XSMB chủ nhật - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật hàng tuần

SXMB » SXMB chủ nhật » XS MB ngày 12-7-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 2LP - 3LP - 4LP - 9LP - 14LP - 14LP - 15LP
ĐB 28890
G1 64908
G2 02124 88693
G3 23230 59817 27693
80024 64008 10318
G4 3792 1337 6871 6362
G5 2900 6147 8579
3594 7515 0676
G6 342 048 111
G7 68 65 15 60
Đầu Đuôi
0 8,8,0
1 7,8,5,1,5
2 4,4
3 0,7
4 7,2,8
5 -
6 2,8,5,0
7 1,9,6
8 -
9 0,3,3,2,4
Đầu Đuôi
9,3,0,6 0
7,1 1
9,6,4 3
9,9 3
2,2,9 4
1,6,1 5
7 6
1,3,4 7
0,0,1,4,6 8
7 9
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp lôtô XSMB Thống kê lô gan XSMB
Quay thử XSMB Soi cầu XSMB

Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

Ký hiệu trúng ĐB: 2LX - 3LX - 11LX - 13LX - 14LX - 15LX
ĐB 11070
G1 81900
G2 93541 83224
G3 78501 89467 62358
98881 75755 37494
G4 2841 6916 5056 5898
G5 8252 4890 6811
0216 2411 2043
G6 525 144 656
G7 59 77 50 98
Đầu Đuôi
0 0,1
1 6,1,6,1
2 4,5
3 -
4 1,1,3,4
5 8,5,6,2,6,9,0
6 7
7 0,7
8 1
9 4,8,0,8
Đầu Đuôi
7,0,9,5 0
4,0,8,4,1,1 1
5 3
4 3
2,9,4 4
5,2 5
1,5,1,5 6
6,7 7
5,9,9 8
5 9

Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

Ký hiệu trúng ĐB: 9KE - 14KE - 3KE
ĐB 36351
G1 57190
G2 82085 17293
G3 54622 94979 94853
35043 37664 24341
G4 3878 3953 8623 9459
G5 1924 6386 8595
8743 7738 8050
G6 742 485 492
G7 10 92 90 09
Đầu Đuôi
0 9
1 0
2 2,3,4
3 8
4 3,1,3,2
5 1,3,3,9,0
6 4
7 9,8
8 5,6,5
9 0,3,5,2,2,0
Đầu Đuôi
9,5,1,9 0
5,4 1
2,4,9,9 3
9,5,4,5,2,4 3
6,2 4
8,9,8 5
8 6
- 7
7,3 8
7,5,0 9

Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

Ký hiệu trúng ĐB: 9KP - 13KP - 14KP
ĐB 25127
G1 98702
G2 02811 83835
G3 50839 80405 71353
92701 74561 45805
G4 9667 8190 3470 7125
G5 2896 9065 1902
3898 3786 5727
G6 940 559 121
G7 95 36 04 99
Đầu Đuôi
0 2,5,1,5,2,4
1 1
2 7,5,7,1
3 5,9,6
4 0
5 3,9
6 1,7,5
7 0
8 6
9 0,6,8,5,9
Đầu Đuôi
9,7,4 0
1,0,6,2 1
0,0 3
5 3
0 4
3,0,0,2,6,9 5
9,8,3 6
2,6,2 7
9 8
3,5,9 9

Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

Ký hiệu trúng ĐB: 6KX - 1KX - 11KX
ĐB 36374
G1 23994
G2 88493 28214
G3 25661 40172 03328
52439 39779 54185
G4 3849 1008 4607 7906
G5 9653 5232 6383
9209 4768 5306
G6 794 102 013
G7 78 01 49 53
Đầu Đuôi
0 8,7,6,9,6,2,1
1 4,3
2 8
3 9,2
4 9,9
5 3,3
6 1,8
7 4,2,9,8
8 5,3
9 4,3,4
Đầu Đuôi
- 0
6,0 1
7,3,0 3
9,5,8,1,5 3
7,9,1,9 4
8 5
0,0 6
0 7
2,0,6,7 8
3,7,4,0,4 9

Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

Ký hiệu trúng ĐB: 3HE - 11HE - 13HE
ĐB 88039
G1 66654
G2 72928 15628
G3 78776 19194 24750
76403 99938 25918
G4 8042 4074 5766 6648
G5 4019 0261 5932
3645 2821 1183
G6 421 108 519
G7 27 55 64 91
Đầu Đuôi
0 3,8
1 8,9,9
2 8,8,1,1,7
3 9,8,2
4 2,8,5
5 4,0,5
6 6,1,4
7 6,4
8 3
9 4,1
Đầu Đuôi
5 0
6,2,2,9 1
4,3 3
0,8 3
5,9,7,6 4
4,5 5
7,6 6
2 7
2,2,3,1,4,0 8
3,1,1 9

Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

Ký hiệu trúng ĐB: 9HP - 15HP - 4HP
ĐB 83834
G1 40366
G2 54794 04325
G3 90733 66649 68246
18251 14931 25781
G4 8941 3021 3538 4147
G5 1582 9369 9343
1664 0734 6952
G6 343 179 859
G7 48 17 77 61
Đầu Đuôi
0 -
1 7
2 5,1
3 4,3,1,8,4
4 9,6,1,7,3,3,8
5 1,2,9
6 6,9,4,1
7 9,7
8 1,2
9 4
Đầu Đuôi
- 0
5,3,8,4,2,6 1
8,5 3
3,4,4 3
3,9,6,3 4
2 5
6,4 6
4,1,7 7
3,4 8
4,6,7,5 9