XSMB thứ 2 - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 hàng tuần

SXMB » SXMB thứ 2 » XS MB ngày 13-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12BZ - 15BZ - 9BZ
ĐB 41244
G1 61359
G2 02004 72103
G3 38414 14156 27571
65092 88749 28307
G4 9615 7828 4464 3784
G5 1657 0174 1906
1042 6267 9037
G6 807 043 637
G7 11 51 46 20
Đầu Đuôi
0 4,3,7,6,7
1 4,5,1
2 8,0
3 7,7
4 4,9,2,3,6
5 9,6,7,1
6 4,7
7 1,4
8 4
9 2
Đầu Đuôi
2 0
7,1,5 1
9,4 3
0,4 3
4,0,1,6,8,7 4
1 5
5,0,4 6
0,5,6,3,0,3 7
2 8
5,4 9
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp lôtô XSMB Thống kê lô gan XSMB
Quay thử XSMB Soi cầu XSMB

Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 6AH - 1AH - 5AH
ĐB 14012
G1 27116
G2 49045 61784
G3 18025 85323 87635
02069 05472 52027
G4 5546 8159 5494 4443
G5 5634 3006 7014
9544 4947 3570
G6 316 638 684
G7 77 89 23 10
Đầu Đuôi
0 6
1 2,6,4,6,0
2 5,3,7,3
3 5,4,8
4 5,6,3,4,7
5 9
6 9
7 2,0,7
8 4,4,9
9 4
Đầu Đuôi
7,1 0
- 1
1,7 3
2,4,2 3
8,9,3,1,4,8 4
4,2,3 5
1,4,0,1 6
2,4,7 7
3 8
6,5,8 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 10AR - 14AR - 8AR
ĐB 18988
G1 48668
G2 47991 35657
G3 18820 19040 74008
03454 47883 03994
G4 2118 3015 7345 1917
G5 3105 1707 1429
7360 7201 4545
G6 319 411 577
G7 61 22 06 81
Đầu Đuôi
0 8,5,7,1,6
1 8,5,7,9,1
2 0,9,2
3 -
4 0,5,5
5 7,4
6 8,0,1
7 7
8 8,3,1
9 1,4
Đầu Đuôi
2,4,6 0
9,0,1,6,8 1
2 3
8 3
5,9 4
1,4,0,4 5
0 6
5,1,0,7 7
8,6,0,1 8
2,1 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 14ZY - 8ZY - 5ZY
ĐB 70724
G1 59175
G2 43469 66412
G3 27929 25035 44244
27602 38312 39603
G4 9701 3435 4191 7196
G5 1451 8284 9602
0326 3860 0894
G6 974 027 404
G7 52 15 76 07
Đầu Đuôi
0 2,3,1,2,4,7
1 2,2,5
2 4,9,6,7
3 5,5
4 4
5 1,2
6 9,0
7 5,4,6
8 4
9 1,6,4
Đầu Đuôi
6 0
0,9,5 1
1,0,1,0,5 3
0 3
2,4,8,9,7,0 4
7,3,3,1 5
9,2,7 6
2,0 7
- 8
6,2 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 5ZQ - 3ZQ - 15ZQ
ĐB 28068
G1 81159
G2 61513 03897
G3 23690 42853 87854
86579 31960 84663
G4 4296 2222 8323 0530
G5 7155 4141 9540
9110 5461 9874
G6 339 301 738
G7 19 73 48 49
Đầu Đuôi
0 1
1 3,0,9
2 2,3
3 0,9,8
4 1,0,8,9
5 9,3,4,5
6 8,0,3,1
7 9,4,3
8 -
9 7,0,6
Đầu Đuôi
9,6,3,4,1 0
4,6,0 1
2 3
1,5,6,2,7 3
5,7 4
5 5
9 6
9 7
6,3,4 8
5,7,3,1,4 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 7ZG - 11ZG - 3ZG
ĐB 55076
G1 95857
G2 30076 21812
G3 93192 70815 05021
45931 71559 83836
G4 0047 6937 0027 7072
G5 4383 7811 9536
4023 4208 3913
G6 294 128 393
G7 87 22 38 01
Đầu Đuôi
0 8,1
1 2,5,1,3
2 1,7,3,8,2
3 1,6,7,6,8
4 7
5 7,9
6 -
7 6,6,2
8 3,7
9 2,4,3
Đầu Đuôi
- 0
2,3,1,0 1
1,9,7,2 3
8,2,1,9 3
9 4
1 5
7,7,3,3 6
5,4,3,2,8 7
0,2,3 8
5 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 9YX - 6YX - 14YX
ĐB 28797
G1 56813
G2 10789 25351
G3 42354 31157 32621
79754 90001 72994
G4 8213 7690 4596 1685
G5 5677 4725 5707
0304 0841 5838
G6 898 378 362
G7 56 62 97 08
Đầu Đuôi
0 1,7,4,8
1 3,3
2 1,5
3 8
4 1
5 1,4,7,4,6
6 2,2
7 7,8
8 9,5
9 7,4,0,6,8,7
Đầu Đuôi
9 0
5,2,0,4 1
6,6 3
1,1 3
5,5,9,0 4
8,2 5
9,5 6
9,5,7,0,9 7
3,9,7,0 8
8 9