XSHCM 30 ngày - Sổ kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 28-9-2020

G8 75
G7 705
G6 1179 3686 8595
G5 6077
G4 42962 62871 31558 41033
76399 40056 46066
G3 52365 96098
G2 73512
G1 74729
ĐB 552532
Đầu Đuôi
0 5
1 2
2 9
3 3,2
4 -
5 8,6
6 2,6,5
7 5,9,7,1
8 6
9 5,9,8
Đầu Đuôi
- 0
7 1
6,1,3 2
3 3
- 4
7,0,9,6 5
8,5,6 6
7 7
5,9 8
7,9,2 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
55 12 lần 80 9 lần 25 9 lần 02 9 lần 75 9 lần
33 9 lần 84 8 lần 73 8 lần 71 8 lần 67 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số TP Hồ Chí Minh

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
81 26 ngày 29/06/2020
31 23 ngày 11/07/2020
50 21 ngày 18/07/2020
74 19 ngày 25/07/2020
78 17 ngày 01/08/2020
57 17 ngày 01/08/2020
82 16 ngày 03/08/2020
19 13 ngày 15/08/2020
47 12 ngày 17/08/2020
00 12 ngày 17/08/2020

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 26-9-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 26-9-2020

G8 88
G7 420
G6 6216 0480 4015
G5 7163
G4 60065 25436 60748 22918
31660 07983 49102
G3 49048 34373
G2 32461
G1 30332
ĐB 917768
Đầu Đuôi
0 2
1 6,5,8
2 0
3 6,2
4 8,8
5 -
6 3,5,0,1,8
7 3
8 8,0,3
9 -
Đầu Đuôi
2,8,6 0
6 1
0,3 2
6,8,7 3
- 4
1,6 5
1,3 6
- 7
8,4,1,4,6 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 21-9-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 21-9-2020

G8 87
G7 704
G6 7167 8230 3449
G5 3855
G4 91151 86655 48911 39667
96196 73003 82608
G3 36546 75009
G2 60266
G1 81353
ĐB 391596
Đầu Đuôi
0 4,3,8,9
1 1
2 -
3 0
4 9,6
5 5,1,5,3
6 7,7,6
7 -
8 7
9 6,6
Đầu Đuôi
3 0
5,1 1
- 2
0,5 3
0 4
5,5 5
9,4,6,9 6
8,6,6 7
0 8
4,0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 19-9-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 19-9-2020

G8 06
G7 137
G6 6515 1062 0210
G5 3934
G4 86385 26099 40669 17402
34308 34421 92315
G3 65407 98060
G2 88191
G1 77455
ĐB 610924
Đầu Đuôi
0 6,2,8,7
1 5,0,5
2 1,4
3 7,4
4 -
5 5
6 2,9,0
7 -
8 5
9 9,1
Đầu Đuôi
1,6 0
2,9 1
6,0 2
- 3
3,2 4
1,8,1,5 5
0 6
3,0 7
0 8
9,6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 14-9-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 14-9-2020

G8 89
G7 835
G6 6607 7553 4734
G5 7112
G4 51614 92149 49552 71897
46626 86003 45838
G3 87705 47509
G2 89270
G1 86484
ĐB 217286
Đầu Đuôi
0 7,3,5,9
1 2,4
2 6
3 5,4,8
4 9
5 3,2
6 -
7 0
8 9,4,6
9 7
Đầu Đuôi
7 0
- 1
1,5 2
5,0 3
3,1,8 4
3,0 5
2,8 6
0,9 7
3 8
8,4,0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 12-9-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 12-9-2020

G8 61
G7 228
G6 8220 3939 2203
G5 6926
G4 67325 28510 33171 61383
56590 85479 01965
G3 29491 40040
G2 90811
G1 67840
ĐB 151529
Đầu Đuôi
0 3
1 0,1
2 8,0,6,5,9
3 9
4 0,0
5 -
6 1,5
7 1,9
8 3
9 0,1
Đầu Đuôi
2,1,9,4,4 0
6,7,9,1 1
- 2
0,8 3
- 4
2,6 5
2 6
- 7
2 8
3,7,2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 7-9-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 7-9-2020

G8 70
G7 765
G6 0477 3943 3715
G5 8199
G4 00842 04648 45869 96133
90218 03791 94114
G3 25342 13723
G2 24684
G1 94348
ĐB 968198
Đầu Đuôi
0 -
1 5,8,4
2 3
3 3
4 3,2,8,2,8
5 -
6 5,9
7 0,7
8 4
9 9,1,8
Đầu Đuôi
7 0
9 1
4,4 2
4,3,2 3
1,8 4
6,1 5
- 6
7 7
4,1,4,9 8
9,6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 5-9-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 5-9-2020

G8 48
G7 552
G6 8373 7538 8698
G5 1312
G4 95653 99808 13254 71824
55834 63180 89121
G3 89495 34866
G2 39548
G1 00417
ĐB 097198
Đầu Đuôi
0 8
1 2,7
2 4,1
3 8,4
4 8,8
5 2,3,4
6 6
7 3
8 0
9 8,5,8
Đầu Đuôi
8 0
2 1
5,1 2
7,5 3
5,2,3 4
9 5
6 6
1 7
4,3,9,0,4,9 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 31-8-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 31-8-2020

G8 40
G7 380
G6 4301 8964 9641
G5 0670
G4 52002 85872 74772 66566
03799 49290 17310
G3 29894 42406
G2 50672
G1 51677
ĐB 143441
Đầu Đuôi
0 1,2,6
1 0
2 -
3 -
4 0,1,1
5 -
6 4,6
7 0,2,2,2,7
8 0
9 9,0,4
Đầu Đuôi
4,8,7,9,1 0
0,4,4 1
0,7,7,7 2
- 3
6,9 4
- 5
6,0 6
7 7
- 8
9 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 29-8-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 29-8-2020

G8 90
G7 671
G6 8276 5584 4914
G5 6553
G4 98967 60372 49992 07288
49203 30273 25908
G3 61738 75498
G2 97226
G1 59861
ĐB 602590
Đầu Đuôi
0 3,8
1 4
2 6
3 8
4 -
5 3
6 7,1
7 1,6,2,3
8 4,8
9 0,2,8,0
Đầu Đuôi
9,9 0
7,6 1
7,9 2
5,0,7 3
8,1 4
- 5
7,2 6
6 7
8,0,3,9 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 24-8-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 24-8-2020

G8 18
G7 996
G6 1522 6222 3828
G5 4693
G4 88367 57656 51004 42359
96545 66789 26159
G3 57913 85791
G2 37286
G1 69738
ĐB 163844
Đầu Đuôi
0 4
1 8,3
2 2,2,8
3 8
4 5,4
5 6,9,9
6 7
7 -
8 9,6
9 6,3,1
Đầu Đuôi
- 0
9 1
2,2 2
9,1 3
0,4 4
4 5
9,5,8 6
6 7
1,2,3 8
5,8,5 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 22-8-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 22-8-2020

G8 30
G7 658
G6 2034 7355 1293
G5 7104
G4 49746 24634 40668 03226
59461 06454 87349
G3 72230 44186
G2 40560
G1 27003
ĐB 666427
Đầu Đuôi
0 4,3
1 -
2 6,7
3 0,4,4,0
4 6,9
5 8,5,4
6 8,1,0
7 -
8 6
9 3
Đầu Đuôi
3,3,6 0
6 1
- 2
9,0 3
3,0,3,5 4
5 5
4,2,8 6
2 7
5,6 8
4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 17-8-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 17-8-2020

G8 42
G7 124
G6 5047 2017 7670
G5 2932
G4 08342 89006 57300 40233
76025 66643 14433
G3 24500 71049
G2 66806
G1 69764
ĐB 749551
Đầu Đuôi
0 6,0,0,6
1 7
2 4,5
3 2,3,3
4 2,7,2,3,9
5 1
6 4
7 0
8 -
9 -
Đầu Đuôi
7,0,0 0
5 1
4,3,4 2
3,4,3 3
2,6 4
2 5
0,0 6
4,1 7
- 8
4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 15-8-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 15-8-2020

G8 64
G7 085
G6 5893 4109 7820
G5 5358
G4 87202 43010 03813 15311
82052 49319 70039
G3 55917 98118
G2 67308
G1 96427
ĐB 599965
Đầu Đuôi
0 9,2,8
1 0,3,1,9,7,8
2 0,7
3 9
4 -
5 8,2
6 4,5
7 -
8 5
9 3
Đầu Đuôi
2,1 0
1 1
0,5 2
9,1 3
6 4
8,6 5
- 6
1,2 7
5,1,0 8
0,1,3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 10-8-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 10-8-2020

G8 80
G7 155
G6 4925 8393 1141
G5 1030
G4 94355 59044 70388 20136
63744 44559 88898
G3 53935 65937
G2 07051
G1 70258
ĐB 703980
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 5
3 0,6,5,7
4 1,4,4
5 5,5,9,1,8
6 -
7 -
8 0,8,0
9 3,8
Đầu Đuôi
8,3,8 0
4,5 1
- 2
9 3
4,4 4
5,2,5,3 5
3 6
3 7
8,9,5 8
5 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 8-8-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 8-8-2020

G8 16
G7 684
G6 3168 3299 3529
G5 5296
G4 63463 21548 53555 51364
01727 70001 84684
G3 53095 17717
G2 64269
G1 71060
ĐB 346206
Đầu Đuôi
0 1,6
1 6,7
2 9,7
3 -
4 8
5 5
6 8,3,4,9,0
7 -
8 4,4
9 9,6,5
Đầu Đuôi
6 0
0 1
- 2
6 3
8,6,8 4
5,9 5
1,9,0 6
2,1 7
6,4 8
9,2,6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 3-8-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 3-8-2020

G8 05
G7 641
G6 8255 3975 2818
G5 8020
G4 88999 02291 49582 73185
79485 64155 62375
G3 04619 75254
G2 20486
G1 12640
ĐB 171897
Đầu Đuôi
0 5
1 8,9
2 0
3 -
4 1,0
5 5,5,4
6 -
7 5,5
8 2,5,5,6
9 9,1,7
Đầu Đuôi
2,4 0
4,9 1
8 2
- 3
5 4
0,5,7,8,8,5,7 5
8 6
9 7
1 8
9,1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 1-8-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 1-8-2020

G8 97
G7 678
G6 8344 5130 7014
G5 3294
G4 04965 38221 48183 23290
16817 46500 76660
G3 09605 34135
G2 24099
G1 38786
ĐB 126157
Đầu Đuôi
0 0,5
1 4,7
2 1
3 0,5
4 4
5 7
6 5,0
7 8
8 3,6
9 7,4,0,9
Đầu Đuôi
3,9,0,6 0
2 1
- 2
8 3
4,1,9 4
6,0,3 5
8 6
9,1,5 7
7 8
9 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 27-7-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 27-7-2020

G8 24
G7 770
G6 0953 6075 6179
G5 4265
G4 25524 73216 82623 33254
25532 71008 79609
G3 86271 55635
G2 53873
G1 58895
ĐB 470661
Đầu Đuôi
0 8,9
1 6
2 4,4,3
3 2,5
4 -
5 3,4
6 5,1
7 0,5,9,1,3
8 -
9 5
Đầu Đuôi
7 0
7,6 1
3 2
5,2,7 3
2,2,5 4
7,6,3,9 5
1 6
- 7
0 8
7,0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 25-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 25-7-2020

G8 47
G7 276
G6 7829 7335 9656
G5 2318
G4 46774 05233 74816 52280
41612 96517 96936
G3 51290 26187
G2 26428
G1 44812
ĐB 971528
Đầu Đuôi
0 -
1 8,6,2,7,2
2 9,8,8
3 5,3,6
4 7
5 6
6 -
7 6,4
8 0,7
9 0
Đầu Đuôi
8,9 0
- 1
1,1 2
3 3
7 4
3 5
7,5,1,3 6
4,1,8 7
1,2,2 8
2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 20-7-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 20-7-2020

G8 69
G7 179
G6 6832 0113 1503
G5 3336
G4 53888 92582 44033 40130
80214 73487 72369
G3 99571 83211
G2 09474
G1 19966
ĐB 998773
Đầu Đuôi
0 3
1 3,4,1
2 -
3 2,6,3,0
4 -
5 -
6 9,9,6
7 9,1,4,3
8 8,2,7
9 -
Đầu Đuôi
3 0
7,1 1
3,8 2
1,0,3,7 3
1,7 4
- 5
3,6 6
8 7
8 8
6,7,6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 18-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 18-7-2020

G8 42
G7 329
G6 3987 3225 2572
G5 9083
G4 47291 49777 95096 18189
63633 20104 70024
G3 14278 40452
G2 02883
G1 86420
ĐB 250350
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 9,5,4,0
3 3
4 2
5 2,0
6 -
7 2,7,8
8 7,3,9,3
9 1,6
Đầu Đuôi
2,5 0
9 1
4,7,5 2
8,3,8 3
0,2 4
2 5
9 6
8,7 7
7 8
2,8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 13-7-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 13-7-2020

G8 75
G7 145
G6 6853 5252 3262
G5 6217
G4 88962 34961 41788 59716
46725 24271 19003
G3 32091 16939
G2 68457
G1 50552
ĐB 080644
Đầu Đuôi
0 3
1 7,6
2 5
3 9
4 5,4
5 3,2,7,2
6 2,2,1
7 5,1
8 8
9 1
Đầu Đuôi
- 0
6,7,9 1
5,6,6,5 2
5,0 3
4 4
7,4,2 5
1 6
1,5 7
8 8
3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 11-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 11-7-2020

G8 13
G7 292
G6 7902 1463 0978
G5 1519
G4 48693 94107 65554 31566
81928 51655 12731
G3 37883 74138
G2 38321
G1 78184
ĐB 347375
Đầu Đuôi
0 2,7
1 3,9
2 8,1
3 1,8
4 -
5 4,5
6 3,6
7 8,5
8 3,4
9 2,3
Đầu Đuôi
- 0
3,2 1
9,0 2
1,6,9,8 3
5,8 4
5,7 5
6 6
0 7
7,2,3 8
1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 6-7-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 6-7-2020

G8 26
G7 104
G6 4518 6874 7186
G5 8497
G4 03042 22668 16094 01263
48298 54275 25001
G3 68590 59141
G2 13088
G1 55594
ĐB 721311
Đầu Đuôi
0 4,1
1 8,1
2 6
3 -
4 2,1
5 -
6 8,3
7 4,5
8 6,8
9 7,4,8,0,4
Đầu Đuôi
9 0
0,4,1 1
4 2
6 3
0,7,9,9 4
7 5
2,8 6
9 7
1,6,9,8 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 4-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 4-7-2020

G8 01
G7 267
G6 1690 5268 6770
G5 3446
G4 37306 50525 52430 38566
58780 89273 72795
G3 47112 79833
G2 46162
G1 23367
ĐB 832802
Đầu Đuôi
0 1,6,2
1 2
2 5
3 0,3
4 6
5 -
6 7,8,6,2,7
7 0,3
8 0
9 0,5
Đầu Đuôi
9,7,3,8 0
0 1
1,6,0 2
7,3 3
- 4
2,9 5
4,0,6 6
6,6 7
6 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 29-6-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 29-6-2020

G8 79
G7 943
G6 8846 7657 4660
G5 6348
G4 70338 73412 53525 60771
57199 58455 99176
G3 49342 93981
G2 05603
G1 60467
ĐB 617635
Đầu Đuôi
0 3
1 2
2 5
3 8,5
4 3,6,8,2
5 7,5
6 0,7
7 9,1,6
8 1
9 9
Đầu Đuôi
6 0
7,8 1
1,4 2
4,0 3
- 4
2,5,3 5
4,7 6
5,6 7
4,3 8
7,9 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 27-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 27-6-2020

G8 36
G7 053
G6 5871 5380 0721
G5 1915
G4 66921 69409 55529 75133
66775 24557 66882
G3 04284 85164
G2 46360
G1 92704
ĐB 181065
Đầu Đuôi
0 9,4
1 5
2 1,1,9
3 6,3
4 -
5 3,7
6 4,0,5
7 1,5
8 0,2,4
9 -
Đầu Đuôi
8,6 0
7,2,2 1
8 2
5,3 3
8,6,0 4
1,7,6 5
3 6
5 7
- 8
0,2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 22-6-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 22-6-2020

G8 73
G7 497
G6 4114 2250 9927
G5 0273
G4 35455 45582 45594 13780
78510 15216 09076
G3 20238 20582
G2 02730
G1 94862
ĐB 008625
Đầu Đuôi
0 -
1 4,0,6
2 7,5
3 8,0
4 -
5 0,5
6 2
7 3,3,6
8 2,0,2
9 7,4
Đầu Đuôi
5,8,1,3 0
- 1
8,8,6 2
7,7 3
1,9 4
5,2 5
1,7 6
9,2 7
3 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 20-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 20-6-2020

G8 11
G7 337
G6 6925 3909 7650
G5 4602
G4 37414 16675 16740 31802
75884 65188 75963
G3 55202 09370
G2 66004
G1 74187
ĐB 400167
Đầu Đuôi
0 9,2,2,2,4
1 1,4
2 5
3 7
4 0
5 0
6 3,7
7 5,0
8 4,8,7
9 -
Đầu Đuôi
5,4,7 0
1 1
0,0,0 2
6 3
1,8,0 4
2,7 5
- 6
3,8,6 7
8 8
0 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt