XSMB thứ 6 - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 hàng tuần

SXMB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 10-7-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 1LR - 2LR - 3LR - 4LR - 5LR - 14LR
ĐB 77969
G1 17076
G2 84622 23564
G3 90812 24864 85572
27434 05880 42259
G4 4577 5886 8354 4593
G5 7821 0471 2893
5786 2055 7995
G6 631 555 586
G7 32 64 28 07
Đầu Đuôi
0 7
1 2
2 2,1,8
3 4,1,2
4 -
5 9,4,5,5
6 9,4,4,4
7 6,2,7,1
8 0,6,6,6
9 3,3,5
Đầu Đuôi
8 0
2,7,3 1
2,1,7,3 3
9,9 3
6,6,3,5,6 4
5,9,5 5
7,8,8,8 6
7,0 7
2 8
6,5 9
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp lôtô XSMB Thống kê lô gan XSMB
Quay thử XSMB Soi cầu XSMB

Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

Ký hiệu trúng ĐB: 1LZ - 2LZ - 9LZ - 10LZ - 12LZ - 14LZ
ĐB 58827
G1 67119
G2 20017 74828
G3 15849 42557 70152
05128 97170 90611
G4 4839 9882 7284 5102
G5 6746 0342 7729
9252 7816 7478
G6 789 958 247
G7 32 27 98 06
Đầu Đuôi
0 2,6
1 9,7,1,6
2 7,8,8,9,7
3 9,2
4 9,6,2,7
5 7,2,2,8
6 -
7 0,8
8 2,4,9
9 8
Đầu Đuôi
7 0
1 1
5,8,0,4,5,3 3
- 3
8 4
- 5
4,1,0 6
2,1,5,4,2 7
2,2,7,5,9 8
1,4,3,2,8 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

Ký hiệu trúng ĐB: 14KG - 15KG - 13KG
ĐB 01316
G1 06155
G2 25162 84573
G3 08797 73728 77527
59948 75867 53870
G4 8238 9814 9427 0704
G5 5194 6446 0134
9337 3152 2658
G6 321 431 902
G7 16 38 31 22
Đầu Đuôi
0 4,2
1 6,4,6
2 8,7,7,1,2
3 8,4,7,1,8,1
4 8,6
5 5,2,8
6 2,7
7 3,0
8 -
9 7,4
Đầu Đuôi
7 0
2,3,3 1
6,5,0,2 3
7 3
1,0,9,3 4
5 5
1,4,1 6
9,2,6,2,3 7
2,4,3,5,3 8
- 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

Ký hiệu trúng ĐB: 5KR - 13KR - 6KR
ĐB 04630
G1 57457
G2 93913 76246
G3 45032 05246 37236
76460 98088 63220
G4 5104 2003 4835 4913
G5 0208 9530 8773
3869 1043 9264
G6 044 638 417
G7 56 64 38 59
Đầu Đuôi
0 4,3,8
1 3,3,7
2 0
3 0,2,6,5,0,8,8
4 6,6,3,4
5 7,6,9
6 0,9,4,4
7 3
8 8
9 -
Đầu Đuôi
3,6,2,3 0
- 1
3 3
1,0,1,7,4 3
0,6,4,6 4
3 5
4,4,3,5 6
5,1 7
8,0,3,3 8
6,5 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

Ký hiệu trúng ĐB: 6KZ - 13KZ - 8KZ
ĐB 51903
G1 86977
G2 82649 53855
G3 32984 31100 82680
69222 64046 38224
G4 2170 8108 4539 3246
G5 7734 5033 4448
0683 5654 3628
G6 771 469 497
G7 34 40 03 09
Đầu Đuôi
0 3,0,8,3,9
1 -
2 2,4,8
3 9,4,3,4
4 9,6,6,8,0
5 5,4
6 9
7 7,0,1
8 4,0,3
9 7
Đầu Đuôi
0,8,7,4 0
7 1
2 3
0,3,8,0 3
8,2,3,5,3 4
5 5
4,4 6
7,9 7
0,4,2 8
4,3,6,0 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

Ký hiệu trúng ĐB: 7HG - 15HG - 11HG
ĐB 79913
G1 01136
G2 98576 99322
G3 87720 51366 27226
99799 06602 23813
G4 3901 5400 3380 5847
G5 7642 6047 0638
3103 7653 3408
G6 530 726 547
G7 31 23 38 42
Đầu Đuôi
0 2,1,0,3,8
1 3,3
2 2,0,6,6,3
3 6,8,0,1,8
4 7,2,7,7,2
5 3
6 6
7 6
8 0
9 9
Đầu Đuôi
2,0,8,3 0
0,3 1
2,0,4,4 3
1,1,0,5,2 3
- 4
- 5
3,7,6,2,2 6
4,4,4 7
3,0,3 8
9 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

Ký hiệu trúng ĐB: 1HR - 11HR - 13HR
ĐB 97954
G1 21263
G2 33611 77358
G3 24654 20180 22497
07318 29057 10725
G4 8100 8878 8019 0483
G5 3556 8519 0831
9876 8636 1866
G6 038 598 639
G7 17 18 73 62
Đầu Đuôi
0 0
1 1,8,9,9,7,8
2 5
3 1,6,8,9
4 -
5 4,8,4,7,6
6 3,6,2
7 8,6,3
8 0,3
9 7,8
Đầu Đuôi
8,0 0
1,3 1
6 3
6,8,7 3
5,5 4
2 5
5,7,3,6 6
9,5,1 7
5,1,7,3,9,1 8
1,1,3 9