XSMB thứ 6 - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 hàng tuần

SXMB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 13-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 7TL - 10TL - 4TL
ĐB 82182
G1 68797
G2 12518 28491
G3 88892 99144 42486
82318 97756 62567
G4 1784 5609 8270 4080
G5 3437 3692 0524
6079 7520 3544
G6 503 374 333
G7 48 79 26 38
Đầu Đuôi
0 9,3
1 8,8
2 4,0,6
3 7,3,8
4 4,4,8
5 6
6 7
7 0,9,4,9
8 2,6,4,0
9 7,1,2,2
Đầu Đuôi
7,8,2 0
9 1
8,9,9 3
0,3 3
4,8,2,4,7 4
- 5
8,5,2 6
9,6,3 7
1,1,4,3 8
0,7,7 9
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp lôtô XSMB Thống kê lô gan XSMB
Quay thử XSMB Soi cầu XSMB

Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

Ký hiệu trúng ĐB: 7TC - 5TC - 11TC
ĐB 58517
G1 15045
G2 36548 93310
G3 79836 21826 14419
62322 27127 96909
G4 6406 8870 0414 9324
G5 9296 2221 0126
3335 8941 0581
G6 947 666 467
G7 96 60 31 77
Đầu Đuôi
0 9,6
1 7,0,9,4
2 6,2,7,4,1,6
3 6,5,1
4 5,8,1,7
5 -
6 6,7,0
7 0,7
8 1
9 6,6
Đầu Đuôi
1,7,6 0
2,4,8,3 1
2 3
- 3
1,2 4
4,3 5
3,2,0,9,2,6,9 6
1,2,4,6,7 7
4 8
1,0 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

Ký hiệu trúng ĐB: 8SM - 1SM - 6SM - 5SM
ĐB 52766
G1 33040
G2 22888 21272
G3 40025 98932 37764
46827 84066 10293
G4 2978 0992 7776 3508
G5 8573 7699 9963
5752 6090 0885
G6 925 666 490
G7 79 19 83 63
Đầu Đuôi
0 8
1 9
2 5,7,5
3 2
4 0
5 2
6 6,4,6,3,6,3
7 2,8,6,3,9
8 8,5,3
9 3,2,9,0,0
Đầu Đuôi
4,9,9 0
- 1
7,3,9,5 3
9,7,6,8,6 3
6 4
2,8,2 5
6,6,7,6 6
2 7
8,7,0 8
9,7,1 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

Ký hiệu trúng ĐB: 15SD - 12SD - 4SD
ĐB 79347
G1 21963
G2 12818 83766
G3 05012 96538 24131
68691 48223 77480
G4 7476 6062 7573 4878
G5 8934 2587 0872
5367 9487 8089
G6 121 648 694
G7 01 80 39 89
Đầu Đuôi
0 1
1 8,2
2 3,1
3 8,1,4,9
4 7,8
5 -
6 3,6,2,7
7 6,3,8,2
8 0,7,7,9,0,9
9 1,4
Đầu Đuôi
8,8 0
3,9,2,0 1
1,6,7 3
6,2,7 3
3,9 4
- 5
6,7 6
4,8,6,8 7
1,3,7,4 8
8,3,8 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

Ký hiệu trúng ĐB: 4RM - 8RM - 10RM
ĐB 65374
G1 36834
G2 47251 79171
G3 13170 27013 10612
32162 79064 74291
G4 4130 8719 2523 2811
G5 9306 9688 6135
4693 4838 9511
G6 468 103 940
G7 83 03 47 93
Đầu Đuôi
0 6,3,3
1 3,2,9,1,1
2 3
3 4,0,5,8
4 0,7
5 1
6 2,4,8
7 4,1,0
8 8,3
9 1,3,3
Đầu Đuôi
7,3,4 0
5,7,9,1,1 1
1,6 3
1,2,9,0,8,0,9 3
7,3,6 4
3 5
0 6
4 7
8,3,6 8
1 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

Ký hiệu trúng ĐB: 6RD - 13RD - 4RD
ĐB 25002
G1 39146
G2 13758 23706
G3 49459 56567 74415
60305 70456 17482
G4 8830 2369 5166 2283
G5 8157 6223 3382
4562 6679 4603
G6 434 144 504
G7 94 55 44 77
Đầu Đuôi
0 2,6,5,3,4
1 5
2 3
3 0,4
4 6,4,4
5 8,9,6,7,5
6 7,9,6,2
7 9,7
8 2,3,2
9 4
Đầu Đuôi
3 0
- 1
0,8,8,6 3
8,2,0 3
3,4,0,9,4 4
1,0,5 5
4,0,5,6 6
6,5,7 7
5 8
5,6,7 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

Ký hiệu trúng ĐB: 5QK - 9QK - 2QK
ĐB 82782
G1 94045
G2 58669 38238
G3 58894 16322 06079
83344 28577 43240
G4 2671 0191 2612 0256
G5 2372 1144 3751
7444 1619 3121
G6 053 278 929
G7 91 68 79 63
Đầu Đuôi
0 -
1 2,9
2 2,1,9
3 8
4 5,4,0,4,4
5 6,1,3
6 9,8,3
7 9,7,1,2,8,9
8 2
9 4,1,1
Đầu Đuôi
4 0
7,9,5,2,9 1
8,2,1,7 3
5,6 3
9,4,4,4 4
4 5
5 6
7 7
3,7,6 8
6,7,1,2,7 9