XSMB thứ 4 - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuần

SXMB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 15-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 4BX - 3BX - 11BX
ĐB 26710
G1 35188
G2 25581 88005
G3 69977 85413 61620
04874 09021 00033
G4 8791 9127 8770 6440
G5 2126 3362 0322
1381 4294 6889
G6 151 333 401
G7 54 24 84 33
Đầu Đuôi
0 5,1
1 0,3
2 0,1,7,6,2,4
3 3,3,3
4 0
5 1,4
6 2
7 7,4,0
8 8,1,1,9,4
9 1,4
Đầu Đuôi
1,2,7,4 0
8,2,9,8,5,0 1
6,2 3
1,3,3,3 3
7,9,5,2,8 4
0 5
2 6
7,2 7
8 8
8 9
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp lôtô XSMB Thống kê lô gan XSMB
Quay thử XSMB Soi cầu XSMB

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 6AF - 3AF - 12AF
ĐB 78804
G1 05932
G2 92923 97549
G3 20552 17351 91202
31504 95158 87664
G4 4192 6308 5803 9572
G5 1903 7483 7493
5256 1405 4405
G6 775 813 497
G7 91 71 86 45
Đầu Đuôi
0 4,2,4,8,3,3,5,5
1 3
2 3
3 2
4 9,5
5 2,1,8,6
6 4
7 2,5,1
8 3,6
9 2,3,7,1
Đầu Đuôi
- 0
5,9,7 1
3,5,0,9,7 3
2,0,0,8,9,1 3
0,0,6 4
0,0,7,4 5
5,8 6
9 7
5,0 8
4 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 9AP - 3AP - 1AP
ĐB 32905
G1 86851
G2 69764 91081
G3 72289 81599 94736
57203 69056 10028
G4 5910 0591 1570 0763
G5 0812 7394 4484
2367 8964 9068
G6 487 533 646
G7 58 53 41 29
Đầu Đuôi
0 5,3
1 0,2
2 8,9
3 6,3
4 6,1
5 1,6,8,3
6 4,3,7,4,8
7 0
8 1,9,4,7
9 9,1,4
Đầu Đuôi
1,7 0
5,8,9,4 1
1 3
0,6,3,5 3
6,9,8,6 4
0 5
3,5,4 6
6,8 7
2,6,5 8
8,9,2 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 1AX - 6AX - 10AX
ĐB 15181
G1 85030
G2 79992 51324
G3 53607 37461 41086
07428 15004 34330
G4 7542 9772 4758 1551
G5 2159 3049 3494
2513 2576 3026
G6 333 759 418
G7 38 59 02 43
Đầu Đuôi
0 7,4,2
1 3,8
2 4,8,6
3 0,0,3,8
4 2,9,3
5 8,1,9,9,9
6 1
7 2,6
8 1,6
9 2,4
Đầu Đuôi
3,3 0
8,6,5 1
9,4,7,0 3
1,3,4 3
2,0,9 4
- 5
8,7,2 6
0 7
2,5,1,3 8
5,4,5,5 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 13ZS - 1ZS - 3ZS
ĐB 26849
G1 69095
G2 66115 90368
G3 41467 62387 47976
92725 08680 90775
G4 8112 0392 8410 4069
G5 1228 9940 5488
8970 4640 2282
G6 058 533 989
G7 84 49 14 13
Đầu Đuôi
0 -
1 5,2,0,4,3
2 5,8
3 3
4 9,0,0,9
5 8
6 8,7,9
7 6,5,0
8 7,0,8,2,9,4
9 5,2
Đầu Đuôi
8,1,4,7,4 0
- 1
1,9,8 3
3,1 3
8,1 4
9,1,2,7 5
7 6
6,8 7
6,2,8,5 8
4,6,8,4 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 14ZK - 8ZK - 1ZK
ĐB 45585
G1 26900
G2 47799 47976
G3 95101 01642 51778
59422 09554 92597
G4 2550 5459 7120 5357
G5 4847 7910 2238
1778 8224 3918
G6 161 007 599
G7 44 53 15 87
Đầu Đuôi
0 0,1,7
1 0,8,5
2 2,0,4
3 8
4 2,7,4
5 4,0,9,7,3
6 1
7 6,8,8
8 5,7
9 9,7,9
Đầu Đuôi
0,5,2,1 0
0,6 1
4,2 3
5 3
5,2,4 4
8,1 5
7 6
9,5,4,0,8 7
7,3,7,1 8
9,5,9 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 4ZB - 5ZB - 14ZB
ĐB 79119
G1 92770
G2 19232 66664
G3 24551 69573 55801
73602 23198 28261
G4 9092 6077 2741 8460
G5 4819 1304 7816
9913 4435 9607
G6 180 473 531
G7 39 55 93 82
Đầu Đuôi
0 1,2,4,7
1 9,9,6,3
2 -
3 2,5,1,9
4 1
5 1,5
6 4,1,0
7 0,3,7,3
8 0,2
9 8,2,3
Đầu Đuôi
7,6,8 0
5,0,6,4,3 1
3,0,9,8 3
7,1,7,9 3
6,0 4
3,5 5
1 6
7,0 7
9 8
1,1,3 9