XSKG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Kiên Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 12-7-2020

G8 54
G7 763
G6 3935 1396 7125
G5 0693
G4 99956 57666 53358 62180
26404 32642 64882
G3 29196 92012
G2 77166
G1 46206
ĐB 391221
Đầu Đuôi
0 4,6
1 2
2 5,1
3 5
4 2
5 4,6,8
6 3,6,6
7 -
8 0,2
9 6,3,6
Đầu Đuôi
8 0
2 1
4,8,1 2
6,9 3
5,0 4
3,2 5
9,5,6,9,6,0 6
- 7
5 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Kiên Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
05 10 lần 69 9 lần 23 9 lần 73 9 lần 71 9 lần
32 9 lần 45 8 lần 70 8 lần 50 8 lần 02 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Kiên Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
47 23 ngày 02/02/2020
11 22 ngày 09/02/2020
41 22 ngày 09/02/2020
43 20 ngày 23/02/2020
32 17 ngày 15/03/2020
17 16 ngày 22/03/2020
01 16 ngày 22/03/2020
51 16 ngày 22/03/2020
68 15 ngày 29/03/2020
34 15 ngày 29/03/2020

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 5-7-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 5-7-2020

G8 67
G7 674
G6 5070 2249 6599
G5 7571
G4 12492 08139 79355 16103
90281 43448 05793
G3 29187 00508
G2 55576
G1 86660
ĐB 234290
Đầu Đuôi
0 3,8
1 -
2 -
3 9
4 9,8
5 5
6 7,0
7 4,0,1,6
8 1,7
9 9,2,3,0
Đầu Đuôi
7,6,9 0
7,8 1
9 2
0,9 3
7 4
5 5
7 6
6,8 7
4,0 8
4,9,3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 28-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 28-6-2020

G8 97
G7 923
G6 6976 5723 9629
G5 5953
G4 70373 05873 18891 47189
74780 34271 74786
G3 70273 86893
G2 74824
G1 55280
ĐB 068007
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 3,3,9,4
3 -
4 -
5 3
6 -
7 6,3,3,1,3
8 9,0,6,0
9 7,1,3
Đầu Đuôi
8,8 0
9,7 1
- 2
2,2,5,7,7,7,9 3
2 4
- 5
7,8 6
9,0 7
- 8
2,8 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 21-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 21-6-2020

G8 62
G7 302
G6 4524 8170 0492
G5 1824
G4 74749 30298 34003 61455
51245 08463 27563
G3 68784 16255
G2 71046
G1 30784
ĐB 455787
Đầu Đuôi
0 2,3
1 -
2 4,4
3 -
4 9,5,6
5 5,5
6 2,3,3
7 0
8 4,4,7
9 2,8
Đầu Đuôi
7 0
- 1
6,0,9 2
0,6,6 3
2,2,8,8 4
5,4,5 5
4 6
8 7
9 8
4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 14-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 14-6-2020

G8 27
G7 985
G6 0722 5360 8508
G5 8123
G4 38124 37827 57810 15694
36769 97792 31180
G3 61996 08664
G2 64073
G1 40069
ĐB 295026
Đầu Đuôi
0 8
1 0
2 7,2,3,4,7,6
3 -
4 -
5 -
6 0,9,4,9
7 3
8 5,0
9 4,2,6
Đầu Đuôi
6,1,8 0
- 1
2,9 2
2,7 3
2,9,6 4
8 5
9,2 6
2,2 7
0 8
6,6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 7-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 7-6-2020

G8 13
G7 165
G6 0489 1778 3579
G5 0020
G4 35945 11602 18850 22630
28514 64837 27202
G3 53174 67128
G2 17639
G1 60131
ĐB 066816
Đầu Đuôi
0 2,2
1 3,4,6
2 0,8
3 0,7,9,1
4 5
5 0
6 5
7 8,9,4
8 9
9 -
Đầu Đuôi
2,5,3 0
3 1
0,0 2
1 3
1,7 4
6,4 5
1 6
3 7
7,2 8
8,7,3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 31-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 31-5-2020

G8 27
G7 742
G6 6160 8820 0819
G5 0038
G4 00359 94672 17392 65184
18179 24287 13418
G3 66956 96382
G2 10006
G1 67270
ĐB 791756
Đầu Đuôi
0 6
1 9,8
2 7,0
3 8
4 2
5 9,6,6
6 0
7 2,9,0
8 4,7,2
9 2
Đầu Đuôi
6,2,7 0
- 1
4,7,9,8 2
- 3
8 4
- 5
5,0,5 6
2,8 7
3,1 8
1,5,7 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 24-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 24-5-2020

G8 95
G7 615
G6 0027 0640 8261
G5 0669
G4 33377 90393 03300 49161
70128 27233 60606
G3 56450 98415
G2 61603
G1 31338
ĐB 976886
Đầu Đuôi
0 0,6,3
1 5,5
2 7,8
3 3,8
4 0
5 0
6 1,9,1
7 7
8 6
9 5,3
Đầu Đuôi
4,0,5 0
6,6 1
- 2
9,3,0 3
- 4
9,1,1 5
0,8 6
2,7 7
2,3 8
6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 17-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 17-5-2020

G8 69
G7 136
G6 8838 9712 2214
G5 0275
G4 10476 89342 75644 31480
14790 33157 41100
G3 68592 68602
G2 71937
G1 56255
ĐB 741054
Đầu Đuôi
0 0,2
1 2,4
2 -
3 6,8,7
4 2,4
5 7,5,4
6 9
7 5,6
8 0
9 0,2
Đầu Đuôi
8,9,0 0
- 1
1,4,9,0 2
- 3
1,4,5 4
7,5 5
3,7 6
5,3 7
3 8
6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 10-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 10-5-2020

G8 08
G7 269
G6 0605 3171 1578
G5 4421
G4 51948 35359 42409 57380
44056 87455 10336
G3 22640 29605
G2 86174
G1 43345
ĐB 927346
Đầu Đuôi
0 8,5,9,5
1 -
2 1
3 6
4 8,0,5,6
5 9,6,5
6 9
7 1,8,4
8 0
9 -
Đầu Đuôi
8,4 0
7,2 1
- 2
- 3
7 4
0,5,0,4 5
5,3,4 6
- 7
0,7,4 8
6,5,0 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 3-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 3-5-2020

G8 77
G7 016
G6 0648 4093 6457
G5 1471
G4 87295 23152 85705 39383
13572 32530 75506
G3 35429 84872
G2 10597
G1 93387
ĐB 594533
Đầu Đuôi
0 5,6
1 6
2 9
3 0,3
4 8
5 7,2
6 -
7 7,1,2,2
8 3,7
9 3,5,7
Đầu Đuôi
3 0
7 1
5,7,7 2
9,8,3 3
- 4
9,0 5
1,0 6
7,5,9,8 7
4 8
2 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 26-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 26-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 19-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 19-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 12-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 12-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 5-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 5-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 29-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 29-3-2020

G8 90
G7 956
G6 6470 4052 8004
G5 6468
G4 95788 80003 07239 28867
40100 06585 25378
G3 66378 97302
G2 32133
G1 25354
ĐB 792634
Đầu Đuôi
0 4,3,0,2
1 -
2 -
3 9,3,4
4 -
5 6,2,4
6 8,7
7 0,8,8
8 8,5
9 0
Đầu Đuôi
9,7,0 0
- 1
5,0 2
0,3 3
0,5,3 4
8 5
5 6
6 7
6,8,7,7 8
3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 22-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 22-3-2020

G8 93
G7 561
G6 3456 0102 1667
G5 2086
G4 07618 30350 69701 30888
28923 53505 82617
G3 63821 78818
G2 96951
G1 83191
ĐB 741720
Đầu Đuôi
0 2,1,5
1 8,7,8
2 3,1,0
3 -
4 -
5 6,0,1
6 1,7
7 -
8 6,8
9 3,1
Đầu Đuôi
5,2 0
6,0,2,5,9 1
0 2
9,2 3
- 4
0 5
5,8 6
6,1 7
1,8,1 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 15-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 15-3-2020

G8 69
G7 361
G6 7024 8844 6304
G5 0920
G4 80503 06405 28948 51832
37030 70373 27327
G3 94450 48422
G2 32620
G1 00846
ĐB 406309
Đầu Đuôi
0 4,3,5,9
1 -
2 4,0,7,2,0
3 2,0
4 4,8,6
5 0
6 9,1
7 3
8 -
9 -
Đầu Đuôi
2,3,5,2 0
6 1
3,2 2
0,7 3
2,4,0 4
0 5
4 6
2 7
4 8
6,0 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 8-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 8-3-2020

G8 32
G7 302
G6 0278 6134 5344
G5 8306
G4 68269 49370 87150 26337
17377 48775 54731
G3 47275 07058
G2 07982
G1 74532
ĐB 768564
Đầu Đuôi
0 2,6
1 -
2 -
3 2,4,7,1,2
4 4
5 0,8
6 9,4
7 8,0,7,5,5
8 2
9 -
Đầu Đuôi
7,5 0
3 1
3,0,8,3 2
- 3
3,4,6 4
7,7 5
0 6
3,7 7
7,5 8
6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 1-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 1-3-2020

G8 72
G7 251
G6 2444 9196 0876
G5 2789
G4 16519 66571 11034 86461
24463 23873 13695
G3 27667 84530
G2 65634
G1 46433
ĐB 747077
Đầu Đuôi
0 -
1 9
2 -
3 4,0,4,3
4 4
5 1
6 1,3,7
7 2,6,1,3,7
8 9
9 6,5
Đầu Đuôi
3 0
5,7,6 1
7 2
6,7,3 3
4,3,3 4
9 5
9,7 6
6,7 7
- 8
8,1 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 23-2-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 23-2-2020

G8 66
G7 407
G6 5725 8848 9482
G5 8919
G4 95243 52372 54683 95573
13976 02536 44296
G3 34265 58721
G2 28805
G1 51538
ĐB 469174
Đầu Đuôi
0 7,5
1 9
2 5,1
3 6,8
4 8,3
5 -
6 6,5
7 2,3,6,4
8 2,3
9 6
Đầu Đuôi
- 0
2 1
8,7 2
4,8,7 3
7 4
2,6,0 5
6,7,3,9 6
0 7
4,3 8
1 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 16-2-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 16-2-2020

G8 01
G7 862
G6 3089 3285 5126
G5 5169
G4 09984 08871 73116 36877
87019 07306 60570
G3 88692 46850
G2 83708
G1 96536
ĐB 087438
Đầu Đuôi
0 1,6,8
1 6,9
2 6
3 6,8
4 -
5 0
6 2,9
7 1,7,0
8 9,5,4
9 2
Đầu Đuôi
7,5 0
0,7 1
6,9 2
- 3
8 4
8 5
2,1,0,3 6
7 7
0,3 8
8,6,1 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 9-2-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 9-2-2020

G8 53
G7 632
G6 6932 9697 7512
G5 6014
G4 57841 17752 09637 84037
63649 87890 02838
G3 62459 76211
G2 47356
G1 01831
ĐB 572641
Đầu Đuôi
0 -
1 2,4,1
2 -
3 2,2,7,7,8,1
4 1,9,1
5 3,2,9,6
6 -
7 -
8 -
9 7,0
Đầu Đuôi
9 0
4,1,3,4 1
3,3,1,5 2
5 3
1 4
- 5
5 6
9,3,3 7
3 8
4,5 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 2-2-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 2-2-2020

G8 63
G7 067
G6 9271 6575 3905
G5 7688
G4 09985 58070 37936 51847
03190 67273 27568
G3 72831 86083
G2 05728
G1 66008
ĐB 697962
Đầu Đuôi
0 5,8
1 -
2 8
3 6,1
4 7
5 -
6 3,7,8,2
7 1,5,0,3
8 8,5,3
9 0
Đầu Đuôi
7,9 0
7,3 1
6 2
6,7,8 3
- 4
7,0,8 5
3 6
6,4 7
8,6,2,0 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 26-1-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 26-1-2020

G8 62
G7 205
G6 5037 2232 7528
G5 7123
G4 36136 82225 70544 93882
54870 76221 88005
G3 98720 70294
G2 71384
G1 91757
ĐB 305774
Đầu Đuôi
0 5,5
1 -
2 8,3,5,1,0
3 7,2,6
4 4
5 7
6 2
7 0,4
8 2,4
9 4
Đầu Đuôi
7,2 0
2 1
6,3,8 2
2 3
4,9,8,7 4
0,2,0 5
3 6
3,5 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 19-1-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 19-1-2020

G8 81
G7 623
G6 6905 4640 1101
G5 4178
G4 57145 97261 95072 73549
06137 71311 49285
G3 96914 31213
G2 62323
G1 76397
ĐB 840662
Đầu Đuôi
0 5,1
1 1,4,3
2 3,3
3 7
4 0,5,9
5 -
6 1,2
7 8,2
8 1,5
9 7
Đầu Đuôi
4 0
8,0,6,1 1
7,6 2
2,1,2 3
1 4
0,4,8 5
- 6
3,9 7
7 8
4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 12-1-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 12-1-2020

G8 83
G7 045
G6 8450 0582 0489
G5 8973
G4 54723 32578 86732 25103
59945 23953 58044
G3 46309 20402
G2 94524
G1 65545
ĐB 887952
Đầu Đuôi
0 3,9,2
1 -
2 3,4
3 2
4 5,5,4,5
5 0,3,2
6 -
7 3,8
8 3,2,9
9 -
Đầu Đuôi
5 0
- 1
8,3,0,5 2
8,7,2,0,5 3
4,2 4
4,4,4 5
- 6
- 7
7 8
8,0 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 5-1-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 5-1-2020

G8 67
G7 376
G6 7532 9532 9426
G5 7498
G4 10657 02674 41658 93279
39113 71588 43306
G3 26941 21745
G2 20203
G1 31324
ĐB 772177
Đầu Đuôi
0 6,3
1 3
2 6,4
3 2,2
4 1,5
5 7,8
6 7
7 6,4,9,7
8 8
9 8
Đầu Đuôi
- 0
4 1
3,3 2
1,0 3
7,2 4
4 5
7,2,0 6
6,5,7 7
9,5,8 8
7 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt