XSLA 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Long An 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 26-9-2020

G8 91
G7 370
G6 8226 6191 7831
G5 6412
G4 62242 97075 63771 46752
92765 25465 42241
G3 45023 52393
G2 89996
G1 77320
ĐB 453558
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 6,3,0
3 1
4 2,1
5 2,8
6 5,5
7 0,5,1
8 -
9 1,1,3,6
Đầu Đuôi
7,2 0
9,9,3,7,4 1
1,4,5 2
2,9 3
- 4
7,6,6 5
2,9 6
- 7
5 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Long An trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
58 10 lần 38 9 lần 25 9 lần 95 9 lần 61 8 lần
63 8 lần 80 8 lần 69 8 lần 20 8 lần 75 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Long An

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
73 27 ngày 21/03/2020
29 19 ngày 16/05/2020
77 18 ngày 23/05/2020
40 17 ngày 30/05/2020
72 16 ngày 06/06/2020
22 16 ngày 06/06/2020
62 16 ngày 06/06/2020
92 15 ngày 13/06/2020
19 15 ngày 13/06/2020
60 14 ngày 20/06/2020

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 19-9-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 19-9-2020

G8 46
G7 580
G6 0453 4853 2351
G5 9700
G4 71743 17025 73961 94307
91563 68107 59679
G3 28802 47844
G2 86920
G1 25343
ĐB 072445
Đầu Đuôi
0 0,7,7,2
1 -
2 5,0
3 -
4 6,3,4,3,5
5 3,3,1
6 1,3
7 9
8 0
9 -
Đầu Đuôi
8,0,2 0
5,6 1
0 2
5,5,4,6,4 3
4 4
2,4 5
4 6
0,0 7
- 8
7 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 12-9-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 12-9-2020

G8 76
G7 558
G6 9341 1170 1425
G5 4704
G4 80906 70634 49118 76543
50161 84394 46367
G3 03150 53058
G2 43121
G1 23320
ĐB 076451
Đầu Đuôi
0 4,6
1 8
2 5,1,0
3 4
4 1,3
5 8,0,8,1
6 1,7
7 6,0
8 -
9 4
Đầu Đuôi
7,5,2 0
4,6,2,5 1
- 2
4 3
0,3,9 4
2 5
7,0 6
6 7
5,1,5 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 5-9-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 5-9-2020

G8 01
G7 345
G6 1474 2033 5430
G5 6895
G4 12041 38083 27661 58037
96927 04648 56270
G3 13024 84466
G2 93655
G1 04906
ĐB 018490
Đầu Đuôi
0 1,6
1 -
2 7,4
3 3,0,7
4 5,1,8
5 5
6 1,6
7 4,0
8 3
9 5,0
Đầu Đuôi
3,7,9 0
0,4,6 1
- 2
3,8 3
7,2 4
4,9,5 5
6,0 6
3,2 7
4 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 29-8-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 29-8-2020

G8 54
G7 938
G6 2504 1505 4816
G5 4475
G4 76615 39169 14000 46485
61648 12923 59500
G3 89614 39746
G2 96864
G1 33008
ĐB 791918
Đầu Đuôi
0 4,5,0,0,8
1 6,5,4,8
2 3
3 8
4 8,6
5 4
6 9,4
7 5
8 5
9 -
Đầu Đuôi
0,0 0
- 1
- 2
2 3
5,0,1,6 4
0,7,1,8 5
1,4 6
- 7
3,4,0,1 8
6 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 22-8-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 22-8-2020

G8 93
G7 416
G6 8799 3993 5259
G5 0552
G4 30398 09312 07036 64954
21931 83313 10084
G3 39937 39802
G2 48307
G1 37070
ĐB 710089
Đầu Đuôi
0 2,7
1 6,2,3
2 -
3 6,1,7
4 -
5 9,2,4
6 -
7 0
8 4,9
9 3,9,3,8
Đầu Đuôi
7 0
3 1
5,1,0 2
9,9,1 3
5,8 4
- 5
1,3 6
3,0 7
9 8
9,5,8 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 15-8-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 15-8-2020

G8 32
G7 766
G6 5117 1410 6435
G5 5175
G4 73496 95471 62679 27335
96558 26833 77903
G3 52958 63391
G2 63183
G1 07834
ĐB 190990
Đầu Đuôi
0 3
1 7,0
2 -
3 2,5,5,3,4
4 -
5 8,8
6 6
7 5,1,9
8 3
9 6,1,0
Đầu Đuôi
1,9 0
7,9 1
3 2
3,0,8 3
3 4
3,7,3 5
6,9 6
1 7
5,5 8
7 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 8-8-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 8-8-2020

G8 21
G7 968
G6 6563 2305 8695
G5 0961
G4 81205 28694 44058 76138
13982 01788 12090
G3 09811 22838
G2 60265
G1 12681
ĐB 694115
Đầu Đuôi
0 5,5
1 1,5
2 1
3 8,8
4 -
5 8
6 8,3,1,5
7 -
8 2,8,1
9 5,4,0
Đầu Đuôi
9 0
2,6,1,8 1
8 2
6 3
9 4
0,9,0,6,1 5
- 6
- 7
6,5,3,8,3 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 1-8-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 1-8-2020

G8 74
G7 301
G6 3734 2138 8963
G5 4810
G4 17532 40609 98998 63993
77717 30184 08398
G3 92327 06416
G2 77210
G1 68495
ĐB 983009
Đầu Đuôi
0 1,9,9
1 0,7,6,0
2 7
3 4,8,2
4 -
5 -
6 3
7 4
8 4
9 8,3,8,5
Đầu Đuôi
1,1 0
0 1
3 2
6,9 3
7,3,8 4
9 5
1 6
1,2 7
3,9,9 8
0,0 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 25-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 25-7-2020

G8 59
G7 748
G6 8859 2101 6942
G5 5061
G4 70900 99591 13400 56987
00764 97406 99407
G3 81365 00530
G2 59686
G1 08602
ĐB 580844
Đầu Đuôi
0 1,0,0,6,7,2
1 -
2 -
3 0
4 8,2,4
5 9,9
6 1,4,5
7 -
8 7,6
9 1
Đầu Đuôi
0,0,3 0
0,6,9 1
4,0 2
- 3
6,4 4
6 5
0,8 6
8,0 7
4 8
5,5 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 18-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 18-7-2020

G8 35
G7 330
G6 2269 2263 4076
G5 6004
G4 75867 62664 87123 97775
15945 85190 87205
G3 99703 71912
G2 02041
G1 69518
ĐB 466291
Đầu Đuôi
0 4,5,3
1 2,8
2 3
3 5,0
4 5,1
5 -
6 9,3,7,4
7 6,5
8 -
9 0,1
Đầu Đuôi
3,9 0
4,9 1
1 2
6,2,0 3
0,6 4
3,7,4,0 5
7 6
6 7
1 8
6 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 11-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 11-7-2020

G8 46
G7 425
G6 6933 9337 9558
G5 4025
G4 24669 78438 20642 42749
81176 80033 00396
G3 99254 79620
G2 22198
G1 53699
ĐB 401424
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 5,5,0,4
3 3,7,8,3
4 6,2,9
5 8,4
6 9
7 6
8 -
9 6,8,9
Đầu Đuôi
2 0
- 1
4 2
3,3 3
5,2 4
2,2 5
4,7,9 6
3 7
5,3,9 8
6,4,9 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 4-7-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 4-7-2020

G8 76
G7 578
G6 8770 7947 0761
G5 2121
G4 40911 56513 68325 34035
90412 32598 40635
G3 51808 83012
G2 12608
G1 86403
ĐB 930736
Đầu Đuôi
0 8,8,3
1 1,3,2,2
2 1,5
3 5,5,6
4 7
5 -
6 1
7 6,8,0
8 -
9 8
Đầu Đuôi
7 0
6,2,1 1
1,1 2
1,0 3
- 4
2,3,3 5
7,3 6
4 7
7,9,0,0 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 27-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 27-6-2020

G8 54
G7 754
G6 3993 7259 7691
G5 3516
G4 07400 55074 68657 24337
26413 88741 38215
G3 44578 31890
G2 93817
G1 63708
ĐB 702528
Đầu Đuôi
0 0,8
1 6,3,5,7
2 8
3 7
4 1
5 4,4,9,7
6 -
7 4,8
8 -
9 3,1,0
Đầu Đuôi
0,9 0
9,4 1
- 2
9,1 3
5,5,7 4
1 5
1 6
5,3,1 7
7,0,2 8
5 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 20-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 20-6-2020

G8 07
G7 158
G6 8895 1860 4811
G5 6587
G4 17753 36171 35556 84211
10169 43339 47901
G3 44251 25038
G2 82732
G1 55053
ĐB 736848
Đầu Đuôi
0 7,1
1 1,1
2 -
3 9,8,2
4 8
5 8,3,6,1,3
6 0,9
7 1
8 7
9 5
Đầu Đuôi
6 0
1,7,1,0,5 1
3 2
5,5 3
- 4
9 5
5 6
0,8 7
5,3,4 8
6,3 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 13-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 13-6-2020

G8 27
G7 606
G6 0566 3613 0184
G5 9202
G4 77118 23026 60139 58253
63056 67427 38244
G3 80519 46587
G2 15713
G1 66092
ĐB 540909
Đầu Đuôi
0 6,2,9
1 3,8,9,3
2 7,6,7
3 9
4 4
5 3,6
6 6
7 -
8 4,7
9 2
Đầu Đuôi
- 0
- 1
0,9 2
1,5,1 3
8,4 4
- 5
0,6,2,5 6
2,2,8 7
1 8
3,1,0 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 6-6-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 6-6-2020

G8 75
G7 702
G6 1389 1285 0972
G5 6625
G4 40238 41420 54180 72479
97675 42659 71175
G3 36669 33022
G2 38538
G1 03662
ĐB 824868
Đầu Đuôi
0 2
1 -
2 5,0,2
3 8,8
4 -
5 9
6 9,2,8
7 5,2,9,5,5
8 9,5,0
9 -
Đầu Đuôi
2,8 0
- 1
0,7,2,6 2
- 3
- 4
7,8,2,7,7 5
- 6
- 7
3,3,6 8
8,7,5,6 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 30-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 30-5-2020

G8 80
G7 086
G6 7698 2354 9609
G5 1858
G4 26900 75280 99341 00642
51840 25232 28703
G3 98395 59593
G2 48527
G1 13775
ĐB 900163
Đầu Đuôi
0 9,0,3
1 -
2 7
3 2
4 1,2,0
5 4,8
6 3
7 5
8 0,6,0
9 8,5,3
Đầu Đuôi
8,0,8,4 0
4 1
4,3 2
0,9,6 3
5 4
9,7 5
8 6
2 7
9,5 8
0 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 23-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 23-5-2020

G8 32
G7 442
G6 4092 6284 7553
G5 7861
G4 36625 89494 69203 40350
62024 33185 42919
G3 93877 99886
G2 60466
G1 87620
ĐB 813192
Đầu Đuôi
0 3
1 9
2 5,4,0
3 2
4 2
5 3,0
6 1,6
7 7
8 4,5,6
9 2,4,2
Đầu Đuôi
5,2 0
6 1
3,4,9,9 2
5,0 3
8,9,2 4
2,8 5
8,6 6
7 7
- 8
1 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 16-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 16-5-2020

G8 25
G7 242
G6 1489 7363 1745
G5 9239
G4 15658 38580 25725 65554
20411 78901 93136
G3 82832 01455
G2 73647
G1 69207
ĐB 134729
Đầu Đuôi
0 1,7
1 1
2 5,5,9
3 9,6,2
4 2,5,7
5 8,4,5
6 3
7 -
8 9,0
9 -
Đầu Đuôi
8 0
1,0 1
4,3 2
6 3
5 4
2,4,2,5 5
3 6
4,0 7
5 8
8,3,2 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 9-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 9-5-2020

G8 99
G7 072
G6 9801 6828 9830
G5 2699
G4 65634 12170 44844 82448
32280 26796 05704
G3 40920 56890
G2 74366
G1 17636
ĐB 113671
Đầu Đuôi
0 1,4
1 -
2 8,0
3 0,4,6
4 4,8
5 -
6 6
7 2,0,1
8 0
9 9,9,6,0
Đầu Đuôi
3,7,8,2,9 0
0,7 1
7 2
- 3
3,4,0 4
- 5
9,6,3 6
- 7
2,4 8
9,9 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 2-5-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 2-5-2020

G8 83
G7 928
G6 3376 8718 8674
G5 5398
G4 63118 63979 00865 55995
46182 55915 54983
G3 17555 47014
G2 98179
G1 00809
ĐB 972272
Đầu Đuôi
0 9
1 8,8,5,4
2 8
3 -
4 -
5 5
6 5
7 6,4,9,9,2
8 3,2,3
9 8,5
Đầu Đuôi
- 0
- 1
8,7 2
8,8 3
7,1 4
6,9,1,5 5
7 6
- 7
2,1,9,1 8
7,7,0 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 25-4-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 25-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 18-4-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 18-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 11-4-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 11-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 4-4-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 4-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 28-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 28-3-2020

G8 63
G7 446
G6 1744 9251 7395
G5 2646
G4 79692 74070 15683 37588
16040 08583 65439
G3 48393 53028
G2 48313
G1 29029
ĐB 548713
Đầu Đuôi
0 -
1 3,3
2 8,9
3 9
4 6,4,6,0
5 1
6 3
7 0
8 3,8,3
9 5,2,3
Đầu Đuôi
7,4 0
5 1
9 2
6,8,8,9,1,1 3
4 4
9 5
4,4 6
- 7
8,2 8
3,2 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 21-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 21-3-2020

G8 69
G7 320
G6 7434 2105 0169
G5 5976
G4 49527 46571 33153 40995
48743 64763 15839
G3 25373 35185
G2 48416
G1 75862
ĐB 584482
Đầu Đuôi
0 5
1 6
2 0,7
3 4,9
4 3
5 3
6 9,9,3,2
7 6,1,3
8 5,2
9 5
Đầu Đuôi
2 0
7 1
6,8 2
5,4,6,7 3
3 4
0,9,8 5
7,1 6
2 7
- 8
6,6,3 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 14-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 14-3-2020

G8 55
G7 217
G6 7606 0546 5369
G5 9385
G4 60811 86591 81757 41349
38221 19824 17839
G3 70250 62101
G2 90073
G1 37038
ĐB 175139
Đầu Đuôi
0 6,1
1 7,1
2 1,4
3 9,8,9
4 6,9
5 5,7,0
6 9
7 3
8 5
9 1
Đầu Đuôi
5 0
1,9,2,0 1
- 2
7 3
2 4
5,8 5
0,4 6
1,5 7
3 8
6,4,3,3 9

Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 7-3-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 7-3-2020

G8 15
G7 224
G6 6985 7611 2143
G5 0049
G4 02283 06006 22716 07016
93655 13047 07394
G3 04680 38961
G2 04580
G1 78895
ĐB 939074
Đầu Đuôi
0 6
1 5,1,6,6
2 4
3 -
4 3,9,7
5 5
6 1
7 4
8 5,3,0,0
9 4,5
Đầu Đuôi
8,8 0
1,6 1
- 2
4,8 3
2,9,7 4
1,8,5,9 5
0,1,1 6
4 7
- 8
4 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt