XSMB thứ 2 - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 hàng tuần

SXMB » SXMB thứ 2 » XS MB ngày 13-7-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 1LN - 5LN - 6LN - 12LN - 14LN - 15LN
ĐB 20508
G1 40309
G2 98200 33400
G3 66728 67248 56140
73707 62226 91515
G4 3056 2166 4819 0233
G5 0706 0772 8290
2393 9380 9583
G6 084 804 547
G7 43 90 87 20
Đầu Đuôi
0 8,9,0,0,7,6,4
1 5,9
2 8,6,0
3 3
4 8,0,7,3
5 6
6 6
7 2
8 0,3,4,7
9 0,3,0
Đầu Đuôi
0,0,4,9,8,9,2 0
- 1
7 3
3,9,8,4 3
8,0 4
1 5
2,5,6,0 6
0,4,8 7
0,2,4 8
0,1 9
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp lôtô XSMB Thống kê lô gan XSMB
Quay thử XSMB Soi cầu XSMB

Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 4LV - 6LV - 8LV - 10LV - 12LV - 13LV
ĐB 25470
G1 33022
G2 49883 27761
G3 64764 51517 66381
17009 94508 45402
G4 9508 1684 8272 4872
G5 2786 4221 8805
1397 0746 4892
G6 167 893 588
G7 47 65 22 09
Đầu Đuôi
0 9,8,2,8,5,9
1 7
2 2,1,2
3 -
4 6,7
5 -
6 1,4,7,5
7 0,2,2
8 3,1,4,6,8
9 7,2,3
Đầu Đuôi
7 0
6,8,2 1
2,0,7,7,9,2 3
8,9 3
6,8 4
0,6 5
8,4 6
1,9,6,4 7
0,0,8 8
0,0 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 3KD - 12KD - 5KD
ĐB 66720
G1 47882
G2 19356 60457
G3 78378 95308 83715
23314 50690 70545
G4 7766 6519 9890 6100
G5 2237 2952 7581
6671 1874 5846
G6 752 426 312
G7 78 29 76 28
Đầu Đuôi
0 8,0
1 5,4,9,2
2 0,6,9,8
3 7
4 5,6
5 6,7,2,2
6 6
7 8,1,4,8,6
8 2,1
9 0,0
Đầu Đuôi
2,9,9,0 0
8,7 1
8,5,5,1 3
- 3
1,7 4
1,4 5
5,6,4,2,7 6
5,3 7
7,0,7,2 8
1,2 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 14KN - 2KN - 12KN
ĐB 67617
G1 54083
G2 70006 04609
G3 47630 65905 31256
55693 85433 09538
G4 3649 6217 6462 9507
G5 4649 9025 5505
1021 1233 7526
G6 088 943 019
G7 43 52 22 09
Đầu Đuôi
0 6,9,5,7,5,9
1 7,7,9
2 5,1,6,2
3 0,3,8,3
4 9,9,3,3
5 6,2
6 2
7 -
8 3,8
9 3
Đầu Đuôi
3 0
2 1
6,5,2 3
8,9,3,3,4,4 3
- 4
0,2,0 5
0,5,2 6
1,1,0 7
3,8 8
0,4,4,1,0 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 12KV - 2KV - 1KV
ĐB 75952
G1 07700
G2 69742 24824
G3 92864 82227 22072
36255 16048 87103
G4 1653 3887 9004 8120
G5 2349 4251 3917
1079 1279 0264
G6 437 551 838
G7 98 72 30 41
Đầu Đuôi
0 0,3,4
1 7
2 4,7,0
3 7,8,0
4 2,8,9,1
5 2,5,3,1,1
6 4,4
7 2,9,9,2
8 7
9 8
Đầu Đuôi
0,2,3 0
5,5,4 1
5,4,7,7 3
0,5 3
2,6,0,6 4
5 5
- 6
2,8,1,3 7
4,3,9 8
4,7,7 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 12HD - 5HD - 8HD
ĐB 56860
G1 12818
G2 99675 91682
G3 10707 00381 87171
41265 55849 86320
G4 3620 9778 3688 9515
G5 4641 8570 1185
3412 4863 2977
G6 034 749 495
G7 12 16 07 18
Đầu Đuôi
0 7,7
1 8,5,2,2,6,8
2 0,0
3 4
4 9,1,9
5 -
6 0,5,3
7 5,1,8,0,7
8 2,1,8,5
9 5
Đầu Đuôi
6,2,2,7 0
8,7,4 1
8,1,1 3
6 3
3 4
7,6,1,8,9 5
1 6
0,7,0 7
1,7,8,1 8
4,4 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 2HN - 6HN - 1HN
ĐB 62323
G1 07533
G2 95966 65361
G3 47749 04864 91013
44376 81088 25177
G4 9508 5327 5178 9743
G5 9329 9268 0313
9708 1398 7720
G6 991 461 688
G7 59 03 51 52
Đầu Đuôi
0 8,8,3
1 3,3
2 3,7,9,0
3 3
4 9,3
5 9,1,2
6 6,1,4,8,1
7 6,7,8
8 8,8
9 8,1
Đầu Đuôi
2 0
6,9,6,5 1
5 3
2,3,1,4,1,0 3
6 4
- 5
6,7 6
7,2 7
8,0,7,6,0,9,8 8
4,2,5 9