XSMB thứ 4 - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuần

SXMB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 15-7-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 2LK - 3LK - 5LK - 6LK - 12LK - 13LK
ĐB 70102
G1 04547
G2 46037 31401
G3 98891 70034 10961
31081 36458 61985
G4 9082 5211 7194 7642
G5 0904 3499 7950
8641 0418 0243
G6 961 100 250
G7 97 52 25 37
Đầu Đuôi
0 2,1,4,0
1 1,8
2 5
3 7,4,7
4 7,2,1,3
5 8,0,0,2
6 1,1
7 -
8 1,5,2
9 1,4,9,7
Đầu Đuôi
5,0,5 0
0,9,6,8,1,4,6 1
0,8,4,5 3
4 3
3,9,0 4
8,2 5
- 6
4,3,9,3 7
5,1 8
9 9
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp lôtô XSMB Thống kê lô gan XSMB
Quay thử XSMB Soi cầu XSMB

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 4LT - 8LT - 9LT - 10LT - 11LT - 12LT
ĐB 83783
G1 39712
G2 10337 75074
G3 93094 01693 45387
10142 54790 67253
G4 6360 3038 9900 8733
G5 8903 7577 8891
0655 3150 9260
G6 134 805 364
G7 09 15 47 36
Đầu Đuôi
0 0,3,5,9
1 2,5
2 -
3 7,8,3,4,6
4 2,7
5 3,5,0
6 0,0,4
7 4,7
8 3,7
9 4,3,0,1
Đầu Đuôi
9,6,0,5,6 0
9 1
1,4 3
8,9,5,3,0 3
7,9,3,6 4
5,0,1 5
3 6
3,8,7,4 7
3 8
0 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 3KB - 2KB - 14KB - 8KB - 6KB
ĐB 44435
G1 95361
G2 32743 77297
G3 45653 44668 14502
51671 45385 52095
G4 9221 5165 9374 1987
G5 3928 6088 8155
2749 3543 6596
G6 404 726 937
G7 86 91 00 55
Đầu Đuôi
0 2,4,0
1 -
2 1,8,6
3 5,7
4 3,9,3
5 3,5,5
6 1,8,5
7 1,4
8 5,7,8,6
9 7,5,6,1
Đầu Đuôi
0 0
6,7,2,9 1
0 3
4,5,4 3
7,0 4
3,8,9,6,5,5 5
9,2,8 6
9,8,3 7
6,2,8 8
4 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 6KL - 13KL - 11KL
ĐB 80610
G1 03759
G2 58529 27901
G3 87750 04530 20095
82559 43879 47954
G4 7683 2120 7609 2696
G5 0326 0845 6960
4487 5299 0630
G6 438 166 639
G7 19 78 49 67
Đầu Đuôi
0 1,9
1 0,9
2 9,0,6
3 0,0,8,9
4 5,9
5 9,0,9,4
6 0,6,7
7 9,8
8 3,7
9 5,6,9
Đầu Đuôi
1,5,3,2,6,3 0
0 1
- 3
8 3
5 4
9,4 5
9,2,6 6
8,6 7
3,7 8
5,2,5,7,0,9,3,1,4 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 12KT - 3KT - 7KT
ĐB 02517
G1 36218
G2 82959 24644
G3 73031 39307 61822
19735 66763 58721
G4 6163 9650 4377 0941
G5 5777 7402 6960
7178 7577 9882
G6 474 857 278
G7 93 77 51 79
Đầu Đuôi
0 7,2
1 7,8
2 2,1
3 1,5
4 4,1
5 9,0,7,1
6 3,3,0
7 7,7,8,7,4,8,7,9
8 2
9 3
Đầu Đuôi
5,6 0
3,2,4,5 1
2,0,8 3
6,6,9 3
4,7 4
3 5
- 6
1,0,7,7,7,5,7 7
1,7,7 8
5,7 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 11HB - 15HB - 3HB
ĐB 63530
G1 72560
G2 84474 29043
G3 13609 44814 90603
44453 98442 03396
G4 7211 3114 8739 9796
G5 8331 0361 5156
8838 6667 0163
G6 014 166 187
G7 12 48 34 61
Đầu Đuôi
0 9,3
1 4,1,4,4,2
2 -
3 0,9,1,8,4
4 3,2,8
5 3,6
6 0,1,7,3,6,1
7 4
8 7
9 6,6
Đầu Đuôi
3,6 0
1,3,6,6 1
4,1 3
4,0,5,6 3
7,1,1,1,3 4
- 5
9,9,5,6 6
6,8 7
3,4 8
0,3 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Ký hiệu trúng ĐB: 15HL - 1HL - 12HL
ĐB 62500
G1 12536
G2 35103 57732
G3 82893 94693 74111
39001 31280 43462
G4 9795 9890 8444 0830
G5 3077 7944 4950
8084 3127 3748
G6 577 135 933
G7 79 09 33 75
Đầu Đuôi
0 0,3,1,9
1 1
2 7
3 6,2,0,5,3,3
4 4,4,8
5 0
6 2
7 7,7,9,5
8 0,4
9 3,3,5,0
Đầu Đuôi
0,8,9,3,5 0
1,0 1
3,6 3
0,9,9,3,3 3
4,4,8 4
9,3,7 5
3 6
7,2,7 7
4 8
7,0 9