XSMB chủ nhật - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật hàng tuần

SXMB » SXMB chủ nhật » XS MB ngày 12-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 8AB - 10AB - 4AB
ĐB 90880
G1 20246
G2 07376 98111
G3 60558 01090 36569
00440 41981 11569
G4 2615 3860 1044 4242
G5 5420 9608 5129
4131 3935 2159
G6 486 938 957
G7 08 24 53 65
Đầu Đuôi
0 8,8
1 1,5
2 0,9,4
3 1,5,8
4 6,0,4,2
5 8,9,7,3
6 9,9,0,5
7 6
8 0,1,6
9 0
Đầu Đuôi
8,9,4,6,2 0
1,8,3 1
4 3
5 3
4,2 4
1,3,6 5
4,7,8 6
5 7
5,0,3,0 8
6,6,2,5 9
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp lôtô XSMB Thống kê lô gan XSMB
Quay thử XSMB Soi cầu XSMB

Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

Ký hiệu trúng ĐB: 13AK - 7AK - 10AK
ĐB 45721
G1 49581
G2 90193 05073
G3 28749 57956 06164
80064 48288 65170
G4 9855 8994 8995 5266
G5 9974 7212 5754
4959 3908 9573
G6 829 162 636
G7 00 43 47 82
Đầu Đuôi
0 8,0
1 2
2 1,9
3 6
4 9,3,7
5 6,5,4,9
6 4,4,6,2
7 3,0,4,3
8 1,8,2
9 3,4,5
Đầu Đuôi
7,0 0
2,8 1
1,6,8 3
9,7,7,4 3
6,6,9,7,5 4
5,9 5
5,6,3 6
4 7
8,0 8
4,5,2 9

Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

Ký hiệu trúng ĐB: 11AS - 2AS - 13AS
ĐB 31701
G1 22760
G2 49305 35026
G3 90866 04092 27263
72704 38407 08896
G4 1593 0816 4711 1255
G5 8120 4328 6844
4860 6425 3001
G6 527 181 599
G7 85 51 52 55
Đầu Đuôi
0 1,5,4,7,1
1 6,1
2 6,0,8,5,7
3 -
4 4
5 5,1,2,5
6 0,6,3,0
7 -
8 1,5
9 2,6,3,9
Đầu Đuôi
6,2,6 0
0,1,0,8,5 1
9,5 3
6,9 3
0,4 4
0,5,2,8,5 5
2,6,9,1 6
0,2 7
2 8
9 9

Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

Ký hiệu trúng ĐB: 12ZX - 10ZX - 11ZX
ĐB 43242
G1 56186
G2 16829 17344
G3 87189 03781 77898
46970 48229 79350
G4 7401 5350 6333 9169
G5 0459 3226 5870
4924 2296 9308
G6 963 626 080
G7 13 80 53 12
Đầu Đuôi
0 1,8
1 3,2
2 9,9,6,4,6
3 3
4 2,4
5 0,0,9,3
6 9,3
7 0,0
8 6,9,1,0,0
9 8,6
Đầu Đuôi
7,5,5,7,8,8 0
8,0 1
4,1 3
3,6,1,5 3
4,2 4
- 5
8,2,9,2 6
- 7
9,0 8
2,8,2,6,5 9

Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

Ký hiệu trúng ĐB: 12ZP - 14ZP - 13ZP
ĐB 20806
G1 49281
G2 65901 43508
G3 27794 38051 45658
31813 50868 79741
G4 4072 2936 4375 0827
G5 7376 9802 5104
2614 7132 2627
G6 856 712 995
G7 25 97 53 06
Đầu Đuôi
0 6,1,8,2,4,6
1 3,4,2
2 7,7,5
3 6,2
4 1
5 1,8,6,3
6 8
7 2,5,6
8 1
9 4,5,7
Đầu Đuôi
- 0
8,0,5,4 1
7,0,3,1 3
1,5 3
9,0,1 4
7,9,2 5
0,3,7,5,0 6
2,2,9 7
0,5,6 8
- 9

Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

Ký hiệu trúng ĐB: 9ZF - 10ZF - 15ZF
ĐB 70840
G1 48639
G2 81448 53586
G3 19956 25150 83500
03325 39976 37619
G4 6944 3729 9163 6592
G5 2549 6178 8639
2290 6867 2566
G6 754 164 169
G7 96 42 77 12
Đầu Đuôi
0 0
1 9,2
2 5,9
3 9,9
4 0,8,4,9,2
5 6,0,4
6 3,7,6,4,9
7 6,8,7
8 6
9 2,0,6
Đầu Đuôi
4,5,0,9 0
- 1
9,4,1 3
6 3
4,5,6 4
2 5
8,5,7,6,9 6
6,7 7
4,7 8
3,1,2,4,3,6 9

Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

Ký hiệu trúng ĐB: 7YV - 6YV - 1YV
ĐB 57187
G1 78389
G2 22048 97259
G3 52732 74432 78520
37561 79362 34726
G4 9098 7108 4782 8427
G5 6221 7757 7434
6080 8978 5680
G6 961 015 023
G7 61 90 69 18
Đầu Đuôi
0 8
1 5,8
2 0,6,7,1,3
3 2,2,4
4 8
5 9,7
6 1,2,1,1,9
7 8
8 7,9,2,0,0
9 8,0
Đầu Đuôi
2,8,8,9 0
6,2,6,6 1
3,3,6,8 3
2 3
3 4
1 5
2 6
8,2,5 7
4,9,0,7,1 8
8,5,6 9