XSMB thứ 5 - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 hàng tuần

SXMB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 9-7-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 3LS - 6LS - 7LS - 8LS - 13LS - 14LS
ĐB 78091
G1 01297
G2 71417 61080
G3 04842 93710 37494
33041 25071 03553
G4 4416 4647 7523 8077
G5 7514 5375 1420
8770 1813 4547
G6 633 374 690
G7 88 89 21 20
Đầu Đuôi
0 -
1 7,0,6,4,3
2 3,0,1,0
3 3
4 2,1,7,7
5 3
6 -
7 1,7,5,0,4
8 0,8,9
9 1,7,4,0
Đầu Đuôi
8,1,2,7,9,2 0
9,4,7,2 1
4 3
5,2,1,3 3
9,1,7 4
7 5
1 6
9,1,4,7,4 7
8 8
8 9
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp lôtô XSMB Thống kê lô gan XSMB
Quay thử XSMB Soi cầu XSMB

Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 3KA - 5KA - 12KA - 13KA - 14KA - 15KA
ĐB 61129
G1 69904
G2 71780 01538
G3 21787 54690 70085
91151 57731 48787
G4 0101 6384 1856 7735
G5 1653 2824 2027
9922 1686 8012
G6 059 160 648
G7 76 51 95 79
Đầu Đuôi
0 4,1
1 2
2 9,4,7,2
3 8,1,5
4 8
5 1,6,3,9,1
6 0
7 6,9
8 0,7,5,7,4,6
9 0,5
Đầu Đuôi
8,9,6 0
5,3,0,5 1
2,1 3
5 3
0,8,2 4
8,3,9 5
5,8,7 6
8,8,2 7
3,4 8
2,5,7 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 7KH - 9KH - 8KH
ĐB 46982
G1 96351
G2 95546 36874
G3 03009 92477 73681
08620 24628 32394
G4 0611 2804 5970 9420
G5 0687 3476 1228
9874 8980 3333
G6 222 513 779
G7 98 72 42 92
Đầu Đuôi
0 9,4
1 1,3
2 0,8,0,8,2
3 3
4 6,2
5 1
6 -
7 4,7,0,6,4,9,2
8 2,1,7,0
9 4,8,2
Đầu Đuôi
2,7,2,8 0
5,8,1 1
8,2,7,4,9 3
3,1 3
7,9,0,7 4
- 5
4,7 6
7,8 7
2,2,9 8
0,7 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 10KS - 13KS - 1KS
ĐB 38289
G1 26120
G2 00224 00014
G3 05717 86380 44189
45846 67123 34208
G4 7032 1180 6772 9793
G5 3721 5194 2502
0177 7394 2584
G6 592 157 299
G7 00 18 06 50
Đầu Đuôi
0 8,2,0,6
1 4,7,8
2 0,4,3,1
3 2
4 6
5 7,0
6 -
7 2,7
8 9,0,9,0,4
9 3,4,4,2,9
Đầu Đuôi
2,8,8,0,5 0
2 1
3,7,0,9 3
2,9 3
2,1,9,9,8 4
- 5
4,0 6
1,7,5 7
0,1 8
8,8,9 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 13HA - 8HA - 7HA
ĐB 76634
G1 74218
G2 64183 75619
G3 88737 89731 10307
15168 53191 70235
G4 0635 5910 4434 9440
G5 3766 6041 8697
0030 4259 2707
G6 904 332 459
G7 43 45 00 90
Đầu Đuôi
0 7,7,4,0
1 8,9,0
2 -
3 4,7,1,5,5,4,0,2
4 0,1,3,5
5 9,9
6 8,6
7 -
8 3
9 1,7,0
Đầu Đuôi
1,4,3,0,9 0
3,9,4 1
3 3
8,4 3
3,3,0 4
3,3,4 5
6 6
3,0,9,0 7
1,6 8
1,5,5 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 11HK - 9HK - 7HK
ĐB 76278
G1 45337
G2 95912 63431
G3 41844 26842 38623
01159 51317 44072
G4 3910 4936 0054 3493
G5 8239 3959 1280
5867 6588 5649
G6 638 992 195
G7 04 27 06 66
Đầu Đuôi
0 4,6
1 2,7,0
2 3,7
3 7,1,6,9,8
4 4,2,9
5 9,4,9
6 7,6
7 8,2
8 0,8
9 3,2,5
Đầu Đuôi
1,8 0
3 1
1,4,7,9 3
2,9 3
4,5,0 4
9 5
3,0,6 6
3,1,6,2 7
7,8,3 8
5,3,5,4 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

Ký hiệu trúng ĐB: 3HS - 9HS - 11HS
ĐB 09913
G1 61778
G2 49244 25187
G3 59587 13034 87962
57378 13958 67787
G4 5092 6255 3803 5219
G5 2894 0189 4781
1763 1380 4363
G6 492 842 213
G7 45 10 50 71
Đầu Đuôi
0 3
1 3,9,3,0
2 -
3 4
4 4,2,5
5 8,5,0
6 2,3,3
7 8,8,1
8 7,7,7,9,1,0
9 2,4,2
Đầu Đuôi
8,1,5 0
8,7 1
6,9,9,4 3
1,0,6,6,1 3
4,3,9 4
5,4 5
- 6
8,8,8 7
7,7,5 8
1,8 9