XSKH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Khánh Hòa 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 30-9-2020

G8 16
G7 340
G6 7898 2771 7865
G5 9674
G4 64567 02981 47914 26180
52048 18509 93128
G3 34699 61147
G2 62334
G1 71610
ĐB 451958
Đầu Đuôi
0 9
1 6,4,0
2 8
3 4
4 0,8,7
5 8
6 5,7
7 1,4
8 1,0
9 8,9
Đầu Đuôi
4,8,1 0
7,8 1
- 2
- 3
7,1,3 4
6 5
1 6
6,4 7
9,4,2,5 8
0,9 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Khánh Hòa trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
71 11 lần 35 10 lần 45 10 lần 84 10 lần 04 9 lần
74 9 lần 31 9 lần 78 9 lần 09 9 lần 28 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Khánh Hòa

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
29 29 ngày 21/06/2020
72 20 ngày 22/07/2020
01 19 ngày 26/07/2020
41 15 ngày 09/08/2020
86 15 ngày 09/08/2020
87 14 ngày 12/08/2020
69 14 ngày 12/08/2020
13 13 ngày 16/08/2020
00 12 ngày 19/08/2020
19 12 ngày 19/08/2020

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 27-9-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 27-9-2020

G8 59
G7 847
G6 4284 2017 4027
G5 9826
G4 48394 90046 29307 33744
94948 91814 60810
G3 00947 09033
G2 07885
G1 71882
ĐB 017595
Đầu Đuôi
0 7
1 7,4,0
2 7,6
3 3
4 7,6,4,8,7
5 9
6 -
7 -
8 4,5,2
9 4,5
Đầu Đuôi
1 0
- 1
8 2
3 3
8,9,4,1 4
8,9 5
2,4 6
4,1,2,0,4 7
4 8
5 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 23-9-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 23-9-2020

G8 93
G7 810
G6 7102 0545 7716
G5 1173
G4 55204 98311 56895 64542
29359 14803 96547
G3 75414 42125
G2 28877
G1 26027
ĐB 907021
Đầu Đuôi
0 2,4,3
1 0,6,1,4
2 5,7,1
3 -
4 5,2,7
5 9
6 -
7 3,7
8 -
9 3,5
Đầu Đuôi
1 0
1,2 1
0,4 2
9,7,0 3
0,1 4
4,9,2 5
1 6
4,7,2 7
- 8
5 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 20-9-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 20-9-2020

G8 89
G7 994
G6 5605 7897 7925
G5 9104
G4 11717 12678 83044 25710
76925 19691 91689
G3 82844 25370
G2 58553
G1 86678
ĐB 795603
Đầu Đuôi
0 5,4,3
1 7,0
2 5,5
3 -
4 4,4
5 3
6 -
7 8,0,8
8 9,9
9 4,7,1
Đầu Đuôi
1,7 0
9 1
- 2
5,0 3
9,0,4,4 4
0,2,2 5
- 6
9,1 7
7,7 8
8,8 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 16-9-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 16-9-2020

G8 80
G7 112
G6 8648 8359 0051
G5 0056
G4 94436 70420 84868 72503
85232 01781 14633
G3 18491 45249
G2 56212
G1 46590
ĐB 817624
Đầu Đuôi
0 3
1 2,2
2 0,4
3 6,2,3
4 8,9
5 9,1,6
6 8
7 -
8 0,1
9 1,0
Đầu Đuôi
8,2,9 0
5,8,9 1
1,3,1 2
0,3 3
2 4
- 5
5,3 6
- 7
4,6 8
5,4 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 13-9-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 13-9-2020

G8 28
G7 154
G6 1732 2173 9479
G5 1531
G4 26274 36378 27684 24737
45266 22252 24852
G3 04571 06635
G2 28454
G1 69715
ĐB 734297
Đầu Đuôi
0 -
1 5
2 8
3 2,1,7,5
4 -
5 4,2,2,4
6 6
7 3,9,4,8,1
8 4
9 7
Đầu Đuôi
- 0
3,7 1
3,5,5 2
7 3
5,7,8,5 4
3,1 5
6 6
3,9 7
2,7 8
7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 9-9-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 9-9-2020

G8 78
G7 417
G6 6267 3017 6953
G5 7708
G4 39134 90930 16946 40634
36261 29471 66260
G3 22942 80271
G2 04810
G1 50847
ĐB 116920
Đầu Đuôi
0 8
1 7,7,0
2 0
3 4,0,4
4 6,2,7
5 3
6 7,1,0
7 8,1,1
8 -
9 -
Đầu Đuôi
3,6,1,2 0
6,7,7 1
4 2
5 3
3,3 4
- 5
4 6
1,6,1,4 7
7,0 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 6-9-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 6-9-2020

G8 20
G7 485
G6 0735 2738 8916
G5 9564
G4 46867 85245 22083 81206
56082 12556 87635
G3 93127 52070
G2 99546
G1 61866
ĐB 318092
Đầu Đuôi
0 6
1 6
2 0,7
3 5,8,5
4 5,6
5 6
6 4,7,6
7 0
8 5,3,2
9 2
Đầu Đuôi
2,7 0
- 1
8,9 2
8 3
6 4
8,3,4,3 5
1,0,5,4,6 6
6,2 7
3 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 2-9-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 2-9-2020

G8 70
G7 578
G6 9936 9820 1281
G5 8471
G4 85535 73697 91353 61474
73638 21242 52945
G3 06753 45955
G2 44748
G1 18327
ĐB 526932
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 0,7
3 6,5,8,2
4 2,5,8
5 3,3,5
6 -
7 0,8,1,4
8 1
9 7
Đầu Đuôi
7,2 0
8,7 1
4,3 2
5,5 3
7 4
3,4,5 5
3 6
9,2 7
7,3,4 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 30-8-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 30-8-2020

G8 57
G7 463
G6 8377 5925 1238
G5 3459
G4 42850 18593 32096 28004
75771 94833 86211
G3 02193 12402
G2 98931
G1 13809
ĐB 694076
Đầu Đuôi
0 4,2,9
1 1
2 5
3 8,3,1
4 -
5 7,9,0
6 3
7 7,1,6
8 -
9 3,6,3
Đầu Đuôi
5 0
7,1,3 1
0 2
6,9,3,9 3
0 4
2 5
9,7 6
5,7 7
3 8
5,0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 26-8-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 26-8-2020

G8 51
G7 451
G6 4523 0148 8809
G5 4314
G4 58473 87057 19122 02271
51505 17845 28039
G3 46090 65189
G2 83615
G1 81445
ĐB 202473
Đầu Đuôi
0 9,5
1 4,5
2 3,2
3 9
4 8,5,5
5 1,1,7
6 -
7 3,1,3
8 9
9 0
Đầu Đuôi
9 0
5,5,7 1
2 2
2,7,7 3
1 4
0,4,1,4 5
- 6
5 7
4 8
0,3,8 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 23-8-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 23-8-2020

G8 08
G7 095
G6 3788 1990 4058
G5 1874
G4 99798 10831 53251 93012
51206 62043 75540
G3 15763 50091
G2 34289
G1 20630
ĐB 795997
Đầu Đuôi
0 8,6
1 2
2 -
3 1,0
4 3,0
5 8,1
6 3
7 4
8 8,9
9 5,0,8,1,7
Đầu Đuôi
9,4,3 0
3,5,9 1
1 2
4,6 3
7 4
9 5
0 6
9 7
0,8,5,9 8
8 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 19-8-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 19-8-2020

G8 43
G7 205
G6 6200 0476 5075
G5 9184
G4 68931 53719 73024 66688
86384 14355 34116
G3 68384 04977
G2 91400
G1 60608
ĐB 226918
Đầu Đuôi
0 5,0,0,8
1 9,6,8
2 4
3 1
4 3
5 5
6 -
7 6,5,7
8 4,8,4,4
9 -
Đầu Đuôi
0,0 0
3 1
- 2
4 3
8,2,8,8 4
0,7,5 5
7,1 6
7 7
8,0,1 8
1 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 16-8-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 16-8-2020

G8 63
G7 400
G6 2631 9132 2112
G5 0927
G4 66739 79337 73606 74880
19306 87078 24357
G3 26099 06539
G2 69913
G1 04827
ĐB 963227
Đầu Đuôi
0 0,6,6
1 2,3
2 7,7,7
3 1,2,9,7,9
4 -
5 7
6 3
7 8
8 0
9 9
Đầu Đuôi
0,8 0
3 1
3,1 2
6,1 3
- 4
- 5
0,0 6
2,3,5,2,2 7
7 8
3,9,3 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 12-8-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 12-8-2020

G8 76
G7 336
G6 2494 4706 2043
G5 3240
G4 44195 70119 48478 86291
75709 26771 72947
G3 53769 89565
G2 58087
G1 16368
ĐB 484465
Đầu Đuôi
0 6,9
1 9
2 -
3 6
4 3,0,7
5 -
6 9,5,8,5
7 6,8,1
8 7
9 4,5,1
Đầu Đuôi
4 0
9,7 1
- 2
4 3
9 4
9,6,6 5
7,3,0 6
4,8 7
7,6 8
1,0,6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 9-8-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 9-8-2020

G8 83
G7 386
G6 1550 4400 5941
G5 1964
G4 17485 74602 93334 92244
90133 81670 47067
G3 38956 41784
G2 00285
G1 52328
ĐB 819414
Đầu Đuôi
0 0,2
1 4
2 8
3 4,3
4 1,4
5 0,6
6 4,7
7 0
8 3,6,5,4,5
9 -
Đầu Đuôi
5,0,7 0
4 1
0 2
8,3 3
6,3,4,8,1 4
8,8 5
8,5 6
6 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 5-8-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 5-8-2020

G8 99
G7 980
G6 7154 3703 9704
G5 2686
G4 18649 28663 49479 45358
87164 39535 23474
G3 60449 65559
G2 86623
G1 61552
ĐB 849611
Đầu Đuôi
0 3,4
1 1
2 3
3 5
4 9,9
5 4,8,9,2
6 3,4
7 9,4
8 0,6
9 9
Đầu Đuôi
8 0
1 1
5 2
0,6,2 3
5,0,6,7 4
3 5
8 6
- 7
5 8
9,4,7,4,5 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 2-8-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 2-8-2020

G8 55
G7 654
G6 6004 1321 5307
G5 1746
G4 40445 03527 26379 21831
46424 29295 29445
G3 73016 54589
G2 46466
G1 00019
ĐB 390591
Đầu Đuôi
0 4,7
1 6,9
2 1,7,4
3 1
4 6,5,5
5 5,4
6 6
7 9
8 9
9 5,1
Đầu Đuôi
- 0
2,3,9 1
- 2
- 3
5,0,2 4
5,4,9,4 5
4,1,6 6
0,2 7
- 8
7,8,1 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 29-7-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 29-7-2020

G8 97
G7 215
G6 5499 4819 7774
G5 8683
G4 50602 16280 77092 14327
87314 69710 11893
G3 65963 39887
G2 67428
G1 32182
ĐB 112464
Đầu Đuôi
0 2
1 5,9,4,0
2 7,8
3 -
4 -
5 -
6 3,4
7 4
8 3,0,7,2
9 7,9,2,3
Đầu Đuôi
8,1 0
- 1
0,9,8 2
8,9,6 3
7,1,6 4
1 5
- 6
9,2,8 7
2 8
9,1 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 26-7-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 26-7-2020

G8 86
G7 904
G6 6901 0275 9250
G5 6111
G4 74174 84211 84684 52283
63040 07000 22232
G3 56285 34361
G2 36610
G1 14326
ĐB 213815
Đầu Đuôi
0 4,1,0
1 1,1,0,5
2 6
3 2
4 0
5 0
6 1
7 5,4
8 6,4,3,5
9 -
Đầu Đuôi
5,4,0,1 0
0,1,1,6 1
3 2
8 3
0,7,8 4
7,8,1 5
8,2 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 22-7-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 22-7-2020

G8 83
G7 939
G6 9039 6121 0856
G5 2545
G4 68630 36409 96195 70172
63271 31924 40571
G3 62848 30717
G2 46278
G1 85677
ĐB 453120
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 1,4,0
3 9,9,0
4 5,8
5 6
6 -
7 2,1,1,8,7
8 3
9 5
Đầu Đuôi
3,2 0
2,7,7 1
7 2
8 3
2 4
4,9 5
5 6
1,7 7
4,7 8
3,3,0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 19-7-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 19-7-2020

G8 84
G7 591
G6 7965 7585 7347
G5 2004
G4 67940 18292 26725 59963
52749 25893 27102
G3 12377 43325
G2 70670
G1 58328
ĐB 354688
Đầu Đuôi
0 4,2
1 -
2 5,5,8
3 -
4 7,0,9
5 -
6 5,3
7 7,0
8 4,5,8
9 1,2,3
Đầu Đuôi
4,7 0
9 1
9,0 2
6,9 3
8,0 4
6,8,2,2 5
- 6
4,7 7
2,8 8
4 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 15-7-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 15-7-2020

G8 89
G7 993
G6 5737 1584 5492
G5 8143
G4 14436 06424 56009 33259
69308 33952 41847
G3 03641 34458
G2 93769
G1 76422
ĐB 084934
Đầu Đuôi
0 9,8
1 -
2 4,2
3 7,6,4
4 3,7,1
5 9,2,8
6 9
7 -
8 9,4
9 3,2
Đầu Đuôi
- 0
4 1
9,5,2 2
9,4 3
8,2,3 4
- 5
3 6
3,4 7
0,5 8
8,0,5,6 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 12-7-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 12-7-2020

G8 69
G7 041
G6 1787 3831 6550
G5 4628
G4 58236 31798 97906 32703
50045 65739 92984
G3 98308 24088
G2 27671
G1 68541
ĐB 643818
Đầu Đuôi
0 6,3,8
1 8
2 8
3 1,6,9
4 1,5,1
5 0
6 9
7 1
8 7,4,8
9 8
Đầu Đuôi
5 0
4,3,7,4 1
- 2
0 3
8 4
4 5
3,0 6
8 7
2,9,0,8,1 8
6,3 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 8-7-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 8-7-2020

G8 40
G7 956
G6 8813 2815 9085
G5 2151
G4 38935 91635 22020 15592
30678 63596 38907
G3 12986 65712
G2 95904
G1 82803
ĐB 781342
Đầu Đuôi
0 7,4,3
1 3,5,2
2 0
3 5,5
4 0,2
5 6,1
6 -
7 8
8 5,6
9 2,6
Đầu Đuôi
4,2 0
5 1
9,1,4 2
1,0 3
0 4
1,8,3,3 5
5,9,8 6
0 7
7 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 5-7-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 5-7-2020

G8 44
G7 255
G6 2783 0232 5031
G5 9432
G4 12575 03573 42249 18407
81525 62845 21899
G3 72035 43609
G2 19679
G1 01653
ĐB 497673
Đầu Đuôi
0 7,9
1 -
2 5
3 2,1,2,5
4 4,9,5
5 5,3
6 -
7 5,3,9,3
8 3
9 9
Đầu Đuôi
- 0
3 1
3,3 2
8,7,5,7 3
4 4
5,7,2,4,3 5
- 6
0 7
- 8
4,9,0,7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 1-7-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 1-7-2020

G8 20
G7 274
G6 2668 0933 6264
G5 4474
G4 81441 72437 25064 09297
00301 60507 56928
G3 20161 92832
G2 34194
G1 02265
ĐB 428917
Đầu Đuôi
0 1,7
1 7
2 0,8
3 3,7,2
4 1
5 -
6 8,4,4,1,5
7 4,4
8 -
9 7,4
Đầu Đuôi
2 0
4,0,6 1
3 2
3 3
7,6,7,6,9 4
6 5
- 6
3,9,0,1 7
6,2 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 28-6-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 28-6-2020

G8 34
G7 187
G6 9886 3992 0977
G5 1152
G4 90220 01170 45728 59191
58435 53804 74002
G3 27851 95172
G2 49246
G1 03401
ĐB 407133
Đầu Đuôi
0 4,2,1
1 -
2 0,8
3 4,5,3
4 6
5 2,1
6 -
7 7,0,2
8 7,6
9 2,1
Đầu Đuôi
2,7 0
9,5,0 1
9,5,0,7 2
3 3
3,0 4
3 5
8,4 6
8,7 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 24-6-2020

XSMT » XSMT thứ 4 » SX KH » XS KH ngày 24-6-2020

G8 98
G7 719
G6 3892 9709 6100
G5 4259
G4 40797 24776 28234 88724
14609 71382 80453
G3 11222 80115
G2 70414
G1 00823
ĐB 046606
Đầu Đuôi
0 9,0,9,6
1 9,5,4
2 4,2,3
3 4
4 -
5 9,3
6 -
7 6
8 2
9 8,2,7
Đầu Đuôi
0 0
- 1
9,8,2 2
5,2 3
3,2,1 4
1 5
7,0 6
9 7
9 8
1,0,5,0 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 21-6-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KH » XS KH ngày 21-6-2020

G8 89
G7 316
G6 5717 8507 0993
G5 8888
G4 81607 05139 76328 41881
23361 77735 89729
G3 91531 59824
G2 71295
G1 64007
ĐB 798817
Đầu Đuôi
0 7,7,7
1 6,7,7
2 8,9,4
3 9,5,1
4 -
5 -
6 1
7 -
8 9,8,1
9 3,5
Đầu Đuôi
- 0
8,6,3 1
- 2
9 3
2 4
3,9 5
1 6
1,0,0,0,1 7
8,2 8
8,3,2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt