XSKT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Kon Tum 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 12-7-2020

G8 56
G7 811
G6 0888 5226 9221
G5 0100
G4 60196 69114 16782 66740
04604 34415 69786
G3 19433 85462
G2 77479
G1 31682
ĐB 547952
Đầu Đuôi
0 0,4
1 1,4,5
2 6,1
3 3
4 0
5 6,2
6 2
7 9
8 8,2,6,2
9 6
Đầu Đuôi
0,4 0
1,2 1
8,6,8,5 2
3 3
1,0 4
1 5
5,2,9,8 6
- 7
8 8
7 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Kon Tum trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
06 11 lần 79 11 lần 95 11 lần 47 11 lần 94 10 lần
60 9 lần 21 8 lần 85 7 lần 40 7 lần 42 7 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Kon Tum

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
75 27 ngày 05/01/2020
55 27 ngày 05/01/2020
36 20 ngày 23/02/2020
19 20 ngày 23/02/2020
08 18 ngày 08/03/2020
43 17 ngày 15/03/2020
45 16 ngày 22/03/2020
35 16 ngày 22/03/2020
28 11 ngày 26/04/2020
23 11 ngày 26/04/2020

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 5-7-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 5-7-2020

G8 31
G7 501
G6 9538 6349 1477
G5 4329
G4 41991 42807 01132 05809
46220 32387 43694
G3 10296 94225
G2 80921
G1 24724
ĐB 251470
Đầu Đuôi
0 1,7,9
1 -
2 9,0,5,1,4
3 1,8,2
4 9
5 -
6 -
7 7,0
8 7
9 1,4,6
Đầu Đuôi
2,7 0
3,0,9,2 1
3 2
- 3
9,2 4
2 5
9 6
7,0,8 7
3 8
4,2,0 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 28-6-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 28-6-2020

G8 00
G7 606
G6 6650 7010 8286
G5 9817
G4 38778 85517 72681 65381
14692 54233 40073
G3 12326 36631
G2 78859
G1 16502
ĐB 551158
Đầu Đuôi
0 0,6,2
1 0,7,7
2 6
3 3,1
4 -
5 0,9,8
6 -
7 8,3
8 6,1,1
9 2
Đầu Đuôi
0,5,1 0
8,8,3 1
9,0 2
3,7 3
- 4
- 5
0,8,2 6
1,1 7
7,5 8
5 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 21-6-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 21-6-2020

G8 91
G7 385
G6 4338 5094 2942
G5 8960
G4 16778 29697 84540 31341
38347 97494 25868
G3 75911 79453
G2 59350
G1 90682
ĐB 423701
Đầu Đuôi
0 1
1 1
2 -
3 8
4 2,0,1,7
5 3,0
6 0,8
7 8
8 5,2
9 1,4,7,4
Đầu Đuôi
6,4,5 0
9,4,1,0 1
4,8 2
5 3
9,9 4
8 5
- 6
9,4 7
3,7,6 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 14-6-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 14-6-2020

G8 51
G7 073
G6 4140 6095 5017
G5 3030
G4 93810 13334 49316 96471
14069 75174 05027
G3 14627 73126
G2 28703
G1 36681
ĐB 482548
Đầu Đuôi
0 3
1 7,0,6
2 7,7,6
3 0,4
4 0,8
5 1
6 9
7 3,1,4
8 1
9 5
Đầu Đuôi
4,3,1 0
5,7,8 1
- 2
7,0 3
3,7 4
9 5
1,2 6
1,2,2 7
4 8
6 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 7-6-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 7-6-2020

G8 90
G7 860
G6 4027 5273 5672
G5 8206
G4 72146 42022 74613 20181
74854 32107 95034
G3 43014 17701
G2 29562
G1 42439
ĐB 415638
Đầu Đuôi
0 6,7,1
1 3,4
2 7,2
3 4,9,8
4 6
5 4
6 0,2
7 3,2
8 1
9 0
Đầu Đuôi
9,6 0
8,0 1
7,2,6 2
7,1 3
5,3,1 4
- 5
0,4 6
2,0 7
3 8
3 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 31-5-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 31-5-2020

G8 68
G7 853
G6 0795 4763 4842
G5 2787
G4 27030 88830 82731 19700
23588 69457 89295
G3 61461 25841
G2 65940
G1 18874
ĐB 140266
Đầu Đuôi
0 0
1 -
2 -
3 0,0,1
4 2,1,0
5 3,7
6 8,3,1,6
7 4
8 7,8
9 5,5
Đầu Đuôi
3,3,0,4 0
3,6,4 1
4 2
5,6 3
7 4
9,9 5
6 6
8,5 7
6,8 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 24-5-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 24-5-2020

G8 65
G7 668
G6 5870 7027 0349
G5 4670
G4 61842 85106 44537 61521
45884 79211 11495
G3 47363 70629
G2 68666
G1 15370
ĐB 151901
Đầu Đuôi
0 6,1
1 1
2 7,1,9
3 7
4 9,2
5 -
6 5,8,3,6
7 0,0,0
8 4
9 5
Đầu Đuôi
7,7,7 0
2,1,0 1
4 2
6 3
8 4
6,9 5
0,6 6
2,3 7
6 8
4,2 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 17-5-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 17-5-2020

G8 12
G7 896
G6 5785 0851 7847
G5 4084
G4 59779 73625 33454 27721
91379 13052 94206
G3 53020 31946
G2 52795
G1 39325
ĐB 404759
Đầu Đuôi
0 6
1 2
2 5,1,0,5
3 -
4 7,6
5 1,4,2,9
6 -
7 9,9
8 5,4
9 6,5
Đầu Đuôi
2 0
5,2 1
1,5 2
- 3
8,5 4
8,2,9,2 5
9,0,4 6
4 7
- 8
7,7,5 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 10-5-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 10-5-2020

G8 78
G7 398
G6 2593 9032 0216
G5 2358
G4 92694 36591 84594 81848
91977 84412 72006
G3 36999 77165
G2 43041
G1 35571
ĐB 985588
Đầu Đuôi
0 6
1 6,2
2 -
3 2
4 8,1
5 8
6 5
7 8,7,1
8 8
9 8,3,4,1,4,9
Đầu Đuôi
- 0
9,4,7 1
3,1 2
9 3
9,9 4
6 5
1,0 6
7 7
7,9,5,4,8 8
9 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 3-5-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 3-5-2020

G8 42
G7 167
G6 8899 8054 1018
G5 5241
G4 41993 13747 57764 78279
44837 89376 22829
G3 14130 27605
G2 51725
G1 94894
ĐB 191411
Đầu Đuôi
0 5
1 8,1
2 9,5
3 7,0
4 2,1,7
5 4
6 7,4
7 9,6
8 -
9 9,3,4
Đầu Đuôi
3 0
4,1 1
4 2
9 3
5,6,9 4
0,2 5
7 6
6,4,3 7
1 8
9,7,2 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 26-4-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 26-4-2020

G8 67
G7 823
G6 4676 5451 4213
G5 8441
G4 88078 66144 26147 55070
53944 27779 53680
G3 69986 67683
G2 64089
G1 99128
ĐB 155397
Đầu Đuôi
0 -
1 3
2 3,8
3 -
4 1,4,7,4
5 1
6 7
7 6,8,0,9
8 0,6,3,9
9 7
Đầu Đuôi
7,8 0
5,4 1
- 2
2,1,8 3
4,4 4
- 5
7,8 6
6,4,9 7
7,2 8
7,8 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 19-4-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 19-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 12-4-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 12-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 5-4-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 5-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 29-3-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 29-3-2020

G8 50
G7 180
G6 6385 6306 5785
G5 1789
G4 45595 00515 17867 28206
79020 82790 70781
G3 16974 52344
G2 22266
G1 04591
ĐB 192597
Đầu Đuôi
0 6,6
1 5
2 0
3 -
4 4
5 0
6 7,6
7 4
8 0,5,5,9,1
9 5,0,1,7
Đầu Đuôi
5,8,2,9 0
8,9 1
- 2
- 3
7,4 4
8,8,9,1 5
0,0,6 6
6,9 7
- 8
8 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 22-3-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 22-3-2020

G8 54
G7 435
G6 1432 0964 3494
G5 1604
G4 56545 67394 34939 26718
77745 73769 45285
G3 69728 71154
G2 15226
G1 38074
ĐB 561978
Đầu Đuôi
0 4
1 8
2 8,6
3 5,2,9
4 5,5
5 4,4
6 4,9
7 4,8
8 5
9 4,4
Đầu Đuôi
- 0
- 1
3 2
- 3
5,6,9,0,9,5,7 4
3,4,4,8 5
2 6
- 7
1,2,7 8
3,6 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 15-3-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 15-3-2020

G8 97
G7 898
G6 3799 0537 9306
G5 7027
G4 61716 14569 75091 35598
51605 72114 81137
G3 31822 59435
G2 59443
G1 42912
ĐB 275447
Đầu Đuôi
0 6,5
1 6,4,2
2 7,2
3 7,7,5
4 3,7
5 -
6 9
7 -
8 -
9 7,8,9,1,8
Đầu Đuôi
- 0
9 1
2,1 2
4 3
1 4
0,3 5
0,1 6
9,3,2,3,4 7
9,9 8
9,6 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 8-3-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 8-3-2020

G8 94
G7 261
G6 7747 6369 4595
G5 0305
G4 94435 43160 92149 42164
13879 11908 04005
G3 75157 49589
G2 15885
G1 12669
ĐB 184615
Đầu Đuôi
0 5,8,5
1 5
2 -
3 5
4 7,9
5 7
6 1,9,0,4,9
7 9
8 9,5
9 4,5
Đầu Đuôi
6 0
6 1
- 2
- 3
9,6 4
9,0,3,0,8,1 5
- 6
4,5 7
0 8
6,4,7,8,6 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 1-3-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 1-3-2020

G8 94
G7 268
G6 5644 3480 9152
G5 0913
G4 12743 48320 23690 96463
78602 85926 12938
G3 57714 06821
G2 50150
G1 41648
ĐB 605400
Đầu Đuôi
0 2,0
1 3,4
2 0,6,1
3 8
4 4,3,8
5 2,0
6 8,3
7 -
8 0
9 4,0
Đầu Đuôi
8,2,9,5,0 0
2 1
5,0 2
1,4,6 3
9,4,1 4
- 5
2 6
- 7
6,3,4 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 23-2-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 23-2-2020

G8 72
G7 345
G6 6295 0907 8936
G5 1580
G4 76277 50098 93160 22419
65224 16290 01801
G3 31084 56610
G2 68761
G1 12141
ĐB 390560
Đầu Đuôi
0 7,1
1 9,0
2 4
3 6
4 5,1
5 -
6 0,1,0
7 2,7
8 0,4
9 5,8,0
Đầu Đuôi
8,6,9,1,6 0
0,6,4 1
7 2
- 3
2,8 4
4,9 5
3 6
0,7 7
9 8
1 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 16-2-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 16-2-2020

G8 89
G7 422
G6 7222 5165 1447
G5 9885
G4 09125 48747 09446 85308
24964 47879 39922
G3 97797 21483
G2 82760
G1 26059
ĐB 082926
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 2,2,5,2,6
3 -
4 7,7,6
5 9
6 5,4,0
7 9
8 9,5,3
9 7
Đầu Đuôi
6 0
- 1
2,2,2 2
8 3
6 4
6,8,2 5
4,2 6
4,4,9 7
0 8
8,7,5 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 9-2-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 9-2-2020

G8 77
G7 495
G6 3340 7262 5280
G5 0395
G4 11681 10324 57006 38036
99732 78312 73104
G3 74108 73779
G2 31519
G1 89884
ĐB 553673
Đầu Đuôi
0 6,4,8
1 2,9
2 4
3 6,2
4 0
5 -
6 2
7 7,9,3
8 0,1,4
9 5,5
Đầu Đuôi
4,8 0
8 1
6,3,1 2
7 3
2,0,8 4
9,9 5
0,3 6
7 7
0 8
7,1 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 2-2-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 2-2-2020

G8 99
G7 897
G6 7397 4845 7002
G5 7878
G4 06147 34213 73753 31167
74360 19780 45024
G3 88017 05632
G2 78979
G1 81776
ĐB 488635
Đầu Đuôi
0 2
1 3,7
2 4
3 2,5
4 5,7
5 3
6 7,0
7 8,9,6
8 0
9 9,7,7
Đầu Đuôi
6,8 0
- 1
0,3 2
1,5 3
2 4
4,3 5
7 6
9,9,4,6,1 7
7 8
9,7 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 26-1-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 26-1-2020

G8 91
G7 121
G6 8761 2834 3368
G5 0910
G4 49831 30323 06614 29295
89221 34713 14328
G3 16415 80172
G2 25065
G1 58483
ĐB 768587
Đầu Đuôi
0 -
1 0,4,3,5
2 1,3,1,8
3 4,1
4 -
5 -
6 1,8,5
7 2
8 3,7
9 1,5
Đầu Đuôi
1 0
9,2,6,3,2 1
7 2
2,1,8 3
3,1 4
9,1,6 5
- 6
8 7
6,2 8
- 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 19-1-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 19-1-2020

G8 89
G7 214
G6 3502 3470 6242
G5 3724
G4 47627 86403 67540 12549
58644 12742 75360
G3 19704 49006
G2 68901
G1 54229
ĐB 333664
Đầu Đuôi
0 2,3,4,6,1
1 4
2 4,7,9
3 -
4 2,0,9,4,2
5 -
6 0,4
7 0
8 9
9 -
Đầu Đuôi
7,4,6 0
0 1
0,4,4 2
0 3
1,2,4,0,6 4
- 5
0 6
2 7
- 8
8,4,2 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 12-1-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 12-1-2020

G8 73
G7 947
G6 8642 5778 0139
G5 7970
G4 80574 11184 33769 45823
48439 74979 91024
G3 78844 82845
G2 91696
G1 13214
ĐB 126760
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 3,4
3 9,9
4 7,2,4,5
5 -
6 9,0
7 3,8,0,4,9
8 4
9 6
Đầu Đuôi
7,6 0
- 1
4 2
7,2 3
7,8,2,4,1 4
4 5
9 6
4 7
7 8
3,6,3,7 9

Kết quả xổ số Kon Tum chủ nhật ngày 5-1-2020

XSMT » XSMT chủ nhật » SX KT » XS KT ngày 5-1-2020

G8 19
G7 611
G6 1658 1604 6818
G5 1471
G4 47336 91521 16757 61106
19075 70234 84476
G3 96808 63816
G2 60825
G1 61472
ĐB 706355
Đầu Đuôi
0 4,6,8
1 9,1,8,6
2 1,5
3 6,4
4 -
5 8,7,5
6 -
7 1,5,6,2
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
1,7,2 1
7 2
- 3
0,3 4
7,2,5 5
3,0,7,1 6
5 7
5,1,0 8
1 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt