XSHG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Hậu Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 11-7-2020

G8 85
G7 174
G6 1149 0756 6928
G5 5115
G4 56406 28704 84434 90620
30520 33788 94275
G3 19119 78064
G2 56432
G1 56704
ĐB 854874
Đầu Đuôi
0 6,4,4
1 5,9
2 8,0,0
3 4,2
4 9
5 6
6 4
7 4,5,4
8 5,8
9 -
Đầu Đuôi
2,2 0
- 1
3 2
- 3
7,0,3,6,0,7 4
8,1,7 5
5,0 6
- 7
2,8 8
4,1 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Hậu Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
38 11 lần 45 9 lần 61 9 lần 10 8 lần 81 8 lần
40 8 lần 82 8 lần 57 8 lần 53 8 lần 70 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Hậu Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
18 29 ngày 21/12/2019
89 28 ngày 28/12/2019
08 23 ngày 01/02/2020
27 19 ngày 29/02/2020
91 17 ngày 14/03/2020
66 17 ngày 14/03/2020
07 15 ngày 28/03/2020
21 15 ngày 28/03/2020
23 15 ngày 28/03/2020
96 15 ngày 28/03/2020

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 4-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 4-7-2020

G8 01
G7 747
G6 1344 4053 8062
G5 2350
G4 95651 92578 13895 54480
51593 25698 25935
G3 62257 07917
G2 02416
G1 85439
ĐB 041602
Đầu Đuôi
0 1,2
1 7,6
2 -
3 5,9
4 7,4
5 3,0,1,7
6 2
7 8
8 0
9 5,3,8
Đầu Đuôi
5,8 0
0,5 1
6,0 2
5,9 3
4 4
9,3 5
1 6
4,5,1 7
7,9 8
3 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 27-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 27-6-2020

G8 36
G7 605
G6 3712 4924 6783
G5 8542
G4 33082 57761 32295 00604
93795 21534 79554
G3 43073 79158
G2 75288
G1 56779
ĐB 507386
Đầu Đuôi
0 5,4
1 2
2 4
3 6,4
4 2
5 4,8
6 1
7 3,9
8 3,2,8,6
9 5,5
Đầu Đuôi
- 0
6 1
1,4,8 2
8,7 3
2,0,3,5 4
0,9,9 5
3,8 6
- 7
5,8 8
7 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 20-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 20-6-2020

G8 14
G7 774
G6 2169 5325 7238
G5 3992
G4 51983 81386 44772 81170
46370 60464 28681
G3 99187 83819
G2 94329
G1 42297
ĐB 940304
Đầu Đuôi
0 4
1 4,9
2 5,9
3 8
4 -
5 -
6 9,4
7 4,2,0,0
8 3,6,1,7
9 2,7
Đầu Đuôi
7,7 0
8 1
9,7 2
8 3
1,7,6,0 4
2 5
8 6
8,9 7
3 8
6,1,2 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 13-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 13-6-2020

G8 71
G7 952
G6 0338 8631 5798
G5 9058
G4 16513 66940 55042 58310
05870 26817 31444
G3 34286 08561
G2 54684
G1 96179
ĐB 693047
Đầu Đuôi
0 -
1 3,0,7
2 -
3 8,1
4 0,2,4,7
5 2,8
6 1
7 1,0,9
8 6,4
9 8
Đầu Đuôi
4,1,7 0
7,3,6 1
5,4 2
1 3
4,8 4
- 5
8 6
1,4 7
3,9,5 8
7 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 6-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 6-6-2020

G8 38
G7 282
G6 0978 0485 7082
G5 6025
G4 79861 18858 60412 28725
38714 10912 91945
G3 29917 48065
G2 97620
G1 08083
ĐB 576455
Đầu Đuôi
0 -
1 2,4,2,7
2 5,5,0
3 8
4 5
5 8,5
6 1,5
7 8
8 2,5,2,3
9 -
Đầu Đuôi
2 0
6 1
8,8,1,1 2
8 3
1 4
8,2,2,4,6,5 5
- 6
1 7
3,7,5 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 30-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 30-5-2020

G8 17
G7 336
G6 5215 1953 2933
G5 0910
G4 18237 69053 38058 70245
01983 96953 74635
G3 06353 49012
G2 92412
G1 94440
ĐB 448245
Đầu Đuôi
0 -
1 7,5,0,2,2
2 -
3 6,3,7,5
4 5,0,5
5 3,3,8,3,3
6 -
7 -
8 3
9 -
Đầu Đuôi
1,4 0
- 1
1,1 2
5,3,5,8,5,5 3
- 4
1,4,3,4 5
3 6
1,3 7
5 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 23-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 23-5-2020

G8 74
G7 984
G6 7400 1268 9222
G5 8467
G4 94084 40197 86672 39244
36350 80293 52032
G3 16204 24048
G2 10735
G1 01411
ĐB 351737
Đầu Đuôi
0 0,4
1 1
2 2
3 2,5,7
4 4,8
5 0
6 8,7
7 4,2
8 4,4
9 7,3
Đầu Đuôi
0,5 0
1 1
2,7,3 2
9 3
7,8,8,4,0 4
3 5
- 6
6,9,3 7
6,4 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 16-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 16-5-2020

G8 84
G7 759
G6 7092 9963 4138
G5 5475
G4 64077 02438 98199 14782
90462 97719 87528
G3 20303 03682
G2 85470
G1 74938
ĐB 562668
Đầu Đuôi
0 3
1 9
2 8
3 8,8,8
4 -
5 9
6 3,2,8
7 5,7,0
8 4,2,2
9 2,9
Đầu Đuôi
7 0
- 1
9,8,6,8 2
6,0 3
8 4
7 5
- 6
7 7
3,3,2,3,6 8
5,9,1 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 9-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 9-5-2020

G8 93
G7 830
G6 0782 6341 9515
G5 6514
G4 97760 68876 18022 90915
17646 41917 25028
G3 60761 45726
G2 06381
G1 42180
ĐB 143843
Đầu Đuôi
0 -
1 5,4,5,7
2 2,8,6
3 0
4 1,6,3
5 -
6 0,1
7 6
8 2,1,0
9 3
Đầu Đuôi
3,6,8 0
4,6,8 1
8,2 2
9,4 3
1 4
1,1 5
7,4,2 6
1 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 2-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 2-5-2020

G8 92
G7 010
G6 3871 9185 5099
G5 0282
G4 71236 10163 37533 98249
64790 22898 21394
G3 66819 79745
G2 28309
G1 71510
ĐB 090724
Đầu Đuôi
0 9
1 0,9,0
2 4
3 6,3
4 9,5
5 -
6 3
7 1
8 5,2
9 2,9,0,8,4
Đầu Đuôi
1,9,1 0
7 1
9,8 2
6,3 3
9,2 4
8,4 5
3 6
- 7
9 8
9,4,1,0 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 25-4-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 25-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 18-4-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 18-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 11-4-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 11-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 4-4-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 4-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 28-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 28-3-2020

G8 79
G7 283
G6 5069 9154 5565
G5 8795
G4 61085 20807 13065 61853
24490 03472 53450
G3 30223 40482
G2 05296
G1 42744
ĐB 851421
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 3,1
3 -
4 4
5 4,3,0
6 9,5,5
7 9,2
8 3,5,2
9 5,0,6
Đầu Đuôi
9,5 0
2 1
7,8 2
8,5,2 3
5,4 4
6,9,8,6 5
9 6
0 7
- 8
7,6 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 21-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 21-3-2020

G8 61
G7 650
G6 2936 2840 8957
G5 5973
G4 10233 73285 12976 26223
88272 24581 58775
G3 63354 41557
G2 45038
G1 32084
ĐB 555859
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 3
3 6,3,8
4 0
5 0,7,4,7,9
6 1
7 3,6,2,5
8 5,1,4
9 -
Đầu Đuôi
5,4 0
6,8 1
7 2
7,3,2 3
5,8 4
8,7 5
3,7 6
5,5 7
3 8
5 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 14-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 14-3-2020

G8 90
G7 098
G6 1991 0730 7660
G5 0534
G4 12866 91655 53759 69174
15854 69441 35654
G3 11224 77528
G2 04110
G1 51063
ĐB 171795
Đầu Đuôi
0 -
1 0
2 4,8
3 0,4
4 1
5 5,9,4,4
6 0,6,3
7 4
8 -
9 0,8,1,5
Đầu Đuôi
9,3,6,1 0
9,4 1
- 2
6 3
3,7,5,5,2 4
5,9 5
6 6
- 7
9,2 8
5 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 7-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 7-3-2020

G8 30
G7 630
G6 9910 2473 5672
G5 8949
G4 96207 44696 61743 69468
00714 29260 45357
G3 47005 63378
G2 01075
G1 19930
ĐB 630929
Đầu Đuôi
0 7,5
1 0,4
2 9
3 0,0,0
4 9,3
5 7
6 8,0
7 3,2,8,5
8 -
9 6
Đầu Đuôi
3,3,1,6,3 0
- 1
7 2
7,4 3
1 4
0,7 5
9 6
0,5 7
6,7 8
4,2 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 29-2-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 29-2-2020

G8 70
G7 703
G6 6343 3927 1576
G5 9762
G4 04953 95425 45994 76283
16714 80536 73864
G3 93981 02248
G2 09945
G1 66386
ĐB 271998
Đầu Đuôi
0 3
1 4
2 7,5
3 6
4 3,8,5
5 3
6 2,4
7 0,6
8 3,1,6
9 4,8
Đầu Đuôi
7 0
8 1
6 2
0,4,5,8 3
9,1,6 4
2,4 5
7,3,8 6
2 7
4,9 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 22-2-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 22-2-2020

G8 01
G7 726
G6 9077 5598 5238
G5 1009
G4 36321 40607 53788 90092
86483 01878 90290
G3 30797 26526
G2 35052
G1 18219
ĐB 936904
Đầu Đuôi
0 1,9,7,4
1 9
2 6,1,6
3 8
4 -
5 2
6 -
7 7,8
8 8,3
9 8,2,0,7
Đầu Đuôi
9 0
0,2 1
9,5 2
8 3
0 4
- 5
2,2 6
7,0,9 7
9,3,8,7 8
0,1 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 15-2-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 15-2-2020

G8 05
G7 977
G6 4767 8010 8845
G5 3661
G4 92300 72081 81144 17875
71379 19259 77757
G3 13537 04694
G2 89340
G1 81495
ĐB 895715
Đầu Đuôi
0 5,0
1 0,5
2 -
3 7
4 5,4,0
5 9,7
6 7,1
7 7,5,9
8 1
9 4,5
Đầu Đuôi
1,0,4 0
6,8 1
- 2
- 3
4,9 4
0,4,7,9,1 5
- 6
7,6,5,3 7
- 8
7,5 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 8-2-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 8-2-2020

G8 37
G7 135
G6 0373 7327 5556
G5 6157
G4 51553 13026 51497 31781
19916 44992 49740
G3 57191 58535
G2 16833
G1 56350
ĐB 935804
Đầu Đuôi
0 4
1 6
2 7,6
3 7,5,5,3
4 0
5 6,7,3,0
6 -
7 3
8 1
9 7,2,1
Đầu Đuôi
4,5 0
8,9 1
9 2
7,5,3 3
0 4
3,3 5
5,2,1 6
3,2,5,9 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 1-2-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 1-2-2020

G8 92
G7 908
G6 9748 8799 4057
G5 0071
G4 51761 14738 20229 64942
73986 53997 03025
G3 52612 38652
G2 45928
G1 92870
ĐB 808540
Đầu Đuôi
0 8
1 2
2 9,5,8
3 8
4 8,2,0
5 7,2
6 1
7 1,0
8 6
9 2,9,7
Đầu Đuôi
7,4 0
7,6 1
9,4,1,5 2
- 3
- 4
2 5
8 6
5,9 7
0,4,3,2 8
9,2 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 25-1-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 25-1-2020

G8 62
G7 305
G6 5332 3501 4244
G5 4460
G4 38188 49905 79407 96268
87528 37764 96831
G3 67546 14076
G2 87459
G1 14666
ĐB 355861
Đầu Đuôi
0 5,1,5,7
1 -
2 8
3 2,1
4 4,6
5 9
6 2,0,8,4,6,1
7 6
8 8
9 -
Đầu Đuôi
6 0
0,3,6 1
6,3 2
- 3
4,6 4
0,0 5
4,7,6 6
0 7
8,6,2 8
5 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 18-1-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 18-1-2020

G8 11
G7 060
G6 8985 8410 3216
G5 0878
G4 26467 04240 81597 46176
53150 17345 84770
G3 87955 47381
G2 58580
G1 07835
ĐB 716462
Đầu Đuôi
0 -
1 1,0,6
2 -
3 5
4 0,5
5 0,5
6 0,7,2
7 8,6,0
8 5,1,0
9 7
Đầu Đuôi
6,1,4,5,7,8 0
1,8 1
6 2
- 3
- 4
8,4,5,3 5
1,7 6
6,9 7
7 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 11-1-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 11-1-2020

G8 77
G7 930
G6 5625 2127 6577
G5 3268
G4 65608 85970 70502 72942
44107 84801 79897
G3 85093 66230
G2 50302
G1 38901
ĐB 184322
Đầu Đuôi
0 8,2,7,1,2,1
1 -
2 5,7,2
3 0,0
4 2
5 -
6 8
7 7,7,0
8 -
9 7,3
Đầu Đuôi
3,7,3 0
0,0 1
0,4,0,2 2
9 3
- 4
2 5
- 6
7,2,7,0,9 7
6,0 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 4-1-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 4-1-2020

G8 84
G7 533
G6 6967 7120 4029
G5 8298
G4 82914 15755 84041 88645
82664 18158 86623
G3 74434 31538
G2 80661
G1 10817
ĐB 532472
Đầu Đuôi
0 -
1 4,7
2 0,9,3
3 3,4,8
4 1,5
5 5,8
6 7,4,1
7 2
8 4
9 8
Đầu Đuôi
2 0
4,6 1
7 2
3,2 3
8,1,6,3 4
5,4 5
- 6
6,1 7
9,5,3 8
2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt