XSMB thứ 5 - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 hàng tuần

SXMB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 12-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 5TK - 2TK - 15TK
ĐB 75717
G1 46105
G2 80273 26932
G3 82563 42814 92189
81894 26636 46955
G4 8823 1303 3064 4856
G5 2720 9697 3267
5228 1266 4747
G6 526 221 924
G7 15 64 70 80
Đầu Đuôi
0 5,3
1 7,4,5
2 3,0,8,6,1,4
3 2,6
4 7
5 5,6
6 3,4,7,6,4
7 3,0
8 9,0
9 4,7
Đầu Đuôi
2,7,8 0
2 1
3 3
7,6,2,0 3
1,9,6,2,6 4
0,5,1 5
3,5,6,2 6
1,9,6,4 7
2 8
8 9
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp lôtô XSMB Thống kê lô gan XSMB
Quay thử XSMB Soi cầu XSMB

Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 7TB - 15TB - 1TB
ĐB 30051
G1 43294
G2 48137 43790
G3 51700 69689 39971
63070 39403 84610
G4 6240 2853 9803 2312
G5 7985 4203 2255
8178 4899 2794
G6 441 896 157
G7 50 03 16 58
Đầu Đuôi
0 0,3,3,3,3
1 0,2,6
2 -
3 7
4 0,1
5 1,3,5,7,0,8
6 -
7 1,0,8
8 9,5
9 4,0,9,4,6
Đầu Đuôi
9,0,7,1,4,5 0
5,7,4 1
1 3
0,5,0,0,0 3
9,9 4
8,5 5
9,1 6
3,5 7
7,5 8
8,9 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 7SL - 15SL - 2SL
ĐB 89773
G1 76425
G2 75302 01236
G3 81576 78563 13727
27635 55912 53228
G4 7652 1455 7113 2425
G5 0641 1404 8830
0220 0163 5724
G6 672 228 796
G7 55 24 96 79
Đầu Đuôi
0 2,4
1 2,3
2 5,7,8,5,0,4,8,4
3 6,5,0
4 1
5 2,5,5
6 3,3
7 3,6,2,9
8 -
9 6,6
Đầu Đuôi
3,2 0
4 1
0,1,5,7 3
7,6,1,6 3
0,2,2 4
2,3,5,2,5 5
3,7,9,9 6
2 7
2,2 8
7 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 4SC - 11SC - 9SC
ĐB 56093
G1 64281
G2 58617 29398
G3 99620 38604 96360
09531 82489 37240
G4 1839 3028 0340 6158
G5 9969 3158 0856
8416 4523 1234
G6 975 833 764
G7 52 39 41 44
Đầu Đuôi
0 4
1 7,6
2 0,8,3
3 1,9,4,3,9
4 0,0,1,4
5 8,8,6,2
6 0,9,4
7 5
8 1,9
9 3,8
Đầu Đuôi
2,6,4,4 0
8,3,4 1
5 3
9,2,3 3
0,3,6,4 4
7 5
5,1 6
1 7
9,2,5,5 8
8,3,6,3 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 1RL - 4RL - 15RL
ĐB 17474
G1 61235
G2 40921 75577
G3 46580 93636 61352
16557 31461 61683
G4 3891 3921 3447 4622
G5 6853 1752 7856
3749 4139 5803
G6 655 448 138
G7 76 11 55 25
Đầu Đuôi
0 3
1 1
2 1,1,2,5
3 5,6,9,8
4 7,9,8
5 2,7,3,2,6,5,5
6 1
7 4,7,6
8 0,3
9 1
Đầu Đuôi
8 0
2,6,9,2,1 1
5,2,5 3
8,5,0 3
7 4
3,5,5,2 5
3,5,7 6
7,5,4 7
4,3 8
4,3 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 2RC - 15RC - 10RC
ĐB 09562
G1 47108
G2 81675 61475
G3 27123 17726 42191
95408 02437 86964
G4 8861 0767 7519 0628
G5 3553 5500 0892
6120 4132 3898
G6 592 395 405
G7 39 18 92 75
Đầu Đuôi
0 8,8,0,5
1 9,8
2 3,6,8,0
3 7,2,9
4 -
5 3
6 2,4,1,7
7 5,5,5
8 -
9 1,2,8,2,5,2
Đầu Đuôi
0,2 0
9,6 1
6,9,3,9,9 3
2,5 3
6 4
7,7,9,0,7 5
2 6
3,6 7
0,0,2,9,1 8
1,3 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 5QH - 15QH - 2QH
ĐB 05356
G1 75468
G2 75794 65136
G3 47922 88612 41265
88785 13362 22868
G4 3501 1356 8661 6292
G5 5537 7741 7724
5150 7117 8650
G6 316 635 795
G7 05 20 17 14
Đầu Đuôi
0 1,5
1 2,7,6,7,4
2 2,4,0
3 6,7,5
4 1
5 6,6,0,0
6 8,5,2,8,1
7 -
8 5
9 4,2,5
Đầu Đuôi
5,5,2 0
0,6,4 1
2,1,6,9 3
- 3
9,2,1 4
6,8,3,9,0 5
5,3,5,1 6
3,1,1 7
6,6 8
- 9