XSMB thứ 3 - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần

SXMB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 17-09-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 6TQ - 7TQ - 10TQ
ĐB 86201
G1 44072
G2 82825 80905
G3 94169 09372 68711
02728 91707 18548
G4 5011 4252 9315 8024
G5 7475 4649 5915
3234 9549 2253
G6 067 161 641
G7 57 82 78 49
Đầu Đuôi
0 1,5,7
1 1,1,5,5
2 5,8,4
3 4
4 8,9,9,1,9
5 2,3,7
6 9,7,1
7 2,2,5,8
8 2
9 -
Đầu Đuôi
- 0
0,1,1,6,4 1
7,7,5,8 3
5 3
2,3 4
2,0,1,7,1 5
- 6
0,6,5 7
2,4,7 8
6,4,4,4 9
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp lôtô XSMB Thống kê lô gan XSMB
Quay thử XSMB Soi cầu XSMB

Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 8TG - 7TG - 14TG
ĐB 82811
G1 67742
G2 07532 17147
G3 41927 52858 04482
77612 32073 56974
G4 1417 4068 3870 8223
G5 0236 2816 2298
6775 6825 4215
G6 251 547 387
G7 24 71 43 06
Đầu Đuôi
0 6
1 1,2,7,6,5
2 7,3,5,4
3 2,6
4 2,7,7,3
5 8,1
6 8
7 3,4,0,5,1
8 2,7
9 8
Đầu Đuôi
7 0
1,5,7 1
4,3,8,1 3
7,2,4 3
7,2 4
7,2,1 5
3,1,0 6
4,2,1,4,8 7
5,6,9 8
- 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 6SR - 13SR - 11SR
ĐB 91254
G1 37095
G2 71323 56977
G3 41761 35543 29078
69655 48106 07296
G4 7892 1329 3774 9013
G5 3420 7426 1569
9065 3718 6003
G6 404 287 594
G7 83 60 82 06
Đầu Đuôi
0 6,3,4,6
1 3,8
2 3,9,0,6
3 -
4 3
5 4,5
6 1,9,5,0
7 7,8,4
8 7,3,2
9 5,6,2,4
Đầu Đuôi
2,6 0
6 1
9,8 3
2,4,1,0,8 3
5,7,0,9 4
9,5,6 5
0,9,2,0 6
7,8 7
7,1 8
2,6 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 2SH - 5SH - 8SH
ĐB 59662
G1 59098
G2 23795 42858
G3 86949 96307 91024
38249 95920 63250
G4 1633 7966 3827 7729
G5 2567 5120 4268
8308 6499 4992
G6 562 114 214
G7 02 60 41 45
Đầu Đuôi
0 7,8,2
1 4,4
2 4,0,7,9,0
3 3
4 9,9,1,5
5 8,0
6 2,6,7,8,2,0
7 -
8 -
9 8,5,9,2
Đầu Đuôi
2,5,2,6 0
4 1
6,9,6,0 3
3 3
2,1,1 4
9,4 5
6 6
0,2,6 7
9,5,6,0 8
4,4,2,9 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 3SA - 10SA - 11SA
ĐB 41265
G1 73061
G2 87238 32032
G3 91778 61653 23445
95454 44159 39497
G4 1953 9300 8184 3050
G5 1575 5068 7419
5479 6961 5421
G6 772 784 753
G7 51 08 19 84
Đầu Đuôi
0 0,8
1 9,9
2 1
3 8,2
4 5
5 3,4,9,3,0,3,1
6 5,1,8,1
7 8,5,9,2
8 4,4,4
9 7
Đầu Đuôi
0,5 0
6,6,2,5 1
3,7 3
5,5,5 3
5,8,8,8 4
6,4,7 5
- 6
9 7
3,7,6,0 8
5,1,7,1 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 7RH - 13RH - 9RH
ĐB 93981
G1 78798
G2 81390 72012
G3 60676 92703 51168
81754 19009 64706
G4 3402 2178 3624 2952
G5 5199 3320 0443
7155 5766 6844
G6 422 322 067
G7 00 76 15 91
Đầu Đuôi
0 3,9,6,2,0
1 2,5
2 4,0,2,2
3 -
4 3,4
5 4,2,5
6 8,6,7
7 6,8,6
8 1
9 8,0,9,1
Đầu Đuôi
9,2,0 0
8,9 1
1,0,5,2,2 3
0,4 3
5,2,4 4
5,1 5
7,0,6,7 6
6 7
9,6,7 8
0,9 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 14RA - 10RA - 6RA
ĐB 32648
G1 45932
G2 39838 57793
G3 58556 71750 07063
83249 30303 73613
G4 0308 8428 5036 6490
G5 6284 0399 7641
8447 4190 8678
G6 291 367 801
G7 91 47 09 88
Đầu Đuôi
0 3,8,1,9
1 3
2 8
3 2,8,6
4 8,9,1,7,7
5 6,0
6 3,7
7 8
8 4,8
9 3,0,9,0,1,1
Đầu Đuôi
5,9,9 0
4,9,0,9 1
3 3
9,6,0,1 3
8 4
- 5
5,3 6
4,6,4 7
4,3,0,2,7,8 8
4,9,0 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 7QF - 9QF - 10QF
ĐB 51357
G1 62294
G2 80318 93442
G3 89874 97818 41969
38205 39390 89726
G4 5275 7157 5025 0719
G5 5947 3963 2830
5881 3621 5768
G6 447 132 928
G7 95 39 67 30
Đầu Đuôi
0 5
1 8,8,9
2 6,5,1,8
3 0,2,9,0
4 2,7,7
5 7,7
6 9,3,8,7
7 4,5
8 1
9 4,0,5
Đầu Đuôi
9,3,3 0
8,2 1
4,3 3
6 3
9,7 4
0,7,2,9 5
2 6
5,5,4,4,6 7
1,1,6,2 8
6,1,3 9