XSMB thứ 3 - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần

SXMB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 14-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 15BY - 2BY - 6BY
ĐB 32164
G1 40635
G2 37076 15567
G3 92691 33281 74665
39526 92296 83870
G4 1990 8996 7469 0883
G5 9658 8317 9144
8111 0488 5748
G6 702 712 628
G7 12 18 07 97
Đầu Đuôi
0 2,7
1 7,1,2,2,8
2 6,8
3 5
4 4,8
5 8
6 4,7,5,9
7 6,0
8 1,3,8
9 1,6,0,6,7
Đầu Đuôi
7,9 0
9,8,1 1
0,1,1 3
8 3
6,4 4
3,6 5
7,2,9,9 6
6,1,0,9 7
5,8,4,2,1 8
6 9
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp lôtô XSMB Thống kê lô gan XSMB
Quay thử XSMB Soi cầu XSMB

Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 2AG - 1AG - 7AG
ĐB 14954
G1 86395
G2 65230 44442
G3 44100 23171 92152
34310 85371 33633
G4 1549 0572 5411 1123
G5 9187 2213 5454
1567 9785 8898
G6 469 178 898
G7 16 87 98 28
Đầu Đuôi
0 0
1 0,1,3,6
2 3,8
3 0,3
4 2,9
5 4,2,4
6 7,9
7 1,1,2,8
8 7,5,7
9 5,8,8,8
Đầu Đuôi
3,0,1 0
7,7,1 1
4,5,7 3
3,2,1 3
5,5 4
9,8 5
1 6
8,6,8 7
9,7,9,9,2 8
4,6 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 13AQ - 19AQ - 5AQ - 4AQ
ĐB 94908
G1 49302
G2 18108 56186
G3 15975 14777 32717
67954 48184 62704
G4 9764 4067 3398 4929
G5 5266 1039 5345
9842 3271 9591
G6 790 812 777
G7 14 92 29 48
Đầu Đuôi
0 8,2,8,4
1 7,2,4
2 9,9
3 9
4 5,2,8
5 4
6 4,7,6
7 5,7,1,7
8 6,4
9 8,1,0,2
Đầu Đuôi
9 0
7,9 1
0,4,1,9 3
- 3
5,8,0,6,1 4
7,4 5
8,6 6
7,1,6,7 7
0,0,9,4 8
2,3,2 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 10AY - 11AY - 2AY
ĐB 75726
G1 42916
G2 94443 09818
G3 12713 69226 35217
35421 59553 56379
G4 2358 2667 3184 0103
G5 9354 8479 1902
2984 4433 2562
G6 988 563 088
G7 88 98 94 57
Đầu Đuôi
0 3,2
1 6,8,3,7
2 6,6,1
3 3
4 3
5 3,8,4,7
6 7,2,3
7 9,9
8 4,4,8,8,8
9 8,4
Đầu Đuôi
- 0
2 1
0,6 3
4,1,5,0,3,6 3
8,5,8,9 4
- 5
2,1,2 6
1,6,5 7
1,5,8,8,8,9 8
7,7 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 3ZR - 15ZR - 8ZR
ĐB 83022
G1 46760
G2 17434 29796
G3 53325 50814 77078
46192 35637 15211
G4 6025 2671 1418 5835
G5 5771 4714 7924
5382 2666 4141
G6 077 681 689
G7 32 72 82 76
Đầu Đuôi
0 -
1 4,1,8,4
2 2,5,5,4
3 4,7,5,2
4 1
5 -
6 0,6
7 8,1,1,7,2,6
8 2,1,9,2
9 6,2
Đầu Đuôi
6 0
1,7,7,4,8 1
2,9,8,3,7,8 3
- 3
3,1,1,2 4
2,2,3 5
9,6,7 6
3,7 7
7,1 8
8 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 1ZH - 7ZH - 13ZH
ĐB 99233
G1 04048
G2 90872 74919
G3 34194 57180 98381
71936 60766 36296
G4 6244 9587 6523 1332
G5 2400 6824 0764
1716 5809 5722
G6 862 716 387
G7 60 49 54 21
Đầu Đuôi
0 0,9
1 9,6,6
2 3,4,2,1
3 3,6,2
4 8,4,9
5 4
6 6,4,2,0
7 2
8 0,1,7,7
9 4,6
Đầu Đuôi
8,0,6 0
8,2 1
7,3,2,6 3
3,2 3
9,4,2,6,5 4
- 5
3,6,9,1,1 6
8,8 7
4 8
1,0,4 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 2ZA - 15ZA - 9ZA
ĐB 91897
G1 97144
G2 45720 05846
G3 11895 03106 54177
34937 78044 69193
G4 2368 3165 9937 4957
G5 9768 0079 3381
4678 7698 9431
G6 539 711 075
G7 06 08 79 29
Đầu Đuôi
0 6,6,8
1 1
2 0,9
3 7,7,1,9
4 4,6,4
5 7
6 8,5,8
7 7,9,8,5,9
8 1
9 7,5,3,8
Đầu Đuôi
2 0
8,3,1 1
- 3
9 3
4,4 4
9,6,7 5
4,0,0 6
9,7,3,3,5 7
6,6,7,9,0 8
7,3,7,2 9