XSMB chủ nhật - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật hàng tuần

SXMB » SXMB chủ nhật » XS MB ngày 15-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 15TN - 8TN - 3TN
ĐB 42303
G1 57562
G2 02519 07032
G3 21265 62510 18228
00379 92646 52511
G4 7856 5596 1039 9868
G5 5463 5588 2429
7797 4374 5673
G6 687 961 648
G7 88 42 12 89
Đầu Đuôi
0 3
1 9,0,1,2
2 8,9
3 2,9
4 6,8,2
5 6
6 2,5,8,3,1
7 9,4,3
8 8,7,8,9
9 6,7
Đầu Đuôi
1 0
1,6 1
6,3,4,1 3
0,6,7 3
7 4
6 5
4,5,9 6
9,8 7
2,6,8,4,8 8
1,7,3,2,8 9
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp lôtô XSMB Thống kê lô gan XSMB
Quay thử XSMB Soi cầu XSMB

Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

Ký hiệu trúng ĐB: 4TE - 2TE - 9TE
ĐB 44868
G1 77679
G2 63505 91051
G3 87214 83163 91238
51695 32727 46783
G4 4597 6596 3882 7222
G5 0530 5563 9528
2585 7148 3853
G6 491 279 997
G7 23 02 00 13
Đầu Đuôi
0 5,2,0
1 4,3
2 7,2,8,3
3 8,0
4 8
5 1,3
6 8,3,3
7 9,9
8 3,2,5
9 5,7,6,1,7
Đầu Đuôi
3,0 0
5,9 1
8,2,0 3
6,8,6,5,2,1 3
1 4
0,9,8 5
9 6
2,9,9 7
6,3,2,4 8
7,7 9

Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

Ký hiệu trúng ĐB: 2SP - 5SP - 3SP
ĐB 61697
G1 26468
G2 16660 81453
G3 14662 65449 52136
18193 23224 49029
G4 5234 0077 1995 0169
G5 5097 4318 4562
6628 4618 1993
G6 675 685 564
G7 84 19 31 77
Đầu Đuôi
0 -
1 8,8,9
2 4,9,8
3 6,4,1
4 9
5 3
6 8,0,2,9,2,4
7 7,5,7
8 5,4
9 7,3,5,7,3
Đầu Đuôi
6 0
3 1
6,6 3
5,9,9 3
2,3,6,8 4
9,7,8 5
3 6
9,7,9,7 7
6,1,2,1 8
4,2,6,1 9

Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

Ký hiệu trúng ĐB: 6SF - 7SF - 13SF
ĐB 97301
G1 24276
G2 41864 95944
G3 93422 13700 15165
66796 00382 35261
G4 2638 6146 4725 3572
G5 9392 4529 2935
9142 8808 7546
G6 780 307 578
G7 30 71 13 19
Đầu Đuôi
0 1,0,8,7
1 3,9
2 2,5,9
3 8,5,0
4 4,6,2,6
5 -
6 4,5,1
7 6,2,8,1
8 2,0
9 6,2
Đầu Đuôi
0,8,3 0
0,6,7 1
2,8,7,9,4 3
1 3
6,4 4
6,2,3 5
7,9,4,4 6
0 7
3,0,7 8
2,1 9

Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

Ký hiệu trúng ĐB: 2RP - 9RP - 8RP
ĐB 07111
G1 64084
G2 81079 44180
G3 25723 48672 06901
57163 92297 43696
G4 8103 9765 3309 2746
G5 4865 4670 2965
1578 5422 6545
G6 207 420 711
G7 47 09 18 53
Đầu Đuôi
0 1,3,9,7,9
1 1,1,8
2 3,2,0
3 -
4 6,5,7
5 3
6 3,5,5,5
7 9,2,0,8
8 4,0
9 7,6
Đầu Đuôi
8,7,2 0
1,0,1 1
7,2 3
2,6,0,5 3
8 4
6,6,6,4 5
9,4 6
9,0,4 7
7,1 8
7,0,0 9

Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

Ký hiệu trúng ĐB: 9RF - 5RF - 11RF
ĐB 86376
G1 93984
G2 21586 64638
G3 74832 44672 18135
85628 49481 78874
G4 5305 5131 8065 2208
G5 3827 4036 8584
4934 1343 3869
G6 041 272 175
G7 26 92 50 87
Đầu Đuôi
0 5,8
1 -
2 8,7,6
3 8,2,5,1,6,4
4 3,1
5 0
6 5,9
7 6,2,4,2,5
8 4,6,1,4,7
9 2
Đầu Đuôi
5 0
8,3,4 1
3,7,7,9 3
4 3
8,7,8,3 4
3,0,6,7 5
7,8,3,2 6
2,8 7
3,2,0 8
6 9

Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

Ký hiệu trúng ĐB: 3QM - 13QM - 11QM
ĐB 63132
G1 73770
G2 24905 87481
G3 86252 78978 24941
65364 08644 93306
G4 7829 7239 3687 9573
G5 4853 7912 9237
9094 0678 7810
G6 925 254 889
G7 31 75 32 52
Đầu Đuôi
0 5,6
1 2,0
2 9,5
3 2,9,7,1,2
4 1,4
5 2,3,4,2
6 4
7 0,8,3,8,5
8 1,7,9
9 4
Đầu Đuôi
7,1 0
8,4,3 1
3,5,1,3,5 3
7,5 3
6,4,9,5 4
0,2,7 5
0 6
8,3 7
7,7 8
2,3,8 9