XSKG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Kiên Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 22-11-2020

G8 12
G7 177
G6 5165 7816 0911
G5 0094
G4 35781 76399 22858 49020
00168 34577 55360
G3 97987 16282
G2 91549
G1 12266
ĐB 084616
Đầu Đuôi
0 -
1 2,6,1,6
2 0
3 -
4 9
5 8
6 5,8,0,6
7 7,7
8 1,7,2
9 4,9
Đầu Đuôi
2,6 0
1,8 1
1,8 2
- 3
9 4
6 5
1,6,1 6
7,7,8 7
5,6 8
9,4 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Kiên Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
02 11 lần 69 11 lần 56 10 lần 03 9 lần 94 9 lần
93 9 lần 45 9 lần 60 9 lần 76 9 lần 99 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Kiên Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
28 24 ngày 07/06/2020
48 20 ngày 05/07/2020
91 17 ngày 26/07/2020
24 17 ngày 26/07/2020
85 16 ngày 02/08/2020
89 15 ngày 09/08/2020
61 14 ngày 16/08/2020
78 14 ngày 16/08/2020
05 13 ngày 23/08/2020
29 13 ngày 23/08/2020

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 15-11-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 15-11-2020

G8 35
G7 602
G6 0223 3983 0907
G5 0334
G4 30198 17136 36170 95456
22110 96440 08150
G3 88421 23016
G2 96835
G1 65209
ĐB 754876
Đầu Đuôi
0 2,7,9
1 0,6
2 3,1
3 5,4,6,5
4 0
5 6,0
6 -
7 0,6
8 3
9 8
Đầu Đuôi
7,1,4,5 0
2 1
0 2
2,8 3
3 4
3,3 5
3,5,1,7 6
0 7
9 8
0 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 8-11-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 8-11-2020

G8 16
G7 509
G6 4684 0604 1864
G5 7986
G4 73045 87568 05744 29349
18851 60999 37099
G3 63218 17945
G2 36767
G1 83976
ĐB 389547
Đầu Đuôi
0 9,4
1 6,8
2 -
3 -
4 5,4,9,5,7
5 1
6 4,8,7
7 6
8 4,6
9 9,9
Đầu Đuôi
- 0
5 1
- 2
- 3
8,0,6,4 4
4,4 5
1,8,7 6
6,4 7
6,1 8
0,4,9,9 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 1-11-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 1-11-2020

G8 54
G7 194
G6 1027 7869 9557
G5 6246
G4 40038 74012 22111 55407
31241 18704 06755
G3 83330 31238
G2 77223
G1 61236
ĐB 962273
Đầu Đuôi
0 7,4
1 2,1
2 7,3
3 8,0,8,6
4 6,1
5 4,7,5
6 9
7 3
8 -
9 4
Đầu Đuôi
3 0
1,4 1
1 2
2,7 3
5,9,0 4
5 5
4,3 6
2,5,0 7
3,3 8
6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 25-10-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 25-10-2020

G8 65
G7 493
G6 7341 6335 6033
G5 1107
G4 90358 13084 51590 94767
15759 31232 69203
G3 68411 46222
G2 62313
G1 58234
ĐB 032941
Đầu Đuôi
0 7,3
1 1,3
2 2
3 5,3,2,4
4 1,1
5 8,9
6 5,7
7 -
8 4
9 3,0
Đầu Đuôi
9 0
4,1,4 1
3,2 2
9,3,0,1 3
8,3 4
6,3 5
- 6
0,6 7
5 8
5 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 18-10-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 18-10-2020

G8 69
G7 456
G6 8495 5012 7454
G5 8270
G4 38401 83482 99741 30756
97044 57058 25394
G3 73283 14339
G2 70711
G1 27817
ĐB 111398
Đầu Đuôi
0 1
1 2,1,7
2 -
3 9
4 1,4
5 6,4,6,8
6 9
7 0
8 2,3
9 5,4,8
Đầu Đuôi
7 0
0,4,1 1
1,8 2
8 3
5,4,9 4
9 5
5,5 6
1 7
5,9 8
6,3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 11-10-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 11-10-2020

G8 42
G7 383
G6 8130 0036 9841
G5 5347
G4 75601 07253 80925 32962
00881 51171 13025
G3 28287 18513
G2 55002
G1 69263
ĐB 770260
Đầu Đuôi
0 1,2
1 3
2 5,5
3 0,6
4 2,1,7
5 3
6 2,3,0
7 1
8 3,1,7
9 -
Đầu Đuôi
3,6 0
4,0,8,7 1
4,6,0 2
8,5,1,6 3
- 4
2,2 5
3 6
4,8 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 4-10-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 4-10-2020

G8 02
G7 192
G6 9658 6333 1794
G5 4179
G4 79462 01843 71282 02790
67243 81877 67298
G3 44688 73495
G2 26774
G1 02008
ĐB 520321
Đầu Đuôi
0 2,8
1 -
2 1
3 3
4 3,3
5 8
6 2
7 9,7,4
8 2,8
9 2,4,0,8,5
Đầu Đuôi
9 0
2 1
0,9,6,8 2
3,4,4 3
9,7 4
9 5
- 6
7 7
5,9,8,0 8
7 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 27-9-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 27-9-2020

G8 69
G7 950
G6 9760 8726 4241
G5 1168
G4 69940 27607 69560 09349
41938 84674 93137
G3 42670 93231
G2 42434
G1 07687
ĐB 507357
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 6
3 8,7,1,4
4 1,0,9
5 0,7
6 9,0,8,0
7 4,0
8 7
9 -
Đầu Đuôi
5,6,4,6,7 0
4,3 1
- 2
- 3
7,3 4
- 5
2 6
0,3,8,5 7
6,3 8
6,4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 20-9-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 20-9-2020

G8 97
G7 006
G6 9645 2431 1019
G5 6773
G4 80403 62023 60267 67615
56699 12725 60614
G3 23231 94622
G2 32696
G1 70147
ĐB 158362
Đầu Đuôi
0 6,3
1 9,5,4
2 3,5,2
3 1,1
4 5,7
5 -
6 7,2
7 3
8 -
9 7,9,6
Đầu Đuôi
- 0
3,3 1
2,6 2
7,0,2 3
1 4
4,1,2 5
0,9 6
9,6,4 7
- 8
1,9 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 13-9-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 13-9-2020

G8 33
G7 119
G6 8557 3771 1486
G5 4230
G4 50058 10376 58300 72880
76782 06293 13222
G3 92363 08771
G2 13407
G1 57372
ĐB 964068
Đầu Đuôi
0 0,7
1 9
2 2
3 3,0
4 -
5 7,8
6 3,8
7 1,6,1,2
8 6,0,2
9 3
Đầu Đuôi
3,0,8 0
7,7 1
8,2,7 2
3,9,6 3
- 4
- 5
8,7 6
5,0 7
5,6 8
1 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 6-9-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 6-9-2020

G8 63
G7 004
G6 5775 7159 3292
G5 2415
G4 04925 20949 37939 15956
30294 89310 49182
G3 73815 76682
G2 41176
G1 93506
ĐB 547159
Đầu Đuôi
0 4,6
1 5,0,5
2 5
3 9
4 9
5 9,6,9
6 3
7 5,6
8 2,2
9 2,4
Đầu Đuôi
1 0
- 1
9,8,8 2
6 3
0,9 4
7,1,2,1 5
5,7,0 6
- 7
- 8
5,4,3,5 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 30-8-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 30-8-2020

G8 10
G7 137
G6 6666 1363 3334
G5 7450
G4 33894 53744 11588 66602
04636 84814 86075
G3 64392 58356
G2 19551
G1 08172
ĐB 361752
Đầu Đuôi
0 2
1 0,4
2 -
3 7,4,6
4 4
5 0,6,1,2
6 6,3
7 5,2
8 8
9 4,2
Đầu Đuôi
1,5 0
5 1
0,9,7,5 2
6 3
3,9,4,1 4
7 5
6,3,5 6
3 7
8 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 23-8-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 23-8-2020

G8 39
G7 898
G6 9944 9467 2899
G5 0957
G4 75229 46288 05331 95050
86358 66774 78864
G3 46808 10069
G2 49102
G1 07205
ĐB 559445
Đầu Đuôi
0 8,2,5
1 -
2 9
3 9,1
4 4,5
5 7,0,8
6 7,4,9
7 4
8 8
9 8,9
Đầu Đuôi
5 0
3 1
0 2
- 3
4,7,6 4
0,4 5
- 6
6,5 7
9,8,5,0 8
3,9,2,6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 16-8-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 16-8-2020

G8 44
G7 388
G6 8018 3277 4157
G5 1361
G4 84978 55634 37990 06187
35981 54555 11790
G3 25773 17703
G2 59595
G1 87060
ĐB 411694
Đầu Đuôi
0 3
1 8
2 -
3 4
4 4
5 7,5
6 1,0
7 7,8,3
8 8,7,1
9 0,0,5,4
Đầu Đuôi
9,9,6 0
6,8 1
- 2
7,0 3
4,3,9 4
5,9 5
- 6
7,5,8 7
8,1,7 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 9-8-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 9-8-2020

G8 93
G7 519
G6 8025 1603 6579
G5 7352
G4 95735 60976 45045 20276
64299 20850 56240
G3 67331 75323
G2 53143
G1 46558
ĐB 672889
Đầu Đuôi
0 3
1 9
2 5,3
3 5,1
4 5,0,3
5 2,0,8
6 -
7 9,6,6
8 9
9 3,9
Đầu Đuôi
5,4 0
3 1
5 2
9,0,2,4 3
- 4
2,3,4 5
7,7 6
- 7
5 8
1,7,9,8 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 2-8-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 2-8-2020

G8 41
G7 764
G6 0162 4093 1160
G5 2894
G4 00597 63733 77274 29389
85246 46614 66285
G3 80847 38640
G2 06903
G1 31351
ĐB 353027
Đầu Đuôi
0 3
1 4
2 7
3 3
4 1,6,7,0
5 1
6 4,2,0
7 4
8 9,5
9 3,4,7
Đầu Đuôi
6,4 0
4,5 1
6 2
9,3,0 3
6,9,7,1 4
8 5
4 6
9,4,2 7
- 8
8 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 26-7-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 26-7-2020

G8 69
G7 591
G6 9878 6002 7091
G5 4637
G4 33841 47944 80359 76207
74269 73144 92578
G3 74624 83199
G2 01912
G1 46678
ĐB 448426
Đầu Đuôi
0 2,7
1 2
2 4,6
3 7
4 1,4,4
5 9
6 9,9
7 8,8,8
8 -
9 1,1,9
Đầu Đuôi
- 0
9,9,4 1
0,1 2
- 3
4,4,2 4
- 5
2 6
3,0 7
7,7,7 8
6,5,6,9 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 19-7-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 19-7-2020

G8 45
G7 814
G6 0803 3020 5456
G5 4790
G4 97339 17133 60906 80973
24075 55715 98885
G3 00477 98315
G2 27170
G1 22402
ĐB 663642
Đầu Đuôi
0 3,6,2
1 4,5,5
2 0
3 9,3
4 5,2
5 6
6 -
7 3,5,7,0
8 5
9 0
Đầu Đuôi
2,9,7 0
- 1
0,4 2
0,3,7 3
1 4
4,7,1,8,1 5
5,0 6
7 7
- 8
3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 12-7-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 12-7-2020

G8 54
G7 763
G6 3935 1396 7125
G5 0693
G4 99956 57666 53358 62180
26404 32642 64882
G3 29196 92012
G2 77166
G1 46206
ĐB 391221
Đầu Đuôi
0 4,6
1 2
2 5,1
3 5
4 2
5 4,6,8
6 3,6,6
7 -
8 0,2
9 6,3,6
Đầu Đuôi
8 0
2 1
4,8,1 2
6,9 3
5,0 4
3,2 5
9,5,6,9,6,0 6
- 7
5 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 5-7-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 5-7-2020

G8 67
G7 674
G6 5070 2249 6599
G5 7571
G4 12492 08139 79355 16103
90281 43448 05793
G3 29187 00508
G2 55576
G1 86660
ĐB 234290
Đầu Đuôi
0 3,8
1 -
2 -
3 9
4 9,8
5 5
6 7,0
7 4,0,1,6
8 1,7
9 9,2,3,0
Đầu Đuôi
7,6,9 0
7,8 1
9 2
0,9 3
7 4
5 5
7 6
6,8 7
4,0 8
4,9,3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 28-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 28-6-2020

G8 97
G7 923
G6 6976 5723 9629
G5 5953
G4 70373 05873 18891 47189
74780 34271 74786
G3 70273 86893
G2 74824
G1 55280
ĐB 068007
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 3,3,9,4
3 -
4 -
5 3
6 -
7 6,3,3,1,3
8 9,0,6,0
9 7,1,3
Đầu Đuôi
8,8 0
9,7 1
- 2
2,2,5,7,7,7,9 3
2 4
- 5
7,8 6
9,0 7
- 8
2,8 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 21-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 21-6-2020

G8 62
G7 302
G6 4524 8170 0492
G5 1824
G4 74749 30298 34003 61455
51245 08463 27563
G3 68784 16255
G2 71046
G1 30784
ĐB 455787
Đầu Đuôi
0 2,3
1 -
2 4,4
3 -
4 9,5,6
5 5,5
6 2,3,3
7 0
8 4,4,7
9 2,8
Đầu Đuôi
7 0
- 1
6,0,9 2
0,6,6 3
2,2,8,8 4
5,4,5 5
4 6
8 7
9 8
4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 14-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 14-6-2020

G8 27
G7 985
G6 0722 5360 8508
G5 8123
G4 38124 37827 57810 15694
36769 97792 31180
G3 61996 08664
G2 64073
G1 40069
ĐB 295026
Đầu Đuôi
0 8
1 0
2 7,2,3,4,7,6
3 -
4 -
5 -
6 0,9,4,9
7 3
8 5,0
9 4,2,6
Đầu Đuôi
6,1,8 0
- 1
2,9 2
2,7 3
2,9,6 4
8 5
9,2 6
2,2 7
0 8
6,6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 7-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 7-6-2020

G8 13
G7 165
G6 0489 1778 3579
G5 0020
G4 35945 11602 18850 22630
28514 64837 27202
G3 53174 67128
G2 17639
G1 60131
ĐB 066816
Đầu Đuôi
0 2,2
1 3,4,6
2 0,8
3 0,7,9,1
4 5
5 0
6 5
7 8,9,4
8 9
9 -
Đầu Đuôi
2,5,3 0
3 1
0,0 2
1 3
1,7 4
6,4 5
1 6
3 7
7,2 8
8,7,3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 31-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 31-5-2020

G8 27
G7 742
G6 6160 8820 0819
G5 0038
G4 00359 94672 17392 65184
18179 24287 13418
G3 66956 96382
G2 10006
G1 67270
ĐB 791756
Đầu Đuôi
0 6
1 9,8
2 7,0
3 8
4 2
5 9,6,6
6 0
7 2,9,0
8 4,7,2
9 2
Đầu Đuôi
6,2,7 0
- 1
4,7,9,8 2
- 3
8 4
- 5
5,0,5 6
2,8 7
3,1 8
1,5,7 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 24-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 24-5-2020

G8 95
G7 615
G6 0027 0640 8261
G5 0669
G4 33377 90393 03300 49161
70128 27233 60606
G3 56450 98415
G2 61603
G1 31338
ĐB 976886
Đầu Đuôi
0 0,6,3
1 5,5
2 7,8
3 3,8
4 0
5 0
6 1,9,1
7 7
8 6
9 5,3
Đầu Đuôi
4,0,5 0
6,6 1
- 2
9,3,0 3
- 4
9,1,1 5
0,8 6
2,7 7
2,3 8
6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 17-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 17-5-2020

G8 69
G7 136
G6 8838 9712 2214
G5 0275
G4 10476 89342 75644 31480
14790 33157 41100
G3 68592 68602
G2 71937
G1 56255
ĐB 741054
Đầu Đuôi
0 0,2
1 2,4
2 -
3 6,8,7
4 2,4
5 7,5,4
6 9
7 5,6
8 0
9 0,2
Đầu Đuôi
8,9,0 0
- 1
1,4,9,0 2
- 3
1,4,5 4
7,5 5
3,7 6
5,3 7
3 8
6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 10-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 10-5-2020

G8 08
G7 269
G6 0605 3171 1578
G5 4421
G4 51948 35359 42409 57380
44056 87455 10336
G3 22640 29605
G2 86174
G1 43345
ĐB 927346
Đầu Đuôi
0 8,5,9,5
1 -
2 1
3 6
4 8,0,5,6
5 9,6,5
6 9
7 1,8,4
8 0
9 -
Đầu Đuôi
8,4 0
7,2 1
- 2
- 3
7 4
0,5,0,4 5
5,3,4 6
- 7
0,7,4 8
6,5,0 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 3-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 3-5-2020

G8 77
G7 016
G6 0648 4093 6457
G5 1471
G4 87295 23152 85705 39383
13572 32530 75506
G3 35429 84872
G2 10597
G1 93387
ĐB 594533
Đầu Đuôi
0 5,6
1 6
2 9
3 0,3
4 8
5 7,2
6 -
7 7,1,2,2
8 3,7
9 3,5,7
Đầu Đuôi
3 0
7 1
5,7,7 2
9,8,3 3
- 4
9,0 5
1,0 6
7,5,9,8 7
4 8
2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt