XSMB thứ 4 - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuần

SXMB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 11-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 1TH - 2TH - 6TH
ĐB 53841
G1 32820
G2 25167 87437
G3 47263 87736 39104
77049 87267 59769
G4 0712 9112 5141 0699
G5 1353 2864 0118
1164 3105 7669
G6 012 963 648
G7 61 74 77 07
Đầu Đuôi
0 4,5,7
1 2,2,8,2
2 0
3 7,6
4 1,9,1,8
5 3
6 7,3,7,9,4,4,9,3,1
7 4,7
8 -
9 9
Đầu Đuôi
2 0
4,4,6 1
1,1,1 3
6,5,6 3
0,6,6,7 4
0 5
3 6
6,3,6,7,0 7
1,4 8
4,6,9,6 9
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp lôtô XSMB Thống kê lô gan XSMB
Quay thử XSMB Soi cầu XSMB

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 1TA - 13TA - 5TA
ĐB 41784
G1 40530
G2 58805 88316
G3 02098 47475 70848
96221 50504 31213
G4 2874 0893 0824 6265
G5 0710 1090 1135
5682 8836 5896
G6 636 955 442
G7 63 58 57 32
Đầu Đuôi
0 5,4
1 6,3,0
2 1,4
3 0,5,6,6,2
4 8,2
5 5,8,7
6 5,3
7 5,4
8 4,2
9 8,3,0,6
Đầu Đuôi
3,1,9 0
2 1
8,4,3 3
1,9,6 3
8,0,7,2 4
0,7,6,3,5 5
1,3,9,3 6
5 7
9,4,5 8
- 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

ĐB 41362
G1 43349
G2 44385 30892
G3 42938 40230 48799
94281 72532 24562
G4 4808 0159 9024 2586
G5 2776 2143 8763
7307 2125 2434
G6 809 784 053
G7 99 32 71 54
Đầu Đuôi
0 8,7,9
1 -
2 4,5
3 8,0,2,4,2
4 9,3
5 9,3,4
6 2,2,3
7 6,1
8 5,1,6,4
9 2,9,9
Đầu Đuôi
3 0
8,7 1
6,9,3,6,3 3
4,6,5 3
2,3,8,5 4
8,2 5
8,7 6
0 7
3,0 8
4,9,5,0,9 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 1SB - 3SB - 5SB
ĐB 78137
G1 35819
G2 48856 11248
G3 97078 44556 91893
95114 08904 92625
G4 6544 2550 2472 2065
G5 3609 8198 6176
0089 9242 9950
G6 354 387 795
G7 95 50 58 00
Đầu Đuôi
0 4,9,0
1 9,4
2 5
3 7
4 8,4,2
5 6,6,0,0,4,0,8
6 5
7 8,2,6
8 9,7
9 3,8,5,5
Đầu Đuôi
5,5,5,0 0
- 1
7,4 3
9 3
1,0,4,5 4
2,6,9,9 5
5,5,7 6
3,8 7
4,7,9,5 8
1,0,8 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 5RK - 6RK - 2RK
ĐB 10584
G1 25712
G2 80449 61871
G3 95739 31092 24448
99059 86140 86629
G4 5549 5714 5045 1464
G5 9320 6738 0663
6594 6763 0764
G6 478 927 005
G7 63 58 98 38
Đầu Đuôi
0 5
1 2,4
2 9,0,7
3 9,8,8
4 9,8,0,9,5
5 9,8
6 4,3,3,4,3
7 1,8
8 4
9 2,4,8
Đầu Đuôi
4,2 0
7 1
1,9 3
6,6,6 3
8,1,6,9,6 4
4,0 5
- 6
2 7
4,3,7,5,9,3 8
4,3,5,2,4 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 14RB - 2RB - 3RB
ĐB 28326
G1 75586
G2 44311 59307
G3 19615 39630 09903
19593 79719 45630
G4 2404 0736 6723 4428
G5 6800 1618 1684
1797 8550 1891
G6 819 439 936
G7 00 59 28 23
Đầu Đuôi
0 7,3,4,0,0
1 1,5,9,8,9
2 6,3,8,8,3
3 0,0,6,9,6
4 -
5 0,9
6 -
7 -
8 6,4
9 3,7,1
Đầu Đuôi
3,3,0,5,0 0
1,9 1
- 3
0,9,2,2 3
0,8 4
1 5
2,8,3,3 6
0,9 7
2,1,2 8
1,1,3,5 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 14QG - 12QG - 10QG
ĐB 56690
G1 61312
G2 01899 77922
G3 56343 09926 22930
45231 27381 33946
G4 7026 0286 2385 9151
G5 3633 6380 3266
8589 9112 2857
G6 504 699 709
G7 03 36 18 12
Đầu Đuôi
0 4,9,3
1 2,2,8,2
2 2,6,6
3 0,1,3,6
4 3,6
5 1,7
6 6
7 -
8 1,6,5,0,9
9 0,9,9
Đầu Đuôi
9,3,8 0
3,8,5 1
1,2,1,1 3
4,3,0 3
0 4
8 5
2,4,2,8,6,3 6
5 7
1 8
9,8,9,0 9