XSMB thứ 2 - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 hàng tuần

SXMB » SXMB thứ 2 » XS MB ngày 16-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 9TP - 11TP - 5TP
ĐB 03797
G1 21429
G2 86632 32396
G3 95400 00001 36780
20709 38515 87616
G4 0667 8593 6709 8510
G5 1066 3762 3054
8327 8399 4645
G6 030 593 347
G7 24 78 02 62
Đầu Đuôi
0 0,1,9,9,2
1 5,6,0
2 9,7,4
3 2,0
4 5,7
5 4
6 7,6,2,2
7 8
8 0
9 7,6,3,9,3
Đầu Đuôi
0,8,1,3 0
0 1
3,6,0,6 3
9,9 3
5,2 4
1,4 5
9,1,6 6
9,6,2,4 7
7 8
2,0,0,9 9
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp lôtô XSMB Thống kê lô gan XSMB
Quay thử XSMB Soi cầu XSMB

Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 8TF - 7TF - 5TF
ĐB 52783
G1 00917
G2 80560 79345
G3 91923 74919 39678
73482 57620 57438
G4 7070 2064 9086 2034
G5 9628 2868 8765
0017 4251 2931
G6 217 457 448
G7 04 16 26 91
Đầu Đuôi
0 4
1 7,9,7,7,6
2 3,0,8,6
3 8,4,1
4 5,8
5 1,7
6 0,4,8,5
7 8,0
8 3,2,6
9 1
Đầu Đuôi
6,2,7 0
5,3,9 1
8 3
8,2 3
6,3,0 4
4,6 5
8,1,2 6
1,1,1,5 7
7,3,2,6,4 8
1 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 13SQ - 6SQ - 15SQ
ĐB 40725
G1 77727
G2 11421 33009
G3 88981 25570 33326
73380 05278 17839
G4 0861 1388 3816 9805
G5 7641 0146 0463
3340 3812 3943
G6 254 785 457
G7 12 24 52 61
Đầu Đuôi
0 9,5
1 6,2,2
2 5,7,1,6,4
3 9
4 1,6,0,3
5 4,7,2
6 1,3,1
7 0,8
8 1,0,8,5
9 -
Đầu Đuôi
7,8,4 0
2,8,6,4,6 1
1,1,5 3
6,4 3
5,2 4
2,0,8 5
2,1,4 6
2,5 7
7,8 8
0,3 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 15SG - 12SG - 10SG
ĐB 58963
G1 95499
G2 46867 37259
G3 39220 65210 33593
50495 43558 70564
G4 3139 3317 9627 6900
G5 0537 7984 3868
0139 9091 1163
G6 444 178 705
G7 00 58 85 98
Đầu Đuôi
0 0,5,0
1 0,7
2 0,7
3 9,7,9
4 4
5 9,8,8
6 3,7,4,8,3
7 8
8 4,5
9 9,3,5,1,8
Đầu Đuôi
2,1,0,0 0
9 1
- 3
6,9,6 3
6,8,4 4
9,0,8 5
- 6
6,1,2,3 7
5,6,7,5,9 8
9,5,3,3 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 7RQ - 1RQ - 12RQ
ĐB 91082
G1 91467
G2 81562 69297
G3 97138 00117 22541
31704 37630 90168
G4 0106 2442 9484 9191
G5 7194 0797 1899
9993 9258 7307
G6 457 472 035
G7 70 52 35 66
Đầu Đuôi
0 4,6,7
1 7
2 -
3 8,0,5,5
4 1,2
5 8,7,2
6 7,2,8,6
7 2,0
8 2,4
9 7,1,4,7,9,3
Đầu Đuôi
3,7 0
4,9 1
8,6,4,7,5 3
9 3
0,8,9 4
3,3 5
0,6 6
6,9,1,9,0,5 7
3,6,5 8
9 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 11RG - 9RG - 6RG
ĐB 69859
G1 22652
G2 72436 02029
G3 17968 76759 07753
46464 75093 12696
G4 9678 1988 1847 9641
G5 9876 1605 7312
1923 6810 1134
G6 001 133 658
G7 41 82 53 62
Đầu Đuôi
0 5,1
1 2,0
2 9,3
3 6,4,3
4 7,1,1
5 9,2,9,3,8,3
6 8,4,2
7 8,6
8 8,2
9 3,6
Đầu Đuôi
1 0
4,0,4 1
5,1,8,6 3
5,9,2,3,5 3
6,3 4
0 5
3,9,7 6
4 7
6,7,8,5 8
5,2,5 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 11QN - 8QN - 2QN
ĐB 60091
G1 47794
G2 23649 01351
G3 01525 96244 58845
66544 07089 54881
G4 5191 3212 9468 3133
G5 2676 6991 5546
2092 4536 3607
G6 695 372 935
G7 89 87 93 57
Đầu Đuôi
0 7
1 2
2 5
3 3,6,5
4 9,4,5,4,6
5 1,7
6 8
7 6,2
8 9,1,9,7
9 1,4,1,1,2,5,3
Đầu Đuôi
- 0
9,5,8,9,9 1
1,9,7 3
3,9 3
9,4,4 4
2,4,9,3 5
7,4,3 6
0,8,5 7
6 8
4,8,8 9