XSKT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Kon Tum 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 29-11-2020

G8 90
G7 583
G6 4702 9127 1845
G5 6497
G4 01907 04554 13431 17508
13382 12209 45720
G3 55071 38431
G2 08526
G1 47688
ĐB 076172
Đầu Đuôi
0 2,7,8,9
1 -
2 7,0,6
3 1,1
4 5
5 4
6 -
7 1,2
8 3,2,8
9 0,7
Đầu Đuôi
9,2 0
3,7,3 1
0,8,7 2
8 3
5 4
4 5
2 6
2,9,0 7
0,8 8
0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Kon Tum trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
82 12 lần 27 11 lần 88 11 lần 96 10 lần 38 10 lần
77 10 lần 14 9 lần 81 9 lần 68 9 lần 07 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Kon Tum

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
37 27 ngày 24/05/2020
24 21 ngày 05/07/2020
79 20 ngày 12/07/2020
10 18 ngày 26/07/2020
84 17 ngày 02/08/2020
92 16 ngày 09/08/2020
55 16 ngày 09/08/2020
87 16 ngày 09/08/2020
58 14 ngày 23/08/2020
53 14 ngày 23/08/2020

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 22-11-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 22-11-2020

G8 22
G7 247
G6 1903 3269 3977
G5 9514
G4 31178 19188 91928 27334
13115 06474 87996
G3 09790 98209
G2 11656
G1 21839
ĐB 057782
Đầu Đuôi
0 3,9
1 4,5
2 2,8
3 4,9
4 7
5 6
6 9
7 7,8,4
8 8,2
9 6,0
Đầu Đuôi
9 0
- 1
2,8 2
0 3
1,3,7 4
1 5
9,5 6
4,7 7
7,8,2 8
6,0,3 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 15-11-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 15-11-2020

G8 29
G7 846
G6 0976 2717 1896
G5 9500
G4 93169 05102 88208 37038
05468 29775 67180
G3 27107 39567
G2 47942
G1 25821
ĐB 621928
Đầu Đuôi
0 0,2,8,7
1 7
2 9,1,8
3 8
4 6,2
5 -
6 9,8,7
7 6,5
8 0
9 6
Đầu Đuôi
0,8 0
2 1
0,4 2
- 3
- 4
7 5
4,7,9 6
1,0,6 7
0,3,6,2 8
2,6 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 8-11-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 8-11-2020

G8 43
G7 063
G6 3688 7117 5388
G5 6660
G4 34751 09027 25193 48275
74600 04029 77914
G3 64374 27650
G2 18677
G1 81660
ĐB 740322
Đầu Đuôi
0 0
1 7,4
2 7,9,2
3 -
4 3
5 1,0
6 3,0,0
7 5,4,7
8 8,8
9 3
Đầu Đuôi
6,0,5,6 0
5 1
2 2
4,6,9 3
1,7 4
7 5
- 6
1,2,7 7
8,8 8
2 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 1-11-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 1-11-2020

G8 85
G7 691
G6 1214 8212 9872
G5 3540
G4 99930 71457 54404 77617
00205 20475 38498
G3 20765 49164
G2 18633
G1 77791
ĐB 498405
Đầu Đuôi
0 4,5,5
1 4,2,7
2 -
3 0,3
4 0
5 7
6 5,4
7 2,5
8 5
9 1,8,1
Đầu Đuôi
4,3 0
9,9 1
1,7 2
3 3
1,0,6 4
8,0,7,6,0 5
- 6
5,1 7
9 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 25-10-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 25-10-2020

G8 47
G7 988
G6 5830 8382 1738
G5 2352
G4 47265 66941 02344 02546
03759 11088 58936
G3 52919 34942
G2 03677
G1 66167
ĐB 993333
Đầu Đuôi
0 -
1 9
2 -
3 0,8,6,3
4 7,1,4,6,2
5 2,9
6 5,7
7 7
8 8,2,8
9 -
Đầu Đuôi
3 0
4 1
8,5,4 2
3 3
4 4
6 5
4,3 6
4,7,6 7
8,3,8 8
5,1 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 18-10-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 18-10-2020

G8 67
G7 872
G6 5673 2386 3007
G5 6727
G4 03375 26149 07620 62721
78749 02996 88544
G3 93093 05966
G2 49838
G1 11666
ĐB 300146
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 7,0,1
3 8
4 9,9,4,6
5 -
6 7,6,6
7 2,3,5
8 6
9 6,3
Đầu Đuôi
2 0
2 1
7 2
7,9 3
4 4
7 5
8,9,6,6,4 6
6,0,2 7
3 8
4,4 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 11-10-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 11-10-2020

G8 06
G7 532
G6 3150 2503 5014
G5 5670
G4 65697 90501 49818 74875
75094 09061 16130
G3 31376 82256
G2 58961
G1 89016
ĐB 483739
Đầu Đuôi
0 6,3,1
1 4,8,6
2 -
3 2,0,9
4 -
5 0,6
6 1,1
7 0,5,6
8 -
9 7,4
Đầu Đuôi
5,7,3 0
0,6,6 1
3 2
0 3
1,9 4
7 5
0,7,5,1 6
9 7
1 8
3 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 4-10-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 4-10-2020

G8 54
G7 311
G6 2746 8864 4767
G5 5670
G4 25897 08339 82962 67864
22614 89157 64922
G3 64463 31338
G2 43011
G1 61325
ĐB 749551
Đầu Đuôi
0 -
1 1,4,1
2 2,5
3 9,8
4 6
5 4,7,1
6 4,7,2,4,3
7 0
8 -
9 7
Đầu Đuôi
7 0
1,1,5 1
6,2 2
6 3
5,6,6,1 4
2 5
4 6
6,9,5 7
3 8
3 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 27-9-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 27-9-2020

G8 82
G7 165
G6 2426 4311 3340
G5 3562
G4 85296 72125 45138 53378
42820 93062 61246
G3 20932 40464
G2 12170
G1 41589
ĐB 823535
Đầu Đuôi
0 -
1 1
2 6,5,0
3 8,2,5
4 0,6
5 -
6 5,2,2,4
7 8,0
8 2,9
9 6
Đầu Đuôi
4,2,7 0
1 1
8,6,6,3 2
- 3
6 4
6,2,3 5
2,9,4 6
- 7
3,7 8
8 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 20-9-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 20-9-2020

G8 51
G7 489
G6 5244 5675 5220
G5 7988
G4 15241 35712 53527 87608
41983 50456 38508
G3 61754 64989
G2 67482
G1 00025
ĐB 643965
Đầu Đuôi
0 8,8
1 2
2 0,7,5
3 -
4 4,1
5 1,6,4
6 5
7 5
8 9,8,3,9,2
9 -
Đầu Đuôi
2 0
5,4 1
1,8 2
8 3
4,5 4
7,2,6 5
5 6
2 7
8,0,0 8
8,8 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 13-9-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 13-9-2020

G8 15
G7 260
G6 3675 9822 8399
G5 6029
G4 85489 22566 25867 27900
47791 49194 29704
G3 25388 94400
G2 08815
G1 80496
ĐB 179663
Đầu Đuôi
0 0,4,0
1 5,5
2 2,9
3 -
4 -
5 -
6 0,6,7,3
7 5
8 9,8
9 9,1,4,6
Đầu Đuôi
6,0,0 0
9 1
2 2
6 3
9,0 4
1,7,1 5
6,9 6
6 7
8 8
9,2,8 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 6-9-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 6-9-2020

G8 12
G7 027
G6 5894 7986 2526
G5 6716
G4 76768 82736 95548 57118
85659 84582 47268
G3 54282 16145
G2 37362
G1 13915
ĐB 164281
Đầu Đuôi
0 -
1 2,6,8,5
2 7,6
3 6
4 8,5
5 9
6 8,8,2
7 -
8 6,2,2,1
9 4
Đầu Đuôi
- 0
8 1
1,8,8,6 2
- 3
9 4
4,1 5
8,2,1,3 6
2 7
6,4,1,6 8
5 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 30-8-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 30-8-2020

G8 95
G7 404
G6 1441 5981 6548
G5 5244
G4 81254 77223 40935 92180
76434 78813 38471
G3 84969 64754
G2 28277
G1 70334
ĐB 005981
Đầu Đuôi
0 4
1 3
2 3
3 5,4,4
4 1,8,4
5 4,4
6 9
7 1,7
8 1,0,1
9 5
Đầu Đuôi
8 0
4,8,7,8 1
- 2
2,1 3
0,4,5,3,5,3 4
9,3 5
- 6
7 7
4 8
6 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 23-8-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 23-8-2020

G8 57
G7 364
G6 2742 8235 3672
G5 8607
G4 25828 43703 73901 65153
59127 01296 91114
G3 86553 20678
G2 77570
G1 19032
ĐB 046258
Đầu Đuôi
0 7,3,1
1 4
2 8,7
3 5,2
4 2
5 7,3,3,8
6 4
7 2,8,0
8 -
9 6
Đầu Đuôi
7 0
0 1
4,7,3 2
0,5,5 3
6,1 4
3 5
9 6
5,0,2 7
2,7,5 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 16-8-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 16-8-2020

G8 83
G7 817
G6 3697 5705 2125
G5 3154
G4 51307 15321 12027 23347
84522 28777 11512
G3 56782 25554
G2 57308
G1 67295
ĐB 313970
Đầu Đuôi
0 5,7,8
1 7,2
2 5,1,7,2
3 -
4 7
5 4,4
6 -
7 7,0
8 3,2
9 7,5
Đầu Đuôi
7 0
2 1
2,1,8 2
8 3
5,5 4
0,2,9 5
- 6
1,9,0,2,4,7 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 9-8-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 9-8-2020

G8 34
G7 992
G6 0147 8349 7765
G5 4795
G4 94968 53828 09139 71413
79731 26803 84528
G3 98881 49758
G2 24023
G1 20455
ĐB 108687
Đầu Đuôi
0 3
1 3
2 8,8,3
3 4,9,1
4 7,9
5 8,5
6 5,8
7 -
8 1,7
9 2,5
Đầu Đuôi
- 0
3,8 1
9 2
1,0,2 3
3 4
6,9,5 5
- 6
4,8 7
6,2,2,5 8
4,3 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 2-8-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 2-8-2020

G8 59
G7 990
G6 8926 7484 6434
G5 3083
G4 38443 46438 78382 19377
17477 30297 06073
G3 74907 14280
G2 07320
G1 04318
ĐB 796061
Đầu Đuôi
0 7
1 8
2 6,0
3 4,8
4 3
5 9
6 1
7 7,7,3
8 4,3,2,0
9 0,7
Đầu Đuôi
9,8,2 0
6 1
8 2
8,4,7 3
8,3 4
- 5
2 6
7,7,9,0 7
3,1 8
5 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 26-7-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 26-7-2020

G8 30
G7 245
G6 1901 4536 9302
G5 0907
G4 34841 00915 45568 37956
44910 63455 44226
G3 16118 73445
G2 07069
G1 70396
ĐB 109680
Đầu Đuôi
0 1,2,7
1 5,0,8
2 6
3 0,6
4 5,1,5
5 6,5
6 8,9
7 -
8 0
9 6
Đầu Đuôi
3,1,8 0
0,4 1
0 2
- 3
- 4
4,1,5,4 5
3,5,2,9 6
0 7
6,1 8
6 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 19-7-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 19-7-2020

G8 33
G7 414
G6 9181 5318 0968
G5 9238
G4 73891 63577 10340 17592
73148 10128 93947
G3 85486 47462
G2 87669
G1 78117
ĐB 660492
Đầu Đuôi
0 -
1 4,8,7
2 8
3 3,8
4 0,8,7
5 -
6 8,2,9
7 7
8 1,6
9 1,2,2
Đầu Đuôi
4 0
8,9 1
9,6,9 2
3 3
1 4
- 5
8 6
7,4,1 7
1,6,3,4,2 8
6 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 12-7-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 12-7-2020

G8 56
G7 811
G6 0888 5226 9221
G5 0100
G4 60196 69114 16782 66740
04604 34415 69786
G3 19433 85462
G2 77479
G1 31682
ĐB 547952
Đầu Đuôi
0 0,4
1 1,4,5
2 6,1
3 3
4 0
5 6,2
6 2
7 9
8 8,2,6,2
9 6
Đầu Đuôi
0,4 0
1,2 1
8,6,8,5 2
3 3
1,0 4
1 5
5,2,9,8 6
- 7
8 8
7 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 5-7-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 5-7-2020

G8 31
G7 501
G6 9538 6349 1477
G5 4329
G4 41991 42807 01132 05809
46220 32387 43694
G3 10296 94225
G2 80921
G1 24724
ĐB 251470
Đầu Đuôi
0 1,7,9
1 -
2 9,0,5,1,4
3 1,8,2
4 9
5 -
6 -
7 7,0
8 7
9 1,4,6
Đầu Đuôi
2,7 0
3,0,9,2 1
3 2
- 3
9,2 4
2 5
9 6
7,0,8 7
3 8
4,2,0 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 28-6-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 28-6-2020

G8 00
G7 606
G6 6650 7010 8286
G5 9817
G4 38778 85517 72681 65381
14692 54233 40073
G3 12326 36631
G2 78859
G1 16502
ĐB 551158
Đầu Đuôi
0 0,6,2
1 0,7,7
2 6
3 3,1
4 -
5 0,9,8
6 -
7 8,3
8 6,1,1
9 2
Đầu Đuôi
0,5,1 0
8,8,3 1
9,0 2
3,7 3
- 4
- 5
0,8,2 6
1,1 7
7,5 8
5 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 21-6-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 21-6-2020

G8 91
G7 385
G6 4338 5094 2942
G5 8960
G4 16778 29697 84540 31341
38347 97494 25868
G3 75911 79453
G2 59350
G1 90682
ĐB 423701
Đầu Đuôi
0 1
1 1
2 -
3 8
4 2,0,1,7
5 3,0
6 0,8
7 8
8 5,2
9 1,4,7,4
Đầu Đuôi
6,4,5 0
9,4,1,0 1
4,8 2
5 3
9,9 4
8 5
- 6
9,4 7
3,7,6 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 14-6-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 14-6-2020

G8 51
G7 073
G6 4140 6095 5017
G5 3030
G4 93810 13334 49316 96471
14069 75174 05027
G3 14627 73126
G2 28703
G1 36681
ĐB 482548
Đầu Đuôi
0 3
1 7,0,6
2 7,7,6
3 0,4
4 0,8
5 1
6 9
7 3,1,4
8 1
9 5
Đầu Đuôi
4,3,1 0
5,7,8 1
- 2
7,0 3
3,7 4
9 5
1,2 6
1,2,2 7
4 8
6 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 7-6-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 7-6-2020

G8 90
G7 860
G6 4027 5273 5672
G5 8206
G4 72146 42022 74613 20181
74854 32107 95034
G3 43014 17701
G2 29562
G1 42439
ĐB 415638
Đầu Đuôi
0 6,7,1
1 3,4
2 7,2
3 4,9,8
4 6
5 4
6 0,2
7 3,2
8 1
9 0
Đầu Đuôi
9,6 0
8,0 1
7,2,6 2
7,1 3
5,3,1 4
- 5
0,4 6
2,0 7
3 8
3 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 31-5-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 31-5-2020

G8 68
G7 853
G6 0795 4763 4842
G5 2787
G4 27030 88830 82731 19700
23588 69457 89295
G3 61461 25841
G2 65940
G1 18874
ĐB 140266
Đầu Đuôi
0 0
1 -
2 -
3 0,0,1
4 2,1,0
5 3,7
6 8,3,1,6
7 4
8 7,8
9 5,5
Đầu Đuôi
3,3,0,4 0
3,6,4 1
4 2
5,6 3
7 4
9,9 5
6 6
8,5 7
6,8 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 24-5-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 24-5-2020

G8 65
G7 668
G6 5870 7027 0349
G5 4670
G4 61842 85106 44537 61521
45884 79211 11495
G3 47363 70629
G2 68666
G1 15370
ĐB 151901
Đầu Đuôi
0 6,1
1 1
2 7,1,9
3 7
4 9,2
5 -
6 5,8,3,6
7 0,0,0
8 4
9 5
Đầu Đuôi
7,7,7 0
2,1,0 1
4 2
6 3
8 4
6,9 5
0,6 6
2,3 7
6 8
4,2 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 17-5-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 17-5-2020

G8 12
G7 896
G6 5785 0851 7847
G5 4084
G4 59779 73625 33454 27721
91379 13052 94206
G3 53020 31946
G2 52795
G1 39325
ĐB 404759
Đầu Đuôi
0 6
1 2
2 5,1,0,5
3 -
4 7,6
5 1,4,2,9
6 -
7 9,9
8 5,4
9 6,5
Đầu Đuôi
2 0
5,2 1
1,5 2
- 3
8,5 4
8,2,9,2 5
9,0,4 6
4 7
- 8
7,7,5 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 10-5-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 10-5-2020

G8 78
G7 398
G6 2593 9032 0216
G5 2358
G4 92694 36591 84594 81848
91977 84412 72006
G3 36999 77165
G2 43041
G1 35571
ĐB 985588
Đầu Đuôi
0 6
1 6,2
2 -
3 2
4 8,1
5 8
6 5
7 8,7,1
8 8
9 8,3,4,1,4,9
Đầu Đuôi
- 0
9,4,7 1
3,1 2
9 3
9,9 4
6 5
1,0 6
7 7
7,9,5,4,8 8
9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt