XSMB thứ 7 - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 hàng tuần

SXMB » SXMB thứ 7 » XS MB ngày 18-1-2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12BT - 9BT - 5BT
ĐB 34706
G1 91118
G2 29837 38146
G3 01080 08089 62709
14042 77255 32218
G4 7951 0481 4730 3337
G5 9871 3345 9998
3635 0850 8174
G6 849 764 801
G7 89 71 59 48
Đầu Đuôi
0 6,9,1
1 8,8
2 -
3 7,0,7,5
4 6,2,5,9,8
5 5,1,0,9
6 4
7 1,4,1
8 0,9,1,9
9 8
Đầu Đuôi
8,3,5 0
5,8,7,0,7 1
4 3
- 3
7,6 4
5,4,3 5
0,4 6
3,3 7
1,1,9,4 8
8,0,4,8,5 9
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp lôtô XSMB Thống kê lô gan XSMB
Quay thử XSMB Soi cầu XSMB

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Ký hiệu trúng ĐB: 14AC - 11AC - 8AC
ĐB 33658
G1 32909
G2 67989 61821
G3 09815 80307 80281
26090 22437 12380
G4 4151 7277 7224 9694
G5 3891 4778 1030
0006 0244 8385
G6 876 512 594
G7 35 78 12 08
Đầu Đuôi
0 9,7,6,8
1 5,2,2
2 1,4
3 7,0,5
4 4
5 8,1
6 -
7 7,8,6,8
8 9,1,0,5
9 0,4,1,4
Đầu Đuôi
9,8,3 0
2,8,5,9 1
1,1 3
- 3
2,9,4,9 4
1,8,3 5
0,7 6
0,3,7 7
5,7,7,0 8
0,8 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Ký hiệu trúng ĐB: 13AL - 1AL - 10AL
ĐB 54949
G1 08119
G2 18807 83419
G3 96779 17235 12384
84620 04288 97115
G4 9498 6409 8411 2897
G5 7106 3219 7061
3554 6767 3799
G6 886 753 220
G7 47 71 70 07
Đầu Đuôi
0 7,9,6,7
1 9,9,5,1,9
2 0,0
3 5
4 9,7
5 4,3
6 1,7
7 9,1,0
8 4,8,6
9 8,7,9
Đầu Đuôi
2,2,7 0
1,6,7 1
- 3
5 3
8,5 4
3,1 5
0,8 6
0,9,6,4,0 7
8,9 8
4,1,1,7,0,1,9 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Ký hiệu trúng ĐB: 2AT - 9AT - 14AT
ĐB 95201
G1 21900
G2 15098 67305
G3 19780 42810 60054
40807 61786 23635
G4 3323 8242 8327 3211
G5 3288 1776 0822
9062 3587 8421
G6 185 936 796
G7 89 65 84 10
Đầu Đuôi
0 1,0,5,7
1 0,1,0
2 3,7,2,1
3 5,6
4 2
5 4
6 2,5
7 6
8 0,6,8,7,5,9,4
9 8,6
Đầu Đuôi
0,8,1,1 0
0,1,2 1
4,2,6 3
2 3
5,8 4
0,3,8,6 5
8,7,3,9 6
0,2,8 7
9,8 8
8 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Ký hiệu trúng ĐB: 12ZV - 3ZV - 8ZV
ĐB 24148
G1 45828
G2 57085 32091
G3 58605 57036 35006
94103 47688 45090
G4 1691 9959 7610 1484
G5 2338 5749 7346
7660 6247 4396
G6 975 112 250
G7 26 24 23 05
Đầu Đuôi
0 5,6,3,5
1 0,2
2 8,6,4,3
3 6,8
4 8,9,6,7
5 9,0
6 0
7 5
8 5,8,4
9 1,0,1,6
Đầu Đuôi
9,1,6,5 0
9,9 1
1 3
0,2 3
8,2 4
8,0,7,0 5
3,0,4,9,2 6
4 7
4,2,8,3 8
5,4 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Ký hiệu trúng ĐB: 11ZN - 15ZN - 6ZN
ĐB 46694
G1 27845
G2 12778 89706
G3 54926 08984 08686
56570 44875 73002
G4 9929 3558 1783 3340
G5 0882 1592 3379
5540 6902 6705
G6 902 424 989
G7 21 93 46 91
Đầu Đuôi
0 6,2,2,5,2
1 -
2 6,9,4,1
3 -
4 5,0,0,6
5 8
6 -
7 8,0,5,9
8 4,6,3,2,9
9 4,2,3,1
Đầu Đuôi
7,4,4 0
2,9 1
0,8,9,0,0 3
8,9 3
9,8,2 4
4,7,0 5
0,2,8,4 6
- 7
7,5 8
2,7,8 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Ký hiệu trúng ĐB: 6ZE - 1ZE - 4ZE
ĐB 60238
G1 57799
G2 11209 23021
G3 79872 56878 82229
45216 55661 53246
G4 6956 0956 7728 3141
G5 6968 6916 8828
8306 4592 1636
G6 904 273 582
G7 21 99 68 40
Đầu Đuôi
0 9,6,4
1 6,6
2 1,9,8,8,1
3 8,6
4 6,1,0
5 6,6
6 1,8,8
7 2,8,3
8 2
9 9,2,9
Đầu Đuôi
4 0
2,6,4,2 1
7,9,8 3
7 3
0 4
- 5
1,4,5,5,1,0,3 6
- 7
3,7,2,6,2,6 8
9,0,2,9 9

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Ký hiệu trúng ĐB: 7YU - 4YU - 10YU
ĐB 36896
G1 40418
G2 45200 55320
G3 73650 90181 74775
70584 63268 47390
G4 8148 1792 2794 8419
G5 4786 6863 8893
0643 9368 4847
G6 185 551 903
G7 52 62 76 54
Đầu Đuôi
0 0,3
1 8,9
2 0
3 -
4 8,3,7
5 0,1,2,4
6 8,3,8,2
7 5,6
8 1,4,6,5
9 6,0,2,4,3
Đầu Đuôi
0,2,5,9 0
8,5 1
9,5,6 3
6,9,4,0 3
8,9,5 4
7,8 5
9,8,7 6
4 7
1,6,4,6 8
1 9