XSMB thứ 7 - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 hàng tuần

SXMB » SXMB thứ 7 » XS MB ngày 14-9-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 10TM - 7TM - 14TM
ĐB 81843
G1 53557
G2 76583 53032
G3 86806 23148 62208
00500 46350 01197
G4 9368 6620 3970 7712
G5 1187 3565 6327
1125 6169 1037
G6 689 673 268
G7 34 57 56 37
Đầu Đuôi
0 6,8,0
1 2
2 0,7,5
3 2,7,4,7
4 3,8
5 7,0,7,6
6 8,5,9,8
7 0,3
8 3,7,9
9 7
Đầu Đuôi
0,5,2,7 0
- 1
3,1 3
4,8,7 3
3 4
6,2 5
0,5 6
5,9,8,2,3,5,3 7
4,0,6,6 8
6,8 9
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp lôtô XSMB Thống kê lô gan XSMB
Quay thử XSMB Soi cầu XSMB

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Ký hiệu trúng ĐB: 8TD - 1TD - 3TD
ĐB 97616
G1 01357
G2 82135 66464
G3 82457 96970 53109
81190 25349 40983
G4 9738 7602 8425 8068
G5 9782 1476 5255
1459 0374 1883
G6 503 552 821
G7 88 48 21 70
Đầu Đuôi
0 9,2,3
1 6
2 5,1,1
3 5,8
4 9,8
5 7,7,5,9,2
6 4,8
7 0,6,4,0
8 3,2,3,8
9 0
Đầu Đuôi
7,9,7 0
2,2 1
0,8,5 3
8,8,0 3
6,7 4
3,2,5 5
1,7 6
5,5 7
3,6,8,4 8
0,4,5 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Ký hiệu trúng ĐB: 15SN - 6SN - 13SN
ĐB 70560
G1 42546
G2 22099 14478
G3 47568 25900 57913
75336 00022 14889
G4 6514 1999 6018 8972
G5 2422 4750 1600
8706 7263 0069
G6 602 794 385
G7 60 27 44 95
Đầu Đuôi
0 0,0,6,2
1 3,4,8
2 2,2,7
3 6
4 6,4
5 0
6 0,8,3,9,0
7 8,2
8 9,5
9 9,9,4,5
Đầu Đuôi
6,0,5,0,6 0
- 1
2,7,2,0 3
1,6 3
1,9,4 4
8,9 5
4,3,0 6
2 7
7,6,1 8
9,8,9,6 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Ký hiệu trúng ĐB: 9SE - 1SE - 3SE
ĐB 25362
G1 12645
G2 59625 58990
G3 64717 42078 32551
99169 82171 00419
G4 3273 1840 9361 0804
G5 0492 1882 1079
1694 7940 9382
G6 382 645 322
G7 23 44 31 28
Đầu Đuôi
0 4
1 7,9
2 5,2,3,8
3 1
4 5,0,0,5,4
5 1
6 2,9,1
7 8,1,3,9
8 2,2,2
9 0,2,4
Đầu Đuôi
9,4,4 0
5,7,6,3 1
6,9,8,8,8,2 3
7,2 3
0,9,4 4
4,2,4 5
- 6
1 7
7,2 8
6,1,7 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Ký hiệu trúng ĐB: 10RN - 14RN - 9RN
ĐB 84598
G1 21843
G2 81281 23128
G3 26985 53701 31052
44345 45120 33168
G4 7944 2599 6190 8833
G5 1420 4398 6030
2760 8905 2793
G6 458 577 140
G7 82 27 67 53
Đầu Đuôi
0 1,5
1 -
2 8,0,0,7
3 3,0
4 3,5,4,0
5 2,8,3
6 8,0,7
7 7
8 1,5,2
9 8,9,0,8,3
Đầu Đuôi
2,9,2,3,6,4 0
8,0 1
5,8 3
4,3,9,5 3
4 4
8,4,0 5
- 6
7,2,6 7
9,2,6,9,5 8
9 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Ký hiệu trúng ĐB: 7RE - 6RE - 2RE
ĐB 14040
G1 88656
G2 82265 28492
G3 69565 98451 85253
45902 17294 58220
G4 9772 6914 6465 8703
G5 9165 1105 6903
6796 4256 1743
G6 168 476 685
G7 47 62 95 84
Đầu Đuôi
0 2,3,5,3
1 4
2 0
3 -
4 0,3,7
5 6,1,3,6
6 5,5,5,5,8,2
7 2,6
8 5,4
9 2,4,6,5
Đầu Đuôi
4,2 0
5 1
9,0,7,6 3
5,0,0,4 3
9,1,8 4
6,6,6,6,0,8,9 5
5,9,5,7 6
4 7
6 8
- 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Ký hiệu trúng ĐB: 3QL - 1QL - 2QL
ĐB 25333
G1 65118
G2 44155 89458
G3 93082 44886 45770
05022 72885 32612
G4 7039 2137 1894 2174
G5 6167 0262 4508
9252 6533 0582
G6 491 214 196
G7 37 88 69 05
Đầu Đuôi
0 8,5
1 8,2,4
2 2
3 3,9,7,3,7
4 -
5 5,8,2
6 7,2,9
7 0,4
8 2,6,5,2,8
9 4,1,6
Đầu Đuôi
7 0
9 1
8,2,1,6,5,8 3
3,3 3
9,7,1 4
5,8,0 5
8,9 6
3,6,3 7
1,5,0,8 8
3,6 9