
2 0,1,7,7
3 -
4 9
5 6
6 4
7 7,9
8 4,4,2
9 6
Đầu Đuôi
2 0
2 1
8 2
0 3
6,8,8,1,0 4
- 5
9,5 6
1,7,2,1,2 7
- 8
4,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 16-1-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 16-1-2021

G8 89
G7 511
G6 9316 4193 2075
G5 5263
G4 17686 43701 41785 68853
76778 26973 09884
G3 58446 90985
G2 05166
G1 47776
ĐB 021628
Đầu Đuôi
0 1
1 1,6
2 8
3 -
4 6
5 3
6 3,6
7 5,8,3,6
8 9,6,5,4,5
9 3
Đầu Đuôi
- 0
1,0 1
- 2
9,6,5,7 3
8 4
7,8,8 5
1,8,4,6,7 6
- 7
7,2 8
8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 11-1-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 11-1-2021

G8 53
G7 040
G6 6075 8076 2899
G5 3588
G4 21273 89601 19577 43122
78333 99464 89306
G3 14276 45418
G2 83509
G1 27479
ĐB 953126
Đầu Đuôi
0 1,6,9
1 8
2 2,6
3 3
4 0
5 3
6 4
7 5,6,3,7,6,9
8 8
9 9
Đầu Đuôi
4 0
0 1
2 2
5,7,3 3
6 4
7 5
7,0,7,2 6
7 7
8,1 8
9,0,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 9-1-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 9-1-2021

G8 12
G7 339
G6 6653 4861 3807
G5 2599
G4 56533 27886 55899 18600
97026 45460 51488
G3 18449 26401
G2 40217
G1 69065
ĐB 160248
Đầu Đuôi
0 7,0,1
1 2,7
2 6
3 9,3
4 9,8
5 3
6 1,0,5
7 -
8 6,8
9 9,9
Đầu Đuôi
0,6 0
6,0 1
1 2
5,3 3
- 4
6 5
8,2 6
0,1 7
8,4 8
3,9,9,4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 4-1-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 4-1-2021

G8 61
G7 242
G6 8986 9330 4614
G5 1310
G4 63662 27298 61142 75318
62941 11731 07145
G3 92732 32906
G2 97786
G1 30428
ĐB 693324
Đầu Đuôi
0 6
1 4,0,8
2 8,4
3 0,1,2
4 2,2,1,5
5 -
6 1,2
7 -
8 6,6
9 8
Đầu Đuôi
3,1 0
6,4,3 1
4,6,4,3 2
- 3
1,2 4
4 5
8,0,8 6
- 7
9,1,2 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 2-1-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 2-1-2021

G8 88
G7 129
G6 9120 4049 9180
G5 5878
G4 55114 75839 66058 65562
77370 05935 78913
G3 11099 88287
G2 76766
G1 31935
ĐB 228914
Đầu Đuôi
0 -
1 4,3,4
2 9,0
3 9,5,5
4 9
5 8
6 2,6
7 8,0
8 8,0,7
9 9
Đầu Đuôi
2,8,7 0
- 1
6 2
1 3
1,1 4
3,3 5
6 6
8 7
8,7,5 8
2,4,3,9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt