XSKG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Kiên Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 13-9-2020

G8 33
G7 119
G6 8557 3771 1486
G5 4230
G4 50058 10376 58300 72880
76782 06293 13222
G3 92363 08771
G2 13407
G1 57372
ĐB 964068
Đầu Đuôi
0 0,7
1 9
2 2
3 3,0
4 -
5 7,8
6 3,8
7 1,6,1,2
8 6,0,2
9 3
Đầu Đuôi
3,0,8 0
7,7 1
8,2,7 2
3,9,6 3
- 4
- 5
8,7 6
5,0 7
5,6 8
1 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Kiên Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
02 11 lần 69 10 lần 78 9 lần 93 9 lần 03 9 lần
44 9 lần 73 9 lần 76 9 lần 56 9 lần 50 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Kiên Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
32 26 ngày 15/03/2020
17 25 ngày 22/03/2020
01 25 ngày 22/03/2020
83 19 ngày 03/05/2020
09 18 ngày 10/05/2020
38 15 ngày 31/05/2020
28 14 ngày 07/06/2020
16 14 ngày 07/06/2020
13 14 ngày 07/06/2020
65 14 ngày 07/06/2020

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 6-9-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 6-9-2020

G8 63
G7 004
G6 5775 7159 3292
G5 2415
G4 04925 20949 37939 15956
30294 89310 49182
G3 73815 76682
G2 41176
G1 93506
ĐB 547159
Đầu Đuôi
0 4,6
1 5,0,5
2 5
3 9
4 9
5 9,6,9
6 3
7 5,6
8 2,2
9 2,4
Đầu Đuôi
1 0
- 1
9,8,8 2
6 3
0,9 4
7,1,2,1 5
5,7,0 6
- 7
- 8
5,4,3,5 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 30-8-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 30-8-2020

G8 10
G7 137
G6 6666 1363 3334
G5 7450
G4 33894 53744 11588 66602
04636 84814 86075
G3 64392 58356
G2 19551
G1 08172
ĐB 361752
Đầu Đuôi
0 2
1 0,4
2 -
3 7,4,6
4 4
5 0,6,1,2
6 6,3
7 5,2
8 8
9 4,2
Đầu Đuôi
1,5 0
5 1
0,9,7,5 2
6 3
3,9,4,1 4
7 5
6,3,5 6
3 7
8 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 23-8-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 23-8-2020

G8 39
G7 898
G6 9944 9467 2899
G5 0957
G4 75229 46288 05331 95050
86358 66774 78864
G3 46808 10069
G2 49102
G1 07205
ĐB 559445
Đầu Đuôi
0 8,2,5
1 -
2 9
3 9,1
4 4,5
5 7,0,8
6 7,4,9
7 4
8 8
9 8,9
Đầu Đuôi
5 0
3 1
0 2
- 3
4,7,6 4
0,4 5
- 6
6,5 7
9,8,5,0 8
3,9,2,6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 16-8-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 16-8-2020

G8 44
G7 388
G6 8018 3277 4157
G5 1361
G4 84978 55634 37990 06187
35981 54555 11790
G3 25773 17703
G2 59595
G1 87060
ĐB 411694
Đầu Đuôi
0 3
1 8
2 -
3 4
4 4
5 7,5
6 1,0
7 7,8,3
8 8,7,1
9 0,0,5,4
Đầu Đuôi
9,9,6 0
6,8 1
- 2
7,0 3
4,3,9 4
5,9 5
- 6
7,5,8 7
8,1,7 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 9-8-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 9-8-2020

G8 93
G7 519
G6 8025 1603 6579
G5 7352
G4 95735 60976 45045 20276
64299 20850 56240
G3 67331 75323
G2 53143
G1 46558
ĐB 672889
Đầu Đuôi
0 3
1 9
2 5,3
3 5,1
4 5,0,3
5 2,0,8
6 -
7 9,6,6
8 9
9 3,9
Đầu Đuôi
5,4 0
3 1
5 2
9,0,2,4 3
- 4
2,3,4 5
7,7 6
- 7
5 8
1,7,9,8 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 2-8-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 2-8-2020

G8 41
G7 764
G6 0162 4093 1160
G5 2894
G4 00597 63733 77274 29389
85246 46614 66285
G3 80847 38640
G2 06903
G1 31351
ĐB 353027
Đầu Đuôi
0 3
1 4
2 7
3 3
4 1,6,7,0
5 1
6 4,2,0
7 4
8 9,5
9 3,4,7
Đầu Đuôi
6,4 0
4,5 1
6 2
9,3,0 3
6,9,7,1 4
8 5
4 6
9,4,2 7
- 8
8 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 26-7-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 26-7-2020

G8 69
G7 591
G6 9878 6002 7091
G5 4637
G4 33841 47944 80359 76207
74269 73144 92578
G3 74624 83199
G2 01912
G1 46678
ĐB 448426
Đầu Đuôi
0 2,7
1 2
2 4,6
3 7
4 1,4,4
5 9
6 9,9
7 8,8,8
8 -
9 1,1,9
Đầu Đuôi
- 0
9,9,4 1
0,1 2
- 3
4,4,2 4
- 5
2 6
3,0 7
7,7,7 8
6,5,6,9 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 19-7-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 19-7-2020

G8 45
G7 814
G6 0803 3020 5456
G5 4790
G4 97339 17133 60906 80973
24075 55715 98885
G3 00477 98315
G2 27170
G1 22402
ĐB 663642
Đầu Đuôi
0 3,6,2
1 4,5,5
2 0
3 9,3
4 5,2
5 6
6 -
7 3,5,7,0
8 5
9 0
Đầu Đuôi
2,9,7 0
- 1
0,4 2
0,3,7 3
1 4
4,7,1,8,1 5
5,0 6
7 7
- 8
3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 12-7-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 12-7-2020

G8 54
G7 763
G6 3935 1396 7125
G5 0693
G4 99956 57666 53358 62180
26404 32642 64882
G3 29196 92012
G2 77166
G1 46206
ĐB 391221
Đầu Đuôi
0 4,6
1 2
2 5,1
3 5
4 2
5 4,6,8
6 3,6,6
7 -
8 0,2
9 6,3,6
Đầu Đuôi
8 0
2 1
4,8,1 2
6,9 3
5,0 4
3,2 5
9,5,6,9,6,0 6
- 7
5 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 5-7-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 5-7-2020

G8 67
G7 674
G6 5070 2249 6599
G5 7571
G4 12492 08139 79355 16103
90281 43448 05793
G3 29187 00508
G2 55576
G1 86660
ĐB 234290
Đầu Đuôi
0 3,8
1 -
2 -
3 9
4 9,8
5 5
6 7,0
7 4,0,1,6
8 1,7
9 9,2,3,0
Đầu Đuôi
7,6,9 0
7,8 1
9 2
0,9 3
7 4
5 5
7 6
6,8 7
4,0 8
4,9,3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 28-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 28-6-2020

G8 97
G7 923
G6 6976 5723 9629
G5 5953
G4 70373 05873 18891 47189
74780 34271 74786
G3 70273 86893
G2 74824
G1 55280
ĐB 068007
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 3,3,9,4
3 -
4 -
5 3
6 -
7 6,3,3,1,3
8 9,0,6,0
9 7,1,3
Đầu Đuôi
8,8 0
9,7 1
- 2
2,2,5,7,7,7,9 3
2 4
- 5
7,8 6
9,0 7
- 8
2,8 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 21-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 21-6-2020

G8 62
G7 302
G6 4524 8170 0492
G5 1824
G4 74749 30298 34003 61455
51245 08463 27563
G3 68784 16255
G2 71046
G1 30784
ĐB 455787
Đầu Đuôi
0 2,3
1 -
2 4,4
3 -
4 9,5,6
5 5,5
6 2,3,3
7 0
8 4,4,7
9 2,8
Đầu Đuôi
7 0
- 1
6,0,9 2
0,6,6 3
2,2,8,8 4
5,4,5 5
4 6
8 7
9 8
4 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 14-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 14-6-2020

G8 27
G7 985
G6 0722 5360 8508
G5 8123
G4 38124 37827 57810 15694
36769 97792 31180
G3 61996 08664
G2 64073
G1 40069
ĐB 295026
Đầu Đuôi
0 8
1 0
2 7,2,3,4,7,6
3 -
4 -
5 -
6 0,9,4,9
7 3
8 5,0
9 4,2,6
Đầu Đuôi
6,1,8 0
- 1
2,9 2
2,7 3
2,9,6 4
8 5
9,2 6
2,2 7
0 8
6,6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 7-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 7-6-2020

G8 13
G7 165
G6 0489 1778 3579
G5 0020
G4 35945 11602 18850 22630
28514 64837 27202
G3 53174 67128
G2 17639
G1 60131
ĐB 066816
Đầu Đuôi
0 2,2
1 3,4,6
2 0,8
3 0,7,9,1
4 5
5 0
6 5
7 8,9,4
8 9
9 -
Đầu Đuôi
2,5,3 0
3 1
0,0 2
1 3
1,7 4
6,4 5
1 6
3 7
7,2 8
8,7,3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 31-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 31-5-2020

G8 27
G7 742
G6 6160 8820 0819
G5 0038
G4 00359 94672 17392 65184
18179 24287 13418
G3 66956 96382
G2 10006
G1 67270
ĐB 791756
Đầu Đuôi
0 6
1 9,8
2 7,0
3 8
4 2
5 9,6,6
6 0
7 2,9,0
8 4,7,2
9 2
Đầu Đuôi
6,2,7 0
- 1
4,7,9,8 2
- 3
8 4
- 5
5,0,5 6
2,8 7
3,1 8
1,5,7 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 24-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 24-5-2020

G8 95
G7 615
G6 0027 0640 8261
G5 0669
G4 33377 90393 03300 49161
70128 27233 60606
G3 56450 98415
G2 61603
G1 31338
ĐB 976886
Đầu Đuôi
0 0,6,3
1 5,5
2 7,8
3 3,8
4 0
5 0
6 1,9,1
7 7
8 6
9 5,3
Đầu Đuôi
4,0,5 0
6,6 1
- 2
9,3,0 3
- 4
9,1,1 5
0,8 6
2,7 7
2,3 8
6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 17-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 17-5-2020

G8 69
G7 136
G6 8838 9712 2214
G5 0275
G4 10476 89342 75644 31480
14790 33157 41100
G3 68592 68602
G2 71937
G1 56255
ĐB 741054
Đầu Đuôi
0 0,2
1 2,4
2 -
3 6,8,7
4 2,4
5 7,5,4
6 9
7 5,6
8 0
9 0,2
Đầu Đuôi
8,9,0 0
- 1
1,4,9,0 2
- 3
1,4,5 4
7,5 5
3,7 6
5,3 7
3 8
6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 10-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 10-5-2020

G8 08
G7 269
G6 0605 3171 1578
G5 4421
G4 51948 35359 42409 57380
44056 87455 10336
G3 22640 29605
G2 86174
G1 43345
ĐB 927346
Đầu Đuôi
0 8,5,9,5
1 -
2 1
3 6
4 8,0,5,6
5 9,6,5
6 9
7 1,8,4
8 0
9 -
Đầu Đuôi
8,4 0
7,2 1
- 2
- 3
7 4
0,5,0,4 5
5,3,4 6
- 7
0,7,4 8
6,5,0 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 3-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 3-5-2020

G8 77
G7 016
G6 0648 4093 6457
G5 1471
G4 87295 23152 85705 39383
13572 32530 75506
G3 35429 84872
G2 10597
G1 93387
ĐB 594533
Đầu Đuôi
0 5,6
1 6
2 9
3 0,3
4 8
5 7,2
6 -
7 7,1,2,2
8 3,7
9 3,5,7
Đầu Đuôi
3 0
7 1
5,7,7 2
9,8,3 3
- 4
9,0 5
1,0 6
7,5,9,8 7
4 8
2 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 26-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 26-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 19-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 19-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 12-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 12-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 5-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 5-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 29-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 29-3-2020

G8 90
G7 956
G6 6470 4052 8004
G5 6468
G4 95788 80003 07239 28867
40100 06585 25378
G3 66378 97302
G2 32133
G1 25354
ĐB 792634
Đầu Đuôi
0 4,3,0,2
1 -
2 -
3 9,3,4
4 -
5 6,2,4
6 8,7
7 0,8,8
8 8,5
9 0
Đầu Đuôi
9,7,0 0
- 1
5,0 2
0,3 3
0,5,3 4
8 5
5 6
6 7
6,8,7,7 8
3 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 22-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 22-3-2020

G8 93
G7 561
G6 3456 0102 1667
G5 2086
G4 07618 30350 69701 30888
28923 53505 82617
G3 63821 78818
G2 96951
G1 83191
ĐB 741720
Đầu Đuôi
0 2,1,5
1 8,7,8
2 3,1,0
3 -
4 -
5 6,0,1
6 1,7
7 -
8 6,8
9 3,1
Đầu Đuôi
5,2 0
6,0,2,5,9 1
0 2
9,2 3
- 4
0 5
5,8 6
6,1 7
1,8,1 8
- 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 15-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 15-3-2020

G8 69
G7 361
G6 7024 8844 6304
G5 0920
G4 80503 06405 28948 51832
37030 70373 27327
G3 94450 48422
G2 32620
G1 00846
ĐB 406309
Đầu Đuôi
0 4,3,5,9
1 -
2 4,0,7,2,0
3 2,0
4 4,8,6
5 0
6 9,1
7 3
8 -
9 -
Đầu Đuôi
2,3,5,2 0
6 1
3,2 2
0,7 3
2,4,0 4
0 5
4 6
2 7
4 8
6,0 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 8-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 8-3-2020

G8 32
G7 302
G6 0278 6134 5344
G5 8306
G4 68269 49370 87150 26337
17377 48775 54731
G3 47275 07058
G2 07982
G1 74532
ĐB 768564
Đầu Đuôi
0 2,6
1 -
2 -
3 2,4,7,1,2
4 4
5 0,8
6 9,4
7 8,0,7,5,5
8 2
9 -
Đầu Đuôi
7,5 0
3 1
3,0,8,3 2
- 3
3,4,6 4
7,7 5
0 6
3,7 7
7,5 8
6 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 1-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 1-3-2020

G8 72
G7 251
G6 2444 9196 0876
G5 2789
G4 16519 66571 11034 86461
24463 23873 13695
G3 27667 84530
G2 65634
G1 46433
ĐB 747077
Đầu Đuôi
0 -
1 9
2 -
3 4,0,4,3
4 4
5 1
6 1,3,7
7 2,6,1,3,7
8 9
9 6,5
Đầu Đuôi
3 0
5,7,6 1
7 2
6,7,3 3
4,3,3 4
9 5
9,7 6
6,7 7
- 8
8,1 9

Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 23-2-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 23-2-2020

G8 66
G7 407
G6 5725 8848 9482
G5 8919
G4 95243 52372 54683 95573
13976 02536 44296
G3 34265 58721
G2 28805
G1 51538
ĐB 469174
Đầu Đuôi
0 7,5
1 9
2 5,1
3 6,8
4 8,3
5 -
6 6,5
7 2,3,6,4
8 2,3
9 6
Đầu Đuôi
- 0
2 1
8,7 2
4,8,7 3
7 4
2,6,0 5
6,7,3,9 6
0 7
4,3 8
1 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt