XSMB thứ 7 - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 hàng tuần

SXMB » SXMB thứ 7 » XS MB ngày 11-7-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 3LQ - 7LQ - 9LQ - 11LQ - 12LQ - 14LQ
ĐB 03116
G1 23757
G2 55962 84187
G3 56135 29413 58697
29486 81019 84604
G4 1149 3493 1445 0328
G5 1141 9928 3090
2848 8728 9826
G6 017 988 818
G7 36 09 56 74
Đầu Đuôi
0 4,9
1 6,3,9,7,8
2 8,8,8,6
3 5,6
4 9,5,1,8
5 7,6
6 2
7 4
8 7,6,8
9 7,3,0
Đầu Đuôi
9 0
4 1
6 3
1,9 3
0,7 4
3,4 5
1,8,2,3,5 6
5,8,9,1 7
2,2,4,2,8,1 8
1,4,0 9
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp lôtô XSMB Thống kê lô gan XSMB
Quay thử XSMB Soi cầu XSMB

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Ký hiệu trúng ĐB: 1LY - 8LY - 9LY - 12LY - 14LY - 15LY
ĐB 77775
G1 02917
G2 92075 95679
G3 34008 02955 63385
53599 00340 54607
G4 1211 2080 8508 2732
G5 1906 5140 1899
1189 5095 4187
G6 217 051 670
G7 33 07 54 19
Đầu Đuôi
0 8,7,8,6,7
1 7,1,7,9
2 -
3 2,3
4 0,0
5 5,1,4
6 -
7 5,5,9,0
8 5,0,9,7
9 9,9,5
Đầu Đuôi
4,8,4,7 0
1,5 1
3 3
3 3
5 4
7,7,5,8,9 5
0 6
1,0,8,1,0 7
0,0 8
7,9,9,8,1 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Ký hiệu trúng ĐB: 12KF - 4KF - 2KF
ĐB 74236
G1 22390
G2 94698 06978
G3 00766 42787 14336
24561 48779 22294
G4 4639 2606 4710 7097
G5 4181 9731 1034
0399 5836 1720
G6 541 607 548
G7 25 35 52 46
Đầu Đuôi
0 6,7
1 0
2 0,5
3 6,6,9,1,4,6,5
4 1,8,6
5 2
6 6,1
7 8,9
8 7,1
9 0,8,4,7,9
Đầu Đuôi
9,1,2 0
6,8,3,4 1
5 3
- 3
9,3 4
2,3 5
3,6,3,0,3,4 6
8,9,0 7
9,7,4 8
7,3,9 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Ký hiệu trúng ĐB: 12KQ - 4KQ - 6KQ
ĐB 18969
G1 42537
G2 59784 50379
G3 11176 85918 17884
88398 79928 34164
G4 4390 6742 4058 3678
G5 0454 2160 8780
4745 9858 6299
G6 080 172 089
G7 31 17 13 59
Đầu Đuôi
0 -
1 8,7,3
2 8
3 7,1
4 2,5
5 8,4,8,9
6 9,4,0
7 9,6,8,2
8 4,4,0,0,9
9 8,0,9
Đầu Đuôi
9,6,8,8 0
3 1
4,7 3
1 3
8,8,6,5 4
4 5
7 6
3,1 7
1,9,2,5,7,5 8
6,7,9,8,5 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Ký hiệu trúng ĐB: 1KY - 4KY - 2KY
ĐB 93761
G1 04667
G2 47532 87951
G3 11759 86462 46708
13361 67967 48048
G4 2004 4806 7321 3239
G5 5453 7164 5750
9473 6975 8295
G6 219 537 506
G7 79 30 39 38
Đầu Đuôi
0 8,4,6,6
1 9
2 1
3 2,9,7,0,9,8
4 8
5 1,9,3,0
6 1,7,2,1,7,4
7 3,5,9
8 -
9 5
Đầu Đuôi
5,3 0
6,5,6,2 1
3,6 3
5,7 3
0,6 4
7,9 5
0,0 6
6,6,3 7
0,4,3 8
5,3,1,7,3 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Ký hiệu trúng ĐB: 10HF - 14HF - 4HF
ĐB 18932
G1 33537
G2 02328 36234
G3 54214 03913 38922
68492 41664 59936
G4 4340 5833 4532 0908
G5 2072 5495 1303
3723 3545 7728
G6 281 841 263
G7 19 52 67 77
Đầu Đuôi
0 8,3
1 4,3,9
2 8,2,3,8
3 2,7,4,6,3,2
4 0,5,1
5 2
6 4,3,7
7 2,7
8 1
9 2,5
Đầu Đuôi
4 0
8,4 1
3,2,9,3,7,5 3
1,3,0,2,6 3
3,1,6 4
9,4 5
3 6
3,6,7 7
2,0,2 8
1 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Ký hiệu trúng ĐB: 7HQ - 15HQ - 3HQ
ĐB 59964
G1 86926
G2 35850 92115
G3 55065 04522 25840
97732 51771 88224
G4 4112 3340 0045 4945
G5 7309 8522 8969
9602 6695 6372
G6 380 481 888
G7 80 17 44 75
Đầu Đuôi
0 9,2
1 5,2,7
2 6,2,4,2
3 2
4 0,0,5,5,4
5 0
6 4,5,9
7 1,2,5
8 0,1,8,0
9 5
Đầu Đuôi
5,4,4,8,8 0
7,8 1
2,3,1,2,0,7 3
- 3
6,2,4 4
1,6,4,4,9,7 5
2 6
1 7
8 8
0,6 9