XSMB thứ 3 - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 hàng tuần

SXMB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 14-7-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 1LM - 2LM - 7LM - 9LM - 12LM - 12LM - 15LM - 15LM
ĐB 44789
G1 32941
G2 51939 62426
G3 86373 73661 37988
86178 44560 20117
G4 6936 1482 8941 9520
G5 6696 4039 0762
5323 1903 4668
G6 316 391 618
G7 20 06 28 41
Đầu Đuôi
0 3,6
1 7,6,8
2 6,0,3,0,8
3 9,6,9
4 1,1,1
5 -
6 1,0,2,8
7 3,8
8 9,8,2
9 6,1
Đầu Đuôi
6,2,2 0
4,6,4,9,4 1
8,6 3
7,2,0 3
- 4
- 5
2,3,9,1,0 6
1 7
8,7,6,1,2 8
8,3,3 9
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp lôtô XSMB Thống kê lô gan XSMB
Quay thử XSMB Soi cầu XSMB

Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 1LU - 2LU - 3LU - 5LU - 6LU - 13LU
ĐB 73860
G1 79082
G2 31767 70928
G3 45597 84179 73981
16230 77374 24084
G4 9406 1002 0017 4909
G5 7556 3704 8630
9277 5903 9583
G6 511 516 149
G7 58 22 80 41
Đầu Đuôi
0 6,2,9,4,3
1 7,1,6
2 8,2
3 0,0
4 9,1
5 6,8
6 0,7
7 9,4,7
8 2,1,4,3,0
9 7
Đầu Đuôi
6,3,3,8 0
8,1,4 1
8,0,2 3
0,8 3
7,8,0 4
- 5
0,5,1 6
6,9,1,7 7
2,5 8
7,0,4 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 1KC - 8KC - 9KC
ĐB 67229
G1 25778
G2 32027 27889
G3 07636 79150 57279
24619 02049 75693
G4 4617 4756 0475 0856
G5 2592 0619 0042
0371 9868 3630
G6 361 458 037
G7 10 53 36 64
Đầu Đuôi
0 -
1 9,7,9,0
2 9,7
3 6,0,7,6
4 9,2
5 0,6,6,8,3
6 8,1,4
7 8,9,5,1
8 9
9 3,2
Đầu Đuôi
5,3,1 0
7,6 1
9,4 3
9,5 3
6 4
7 5
3,5,5,3 6
2,1,3 7
7,6,5 8
2,8,7,1,4,1 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 5KM - 2KM - 4KM
ĐB 34062
G1 78556
G2 07801 53366
G3 32938 84131 33243
07236 33621 22838
G4 6033 7665 2406 5133
G5 8076 4920 6244
9094 1730 1667
G6 847 889 942
G7 52 70 54 01
Đầu Đuôi
0 1,6,1
1 -
2 1,0
3 8,1,6,8,3,3,0
4 3,4,7,2
5 6,2,4
6 2,6,5,7
7 6,0
8 9
9 4
Đầu Đuôi
2,3,7 0
0,3,2,0 1
6,4,5 3
4,3,3 3
4,9,5 4
6 5
5,6,3,0,7 6
6,4 7
3,3 8
8 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 13KU - 15KU - 6KU
ĐB 94962
G1 57945
G2 53897 87741
G3 82799 24906 37707
00231 75387 13619
G4 8040 1505 6707 9788
G5 1519 9048 0626
7834 3330 5945
G6 804 092 290
G7 57 71 40 04
Đầu Đuôi
0 6,7,5,7,4,4
1 9,9
2 6
3 1,4,0
4 5,1,0,8,5,0
5 7
6 2
7 1
8 7,8
9 7,9,2,0
Đầu Đuôi
4,3,9,4 0
4,3,7 1
6,9 3
- 3
3,0,0 4
4,0,4 5
0,2 6
9,0,8,0,5 7
8,4 8
9,1,1 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 15HC - 11HC - 9HC
ĐB 27570
G1 53306
G2 70596 53264
G3 00724 02426 97728
00280 59507 89538
G4 1054 6795 0695 4598
G5 7578 5513 5447
8164 9021 3509
G6 291 262 214
G7 83 98 97 36
Đầu Đuôi
0 6,7,9
1 3,4
2 4,6,8,1
3 8,6
4 7
5 4
6 4,4,2
7 0,8
8 0,3
9 6,5,5,8,1,8,7
Đầu Đuôi
7,8 0
2,9 1
6 3
1,8 3
6,2,5,6,1 4
9,9 5
0,9,2,3 6
0,4,9 7
2,3,9,7,9 8
0 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 11HM - 9HM - 4HM
ĐB 79222
G1 47910
G2 87767 34726
G3 99625 15329 12223
76483 57159 48587
G4 8481 1746 6753 9525
G5 6305 6909 8550
2717 1935 6827
G6 403 790 056
G7 51 12 16 39
Đầu Đuôi
0 5,9,3
1 0,7,2,6
2 2,6,5,9,3,5,7
3 5,9
4 6
5 9,3,0,6,1
6 7
7 -
8 3,7,1
9 0
Đầu Đuôi
1,5,9 0
8,5 1
2,1 3
2,8,5,0 3
- 4
2,2,0,3 5
2,4,5,1 6
6,8,1,2 7
- 8
2,5,0,3 9