XSHG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Hậu Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 26-9-2020

G8 39
G7 119
G6 3582 7710 0570
G5 0965
G4 64043 34576 06873 43469
97731 85050 80520
G3 31334 96881
G2 99709
G1 13066
ĐB 386023
Đầu Đuôi
0 9
1 9,0
2 0,3
3 9,1,4
4 3
5 0
6 5,9,6
7 0,6,3
8 2,1
9 -
Đầu Đuôi
1,7,5,2 0
3,8 1
8 2
4,7,2 3
3 4
6 5
7,6 6
- 7
- 8
3,1,6,0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Hậu Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
10 12 lần 38 10 lần 82 9 lần 54 9 lần 44 8 lần
57 8 lần 07 8 lần 34 8 lần 30 8 lần 70 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Hậu Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
96 26 ngày 28/03/2020
45 16 ngày 06/06/2020
71 15 ngày 13/06/2020
97 14 ngày 20/06/2020
24 13 ngày 27/06/2020
62 12 ngày 04/07/2020
01 12 ngày 04/07/2020
53 12 ngày 04/07/2020
49 11 ngày 11/07/2020
64 11 ngày 11/07/2020

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 19-9-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 19-9-2020

G8 43
G7 378
G6 4874 7404 5707
G5 6288
G4 55787 94593 24384 49140
46240 28459 70554
G3 09984 64803
G2 49032
G1 77314
ĐB 140838
Đầu Đuôi
0 4,7,3
1 4
2 -
3 2,8
4 3,0,0
5 9,4
6 -
7 8,4
8 8,7,4,4
9 3
Đầu Đuôi
4,4 0
- 1
3 2
4,9,0 3
7,0,8,5,8,1 4
- 5
- 6
0,8 7
7,8,3 8
5 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 12-9-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 12-9-2020

G8 99
G7 983
G6 1557 4903 4510
G5 6946
G4 23210 57202 13391 43551
21310 01781 08929
G3 89718 14246
G2 52491
G1 94908
ĐB 074741
Đầu Đuôi
0 3,2,8
1 0,0,0,8
2 9
3 -
4 6,6,1
5 7,1
6 -
7 -
8 3,1
9 9,1,1
Đầu Đuôi
1,1,1 0
9,5,8,9,4 1
0 2
8,0 3
- 4
- 5
4,4 6
5 7
1,0 8
9,2 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 5-9-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 5-9-2020

G8 61
G7 821
G6 6131 6734 9075
G5 2263
G4 52998 65042 81470 71278
43054 02572 35208
G3 83057 52231
G2 39556
G1 33983
ĐB 403077
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 1
3 1,4,1
4 2
5 4,7,6
6 1,3
7 5,0,8,2,7
8 3
9 8
Đầu Đuôi
7 0
6,2,3,3 1
4,7 2
6,8 3
3,5 4
7 5
5 6
5,7 7
9,7,0 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 29-8-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 29-8-2020

G8 58
G7 623
G6 9639 9944 4384
G5 4515
G4 17535 56298 96017 11899
47080 56307 64134
G3 34037 61080
G2 64838
G1 59430
ĐB 495711
Đầu Đuôi
0 7
1 5,7,1
2 3
3 9,5,4,7,8,0
4 4
5 8
6 -
7 -
8 4,0,0
9 8,9
Đầu Đuôi
8,8,3 0
1 1
- 2
2 3
4,8,3 4
1,3 5
- 6
1,0,3 7
5,9,3 8
3,9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 22-8-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 22-8-2020

G8 57
G7 407
G6 2225 7359 4455
G5 6644
G4 35575 60813 95331 11221
75634 03307 86174
G3 23515 96089
G2 37330
G1 55850
ĐB 037307
Đầu Đuôi
0 7,7,7
1 3,5
2 5,1
3 1,4,0
4 4
5 7,9,5,0
6 -
7 5,4
8 9
9 -
Đầu Đuôi
3,5 0
3,2 1
- 2
1 3
4,3,7 4
2,5,7,1 5
- 6
5,0,0,0 7
- 8
5,8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 15-8-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 15-8-2020

G8 54
G7 576
G6 2440 8108 7547
G5 3232
G4 71630 43194 31279 99236
53559 48470 47400
G3 01026 17356
G2 81556
G1 40236
ĐB 987452
Đầu Đuôi
0 8,0
1 -
2 6
3 2,0,6,6
4 0,7
5 4,9,6,6,2
6 -
7 6,9,0
8 -
9 4
Đầu Đuôi
4,3,7,0 0
- 1
3,5 2
- 3
5,9 4
- 5
7,3,2,5,5,3 6
4 7
0 8
7,5 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 8-8-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 8-8-2020

G8 69
G7 711
G6 2892 2495 8213
G5 8060
G4 26805 13498 81190 71532
50967 55018 69788
G3 22493 50268
G2 55386
G1 59050
ĐB 016452
Đầu Đuôi
0 5
1 1,3,8
2 -
3 2
4 -
5 0,2
6 9,0,7,8
7 -
8 8,6
9 2,5,8,0,3
Đầu Đuôi
6,9,5 0
1 1
9,3,5 2
1,9 3
- 4
9,0 5
8 6
6 7
9,1,8,6 8
6 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 1-8-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 1-8-2020

G8 67
G7 433
G6 3737 3866 9910
G5 6352
G4 34443 16618 73277 09756
99285 46557 17644
G3 87216 81879
G2 87544
G1 84217
ĐB 418922
Đầu Đuôi
0 -
1 0,8,6,7
2 2
3 3,7
4 3,4,4
5 2,6,7
6 7,6
7 7,9
8 5
9 -
Đầu Đuôi
1 0
- 1
5,2 2
3,4 3
4,4 4
8 5
6,5,1 6
6,3,7,5,1 7
1 8
7 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 25-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 25-7-2020

G8 12
G7 488
G6 6731 4710 8156
G5 7492
G4 51314 87138 29125 85373
17422 70348 73812
G3 05155 20628
G2 57969
G1 62570
ĐB 541136
Đầu Đuôi
0 -
1 2,0,4,2
2 5,2,8
3 1,8,6
4 8
5 6,5
6 9
7 3,0
8 8
9 2
Đầu Đuôi
1,7 0
3 1
1,9,2,1 2
7 3
1 4
2,5 5
5,3 6
- 7
8,3,4,2 8
6 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 18-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 18-7-2020

G8 34
G7 475
G6 8095 1358 4860
G5 8713
G4 78158 35409 64166 27846
49754 52714 49599
G3 30407 91761
G2 49186
G1 63376
ĐB 872546
Đầu Đuôi
0 9,7
1 3,4
2 -
3 4
4 6,6
5 8,8,4
6 0,6,1
7 5,6
8 6
9 5,9
Đầu Đuôi
6 0
6 1
- 2
1 3
3,5,1 4
7,9 5
6,4,8,7,4 6
0 7
5,5 8
0,9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 11-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 11-7-2020

G8 85
G7 174
G6 1149 0756 6928
G5 5115
G4 56406 28704 84434 90620
30520 33788 94275
G3 19119 78064
G2 56432
G1 56704
ĐB 854874
Đầu Đuôi
0 6,4,4
1 5,9
2 8,0,0
3 4,2
4 9
5 6
6 4
7 4,5,4
8 5,8
9 -
Đầu Đuôi
2,2 0
- 1
3 2
- 3
7,0,3,6,0,7 4
8,1,7 5
5,0 6
- 7
2,8 8
4,1 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 4-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 4-7-2020

G8 01
G7 747
G6 1344 4053 8062
G5 2350
G4 95651 92578 13895 54480
51593 25698 25935
G3 62257 07917
G2 02416
G1 85439
ĐB 041602
Đầu Đuôi
0 1,2
1 7,6
2 -
3 5,9
4 7,4
5 3,0,1,7
6 2
7 8
8 0
9 5,3,8
Đầu Đuôi
5,8 0
0,5 1
6,0 2
5,9 3
4 4
9,3 5
1 6
4,5,1 7
7,9 8
3 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 27-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 27-6-2020

G8 36
G7 605
G6 3712 4924 6783
G5 8542
G4 33082 57761 32295 00604
93795 21534 79554
G3 43073 79158
G2 75288
G1 56779
ĐB 507386
Đầu Đuôi
0 5,4
1 2
2 4
3 6,4
4 2
5 4,8
6 1
7 3,9
8 3,2,8,6
9 5,5
Đầu Đuôi
- 0
6 1
1,4,8 2
8,7 3
2,0,3,5 4
0,9,9 5
3,8 6
- 7
5,8 8
7 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 20-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 20-6-2020

G8 14
G7 774
G6 2169 5325 7238
G5 3992
G4 51983 81386 44772 81170
46370 60464 28681
G3 99187 83819
G2 94329
G1 42297
ĐB 940304
Đầu Đuôi
0 4
1 4,9
2 5,9
3 8
4 -
5 -
6 9,4
7 4,2,0,0
8 3,6,1,7
9 2,7
Đầu Đuôi
7,7 0
8 1
9,7 2
8 3
1,7,6,0 4
2 5
8 6
8,9 7
3 8
6,1,2 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 13-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 13-6-2020

G8 71
G7 952
G6 0338 8631 5798
G5 9058
G4 16513 66940 55042 58310
05870 26817 31444
G3 34286 08561
G2 54684
G1 96179
ĐB 693047
Đầu Đuôi
0 -
1 3,0,7
2 -
3 8,1
4 0,2,4,7
5 2,8
6 1
7 1,0,9
8 6,4
9 8
Đầu Đuôi
4,1,7 0
7,3,6 1
5,4 2
1 3
4,8 4
- 5
8 6
1,4 7
3,9,5 8
7 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 6-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 6-6-2020

G8 38
G7 282
G6 0978 0485 7082
G5 6025
G4 79861 18858 60412 28725
38714 10912 91945
G3 29917 48065
G2 97620
G1 08083
ĐB 576455
Đầu Đuôi
0 -
1 2,4,2,7
2 5,5,0
3 8
4 5
5 8,5
6 1,5
7 8
8 2,5,2,3
9 -
Đầu Đuôi
2 0
6 1
8,8,1,1 2
8 3
1 4
8,2,2,4,6,5 5
- 6
1 7
3,7,5 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 30-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 30-5-2020

G8 17
G7 336
G6 5215 1953 2933
G5 0910
G4 18237 69053 38058 70245
01983 96953 74635
G3 06353 49012
G2 92412
G1 94440
ĐB 448245
Đầu Đuôi
0 -
1 7,5,0,2,2
2 -
3 6,3,7,5
4 5,0,5
5 3,3,8,3,3
6 -
7 -
8 3
9 -
Đầu Đuôi
1,4 0
- 1
1,1 2
5,3,5,8,5,5 3
- 4
1,4,3,4 5
3 6
1,3 7
5 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 23-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 23-5-2020

G8 74
G7 984
G6 7400 1268 9222
G5 8467
G4 94084 40197 86672 39244
36350 80293 52032
G3 16204 24048
G2 10735
G1 01411
ĐB 351737
Đầu Đuôi
0 0,4
1 1
2 2
3 2,5,7
4 4,8
5 0
6 8,7
7 4,2
8 4,4
9 7,3
Đầu Đuôi
0,5 0
1 1
2,7,3 2
9 3
7,8,8,4,0 4
3 5
- 6
6,9,3 7
6,4 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 16-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 16-5-2020

G8 84
G7 759
G6 7092 9963 4138
G5 5475
G4 64077 02438 98199 14782
90462 97719 87528
G3 20303 03682
G2 85470
G1 74938
ĐB 562668
Đầu Đuôi
0 3
1 9
2 8
3 8,8,8
4 -
5 9
6 3,2,8
7 5,7,0
8 4,2,2
9 2,9
Đầu Đuôi
7 0
- 1
9,8,6,8 2
6,0 3
8 4
7 5
- 6
7 7
3,3,2,3,6 8
5,9,1 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 9-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 9-5-2020

G8 93
G7 830
G6 0782 6341 9515
G5 6514
G4 97760 68876 18022 90915
17646 41917 25028
G3 60761 45726
G2 06381
G1 42180
ĐB 143843
Đầu Đuôi
0 -
1 5,4,5,7
2 2,8,6
3 0
4 1,6,3
5 -
6 0,1
7 6
8 2,1,0
9 3
Đầu Đuôi
3,6,8 0
4,6,8 1
8,2 2
9,4 3
1 4
1,1 5
7,4,2 6
1 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 2-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 2-5-2020

G8 92
G7 010
G6 3871 9185 5099
G5 0282
G4 71236 10163 37533 98249
64790 22898 21394
G3 66819 79745
G2 28309
G1 71510
ĐB 090724
Đầu Đuôi
0 9
1 0,9,0
2 4
3 6,3
4 9,5
5 -
6 3
7 1
8 5,2
9 2,9,0,8,4
Đầu Đuôi
1,9,1 0
7 1
9,8 2
6,3 3
9,2 4
8,4 5
3 6
- 7
9 8
9,4,1,0 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 25-4-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 25-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 18-4-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 18-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 11-4-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 11-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 4-4-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 4-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 28-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 28-3-2020

G8 79
G7 283
G6 5069 9154 5565
G5 8795
G4 61085 20807 13065 61853
24490 03472 53450
G3 30223 40482
G2 05296
G1 42744
ĐB 851421
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 3,1
3 -
4 4
5 4,3,0
6 9,5,5
7 9,2
8 3,5,2
9 5,0,6
Đầu Đuôi
9,5 0
2 1
7,8 2
8,5,2 3
5,4 4
6,9,8,6 5
9 6
0 7
- 8
7,6 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 21-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 21-3-2020

G8 61
G7 650
G6 2936 2840 8957
G5 5973
G4 10233 73285 12976 26223
88272 24581 58775
G3 63354 41557
G2 45038
G1 32084
ĐB 555859
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 3
3 6,3,8
4 0
5 0,7,4,7,9
6 1
7 3,6,2,5
8 5,1,4
9 -
Đầu Đuôi
5,4 0
6,8 1
7 2
7,3,2 3
5,8 4
8,7 5
3,7 6
5,5 7
3 8
5 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 14-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 14-3-2020

G8 90
G7 098
G6 1991 0730 7660
G5 0534
G4 12866 91655 53759 69174
15854 69441 35654
G3 11224 77528
G2 04110
G1 51063
ĐB 171795
Đầu Đuôi
0 -
1 0
2 4,8
3 0,4
4 1
5 5,9,4,4
6 0,6,3
7 4
8 -
9 0,8,1,5
Đầu Đuôi
9,3,6,1 0
9,4 1
- 2
6 3
3,7,5,5,2 4
5,9 5
6 6
- 7
9,2 8
5 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 7-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 7-3-2020

G8 30
G7 630
G6 9910 2473 5672
G5 8949
G4 96207 44696 61743 69468
00714 29260 45357
G3 47005 63378
G2 01075
G1 19930
ĐB 630929
Đầu Đuôi
0 7,5
1 0,4
2 9
3 0,0,0
4 9,3
5 7
6 8,0
7 3,2,8,5
8 -
9 6
Đầu Đuôi
3,3,1,6,3 0
- 1
7 2
7,4 3
1 4
0,7 5
9 6
0,5 7
6,7 8
4,2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt